Andělské léčení

3.2.2010 v Bytosti 0

Více než tři stovky dobře zdokumentovaných studií ukazují, že modlitba má statisticky významný dopad na léčení našich fyzických těl. Výzkumníci vědí, že tento fenomén nemohou přičíst jen placebo efektu či autosugesci toužebného přání. Vždyť tyto výzkumy zahrnují

i případy subjektů, které nevěděly, že jsou předmětem modliteb. To se týká i studií, které dokázaly, že modlitba má pozitivní dopad i na rostliny nebo nemluvňata. Ty sice mohou cítit, ale rozhodně ne na vědomé úrovni vnímat, že se za ně kdosi modlí.

Mnohé z těchto výzkumů probíhají za oboustranného utajení, což znamená, že výzkumníci, lékaři ani pacienti nemají tušení, zda se za ně někdo modlí. Přesto však lidé, kteří jsou objekty modliteb, obvykle žijí déle, rychleji se uzdravují a potřebují méně léků než ti, za něž se nikdo nemodlí.

Dostala jsem spousty nevyžádaných svědectví od lidí, kteří tvrdí, že se oni sami nebo jejich příbuzní uzdravili, protože se modlili za to, aby k nim byli sesláni andělští léčitelé. V následující studii popisuje má studentka Andělské terapie Karen Montanová, jak její dcera Jourdan svého ošetřujícího anděla dokonce sama viděla!

Nechám teď Karen, aby nám sama vyprávěla svůj příběh:

S manželem jsme museli odvézt naši šestiletou dcerku Jourdan do nemocnice na pohotovost. Měla čtyřicítky a silné bolesti zad a břicha. Ještě než dorazil doktor, zavřela jsem oči

a v modlitbě pozvala do pokoje archanděla Michaela a všechny strážné anděly své dcerky.

Když jsem oči otevřela, spatřila jsem vedle lůžka mé dcery našeho rodinného přítele, který v minulém roce zemřel! Vypadalo to, jako by na ní prováděl nějakou léčbu.

Chvíli na to se ve dveřích objevila moje teta, kterou jsem velmi milovala a která zemřela před šesti týdny. Usmála se na mě a řekla: “všechno bude v pořádku!” a otočila hlavu. Pak jakoby řídila dopravu začala ukazovat rukama duším, které přicházely po chodbě: “Všechno je v pořádku!” říkala jim. “Není důvod, abyste sem vcházeli dovnitř. Je to dobré, jen jděte, pokračujte v cestě za světlem!” Nikdy jsem nezažila nic tak uklidňujícího. V tu chvíli jsem věděla, že všechno dobře dopadne.

Jourdan už je doma a cítí se dobře. Říká, že si jasně pamatuje na to, jak se teta dotýkala jejího těla a pomáhala jí uzdravit se.

Z knihy Léčení s anděly od Doreen Virtue

Další Andělé – ZDE

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek