10. / Vesmírné Zákony a Principy / 2. Princip Energetického Kanálu

29.5.2010 v Návody 15

Tento článek je součástí rozsáhlého seriálu:

Zpět na první díl zde: 1. / Vesmírné Zákony a Principy / Úvod + I. Zákon Kauzality

_____________________ 10. DÍL ______________________

alue.cz

2. Princip Energetického kanálu

Toto je velice důležitý a jednoduchý princip, přesto jeho vysvětlení zabere více času. Do dvou článků ho tentokrát nerozpůlím, aby jste nestratili slinu.

Ve Vesmíru je vše dokonale propojené a vše sestává z energií. Princip energetického kanálu se na tomto zakládá.

Pojem energetický kanál, jak už vám jistě sám název napovídá, představuje něco jako cestičku, která spojuje nějakým způsobem dvě bytosti. Tato energetická cestička vzniká při vzájemném kontaktu dvou lidí, stvoření, či předmětů. – My se budeme zajímat o energetické kanály z hlediska lidské bytosti, protože tento aspekt je pro nás nejdůležitější/nejzajímavější.

Energetický kanál funguje zároveň na následujícím jednoduchém principu:

KDYŽ JDOU DATA Z NĚKOHO K NĚČEMU, JDE TO ZÁKONITĚ I NA DRUHOU STRANU.

Energetický kanál tedy funguje jako obousměrná cesta.

Jak ale takový Energetický kanál vzniká?

Velice jednoduše, popíšu vám to na příkladech, ale první je důležité si uvědomit:

Energetický kanál sice vzniká na základě kontaktu, ale je vždy důležité, jak dlouho a jak intenzivně ke kontaktu dochází. Podle toho se totiž odvíjí síla energetického kanálu a od toho se tedy odvíjí propojenost mezi dvěma bytostmi, které mezi sebou nějaký energetický kanál mají.

Energetický kanál vytváříte, například při této ukázkové situaci:

Potkáte cizího člověka, představíte se a podáte si ruku. – Vy jste vyslali data k němu, on vyslal data k vám, napojili jste na sebe energetický kanál. Je ale slabý.

Energetický kanál si můžete představit jako tenkou hadičku, nebo tlustou rouru. – Podle toho, jak moc je trubka tlustá, podle toho má větší, či menší sílu. – Tedy projde jí více, či méně dat za určitou časovou jednotku. (V tomto případě jsou jednotky nepodstatné.)

Tenký, či slabý kanál zesilujete a rozšiřujete tím způsobem, že budete s tímto cizím člověkem delší dobu v kontaktu, seznámíte se blíže, spřátelíte se, popřípadě si vyměníte telefonní čísla.

Kanál se udržuje a rozšiřuje tak dlouho, jak spolu jste v kontaktu. Pokud se po dvouletém přátelství přestanete vídat, kanál začne pomaloučku slábnout, až se úplně ztratí.

Tedy energetický kanál vzniká nejčastěji při setkání člověka s člověkem.

Ale pozor, napojit lze i jinými způsoby. Příklad:

Jste na procházce a vyfotíte se u staletého stromu. Fotku potom dáte kamarádovi, aby ji předal jeho známému Frantovi, který si o ni třeba řekl. – Vy toho Frantu vůbec nemusíte znát, ani s ním nemusíte mluvit, přesto se díky tomuto úkonu vytvořil mezi vámi energetický kanál. – Jak?

Přes fotku.

Pamatujte si:

Všechny materiály, ať už jsou to fotky, videa, zvukové záznamy, vámi pletený náramek, vámi kreslený obrázek, vámi milovaná květina, vámi milované místo,člověk, který vás zná, nebo ví, kde bydlíte, představují energetické kanály, které vedou k vám a kdokoliv, kdo se dostane například k vaší fotografií, se dostává k energetickému kanálu, který k vám vede.

Obecně platí, že osobní kontakt je silnější kanál, než fotografie a fotografie je silnější kanál než kreslený obrázek.

A teď se zamyslete:

Kolik lidí asi má k dispozici Vaši fotku? Kolik jich ví, jak vypadáte? Kolik lidí bylo u vás doma? Kolik lidí vás vidělo na videu? Kolik lidí má doma předmět, který jste vyrobili, nebo jste ho jen drželi v ruce? S kolika lidmi jste si v životě podali ruku?

Šílené, že? Nedopočítáte se a to si představte, kolik energetických kanálů vedoucích k vaší bytosti asi existuje, kolik bylo navázáno a kolik jich zaniklo? – Moc.


Je tohle snad důvod k panice? Vždyť přes energetický kanál se k vám může leccos od lidí dostat a jsou na světě i tací, kteří tohoto principu zneužívají. – Nikoliv, panika v tomto případě není na místě, protože úroveň kanálů lze kontrolovat a 99,99% lidí nemá o energetických kanálech ani páru, nebo pokud ji mají, nejsou natolik schopní, aby mohli těchto principů zneužívat. To dělají maximálně speciálně školení lidé temné strany, nebo naopak uvědomělí lidé světlé strany.

Navíc na světě je velice málo lidí, kteří by byli natolik zajímaví, aby se na ně někdo takový zaměřil, že zkrátka pravděpodobnost zneužití vašich energetických kanálů je velice malá, až nulová.

Není proto důvod se bát. Pokud ale máte nepříjemný pocit z určitých energetických kanálů, je možné je cíleně uzavřít. – O tom později, nyní uvedu příklady z jiného hlediska:

Princip energetického kanálu vám jen tak někdo z fleku nepopíše, přesto lidé s energetickými kanály vědomě, či nevědomě pracují. Jak?

SelinaFenech_Sol

Na nevědomé úrovni je to asi jasné, kanály tvoří energetické cestičky, kterými proudí vaše i cizí energie. Na tomto principu fungují meditace na téma ,,přetínání éterických vláken“. Pomineme-li fakt, že drtivá většina lidí nemá dostatečně silné vědomí ani vibrace, aby tyto cestičky jen tak přesekla, zakládají se tyto meditace na naprosto reálném Vesmírném principu energetických vláken.

Také léčení a posílání energie na dálku se zakládá na principu energetického kanálu. – Léčící si první v hlavě představí svého klienta, nebo se dívá na klientovu fotografii. – Naladí se na něj, aby mu mohl posílat energii. – Toto naladění není nic jiného, než Vědomé napojení energetického kanálu, přes který potom energii posílá. – Je to tedy vědomé využití energetického kanálu s dobrým úmyslem a většinou skvělým výsledkem.

Také výklad andělského písma pro určitou osobu funguje na energetickém kanálu. – Člověk, který chce písmo zprostředkovat, se první napojuje na svého klienta. – Existují samozřejmě i jiné způsoby andělského výkladu, ale tento ,,napojovací“ je nejvíce obvyklý a nejvíce používaný.

Ovšem pozor, pokud se léčící napojí na svého klienta a pošle mu energii, energetický kanál posílá vše jedním směrem. Taktéž ale lze díky energetickému kanálu posílat energie od klienta k léčícímu, a to bývá často kámen úrazu, protože energie nemusí být vždy zákonitě dobrá, léčivá, nebo prospěšná. – Energetický kanál je kanál na energii, on nerozeznává a nerozhoduje, co pošle, nebo nepošle. On jen spojuje, není to myslící bytost.

Proto jsou podobná léčení na dálku přes napojování se nebezpečná pro léčícího. Pokud on sám neumí pracovat vědomě s energetickými kanály a nemá dostatečně silné vědomí, aby se odsekl (což drtivá většina nemá), je takový léčitel neustále vysávaný svými klienty a ještě se na něj z nich přenáší kdovíco, protože zdravý člověk, který je v pořádku přece nepoprosí léčitele, aby mu něco na dálku posílal.

Jak tyto energetické kanály uzavřít?

Pouhá modlitba, či vizualizace nestačí. – Ta je v tomto případě neúčinná pro 99,99% lidí na naší planetě Zemi, zvláště pokud je energetický kanál silný.

Energetický kanál musíte tedy uzavřít způsobem, jakým se on sám po čase uzavírá. – Tedy, že zanikne.

Podle Zákonu Analogie si pamatujte: Jak něco vzniká, stejně to i zaniká.

Jakým způsobem se něco vytvoří, stejnou cestou se to ruší!

Vy sice neumíte popohnat čas, ale máte v rukou svůj život a jste proto schopni toto uzavření a oslabení energetických kanálů do veliké míry ovlivnit.


Pokusím se vám to přiblížit na příkladu:

(Následující příklad je smyšlený, nezakládá se na ničem, co bych v reálu zažila!)

Slečna Lenka má přítele, se kterým se rozchází. Byli spolu dva roky, ona bydlela u něj v bytě. Přítel je energetický upír, který Lenku vysává a psychicky ji začal deptat. Lenka zná princip energetického kanálu a rozhodne se, že od přítele odejde, ale hlavně, že se energeticky od něj odřízne. Krom toho, že si ,,sbalí svých pět švestek“a odstěhuje se z jeho bytu, udělá opatření, aby energetický kanál mezi ní a jejím přítelem co nejvíce zeslábl a co nejrychleji zanikl.

Co tedy udělá?

1. Proleze všechny zásuvky a sebere mu veškeré fotografie, na kterých je vyfocená ona, také vyhodí všechny předměty, které mu darovala a on si je v bytě nechal. – Nenechá po sobě v bytě ani jedinou stopu. Žádný předmět, který by s ní souvisel, už tam není. Lenka je spokojená a jde dál.

2.  Vymaže z internetu všechny své fotky, aby se na ni přítel nemohl dívat a potom si řekne: ,,Jistota je jistota“ a raději smázne i své profily na lide.cz, které její přítel zná. – Tak teď s ní přítel nemůže být energeticky v kontaktu ani na internetu. To je skvělé, takže Lenka pokračuje.

3. Vymaže si v adresáři svého e-mailu jeho adresu, vymaže si jeho číslo z mobilu a vyhodí jeho firemní vizitku .

4. Zbaví se všech předmětů, které s jejím přítelem souvisí. Vyhodí a vymaže fotky, v koši skončí i plyšový medvěd z minulého Valentýna. – Tahle ztráta trochu zabolela, ale co, hlavně že bude po všem.

5. Tím Lenka uzavřela všechny hmotné stopy, které posilují energetický kanál mezí ni a jejím ex-přítelem. Ještě by mu ráda vymazala paměť, ale to bohužel nejde, takže počká, až i on zapomene. A přichází nejtěžší část. O svém příteli Lenka vůbec nemluví, nikde ho s nikým nerozebírá, nevyslovuje jeho jméno, ani na něj po večerech nemyslí. Lenka je totiž chytrá a ví, že myšlenka je silná věc a že svými myšlenkami a slovy, které se jejího přítele týkají, posiluje energetický kanál, kterého se snaží zbavit. (A jsme opět u Zákonu Kauzality a Rezonance.)

6. O týden později Lenka zjistí, že její kamarádka má u sebe fotku jejího ex-přítele, na které je i sama Lenka. – Dojde ke kamarádce a snaží se jí vysvětlit, že to potřebuje dát pryč. – Kamarádka sice brblá, že Lence ,,šibe“, ale fotku Lence dá a ta ji potom stopí v krbu.

Popsala jsem tedy formou stručného příběhu, jakými způsoby se likviduje energetický kanál, který si nepřejete. – Je nutné zahladit všechny stopy, co nejvíce se odříznout a neposilovat energetický kanál svou myšlenkou. Tento kanál po čase zmizí.

Pokud je objekt vašeho nezájmu nehmotná bytost, jediné co uděláte, je na ni nemyslet a když přijde, tak si jí nevšímejte. – popřípadě zapalujte svíčky do kruhu, aby k vám nemohla, pokud je to bytost destruktivní. – Jakože bude určitě, protože proti konstruktivní bytosti se nikdo nepotřebuje chránit, ani se jí zbavovat.

Energetické kanály bývají velmi hustě navázané také mezi rodinnými příslušníky. Proto například často matka pozná, kdy je její dítě v nesnázích, i kdyby bylo na druhé straně planety.

Také tento princip způsobuje mnoho našich intuitivních předvídání. Například že dopředu poznáte, kdy vám někdo zavolá, nebo napíše SMS.

On na vás pomyslí a řekne si: ,,Ozvu se.“
Tím pošle energetickým kanálem k vám jeho myšlenku. Vy jí ucítíte a vzpomenete si na něj také. Vezmete do ruky mobil, že se mu ozvete, když v tu chvíli vám od něj přijde zpráva. – Takto geniálně fungují energetické kanály.

Pokračování seriálu Zde: 11. / Vesmírné Zákony a Principy / 3. Znamení ve Vesmíru

normal_©Selina_Fenech_Pearl_Mermaid_Princess©

Další díla od Seliny Fenech – Zde

Komentáře

Ikona diskutujiciho Smejko 2010-05-29 11:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ten prvy obrazok je nadherny 🙂

Ikona diskutujiciho Hanka 2010-05-29 12:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

K tomu, co bylo o způsobu zrušení energetického kanálu, mne napadá, že v jednom případě zrušit nepůjde – a to pokud mají ti dva spolu dítě;-)….

Ikona diskutujiciho Alue 2010-05-29 14:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: Otázka je, v jaké jsou situaci. Pokud se nikdo z těch tří deset let nesetká, kanál bude téměř zanedbatelný. Vždy to záleží na okolnostech.

Ikona diskutujiciho Katrin1011 2010-05-30 00:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

no jo ale většinou to funguje tak, že když máte společný fotky, tak je mají oba ve svym pc a ty mu to počítače po rozchodu asi nepolezeš. Někde v diskusi jsem hodněkrát četla, že se kluk rok po rozchodu kouká na fotku svý bývalky každý den(a nejen kouká). Ale funguje to i naopak, že když kanál udržuješ, tak si oba nemůžete najít novýho partnera a pak se třeba k sobě vrátíte.

Ikona diskutujiciho M 2010-05-31 21:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No ty kanaly toho hodne vysvetluji to je pravda moc pekny clanek . Jen by me zajimalo jak ten kanal zrusit v pripade ze milovana osoba je ten energeticky upir a nechci se s nim rozchazet ?

Ikona diskutujiciho M 2010-05-31 21:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pardon s Ní 🙂

Ikona diskutujiciho Radůz 2010-06-01 11:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tleskám a děkuji.

Ikona diskutujiciho Martin Havran 2010-06-01 22:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"Archanděli Michaeli, sestup prosím ke mně a přetni všechna spojení, kterými je mi vysávána energie a vitalita". Našel jsem to kdysi někde na webu. Bylo mi úzko z nedostatku obrany a pomohlo mi to. Stačí to říct jednou, ale je možno opakovat dokud se nedostaví úleva. Na lidi na které myslíme to nefunguje, protože přerušené kanály hned sami opět obnovíme, ale na ty, kteří se na nás napojují bez našeho vědomí to zabírá perfektně. Třeba na ty, co mají naší fotku a my to nevíme, ale taky i na různé nehmotné přisedlíky. Říkám si to, když cítím úbytek energie. Taková energetická očista. Není důležité volat přímo archanděla Michaela, je možno volat kohokoliv, ale je nezbytné věřit, že to dokáže. Stále platí, co mám v mysli, to mám i v ruce.

Ikona diskutujiciho jediman 2010-07-07 16:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže když se někdo dívá na tvoji fotku a myslí na tebe vytváří energetický kanál? A jak to děláš ty, když tu máš svoji fotku a několik lidí na tebe určitě myslí?

Ikona diskutujiciho Evin 2010-12-19 22:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc zajímavý a krásný článek

Ikona diskutujiciho Kyra 2011-09-23 02:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já se taky rozcházim a štve mě, že má velký disk a ještě u kamaráda na serveru,protože jsem přišla o svůj,tak dočasná úschovna pro mě,ale má tam přístup i on.Když mu je smažu,všechny, bude naštvaný a bude dělat scény a zlo.Jak mám tedy v tomto postupovat? Moc bych to chtěla udělat!Má to ještě snad zabezpečený proti smazání 🙁

Ikona diskutujiciho ivan 2013-01-09 12:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

som nadseny ake mas vedomosti,ale troska mi tu nieco,neviem ako to vyjadrit,mozno chyba. popisujes tu ochrany pred inimi,ako sa nedat ovplyvnit inimi…..,ale ja by som chcel vediet ako pomoct komukolvek,aj tym od ktorych mame utekat a chranit sa. mozno staci malo a clovek to uvidi a zmeni sa, alebo sa zacne menit. vsetci sa potrebujeme zmenit. myslim to uprimne. napr. ked nastane situacia stretu so "zlou" bytostou, ako zostat nad vecou aby nas nastiahla do konfliktu a dalej ako sa jej snazit pomoct uvidiet,alebo napravit.pravdepodobne mi chyba uceleny obraz vedomeho sveta. caka ma vela prace (tej peknej).

Ikona diskutujiciho Katka 2016-01-10 16:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den,hledám člověka,který by mi objasnil muj ukol ktery mam v zivote vykonávat. Pravděpodobně jsem kanálem kterým odchází špatná energie. Lidé si přes me ulevují od svých těžkostí. Dodávám sílu a naději tem vo to potřebuji ukazuji kudy vede cesta kdyz nevi jak pokracovat dal v živote. Je tady někdo kdo vi o cem píšu? Rada bych o svem ukolu pochopila vice,pomuze mi někdo prosim?

Ikona diskutujiciho Tereza 2017-03-30 15:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, tento kanál bych potřebovala přerušit s bývalým partnerem. Bohužel to asi není možné, jelikož spolu máme synka. A tomu kontaktu se nevyhnu?

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-03-06 07:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Připomíná mi to příběhy o mé prababičce, která léčila lidi… Stačila jí jen fotka a dokázala přes ni určit, co dotyčnému je. Energetické kanály to skvěle vysvětlují.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek