2. / Přednáška o Vodě / autor: ,,To-máš Marný“ / DOPORUČUJI!

8.3.2010 v Poselství 3

2. DÍL

__________________________________________________

Voda má 13 anomálií, které vědci neumí vysvětlit a vymykají se všem fyzikálním zákonům, které dosud známe. Dnes je známo přes 100 anomálií vody!!!!! Jsou způsobeny vodíkovými můstky a tvoření vodních krystalů. Rovněž tak možností vazeb mezi vodíkem a kyslíkem pod skoro všemi možnými úhly. Pro představu si uvedeme známé anomálie. Některé jsou příliš odborné, ale pro odborníky je zde uvádíme.

Naskýtá se zajímavá otázka: Proč pramení voda vždy ve stinném a tmavém místě při teplotě 4°C? (pokud se nejedná o termální pramen)! Jestliže u pramene vykácíme les a na pramen bude působit sluneční světlo, během dvou měsíců pramen vyschne. Pokud nad vyschlý pramen postavíme boudu nebo naházíme klestí, a zabráníme dopadu slunečních paprsků, pramen opět do dvou měsíců začne pramenit. Nepochopitelné, že ano? Voda na planetě zemi je ŽIVÁ tekutina, tak jako každá buňka v lidském těle. Voda má geniální paměť.

(pozn. Alue: To se děje, protože VODA NESNÁŠÍ SVĚTLO!!!!! – Nabíjení vody na slunci je obrovská chyba, voda má být bez dat, chladná a držená mimo světlo!)

1. anomálie: Proč pevný agregát vody (dále jen LED), vždy plave na tekutině samé? (přitom jakákoliv jiná tekutina zmražená na led neplave na tekutině samé např.: led oleje neplave na oleji, ale potopí se, led rtuti neplave na rtuti, led benzínu neplave na benzínu …).

2. anomálie: Proč jediná voda když zmrzne, zvětší svůj objem? Ostatní hmoty a tekutiny když zmrznou, zmenší svůj objem např.: plasty, kov, látka, olej atd.…. Proč má voda tak obrovskou sílu? Když zmrzne, dokáže roztrhat vodovodní potrubí, chladiče u automobilů, bloky motorů, betonové konstrukce atd. …?

3. anomálie: Proč voda vaří při teplotě 100°C a mrzne při teplotě 0°C? (přitom při propočtu mezimolekulárních sil by měla vařit při teplotě -100°C a mrznout by měla při teplotě -120°C)

4. anomálie: Proč má 1 litr vody hmotnost 1 kg? Když spočítáme hmotnost molekul vody v jednom litru, tak by měla voda vážit pouze 0,5 kg.


Pro odborníky uvádíme tuto přehlednou tabulku anomálií vody:

NÁZEV
MÁ VE SKUTEČNOSTI
MÁ MÍT
Kritický bod 374 °C 50 °C
Bod varu 100 °C -100 °C
Bod mrazu 0 °C -120 °C
Skupenské teplo vypařování 9,7 kcal/mol 4 kcal/mol
Skupenské teplo tání 1,4 kcal/mol 0,5 kcal/mol
Specifické teplo 18 cal/grad mol 9 cal/ grad mol
Vypařovací entropie 26 cal/grad mol 19 cal/grad mol
Hustota 1 g/cm3 0,5 g/cm3
Molární objem 18 cm3/mol 40 cm3/mol
Při zmrznutí změna objemu ZVĚTŠENÍ ZMENŠENÍ
Viskozita 1,7 c-Poise 0,2 c-Poise

Povrchové pnutí………………… 75 dyn/cm…………….. 7 dyn/cm

Zajímavé je, že voda teče vždy klikatým způsobem. Nikdy neteče rovně. Nevěřte mně, a sami se prosím přesvědčte. Mnohokráte jste to již zažili, ale mnozí z vás si to neuvědomují.

Když se nacházíte v myčce s autem a díváte se na sklo, jak stéká voda ze střechy auta, zjistíte, že vždy teče esovitě neboli meandricky. Když se budete pozorně na stékající vodu dívat, zjistíte taky, že voda zároveň roluje. Budete-li mít štěstí, můžete vidět taky jak voda teče krátce nahoru a po krátké smyčce zase esovitě dolů.
Můžete si udělat doma následující pokus:

Vyleštíme perfektně skleněnou tabuli a uděláme nakloněnou rovinu tím, že ji o něco opřeme (sklon úhlu třeba 10-90 stupňů). Potom vezmeme konvičku na květiny a začneme lít na skleněnou nakloněnou rovinu vodu. Vidíme, že voda neteče rovně, ale klikatě. Tímto způsobem tečou všechny řeky po naší planetě. Nenajdete ani jednu řeku, která teče rovně! Podívejte se do map. Jen lidé dělají řekám umělá nepřirozená rovná koryta, z neznalostí přírodních zákonitostí!

Proč je tomu ale tak? Voda má v sobě zakódovaná data (rotace vesmíru) a nic ji nepřinutí chovat se jinak. Z tohoto důvodu teče od pramene klikatě a navíc ještě rotuje levotočivým nebo pravotočivým směrem, aby udržela co nejdéle svou teplotu 4°C. Rotací ničí viry, bakterie, plísně a jiné škodlivé látky. Zároveň maže veškeré informace (akustické, elektromagnetické, chemické, světelné), které získává během toku.

(pozn. Alue: Voda má být čistá, bez příměsí, bez nahraných dat!)

Teče klikatě a při tom rotuje, protože je to nejrychlejší způsob pohybu, čištění a chlazení vody. Už i naše babičky říkaly, že i ta nejkratší cesta nemusí být nejrychlejší. Voda má samočisticí schopnost, která mnohdy díky lidskému konání už není ale dostatečná, protože znečistění lidskou činností je až příliš velké. Také tím že voda teče klikatě, pojme větší množství vody, protože se urychluje. Lidé si mysleli, že narovnáním koryt řek a prohloubením, popřípadě rozšířením koryt urychlí tok vody a zabrání záplavám. Pravdu nám zde otočili opět o 180 stupňů.

S tímto mají velké zkušenosti v Německu, kde upravili koryta řek a mají tam dnes problémy s velkou vodou při silných deštích nebo tání sněhu. Navíc se rovná koryta hodně zanášejí a musejí vynakládat každým rokem obrovské finanční prostředky k vybagrování usazenin. V rovných korytech je vidět, jak si voda dělá nánosy na protilehlých stranách, aby si stále udržela klikatý směr a tím i rotaci. Voda si při záplavách také najde vždy svá bývalá koryta, která jim lidé vzali. Viz záplavy v Praze. Voda teče také rychleji ve svém původním korytu než v korytu rovném. Nevěřte mně, prosím přesvědčte se sami. Na tento úkaz schopnosti vody, je jednoduchý pokus, který si popíšeme. Fyzika nemá ani dnes žádná vysvětlení.

Máme například 2 m dlouhou dřevěnou desku, do které vyfrézujeme 2 dráhy o něco větší, než průměr kulečníkové koule. 1. dráha bude rovná, 2. dráha bude jednoduchá sinusoida. Sinusoida musí být dle principu zlatého řezu. Desku opřeme tak abychom získali náklon. Vezmeme 2 naprosto stejné kulečníkové koule a dáme je nahoru. Ve stejný okamžik je pustíme dolů. Co si myslíte, která koule bude dole první? Logické by bylo, že koule v dráze 1. tedy rovné by měla být dole první, protože má nejkratší cestu a jako druhá by měla být koule v dráze 2, protože má delší dráhu. Ale je tomu přesně naopak. První bude dole koule v dráze 2 a poslední koule v rovné dráze 1. Protože zakřivením koule získává větší rychlost a energii z okolí (rotací nasává energii z vakua) a toho právě voda využívá při svém toku.

Této vlastnosti také využívá letecká doprava, letadla létají po oblouku (loxodromách), kdyby letadla létala přímočaře, let by trval déle a spotřeba pohonných hmot by byla větší.
Dále při stavbě ropovodů a plynovodů, (nestaví se rovně, ale klikatě), spotřebují sice více materiálu, ale méně přečerpávajících stanic, které jsou po celé délce potrubí a to až 10x méně těchto stanic. Jste v souladu s přírodou a vesmírem, podporuje vás (rozuměj dodává energii) jdete proti vesmíru, brzdí vás.

Had také využívá vlnitý způsob pohybu, protože je pro něj jednodušší a nepotřebuje tolik energie na pohyb. Má ale problém s brzděním. Mimo jiné, had je vynikající plavec a nemá žádné ploutve. Zkuste hada hodit do bazénu. Třeba škrtiče Boa Constrictor, hroznýše královského, který vám ukáže velice rychlou plavbu a skok na břeh, o kterém se vám ani nezdá. Rozhodně mu neuplavete. Oproti tomu stonožka má mnoho noh, pohybuje se přímočaře a je velice pomalá.
To stejné platí u lodí. Kdyby plula jedna loď rovně a vedle druhá loď, která popluje esovitě a dodržuje zhruba sinusovku nebo oblouk – v principu zlatého řezu, tak bude u cíle dřív a bude mít menší spotřebu paliva.

– 3. DÍL PŘEDNÁŠKY – ZDE! –

Další krajinky – ZDE

Komentáře

Ikona diskutujiciho cockburn 2010-12-01 19:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

takže, když budu chodit nebo jezdit na kole klikatě, bude to pro mě výhodnější? :D

Ikona diskutujiciho anysek 2012-12-15 17:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslim,ze ano.Jizda do kopce je narocnejsi a kdyz mam malo sil jezdim klikate aniz bych vedela proc..kolikrat vedomi je rychlejsi nez moje mysl.:-)

Ikona diskutujiciho anonym 2018-02-21 08:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

SUPER :-D  :-D  :-D  :-D

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek