Celá pravda o čárkovém kódu….. / napsal: tomáš marný / DOPORUČUJI!

9.10.2011 v Poselství 61

Vážení čtenáři,

Jak bývá zvykem, články tomáše marného se po čase objevují na základě naší domluvy i zde, na Alušce.org, aby se data mohla lépe šířit mezi lidi. Bohužel zrovna tento maximálně důležitý článek mi poněkud unikl, ale přesto jste se ho dočkali nakonec i zde. Velice vám doporučuji si ho celý pozorně pročíst, dozvíte se něco příšerného, alarmujícího. Ale pozor, známe způsoby, jak se tomu bránit.

Původní verze textu, která visí na Osudu, je trošku odlišná, co se zvýrazněných vět a řádkování týče, rovněž jsem vám připsala pod článek svůj dodatek, který je velmi důležitý. Vím to na základě dotazů, vím, na co se lidé nejvíce ptají ohledně tématiky čárových kodů a jejich zneškodnění.

Celá pravda o čárkovém kódu…..

Před mnoha lety, kdy ještě nebyl čárkový kód zaveden oficiálně, jsme dělali ve Švýcarsku testy s čárkovým kódem. Málokdo ví o téhle dokonalé anténě zakódované pomocí trojčíslí 666. Opět se mohou posměváčci zúčastnit kampaně proti mému článku. Budou ukazovat opět svoji naivitu, hloupost a mdlost jejich duše nad psaným slovem, tak jak to již dělali mnozí v minulosti.

Znovu a opět opakuji: Bylo by dobré, kdyby pod článkem bylo diskutováno o skutečnostech a možnostech a nikoliv o osobách jako takových. Moc času nám zde již nezbývá. Tobogán se řítí nezadržitelně do svých prvních zatáček a začíná akcelerovat….. Jsem zvědav, jestli to tentokráte zvládnete…..

Tak tedy, o co se jedná a jaké skutečnosti byly dokladovány.

Obecně je známo:

EAN je nejznámější čárový kód užívaný pro zboží prodávané v obchodní síti. Tento čárový kód může užívat každý stát zapojený do systému EAN UCC. Čárový kód EAN dokáže kódovat číslice 0 až 9, přičemž každá číslice je kódována dvěma čárami a dvěma mezerami. Může obsahovat buďto 8 číslic (EAN-8, pro označování rozměrově malých výrobků) nebo 13 číslic (EAN-13). První dvě nebo tři číslice vždy určují stát původu (např. ČR má číslo 859), dalších několik číslic (většinou čtyři až šest) určují výrobce a zbývající číslice kromě poslední určují konkrétní zboží. Poslední číslice je kontrolní – ověřuje správnost dekódování. Číslice jsou pro dualitu uvedeny ve dvou polích, která jsou jak zleva tak zprava ohraničena dvěma čarami s číslicí 6. Na začátku, uprostřed a na konci EAN kódu. Číslice ve dvou polích jsou ohraničeny tedy 666 – Jsou to ty prodloužené čáry, směrem dolů. Hned se zeptám, proč tam neuvedli číslo 555 vždyť to je jednoduché a samozřejmě možné. Dochází vám nyní důsledky celého kódovacího systému?

Definice čárkového kódu je jednoduchá. Je to symbol, ALE v prvé řadě ANTÉNA, která má určité vlastnosti a funkce. Jednoduše řečeno, tak jak jste viděli před mnoha lety na střeše les antén, které měly za úkol přijímat terestrický signál. Signál, šířící se kulovitě od jeho vysílače – dle skladby vysílací antény. Při správném nastavení antény jste byli odměněni signálem pro rádio či televizi s kvalitním zvukem a obrazem. Rovněž tak podprahovými daty, které lidé nevědomě přijímají.

Stejný úkol v duálním světě má každý čárkový kód. Úkol konstruktivní a destruktivní. Ten vysvětlený pro lidstvo – konstruktivní – je v pomyslném urychlení odečtení produktů ze skladu a zároveň naúčtování správné ceny do pokladny za vybrané zboží. Potud oficiální vysvětlení pro ovčany a jednoduše tečka za vším. Tu neodhalenou pravdu se Vám, vážení, budu snažit nyní vysvětlit.

Již v bibli je zmínka o čárovém kódu. Jak je možné, že před 2000 lety věděli, že ke konci časů matrixu budou muset být všichni označeni (čipem či čárovým kódem). Jinak nebudou mít možnost nakupovat či prodávat. Kdo hledá, najde. Můžete v diskuzích uvést přesnou citaci v bibli popsaného.

Anténa – každý čárový kód – je přečtena laserem zhruba 760nm, která několikanásobným přeběhnutím zprava doleva a zpět, přečte hodnoty dané antény. Tímto odečte cenu do pokladny a výrobek ze skladu.

Jakmile se ale laser dotkne čárového kódu, vypálí do potraviny či výrobku číslici 666 a energeticky ho velice znehodnotí. Ano jinými slovy řečeno: koupili jste produkt se symboly satana a energeticky velice nízké vibrace, které vkládáte do těla.

V bibli je popisováno jinými slovy následující: každého stolování lidských bytostí se zúčastní i satan. Takto to bylo myšleno. A je až nepochopitelné pro obyčejné lidi, že se skoro vše naplňuje. Rovněž tak bylo řečeno, že Vás bude doprovázet na každém kroku. Oskenování veškerého šatstva bot atd. při koupi v obchodním domě se děje to stejné jako u jídla. Jsou zde vypalovány ty samé kódy, jak je výše popsáno.

A tomu ale není konec. Vrátíme se do času 30 let zpět.

Lidé byli na sebe milejší, vlídnější a měli si co říci. Na ulici se lidé usmívali a měli dostatek energie – pokud nešli zrovna z kostela.

Dnes to díky vykutálené technice čárkových kódů již neplatí. Lidé jsou zamračení, podráždění a chybí jim mnoho konstruktivní energie. Konstruktivní energie ve vesmíru je právě kódována znamením „MÍNUS“. Kdo byl na přednáškách v Praze či jinde, zná celou problematiku otočeného znamení, s kterou pracuje celý vesmír…..

Stejné podmínky destruktivního ovlivnění lidí jsou také při jakékoliv koupi novin, knížek a jiného čtiva. Jak jsem již v úvodu poukázal, byly dělány testy s dětmi ve Švýcarsku kolem roku 1987.

Popíši je ve zkratce:

Skupina dětí od 8-13 let byla požádána o přečtení pohádky. Nikdo z nich nevěděl, jestli čtou knihu oskenovanou, nebo neoskenovanou. Rovněž tak psychologové a dva psychiatři nevěděli, které dítě četlo jakou knihu. Děti byly označeny číslicemi. Po přečtení pohádky bylo dětem položeno několik otázek a zároveň měly možnost celou pohádku vyprávět svými slovy.

Tenhle test byl dělán s každým dítětem 8krát dokola, rozložen na několik dní, kdy každé dítě mělo několikráte oskenovanou a neoskenovanou pohádku.

Výsledky byly přímo šokující.

Zkráceně řečeno, všechny děti, které četly oskenovanou knihu, měly sklon si zapamatovat a vyprávět o destruktivitě. Naopak děti s neoskenovanými knihami vykládaly o konstruktivních energiích a o lásce.

Prosím, snažte se nad výše uvedenými řádky zamyslet. Co všechno znamená takový čárkový kód pro lidstvo. Samozřejmě ve všech směrech. Nedivte se tedy, že mezi lidmi je tolik násilí, zla, nenávisti a destrukce. Vše je podporováno podprahovými energiemi nejen čárkového kódu, ale televizním vysíláním, rozhlasem a rovněž tak zneužíváno v obchodních domech, kde podprahová data jsou kódována do hudby.

Nyní se mě zeptáte, jak je tomuto úkazu možné čelit.

Podívejte se na níže uvedený čárkový kód. Skládá se z čísel a vždy, jak jsem již psal tří šestek , která ohraničují dvě pole.

Jestliže něco kupujeme v obchodě, je nutné před oskenováním u pokladny udělat nahoře a dole – viz nákres – tlustou čáru a anténu zkratovat.

Tím znemožníte vypálení energií do daného produktu. Nejlépe je před pokladnou, třeba u bot nebo u oblečení, visačky utrhnout a dát je mimo oblečení. I přes tenké nylonové závlačky se energie vypálí do produktu. Jestli je ale deaktivovaná dvěma čarami, máte již produkt ochráněn.

Deaktivace čárového kódu je zobrazena červenou barvou na výše uvedeném obrázku.

Opakuji: Je nejlepší ji udělat ihned, jak zboží vkládáte do košíku. Na pokladně určitě tento deaktivovaný kód funguje. Když musím COKOLIV koupit v obchodě, upravuji kód, jak je výše uvedeno. Dělám to již od doby vzniku EAN.

V případě, že jdete do lékárny kupovat vitamíny, je nutné říci prodavačce, aby vám vitamíny neskenovala. L-ascorbová kyselina se oskenovaním z největší části přetočí na D-ascorbovou kyselinu, která je tělu dokonce škodlivá….. Má-li někdo měřák polarity, je to možné přezkoušet.

Nejvíce se energie vstřebává do cukru a produktů s velkým obsahem vody.

Nakupujte prosím raději přímo u zemědělců a snažte se je podpořit, dokud je to ještě možné. Až nám je všechny dle EU odstraní, což je jejich snahou, nevím, kde budeme potraviny v budoucnu nakupovat. Velice moc si vážím všech zemědělců a malovýrobců potravin. Klobouk přede všemi zemědělci dolů, patří vám ta nejhlubší úklona.

O čárkovém kódu je celá studie. Jestli budete míti zájem, někdy v budoucnu, bude-li to možné, tak napíši další pojednání. Bylo by ale dost odborné a nevím, jestli by vás zajímalo.

…..s Láskou a úsměvem tomáš marný….

Dodatek od Alue k článku, aneb rady z praxe:

1. Jedna velice důležitá věc, která nebyla v tomto článku napsaná, je odpověď na otázku, která vás zákonitě napadne: Co mé okolí při likvidaci čárkového kódu? Jaké jsou reakce?

Já čárkuji kody zhruba od roku 2008 a za tu dobu vám mohu říct, že pokud nějaká reakce nastane, jsou všechny stejné, nebo se pohybují v určitém rámci možností, který je ale velmi omezený.

Vaše okolí, tedy lidé, kteří stojí okolo vás v obchodě, si z 90% vůbec nevšimnou, že na obal něco malujete. Pokud si všimnou, projdou kolem vás se zvědavým pohledem, ale dál nic. Velmi málo se stává, že vás osloví. Mně se to nestalo zatím nikdy z velmi prostého důvodu. Když čárkuji, nevnímám své okolí a nedívám se okolo sebe, takže nenavazuji kontakt, díky kterému by to bylo možné. Známe ale své lidi, kteří si velmi rádi přímo u pultu, nebo mezi regály, o kodech popovídají s ostatními zvědavými lidmi.

Když si popovídat nechcete, zkrátka se okolo sebe nedívejte, nikdo se o vás zajímat nebude.

Někdy si všimne pokladní, zakaboní se, nebo se zeptá. Když řeknete, že jste to udělali vy a ať to v klidu pípne, že to jde, žádný problém nenastane. Když se bude dál ptát, máte na výběr: Vysvětlit, nebo to nechat být. V tom prvním případě si uvědomte že zdržujete na pokladně, takže bývá lepší to nechat být, případně doporučit stručně nějaké čtivo, třeba Aluška.org ( haha! :D) Ne, myslím to vážně. Lepší je to stručně.

Žádný trapas ani problém nenastane, pokud budete jednat v klidu, přirozeně a nenuceně. Ničeho se nebojte, úplně nejhorší možnost, která vás může potkat je, že budete nervózní, nezvládnete v klidu nějakou otázku a slečna na pokladně vám vynadá. Můžu vám ale zaručit, že opakovaným a pravidelným nákupem v jednom podniku mnohému předejdete. Párkrát nastanou ptací situace, vy to někomu vysvětlíte, prodavačky si to mezi sebou řeknou a potom s vámi začnou kamarádit, nebo se už nebudou ptát, protože vědí, že ,,vy jste ti co tam malují ty kody“. Někteří lidé vám dokonce odkývou, že o tom už něco slyšeli, nebo že to vědí. Mně už se to stalo v lékárně.

2. Na škrtání je ideální psací pomůcka černé barvy, která dělá silnou čáru. Na to je ideální černý centropen. Pokud nakupujete více zboží, čárkování chce jen trochu cviku a netrvá dlouho, je dobré mít někoho druhého k ruce, který vám všechno u košíku přeškrtá, mezitím co vy budete běham okolo regálů. Nebuďte líní, neoskenované potraviny mnohem lépe chutnají a vy budete mít znatelně klidnější a konstruktivnější povahu. Mluvím pouze ze své vlastní zkušenosti.

3. Je pravda, že všechny výrobky, které vyjdou ze skladu na pult, jsou už několikrát oskenované, ale čárkování má stále smysl, protože EAN kód obsahují pouze obaly s výrobky, které jdou rovnou ke spotřebitelům a ty skenované nejsou. To, co se skenuje ve skladech, jsou jiné kody, které jsou neškodné. Každý výrobek na pultě je ,,čistý“, dokud nepípne na pokladně.

Dá se tedy použít i metoda ,,výměny“, která je dobrá třeba při nečekaném nákupu na benzince, pokud se nebojíte. Krátce vysvětlíte, necháte výrobek pípnout, vrátíte ho do regálu a vyměníte za jiný, mezitím co na vás prodavač zvědavě kouká. Když vysvětlíte o co jde, nenastane žádný problém.

4. Skenování a následné vpalování 666 do výrobku funguje na základě REZONANCE. Nepředstavujte si proto nic hmotného, co by procházelo odněkud někam, ale rezonanci/vnění/energii, která projde přes skener a kód do výrobku a pokud v tu chvíli někdo drží výrobek v ruce, prochází rezonance rukou do člověka.

Proto bývají pokladní tak strhané, unavené, nerudné, podrážděné a na konci směny polomrtvé. To, co musí denně jejich organismus snášet, je naprosto příšerné. Nemějte jim proto jejich občasné reakce za zlé, nemohou za to a nevědí, co se u pípání na pokladně s nimi ve skutečnosti děje.

5. Výhodné je také vyhlédnout si malé krámky, kde vám to naťuká paní ručně a nic neskenuje. Těchto podniků už moc není, ale stále existují a na ty je dobré se zaměřit.

Dále bych ráda dodala (Po nepříjemných zkušenostech se čtenáři Osudu, kteří jsou už značně otrlí a přesto mnozí vystoupili velmi ostře.), že diskuze pod tímto článkem je moderovaná a bude přístupná pouze těm, kteří chtějí slušně a bez emocí (nebo útoků) vyjádřit svůj názor, případně dotaz.

Pamatujte, že tento článek nikoho k ničemu nenutí a na nikoho neútočí. Pouze ukazuje pravdu. Já vím po pár letech praxe, že to skutečně má smysl, mám s tím zkušenosti a proto se to nebojím doporučit dál. Jestli se i vy rozhodnete s tím něco dělat, nebo se na to vykašlete, záleží pouze na vás. Máte svůj život, své zkušenosti, své názory a nesete za sebe odpovědnost vy, ne ostatní lidé. Proto v klidu zvažte možná pro a proti, emoce v této diskuzi nejsou nutné. Pouze jste dostali možnost se dozvědět, jak něco dělat jinak a lépe.

____________________

Dodatek 22.2.2017 – Alue K. L.

Celé roky byl tento článek v pořádku, ale ve chvíli kdy ho začali lidé ve velkém sdílet na FB a získal popularitu ve větším měřítku, mi z něj zmizely 2 klíčové obrázky. Na upozornění čtenářů jsem obrázky znova dokreslila a vložila, protože zmizely i z mé galerie. Nepochybuji o tom, že šlo o zásah zvenčí, jelikož nejsem idiot, abych si likvidovala svůj hodnotný archiv. Je to pro mne další potvrzení, že je článek pravdivý, jinak by nebyl důvod k jeho cenzuře. Žádám ty, kteří tajně lezou do cizích soukromých webových stránek, aby šli oxidovat někam jinam, protože to co mám v hlavě mi nevymažou a stejně si to nakreslím, nebo napíšu znova. Lidé mají právo znát pravdu.

A zde ještě jednou můžete vidět deaktivované čárové kódy na mých nových knihách. Metodou se stále řídím, celé roky. Touto doporučenou technikou se již inspiroval také český alternativní časopis Médium, který stejně tak jako já, nechává vše tisknout s již ochráněným čárovým kódem.

Koupit knihu Anděl strážný – ZDE

Komentáře

Ikona diskutujiciho ivan 2020-12-03 21:07:34 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

no pane jo, ted musím konecne ríct, ze jsem o tomhle nemel ani tusení, zlatá Alue a zlatý Tomás. Ted si pripravím fix a budu budu tuhle satanickou neplechu sabotovat pri kazdé koupi. O EANu jsem vedel, ze to existuje a taky jsem jednou vyslídil, ze alespon jeden clovek v této souvislosti si témer povzdechl, a hned mi doslo ze s tou vecí neco není v porádku, ale víc jsme o tom nemluvili a teprve ted mi doslo co se vlastne deje.

Ikona diskutujiciho ivan 2020-12-03 21:09:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Katie, je dobré císt pozorneji, Alue vysvetlila i to. Není na tom nic mystického, ti inzenýri, kterí vymysleli EAN, proste pouzili cáry tenké, tlustsí a jeste tlustsí, plus mezery, a pak z nich jenom vybrali vhodné kombinace pro vsechny císlovky od 0 az do 9, a na sestku proste vysla kombinace 2 tenké cáry + 2 mezery. Negativní vliv satana do toho EANu „vjede“, kdyz do neho najednou vlozís trikrát práve tu dvojcáru (sestku), a jeste je nápadne oddelís od ostatních.

Ikona diskutujiciho ivan 2020-12-03 21:09:28 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Baru, to je fuk jakým fixem, to tvoje preskrtání se potrebuje jen jednou, totiz u pokladny, aby ti tou skenovou pistolí nevpálili to dotycné prokletí do kupovaného predmetu, pak uz to nikdo skenovat neubude.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek