136. Dotazník: Esoterika? Jen další náboženství… / DOPORUČUJI

15.1.2016 v Čtenáři 29

Mírně upravuji koncept dotazníků. Od dílu 136. se budu snažit v nadpisu vypíchnout nejdůležitější a ústřední téma daného dílu.

Napadá-li Vás nová otázka do příštích dotazníků, položte ji směle do diskuze… Děkuji!

Upozornění: Dotazníky nejsou určeny k recenzím na zboží, posuzování osob, webů apod. Nenahrazují e-mailovou poradnu, s osobními problémy se prosím obracejte na e-mailovou poradnu.

1. Prosím vysvětli, proč hodně lidí, kteří se zajímají o duchovní tématiku (andělé atd.) nechtějí přijmout fakt, že všechna náboženství jsou prokletá a hned na člověka útočí, že to není pravda? Přitom důkazy mají před nosem. Opravdu nechápu, jak někdo může být tak zabedněný.

Pravda je taková, že mozaikové smýšlení má jeden člověk z deseti a to ještě značně nadhodnocuji dnešní populaci. Zbytek má kaleidoskopické vidění světa, to znamená, že jakýkoliv nový poznatek, místo aby zapadl do již nabytých vědomostí, celý komplex úplně rozháže, přitom už předtím to byl komplex chaotický a neuspořádaný, ve kterém se nevyznal ani vlastní majitel.

Veškerá náboženství celého světa víceméně cílí na lidi se zájmem o duchovno. Nemůžete říct, že člověk který věří v Boha, ať už je to jehovista, žid, nebo křesťan, není duchovní a nemá zájem o duchovno. Proto to slovo také nemám ráda, být duchovní dnes znamená spíše být ovce, než skutečně probuzený člověk.

New Age a esoterika je víceméně jen další způsob, jak se chytají dušičky lidí. Neznám moc uspořádaných duchovních směrů v alternativní rovině, které by nešly tímto směrem ničení člověka a ničení jeho svobodného myšlení a jednání: Reiki, jakákoliv zasvěcení, rodinné konstelace, tantra, regrese do minulých životů, víra v karmu z minulého života, Osho, merkaba, nebo špatné názvosloví, kdy člověk řekne ,,posel světla“, řekne Satan, ale myslí tím něco dobrého… Nebo řekne doprava a točí doleva… Všechno jsou to bludy a způsoby, jak zblbnout lidi a mezi těmito slepými ulicemi a klasickým náboženstvím je jen minimální rozdíl!!!!!


New Age vzniklo v podstatě tak, že si někdo tam nahoře řekl: ,,No tak uděláme něco pro dušičky, které se nepodařilo chytit do klasických náboženství, spoutáme je myšlenkovými vzorci, které budou na oko vypadat svobodně, ale svobodné ve skutečnosti vůbec nejsou.“ A ono to se to podařilo.

New Age je nové náboženství moderní doby. Proto vyznavači New Age nechtějí vidět Satana v pozadí za klasickým náboženstvím, protože ho nejsou schopni vidět ani ve svém vlastním. A lidi kteří jim strhávají klapky z očí nenávidí, místo aby byli rádi za pravdu. Protože už jsou v moci jiného destruktivního myšlenkového systému, který je uchopil a který se velice brání proti tomu, aby byl odhalen. Jenom málo lidí je dost silných na to, aby odolali a aby se vytrhli a udrželi si svoji mysl čistou, uspořádanou.

Kromě sebe neznám tady v Česku ani v zahraničí zdroj, který by systematicky odkopával peřinku ze všech těchto falešných cest náboženství zvaného New Age. Všichni naopak neustále papouškují od těch, co to papouškují od jiných. Právě proto – jak jsem už řekla – že lidé mají neuspořádané kaleidoskopické myšlení. Místo aby si domýšleli a skládali věci sami, tak o všem pochybují, nic nechápou, nedokážou si spojit A a B dohromady, nedokáží si nic odvodit a domyslet. Dost tomu pomáhá i vymývání mozku ve škole, nebo vymývání mozku počítačovými hrami a televizí, kdy je člověku neustále předkládám určitý falešný obraz reality. Člověk je zvyklý, že mu neustále někdo nebo něco říká co si má myslet a pak už neumí myslet sám, ba dokonce už ani nechce, je na to líný, bojí se toho.

A to je to jak pořád dostávám otázky typu: ,,Jak tohle všechno můžeš vědět? Jak to víš? Kdes to četla? Kde ses to naučila? Odkud to máš?“ – Je to dáno tím, že myslím mozaikově. Každý nový poznatek doplňuje kompletní obraz, který se stává pořád jasnější a čím větší mozaiku máš, tím více věcí je ti najednou jasných, aniž by ti je kdokoliv musel vykládat. Dozvím se A a jdu si zjistit zbytek sama. Neříkám že to nejde nebo že to není možné, nejsem pochybovač. První si jdu věc zjistit, ověřit, přemýšlím jestli zapadá do mozaiky. – Nejsem líná myslet, odvodit si závěr, nejsem líná si věci ověřovat a využívám i své vlastní přirozené zdroje poznání, svoji přirozenou ženskou spiritualitu. Jdu na vědomosti s citem a vedením, které je u žen známé – nedávno tady o tom vyšel článek.

Tohle jsou věci tak strašně jednoduché, přirozené a vrozené, že tomu lidé ani nechtějí věřit. Oni mají pořád pocit, že za vším a každým musí stát nějaký leader, protože ostatní soudí podle sebe a oni jsou ti, kdo neustále hledají leadera. Staví si na piedestal i mě, přestože jsem nikdy o takovou pozici neusilovala. Je to opět projev kaleidoskopického myšlení, kdy člověk který neumí myslet sám si určí leadera, někoho koho považuje za chytřejšího než je on sám, aby mu diktoval co si má myslet. A to už nemá nic společného s osobou leadera jako takového, ukazuje to jen o smýšlení toho konkrétního člověka, který sám ze sebe neustále dělá ovci a vyloženě se brání tomu, aby mu někdo to kaleidoskopické myšlení bral. Například, já naťuknu nějaké téma, ale neřeknu k němu všechny podrobnosti, protože předpokládm, že po všech těch článcích už musí mít lidé dost velkou mozaiku a jsou tedy schopni si věci domyslet, dohledat a poskládat sami. Řadu podrobností ani sdělit nemůžu nebo vyloženě nechci, protože vím, že jsou vědomosti, které si lidé musí umět zasloužit a bylo by špatné dávat jim to na zlatém podnose. Místo toho jsem zavalená haldou dotazů, mezi nimi hlavně: Jak to víš, kdes to četla, případně neustálé zpochybňování všeho. Kaleidoskopické myšlení když něčemu nerozumí, umí se posmívat nebo pochybovat, nebo útočí na autora, ale už si neumí samo nic ověřit, vycítit. Jenom se neustále věší na cizí myšlenkové pochody. A je jedno jestli je to nějaká osoba, nebo nějaké náboženství. Je to pořád jeden a ten samý princip ovečkování. ,,Neustále hledám něco/někoho venku, kdo mi nadiktuje co jak je, místo abych si na to přišel sám. Když to neumím, tak o všem pochybuju a když pochybuju, nikdy se nikam nedostanu a nikdy na nic nepřijdu, i kdyby mi to opravdu servírovali na zlatém podnose, budu slepý a neuvidím to…“ Pro systém je výhodné mít buď chycenou ovečku v nějakém myšlenkovém komplexu, nebo mít pochybovače co ničemu nerozumí. Ideálně ještě ve spojení s přebujelým egem, to je snad ta nejlepší kombinace. Protože ti pak budou blbnout i ty ostatní.

Přidávám k tématu znova video, které už jsem nedávno dávala v Zápisníčku, ale je opravdu důležité. O kaleidoskopu v lidské mysli se mluví zhruba od sedmé minuty, ale doporučuji to zkouknout celé…

6 priorit (kategorií) zobecněných prostředků řízení / komunikace / agrese

https://www.youtube.com/watch?v=WEINJQ6wd0Q

2. Když si povídám se stromem, vnímá to strom, déva nebo oba. Neumím to posoudit.

Vše živé má duši. Zvíře má duši, ty máš duši, rostlina má duši.

Když si porovnáš strom se sebou: Kdo jsi ty? Jsi své tělo? – Tvé tělo je živé, tvé tělo cítí, ale nejsi to ty. Ty jsi tvoje duše, či tvé vědomí, jak tomu chceš říkat. A tvé tělo reaguje nejen na vnější podněty a energie, reaguje i na tvé vědomí, emoce, na tvoji mysl.

Strom je jako ty: Má živé tělo které cítí, reaguje na své okolí i na okolní energie, ale duše stromu má v češtině jiný název, říká se mu Déva. V podstatě je to ale úplně stejný princip jako duše člověka v živém těle. Strom je duše přírodní bytosti v živém těle.

Když si povídáš s druhým člověkem, vnímá to jeho duše, nebo jeho tělo? – Můžeš říct, že jeho tělo nereaguje na tvá slova, ani na tvou energii? – Strom je na tom úplně stejně.

Když pohladíš člověka, vnímá to jeho duše, nebo jeho tělo? – Když pohladíš strom, vnímá to jeho tělo, nebo jeho duše? 🙂

Tyto složky nemůžeš v tomto slovasmyslu oddělit, protože reaguje i tělo i duše.

3. Párkrát jsi tady už zmiňovala, že se ti líbí japonština. Jak jsou na tom ostatní asijské jazyky? Zajímala ses někdy o čínštinu, korejštinu nebo třeba indonéštinu?

Nezajímala. Japonsky jsem se trochu naučila odposlechem z animáku který jsem sledovala před léty a pak jsem si dala přes internet pár lekcí základní mluvy a počítání, aby se mi to naposlouchané trochu ucelilo. Takže se umím představit, počítat a znám nějaká slova. Jinak kdybych se rozhodla studovat po němčině další jazyk, určitě bych se rozhodovala mezi Ruštinou kterou jsem měla na střední, která mi moc šla i bez učení a která mě moc bavila, nebo francouzštinou. Asijské jazyky jako takové pro mě tak zajímavé nejsou.

4. Chtěla bych se vrátit k otázce karmy z minulých životů. Mně přijde docela logické, že v každém dalším životě zpracováváme to, co jsme nedořešili v tom minulém. Je to přeci forma lekcí, na jakých rosteme a když je nezvládneme, tak je nemůžeme jen tak nechat být, co myslíš? Jaký význam by pak tedy mělo žít jeden život za druhým a v každém z nich něco nedořešit, utnout to a jít takhle dál?

Toto jsem už vysvětlovala mockrát, takže to zkusím jinak: Odpověz si sama na tuto velice jednoduchou otázku: Pokud připustíš fakt, že je Vesmír dokonalý synchronní systém, který vše řídí za jasným účelem a neobsahuje chyby a přitom víš, že člověk v okamžiku narození zapomíná vše ze své minulosti. – Potom víš, že toto zapomínání není chyba.

Jaký to tedy má smysl, zapomínat svoji minulost a své minulé životy? Musí pro to existovat nějaký konkrétní smysluplný a prospěšný důvod. Jinak by to přece Vesmír takto nezařídit.

Abys mohla vyřešit nějaký problém ze své minulosti, musíš si ho první pamatovat a musíš vědět o co šlo, musíš znát osoby, prostředí, souvislosti. A s tímto vším musíš být reálně v kontaktu. Nemůžeš řešit něco, k čemu se nemůžeš dostat, co jsi neviděla, nevíš kde to je, nemůžeš řešit osoby které neznáš. Takže proč všechno zapomeneš? – JAK CHCEŠ ŘEŠIT NĚCO, CO SI NEPAMATUJEŠ A PROČ BYS ŘEŠILA NĚCO, CO SI NEPAMATUJEŠ?

Regresi do minulých životů bych v tomto případě úplně odsunula bokem, lidé ani nevědí na co se vlastně napojují. Dokud to neotevíráš, nijak se tě to nedotýká. Ale běda jak to otevřeš, budeš řešit do konce života nevysvětlitelné problémy, se kterými si už nikdy neporadíš.

Dám ti dobrou radu: Nech karmu úplně být, opusť tento sebedestrukční myšlenkový vzorec. Je to slepá ulice. A pokud narazíš, nechoď za mnou, protože pak už bude pozdě. Píše mi spousta lidí s problémy po regresi, ale těm se pomoct nedá, dokud v tom vzorci budou smýšlet. Měli přemýšlet předtím, než to otevřeli… ne až potom.

Komentáře

Ikona diskutujiciho Arwen 2016-01-15 00:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem zamilovaná.Ale do představy.Nejspíše.

Ikona diskutujiciho ivet 2016-01-15 06:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Video je opravdu zajímavé a rozhodně pravda. Snažím se myslet mozaikovým myšlením, poslouchám cizí názory a snažím se vzít z nich co může být pravda a co je podle mě blud. Zrovna nedávno mi kamarád něco řekl o jedné jeho známé a já o tom dlouho přemýšlela. Řekl, že ona je silně věřící a on její víru zpochybnil a napadl a ona se s ním od té doby nebaví. Říkala jsem si: To asi musí být její víra hodně slabá, když nedokáže ani vyslechnout protinázor.  Jo a zarazilo mě, že jsi na hromadu bludů odsunula i Osha, já četla některé jeho knihy a rozhovory a mě se moc líbil, už tím, že zpochybňoval staré myšlení a navíc on sám vždy říkal, že nemáme nic brát jako fakt, ale o všem přemýšlet a najít vlastní pravdu a pochybovat i o tom co říká on sám než to zpracujeme sami v sobě.

Ikona diskutujiciho Ananas 2016-01-15 08:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

K té 4:

Ikona diskutujiciho Alice 2016-01-15 08:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Milá Aluško, ráda bych se zeptala do Dotazníku:

Ikona diskutujiciho Mik 2016-01-15 09:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, mám dva dotazy – chápu to s karmou z minulých životů, ale myslíš že princip karmy kdy zjednodušeně konáš dobro a vrací se ti, a to samé se zlem, je taky špatný?

Ikona diskutujiciho aves passeria 2016-01-15 10:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Řekla bych, že náboženské systémy jsou prokleté, protože jsou většinou všechny různě pokroucené. To základní, rozumem neuchopitelné, převedli do nedokonalých slov, osekali, slili do pravidel, kterých se drží doslova. Pro formu zapomněli na ducha. Totéž platí i pro esoteriku. Pokud nějaké náboženství získalo hodně věřících a tím i moc, vždycky sklouzlo na tu tmavou stranu. Chopili se jich ti, kteří chtěli lidi zneužít ke svému sobeckému prospěchu. Nicméně bych nikdy neřekla, že jsou zlo jako takové. V každém člověk může najít semínka původní pravdy, stačí chtít vidět a šmahem nic neodsuzovat… mystické směry jednotlivých náboženství vedou k nim blíž. Nedávno jsem psala pář článků o jedné knížce o islámské výchově dětí a manželství a tak, která vyšla v Saudské Arábii, a kterou jsem koupila před pár lety v Káhiře. Vytahala jsem z některých kapitol na první pohled zrůdnosti, ale za nimi jsou vidět náznaky toho, oč šlo původně. A co je naopak konstruktivní.

Ikona diskutujiciho marko 2016-01-15 11:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, vynikající článek a naprostá pravda. Ezoterika a ezoterici jsou další náboženství a fanatici.Marek

Ikona diskutujiciho Alue 2016-01-15 11:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]:  Je to tak, že se mezi sebou potkávají stejné duše, ALE je tu zásadní rozdíl. Není to proto že by je k sobě poutal dluh a že by to byla nějaká povinnost nebo za trest, ale ty duše si to vybírají samy. Nejsou zatížené žádným hříchem, plánují si svobodně svou další inkarnaci a to je důležité taky brát v potaz.

Ikona diskutujiciho Lu-Aquarius 2016-01-15 13:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji Aluško, aktuální téma s čistým pohledem. Podrobnější odpověď na některé důležité otázky v dotazníku je vítána! 🙂

Ikona diskutujiciho Morwen 2016-01-15 15:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Otázka do dotazníku:

Ikona diskutujiciho BE 2016-01-15 15:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Páči sa mi výraz mozaikové videnie. Mám to tak…

Ikona diskutujiciho Ameline 2016-01-15 16:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Musím říct, že k otázce náboženství se sama stavím jinak. Tato démonizace mi připadá zbytečná. Implicitně samozřejmně obsahují mnoho problémů. Především je tu externalizace vnitřního božství, projeveno i v hledání leadrů a autorit a z toho plynoucí důraz na formu před obsahem – prožitkem, otevřenost manipulaci, často omezené černobílé vidění světa, a následně vytváření příslušných struktur v informačním poli. Je v tom podle mě hodně o komplexech z dětství, hledání "dokonalého rodiče" v externím Bohu. Je hodně lidí, kteří celý život zamrznou v této dětské adoraci vyšších autorit. Je hodně lidí, kteří zamrznou v pubertální rebelii vůči výše zmíněným autoritám. Nicméně myslím si, že náboženský systém poskytuje těm některým, kteří jsou připraveni na sobě pracovat, jakýsi opěrný bod. Je obtížné hledat zdravý vztah se zvnitřnělou "rodičovskou" autoritou, pokud tento vztah není denně žitý a v případě absence či zásadního selhání skutečné rodičovské figury je obrácení se k božství možností proces dokončit či dokonce napravit škody, které skutečný rodič způsobil. Nicméně člověk, který se takto s důvěrou odevzdá, je otevřený manipulaci zvenčí, která usiluje o jeho udržení v podřízené pozici dítěte. Náboženství se tak samo často chová jako nevyspělý rodič. Je potom na člověku, zda toho využije k vlastnímu růstu, nebo zamrzne.

Ikona diskutujiciho Aneta 2016-01-15 17:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]: Ze si duse vybirat vsechny zkusenosti kzerymi si projde b zivote je take pro dost lidi kontroverzni, protoze kdyz tohle nekde vytahnu hned se dockam utoku, ze takove hladobe dite si urcite takovy osud nevybralo. Alusko proc myslis ze tak lide reagiji? Podle me je to strach prijmout odpovednost za svuj zivot a radeji vsechno svadi na karmu

Ikona diskutujiciho Alue 2016-01-15 18:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]:  Ále vybralo. Duše ví předem, do jakých podmínek jde… Já si ty hrůzy co mi udělali taky vybrala. Kdybych tím neprošla, tak to nebudu já a nemůžu dělat tuhle práci. Všechno utrpení není vždy zbytečné a bez výsledku. – Ofenzivní reakce je reakce strachu a nevědomosti, to je normální.

Ikona diskutujiciho Přemek 2016-01-15 20:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: Stará česká moudrost praví: co nechceš, aby Ti druzí činili, nečiň Ty jim. Je nutné to nazývat karmou?

Ikona diskutujiciho lili 2016-01-15 23:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue nechcem chytat za slovíčka ale aj ty si tu predtým mala v nápise hore že Ezoterika novej generácie…

Ikona diskutujiciho Alue 2016-01-15 23:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]:  Taky proto jsem to změnila, hned jak se mi povedlo vymyslet výstižnější slogan, co by opravdu pasoval na to co dělám. Jinak první slogan stránek byl Tervetuloa ystävä…

Ikona diskutujiciho Jitka 2016-01-16 01:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jaká ženská a mužská křestní jména mají nejvyšší konstruktivní vibrace a naopak? Ještě by mě zajímalo, jak se díváš na to, když se žena provdá a přijme partnerovo příjmení? Já mám s tímhle problém a příjmení bych si nezměnila.

Ikona diskutujiciho lili 2016-01-16 12:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, aký máš názor na svadbu medzi mužom a ženou?

Ikona diskutujiciho Aťa 2016-01-16 19:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluška, je podľa teba dôležité správne sa vyjadriť, myslím slovné spojenie, napr. "strašne krásne","strašne dobré" lebo rozumieme si,ale rozumie nám vesmír? Vie, že je to viacej ako krásne alebo to je preňho niečo, z čoho máme strach?

Ikona diskutujiciho Ayeri 2016-01-16 21:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Osobně si myslím, že karma není až taková blbost. Nevěřím sice na to, že si neseme do současného života nějaké tresty nebo odměny, metoda cukru a biče je přece destruktivní, vyrábí z lidí ovce a takhle Vesmír nepracuje, ale vem si, že životem se duše hlavně učí a když určité zkoušky v některém životě prostě nezvládne, v dalším se budou opakovat – dostane další šanci, protože jinak by to nemělo smysl, něco podělat a nemít šanci to napravit, poučení žádné. Takže nepovedené zkoušky se opakují a náboženství to akorát překroutila na nějaké tresty, pravda bude podle mě někde uprostřed… Ale samozřejmě nemluvím o regresi, jestli jsou po ní problémy, to nevím, nikdy jsem se nesetkala s nikým, kdo by to podstoupil.

Ikona diskutujiciho Petra 2016-01-17 10:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Otazka do dotazniku. Alue, psala jsi ze mozek je pouze vysilac a zkrze nej proudi data. Takze kdyz, je mozek poskozen napr. u autistu, da se nejakym zpusobem tento vysilac opravit, aby zas fungoval tak jak ma?

Ikona diskutujiciho sasanka 2016-01-18 12:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jednička v dotazníku mě nadchla.Už delší dobu jsem tušila,že to tak je.Od určitého věku tvrdím,že život je jako puzzle,vše do sebe zapadá.Určití lidé to vnímají,ale je jich zatím menšina.Co když je to otázka času,Alu?Třeba jen čekáme na tebou v nedávné minulosti zmíněný efekt sté opice?Až ten efekt nastane,více lidí procitne a probudí se…jenom neztrácet naději.Znáš příběh "premena leoparda Diabola na Spirita? Upozornil mě na něj J.Dušek(v Antakarena Ostrava)Zase mě trošku přiměl změnit pohled na lidi.

Ikona diskutujiciho Sasanka 2016-01-18 22:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dnes jsem byla dceři na rodičáku  a jelikož mají nový povinný předmět Feuernstainovo instrumentální obohacování(FIE)chtěla jsem se tě zeptat Alu,jest-li jsi už  tohoto zajímavého izraelského psychologa zaznamenala?Jde o to,že dokázal,že inteligence jedince jako taková není daná,ale může se rozvíjet.Výborné výsledky přináší FIE všem bez vyjímky.Od malých dětí po starce,dokonce i u postižených.Děti se ve FIE tedy učí,jak se správně učit.Cestou z rodičáku jsem musela přemýšlet nad tím,že to vlastně souvisí s tím,co už jsem Ti prve napsala.Ono to FIE  má celou řadu dalších pozitivních výsledků.Třeba u dcery ve třídě to výrazně stmelilo kolektiv a to mají FIE teprve půl roku.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-01-18 23:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[24]:  Tato tvá nová zkušenost jenom zapadá do už dlouho známé věci, že Mozek je ,,sval" který se musí cvičit, jinak zakrní. Existuje celá řada různých způsobů jak zlepšit svoje výsledky a jak si cvičit paměť, nebo různé schopnosti mysli. Takže mi toto nepřipadá vůbec jako něco nového, ale spíš jako další krok, další poznatek, další techniky, rozšíření…. Proto se i po škole neustále pořád dál a dál vzdělávám, pořád šprtám slovíčka, pořád něco píšu. Protože kdo mozek nenamáhá, tomu opravdu postupně zakrní.

Ikona diskutujiciho Sasanka 2016-01-19 09:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo Alu,to co píšeš je v pořádku.To je známá pravda.(mimochodem taky na sobě makám)Ale FIE je něco zcela nového.To je doslova převratná metoda.Nevím jest-li jsi aspoň nakoukla na wikipedie,nebo nějaký informace na netu.Ty to hodnotíš jako nějakou běžnou věc a to FIE vážně není.Vyzkoušela jsem si zkušební hodinu,(podnikatelé si to objednávají a platí za to nemalé peníze)ale bohužel tady nemůžu vypisovat z časových důvodů všechny výhody.Ale na netu je toho dost,takže kdo má zájem,může mrknout.Přeju Ti krásný den Alu.:o)

Ikona diskutujiciho Atrej Ystma 776 2016-01-21 18:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, následující dotaz se tu možná opakovat, tak se případně omlouvám, ale na toto téma na internetu nemohu najít téměř naprosté NIC. Existují nějaké zdroje na internetu, kde je podrobněji rozvedeno, proč je míšení ras špatné a co se přesněji děje? Pročetl jsem zde na tvém blogu většinu tvých pohnutek vůči křížení ras a řekl bych, že téměř nikdo nemá takové vědomosti, aby tuto myšlenku kritizoval stejně ostře, jako ty, Tomáš Marný, Jirka Woodman.

Ikona diskutujiciho Atrej Ystma 776 2016-01-22 18:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud jsou leváci více intuitivní, nevíš, jestli se nepsaly prapůvodní slovanské jazyky (včetně ruštiny) zprava doleva- jako hebrejština, což je pro levoruké snažší? 🙂

Ikona diskutujiciho veselávčelka 2016-01-22 20:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, zajímalo by mě, co se děje potom, co se nějaká celebrita dá do paktu s dáblem. To jí začnou automaticky chodit příležitosti ke slávě a penězům? Co se děje s duševní stránkou člověka? Nevěnovala mu přece duši ne? Protože, když se nad tím tak zamyslím, tak to snad ani nejde, protože satan vládne všemu materiálnímu a měl by mít moc jenom nad fyzickým světem. Jsem z toho zmatená, objasníš nám to trochu? Děkuji

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek