6. / DOPORUČENÍ: Připravte se na období 21. – 24.12. / Co odvysílala televize a jak to možná bude vypadat?

17.11.2012 v Aluška.org 72

Vážení čtenáři, jak vidíte, harmonogram se velmi rychle mění.

Holt nastává jiná doba, všechno se zrychluje. A tak ještě večer po velice bohatém dnu, sepisuji pro vás další díl, protože to co ke mně přišlo dnes, mě opravdu nadchlo.

Na úvod bych vám chtěla udělat trochu radost:

Následující video mi někdo poslal a jsou v něm řečeny velice zajímavé věci. 1. Vyznívá konstruktivně za 2. Jsou tam věci k zamyšlení. Berte ho jako takový příjemný úvod, má jen pár minut.

Je v něm mimojiné přesně řečeno, kdo postoupí dál a kdo zde zůstane. – Jak to vypadá, volba není tak jednoznačná. Přestože podle VŠECH proroctví by v případě vzestupu byla stará dimenze určena k postupné záhubě, někteří lidé si VĚDOMĚ vybírají zde zůstat a nebojí se to ani veřejně prohlásit. Upřímně takové chování – pokud není myšleno jako žert – nechápu.

Jedna věc mě zde šokovala: Totiž ve videu uslyšíme dvě nahrávky se zvuky, které vycházejí ze země (ve videu to není řečeno, je to jedno z teoretických vysvětlení). Lidé je nahráli, nevědí co to je. Jeden zvuk zní jako křík, druhý jako mechanické ,,dunění?”

Na jaře tohoto roku jsem dvakrát slyšela něco podobného. – Hlasitý zvuk, který si nedokážu vysvětlit.


Pobývám často přímo u lesa, ne-li rovnou v něm. A stalo se mi, že z hlubin lesa se ozýval VELICE hlasitý hromadný zpěv. V obou případech jsem nebyla sama, slyšela to i moje přítelkyně a velice jsme se divily. Totiž ten les je hluboký a rozsáhlý. Uvnitř něj nejsou žádné chaty, ani za kopcem není žádné městečko. Nevedou tam ani silnice, po kterých by mohlo poblíž jet auto. – Takže můžeme vyloučit reproduktory.

Tehdy mi to přišlo, jakoby pár metrů ode mě v lese stálo asi 80 lidí. Všichni zpívali ,,ÁÁÁÁ” v jasném tonu. Abych byla zcela konkrétní, pro lidi s hudebním vzděláním: Znělo to přesně jako nota E a potom se rychle přehoupla na H, kde zněla velmi dlouho. Zvuk se opakoval. Velmi výrazně se rozléhal, opravdu nebyl tichý. Dodneška si ho velice jasně vybavuji, jakoby se to stalo nedávno. Ten zvuk se nedá zapomenout.

Jenomže kdyby to byly lidské hlasy, muselo by tolik lidí být vidět a kdyby byli dál, už by nebyli slyšet tak pronikavě a hlasitě! Jsem tam už několik let a za tu dobu se to nikdy předtím nestalo. Jenomže tohle bylo slyšet dvakrát, asi 1-2týdny po sobě.

Zvuk se pokaždé ozýval několik minut a potom přestal. Když jsem šla špízovat do lesa, nikde ani noha. Ani země nedávala najevo stopy mnoha nohou, nebo potrhaný mech od podrážek. Prostě tam nic nebylo.

Od jara jsem potom už tyto zvuky nikdy znovu neslyšela – alespoň prozatím.

Tehdy jsem na odpověď nepřišla, ale intuice mi říkala, že je to v pořádku, že to nemusím řešit. – Koneckonců zvuk byl sice velice hlasitý a neobvyklý, ale nevyvolával ve mně strach. Spíš zvědavost, zaskočení a otázky…. Po shlédnutí videa se mi to slilo dohromady… Takže jsem mohla zažít na vlastní kůži něco takového? – Proboha, proč mě nenapadlo to rychle nahrát???

Druhý, dost zajímavý text mi přišel také jako přeposlaný. V podstatě jde o výtahy. Je to hodně zhuštěný návod, většina citací je z api.ning.com, nebo inner-light.ning.com. Výhodou je, že zajímavé řádky jsem pro línější osazenstvo podtrhla, poctivější můžou číst vše a ti nejzvědavější můžou pokračovat v bádání přes odkazy. Jak kdo chcete a jak vám to vyhovuje, každopádně to nejzajímavější, proč sem text dávám, je zvýrazněno.

Rozhodně tomu nedávám 100% jako celku. Určitě víte, že při slově ,,merkaba”, které se v textu pořád točí, už mi bliká nad hlavou červené světýlko, ale zase na druhou stranu jsou tam praktické rady, mnohá data jsou nová a mohla by se hodit.

Navíc si i v tomto případě říkám: Páni, to jsou lidé, co si dávají tak straně moc práce tvorbou rozsáhlých článků právě na toho téma? A kde ta data berou? Jakto, že to opět zapadá do původních proroctví?

Vně projevené světlo je vytvářené hořením, které nastává při opětovném
spojení - "zkratu" dvou opačných polarit, vyvolávajících při propojení
blaženou až orgasmickou extázi. Tyto dvě tvořivé energie (tvořivé ohně
Merkaby) jsou vůči sobě v opačné polaritě, přičemž jedna je v projevu
energie Jang (vůle, frekvence, projekce - mužský princip mínus pól) a druhá
je s polaritou opačnou a to v projevu energie Jin (přání, částice,
gravitace - ženský princip plus pól).

http://api.ning.com/files/VnrVzmhl-Cw*9ViEsAx-*sw6EXN*xPkMgf4NN5f141Z-orp*6q6PZEKdGUTp-KAPgQJXMEFhliUmI14lwAJvA6uSUi8FS*Jo/Fibrnacispiraladvojita.jpg

Protože v nulovém bodě jsou tyto dvě opačné energie v nulovém stavu, to
znamená, že nemají vůbec žádnou polaritu - náboj opačné polarity, proto
v tu dobu nebude mít co hořet a z důvodu absence opačných polarit
v naprosto všech a všem nebude moci taktéž ani nic svítit. Proto vše zhasne
a nastane totální tma, která potrvá až do doby, než dojde buď k přepólování
(to znamená, že z plus pólu se stane mínus pól a z mínusu pólu plus pól),
čímž dojde k obnovení polarit, což vede opět do nějakých dualitních projevů
existencí (které existují až do nejvyšší čtvrté dimenze) které jsou v
projevu ČÁSTIC hmoty - JIN a frekvencí světla, ovšem polarizovaného na
JANG. Nebo u bytosti v dualitním projevu existence naopak dojde k vzájemné
harmonizaci a sjednocení těchto dvou opačných Jin&Jang polarit. To vede k
sjednocení dvou ohnisek tvořivého ohně (jedno v projevu Jin a druhé
v projevu Jang) do jednoho společného ohniska (čímž dojde k zážehu
vnitřního světla v ohnisku osobní Merkaby), což způsobí zánik dualitního
projevu existence a návrat nazpět do jednoty a harmonie, která existuje od
páté dimenze výše.

<http://api.ning.com/files/nah6RutmAaUKabsmvd6owzmAlFwfD*hKSqVOxAMAbCGCXz28B8xhCVJnnG6EjGTTRxWIsQURNp*RosrPferon2Mx7ncnpcUk/MERKABAzaricijakhvezda.jpg>;

Jelikož se v tomto nulovém bodu - čase každá myšlenka a představa stává
okamžitě osobní pravdou a uskutečněnou realitou, proto si lze v tento
moment svým přáním přát a stvořit propojení a zharmonizování svého mužského
a ženského principu v sobě, aby tyto dvě polarity už nebyly od sebe
odděleny a mezi sebou již vzájemně nesoupeřily, ale aby se naopak propojily
nazpět do jednoty a harmonie a navzájem se opět doplňovaly a podporovaly.

<http://api.ning.com/files/*UAOTPy2Gs5qosHPmuS5GfJSMaaYUluHz0eISeTYlAkmseSAFabhIcD-81aWBxWZ*4*2QfjIgFP1naz2pymhYX-DqNr4LKCD/JinaJangvsouzneni.jpg>;

Tímto zharmonizováním dojde k sjednocení ohniska mužského tvořivého ohně
(jedné poloviny, která tvoří aktivní Merkabu) s ohniskem ženského tvořivého
ohně (druhé poloviny, která tvoří aktivní Merkabu), čili k sjednocení a
zharmonizování mužského a ženského tvořivého principu do JEDNOHO společného
ohniska. To způsobí, že se dvojí, čili dualitní osobní projevy existencí
propojí a navrátí se nazpět do jednoty a harmonie, čímž pro takovouto
bytost zanikne dvojí, čili dualitní projev její existence. Tímto
sjednocením mužského a ženského principu dojde nejen k zážehu osobní
Merkaby, nebo-li tvořivého dvou-plamene, ale i ke spojení se svým vyšším já
(což obnoví tvořivý troj-plamen), čímž se v bytosti obnoví přístup k
vnitřnímu nepolarizovanému světlu, čili ke spirituální podstatě
obsahující sílu lásku a moudrost celého Univerza.

<http://api.ning.com/files/EnB8dL3RPOOpcw4qEQOfNUjnxsfS8UhyYNjE7ZYW*sTMlo-2f57WL8fb-Bg-Ifx4yeyNJ4ySb*as681tp4EB*ZcVxGYddWyT/tvorivytrojplamen.jpg>;

Tato planeta (jakož i naprosto vše ostatní, co není stvořeno mechanicky či
synteticky) je taktéž živou bytostí s právem svobodného rozhodování a
jelikož se rozhodla (ona, která je v projevu Jin i její pravé párové
dvojče, které je v projevu Jang), že tentokrát půjde (půjdou) do 5.D také.
Proto u ní dojde k sjednocení s jejím pravým párovým dvojčetem, čili
s anti-planetou, která je v projevu frekvencí světla polarizovaného na
Jang. Sjednocení těchto dvou opačných polarit způsobí, že u nich dojde
k sjednocení dvou ohnisek tvořivých Jin&Jang ohňů nazpět do jednoho
společného ohniska. Tím dojde k zážehu ohniska jejich společné osobní
Merkaby (čímž se z planety stane hvězda - slunce), což vede k zániku jejich
dualitního projevu existence a návratu opět do jednoty a harmonie.

<http://api.ning.com/files/Ft0*h303NMGEs53pT7SeXBrjCQkBI3jOnk9V3wCmproQKTBDneaXNzSKXv-eHVY0y6xIqw0kGnBwyBuEExvpIfymIqL3fw6A/parovanaseplaneta.jpg>;

Toto sjednocení planetárních párových existencí nastane z důvodu, že se
celá tato sluneční soustava sjednotí se svou pravou, čili antihmotnou
párovou sluneční soustavou, která se k nám již blíží. Antihmotné projevy
existencí jsou ty projevy existencí, které mají všechny polarity opačné než
je tomu ve hmotných projevech existencí. To znamená, že tam, kde je ve
hmotě mínus pól, tam je v antihmotě plus pól a naopak, tam kde je ve hmotě
plus pól, tam je v antihmotě mínus pól. Je tomu tak z toho důvodu, že jeden
projev existence (např. ten hmotný) je pod galaktickým rovníkem a ten druhý
(antihmotný projev existence) je nad galaktickým rovníkem. Při protnutí
galaktického rovníku dochází buď k přepólování, to znamená, že se u všeho
převrátí polarita, čímž se z hmotného projevu existence stává antihmotný a
z antihmotného hmotný, nebo při dokončení vývojového cyklu (k čemuž nyní
dojde) dochází ke spojení a sjednocení těchto dvou opačných polarit (viz
video <http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related>; s
názvem: "Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše"),
čímž se tyto dva opačné projevy existencí propojí a vrací se nazpět do
jednoty a harmonie. Tím jejich dvojí, čili dualitní projev existence
zaniká. Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém
dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je
uvedeno ZDE <http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/co-je-to-nase-prava-parova-duse-proc-nemuze-existovat-v-tom-samem>;

<http://api.ning.com/files/kZm0rgcc-C5NK2YKvP153yWg--pnarESsDe8-iwg4HhB3NXbkmc6xlom1fQQZD6nVBSs5FfaQkIWGmaaETzdahVoeF2yy*Qp/parovaslunecnisoustavanase.jpg>;

Sjednocení pravých párových slunečních soustav způsobí že následně dojde i
k sjednocení párových galaktických párových existencí, čili k sjednocení
naší galaxie zvané Mléčná dráha s galaxií Andromédy. Více podrobností
naleznete v několika po sobě jsoucích textech, které jsou uvedeny
ZDE <http://www.inner-light.ning.com/profiles/blog/show?id=6370783%3ABlogPost%3A101628&commentId=6370783%3AComment%3A101940>;
*(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)*

<http://api.ning.com/files/B81q1M9R9Bs3COX5DVukqJHcfEiZ0795qsXrclfYAXYKKjKTe9MykAi31dnhZVfiDGOyOcidQNyKdiY87TyY0absrohczh5B/parovegalaxieanaseslunecnisoustava.jpg>;

Osobně to vidím tak, že planeta se rozdělí na 3 frekvenční pásma, čili na 3
dimenze. Více je uvedeno v článku s názvem: "Novy scenar - vznik trech
planet Zeme pred
vzestupem" <http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/novy-scenar-vznik-trech-planet-zeme-pred-vzestupem>";
a v článku s názvem: "Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční
pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním
rozsahu", který je uveden
ZDE;<http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/letos-dojde-k-deleni-tohoto-sveta-na-tri-frekvencni-pasma-cili-na>;. .
Jedna zůstane v dimenzi třetí a ta půjde do postupného rozpadu a zániku.
Více je uvedeno v článku s názvem: "Po vzostupe - bezduché
3D";.<http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/po-vzostupe-bezduch-3d>";
V té zůstane necelých 10% lidí, kteří si tam budou řešit své karmické
vazby. Podrobnosti jsou uvedeny v článku s názvem: "Dolores Cannon: Mayský
kalendář, 2012 a 5D
Země"<http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/dolores-cannon-maysky-kalendar-2012-a-5d-zeme>";
(Nemusíte ale mít strach, že byste v tomto světě zůstali, neboť to, že
čtete tyto řádky je známkou toho, že nejste takový zloduch :-) abyste se
v tomto světě ocitli.) Druhé a třetí frekvenční pásmo, čili čtvrtá a pátá
dimenze bude společná (podobně jako vypadají přesýpací hodiny), přičemž
21.12.2012 se od 4.D oddělí kopie planety (ve které bude jen vše, co je
příjemné, krásné a povznášející), která půjde do dimenze páté. S ní se do
5.D promítnou všichni ti, kteří jsou svými osobními frekvencemi na tento
přesun již připraveni. Pro ostatní bude ještě nějaký čas existovat dimenze
čtvrtá (což bude ta spodní část ve tvaru přesýpacích hodin), která se ovšem
nejpozději do konce roku 2015 "přesype" - spojí s dimenzí pátou, čímž tato
čtvrtá dimenze zanikne taktéž.

<http://api.ning.com/files/se3yj-FzXwHlL5VWl3Xc77bxUOqED-qOCRv38WeibEDVS-LqW8JSZiz97AVor8Hh*yRqyLTAc004FzSh-GYalVlRZQaTci80/setkavanidvoujinychsvetu.jpg>

Tento dočasný přechodový stav ze 4.D do 5.D bude z toho důvodu, že kdyby
byl přechod do 5.D okamžitý pro všechny, tak by to mnohé bytosti nebyly
schopny přežít, neboť by nebyly schopny vydržet okamžitý nárůst - skok do
mnohem vyšších frekvencí, ve kterých 5.D vibruje. Je to milosrdenství,
které planeta poskytuje všem opozdilým bytostem, které mají tuto planetu
rády a přejí si na ni či uvnitř ní nadále zůstat. Ti, kteří o to nestojí,
ti budou muset odtud odejít do nějakého jiného světa, ve kterém dualita a s
ní spojená disharmonie stále ještě existuje.

<http://api.ning.com/files/j6nTDhaG*dSs0SGDqALCpdrqYTDbrVJo-w1ysGLnuCRXAwdjcCwNZl-vU71NRJJXyqmRBB-2*U2nh91UxGpDBr3l2PeYLtHC/bohynekrasprirody.jpg>

PS: v nulovém bodu se všechny hmotné projevy na okamžik rozpadnou na pouhou
energii osobních vědomí, vše si se vším navzájem vymění informace, čímž se
vše obohatí o vědomosti a zkušenosti všech zúčastněných a pak se to přes
tento nulový bod (fungující jako červí díra) opět zhmotní do takového projevu
existence a takového světa - dimenze se, kterým bytost svými osobními
přáními, představami a vnitřními osobními frekvencemi souzní. Většina
(všichni ti, kteří by se toho měli bát) bude během té doby v hypnotickém
"spánku", čili nebudou na vědomé úrovni vnímat co se děje, takže zachovejte
klid.

<http://api.ning.com/files/Io0gF90pOvdWEzFOFpbT9fa4TTp2ZIJvUjOhe91G17CizwxeQWj*uG3VjAdPJaE*TOLmQ89SMcLasEWhLOx*1g4XFpXH8aZC/cervidira.jpg>

Dodatek: Po aktivaci své osobní Merkaby (ke které již velice brzy dojde), která
je v ohnisku, čili nulovém bodu osobního hologramu, budete moci kamkoliv si
jen budete přát a to nejen mentálně či astrálně, ale i fyzicky. Merkaba je
totiž nosič osobního vědomí a díky její aktivní činnosti se bytost může
dematerializovat, teleportovat a na jiném místě se opět materializovat a to
nejen do původní bytosti, ale do libovolné věci, bytosti, tvaru, vzhledu či
projevu existence. Takže vydržte, již brzy budete moci být kdekoliv si jen
pomyslíte a budete se moci zhmotňovat do jakéhokoliv projevu existence jaký
se vám jen zlíbí. Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví
funkci osobní Merkaby - nebo-li tvořivého dvou-plamenu) a vrátit se konečně
nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do světů v projevu páté a vyšších
dimenzí je uvedeno
ZDE <http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/jak-se-propojit-se-svou-pravou-parovou-dusi-coz-obnovi-funkci-oso>
Mnohem více podrobností o tom co jsou to světy jednoty je uvedeno v článku
s názvem: "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné
možnosti poskytuje a proč", který je uveden
ZDE <http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/co-je-to-pata-dimenze-na-jakem-principu-funguje-jake-nekonecne-mo>

*Sjednocení všech úrovní vědomí jejich existencí do jednoho nulového bodu - do tady a teď.
<http://api.ning.com/files/NdGXMqOW2vdF6Hat20srl0MjcLXwuiNpo-vIoj5qIyWMeMeTY94DgP6o0R7ymHFF2lr9LUEmxK5Em0ZrZloZcoav3gcFa3xA/Gsjednocenecakryv0bodu.gif>
*
Další dodatek: Protnutí nulového bodu, tedy i nulového času, bude trvat jen
asi 7 vteřin a ti, kteří vědí, o co se jedná (tedy i vy všichni, kteří
tento článek čtete), si budou moci okamžitě "nastartovat" :-) svou osobní
Merkabu a odfrčet kamkoliv se jim jen zachce a být čimkoliv čím budou jen
chtít být. Ti ostatní budou nějaký čas (který v nulovém bodě ale
neexistuje) :-) bloumat a divit se, co se to vlastně děje a proto
setrvají zhruba
3 dny (současného počítání času) v temnotě a hmotné neexistenci, ve které
existuje pouze osobní vědomí, čili duchovní energie a její obsah - program.

Ti, kteří budou zaměřeni na svou spirituální (duchovní) podstatu, čili na
vnitřní NEPOLARIZOVANÉ pra-světlo, ti nemusí během tří dnů temnoty prožít
žádnou temnotu vůbec, neboť zánik polarity (a s tím spojený zánik vně
projeveného světla) okamžitě uvidí své vnitřní světlo (spirituální
podstatu), ze kterého je naprosto vše nejen stvořeno, ale ve kterém
naprosto vše i "plave".
Proto vám opakuji, na co v ten moment upnete svou pozornost, to budete
nejen prožívat, ale tam se také i ocitnete. Přeji všem krásný let a hladké
přistání. :-)

*Tvoření osobního hologramu, pomocí vůle, Jang - projekce a přání, Jin -
gravitace.
<http://api.ning.com/files/IkeNpTrEQk5lHC8O9K1aH2gf8mraPoqpeAYcq5FLknI3YNz1or7cbgmBezBOBAB*CD2TUGke*YU7jDonpTbUOMUqFA5JStXN/casoprostorovyhologram.gif>
*
Ještě jeden velice důležitý dodatek:

Je třeba si uvědomit, že existuje tolik světů a jejich realit, to znamená i
planet Zemí, kolik je mentálních představ (každá na trošku odlišné
frekvenci), přičemž na každé Zemi je trochu, více, či zcela jiný projev
existence a události v ní probíhající a to od těch velice destruktivních,
až po ty nejkrásnější, ze kterých až srdce plesá.

Souhrn všech těchto nejrůznějších jednotlivých projevů existencí tvoří
jeden společný multivesmír, ve kterém se bytosti díky svému osobnímu
přesvědčení a fokusu své pozornosti neustále přemisťují z jedné paralelní
existence do jiné, aniž by to většina z nich vědomě zaregistrovala. Je tomu
tak z toho důvodu, že každý jednotlivý svět a jeho reality jsou složeniny
z jednotlivých holografických obrázků, (které jsou předstvořeny
jednotlivými mentálními představami), ze kterých si jednotlivé bytosti (dle
svého osobního přesvědčení a fokusu své pozornosti) vybírají takové
jednotlivé obrázky, které odpovídají vnitřnímu osobnímu přesvědčení a
momentálnímu fokusu pozornosti. Více naleznete v článku s názvem: "JE NÁŠ
SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?", který je uveden
ZDE <http://www.inner-light.ning.com/profiles/blog/show?id=6370783%3ABlogPost%3A109908&commentId=6370783%3AComment%3A109646&xg_source=activity>
. *(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na
požadovaném textu)*

Z těchto jednotlivých, již předstvořených holografických obrázků si každá
bytost sestavuje takový osobní svět a takové jeho reality, které odpovídají
jejímu osobnímu přesvědčení a jelikož se ty holografické obrázky mění
z jednoho na další nesčíslněkrát za sekundu, proto mají bytosti pocit
existence pohybu v prostoru a času v něm plynoucím. Hmota prostor a čas ve
skutečnosti ale vůbec neexistuje, neboť naprosto vše jsou jen pouhé vnitřní
mentální představy projektované do holografických projevů, které bytosti za
hmotu prostor a čas v něm plynoucí pouze považují. Mnohem více je uvedeno
v článku s názvem Živé Představy, který je uveden
ZDE <http://www.trefy.cz/ZivePredstavy>;

Snažte se toto všechno pochopit, neboť pokud si uvědomíte, že vaše osobní
přesvědčení a fokus vaší pozornosti jsou zodpovědné za to, kde se ocitáte,
s kým se setkáváte a co prožíváte a že pouhou změnou osobního přesvědčení
můžete ve svém osobním světě kdykoliv, cokoliv, jakkoliv změnit, tak se
stanete nejen vědomými tvůrci svého světa a jeho realit, ale i pány svého
osudu.

Přesunout se do překrásného světa a jeho realit bude obzvláště jednoduché
v momentě protnutí galaktického rovníku (čili galaktického nulového bodu -
času), neboť v ten moment se každá vaše představa stane okamžitě vaší
osobní pravdou a realitou, ve které se okamžitě ocitnete a kterou budete
prožívat. Proto je velice důležité již nyní nevěřit nikomu a ničemu, co se
neslučuje s tím, co si přejete (čili neztotožňovat se s informacemi, které
se snaží vás vlákat do světů, se kterými nesouzníte) a v momentě protnutí
galaktického nulového bodu být naladěni a zaostřeni na to, co si přejete.

PS: Dokud bytost nemá svou osobní Merkabu aktivní, tak vše, co si dovede
představit, je něco, co někde již existuje, čili co je již někým stvořené.
Jakmile ale dojde u bytosti k aktivaci osobní Merkaby, tak se stane tzv.
tvořivým Bohem, který má schopnost tvořit něco nového, doposud
neexistujícího. Mnohem více podrobností o tom, jak to funguje, naleznete
v článku s názvem: "Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a
jeho reality" který je uveden
ZDE <http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/jak-si-v-pate-dimenzi-kazdy-tvori-svuj-vlastni-svet-a-jeho-realit>;

A ještě jeden velice důležitý dodatek:

Pro "světlušky" při závěrečné transformaci, která vyvrcholí transmutací
veškeré hmoty do projevu tekutého světla (které dle osobního přání
krystalizuje do požadovaných projevů existencí) žádná tma nebude, neboť u
světlonošů (světlušek) dojde k okamžitému zážehu osobní Merkaby. Tím se
tyto bytosti stanou zdrojem světla a to nejen pro sebe, ale i pro všechny
ostatní.

Pro neprobuzené tma ale nastane, neboť planeta při přestupu z 3./4.D do 5.D
bude procházet přes prázdnotu - nicotu, která je mezi dimenzemi. Je to
podobné jako když se ladí z jedné TV stanice na další, tak mezi
jednotlivými stanicemi též není nic, akorát šum. Mezi dimenzemi ovšem není
vůbec nic (tedy ani ten šum), neboť v nulovém bodu - stavu je absence
polarit elektromagnetických, které sahají až do nejhořejší 4. D, i
magnetických (ve smyslu Sever/Jih), které začínají od 5.D výše.

V páté a vyšších dimenzích (které jsou na bázi magnetické) je již ale jen
věčné světlo, není tam noc a nejsou tam žádné stíny, neboť v těchto světech
má každý projev existence (čili každá bytost) svou osobní Merkabu již
aktivní a proto v těchto světech naprosto vše neustále svítí jako
miniaturní sluníčka, jejichž souhrn vytváří sluneční zář.

V projevu 5.D se z celé této planety, i veškerých jejích hmotných projevů
existencí (tedy i ze všech bytostí) stane zářivé slunce - hvězda (a
z jednotlivých bytostí se stanou slunečňané) a ze slunce této sluneční
soustavy (které je prozatím v projevu 5.D) se stane centrální slunce této
soustavy, čímž se tyto sluneční bytosti posunou do existence v projevu 6.D.

PS: budete se asi divit, ale zde na Zemi jsou i tací, kteří takovouto
temnotou a transmutací prošli již nesčíslněkrát a to v jiných světech. Jsou
zde z toho důvodu, že sem přišli pomoci ostatním bytostem, aby průběh celé
transformace hladce a v pohodě. Jsou to skuteční mistři svého oboru, neboť
převádět bytosti a nebeská tělesa z duality nazpět do jednoty je jejich
kosmické zaměstnání, takže zachovejte klid, neboť o vše bude postaráno.

---------

Jak se stát naprosto svobodnými Bytostmi, které nejenže nejsou závislé na
nikom a na ničem, ale jsou i zcela nezávislé na hmotě čase a prostoru.

Jak na to je uvedeno zde: Radi by sme vám ponúkli techniku, ktorá vám
pomôže prijať vaše "sťahovanie" vesmírneho svetla. Keď väčšia láska a
svetlo vstúpia do vášho vedomia a formy, staré zvyky a spomienky plné
strachu a temnoty sú vytláčané na povrch, aby ste ich mohli prepustiť.
Väčšinou ide o pradávny strach, ktorý sa ale rád pripojí k niečomu v
dnešnom živote, čo je vzdialene podobné. Preto je najlepšie vysporiadať sa
so strachom ako s energetickým poľom. Pri prepúšťaní tohto starodávneho
strachu vám pomôže, keď si predstavíte dva kanály reality vo svojom mozgu.
Jeden kanál je na ľavej strane vášho čela a symbolizuje staré
treťodimeznionálne myslenie plné povinností, viny, obáv a stresu. Druhý
kanál je na pravej strane vášho čela a symbolizuje pokoj, tok a
bezpodmienečnú lásku. Vaše otvorené Tretie Oko je medzi týmito dvomi
kanálmi a pozoruje obrovské množstvo vašich mentálnych správ. Keď strachom
naplnená správa vtrhne do ľavého kanálu, jednoducho prepnite na pravý
kanál. Vôbec sa nepokúšajte analyzovať strach, iba prepnite na druhý kanál!
Skúste to... Dlhodobým cieľom je zostať medzi týmito dvomi kanálmi, pretože
to je Cesta Toku Jedného. Pokúste sa nájsť tento stred, keď ste v procese
prepúšťania strachu. Nebolo by to úžasné, keby ste nemuseli prepúšťať
strach? Nebolo by to fantastické, keby ste VEDELI, že ste v bezpečí,
milovaní a vedení v každom okamihu vášho života? Keď ste plne vycentrovaní,
cítite sa spojení so svojim JA. Avšak keď ste vystresovaní a razíte si
cestu každodenným životom, cítite sa odpojení od vášho JA, ostatných a
planéty. Deje sa to vtedy, keď môžete zmeniť emócie/rezonanciu rýchlym
prepnutím sa na kanál lásky. Áno, emócie a rezonancia sú to isté. Precíťte
na chvíľu svoj stres, úzkosť, depresiu alebo inú podobu strachu, ktorú ste
si teraz vybrali... Pamätajte, že mnoho z tohto strachu je z Kolektívneho a
/alebo Planetárneho Vedomia. Potom sa oddajte strachu a vnímajte ako
rezonácia vášho tela klesá... Teraz prepnite na kanál lásky... Vnímajte,
ako rezonancia vášho tela stúpa a vaše vedomie sa rozširuje... Na tejto
vyššej úrovni vedomia predčí vaše interdimenzionálne cestovanie vaše
najlepšie očakávania. VIDÍME SA V PIATEJ DIMENZII

Celý článek s názvem: Aktivovanie portálu vašej epifýzy je uveden

ZDE<http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/aktivovanie-port-lu-va-ej-epif-zy>;

i ZDE<http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/aktivovanie-port-lu-va-ej-epif-zy-1>;

----------

3 dni Tmy ~ Svetla
... Úroveň temnoty bytia na tejto planéte je to, čo prežijú temní počas
týchto 3 dní tmy. To isté čaká aj tých, ktorí sú na úrovniach svetla, ale
tí pocítia počas tejto udalosti obrovskú energiu lásky. Tí v tme, nebudú
nič počuť o tom, že existuje vedomie, ale ako sme povedali, budú musieť
prejsť temnou nocou duše. Počas tejto doby sa budú môcť dostať do harmónie
bytia. Bude to pre nich ako očista.
Všetko, čo sa bude diať je, že ľudstvo prejde reštartom, rozpustí programy
v mysli a všetci vstúpime do 5D. V týchto dňoch prídeme do bodu 0. Nebudú
existovať žiadne strachy, všetky ilúzie budú odstránené. Dochádza k vedomiu
tam, kde nebolo dosiahnuté.
Informujme verejnosť šírením informácií.. toto je jediná cesta. Sme
neustále pripojení k internetu, tak, aby sme mohli šíriť informácie.
Zdielajme s ostatnými s láskou. ...
Celý článek s názvem: "3 dni Tmy ~ Svetla" je uveden
ZDE <http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/3-dni-tmy-svetla>


Féwa 3.11.2012
... Čo je dôležité vedieť je - potreba ovládania emócií. Vaše city,
emocionálna rovina, sa bude výrazne aktivovať v zmysle pozitívna. Budú sa
odkláňať všetky negatívne preciťované stavy, ktoré sú v 3D realite bežné.
Neustále do poslednej chvíle bude snaha tmavej strany Vás v temnej hladine
emocionálna udržiavať. To znamená v ľudskom strachu. A strach skutočne
nemôžete potrebovať v procese "precvaknutia" do novej reality. To znamená,
že je veľmi dôležitý optimistický pohľad. Že je vonku tma ? No a čo ? Tmu
poznáte, nemáte sa čoho báť. Keď sa zahľadíte svojím vnútorným pohľadom,
budete vidieť svetelné scenérie. Aj v absolútnej tme, kedy sa budete možno
cítiť sami a opustení budete mať vedľa seba svojich blízkych. Z niektorých
informačných zdrojov prichádzajú informácie o zatemnení okien. Prečo ?
Dôvodom je práve strach. Zmes vysokofrekvenčného žiarenia /súčasť
komplexu frekvencií nultého času/, ktorá bude metamorfogeneticky sublimovať
interdimenzionálnym časopriestorom v Zemi a vo Vás pôvodnú realitu. Toto sa
bude diať. Inými slovami sa jedná o určitý tlak na emócie, ktoré môžu
zrakovým vnemom /ak im to dovolíte/ vyvolávať strach. Veľmi ťažko sa tieto
javy popisujú. Explodujúce svetlá - podobne ako pri elektrických skratoch.
Meniace sa nedefinovateľné tvary /symetrické i asymetrické/. Výboje dvoch
časov, ktoré si absolútne nedokážete predstaviť. Pôda pod nohami sa môže
chvieť v momentoch sklzových vĺn času. Je veľmi dôležité, aby ste sa
nebáli. Nezameriavali sa na javy, ktoré sú okolo Vás. Ako prišli, tak aj
odídu. Sústreďte pozornosť na seba, na svojich blízkych. Je to jav, ktorý
sa rozplynie. Budete sa nachádzať v absolútnom horizontálnom a vertikálnom
strede - mieste stretnutia - dvoch energetických dimenzionálnych polí
/realít/. Verte, že ste pod ochranou a nemusíte sa báť. Strach je tiež len
ilúzia. Ak nedovolíte, aby Vás ovládal - všetko bude v poriadku. ... Celý
článek od Févy, ze dne 3.11.2012 je uveden
ZDE <http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/f-wa-3-11-2012>

Pokračování zde: 7. díl

Kam dál:

– Otevřít rubriku ,,Oznámení” – ZDE

Máte otázku? Ptejte se do ►Mailu◄

– Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org/

• Na Aluška.org najdete také interaktivní chat Vstoupit do Chatu – ZDE

• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihu! – Podrobnosti ZDE

• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí” níže pod reklamou, děkuji!

• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? – Můžete se přihlásit k odběru: ZDE

Komentáře

Ikona diskutujiciho all-is-magic 2012-11-17 07:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ehm, nebylo těch dodatků nějak hodně? :D Ale teď vážně 🙂

Ikona diskutujiciho P.K. 2012-11-17 10:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško, velmi ti děkuji za všechny uveřejněné články! 🙂 Nemám příliš mnoho času na brouzdání po internetu, takže velmi oceňuji, že se o těchto pravděpodobných událostech mohu dozvědět "u tebe"!! Líbí se mi konstruktivní přístup a široké spektrum pohledů na nastávající období, takže si může každý vybrat dle vlastní svobodné volby!! 🙂 Já s dětmi a manželem (který se mimochodem esoterikou moc nezajímá) se rozhodně pro jistotu připravíme, takže ještě jednou díky za rady a přeju krásný den! 🙂

Ikona diskutujiciho mg 2012-11-17 10:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

…nooo, toto už znie optimistickejšie.

Ikona diskutujiciho jjj 2012-11-17 10:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jaksi mi to hranici se smrti,gravitace-antigravitace,hmota-antihmota,geny-memy,zivot-smrt,3dny temna,kterou prochazel biblicky JEZIS,kdyz zemrel,nez se pote svym apostolum zjevil v nehmotne podobe.Kdovi kolikrat jsme uz toto prozili-mnoho stesti vsem.

Ikona diskutujiciho fanda 2012-11-17 10:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

parada…uz nech je to tu ! 🙂

Ikona diskutujiciho Martina 2012-11-17 10:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To teda koukám, ty zvuky z lesa mě fascinujou.

Ikona diskutujiciho fanda 2012-11-17 10:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

parada …uz nech je to tu ! 🙂

Ikona diskutujiciho Živé Světlo 2012-11-17 10:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Stále nevěříte, že se 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku) odehraje něco naprosto zásadního, co zcela změní tento svět?

Ikona diskutujiciho Živé/Zlaté Světlo 2012-11-17 11:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alu, některé odkazy máš nefunkční.

Ikona diskutujiciho Erytrin 2012-11-17 11:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Předem děkuji Alue/Alušce za všechny články a informace, o které se s námi dělí. Snažím se nasávat všechny dostupné informace nejen na tomto blogu a téma dalšího vývoje naší planety mě opravdu hodně zajímá. Přemýšlela jsem však nad jednou otázkou, na kterou jsem zatím nenašla odpověď. Zajímala by mě forma komunikace v novém 5D ? světě- telepatie, jednotný jazyk ?? Nonverbální jazyk? Nikdy mi nešlo do hlavy, proč je na světě tolik různých jazyků, když člověk je fyziologicky a anatomicky všude na světě stejný. Až jsem někde narazila na myšlenku, že jazyky jsou vlastně viry z vesmíru, což by sedělo.Věděl by někdo k tomuto víc? díky za případnou odpověď.M.

Ikona diskutujiciho Sandy 2012-11-17 12:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, díky, krásný článek. Zní to tak krásně, až mě to dojalo, bez ohledu na to, že to zní neuvěřitelně. Ale naděje umírá poslední.

Ikona diskutujiciho niki 2012-11-17 12:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

no, tahle verze zni uz celkem prijatelne.

Ikona diskutujiciho martina 2012-11-17 12:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ahoj aluško, zpěv jsem slyšela&nbsp;&nbsp;cca před 14 dny, vůbec jsem nevěděla odkud vychází, kdo jej zpívá))) Už jsem si říkala, joo holka už tě hrabe, ale jak tu tak čtu tvý řádky,&nbsp;&nbsp;uvědomuju si, že pořád stojím pevně na zemi))) díky

Ikona diskutujiciho pan M. 2012-11-17 12:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Určitě podle VŠECH proroctví bude stará dimenze odsouzená k zániku? Nehledě na nemožnost znát všechna proroctví je v Bibli dost jasně řečeno, že možnosti jsou tři, vzestup na nebesa, je vyhrazeno pro 144 000 ks obyvatel (může být to ezoterické 5D), setrvání na Zemi, kde vznikne království boží nebo co to tam je, nechci to teď hledat, klidně mě opravte:), to bych chápal jako současnou dimenzi, kde setrvá opět nakvantifikovaný "velký zástup"(na ten se vymlouvaj jehovisté, jinak by těch 144 000 bylo málo) a též blíže nesečtený zbytek, kteří nepůjdou do pekla, jak doplnily církve, ale setrvají ve věčném nebytí. Analogie k dimenzi mě nenapadá, to může být asi kdekoli, zkrátka jde o smrt. To je vyhrazeno pro nevěřící.

Ikona diskutujiciho Michal 2012-11-17 13:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

21. – 24. prosince 2012 se nestane nic zvláštního 🙂 Budou to prosincové dny prakticky jako každé jiné; o čem však nepochybuji je to, že si skupina lidí nadšených do podobných teorií vymyslí novou (nebo upraví stávající s odkazem na chybu ve výpočtu data, případně z jiného důvodu), aby měli co hlásat.

Ikona diskutujiciho Živé/Zlaté Světlo 2012-11-17 13:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak už jsem jinde mnohokrát uvedl, varuji každého, aby nenasedal do žádných "záchranných" lodí, neboť nevíte kdo se za jejich zdánlivě vlídným vzezřením může skrývat.

Ikona diskutujiciho zdeněk 2012-11-17 14:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ahoj.počkáme si na to jak to dopadne,vždyť je to už jen pár dní.to video od legacy2012 už neberu vážně.v jednom říká,že vzestoupí jen 2,5% lidí,teď zase,že vzestoupí miliardy lidí.tak kde je pravda?to ukáže čas:-)jinak aluško díky za tvou práci.

Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2012-11-17 14:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vždyť říkám, že všechno bude v pořádku. Nakonec mi stejně bude stačit jen šátek přes oči a rouška přes nos a ústa. To aby mě nic nerozptylovalo. 🙂 Já už se nemůžu dočkat.

Ikona diskutujiciho Skřítek 2012-11-17 14:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ÁÁ proč se nedokážu donutit to celé přečííst ://

Ikona diskutujiciho Babe 2012-11-17 14:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zkusilo jsem si ten zvuk zahrát na flétnu, zní moc zajímavě! 🙂

Ikona diskutujiciho Michalka07 2012-11-17 16:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Super video jak rekli potkaji se t pan na pblacim mi to pripomelo melo alastratni cestovani z bohem ve vysi dimenzi 🙂

Ikona diskutujiciho Jeku 2012-11-17 16:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Supr, teď se těším ještě víc x&#039;D

Ikona diskutujiciho Ela 2012-11-17 16:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alusko s tim zpevem jsem zazila neco podobneho.V roce 2010 jsem byla v Chorvatsku v obci Moscenicka Draga na Istrii a bydlela jsem v soukromi.Jednou tak v podvecer sedim na balkone a koukam na more a uslysela jsem nejaky hromadny zpev, ale jako kdyby to byly nejake staroslovanske pisne,snad hlaholske(byla tam stara kaplicka s hlaholskym pismem a prave odtama to prichazelo.Bylo to slyset dost dlouho asi 10 min.Pak jsem to slysela jeste 2x,jednou jsem byla zrovna venku se psem a tak se ptam bytne odkud to prichazi,a ona mi na to k memu prekvapeni odpovedela,ze nic neslysi,takze nevim,jestli jsem mela slysiny nebo co to bylo.

Ikona diskutujiciho Anne 2012-11-17 16:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještěže jsem narazila na tyhle stránky, nedovedu si představit, co bych dělala, kdybych se nedověděla tolik věcí 😮 Asi bych potom toho 21. 12. nevěřícně koukala jako vyoraná myš :D Jó, to by teda bylo hustý. Dík, Aluško, že nám to tady takhle pěkně publikuješ, cítím se mnohem klidnější 🙂

Ikona diskutujiciho Jarda 2012-11-17 18:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

je to poloviční pravda,tu druhou polovinu znají jen někteří z mála

Ikona diskutujiciho František 2012-11-17 18:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji Aluško

Ikona diskutujiciho František 2012-11-17 18:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji Aluško.

Ikona diskutujiciho katerina 2012-11-17 19:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

po shlednuti tohoto priserneho videa od sekty vesmirnych lidi je mi lito, zes jim Alue zrovna ty skocila na spek…tyhle saskarny s astarem saranem se teda ja nezucastnim..dekuji..moje transformace spociva ne v odchodu do nebe, ale v posunu meho vedomi a uvedomovani si svych myslenek a neprilisne ztotoznovani se s nima..pak totiz poznate ten pravy raj, ale tady, primo na Zemi:)

Ikona diskutujiciho Ev 2012-11-17 19:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tento článok sa mi veľmi páči- veľa odkazov a obrázkov a také podrobnosti. Alue tento článok sa ti veľmi podaril. Podľa mňa je najlepší spomedzy všetkých.

Ikona diskutujiciho ok 2012-11-17 20:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jen upozorňuji, že kousek videa s rozhlížejícíma se lesníma dělníkama je jejich vtip. Vím to, páč to bylo už dřív na Osudu. Pustí z repráčků ten známý hluk (z ukrajinskýho sídliště / filmu) a hrjí divadlo, že je to překvapilo. Zhruba 95% těhle videí na joutube jsou fake a vtípky, zbytek považuju za reálný dost.

Ikona diskutujiciho Katrin 2012-11-17 20:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

hehe poprvé jsem se těšila na Vánoce (spíš to období) a ani nemám proč, spíš naopak. Pak jsem četla ty články o třech dnech tmy a představila si to – že se zamknu ve svym pokoji a pak bude tma – a spíš jsem viděla že budu moct jakoby cestovat do jinejch světů jako ve snu ale trochu jinak. Tenhle muj komentář pls nezveřejňuj dík

Ikona diskutujiciho SiMiKa 2012-11-17 20:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

no uz som davnejsie pocula o tej novej dimenzii a vzdy mi to pripadalo ako super "riesenie" alebo ako by som to nazvala. :D len nikde sa o tom takto do detailov nepisalo..kazdopadne myslim ze nastane velka zmena a to ze by som zila v nejakom 5D svete by sa mi aj lubilo :D no uvidime co sa stane :))

Ikona diskutujiciho knihofil18 2012-11-17 21:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dnes u mňa bola sesternica a akosi sa dostalo aj na dátum 21. 12. 2012… Povedala, že nebude koniec sveta, ale určite bude nejaká zmena.

Ikona diskutujiciho Cherryna 2012-11-18 00:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem z toho zmatená…takže jakmile nastane těch 7 vteřin v nulovém bodě, tak někteří budou v totální tmě a až se s tím vnitřně smíří, tak bude všude světlo?? Co když si v té vlastní merkabě namyslím že chci být na měsíci a už se nevrátím?? :D Zní to šíleně ale jen mě to tak napadlo, protože nevím s čím si to spojit…Když budeme v té 5. dimenzi…to jako budeme žít normálně a jíst normálně, nebo už nebudeme potřebovat hmotné tělo?? Aluško a ty pořád nevylučuješ tu šanci, že by se nemuselo taky stát vůbec nic? Co když naši blízcí budou daleko od nás a jak jim můžeme pomoci když nevěří?? Promin za ty otázky, ale mám z toho trochu strach…asi se s ním musím vypořádat 🙂

Ikona diskutujiciho Alue 2012-11-18 11:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Asi nečteš pořádně, protože v každém je to trochu jinak. Pokud nechceš mít na tohle téma široký záběr, nemusíš to číst, pořád tu vychází dost jiných článků.

Ikona diskutujiciho martina 2012-11-18 12:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alusko vůbec ti ho nedokážu popsat,&nbsp;&nbsp;spousta hlasů spousta tonu, které přecházelo v šum, dneska ráno když jsem byla už napůl probuzená tak jakobych&nbsp;&nbsp;ve snu dostala vysvětlení co to bylo, že to nebyl zpěv, i se mi ve snu vyjevilo co to bylo, ale&nbsp;&nbsp;vůbec si na to nemůžu vzpomenout, uplně se mi to vykouřilo z hlavy.

Ikona diskutujiciho martina 2012-11-18 12:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

alu ještě se mi vybavuje že v polospánku slyším spousty ptáků, ale spousty,&nbsp;&nbsp;je to moc krásný, ale občas si klepu na čelo)))

Ikona diskutujiciho Michal 21 2012-11-18 14:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Toto co se děje a má stát, je hlavně pro Matičku Zemi. Asi si málo kdo pořádně uvědomuje, jak Zemi brutálně zabíjíme. Půda je zalitá betonem a asfaltem, atmosféra je zničená, ekosystém se rozpadá, atd. V roce 2050 by mělo být na Zemi kolem deset miliard lidí, čímž by se rychlost zabíjení ještě zmnohonásobila. Už teď jí člověk ničí rychleji, než se stačí regenerovat. A myslí si snad někdo, že by tohle mohla Země dlouho vydržet? Takže přechod do 5D berte jako očistný a regenerační proces nejen pro Zemi a přírodu ale i pro člověka. Kdo chce jít se Zemí, půjde s ní. Pokud se někomu líbí ve 3D a v tomhle hnusu a na hlavu postaveném systému, který člověk vytvořil, ať si v tomhle zůstane a dále se učí. Věc už je stejně daná. Než jsme se inkarnovali, věděli jsme co se stane a každý již učinil své rozhodnutí, takže ani nemá cenu se schovávat…

Ikona diskutujiciho pampeliška 2012-11-18 14:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

děkuji za další pěkný článek 🙂 Jen by mě zajímalo,když si každý bude v 5D moct vytvvořit svůj vlastní svět,nebude pak osamocen?

Ikona diskutujiciho ok 2012-11-18 15:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[35]: Vždyť ti to nevyvracím… Malou část podobných záznamů považuju za ok. Třeba ty dunivý vibrace, co klepaly s tabulkama v oknech.

Ikona diskutujiciho Lily 2012-11-18 15:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pri tých opisoch svetelných výbojov, úkazov, ktoré majú údajne nastať pri troch dňoch tmy, mám chuť si nezatemňovať okná, ale skôr si vychutnávať svetelnú show ktorá možno nastane :D

Ikona diskutujiciho Jarda 2012-11-18 15:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[40]:bude.-) musíš jít dál.-)

Ikona diskutujiciho Skřítek 2012-11-18 16:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[35]: Kdepak, Alu, my nic nevíme :DD

Ikona diskutujiciho leeth 2012-11-18 17:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ty zvuky země:

Ikona diskutujiciho Jitka 2012-11-18 18:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško,dík za všechnu práci,kterou děláš, za články i za odkazy,které jsi uvedla,muselo Ti to zabrat spoustu času.

Ikona diskutujiciho Biuš 2012-11-18 19:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj! Prečo vám nedošlo na um že keď astrálnym cestovaním sa dá prejsť aj do budúcnosti, tak si skúste dať 21.12 .. a možno budete vedieť čo sa stane!!! však to skúste, čo vás to nenapadlo? lenže druhá otázka, či by to bola pravda…

Ikona diskutujiciho all-is-magic 2012-11-18 19:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[35]: myslela jsem to tak, že každá teorie má stejný základ, ale nejsou stejné… Něco mi říká že právě ten základ je správný, ale to ostatní okolo mi k žádné teorii nesedí…

Ikona diskutujiciho Jitka 2012-11-18 20:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Doporučuji všem přečíst toto:

Ikona diskutujiciho jájsem 2012-11-18 21:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[47]:astrálem se cestuje v reálném čase.-)

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek