Boj o mysl GWEN – 5.díl

21.11.2017 v Prevence 6

BOJ O MYSL: MONTAUK, DIGITÁLNÍ TELEVIZE, WINDOWS 7 (5.díl)

Pojďme se podívat na MONTAUK, Joyce Murphy představil data ohledně pokusu při použití frekvence 410-420 MHz, která tvoří „okno do lidského vědomí“ jako díru.

Preston Nichols který zde byl dříve zmíněný během svých pokusů s rádiovým vybavením zjistil, že vždy když se objeví v prostoru frekvence 410-420 MHz, psychická mysl se zablokuje, sledoval nakonec signál do bodu Montauk k červené a bílé anténě na této základně vzdušných sil.

V setkání v Plejádách Petra Moona a Prestona Nicholse, Nichols napsal, že doktor Nicholas Betách, expert na HAARP, zachytil signál 435 MHz napojený na HAARP a tato funkce kontroly mysli je používána. Tvrdí, že 400 – 450 MHz je okno do lidského vědomí protože je to frekvence na pozadí každodenní reality.
Tim Rifat napsal ve svém článku „Mikrovlnná kontrola mysli“ vydaném v UK, že mobilní telefony používají 435 MHz (pozn. překl. 2012).


Policie ve Spojeném království (Velká Británie a Severní Irsko) používá výhradně 450 MHz. Doktor Ross Adey používal tuto frekvenci pro CIA pokusy úpravy chování. Policie měla ohromnou anténní soustavu pro vysílání této frekvence po celém UK. Adey použil intenzitu 0,75mW / cm2 pulsně modulovaných mikrovln o frekvenci 450 MHz modulovanou ELF pro ovládání všech aspektů lidského chování.
Frekvence radaru 450 MHz namodulovaná 60 Hz velmi snížila aktivitu T-lymfocytů (bílá krvinka) při likvidaci vypěstovaných rakovinotvorných buněk. Toto potvrdila studie v USA pro jejich silnoproudá vedení o frekvenci 60 Hz.

Mozkové vlny
Mozek je počítač, a jako počítač má hodinovou frekvenci kolem které jsou uspořádány všechy myšleneky a životní funkce. Toto je jen základní popis, protože mozek má více hodinových frekvencí najednou které se spolu navzájem ovlivňují a hrají různou úlohu v biologických funkcích, zatímco mikroprocesor má normálně jednu hlavní hodinovou frekvenci, kterou je všechno synchronizováno. Například, mozková kůra pro vidění může zpracovat jinou frekvenci než část mozku která reguluje srdeční tep. Pocity a myšlenky budou mít jinou frekvenci.

Protože mozek je ultra-paralelní počítač, může toho udělat mnoho při použití frekvencí které jsou daleko nižší než by bylo praktické pro mikroprocesor, a tyto frekvence jsou v rozsahu ELF (rozšířený nízkofrekvenční rozsah).

Fakt, že mozek operuje na frekvencích, jej ponechává otevřeným pro manipulaci elektronickými způsoby. Protože jsou různé nálady představovány různými frekvencemi, je možné elektronicky přinutit lidi k uvolnění, když chtějí být rozzlobení, smát se když by měli být vyděšení a být věrní když by se chtěli vzbouřit. Zde je mnoho způsobů jak toho dosáhnout a tento popis obsáhne některé z nich.

Digitální televize

NTSC signál který všechny televize používaly, byl ultra-stabilní a velice těžko manipulovatelný. Toto způsobilo, že bylo obtížné dosáhnout jednotné psychologické odezvy manipulace. Televize byly navrženy pro potlačení falešných modulací signálu, takže efektivita byla závislá na vlastnostech televizního přijímače.
Toto nebylo dost dobré pro podmanění populace během konečné likvidace Ameriky. Oni museli přepnout na digitální signál, kde věci mohou být manipulovány s perfektní a předpověditelnou digitální přesností.

Metoda
Viall věřil, že mohou manipulovat veřejnou reakcí pomocí správného třepotání barvy na náhodných místech na obrazovce, a zemřel dříve než přepnuli na digitální televizi. Jak se ve skutečnosti ukazuje, to není přesně tak jak to dělají. Místo toho, pokud se díváte zblízka na střed jakékoliv oblasti se středním tonem barvy (oblast není ani zcela bílá a ani zcela černá a tato se pohybuje po obrazovce v závislosti na scéně), zaznamenáte sněžný efekt, který ve výsledku poskytne perfektní obrázek, ale obrázek je sám jemně modulován „sněžnou bouří“ kde „sníh“ si vezme takovou barvu z jakéhokoliv obrazu který je předpokládaný že bude v tom bodu. Šedé oblasti jsou nejlepším místem pro toto pozorování. Sníh se bude pohybovat, modulovaný a kroužící o frekvenci která spustí jakýkoliv pocit který si přejí abyste měli pro jakoukoliv scénu na obrazovce. Mějte na paměti, že tady nebude nic takového jako sníh v digitálním obrazu, přesto tam je. Toto není ve všech vysíláních. Doporučuji vám pozorovat obrazovku během jakéhokoliv programu kde se oslavuje židovství, prosazuje program gayů nebo probírá politické téma, zvláště volební reklamy a politické zprávy. Cokoliv politické povahy.

Jak pozorovat obrazovku
Efekt není zřejmý. Musíte být důmyslní abyste to uviděli. Buďte velmi blízko před televizí, šikmo v takovém úhlu, kde se obraz nezobrazí správně. Měli byste vidět jen sub-odstíny. A pak uvidíte sníh. Počítače budou mít barevný posun také. Vezměte svůj LCD monitor, předtím než budete zkoušet velkou LCD televizi, a nakloňte plochu dozadu dokud neuvidíte změnu v barvách tak jak jsou zobrazovány. Mnoho z vás si toho už všimlo. Je to ten úhel ve kterém se musíte dívat na televizi, zespodu a ne z boku. Toto nebude fungovat na plasmové televizi. Ale na LCD televizi uvidíte o čem mluvím.

Windows 7

Windows 7 také vytváří a moduluje podobný „sníh“ na obrazovce počítače, dokonce ve statickém obraze nebo obrázku na ploše. To je něco nového, měl jsem vždy poslední a nejlepší počítače a tento podivný jev se ukázal s Windows 7. Je to hrůzostrašné.

Nyní se snažím zjistit, jak tento jev funguje. Je to něco neočekávaného. Dříve v roce 2004 byla technologie více pokročilejší než je nyní. Tudíž, můj dřívější laptop Toshiba měl lepší obrazovku, s plným 24 bitovým barevným rozlišením, o osmi bitové barvě pro každý barevný kanál. To umožnilo zobrazit 16,7 milionů barev, tím pádem nebyla potřeba dřívější technologie z počátku let 1990 nazývaná „chvění“ pro zabránění rozpadu plochy na barevné body z důvodu nedostatku možnosti zobrazit rozdílné barvy pro každý bod. Chvění je náhodné rozptylování nebo pohyb bodů pro napodobení lepšího zobrazení barev.

Ale když přišel Windows 7, najednou bylo zapomenuto jak vytvořit dobrý obraz a namísto výhody 12 bitů pro jeden barevný kanál (což by vytvořilo 36 bitovou barvu namísto 24 bitové barvy která byla v pozdních 90. letech) byl učiněn krok nazpět k 6 bitům pro barevný kanál protože nebylo možné vyrobit video čip pro LCD monitory který by toho byl schopen. Pryč s tímto tvrzením. Čína je vyspělá, takže to nemůže být ono. To je konec sarkasmu.

Lidé, oni sabotovali obrazovky. Teď máme odpad. Mnoho lidí na to přišlo a oni pro to mají dobrý důvod. Mějte na paměti, že tato sabotáž se stala přesně při vydání Windows 7 a vynuceném přepnutí na digitální televizi, což bylo zcela ilegální ve způsobu, jakým to bylo provedeno. Tato sabotáž jim dala „důvod“ pro vložení modulačního efektu zvaný „chvění (dithering)“ do každého počítačového monitoru, efekt který může být bezpochybně používaný pro kontrolu mysli.

Chystám se vám ukázat trochu matematiky. Udělám to jednoduše bez binárních počtů (třebaže to je jednoduché pokud si k tomu sednete a odůvodníte si to). Ale protože každý kdo čte tento článek rozumí základu 10, popíšu to v desítkové soustavě a jen budete muset věřit mé znalosti binárních počtů.
8 bitů binárně představuje 255 různých hodnot, navíc nula, to je celkem 256. 6 bitů binárně představuje 63 různých hodnot, navíc nula, to je celkem 64. Takže poklesem obrazovek z 8 bitů barvy jednoho kanálu na 6 bitů barvy jednoho kanálu, vzali obrazovku která byla schopná 256x256x256 barev, což je celkem 16,7 milionů barev, a přetvořili ji na obrazovku schopnou 64x64x64 barev, což je celkem 262 000 barev. Z větší části je rozlišení dnešních monitorů 1366×768. 1366×768= 1 049 000 bodů. Takže většina monitorů dnes na trhu, s šestibitovou barevnou hloubkou, může zobrazit pouze ¼ potřebných barev pro rozlišení. To znamená, že se musí tyto body modulovat „chvěním“, zvláště na hezkých obrazovkách které zobrazují 1920×1080, což znamená 2 073 000 bodů, jinak by vznikl skvrnitý nebo zrnitý barevný jev na čemkoliv co je zobrazováno.

Proč si svéhlavě zvolili udělat kvantový skok nazpět pro všechny obrazovky (v tomto případě přibližně 12 let), když pro to nebyl žádný vhodný ekonomický důvod? LCD technologie je nyní stará, není zde žádný důvod být připoutaný k minulému století, ledaže, samozřejmě, by jste se chtěli vymluvit a poskytnout jeviště skrze které může být přidán efekt kontroly mysli do jakéhokoliv online nebo offline programu. Digitální televize jimi poskytnutá je cesta k obejití NTSC omezení a vyrazila vpřed naplno v kontrole mysli pomocí obrazů a ani počítač není ochranou. Nyní máme znervózňující zašuměné plochy, a není zde žádné logické vysvětlení jiné než skrytý obsah. A je zajímavé, že nové Mac Books toto nedělají, pouze počítače. Proč? Zeptejte se Microsoftu.

Před dvěma lety (originál z 2012, pozn. překl.) jsme měli 8 bitovou barevnou hloubku pro kanál. Nyní máme 6 bitovou barevnou hloubku pro kanál. A zde jsou tři kanály. Tři kanály se šesti bitovou barevnou hloubkou každý = 666, a toto je perfektní pro luciferské úklady v plné síle, na konferenci Bilderberg, kde se rozhoduje. Přejete si vědět, co doopravdy pochází z Bilderbergu? Je to šest bitů pro barevný kanál, když veřejná tendence měla být zvýšení nahoru na 12 bitů namísto snížení. A proč? Protože jim to dalo přijatelné vysvětlení pro modulaci obrazu, které si mnoho lidé všimlo, a někdo může vstát a říci, nebojte se, to je jen „chvění“. A s těmito velkými slovy na vysvětlenou by měl být každý zticha. Být zticha a zapomenout na 80 a 90. léta, kde to ve skutečnosti bylo potřebné. A pokud kdokoliv chce argumentovat, doporučuji nejprve získat Windows XP laptop a zkusit na něm najít tento efekt. Zkuste to najít na 10 let starém laptopu. Toto by mělo způsobit, že si budete přát staré dobré časy.

V těchto dnech vaše „naléhavé aktualizace windows“ mohou být ničím jiným než novým algoritmem který je založen na vašich psychiatrických „potřebách“ jak je definuje malá elita, rozhodnutí založená na tom co čtete, surfujete, píšete…

Další metody které lze pozorovat – mohou také jednoduše kmitat celou obrazovkou důmyslným způsobem (toto by mělo být jen v TV protože v počítači by to bylo příliš nápadné). Pro pozorování tohoto, zhasněte všechna světla tam kde je televize a opusťte místnost tak, aby jste mohli vidět dovnitř, ale ne na televizi samotnou, otočte se bokem a pozorujte světlo vycházející z TV svým periferním viděním, které je citlivé na třepotání. Pokud modulují celou plochu obrazu, měli by jste to tímto způsobem vidět, bude to jako velmi rychlé kmitání záblesků. Očekával bych, že to nebude běžně používáno, pouze opatrně pokud je nutné ovlivnit většinu populace, jako po útoku teroristů. Samozřejmě záblesky celé plochy jsou mnohem efektivnější než metoda sněhu, ale také mnohem riskantnější. Naštěstí pro ně během emocionálních časů jako po 9/11 jsou lidé příliš ponořeni v této události než aby si toho všimli.

Kompletní pokračování celého seriálu najdete pod následujícími odkazy:

(pro nízkou čtenost nebudu pokračovat v jeho dalším vydávání)

6.DÍL: http://tadesco.cz/nove-technologie-ovladaji-na-dalku-letadla-auta-veskere-smart-zarizeni-ta-nejhorsi-zprava-je-dokonce-i-vase-mozky-a-vase-jednani-boj-o-mysl-gwen-dil-6/

7.DÍL: http://tadesco.cz/nove-technologie-ovladaji-dalku-letadla-auta-veskere-smart-zarizeni-ta-nejhorsi-zprava-dokonce-i-vase-mozky-vase-jednani-boj-mysl-gwen-dil-7/

8.DÍL: http://tadesco.cz/nove-technologie-ovladaji-dalku-letadla-auta-veskere-smart-zarizeni-ta-nejhorsi-zprava-dokonce-i-vase-mozky-vase-jednani-boj-mysl-gwen-dil-8/

9.DÍL: http://tadesco.cz/boj-o-mysl-mobilni-telefon-zmeni-chovani-jednotlivce-nove-technologie-ovladaji-na-dalku-letadla-auta-veskere-smart-zarizeni-ta-nejhorsi-zprava-je-dokonce-i-vase-mozky-a-vase-jednani-boj-o-mysl/

10.DÍL: http://tadesco.cz/nove-technologie-ovladaji-dalku-letadla-auta-veskere-smart-zarizeni-ta-nejhorsi-zprava-dokonce-i-vase-mozky-vase-jednani-boj-mysl-gwen-dil-10/

přeložil Neo

zdroj: http://tadesco.cz/nove-technologie-ovladaji-dalku-letadla-auta-veskere-smart-zarizeni-ta-nejhorsi-zprava-dokonce-i-vase-mozky-vase-jednani-boj-mysl-gwen-dil-5/

Komentáře

Ikona diskutujiciho Ježovka 2017-11-21 02:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já jsem GWEN četla a jako za všechny tvoje články jsem i za tyhle vděčná, ale je to na mě zatím moc, proto jsem to ani nekomentovala. Chci říct, že tomu moc nerozumím, jakoby to přesahovalo nějaký rámec mého chápání, alespoň tedy většina těch dat. Nechám to odležet a pak se k tomu někdy vrátím, stejně, jako k teorii duté země. :-) Mimochodem ale tohle světlo vycházející z monitorů jsem viděla vždycky, stejně, jako slyším televizní signál(je obrovský rozdíl mít tv vypnout a zapnutou, když je zapnutá je to hrozně namáhavé pro tělo i sluch a to může být zvuk klidně vypnutý, ale většina lidí to asi nevnímá, alespoň co vím já) – ale bylo to pro mě prostě "normální" a nikdy jsem to neřešila a hle, teď o tom tady čtu. :-)

Ikona diskutujiciho Dexter 2017-11-22 07:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

NTSC signál používaly americké televize. U nás se používal signál PAL.

Ikona diskutujiciho zdenek 2017-11-22 10:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nízká četnost? A přitom jsou to docela podstatné věci. Nu což

Ikona diskutujiciho jirik 2017-11-22 17:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: používal se i SECAM v Československu

Ikona diskutujiciho Čoko 2017-11-22 21:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Když už tu byl zmíněn Microsoft… mám windows 10 (naneštěstí) a nedávno mi to tu začalo cpát nějaké aktualizace ohledně zabezpečení… prý… představuje se to jako "Pomocník s aktualizací Windows 10" přitom… Windows se dál aktualizuje sám a vždy se sám bez ptaní aktualizoval. Potřebují na to moje svolení. Radši nechci vědět, co se skrývá za aktualizacemi "pro lepší bezpečí mého notebooku". Musí tam být něco velkého, když potřebují, abych jim to povolila.

Ikona diskutujiciho hanka 2017-11-23 14:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: já mám linux..lidi mě strašili že s ním nebudu umět, ale houby, je mnohem příjemnější a rychlejší. Na windows aktualizace fakt nemám nervy

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek