Celá pravda o čárkovém kódu….. / napsal: tomáš marný / DOPORUČUJI!

9.10.2011 v Poselství 61

Vážení čtenáři,

Jak bývá zvykem, články tomáše marného se po čase objevují na základě naší domluvy i zde, na Alušce.org, aby se data mohla lépe šířit mezi lidi. Bohužel zrovna tento maximálně důležitý článek mi poněkud unikl, ale přesto jste se ho dočkali nakonec i zde. Velice vám doporučuji si ho celý pozorně pročíst, dozvíte se něco příšerného, alarmujícího. Ale pozor, známe způsoby, jak se tomu bránit.

Původní verze textu, která visí na Osudu, je trošku odlišná, co se zvýrazněných vět a řádkování týče, rovněž jsem vám připsala pod článek svůj dodatek, který je velmi důležitý. Vím to na základě dotazů, vím, na co se lidé nejvíce ptají ohledně tématiky čárových kodů a jejich zneškodnění.

Celá pravda o čárkovém kódu…..

Před mnoha lety, kdy ještě nebyl čárkový kód zaveden oficiálně, jsme dělali ve Švýcarsku testy s čárkovým kódem. Málokdo ví o téhle dokonalé anténě zakódované pomocí trojčíslí 666. Opět se mohou posměváčci zúčastnit kampaně proti mému článku. Budou ukazovat opět svoji naivitu, hloupost a mdlost jejich duše nad psaným slovem, tak jak to již dělali mnozí v minulosti.

Znovu a opět opakuji: Bylo by dobré, kdyby pod článkem bylo diskutováno o skutečnostech a možnostech a nikoliv o osobách jako takových. Moc času nám zde již nezbývá. Tobogán se řítí nezadržitelně do svých prvních zatáček a začíná akcelerovat….. Jsem zvědav, jestli to tentokráte zvládnete…..

Tak tedy, o co se jedná a jaké skutečnosti byly dokladovány.

Obecně je známo:

EAN je nejznámější čárový kód užívaný pro zboží prodávané v obchodní síti. Tento čárový kód může užívat každý stát zapojený do systému EAN UCC. Čárový kód EAN dokáže kódovat číslice 0 až 9, přičemž každá číslice je kódována dvěma čárami a dvěma mezerami. Může obsahovat buďto 8 číslic (EAN-8, pro označování rozměrově malých výrobků) nebo 13 číslic (EAN-13). První dvě nebo tři číslice vždy určují stát původu (např. ČR má číslo 859), dalších několik číslic (většinou čtyři až šest) určují výrobce a zbývající číslice kromě poslední určují konkrétní zboží. Poslední číslice je kontrolní – ověřuje správnost dekódování. Číslice jsou pro dualitu uvedeny ve dvou polích, která jsou jak zleva tak zprava ohraničena dvěma čarami s číslicí 6. Na začátku, uprostřed a na konci EAN kódu. Číslice ve dvou polích jsou ohraničeny tedy 666 – Jsou to ty prodloužené čáry, směrem dolů. Hned se zeptám, proč tam neuvedli číslo 555 vždyť to je jednoduché a samozřejmě možné. Dochází vám nyní důsledky celého kódovacího systému?

Definice čárkového kódu je jednoduchá. Je to symbol, ALE v prvé řadě ANTÉNA, která má určité vlastnosti a funkce. Jednoduše řečeno, tak jak jste viděli před mnoha lety na střeše les antén, které měly za úkol přijímat terestrický signál. Signál, šířící se kulovitě od jeho vysílače – dle skladby vysílací antény. Při správném nastavení antény jste byli odměněni signálem pro rádio či televizi s kvalitním zvukem a obrazem. Rovněž tak podprahovými daty, které lidé nevědomě přijímají.

Stejný úkol v duálním světě má každý čárkový kód. Úkol konstruktivní a destruktivní. Ten vysvětlený pro lidstvo – konstruktivní – je v pomyslném urychlení odečtení produktů ze skladu a zároveň naúčtování správné ceny do pokladny za vybrané zboží. Potud oficiální vysvětlení pro ovčany a jednoduše tečka za vším. Tu neodhalenou pravdu se Vám, vážení, budu snažit nyní vysvětlit.

Již v bibli je zmínka o čárovém kódu. Jak je možné, že před 2000 lety věděli, že ke konci časů matrixu budou muset být všichni označeni (čipem či čárovým kódem). Jinak nebudou mít možnost nakupovat či prodávat. Kdo hledá, najde. Můžete v diskuzích uvést přesnou citaci v bibli popsaného.

Anténa – každý čárový kód – je přečtena laserem zhruba 760nm, která několikanásobným přeběhnutím zprava doleva a zpět, přečte hodnoty dané antény. Tímto odečte cenu do pokladny a výrobek ze skladu.

Jakmile se ale laser dotkne čárového kódu, vypálí do potraviny či výrobku číslici 666 a energeticky ho velice znehodnotí. Ano jinými slovy řečeno: koupili jste produkt se symboly satana a energeticky velice nízké vibrace, které vkládáte do těla.

V bibli je popisováno jinými slovy následující: každého stolování lidských bytostí se zúčastní i satan. Takto to bylo myšleno. A je až nepochopitelné pro obyčejné lidi, že se skoro vše naplňuje. Rovněž tak bylo řečeno, že Vás bude doprovázet na každém kroku. Oskenování veškerého šatstva bot atd. při koupi v obchodním domě se děje to stejné jako u jídla. Jsou zde vypalovány ty samé kódy, jak je výše popsáno.

A tomu ale není konec. Vrátíme se do času 30 let zpět.

Lidé byli na sebe milejší, vlídnější a měli si co říci. Na ulici se lidé usmívali a měli dostatek energie – pokud nešli zrovna z kostela.

Dnes to díky vykutálené technice čárkových kódů již neplatí. Lidé jsou zamračení, podráždění a chybí jim mnoho konstruktivní energie. Konstruktivní energie ve vesmíru je právě kódována znamením „MÍNUS“. Kdo byl na přednáškách v Praze či jinde, zná celou problematiku otočeného znamení, s kterou pracuje celý vesmír…..

Stejné podmínky destruktivního ovlivnění lidí jsou také při jakékoliv koupi novin, knížek a jiného čtiva. Jak jsem již v úvodu poukázal, byly dělány testy s dětmi ve Švýcarsku kolem roku 1987.

Popíši je ve zkratce:

Skupina dětí od 8-13 let byla požádána o přečtení pohádky. Nikdo z nich nevěděl, jestli čtou knihu oskenovanou, nebo neoskenovanou. Rovněž tak psychologové a dva psychiatři nevěděli, které dítě četlo jakou knihu. Děti byly označeny číslicemi. Po přečtení pohádky bylo dětem položeno několik otázek a zároveň měly možnost celou pohádku vyprávět svými slovy.

Tenhle test byl dělán s každým dítětem 8krát dokola, rozložen na několik dní, kdy každé dítě mělo několikráte oskenovanou a neoskenovanou pohádku.

Výsledky byly přímo šokující.

Zkráceně řečeno, všechny děti, které četly oskenovanou knihu, měly sklon si zapamatovat a vyprávět o destruktivitě. Naopak děti s neoskenovanými knihami vykládaly o konstruktivních energiích a o lásce.

Prosím, snažte se nad výše uvedenými řádky zamyslet. Co všechno znamená takový čárkový kód pro lidstvo. Samozřejmě ve všech směrech. Nedivte se tedy, že mezi lidmi je tolik násilí, zla, nenávisti a destrukce. Vše je podporováno podprahovými energiemi nejen čárkového kódu, ale televizním vysíláním, rozhlasem a rovněž tak zneužíváno v obchodních domech, kde podprahová data jsou kódována do hudby.

Nyní se mě zeptáte, jak je tomuto úkazu možné čelit.

Podívejte se na níže uvedený čárkový kód. Skládá se z čísel a vždy, jak jsem již psal tří šestek , která ohraničují dvě pole.

Jestliže něco kupujeme v obchodě, je nutné před oskenováním u pokladny udělat nahoře a dole – viz nákres – tlustou čáru a anténu zkratovat.

Tím znemožníte vypálení energií do daného produktu. Nejlépe je před pokladnou, třeba u bot nebo u oblečení, visačky utrhnout a dát je mimo oblečení. I přes tenké nylonové závlačky se energie vypálí do produktu. Jestli je ale deaktivovaná dvěma čarami, máte již produkt ochráněn.

Deaktivace čárového kódu je zobrazena červenou barvou na výše uvedeném obrázku.

Opakuji: Je nejlepší ji udělat ihned, jak zboží vkládáte do košíku. Na pokladně určitě tento deaktivovaný kód funguje. Když musím COKOLIV koupit v obchodě, upravuji kód, jak je výše uvedeno. Dělám to již od doby vzniku EAN.

V případě, že jdete do lékárny kupovat vitamíny, je nutné říci prodavačce, aby vám vitamíny neskenovala. L-ascorbová kyselina se oskenovaním z největší části přetočí na D-ascorbovou kyselinu, která je tělu dokonce škodlivá….. Má-li někdo měřák polarity, je to možné přezkoušet.

Nejvíce se energie vstřebává do cukru a produktů s velkým obsahem vody.

Nakupujte prosím raději přímo u zemědělců a snažte se je podpořit, dokud je to ještě možné. Až nám je všechny dle EU odstraní, což je jejich snahou, nevím, kde budeme potraviny v budoucnu nakupovat. Velice moc si vážím všech zemědělců a malovýrobců potravin. Klobouk přede všemi zemědělci dolů, patří vám ta nejhlubší úklona.

O čárkovém kódu je celá studie. Jestli budete míti zájem, někdy v budoucnu, bude-li to možné, tak napíši další pojednání. Bylo by ale dost odborné a nevím, jestli by vás zajímalo.

…..s Láskou a úsměvem tomáš marný….

Dodatek od Alue k článku, aneb rady z praxe:

1. Jedna velice důležitá věc, která nebyla v tomto článku napsaná, je odpověď na otázku, která vás zákonitě napadne: Co mé okolí při likvidaci čárkového kódu? Jaké jsou reakce?

Já čárkuji kody zhruba od roku 2008 a za tu dobu vám mohu říct, že pokud nějaká reakce nastane, jsou všechny stejné, nebo se pohybují v určitém rámci možností, který je ale velmi omezený.

Vaše okolí, tedy lidé, kteří stojí okolo vás v obchodě, si z 90% vůbec nevšimnou, že na obal něco malujete. Pokud si všimnou, projdou kolem vás se zvědavým pohledem, ale dál nic. Velmi málo se stává, že vás osloví. Mně se to nestalo zatím nikdy z velmi prostého důvodu. Když čárkuji, nevnímám své okolí a nedívám se okolo sebe, takže nenavazuji kontakt, díky kterému by to bylo možné. Známe ale své lidi, kteří si velmi rádi přímo u pultu, nebo mezi regály, o kodech popovídají s ostatními zvědavými lidmi.

Když si popovídat nechcete, zkrátka se okolo sebe nedívejte, nikdo se o vás zajímat nebude.

Někdy si všimne pokladní, zakaboní se, nebo se zeptá. Když řeknete, že jste to udělali vy a ať to v klidu pípne, že to jde, žádný problém nenastane. Když se bude dál ptát, máte na výběr: Vysvětlit, nebo to nechat být. V tom prvním případě si uvědomte že zdržujete na pokladně, takže bývá lepší to nechat být, případně doporučit stručně nějaké čtivo, třeba Aluška.org ( haha! :D) Ne, myslím to vážně. Lepší je to stručně.

Žádný trapas ani problém nenastane, pokud budete jednat v klidu, přirozeně a nenuceně. Ničeho se nebojte, úplně nejhorší možnost, která vás může potkat je, že budete nervózní, nezvládnete v klidu nějakou otázku a slečna na pokladně vám vynadá. Můžu vám ale zaručit, že opakovaným a pravidelným nákupem v jednom podniku mnohému předejdete. Párkrát nastanou ptací situace, vy to někomu vysvětlíte, prodavačky si to mezi sebou řeknou a potom s vámi začnou kamarádit, nebo se už nebudou ptát, protože vědí, že ,,vy jste ti co tam malují ty kody“. Někteří lidé vám dokonce odkývou, že o tom už něco slyšeli, nebo že to vědí. Mně už se to stalo v lékárně.

2. Na škrtání je ideální psací pomůcka černé barvy, která dělá silnou čáru. Na to je ideální černý centropen. Pokud nakupujete více zboží, čárkování chce jen trochu cviku a netrvá dlouho, je dobré mít někoho druhého k ruce, který vám všechno u košíku přeškrtá, mezitím co vy budete běham okolo regálů. Nebuďte líní, neoskenované potraviny mnohem lépe chutnají a vy budete mít znatelně klidnější a konstruktivnější povahu. Mluvím pouze ze své vlastní zkušenosti.

3. Je pravda, že všechny výrobky, které vyjdou ze skladu na pult, jsou už několikrát oskenované, ale čárkování má stále smysl, protože EAN kód obsahují pouze obaly s výrobky, které jdou rovnou ke spotřebitelům a ty skenované nejsou. To, co se skenuje ve skladech, jsou jiné kody, které jsou neškodné. Každý výrobek na pultě je ,,čistý“, dokud nepípne na pokladně.

Dá se tedy použít i metoda ,,výměny“, která je dobrá třeba při nečekaném nákupu na benzince, pokud se nebojíte. Krátce vysvětlíte, necháte výrobek pípnout, vrátíte ho do regálu a vyměníte za jiný, mezitím co na vás prodavač zvědavě kouká. Když vysvětlíte o co jde, nenastane žádný problém.

4. Skenování a následné vpalování 666 do výrobku funguje na základě REZONANCE. Nepředstavujte si proto nic hmotného, co by procházelo odněkud někam, ale rezonanci/vnění/energii, která projde přes skener a kód do výrobku a pokud v tu chvíli někdo drží výrobek v ruce, prochází rezonance rukou do člověka.

Proto bývají pokladní tak strhané, unavené, nerudné, podrážděné a na konci směny polomrtvé. To, co musí denně jejich organismus snášet, je naprosto příšerné. Nemějte jim proto jejich občasné reakce za zlé, nemohou za to a nevědí, co se u pípání na pokladně s nimi ve skutečnosti děje.

5. Výhodné je také vyhlédnout si malé krámky, kde vám to naťuká paní ručně a nic neskenuje. Těchto podniků už moc není, ale stále existují a na ty je dobré se zaměřit.

Dále bych ráda dodala (Po nepříjemných zkušenostech se čtenáři Osudu, kteří jsou už značně otrlí a přesto mnozí vystoupili velmi ostře.), že diskuze pod tímto článkem je moderovaná a bude přístupná pouze těm, kteří chtějí slušně a bez emocí (nebo útoků) vyjádřit svůj názor, případně dotaz.

Pamatujte, že tento článek nikoho k ničemu nenutí a na nikoho neútočí. Pouze ukazuje pravdu. Já vím po pár letech praxe, že to skutečně má smysl, mám s tím zkušenosti a proto se to nebojím doporučit dál. Jestli se i vy rozhodnete s tím něco dělat, nebo se na to vykašlete, záleží pouze na vás. Máte svůj život, své zkušenosti, své názory a nesete za sebe odpovědnost vy, ne ostatní lidé. Proto v klidu zvažte možná pro a proti, emoce v této diskuzi nejsou nutné. Pouze jste dostali možnost se dozvědět, jak něco dělat jinak a lépe.

____________________

Dodatek 22.2.2017 – Alue K. L.

Celé roky byl tento článek v pořádku, ale ve chvíli kdy ho začali lidé ve velkém sdílet na FB a získal popularitu ve větším měřítku, mi z něj zmizely 2 klíčové obrázky. Na upozornění čtenářů jsem obrázky znova dokreslila a vložila, protože zmizely i z mé galerie. Nepochybuji o tom, že šlo o zásah zvenčí, jelikož nejsem idiot, abych si likvidovala svůj hodnotný archiv. Je to pro mne další potvrzení, že je článek pravdivý, jinak by nebyl důvod k jeho cenzuře. Žádám ty, kteří tajně lezou do cizích soukromých webových stránek, aby šli oxidovat někam jinam, protože to co mám v hlavě mi nevymažou a stejně si to nakreslím, nebo napíšu znova. Lidé mají právo znát pravdu.

A zde ještě jednou můžete vidět deaktivované čárové kódy na mých nových knihách. Metodou se stále řídím, celé roky. Touto doporučenou technikou se již inspiroval také český alternativní časopis Médium, který stejně tak jako já, nechává vše tisknout s již ochráněným čárovým kódem.

Koupit knihu Anděl strážný – ZDE

Komentáře

Ikona diskutujiciho all-is-magic 2011-10-09 08:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já o tomhle satanském čísle na čárkovaném kódu vím, četla jsem si to v Enigmě. Už jsem to jednou zkoušela a ta pokladní : "ta dnešní mládež, si už může kreslit kdekoliv" 🙂 ale ten fix je lepší si koupit tam kde to oscenovat nemůžou ? Když bude ten fix oscanovaný bude to mít vliv na deaktivaci ?

Ikona diskutujiciho Wierush 2011-10-09 09:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

super clanok… nevedela som o tom..

Ikona diskutujiciho lisa 2011-10-09 09:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pred pár rokmi som prečiarkovala kódy cez stred, nevedela som vtedy, že sa majú "obkresliť" na hornej i dolnej strane. Dodnes tak ako píšem hore prečiarkujú kódy na svojej obálke časopisy Phoenix a Medium, chvála im za to, že to vôbec robia. Len sa asi nedozvedeli, že to treba inak…

Ikona diskutujiciho mg 2011-10-09 09:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

pozdravujem

Ikona diskutujiciho Alue 2011-10-09 10:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Vliv to mít nebude, ale dotekem s fixou jsi zase v kontaktu s energií z čárkového kodu. Dá se to udělat jednoduše. Když ho jdeš koupit, vytáhni ho z obalu, začárkuj si kod a pak ho zase zastrč zpátky do obalu.

Ikona diskutujiciho Farah 2011-10-09 11:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdyz si ten carovy kod spojim s Koranem, tak mi z toho vyjde, ze Iblis (Satan) se odmitl poklonit a jeho chovani melo miru prekracujici. V carovym kode je tez sestka miru prekracujici- carky u ni jsou jako jedine delsi nez pro ostatni cislice.

Ikona diskutujiciho Clarté 2011-10-09 11:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já to znám zase trochu jinak. Po zakoupení přeškrtnout zleva do prava. Dělá to tak můj strejda a babička, ale účinnost neznám. Článek o tom zde: http://www.oknavesmiru.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=59

Ikona diskutujiciho Baru 2011-10-09 11:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Není potřeba začárovat to spíš nesmývatelným fixem? Nebo klasický centropen chytne i na plastové obaly? Jinak nesmírně děkuji za předávání tak důležitých vědomostí!

Ikona diskutujiciho ivan 2020-12-03 20:24:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Baru, to je fuk jakým fixem, to tvoje preskrtání se potrebuje jen jednou, totiz u pokladny, aby ti tou skenovou pistolí nevpálili to dotycné prokletí do kupovaného predmetu, pak uz to nikdo skenovat neubude.

Ikona diskutujiciho Majk 2011-10-09 13:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím všechny. Někde už jsem o tom též slyšel. Žel i když budu kódy poctivě zkratovat a zároveň šířit osvětu po svém okolí, vždycky se najde spousta lidí, co nad tím jen mávne rukou. Těžko přemlouvám třeba babču, aby si do obchodu brala brýle, ať aspoň rozezná máslo od směsného tuku, natož aby čárkovala EAN. To bych opravdu nesměl pozřít cokoliv, co jsem sám nekoupil, za což by mě příbuzní příliš v oblibě neměli. Vidím v tom trochu dilema. Když to zaženu do extrému, vlastně bych raději měl zahodit i ty trenýrky, co mám teď na sobě, protože jsem je dostal darem a s největší pravděpodobností byly taky ocejchovány 🙂 ..Držte se

Ikona diskutujiciho Daniela 2011-10-09 14:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]:Centropen jsou i nesmývatelné fixy. My jim říkáme centrofixy.

Ikona diskutujiciho mg 2011-10-09 14:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tak ono zasa

Ikona diskutujiciho zuzka 2011-10-09 15:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

kazdy ma svoj nazor, ja som zas citala na nejakych inych duchovnych strankach ze to nema ziadne vplyv, ze je to blbost, a podla mna je to pre kazdeho  ine, ked si niekto to mysli a mysli si ze mu to pomoze skrtat, tak nech skrta, a ked nechce skrtat lebo neveri tym veciam nech neskrta, ale nepaci sa mi jednoznacne, ze podla pana Tomasa Marneho vsetci ktori nezdielaju jeho nazor su hlupi, naivni, a maju mdlu dusu. citujem z jeho clanku : Budou ukazovat opět svoji naivitu, hloupost a mdlost jejich duše nad psaným slovem, tak jak to již dělali mnozí v minulosti.

Ikona diskutujiciho Katie 2011-10-09 15:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě by zajímalo, jak se přišlo na to, že ty 3 delší čáry jsou zrovna číslo 6. Už jsem o tom slyšela a věřím tomu, jen tohle mě zajímá, pro úplnost 🙂

Ikona diskutujiciho ivan 2020-12-03 20:48:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Katie, je dobré císt pozorneji, Alue vysvetlila i to. Není na tom nic mystického, ti inzenýri, kterí vymysleli EAN, proste pouzili cáry tenké, tlustsí a jeste tlustsí, plus mezery, a pak z nich jenom vybrali vhodné kombinace pro vsechny císlovky od 0 az do 9, a na sestku proste vysla kombinace 2 tenké cáry + 2 mezery. Negativní vliv satana do toho EANu „vjede“, kdyz do neho najednou vlozís trikrát práve tu dvojcáru (sestku), a jeste je nápadne oddelís od ostatních.

Ikona diskutujiciho Alue 2011-10-09 16:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: Já tedy červenou vnímám jako skvělou barvu. Dodává energii a zahřívá, ale tys asi měla na mysli něco trochu jiného. 🙂

Ikona diskutujiciho Veronika 2011-10-09 19:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tohle je pro mě dnes úplná bomba šok a pomalu se z toho od rána vzpamatovávám. Dost mi i trvalo, než jsem to všechno pochopila a přebrala si to… Nicméně, jsou to velmi cenné poznatky, které je nutno šířit dál a já za ně moc děkuju. Ale co mi nejde do hlavy… To těm pokladním opravdu nevadí, že je ťukají přeškratané kódy? Opravdu nebudu mít nepříjemnosti? Asi to raději nejdřív zkusím jen třeba s jedním výrobkem 🙂

Ikona diskutujiciho Hans 2011-10-09 20:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi na to něco je. Rozhodně se zcela ztotožňuji s bodem 4 v Aluinu dodatku.

Ikona diskutujiciho Hanka 2011-10-09 20:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue,

Ikona diskutujiciho Farah 2011-10-09 20:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]: Ano Alusko, cervenych je vic nez jen ta jedna s danou vlnovou delkou, jen ze jsem chtela upozornit na dalsi souvislosti. Jo a na Osudu jsem byvala, ale presne kvuli tem strzim, ne na moc dlouho, spis jen nahlednout a pak zas resit jine veci. Tve  stranky me bavi vic a musim pochvalit prezentace, ktere jsi poslala sem, byla jsem jimi dojata i zirajici i ..proste maji co do sebe 🙂

Ikona diskutujiciho Barbora Sejrková 2011-10-09 21:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"Zkráceně řečeno, všechny děti, které četly oskenovanou knihu, měly sklon si zapamatovat a vyprávět o destruktivitě. Naopak děti s neoskenovanými knihami vykládaly o konstruktivních energiích a o lásce."

Ikona diskutujiciho relentless 2011-10-10 02:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

teorie je to zajimava.. ale unika ji maly fakt ze laser u pokladny neni rozhodne prvni co snima kod na vyrobku .. aby se takovy kod dostal do systemu skladu atd je zapotrebi dalsi takovy laser.. a nejsou to jen obchody… posta pracuje na stejnem principu.. takovy balicek projde minimalne 3 takovymi lasery :).. takze otazka je jestli ma vyznam "pro dobry pocit" si neco skrtnout a nebo jestli ten "osudny" laser je jen ten ktery je posledni .. pro vas tedy pokladna protoze ty pred nimy nemate sanci nijak ovlivnit :))

Ikona diskutujiciho onni 2011-10-10 08:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Achjo… lidi, to je prace s vama..

Ikona diskutujiciho Alue 2011-10-10 09:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]: To je podle toho, jaká ta paní sedí u pokladny, ale když budeš jednat v klidu  a ona se zeptá, fakt problém nebude. Lepší je to ve velkých marketech, kde chodí hodně lidí. Tam totiž jedou frnk frnk a nikdo si ničeho moc nevšímá. V malém skenovacím obchůdku bývá trapas 🙂

Ikona diskutujiciho Lady Rovena 2011-10-10 11:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V souvislosti s čárovým kódem mě napadla jedna otázka … Alue a co si myslíš o ISBN kódu? Nemyslím o čárovém, ale tom číselném (psaném)? Díky za odpověď

Ikona diskutujiciho vera 2011-10-10 11:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:Ahoj Alue,

Ikona diskutujiciho li 2011-10-10 12:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Úžasný článek plný zajímavých informací, snad pomůže mnoha lidem.

Ikona diskutujiciho Lenka 2011-10-10 15:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, asi budu vypadat jako trouba, ale stejně nechápu, když jsou tři dvoučáry, tak jak zjistím, že ta jedna dvoučára dává číslo 6 :-). Dívala jsem se na ty obrázky a nedává mi to souvislost. A Aluško :-), to, že zde máš na obrázku dva neodblokované čárové kódy, viz první 2 obrázky, neznehodnotí to nějak Tvé stránky? Hezký den všem

Ikona diskutujiciho Lanavel 2011-10-10 16:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak hned jak jsem si tohle přečetla byla jsem v šoku!nikdy jsem o tomto nepřemýšlela nemělo to pro mě vůbec smysl.Koupila jsem si to co potřebuji a neřešila ty čárové kódy..No ale tak jsem si to za chvíli přebrala v hlavě a říkala si,že něco na tom bude a věřím tomu i když brát si fix a čmárat tam by bylo divné a možná i trochu hloupé :D prostě já nevím..sice to možná na mě trochu působí i když nic na sobě necítím a ani jsem necítila,ale i kdyby jo tak každý den si můžu dát očišnou koupel či sprchu nebo jít do přírody a hned je člověku fajn 🙂

Ikona diskutujiciho Lanavel 2011-10-10 17:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tak jen co s etýče toho jídla páni tak to mé sladidlo Irbis to má taky no to maj asik všechny sladila!a doktorka mi ani neřekne jak je to nebezpečné jen že je to lepší než cukr!to radši si vezmu ten cukr než toto sladilo!Vím a věděla jsem,že to po něm někdy mívám vysoké podle toho jak si to započítám do jednotelka  s tou rostlinkou no skoušela jsem ji,ale jsem zvyklá když mám pití sladké,ale budu se to snaži změnit§tak snad se mi to podaří :).neuvěřitelné čím vším nás živí!až hrůza jsem z toho i v šoku a vytočená!Tohle je naše nádherná společnost tak to je něco! :(.budu se snažit změnit už nebudu jest to zatracené sladidlo!jen mi škodí 🙁

Ikona diskutujiciho Zayra 2011-10-10 17:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A nevíte jestli jsou knihy v knihovnách oskenované?;)

Ikona diskutujiciho 101% Cocotte 2011-10-10 18:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Páni, krásný článek. Věřím tomu, že to tak doopravdy je. Bohužel ještě pár let budu žít v péči mé mámy, která o většině těchto věcí nechce ani slyšet. A obchůdků s prodavačkami, které cenu jen tak "naťukají", tu pár máme, ale jsou příšerně předražené 🙁

Ikona diskutujiciho Berenika 2011-10-10 18:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Toto ma veľmi zaujalo. Perfektný článok, a iste si z neho vezmem trochu dosť ponaučenia.

Ikona diskutujiciho Gabriel 2011-10-10 18:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho adam kelnar 2011-10-10 19:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj,tyhle stranky procitam prvni den a jako treti clanek jsem si precetl tohle tema o carovem kodu.mam kolem sebe lidi,kteri vnimaji energie,pracuji s andelem a jsou ve vedomem propojeni a komunikaci s bohem.rad s nimi tenhle problem proberu a jsem zvedavi,co k tomu reknou andele a buh,ale pisi z jineho duvodu.nekolik let jsem pracoval ve velkych skladech jako skladnik a vedouci prijmu zbozi,takze vim,jak se s carovymi kody pracuje.nez se zbozi dostane na pokladnu,tak je mnohokrate naskenovane zamestnanci ruznych oddeleni.a to nemluvim o ruznych prekladistich,vyrobcich a dodavatelich.skenuji se i cele palety,na kterych se zbozi prevazi.cili se nesnazte vubec skenovani predejit,nema to cenu.

Ikona diskutujiciho ivan 2020-12-03 19:52:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Kelnare, dyk jste to necetl vsechno, zelený text „dodatek od Alue“ tady nahore, bod 3. Ty vase operacní kódy napr ve skladech jsou jiné a nejsou nebezpecné neb neobsahují ty 3 sestky, t.j. ty tri prodlouzné dvojcáry s mezerama. Takové kódy zádný demonický úcinek nemají.

Ikona diskutujiciho Zayra 2011-10-10 20:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Omlouvám se za další příspěvek :), ale ještě bych se chtěla zeptat, když je na produktu další přilepený čárový kód, který tam dala prodejna a jde přes pokladnu ten, (neobsahuje ty svislé,ukončující čáry po stranách…) je to taky špatně?

Ikona diskutujiciho ivan 2020-12-03 20:08:18
Ikona diskutujiciho
sipka

Zayra, no ne, kdyz na tom dalsím prilepeném kódu nejsou zádné tri sestky (ty prodlouzené tenké dvojcáry), tak by prece mel být neskodný. Vetsina technických kódu eanu jsou jen neskodné cáry, protoze jim chybí to satanické trojcíslí sestek.

Ikona diskutujiciho Daniela 2011-10-10 22:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[27]:Ahoj, stačí si najít nějakou jinou šestku. Hned na druhém obrázku, jsou tam čtyři. Schválně je to pod tím napsané, aby ses mohla podívat, jak šestka vypadá.

Ikona diskutujiciho Petr 2011-10-11 17:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[22]: Souhlasím, lidé si dělají peklo na zemi většinou sami a nepotřebují k tomu žádné konspirace.

Ikona diskutujiciho Juráš 2011-10-11 18:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Můj názor… čárový kód poškozuje člověka a to na několika úrovních, z nichž fyzické umístění čárového kódu na daném obalu je samo o sobě tou nejmenší hrozbou:

Ikona diskutujiciho jasna 2011-10-12 00:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zaujímalo by ma čo s oblečením zo sekáča. Predavačky to tam ťukajú do pokladne,lebo to oblečko kódy nemá,  ale raz to už skenerom prešlo, keď si to dotyčný majiteľ kúpil v obchode. Čo s tým?

Ikona diskutujiciho Naira 2011-10-12 12:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak teď nechápu jednu věc. Jak to, že když začmáráte fixem vrch čárkového kodu tak ho deaktivujete? Přeci, když to zapípá na pokladně, tak funguje, kdyby byl deaktivovaný, tak nepípne ani prd. S tímhle fakt nesouhlasím.

Ikona diskutujiciho ivan 2020-12-03 20:18:35
Ikona diskutujiciho
sipka

ale Nairo, ten demonický úcinek nemá nic spolecného s technickou funkcí, ta funguje a pípá normálne.Ten satanický úcinek zrusís, kdyz v dúsledku té tlusté cáry fixem proste zrusís tu obrazovu symboliku eanu a ty krátké svislé a samostatné cáry promenís v jeden kompaktní hyeroglyf, na ten je satan slepý, nic mu to neríká.

Ikona diskutujiciho Šárka 2011-10-13 11:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak nevím pokud to tady už někdo psal …

Ikona diskutujiciho Igi 2011-10-15 13:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pročetl jsem tak půl diskuze tady, tak možná to bylo už vysvětleno, ale kdyby ne tak Aluško ta červená o vlnové délce 666nm je úplně přesně určitá barva a světlo o vlnové délce až nějak do 700nm je pořád červená barva, jen jinej odstín. JInak někde jsem četl, že už ta samotná vibrace čárvého kódu je špatná a musí se zrušit a daná věc vyčistit. Nemohl by p. Marný nebo ty udělat aspoň jen náznak toho co se říkalo na přednášce o čísle PÍ, nemohl jsem tam jet a dost by mě to zajímalo.

Ikona diskutujiciho Igi 2011-10-15 13:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

40: Nejspíš tam jde o to, že se zmenší velikost té antény(toho proužku) a tím se zvýší rezonanční frekvence, takže už ten laser nerozkmitá na té "špatné" frekvenci tak velký výkon(ale myslím, že tam i tak nějaký malý výkon bude. bráno čistě z technického pohledu). Otázkou je na jakém principu se snímá ten kód, jestli taky na principu rezonance antén daných rozměry jednotlivých proužků, tak by to zařízení nepřečetlo buď vůbec nebo by to mohlo přečíst jako jiné zboží.

Ikona diskutujiciho Léňa 2011-10-17 23:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zaujal mě nápad v dodatku 3, kde se navrhuje napípnuté zboží vrátit do regálu  a vyměnit za nenapípnuté.

Ikona diskutujiciho Suny 2011-10-18 19:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[44]: A když to tak budou dělat všichni, tak někteří budou odsouzeni si vzít už napípané zboží, aniž by třeba o tom věděli a nebo si toho nevšimli.

Ikona diskutujiciho ivan 2020-12-03 20:52:52
Ikona diskutujiciho
sipka

Suny, jo sak.a to je pravda…

Ikona diskutujiciho Radek Maláč 2011-10-22 14:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj mám dotaz spíše na Alue ale zajímá mě i názor ostatních.

Ikona diskutujiciho Alue 2011-10-22 15:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[46]: Jestli se dá podoba kodu upravit, tak je rovnou namalujte přeškrtnuté, to by nešlo?

Ikona diskutujiciho Radek Maláč 2011-10-22 17:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Špatné je že přeškrtnuté ty kódy neprojdou.

Ikona diskutujiciho Peter 2020-11-18 21:33:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj. Pokúsil sa niekto to zmerať pred prečiarknutím a po ňom, kyvadlom? Vyskúšajte zmerať laserom oskenovaný čiarový kód kyvadlom, potom urobte kovovým predmetom (npr. čepeľou nožíka) nad čiarovým kódom kolovrat a posoľoň a potom znova zmerajte. Som zvedavý na výsledok 🙂

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2021-01-25 11:57:46
Ikona diskutujiciho
sipka

Obávam sa že to tu nikto skúšať nebude. Ale zaujímavý nápad. A inak tie čiarové kódy máme škrtať hlavne na potravinách alebo aj na iných veciach ako napr. baterky, vysávač, varná kanvica. Napríklad na okuliaroch by som asi škrtal ale niektorých veciach neviem či to má zmysel. Raz som chcel zaškrtať kódy na krabici s vysávačom tak ju otáčam z každej strany kód, všetky kódy zaškrtám a nakoniec bol jeden ešte na spodku krabice o ktorom som nevedel a ten mi pípli na pokladni .)

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2021-01-25 12:00:20
Ikona diskutujiciho
sipka

dělají se hlavně potraviny a nejvíce ty obsahující cukr – protože cukr do sebe nejlépe ukládá data… cukr a voda všeobecně (proto se z toho dělají homeopatika)

Ikona diskutujiciho Anton 2020-11-22 08:09:40 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravim všechny. Nepsal bych „super članok“ ale „mě se líbí“.
No a ktem dotazům…..? Jako ve školce. Pani vychovavatella střelí otázku a všechny děcka si chtejí vystřelit……a to chce každy do 5-ky

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek