1. / Přednáška o Vodě / autor: ,,To-máš Marný“ / DOPORUČUJI!

8.3.2010 v Poselství 2

1. DÍL

__________________________________________________

Tomáš Marný – přednáška o vodě…..

TAJEMSTVÍ VODY, KTERÉ PRO VÁS ODHALUJEME

Versus lidská bytost

ÚVODEM:

Je nutné si uvědomit následující výrazy a slova

DATA
– jsou daná a neměnná v celém vesmíru, jsou uložena v morfogenetických polích.

INFORMACE – IN je vnitřně, FORMACE – je to formátování DAT neboli přehrávání správných dat nesprávnými FORMACEMI neboli lidově řečeno nepřesnými či zavádějícími INformacemi.

ZÁKLAD 1000%
byl uváděn ve starém učení i dekódován v pyramidách starých 55000 let, Jste ale něčemu jinému naučeni, budeme používat pro vaše jednodušší pochopení 100%


KRUŽNICE A STUPNĚ
používaly vždy 540 stupňů místo dnešních 360 stupňů

Z těchto důvodů dnes lidé v mnoha starých učeních tápou, protože nemají jejich základní znalosti. Neumí je tedy rozšifrovat nebo dekódovat.

Bylo by dobré si nyní uvědomit, jak se lidská bytost mění v průběhu života a to každou vteřinu, den, měsíc a rok. K tomu uvádím níže uvedená data capslockem

LIDSKÁ BYTOST

1 SKLÁDA SE ZE 100-120 BILIÓNŮ BUNĚK

2 DENNĚ ODCHÁZÍ (UMÍRÁ) 600 MILIARD BUNĚK, ZA VTEŘINU JE TO 10 MILIONŮ

3 ZA 1 SEK. PROBĚHNE V TĚLE 10 NA 30 FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH OPERACÍ

4 10 NA 28 ATOMŮ NEUSTÁLE MĚNÍ SVÉ POZICE

5 KAŽDÝCH 5 DNÍ SE VYMĚNÍ KOMPLETNĚ STŘEVNÍ STĚNA

6 KAŽDÝCH 6 TÝDNŮ SE MĚNÍ ČÁSTI JATER, JINÉ ČÁSTI ŽIJÍ A MĚNÍ SE AŽ ZA NĚKOLIK LET

7 TUK V TĚLE SE MĚNÍ KOMPLETNĚ JEDNOU ZA 3 TÝDNY

8 KAŽDÝ MĚSÍC SE KOMPLETNĚ VYMĚNÍ POKOŽKA, TYPICKÁ BUŇKA POKOŽKY ŽIJE POUZE 14 DNÍ

9 ZA 3 MĚSÍCE SE KOMPLETNĚ VYMĚNÍ BUŇKY VŠECH KOSTÍ

10 SRDCE A MOZEK MÁ BUŇKY, KTERÉ SE NIKDY NEMĚNÍ

11 ČICHOVÉ BUŇKY SE MĚNÍ KOMPLET JEDNOU ZA 4 TÝDNY

12 ČERVENÉ KRVINKY SE MĚNÍ KOMPLET JEDNOU ZA 2-3 MĚSÍCE

13 ZA 1 SEK. SE TVOŘÍ 200 MILIÓNŮ ERYTROCYTŮ

14 ZA KAŽDÝCH 90 VTEŘIN SE V (PLAZMOVÝCH BUŇKÁCH) V KREVNÍ TEKUTINĚ TVOŘÍ MNOHO MILIÓNŮ PROTILÁTEK Z VÍCE NEŽ 1200 AMINOKYSELIN.

15 DÉLKA VŠECH CÉV V ORGANISMU JE PŘES 100 000 KM

16 KAŽDÝCH 24 HODIN SE VYTVOŘÍ V BUŇKÁCH TOLIK ENERGIE ATP, KTERÁ ODPOVÍDÁ STAVBĚ ENERGII HMOTY 70-90 KILOGRAMŮ

17 PLOD V DĚLOZE MATKY VYTVOŘÍ ZA MINUTU CCA 250 000 NERVOVÝCH BUNĚK.

18 BUŇKY MAJÍ PAMĚŤ Z MORFOGENETICKÝCH POLÍ

19 CHROMOZÓMY, KTERÝCH JE 64 CELKEM, JSOU NEJDOKONALEJŠÍMI ANTÉNAMI VE VESMÍRU A MAJÍ ZA ÚKOL VYTVOŘIT TU SPRÁVNOU BUŇKU Z BUŇKY MATEČNÍ NA DANNÉM MÍSTĚ.

To vše, co je výše popsáno, a mnoho dalších dějů, je uvedeno v činnost zázračnou tekutinou zvaná voda. Nyní se podíváme na vodu z několika pohledů, které vám doposud nejsou známy.

Voda je nejzáhadnější a nejdokonalejší tekutinou na planetě zemi. Nachází se na všech planetách v celém vesmíru, dle pěti zákonům vesmíru. Je to pátý zákon, zákon analogie (jak v makrokosmu tak v mikrokosmu, jak v mikrokosmu tak v nanokosmu). Dají se do ní ukládat data, ano slyšíte dobře voda má přímo geniální paměť. Na naší planetě je nejvíce vody a je všude a ve všem, ale téměř nic důležitého nám o vodě nebylo řečeno. Víme jen informace, které nejsou zase až tak cenné. Proč je voda tak důležitá? Povězme si něco o ní. Zemský povrch je tvořen 70% z vody a 30% ze souše. Lidská bytost je tvořena 70% z vody a 30% sušiny. Jak v makrokosmu, tak v mikrokosmu. Všímáte si té podoby? Lidská strava by měla být tvořena 70% z vody a 30% ze sušiny, ale ve skutečnosti je tomu jinak. Proč? Učme se od přírody. Příroda nám totiž vše ukázala. Ale my lidé chodíme po přírodě se zavřenýma očima……

Kdysi řekl J.W.G. tento citát. „Protože máte oči, tak si myslíte, že vidíte. Jste ale úplně slepí.“

Musíme si hned na začátku uvědomit, že jak lidská bytost, tak voda je z 99,9% o biofyzice, nikoliv o biochemii!!!!!!!!!! Biochemii náleží pouhé 0,1%!!!!!
Možná nevhodná poznámka. Všimněte si, jaké rozbory vody se dělají v laboratořích.. Zajímavé, že ano?

Něco o lidské bytosti a vodě:

Novorozenec 80% voda 20% sušina
Člověk 70% voda 30% sušina
Mozek 80% voda 20% sušina
Slina 98% voda 2% sušina
Krev 92% voda 8% sušina
Kosti 20% voda 80% sušina

Voda jako jediná tekutina na této planetě tvoří PĚT ZÁKLADNÍCH Platonových krystalických struktur!! Tetraedr – 4stěn, hexaedr – 6stěn, oktaedr – 8stěn, pentagondodekaedr – 12stěn, ikosaedr – 20stěn. Tvoří tak zvaně svatou geometrii vesmíru, z které je i složeno lidské tělo. Všechny tyto X-stěny se budou dotýkat svými rohy koule, která je bude obepínat. Koule, která se bude nacházet v tomto X-stěnu se bude vždy dotýkat středu jejich stěn. Je to genialita zlatého řezu a struktury krystalů vody….

Díky uvedeným vlastnostem má voda nevyčerpatelné možnosti ve vesmíru. Je zajímavé, že jeden kubický centimetr vody v sobě skrývá těžce představitelnou energii. Má schopnost vařit všechny oceány na planetě zemi po dobu 54 minut.

– 2. DÍL PŘEDNÁŠKY – ZDE! –

Další krajinky – ZDE

Komentáře

Ikona diskutujiciho Kačka 2013-01-07 21:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro ty, co se nevyznají v biologii: ERYTROCYTY jsou červené krvinky.

Ikona diskutujiciho áťa 77 2017-04-23 14:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je zajímavé, jak se po internetu rozšířil mýtus, že lidské tělo se kompletně obmění jednou za 7 let. Tady to ale tomáš marný nádherně shrnul. Je nádherné, jak se skoro celé tělo znova pořád a pořád tvoří a jak nám tělo takhle dává pořád novou a novou šanci! A přesně to ti teď napsala dopis Veronika- člověk, který uvěřil tomu, že se nějak náhodou vyvinul, teď tu přežíváme a pak prostě umřeme, nemá šanci se sebou v života udělat cokoliv konstruktivního. To vědomím jsou uskutečňované vědomosti, jen pak mají sílu.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek