Andělé jsou poslové boží

22.1.2007 v Bytosti 0

Andělé jsou poslové boží. Samo slovo ,,anděl” (z řeckého angelos) znamená ,,posel” a oni k nám přicházejí v podobě, v jaké mohou být přijati: v podobě snů, náhod, shod okolností, intuice – v podobě onoho poklepání na rameno, které nám říká ,,běž tam”. Všichni jsme to zažili. Všichni jsme někdy říkali: ,,Já věděl, že mám jet po támhleté silnici, ale nechtělo se mi!” Přicházejí k nám také v knihách, které čteme nebo v podobě zvířat nebo lidí. Někdo k vám přijde a řekne přesně ta slova, která v té chvíli potřebujete slyšet nebo budete fungovat jako anděl pro někoho, k němuž anděl promluví vašim prostřednictvím. Dokonce ani nemusíte vědět, že jste působili jako anděl, jen se vám občas zjeví chloupky na paži, naskočí vám husí kůže nebo cítíte teplo a jas. Jedna žena, která položila duchovní učitelce jednu důležitou otázku – byla pro ni důležitá, protože měla učinit obtížné rozhodnutí. Když jí učitelka odpovídala, ta žena pocítila, že jsou obě uzavřeny v kouli ticha. Veškerý hluk, způsobený dopravou a davem lidí kolem, utichl. Vnímala jen učitelčin hlas, její zrak se obrátil do nitra a tak jí odpověď pronikla v hebkém tichu až do srdce. Potom se obrátila ke svému příteli: ,, Slyšel jsi, co říkala?” zeptala se ho, ale uslyšela jen zápornou odpověď. ,,Ne. Stál jsme vedle tebe, ale neslyšel jsem ani slovo.”

Tři rysy andělů…

Vždycky říkají totéž: ,, Neměj obavy. Neboj se. Nechej všechno na nás.” Nikdy neříkají: ,,Podívej se na ten zmatek, který jsi způsobil!” Nikdy nás nehubují ani nekritizují.

Za druhé, cítíte radost. Radost provázenou teplem, světlem a pocitem bezpečí. Bezpečí domova nebo matky – matky svého srdce. Vskutku, tolik lidí o tomto pocitu hovoří a vždy stejnými slovy, že to stojí za zmíňku.

Za třetí, nemusíte věřit, že se to stalo – že k vám totiž přišel anděl, ale nemůžete na to zapomenout. A to je další zvláštní věc. Na takové zážitky se nezapomíná, naopak, časem se stávají výraznější, na rozdíl od normálních vzpomínek, které časem vyblednou. Ale jestliže k vám přijde anděl, nezapomenete nato. Taková vzpomínka nevybledne.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek