AVATAR – Skutečné poselství filmu / DOPORUČUJI

3.2.2010 v Poselství 71

Film Avatar už viděl snad každý. Hodně se o něm mluvilo předtím než přišel do kin a ještě více se o něm mluví, když do kin vstoupil.

Já ho viděla také. Ne v 3D a ne v kině. – V teple domova, takže mě neoblbly všechny ty super efekty a mohla jsem se soustředit na to co bylo důležité.

(Možná proto mě nechytla deprese ani cokoliv jiného, co popisují lidé po shlédnutí filmu v kině.)

Názory na film se různí. Pro někoho je to absolutní brak, pro někoho poklad roku. – Pro mě je to další film, který před koncem časů ukazuje pravdu.

Předtím než vám odkryji to co vám tento film měl sdělit, dovolte mi říct kratičký úvod, abyste všichni lépe pochopili, o čem mluvím.

Před koncem těchto časů nám elity (rozumějte illumináti, zednáři apod.) musí říci pravdu. Dělají to tak, aby lidstvo na jednu stranu jakoby dostalo pravdu, ale aby ji nepochytilo, nebo aby ji promeškalo. Elity proto skrývají pravdu poslední dobou převážně do různých vykřičených filmů. – Proč elity musí lidstvu říkat pravdu? – Protože znají zákony vesmíru a vědí, že pokud lidstvo budou obelhávat, obrátí se to proti nim a vkládáním pravdy do filmů se snaží Zákony Vesmíru obejít.

Ve filmu matrix vám například ukázali veškeré skryté dění. – Výklad tohoto filmu je složitý a člověk musí vědět, co hledat. – Ale všechno v něm máte.

Problém skrývání pravdy do filmů je právě v tom, že ji najde jen ten, kdo tu pravdu už zná a kdo ví, jak a na co se má dívat a jak si co má vykládat podle symbolů a náznaků ve filmu, které postupně vše prozrazují. – A takových lidí je málo. Dnešní klasický člověk zná hlavně to co ho naučili ve škole, to co potřebuje do práce a nějaká symbolika a skryté významy jsou mu prostě cizí.

Tím končím s krátkým úvodem.

Co nám tedy Elity ukazují prostřednictvím filmu Avatar?

Hned na začátku máte ukázáno, že hlavní hrdina filmu (nazván Jake Sully) může přenosem svého vědomí ovládat tělo svého Avatara. – Není to nic jiného, než prozrazení existence takových bytostí mezi námi. – Ano, skutečně existují místa, kde se pěstují lidské bytosti, do kterých vstupují různé entity s temnými plány. Takové laboratoře skutečně existují a nejenom tyto.

Další velice zajímavá věc, která mě skoro šokovala bylo upozornění, že máme dávat pozor na znamení. – Ve chvíli, kdy se hlavní hrdina filmu v těle svého Avatara ztratil v lese a nastala noc, jasně nám to ukázali. – Hlavní hrdina se snaží zachránit co to jde a nad ním stojí členka kmene Na’vi (princezna Neytiri) s nachystaným lukem a šípem. – Všimněte si, že ve chvíli kdy se nadechla a rozhodla se ho střelit, přistává jí na šíp malé zářivé semínko z jejich posvátného stromu. – Když ho uviděla, šíp sklopila a místo zabití se rozhodla hlavního hrdinu zachránit.

– To je jasné upozornění: ,,Sledujte znamení a řiďte se jimi”. – Ona to tak udělala.

Hned na to Neytiri zabíjí zvířata a když jí Jake (hlavní hrdina) poděkuje, říká mu jasně, že za něco takového se neděkuje. – Kdyby nedělal rámus, zvířata by si ho nevšimla a nemusela by umřít. – Je to jeho vina.

Zároveň ale řekla, že ho zachránila, protože vidí, že je odvážný. Nebál se. – Ale o znamení, které jí dal jejich posvátný strom pomlčela.

– Tady nám film ukazuje, že lidé by měli mít větší úctu k přírodě a chovat se tak, aby ničemu neubližovali.

Postupně film vysvětluje, kdo co symbolizuje. Ve filmu představuje rasa Na’vi lidstvo, jaké by správně mělo mír cítění a úctu ke všemu živému. Lidé, kteří na Pandoru (Planetu kmene Na’vi) vtrhnout naopak ukazují, jací jsou lidé dnes.

Vidíme tedy, jací bychom měli být, jací skutečně jsme. Lidé, kteří se postaví na stranu Na’vi ukazují jasně jednu věc: Lidstvo se začíná probouzet a nastupuje tu správnou cestu. Nic není ztraceno.

Pořád je tu ale mnoho takových, kterým když vysvětlíte zázrak života řeknou to co jeden chlapík ve filmu: ,,Sakra, co jste tam hulili za trávu? Jsou to jenom blbý stromy!”

Lidé, kteří nemají úctu k přírodě a myslí si, že si mohou brát co se jim zlíbí bez ohledu na život a na rovnováhu země. (Drancování nerostných surovin, těžba všeho, co se dá využít.)

Celý film je proložen podpisem těch, kteří ho vytvořili. Všude jsou oškliví ještěři – Reptiliáni (síly temnot) a Illuminátská záře. (Znak Illuminátů je modré světlo.) – Od toho se odvíjí létání na ještěrech, zvířata, která vypadají jako z hororu, květiny, které v noci Illuminátsky svítí a barva samotné Pandory. – To je znak temných sil, které film vytvořily, nic víc.

Jedna z nejdůležitějších věcí je způsob, jakým nám ukázali napojování na Universum.

Bytosti kmene Na’vi mají na konci svých copů něco jako medůzovitá chapadýlka, přes která spojují své vědomí s posvátným stromem a se zvířaty.

Není to nic jiného, než vysvětlení, že my všichni takové napojení máme a můžeme ho používat. My jsme ale tak dokonalé bytosti, že k tomu nepotřebujeme nějaký cop, ale naším nástrojem je pouhé chtění, představa a soustředění.

Každý z nás může kdykoliv obejmout svého psa a v duchu mu poslat lásku, nebo ho o něco poprosit. – Jestli zvíře poslechne, to záleží na něm.

Zvířata jsou dokonale citlivá, mají duši, vnímají a myslí.

Moje máma přemluvila na Vánoce kapra, aby se nechal pokojně klepnout, protože ho potřebujeme mít na večeři.

Když jsem léčila svému morčeti nádor rukama, začalo mě mít nejraději a všude za mnou pobíhalo. – Vědělo, co jsem pro něj každý den tenkrát dělala.

Můžeme se kdykoliv spojit s naší planetou a vnímat její lásku, bolest i energii. Můžeme duší splývat se stromem, s Vesmírem, s druhým člověkem. Můžeme přijímat i vysílat, stačí jen chtít a otevřít se.

Ve filmu je jasně řečeno, že bohyně kmene Na’vi je příroda. Je to všechno okolo nich, všechno co je stvořené. Je tam jasně řečeno, že veškerý život je dokonale propojený. Vše obsahuje božské vědomí, život a duši. A takové stvoření se musí chránit a milovat.

Není to dokonalý popis funkce naší planety a našeho vesmíru?

Také nám tam řekli, že všechno je z energie a to z čeho jsme, je jen propůjčená energie, kterou nevlastníme a jednou ji každý musí vrátit.

– Tím rozumějte, že hmota je z energie a že naše těla také. A když opustíme své tělo a odejdeme do světa duchů, naše tělo se rozloží a tím symbolicky vracíme propůjčenou energii.

Také posvátný strom ve velice zajímavý, protože při napojení na něj mohou Na’vi vnímat jeho vzpomínky, mohou do něj ukládat něco ze sebe a mohou z něj čerpat vědomosti. – Není to nic jiného, než prozrazení existence Morfogenetických polí Vesmíru. Jiní to znají jako ,,Akášu”, nebo ,,Knihu Stvoření”, či ,,Univerzální Knihovnu”.

Morfogenetická pole Vesmíru obsahují vše co je a vše co bylo. Je v nich uloženo veškeré dění do nejmenšího detailu. Existují lidé a bytosti, které z nich jsou schopné čerpat, když se na ně napojí.

Další neskutečně důležitá část filmu je ta, kdy Hlavní hrdina v těle svého Avatara přistupuje k Posvátnému stromu, přemáhá svá původní přesvědčení, napojuje se a snaží se se stromem promlouvat. (je to asi 30 minut před koncem filmu) Vysvětluje, co lidé zamýšlí a jaké hrozí nebezpečí a prosí, aby strom – Neboli bohyně ,,Eva” pomohl.

A říká větu: ,,Oni svou Matku zabili a tady udělají totéž!”

Potom k němu přichází Neytiri a říká mu naprosto geniální větu: ,,Velká Matka se nestaví na ničí stranu, Jaku. Protože ona jen střeží rovnováhu života.” Tedy že jejich Posvátný strom – neboli centrum vědomí jejich bohyně se nepřiklání na žádnou stranu, ale jen udržuje rovnováhu.

– Jasně vám tím říká, že Vesmír má vlastní zákonitosti, které se neobchází a nepřemlouvají. Vesmír udržuje směr a rovnováhu. Vždy jedná tak jak to má být.

Další poselství filmu je o zázracích. – Že vše je možné a zázraky se dějí. – Vzpomeňte si, jak Neytiri zachránila zvířata, která se spojila s Na’vi a bojovala proti chtivým lidem, aby pomohla zachránit jejich planetu. – To je poselství o tom jak jsou zvířata cenná, inteligentní a ve spojení s naší ,,Matkou Zemí”. Poselství o tom, že celý život spolupracuje a je dokonale propojený, jen lidé mají na očích klapky a dělají, že se jich to netýká.

Další zázrak je na konci, kdy se Jakeova duše přesunula z jeho pozemského těla do těla jeho Avatara. – Copak to není jasné poselství?

Film je udělaný tak, aby divák pocítil touhu v tomto světě žít. – Ale to je jen iluze, vážení, vy v tom světě můžete žít, stačí jen chtít a otevřít oči. Napojit se na universum, vnímat svět jako zázrak a žít s úctou ke stvoření.

Až příjde převibrování, budete žít na takovém místě, že už nebudete nikdy chtít nikam jinam. Nepokřivený a zdravý svět na této planetě je nádherný a já vám všem ze srdce přeji, abyste ho jednou zažili.

Ale vy tento svět můžete cítit už teď a to nemusíte být modří s ocasem a nemusíte utíkat před ještěrem, který vás bude chtít sežrat. Nemusíte sledovat květiny které v noci září. – Vypadají krásně, ale je to jen znak Illuminátů. Naše pozemská příroda je přece mnohem bezpečnější, něžnější, roztomilejší a krásnější.

A lidské tělo je dokonalé, žádný přidělaný ocas ani změna velikosti ho nevylepší, ba právě naopak.

Jaký je tedy můj osobní názor na film? – Možná, že ti co na něm byli v kině, viděli ho 3D a byli vystaveni veliké obrazovce a všem těm podprahovkám, na ty možná film mohl působit nebezpečně. Ale pokud to odsunu bokem společně s tím, že jsou tam odporní ještěři, všude záře illuminátů a typické násilí, je to film neskutečně cenný s hlubokým poselstvím, člověk jen musí umět filtrovat a musí vědět, jak a co sledovat.

Ti, kteří film označili za největší humus, který způsobuje deprese ho pravděpodobně viděli se všemi podprahovkami a neměli to správné vědění, díky kterému by odhalili, co se za všemi těmi ještěry skrývá. Pamatujte, že to nejcennější ve filmech nebývají ,,mlátičky”, ale rozhovory.

A pamatujte, že není vše tak jak se při povrchovém pohledu zdá. Člověk musí vždy jít do hloubky a být pozorný.

Komentáře

Ikona diskutujiciho Downpour 2010-02-03 08:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to super film :D

Ikona diskutujiciho kattkaa 2010-02-03 08:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

krásně napsané já jsem film viděla taky doma asi 3x,ale je tam jedna věta, kterou jsem zaregistrovala ve více filmech poslední doby – "Jak můžeme naplnit šálek, který je už přeplněný? A pak dodává "Pokusíme se vyléčit tvoje šílenství"…

Ikona diskutujiciho Efrem 2010-02-03 09:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak ten se opravdu opvedl – myslím článek  :)…pár věcí jsem si ve filmu taky všimla, ale o všech jsem nevěděla…

Ikona diskutujiciho unga 2010-02-03 10:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takových věcí si tam samozřejmě člověk může najít kolik chce, člověk si tam může najít cokoliv chce, je to asi jako věštění z karet, z kterých si každý vyčte co potřebuje a to co z nich opravdu plyne dokáže přečíst, jen nezaujatý profesionál.

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-03 10:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho unga 2010-02-03 11:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: To, že mědvěd vychová zvíře mi nepřijde nijak zvláštní, má prostě potřebu starat se o mládě, tak si najde náhradu, když nemá svoje vlastní.

Ikona diskutujiciho ravius 2010-02-03 12:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Viděl jsem, pochopil jsem. :-)

Ikona diskutujiciho koudy 2010-02-03 12:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jé teď si mě moc potěšila. :D:D .. Mám z tebe moc velkou radost … Zasloužíš pusu 🙂

Ikona diskutujiciho Lucie 2010-02-03 12:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, tenhle článek se Ti moc povedl! Já přesně takhle sleduju filmy. Jednoduché je však narychlo rozházet bez hlavy a srdce do škatulek, přemýšlet u toho a cítit je už těžší. Věřím, že časem a to už velmi brzy se to u mnohých rapidně změní.. (konstruktivně). Jen tak dál.

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2010-02-03 13:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Co do myslí lidí neprotlačí marketing, o tom nevědí. Matrix nepřináší nic nového, jen kopíruje svůj žánr a přidal grafické efekty. Proč nikdo nepíše o Pocahontas a místo toho teď všude čteme poselství filmu Avatar? Nad tímhle je třeba se taky zamyslet.

Ikona diskutujiciho ham 2010-02-03 13:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Plne sa stotozňujem… oslovil ma už "kratičký úvod" (pridam ešte > Fight Club, 12 monkeys) ;-)

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-03 13:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Petr Pan 2010-02-03 14:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]: Pro Pocahontas si zajdi do knihovny :D.

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-03 14:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]: Petře, já mluvila O SYMBOLECH ne o kradeném obsahu. Já mluvím o voze a ty o koze.

Ikona diskutujiciho ham 2010-02-03 14:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]: Prosim Tebe, na MATRIX mi nešahej.. keď nerozoznáš lúčneho koníka od dostihového šampióna – radšej pomlč (a najprv sa zamysli o čom Ti písala Alue, než niečo nedokonalé pretlačíš cez klávesnicu na svet)

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2010-02-03 15:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]: :D. OK, nebudu vám už šahat na vaši modlu, která absolutně postrádá jakoukoliv originalitu (včetně symboliky, kopíruje VŠECHNO, nic nepřidává).

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-03 16:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[17]: V tom případě o symbolice víš velké kulové a ani nevíš, co tam je kde schované. – Když nevíš, tak nerozumuj, bud té lásky.

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2010-02-03 16:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Není tady pro mě místo, to je jisté. A na závěr chci říct, že symboliku lze nalézt úplně ve všem a interpretovat ji lze také jakkoliv. To využívá spousta manipulátorů…

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-03 16:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]: Petře, nikdo tě nevyhazuje, ale když něčemu nerozumím, tak o tom nebudu mluvit. – To že symbolika se dá vykládat různě je absolutní kravina. Symbolika má vždy ty samé hodnoty a to co jsi řekl je jenom hloupá výmluva lidí, kteří symboliku neovládají.

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2010-02-03 16:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já si tady jen rejpu do Matrixu a vy mi říkáte, aniž byste znali, co  přesně vykrádá, že to nevykrádá :). To je asi tak všechno. Určitě je dobře, že Matrix vznikl, protože ty předlohy zná málo lidí. To samé Avatar. To je vše. Jen ty filmy nepřináší nic nového.

Ikona diskutujiciho unga 2010-02-03 16:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[20]: kde si se naučila symboliku ?

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-03 16:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[22]: Promin, ale to raději nebudu rozvádět 🙂

Ikona diskutujiciho unga 2010-02-03 17:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[23]: dobře,ale tim znedůvěrihodnuješ pouze sama sebe :), myslel sem, že symbolika je nějaká část psychologie, která pracuje s podvědomím, když je to ale takhle "tajné" tak to je jiná

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-03 17:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho unga 2010-02-03 17:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[25]: všechno co má něco společného s Lidské myšlení má souvislost s psychologií, symbolika teda nemá nic společného s lidskou myslí  ? co je teda symbolika, ovlivnuje snad člověka fyzicky ?

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-03 17:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[26]: Vážně? Ty vážně věříš tomu že je tu člověk svobodný? – Mohu ti s jistotou říci, že je to jen iluze.

Ikona diskutujiciho koudy 2010-02-03 18:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[26]: demokratický stát?! … to už snad není ani vtipné … A vůbec , je zajímavé jaké tento film vzbuzuje emoce .. někteří se evidentně nemohou "snížit" na úroveň poselství, které přináší ať už poprvé nebo podesáté.. škoda 🙂

Ikona diskutujiciho konye 2010-02-03 18:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, já nemám slova, jen slzy v očích, když jsem si přečetla tvou reakci na Avatara. Tvá přirozená moudrost předčí všechny esoteriky v Čechách. Díky moc a opatruj se.

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-03 18:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho unga 2010-02-03 19:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[28]: myslíš si, že kdyby to nebyl demokratický stát byla by tu možná taková korupce ? samozřejmě že žijeme v demokracii, pokud myslíš, že ne napiš prosím argument a vysvobod mě z mojí iluze

Ikona diskutujiciho berunka 2010-02-03 20:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahojky Aluško,parádně vystižený:o)))).Byla jsem na tom v 3D,vyhrkly mi slzy při větě"My jsme tu naší matku Zemi zabili"je to fakt na zamyšlenou pro každého.Díky za počteníčko papa

Ikona diskutujiciho Katrin1011 2010-02-03 20:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj,

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-03 20:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[31]: Nebuď hned nasupený, když nevíš o co se v mém případě jedná.

Ikona diskutujiciho Lúmenn 2010-02-03 21:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

My si všimli i v kině, i v tom 3D:) S přítelem a sestrou, jsme šli z kina a bylo nám smutno – že už to na zemi tak není teď hned. V nás všech se zmocnila děsná touha pomáhat zemi a najednou jsme se cítili hrozně bezbranní, nejhorší bylo že jsme umírali hlady, protože jsme už hodiny nic nejedli a jediné, co bylo v tu chvíli v Brně otevřené (půl 12 v noci) byl mekdonald a my málem brečeli, že pokud nechceme jít spát se svíravou bolestí břicha, musíme jít tam. Po takovém zážitku to fakt bylo peklo:D

Ikona diskutujiciho Luky 2010-02-03 21:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Bulls eye! Před tím než jsem Avatara viděl, slyšel jsem jen zhruba obsah a vyčetl jsem nějaké podrobnosti o rejžovi. Že na něm Cameron dělal 10 let atd. Hned mě napadlo, že je Cameron "nastrčený". Už jen protože tomu věnoval tolik času a jednoznačně mu nešlo o prachy (za prvé je nepotřebuje a za druhé by to spláchl jinak a mnohem rychleji), takže tam musel být jiný záměr. Když jsem Avatara viděl, přirozeně jsem vnímal, co tu Alue popisuje…na to nejsou třeba žádné zvláštní schopnosti…buď člověk přirozeně rezonuje, tyhle věci ví a vnímá je nebo je to tetřev hlušec a raduje se z toho, jak se Cameronovi povedlo vystihnout borce zpravodajce, stojího u pilota v bombardéru s kafem v ruce, který si užívá divadlo. V té přemíře amerického heroismu jsem začal o Cameronovi na chvilku pochybovat. Ale jen na chvíli ;o) Ono to tak muselo být smotané, jinak by to materiální giganti neskousli. Takhle je to alespoň dovede k malému zamyšlení. Další bodíček pro lepší život ;o)

Ikona diskutujiciho koudy 2010-02-03 21:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[31]: podívej … to, že světem ( a nikoliv pouze "demokratickým" ) vládne korupce i daleko horší věci je důsledek dočasného podlehnutí lidského ducha hmotě a všemu co s tím souvisí. Navíc pokud z tebe vypadne takovýhle "argument", tak se domnívám, že o těch klíčových datech, které by ti oči otevřeli, nemáš ani páru. Dohadovat se o tom, jestli tu máme "demokracii" je tedy naprosto irelevantní  . Pokud nerozumíš tomu co píšu, tak to neznamená, že tě tím jakkoliv já nebo kdokoliv na těchto stránkách shazuje. Pouze Fakta. Musíš otevřít oči sám. To za tebe nikdo neudělá ( bohudík ). zdravím

Ikona diskutujiciho Ondra 2010-02-03 22:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[33]: Za únor je tu teď díky tomu šílenému dnešku 148 článků. Takže přeju hezké počteníčko :D

Ikona diskutujiciho Maja 2010-02-03 22:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc krásně napsaný článek. Já vnímala přesně to samé a bylo mi krásně i smutno na duši. Modlím se každý den, aby lidé začali vnímat svůj život a vše kolem jako dar. Dar který nejde využít a koupit nový. Je tu jen jednou! Přála bych si, aby si lidé uvědomili, že na světě nejsme páni a že si vše řídíme. Mnohokrát jsme se již přesvědčili, že stačí málo a Matka příroda ukáže kdo je tady "pánem" !!! Bohužel  lidé jsou přespříliš zahleděni do sebe a svých potřeb. A nepomůžou ani filmy, které nám mají něco sdělit. Protože ten, který chce vidět vidí, kdo ne nevidí nic! Nepomůžou řeči,  k tomu musí dojít každý sám, cítit to vnitřně..  pak otevře oči a prozří….

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-03 23:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[38]: Ne ne ondro, taky v rubrice jemnohmotných bytostí.

Ikona diskutujiciho stenly911 2010-02-04 00:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky jsem byl na Avataru v  3D a dýchla na mě po jeho skončení ještě jedna věc, o které tady zatím nikdo nenapsal (anebo jsem to přehlídnul) totiž,že ať máme jakýkoliv problém, chceme – li jej vařešit nesmíme se vzdávat a napřít energii do jeho řešení a nakonec se to podaří. Hlavní hrdina byl také přece kmenem navy i jejich princeznou odvržen, ale nevzdal to a rozhodnul se znovu získat jejich důvěru a jejich pmocí se pusti do boje proti lidem z jeho planety, kteří na rozdíl od všech měli zbraně a rpostředky, které se nemohli rovnat lukům a šípům Na´vi a jejich spojencům. A taky mi ještě připadlo, že ve scéně, kdy Navi snaží pomoci postavě, kterouhraje signury Weawer(sory, jeslti jsme to napsla špatně) je také nějaké posleství, i když si nejsem jistý jaké. Schválně co vy ostatní myslíte ?

Ikona diskutujiciho Lenka 2010-02-04 10:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za článek, včera jsem viděla jen část filmu a měla jsem divný stísněný pocit, tak snad dnes se podívám na celý jinýma očima. Jinak super blog.

Ikona diskutujiciho Qoliker 2010-02-04 13:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Film je perfektní, leč 3D kinu jsem se obloukem vyhnul (po cca 30 minutách začíná bolet hlava i oči, což mi znechutí naprosto cokoliv).

Ikona diskutujiciho Sisi 2010-02-04 14:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nádherný článok Alue. :))

Ikona diskutujiciho Katrin1011 2010-02-04 21:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[38]: tolik? tak to mám co dělat:D

Ikona diskutujiciho Ravius 2010-02-04 21:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Viděla jsi film Smrtihlav? Lepší film než Matrix. To už nebyla jen symbolika, ale návod…

Ikona diskutujiciho Luky 2010-02-04 22:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak mi napadá, co říkáte Malému princi? Myslím, že Exupéry to napsal úplně jasně. Navíc v tý poušti opravdu havaroval…kdo ví, s čím vším se tam setkal, že stvořil takové famózní dílo.

Ikona diskutujiciho ham 2010-02-05 00:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[41]: Dobre vravíš, súvisle – až mi je to divnô ;-)

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-08 17:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jano, tohle si přečti

Ikona diskutujiciho JanaJ 2010-02-08 17:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja Ťa neposudzujem, keď to tak vidíš, Tvoj problém. Reaguješ ako trucovité dieťa: ,,nezajímá mě to" Áno, kritika Ťa nezaujíma, ale pozitívnym ohlasom sa vždy potešíš, však? Prepáč. No s tými diskusiami máš pravdu, ospravedlňujem sa.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek