Barvy Aury

1.6.2007 v Energie 6

Každá barva barevného spektra poukazuje na různé vlastnosti a kvality. Následující popisy barev podávají základní informaci o jejich významu. Zvažte prosím přitom, že hraje roli nejen barva aury, ale také tvar, právě tak rozdílné výpovědi levé a pravé strany. V pravé se ukazuje mužská – aktivní, extrovertní kvalita, vlevo pak ženská – pasivní, introvertní. Velký význam z hlediska interpretace snímku aury má také její šířka a výška, jakož i povaha jednotlivých barev v ní. Světlé a jasné odstíny obvykle znamenají pozitivní energie, zatímco tmavé a rozmazané svědčí o přítomnosti negativních sil či nemocí.


ČERVENÁ

Červena

Červená barva je pohonnou silou tohoto pozemského života. Vyjadřuje vitalitu, sílu vůle a snahu prosadit se. Je v ní energičnost. Její hnací silou pro nové zkušenosti ve fyzickém prožívání jsou elementární instinkty. V závislosti na odstínu je v ní vyjádřena z jedné strany hezká dětská otevřenost, radost ze života, stejně tak i hněv, zloba, vyzývavost, která vede až do agresivity. Stejně tak poukazuje na materialismus, pokud není v červené jiná barva i na dominantnost, egocentrismus, připoutanost ke hmotě a sex.
ORANŽOVÁ

ORANŽOVÁ

K základní dynamické energii červené barvy se přidružila myšlenka, která poukazuje na porovnávání fyzické síly přežití s rozumem, který mění hmotu, tedy volná energie s duchovním impulsem. Oranžová více méně poukazuje na pocity a emoce a vitální sílu člověka. Oranžová vypovídá o připravenosti přijímat, odvaze vpouštět nové, a toto realizovat v životě. Je také výrazem tvořivosti člověka, ale současně i individualizace. Lidé s oranžovou barvou jsou lidé, kteří potřebují vidět či znát smysl počínání. Uvědomují si, že nechtějí jen měnit věci kolem, ale začínají chtít měnit sami sebe. Tato barva je barva umělců. Malíři a sochaři, hudebníci svou světle oranžovou se realizují nápaditostí, nadšením a smyslem pro umění. Jsou to lidé přirozeně intuitivní. Kalné odstíny, zaprané či tmavší v různých variacích poukazují na zahledění se do sebe, sobeckost, závislost, úzkostlivost či pýchu. Oranžová se zelenou khaki poukazuje na svárlivost.

ŽLUTÁ

ŽLUTÁ

Tato barva se vztahuje k intelektuálnímu myšlení, rozumu, k mentálnímu aspektu našeho bytí. V této barvě je zakomponováno racionální i intelektuální poznání. Čím je žlutá světlejší, tím jasněji a čistěji, tedy nesobečtěji jsou myšlenky řízeny. Čistě světlá žlutá nechává usuzovat na vyšší duchovní rozum. Zde jsou již emoce povýšeny na city, jež jsou prvotní duchovně projevenou kvalitou, jež ze své podstaty je obsažena v ženství.
Čím tmavěji je žlutá projevena, tím více poukazuje na logiku, rozumovost, analogičnost a racionalitu, která se dotýká fyzické roviny bytí.V kalných odstínech a ve spojení s šedou, hnědou či červenou, poukazuje na lstivost až zákeřnost. Zářivější odstíny poukazují zase na prožívání citových energií, chápavost, otevřenost a představivost, která otevírá vnitro člověka pro radostné tvořivé energie, jež svou intelektuální schopností a tvořivým přístupem zprostředkovává pro ostatní.
ZELENÁ

ZELENA

Zelená se vztahuje ke přirozenosti a ke schopnosti se přizpůsobit. Je to barva středu, jež přináší do našeho pozemského života kvalitu, která dělá život radostným a hodnotným. Je zde schopnost vciťovat se, soucítění a pomáhání druhým.
Jsou to mírumilovní lidé a přirození léčitelé, kteří prožívají harmonii s přírodou a jejími zákony. Jasně zelené odstíny poukazují na blahovůli a citovou otevřenost, ztrátu ega, otevřenost pro přirozené a pravdivé a vykazuje schopnost úsudku srdcem – skrze vnitřní vědění.
Naopak kalně zelené odstíny mnohdy slizovité a nečisté poukazují na klamaní, vychytralost, neupřímnost, sebelásku, podlézavost až po zradu, přičemž osoba může realizovat sama sebe, své vlastní já.

MODRÁ

modra

Modrá se vztahuje k spirituálnímu aspektu našeho bytí. Je to barva vnitřního klidu, vyrovnanosti, vnitřního míru a hluboké lásky. Zde je obsaženo objektivní poznání souvislostí, že naše myšlenky jíž nejsou jen odrazem našich pocitů a fyzických stavů, ale začíná spojení se svým původem. Jasně modré odstíny až k oblakově modré vypovídají, že člověk se nechá vést svou intuicí a důvěřuje tomuto vedení. Vypovídá o trpělivosti, vyrovnanosti, pocitu jistoty skrze sebevědomí.
Naopak mlhavé, obláčkovitě šedomodré čí špinavě tmavé odstíny poukazují na nejistotu, sobeckou víru, náboženský fanatismus, jakož i ovlivnitelnost zvenčí, což je mnohdy zapříčiněno malým sebevědomím, nejistotou ve své schopnosti.
Lidé se světle modrou mnohdy působí i nejistě. Dotyčný potřebuje mít jistotu, že ho při práci nic nezaskočí, Taktéž lidé s tmavě modrou bývají prodchnuti elánem aktivity na počátku tvorby, ale při dlouhodobější realizaci prvopočáteční nadšení opadává a bývá problém s dokončováním. V takovémto případě chybí spojení se zemí a člověk hodně vnímá bytí skrze iluze. A v takovémto případě je většinou blokována 2. sakrální čakra.

INDIGO

modra

Indigová je znakem duchovního probuzení. Je znakem vnitřního procesu přeměny a nadsmyslového vnímání. Jasná, tmavě indigová poukazuje na intuici, skrze níž jsou zprostředkovány informace duchovní kvality. A tato informační hladina je projevována skrze frekvenci energií, kterou vyzařuje 6.čkara, jež skrze třetí oko je zdrojem poznání skutečnosti. V této informační hladině se však nacházejí úskalí, kterému říkáme duchovní práh, které jsou skrze jejich překonání i předpokladem dalšího duchovního růstu.
První fáze spočívá ve vědomí, že jsme na duchovní cestě dosáhli určitého stupně, které je nepatrně vyšší než poznání osob v našem okolí. Tento stav nás ukolébává do nečinnosti, již tím dochází ke stagnaci, trvá-li tento stav déle k poklesu.
Druhá fáze spočívá v uvědomění si toho, že není možné se zastavit, a že veškeré doposud nabyté poznání, které je víceméně v teoretické rovině (v mentální rovině) musíme oživit svým vlastním projevem bytí. Zde se však nachází ono druhé úskalí, jež se projeví vyčleněním z doposud zažívaných postojů. Právě duchovním projevováním ve většině případů dochází k odlišení od běžně zažitých postojů a názorů společnosti. A právě našim duchovním postojem narušujeme její zažité životní stereotypy a narušujeme tak rovnováhu jejich pohodlnosti. A právě tímto duchovním postojem budem zcela zákonitě narážet na zcela protichůdné pohledy, logické a racionální postoje, které nás budou odrazovat od této cesty. Budeme ponižováni, zesměšňováni, ale zde se právě ukáže síla přesvědčení, která je nutná pro další cestu. A nemějme nikomu za zlé, kdo se bude nad naší cestou pohoršovat, podivovat či se nám vysmívat. To vše je nutné průvodní jevy a zcela zákonitá sebeobrana lidí před novým poznáním. A zde v této kvalitě poznání, skrze tento duchovní práh se ukáže kvalita vaší víry, jež je jen dalším předělem k celkové obrodě člověka – novému zrození.

Komentáře

Ikona diskutujiciho Štefan Vošahlík 2008-07-27 21:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám specifickou víru, ale jsem v sabau církve wicca, která je docela známá a v anketě neobsazená. Bylo by možno ji přidat? Děkuji

Ikona diskutujiciho Alue 2008-07-28 14:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ale jistě jistě.. jen jestli to pojmenuju správně :D

Ikona diskutujiciho matěj 2010-12-05 20:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jedna otázka je možný abych viděl

Ikona diskutujiciho Dee 2012-07-18 10:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zkoušela jsem vidět svou auru. Dívala jsem se na svou ruku, přesně mezi prostředníček

Ikona diskutujiciho mína 2012-08-07 22:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, moc krásný web… chtěla jsem se zeptat, jestli také existuje zlatá barva.

Ikona diskutujiciho Monika 2014-04-10 14:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: Ano, existuje zlata, tiez strieborna aj bronzova 🙂

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek