1. / tomáš marný o kritické hodnotě uvědomění / DOPORUČUJI

5.1.2013 v Poselství 28

Vážení čtenáři, znovu se vrátím k tomu, kde jsem skončila ve svém článku ,,Z matrixu ven a zase zpátky“.

Následující malá série vysvětlujících článků o Uvědomění, o tom jak moc je důležité, aby lidé věděli a hromadně si něco přáli, o tom jak obrovský vliv to na tento svět má, je od tomáše marného. Tyto texty vyšly v jeho ,,marného okénku“ poprvé na Osud.cz už koncem července. – Burcoval tedy po svém dlouho dopředu. Nutno podotknout, že když je ,,marného okénko“ aktivní, je nejčtenějším článkem na celém serveru. Obliba u čtenářů je obrovská.

tomáš marný mě po vydání těchto jeho článků několikrát snažně prosil, abych je převzala na Alušku.org. Mám dokonce dojem, že za mnou přišel minimálně čtyřikrát. Problém ale byl nedostatek času. Moje přípravy byly tak náročné, že jsem se k jejich pročtení a převzetí vůbec nedostala.

Sami víte, že vám odpovědi na e-maily stály strašně dlouho, doteď vlastně z poloviny prosince vůbec nemám probranou poštu… (Aktuálně se k ní vracím a pomalu to doháním, buďte trpěliví. Množství dopisů bylo neúnosné.) Byla to škoda, ale nestihla jsem to. Navíc jsem ani netušila, o jaké články jste díky tomu přišli.

Bohužel se k tomu dostávám až teď, ale pořád není pozdě.. Údajně až do března ještě není pozdě.

Zde najdete podrobné vysvětlení, proč je tak moc rozhodující uvědomění lidí a proč, když nás bylo málo, k převibrování zatím nedošlo… Velice vám je doporučuji k přečtení.

_____ 1. díl _____

22.07.2012 18:54 Poslední dobou…..

….se rozmáhá mezi lidmi slogan „nebudu živit energií“ „nebudu tomu dávat energii“, tak jak to napsal jirka v článku, kde jste našli jenom bílou plochu bez textu. Moje kritika je uvedena v P.S. úplně dole s blahopřáním pro jiříka. Já dodáno: Ano nevědomost je sladká, ale zabíjí.

Podívejme se, kde se asi rčení vzalo, vyrojilo, vzniklo, popřípadě kým asi bylo zavedeno. Něco málo rozboru a zopakování nám neuškodí.


Jak vidím, veškeré alternativí tzv. duch-hovní weby začaly používat tyto výroky. Jsou to oblíbené slogany mnoha posílačů srdíček, sluníček a energií. Smutné je, že nepoznají ani pravotočivé nebo levotočivé znaky, význam slov pozitivní a negativní, používají je zásadně naopak a mnoho jiného. Dokonce se snaží lidem radit. A právě k nim přibyl výše uvedený slogan či slogany, uvedené nahoře tučně v uvozovkách do oblíbeného slovníku.

Jak to tedy je. Zajímám-li se jenom o konstruktivní věci, je to v pořádku. Chybí mi ale protiváha pro celkový pohled. Nezapomeňte prosím, žijeme v dualitním světě!!!! Když se nebudu o stranu destrukce zajímat, nemůže dojít k uvědomění, které je v tomto případě velice důležité. ( Letím na dovolenou- je to konstruktivní. Bylo mně ale někým sděleno nebo jsem měl intuici, že letadlo nedoletí, upadne mu křídlo, je to destruktivní. Uvědomění celé situace dává věci na pravou míru a dodává tu pravou esenci).

Vysvětleme si pojem znát cestu a jít cestou. Jestliže se někoho zeptám, jak se dostanu do určitého místa a je mně ukázána správná cesta, ještě to nic neznamená. Když cestou nikdy nepůjdu, moje otázka byla zbytečná, vyčerpal jsem zbytečnou energii a hlavně se nedostanu do kýženého cíle. Teprve použití cesty a tím že dorazím do cíle jsem učinil moji myšlenku hmotnou.

Stejný jev je i v nehmotné úrovni. Na nehmotné úrovni vědět, ještě nic neznamená. Když si člověk vědění uvědomí, šel správnou cestou. Uvědomění si určitých věcí nás lidi separuje na konstruktivní a destruktivní. TEPRVE SEPARACE dává energii, kterou mohou určité bytosti zneužít a čerpat, popřípadě lidi vysávat….. ….i ze čteného písma. Z konstruktivních bytostí není možno energii vysávat. Způsob Vašeho uvědomění a myšlení je tím nejdůležitějším faktorem. Čili nehmotná úroveň. Dávejte prosím pozor na Vaše myšlenky, jsou silnější než atomová bomba.

Jestliže přečtu jakékoliv destruktivní varování, je to pro mne velice důležité. Mohu zaujat postoj popřemýšlet a rozhodnout se. Rozhodování na nevědomé úrovni není možné a končí většinou špatně.

Pravděpodobný autor či autoři výše uvedených sloganů jsou opět loutkovodiči, Illumináti, a jim podobní, kteří nemají zájem aby se lidé z duch-hovní skupiny obyvatelstva zajímaly o vše a raději je nutí do něvědomosti.

Tož tak. Vysvětlení uvedeno k reakci na jiříkův článek…..

UVĚDOMĚNÍ, MYŠLENÍ A PROJEV NAVENEK (REZONANCE SE ZÁKONY VESMÍRU) UKAZUJE LIDI V PRAVÉM SVĚTLE.

_____ 2. díl _____

23.07.2012 23:55 Vážení čtenáři…..

….marného okénka. V případě že jste vstřebali, pochopili a uvědomili si 1. část článku ze dne (22.07.2012 18:54 Poslední dobou…..), můžete pokračovat ve čtení dalšího dílu, který je nyní nutné pro Vás napsat a náležitě vysvětlit. O energiích lidé sice mluví, ale ve skutečnosti jenom mluví a danou matérii neumějí ovládat a vůbec né vysvětlit!!!!! Hlavně ji ale nechápou v souvislostech. Záměrně byly udělány kroky, aby lidstvo přestalo chápat souvislosti a neuměli pomocí kombinací a interferencí dojít ke správnému cíli a hlavně ke správnému řešení. Promiňte, musíme tedy opět začít u opice. Ano píše se doba kamená. Kdo si ještě dnes myslí, že lidé vznikli z opic, a nyní bez pardonu, je to k smíchu. Všemu je úplně jinak. Co když právě opice vznikly mutací z lidí po atomové apokalypse na planetě Zemi. Dejme tomu, že by to nějak tak mohlo býti. Víme, že opice mají IQ značně malé, dejme tomu jak se říká IQ tykve. Právě zde musíme začít, abychom správně pochopili celý systém.

Lidstvo udělalo v nedávné době zajímavý pokus s opicemi. Určitě ho znáte. Experimentátoři dali opicím syrové oškrabané brambory, které nejprve vyváleli v písku a teprve potom je dali opicím ke konzumaci. Několik dní opice jedly brambory s pískem. Krásně jim skřípal mezi zuby. Po několika dnech jedna opice z pokusného stáda omyla bramboru v moři a pak ji snědla. Kupodivu všechny opice na ostrově začaly dělat, kde pokus probíhal, to stejné. Nyní se přeneseme na druhou polokouli. Zde byli ti stejní experimentátoři, kteří dali opicím rovněž vyválenou oškrabanou bramboru v písku. K velkému úžasu všech zúčastněných, opice běžely k moři a brambory si očistily ve vodě, než je začaly konzumovat. Světe div se, dokázali funkčnost MORFOGENETICKÝCH POLÍ – dále jen MP. DATA se jim dostala do mozků pomocí morfogenetických polí.

Opice mají, jak jsem se v úvodu zmínil jednoduché myšlení a IQ tykve, Nízkou inteligenci. Proto pro synergetický efekt a kritickou masu (hmotu) (uvědomění) – ZDŮRAZŇUJI JAKOUKOLIV stačilo ve zmíněném případě 100 opičích jedinců. Z fyziky znáte možnost řetězové reakce. Je taky podmíněna kritickým množstvím štěpné látky, třeba uranu.

Vraťme se od opic a štěpení k člověku. Vzhledem k tomu, že člověk má příliš složité myšlení a velice komplikované, kritická hmota lidí, kteří si vědění uvědomí, čítá milióny a milióny lidí. Dojde-li ke kritické mase čitatelů důležitých či méně důležitých vědění, dochází k automatickému zápisu do MP. V tomto okamžiku dochází i u neuvědomělých lidí k uvědomění a kritická masa stále roste. Vytváří třeba konstruktivní energii, která automaticky začíná působit proti energii destruktivní.

Vysvětlíme si danou matérii v každodením MATRIXU. Jako vztyčný bod si vybereme dění kolem možných událostí na nadcházející olympiádě. Na přednáškách jsem neustále opakoval: KE KONCI VĚKŮ LIDSTVA, MUSEJÍ LIDEM ŘÍCI PRAVDU. Vše co bylo popíráno a údajně neexistovalo, třeba UFO, mimozemšťané a mnoho dalšího, je dnes skoro normální záležitostí a lidé se tomu ani nediví. Někteří přes důkazy tomu ani nechtějí věřit. Zhroutil by se jim starý pohodlný svět.

Proto je velice důležité mít nyní na očích možná důležitá varování „luluminátů“ popřemýšlet o tom a uvědomit si důsledky. Každý normální člověk s něčím takovým nemůže souhlasit a děsivá data bere v úvahu. Nyní o tom ví. K uvědomění dochází v okamžiku, kdy se staví na stranu pro nebo proti. Jeho mozek se separoval od určitého druhu dat a postavil se na stranu konstruktivní, či stranu destruktivní – i tací mohou být. V tomto okamžiku se začnou energie ( lidstvo má dobré srdce a chce dělat dobré skutky) dejme tomu konstruktivní kumulovat a růst. Čím více lidí o tom ví, tím větší uvědomění zde bude a dojde k synergickému efektu. Kritická masa je daná a už nemůže nic konstruktivní energii zastavit v působení proti jejich destruktivní energii. Přesně tak tomu bylo v kauze čipování lidí zkrz povinné očkování, které se po celé Evropě diskutovalo a bylo prozrazeno. Nezbylo jim nic jiného, než ustoupit. Došla jim energie a síla, která byla eliminována uvědomělou kritickou masou lidí, kteří neustále na internetu, v časopisech a novinách četli novinky o vývinu situace v Evropě či ve světě. ) Lékaři, kteří se nechtěli očkovat a vše odmítli, sehráli v dannou dobu důležitou úlohu. Pochopili.

Úplně to stejné v růžovém byla kauza atomového úderu, ukázaného v reklamách-Berlín, minulý rok Německu. Zde sehráli důležitou roli zase právníci, kteří dopisy bombardovali německý parlament a madame Merk lov ou ou ou. Byl toho plný internet po celé evropě. Kritická hodnota energie byla splněna.

Co tedy z toho všeho plyne. Je důležité o tom číst, roztroubit to do světa a co nejvíce lidí datovat aby opět došlo k uvědomění. Potom zaručuji, nemají šanci.

Jsem přesvědčen, že nyní jste pochopili, jak to tedy s energiemi ve skutečnosti je.

Prosba na všechny účastníky přednášky k o n s t a n t a p í. Bylo by dobré v tomto směru také něco udělat.

Děkuji všem.

Pokračování příštěKam dál:

Otevřít rubriku ,,Příspěvky čtenářů“ – Zde

Máte otázku? Ptejte se do ►Mailu◄

• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org

• Na Aluška.org najdete také interaktivní chat Vstoupit do Chatu – ZDE

• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihu! – Podrobnosti ZDE

• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí“ níže pod reklamou, děkuji!

• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? – Můžete se přihlásit k odběru: ZDE

Elektronický obchůdek: www.kramky.cz/alue

Komentáře

Ikona diskutujiciho Václav 2013-01-05 08:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

UVĚDOMĚNÍ, MYŠLENÍ A PROJEV NAVENEK …

Ikona diskutujiciho Markéta 2013-01-05 08:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jako konstruktivní osoba, schopná a ochotná své záměry realizovat, praktikuji rozpouštění těch nehezkých chemtrails.Prostě už se na to nemůžu dívat, jak po noci plné hvězd, jasného rána je do chvíle obloha pod dekou. Je to hnus, proto jsem se rozhodla, že vyzkouším ocet. V tu chvíli rozhodnutí, vylezlo z té černoty Slunko a začalo svítit…zkoušeje, octujte, nebo vizualizujte…tlučte a bude Vám otevřeno, hledejte a naleznete, máme to ve svých rukách. HEZKÝ DEN !!! Markéta

Ikona diskutujiciho mg 2013-01-05 09:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pozdravujem v 2013.

Ikona diskutujiciho Arriane 2013-01-05 10:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale nedochází k zápisu do MP u každé myšlenky(pouhého jednice)-akorát v tak nevýznamné míře že ji nikdo nezachytí?

Ikona diskutujiciho Exsultate 2013-01-05 11:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, chtěla bych se zeptat, v poslední době se setkávám stále více s negativními názory ohledně Iluminátů, ale někteří mi nejsou schopni říci, proč vlastně k nim zaobírají takovýto postoj. Chci se zeptat jaký je váš názor? Děkuji Exsultate

Ikona diskutujiciho Václav 2013-01-05 11:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]: Cesta univerzální síly-moudrosti, z kolektivního vědomí vede přes čakry do mysli, z mysli-mozku, přes nervový systém do příslušných  MORFOGENETICKÝCH POLÍ do DNA- dále jen MP, a z DNA se postupně odrazí ve funkci buněk.Tuto funkci nazývají lékaři autonomní (nervový systém). Pokud jsou čakry-jako duchovní tělo v nepořádku, odrazí se to postupně v mysli-psychickém těle, pak se to odrazí, přes MP do buněk-v tělesném těle.Naše vnitřní čistá duchovní energie, síla, Kundalini, je nám schopna ukázat nerovnováhu duchovního těla-čaker, a tím odhalit příčinu následků nerovnováhy psychiky a těla.V jakém stavu máme čakry, v takovém stavu je náš život.Aby jsme tedy mohli zachytit tyto signály u podstaty-zdroje, je dobré vnímat-oživit svoje čakry.

Ikona diskutujiciho malé srdce 2013-01-05 11:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co se týká morfogenetických polí, je to již delší dobu pozoruhodná a známá věc, která mě nepřestává do dnešního dne fascinovat. Tyto experimenty se dělaly nejen s opicemi, ale také například s krysami nebo ptáky. Velmi dobrý a názorný příklad je uvedený v knížce – Co neSmíte vědět – od pana Michaela Morrisa, kde píše:

Ikona diskutujiciho Nasgol 2013-01-05 13:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Už z přečtení toho nadpisu To máme marný… :DD

Ikona diskutujiciho Peter 2013-01-05 13:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kolem 14.12., bylo to k ránu, jsem měl takovou zvláštní vizi, či představu, když mi vrtal v hlavdatum 21.12.co by mohlo či nemohlo se stát, že co kdyby se nám všem lidem stalo to, že by se nám najednou náhodně začalo vyměňovat všem vědomí. Prostě bychom se každý, najednou octli v těle úplně jiného člověka, kohokoliv z planety a to náhodně. Měli bychom najednou dotyčného nejenom pocity, ale i všechny radosti a starosti. Chudého, bohatého, lháře i poctivce, čínskou dělnici i (třeba irského) pedofilního biskupa, vašeho horního souseda, …., ….

Ikona diskutujiciho Markéta 2013-01-05 14:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Velmi hezká vize, Peter

Ikona diskutujiciho Václav 2013-01-05 14:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: …co kdyby se nám všem lidem stalo to, že by se nám najednou náhodně začalo vyměňovat všem vědomí. Prostě bychom se každý, najednou octli v těle úplně jiného člověka,…

Ikona diskutujiciho Markéta 2013-01-05 15:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale to asi nebylo myšleno tak,aby se to  stalo, to se tedy opravdu nestane, protože každá duše má svůj úkol, spíš to chápu obecněji…jako uvědomit si, že všichni dohromady jsme jedno…bez tmy není světlo…pochopit, jak to je…ale ten závěr je mocný…láskyplné rozhodnutí zbavené strachu…M.

Ikona diskutujiciho Thomas Marius 2013-01-05 16:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: Můj názor na Ilumináty je po přečtení knihy od Jana Van Helsinga neutrální :-D  

Ikona diskutujiciho Thomas Marius 2013-01-05 16:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, přesně tak, po přečtení knížek od Jana Van Helsinga i u mne došlo ke kritické hodnotě svého uvědomění. Například už vím, že Ďábelské, luciferské či temné síly operující ve stínu paradoxně pracují v rámci STVOŘENÍ a plní tuto úlohu precizně, nutí lidstvo aby se zamyslelo nad sebou a přijalo božství a aspekt lásky. Luciferské síly nás pokoušejí do té doby než se obrátíme k Bohu a ke Kristovi. Dokud s k němu neobrátíme jsme od něj vzdáleni a to je prostor pro tyto temné síly. Nezapomínejme, že my pozemšťané máme polaritní myšlení, ale v nad-zemských sférách nic takového neexistuje. Dobro i Temno pracuje pro JEDNOHO.  

Ikona diskutujiciho Václav 2013-01-05 17:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]:proč vlastně k nim zaobírají takovýto postoj….

Ikona diskutujiciho Katerina 2013-01-05 18:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: Skvele, skvele a jeste jednou skvele!!!Delam to same, pisu, kde se da, abychom opravdu davali silu Slunicku na Orgonetu je videt, jak nas praskujou vic a vic, ale take je videt, ze vic a vic lidi Slunci veri a chemtrails se zacinaji rozpadat..Diky, si skvela!!!!Prosim vas, pojdme do toho a kazdy den na Slunicko mysleme!!!

Ikona diskutujiciho František 2013-01-05 19:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]:Petře chápu a přesně to tak cítím a vnímám,není jiné cesty,než pochopení a vyjadřování lásky,pokud chceme do 5 dimenze,tak musíme mít kvalitu chápaní duality s pohledem a myšlením 5 dimenze,což je žít přítomnou lásku,pochopit,že s pohledem na Illumináty  a všichni co se vyjadřují s pocitem strachu,že jsou ohroženi,at už je to osobní nebo rodinný či statní strach o někoho nebo o něco,pořád je součastí lásky,tak že i mě,Tebe Petře což vím,že víš a i Tebe Václave,Petr jen chtěl vysvětlit to,že projev posuzování a škatulkování ostatních,že oni jsou ti špatný,co ničí je jen projevem rovnováhy stejného strachu,jelikož láska zná jinou cestu,která je cílem a to je,jsme to my,kdo jsem já..Né,všichni jsme zodpovědni za tuto přítomnost a zodpovědnost není to,že existují oni,ale my.

Ikona diskutujiciho Miro 2013-01-05 21:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Clanek je hezky a velmi zajimavy, urcite si kazdy vytahne co potrebuje.

Ikona diskutujiciho MarekP 2013-01-05 23:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc dobré.

Ikona diskutujiciho Farah 2013-01-06 00:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Super, na co čekat…HRAJEM! tentokrát ale nebude na co. Nutnost… nechť mě třeba polovina přátel na FB vymaže, je mi to fuk- ti, kteří to udělají, s těmi beztak asi nepůjde nic podnikat či si o něčem kloudném povídat. Posílám dále! 😉

Ikona diskutujiciho Peter 2013-01-06 05:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím Václave, já to nemyslel jakožto lidský úmylný čin, nýbrž jako přírodní jev. A taky, já ti nevím ale zákony, zákazy, to je, alespoň se domnívám, výhradně lidská záležitost. To co nazýváme "zákon", ať už trestněprávní anebo přírodní/fyzikální, to sice pozorujeme že to platí a že děje se podle něj – téměř pokaždé – dějí, ovšem je to vždy záležitost lokální, nejenom v prostoru ale i v čase. O tom také ostatně čas je. Co kdysi platilo dneska už neplatí. Za co vás někde zavřou, tak za to samé můžete být na jiném konci planety chválen.

Ikona diskutujiciho Peter 2013-01-06 06:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Anebo abych upřesnil jetli bych si tuto svou představu přál/nepřál. Protože jsem se málem kvůli tomu vnitřně pohádal:)

Ikona diskutujiciho Alue 2013-01-06 11:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[18]: :D ..Miro, majitelem serveru OSUD.CZ je JIŘÍ MARIA MAŠEK.

Ikona diskutujiciho Markéta 2013-01-06 12:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]: Díky, jsem ráda, že nejsem sama. Dnes jsem posílala záběry z dnešního dne na Orgonet, tak snad se to tam večer objeví. Hezký den a Slunci zdar. M.

Ikona diskutujiciho Václav 2013-01-06 12:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]: …Opravdu si nemyslím že by Stvořitel, spolu s Vesmírem, vydal i příslušnou sbírku zákonů resp. nějaký manuál k použití, podle kterého se má Vesmír užívat…

Ikona diskutujiciho Miro 2013-01-06 12:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue,

Ikona diskutujiciho Václav 2013-01-06 13:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]: Z duše-čistáho života určitě vzniká všechno, i ten kámen. Vše co je je z duše, to jsou ty elementy. Padlá, nemocná duše je právě nazývaná mrtvou, protože neodráží celou-živou duši, ale tyto duše jsou již v jiném koloběhu přírody, a přivolávat, nebo chodit do jejich světa-je vlastně brzdit je v jejich vlastním rozvoji uvědomění, kým skutečně jsou. dokud toto nepoznáme, nepoznají, jsme stále na cestě.legrace prívě je, že ego, mysl je právě ta snaha ohraničovat a ne sjednocovat. uvědomění je právě to sjednocování, né různých eg, pak by naopak ego sílilo, ale sjednocení čistách duší dává svobodu sjednocení a rozšíření. ega se zapouzdřují a tím sebe sama ničí.

Ikona diskutujiciho AChantall 2013-01-06 23:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Súhlas…ved aj na prvopodstata.blog.cz je uverejňované okienko Tomáš Marneho.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek