Česká verze Merkaby – téměř dokonalý podvod / DOPORUČUJI!

24.2.2010 v Spiritualita 59

Následující text byl uveřejněn na Osud.cz 19.2. 2010.

Tak moc mě oslovil pravdivostí, že jsem kontaktovala autora a s jeho svolením ho zveřejňuji i zde, takže mají možnost i ti, kteří Osud.cz předplacený nemají. (Což je obrovská chyba)

Píše v něm své vlastní zážitky a pozorování ohledně zasvěcení do Merkaby. – Pozorný čtenář si ale domyslí, že na podobném principu fungují i ostatní zasvěcení. – Brzy vás čeká na tohle téma článek.

Varovala jsem předtím už dlouho dopředu a varuji i teď. Mnoho lidí to nechce slyšet, ale tím ubližují pouze sami sobě. – Já to přečetla takřka jedním dechem. Jak na tom budete vy?

_________________________________________________________________________


Česká verze Merkaby – téměř dokonalý podvod

O Merkabě do osmdesátých let minulého století téměř nikdo neslyšel, zmínky o ní se objevovaly pouze v židovských textech a jen vyjímečně se bylo možno o ní dočíst někde jinde. Pak však Drunvalo Melchizedek přišel s popisem jejich vlastností, geometrií i cvičeními, jimiž ji lze zaktivovat a začal její celosvětový boom. K nám se informace o ní dostala poněkud déle, přesto i k nám však dorazili první certifikovaní lektoři, kteří ji zde začali učit. Souběžně s nimi se však vyrojilo hned několik podnikavců, jak už to u nás bývá, kteří začali ihned nabízet svoje vlastní kurzy. Problém u těchto kurzů nebyl ten, že neměli příslušnou autorizaci od Drunvala, ale že učili tuto Merkabu špatně – učili totiž rotovat jednotlivé tetrahedrony – mužský a ženský – proti sobě. Což je fatální chyba, neboť proti sobě musejí rotovat ne jednotlivé tetrahedrony, nýbrž jejich sady. Podrobněji jsem ochoten toto vysvětlit individuálně, není to záměrem tohoto článku. Tito tzv. učitelé Merkaby však jsou jen slabým odvarem toho, co si vymyslela jedna dáma. Ta se rozhodla využít popularitu tohoto učení a začala nabízet merkabu za příslušný poplatek rozdělenou do deseti zasvěcení. Shodou okolností jsem byl vtažen do tohoto prostředí a tak vše mohu popsat nikoli z doslechu, ale z první ruky. Napřed popíšu jak se to praktikuje. Sednete si a představíte si trubici světla, která vystupuje z vaší hlavy až ke zdroji merkaby. Pak touto trubicí začne sestupovat světelný útvar, podobný šroubovici DNA, až před vaše třetí oko, kde si ho můžete prohlédnout. Pak si tento útvar vložíte do duše. To je vše. Dávají se max. 2 zasvěcení najednou. Lidé jsou po nich většinou celkově rozhození, mají různé psychické problémy doma i v zaměstnání, nespí. Dle vysvětlení se takzvaně čistí, což je prý nezbytný proces vedoucí postupně až k dosažení osvícení. Já jsem dostal vyjímečně hned čtyři zasvěcení najednou. Všichni očekávali že se totálně zhroutím, vůbec nic se však nestalo. Dostal jsem tedy další dvě zasvěcení, zase nic. Pak jsem podstoupil tzv. regresi – zase nic. Pak jsem dostal zasvěcení do Shambaly – opět nic. Chci předeslat, že jsem do tohoto všeho vstupoval s upřímnou snahou všemu uvěřit, protože na první pohled to vše vypadalo dobře. Bodem, kdy jsem už téměř jistě věděl, že to všechno je nesmysl a podvod, byla ona výše zmíněná regrese. V ní jsem se dozvěděl, že jsem jedna z duší Melchizedeka, která se přímo podílela na programování této galaxie. Takové věci by se asi dobře poslouchaly každému, že? Nechci zabíhat do podrobností, dozvídal jsem se jeden nesmysl za druhým, navíc vlastně nešlo o žádnou regresi. Byl jsem kdysi na regresi u paní Foučkové, a to je úplně o něčem jiném. Nechtěl jsem však dělat unáhlené závěry a tak jsem navštívil jednu jasnovidkyni, kterou znám již téměř třicet let a o které vím, že opravdu vidí. Požádal jsem jí, zda by se mohla podívat na tuto jasnovidkyni, která podle svých slov komunikuje přímo s Isis. Tak se podívala a byla zcela upřímně zděšena. Podotýkám, že vůbec nevěděla o co jde, nic jsem jí v podstatě předem neřekl. Zde je výsledek: Tato osoba má v poměru k ostatním čakrám silně vyvinutou 3. čakru, 4. až 7. čakra téměř zavřené, hadí síla stoupá tenounkým proužkem do 3. čakry. Tato osoba je energeticky velmi slabá, pod průměrem populace. V žádném případě nemůže vidět třetím okem, to má zavřené, ale tzv. vidí 3. čakrou. To je způsob vidění, který je hodně vyvinut při vykládání karet. Tím ovšem neříkám, že ten kdo vykládá karty nemůže vidět 3. okem. Zeptal jsem se i na regresi a bylo mi řečeno, že to žádná regrese vůbec nebyla, že šlo o hraní si na něco a že z toho mám akorát zašpiněnou auru. Nespokojil jsem se ovšem jen s jejím názorem a obrátil se na ještě jednu jasnovidkyni. Výsledek byl stejný. Pak jsem se obrátil ještě na jednu osobu, co pracuje s kyvadlem. Výsledek opět stejný. Samozřejmě jsem si to ověřil i sám. Mé závěry nejsou ale směrodatné, už jsem mohl být ovlivněn míněním jiných. Nyní bych si dovolil vysvětlit, jak tato tzv. merkaba funguje v praxi a na čem je založená.

Každý z nás, jakýmkoliv svým činem a myšlenkou, vytváří v astrální rovině energoinformační útvar, egregor. Jen podotýkám že terminologie se u různých autorů různí, chci ale vysvětlit podstatu. Čím více lidí se sdruží za stejným cílem, tím větší má tento energoinformační útvar sílu. Pro ilustraci, jedním z největších je egregor křesťansví. Tito lidé svou energií přispívají k jeho tvorbě, ale také jsou jím energeticky ovlivňováni. Proto např. emigranti mají velkou touhu po staré vlasti, neboť vystoupili z dosahu egregoru té které země a do egregoru nové země se ještě nedostali. Není to totiž tak jednoduché. Čili my všichni jsme schopni vytvářet cokoli. Dám příklad. Např. zakládám zasvěcovací systém s názvem Jeruzalém. Do deseti bodů rozepíšu jednotlivé fáze zasvěcení, čili co bude tento bod obsahovat. Např. bod č. 1.: Rozvíjí se u tebe láska k bližnímu, každým dnem je tato láska větší a větší. Při zasvěcování se tyto body předříkávají, může se i připojit: Tato láska k tobě sestupuje v zářícím útvaru např. ve tvaru Davidovy hvězdy. A takto si napíšu všech 10 bodů. Při prvních zasvěceních se to vždy musí předříkávat, se zvyšujícím se počtem zasvěcených, kteří samozřejmě dodávají energii do systému, se energie systému zvětšuje a pak už jen stačí říct zasvěcuji tě do 1. stupně Jeruzaléma. A už to funguje samo. Tak je to jednoduché. Chápete?

Je důležité, co se do tohoto systému vkládá. Energie tam s naší účastí plyne automaticky, základní myšlenky však pocházejí od tvůrce systému. Chci-li ale vložit do systému lásku, nestačí říct láska, musím skutečně myslet lásku a ne manipulaci jako u této merkaby. Tato merkaba funguje na astrální úrovni. Astrální úroveň není nic špatného, její nejvyšší sféry oplývají neuvěřitelnou krásou. Rozdělíme-li si hypoteticky celou astrální úroveň na deset sfér, tak tato merkaba funguje na úrovni mezi třetí a čtvrtou sférou. Čili poměrně velmi nízké a hrubé úrovně. Prostě co do ní tvůrci vložili, to se vrací. Čili dostane-li někdo zasvěcení do merkaby, sestoupí na něj tyto energie. To je to, po čem je lidem špatně. Čili ne že se čistí od negací, ale musí se vyrovnat s negacemi, které na ně sestoupili s tímto zasvěcením. Jejich energetický systém je hrubě atakován zlem, zkrátím-li to. Navíc ona dáma na svých přednáškách vykládá, že někteří se rozvedou, jiní ztratí práci, že je třeba se oprostit od vlivu rodiny, přátel atd. Toto všechno je i vloženo do merkaby a také se i ve skutečnosti děje. Jsme-li u úrovní, Shambala funguje přibližně na té samé úrovni, není však tématem tohoto článku. Jen tak na okraj, potřebujete ke svému životu mít auru zanesenou několika tisíci znaky, se všemi dodadečnými energiemi které se na ně nachytali? Ale zpět k merkabě.

Tato merkaba nemá s Merkabou tak, jak ji uvádí Drunvalo, vůbec nic společného. Byl pouze komerčně zneužit název, který se stal velmi populární. Ale bylo by to krásné, za pár tisíc dosáhnout něčeho, co člověk musí pracně cvičit roky, že? Drunvalova Merkaba je nesmírně silný energetický prostředek s neuvěřitelnými možnostmi. Mimochodem, tato dáma prohlásila, že to, co hlásá Drunvalo ve svých knihách, je už zastaralé a nevyhovuje dnešní době. K tomu bych podotknul, že kdyby částečně pochopila jen desetinu toho co Drunvalo píše, dostala by se do sfér, o kterých ani netuší že existují. A její kontakty s Isis, kterými ohromuje své věrné? Totální podvod a fantasmagorie. Se svým energetickým systémem a zablokovanými čakrami? Chceme-li něco změnit, napřed musíme změnit sami sebe. Jinak to prostě nejde. Technicky vzato, nelze pustit 380 V do do 12 V systému. To platí pro nás pro všechny, ať si myslíme cokoli. Určitě budu obviněn že mám velké ego, ničemu nerozumím a pod. Z tohoto důvodu dole uvádím pár slov o sobě*.

Rád bych se ještě zmínil o pár věcech. Na Moravě údajně existuje tzv. neuron, paprsek, kterým přicházejí z vesmíru informace, které jinudy přijít nemohou.
Tato dáma tam rovněž jezdí mást další opravdově hledající, proto o tom píšu. Tento paprsek je údajně jeden z deseti na celé zeměkouli, kterým mohou tyto informace přicházet. Rovněž jsem se účastnil sezení, byli jsme čtyři a měli na nás sestoupit energie z Orionu, předávané dvěma muži a jednou ženou. K tomu jen podotýkám, že zaměříte-li se na místo nad hlavou, během chvíle vždy něco začnete cítit. Kromě 7. čakry odtud totiž vychází napojení nahoru, jež má každý člověk. Samozřejmě to záleží na míře otevření této trubice, ale každý je schopný něco cítit. Takže jsme cítili energie z Orionu, bylo to údajně něco mimořádného jen pro nás, co mělo dokonale vyčistit naše smyslové orgány. Samozřejmě nevyčistilo, vidím pořád stejně blbě. Ježíš říkal, že strom poznáš po ovoci, že? Jenže tito demagogové vždy všechno nějak zdůvodní, většinou že nejsi ještě připraven, máš silné ego, nejsi vyčištěn atd. A těm, kteří nevidí, pak nezbývá než obdivovat ty vyvolené, kterým bylo dopřáno něco vidět, něco cítit, kteří ještě občas jen tak mezi řečí prohodí: ” Kdybyste to miláčci mohli vidět jaká je to krása!”, nebo něco podobného. Ale zpět k neuronu. To že jsem tam nic mimořádného necítil, ačkoliv jsme tam spali celou noc, pomíjím. Zeptal jsem se jasnovidců a ti mi sdělili ano, je tam energetický paprsek který vychází ze země, ale není nijak silný. Je to v podstatě pozitivní geopatogení zóna, jakých je v naší zemi plno. Nic víc, nic míň. Bohužel ani tam není nikdo, kdo by skutečně viděl, a tak se šíří fáma o zázračném neuronu. Je mi moc líto lidí, kteří se tam o to starají, jsou moc hodní a dělají spoustu dobré práce pro ostatní. Ale i oni bohužel podlehli demagogii a pocitu něčeho vyjímečného. A naše dáma se rozhodla, že něco podobného vybuduje v okolí Prahy. Že si zkrátka otevře vesmírnou bránu, kterou budou přicházet energie, které budou transformovat ty, kteří do jejího vlivu vstoupí. Ale pozor, jenom ty, kteří budou připraveni. Čili pokud do tohoto paprsku vstoupíte a nic se nestane, nejste připraveni. Dokonalé, že? Pak by jste samozřejmě mohli za příslušný poplatek absolvovat merkabu či něco jiného, co vás připraví. A teď jsme u jednoho z hlavních důvodů, proč jsem to vše napsal. Všechno tohle by měl financovat můj kamarád. Už vlastně financuje. Kvůli této demagogii se rozvedl, odešel od rodiny, vede neustále bláboly o Isis a Melchizedekovi, není s ním zkrátka řeč. Není moc chytrý, ale má velmi dobré srdce. O esoterice téměř nic neví a tak je nadšen těmito vizemi o transformaci a roce 2012. V současné době ho důvěrně oslovuji Hňupe, jako kamarád si to můžu dovolit a zcela to vystihuje stav ve kterém se nachází. Je učebnicovým příkladem toho jak fungují sekty. Vždy jeden osvícený vůdce se spojením nahoru který všechno ví, a potom oddaní, kteří mu slepě věří, a pokud mají čím, tak platí. A ještě něco na závěr. Ona dáma je poměrně sečtělá a chytrá, dobrá manažerka. Podařilo se jí podchytit dost lidí, kteří do naší republiky přijíždějí s upřimnou snahou pomoci. Někteří z nich jsou velmi, velmi dobří. Vystupuje po jejich boku, uvádí je, často jim bezostyšně zabere čas jim určený pro prezentaci svých myšlenek a vnucuje lidem, kteří vůbec nepřišli na ní, ty svoje bláboly. A tak po jejich zádech šplhá vzhůru a vzbuzuje dojem, že ona je na jejich úrovni, vlastně tak dobrá jako oni. A můj kamarád dost těchto projektů financuje, funguje jako taxikář a věrný průvodce, občas utrousí nějaké to moudro o Isis a Melchizedekovi, a je spokojený. Zkrátka hňup.

A ještě úplně poslední věc. Předložil jsem Vám svoje názory. Jsou to jen moje názory a názory mých přátel jasnovidců. Neměli by jste jim automaticky věřit. I když já nenabízím za pár tisíc osvícení, že. Budha řekl: “Nevěřte něčemu jen proto, že to řekl Budha”. Všichni jsme bytosti světla. Všichni máme stejné možnosti. Pokud jste jasnovidec, máte vyhráno, ale to jste vlastně nemuseli ani číst tento článek. Ale existují i jiné způsoby, jak si věci ověřit. Spousta z vás pracuje s kyvadlem, někteří ovládáte automatickou kresbu, někteří jen cítíte že je to tak, nebo onak. Ověřte si to, i kdyby jste měli dát třeba nějaké peníze např. za automatickou kresbu. Neověříte-li si to a necháte si udělat merkabu, zaplatíte mnohem víc a to nejen co se peněz týče. Podívejte se na to, jak vypadá tato slavná merkaba, jak vypadá Shambala, kolik energie má ona dáma, nebo třeba i já, na jaké jsme kdo duchovní úrovni, jaké máme čakry. Já co se mě týče, Vám k tomu dávám plné svolení. A co se oné dámy týče, máte plné právo se podívat, neboť ona veřejně něco nabízí, bere za to peníze, tak máte právo znát všechny informace. Ježíš říkal, že na konci časů se zjeví plno podvodníků, kteří budou dělat i zázraky, ale pořád to budou jen ubozí podvodníci. Nevím, jestli onen konec časů už nastal, rok 2012 je však v historii lidstva rokem mimořádným. Mayové, kteří v této věci rozhodně mají co říci, ještě nepromluvili a jiné opravdu důvěrné zdroje neznám. Takže je na nás, abychom si sami udělali úsudek. Právě je-li člověk v osobní nejistotě, má tendenci věřit kde čemu, přimknout se k někomu, o kom si jen trochu myslí, že by mohl něco vědět. A to je právě ona živná půda pro všechny druhy podvodníků. Zůstaňte prosím nohama na zemi, používejte svůj selský rozum. Jak jsem napsal už výše, všichni jsme bytosti světla, děti boží, a nikdo z nás není větší než kdokoliv jiný, i když mnozí se nás snaží přesvědčit o opaku. Jdete-li nějakou duchovní cestou a chcete jít rychleji, tak vězte, že nikdo zvenčí vám něčím, jako je tato merkaba či Shambala nemůže pomoct. Svoji cestu si každý z nás musí ujít sám. Kdyby to bylo jen trochu možné, už dávno bych byl v osvícení, neboť pan Tomáš se mi snažil pomoci ze všech sil. A neznám nikoho jiného, kdo by to mohl udělat lépe než on, pokud by to šlo. A i přes jeho enormní snahu žiji stále ještě v dualitě. Proč? Inu, jak jsem řekl, každý si svoji cestu musí ujít sám. Takže Vám na ní přeju jenom vše dobré, a když se vám nebude zrovna dařit, tak vězte, že do cíle se stejně musíme dostat všichni. At´ chceme nebo nechceme. Tak hodně štěstí!

*Věrný zastánce učení pana E.Tomáše a jeden z jeho nejbližších přátel. Silvova metoda, Kineziologie, SRT, Bachovy esence, Rodinné konstelace, Homeopatie (Diplom CEDH, Lyon, Francie), Léčení pomocí rukou. Rovněž čerpám z učení a zkušeností dvou osobních přátel -indiánských šamanů.

____________________________________________________

Pokud se chcete autorovi článku ozvat, máte možnost přes e-mail: [email protected]

Komentáře

Ikona diskutujiciho Etellyen 2010-02-24 06:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

nejvíc se mi na tom líbilo cca posledních 20 řádků 🙂

Ikona diskutujiciho fdh 2010-02-24 12:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je teda něco obdobného i Reiki a další? Je vlastně něco co člověku pomohlo z těchto systémů? Myšleno, zda je něco co pomůže k Bohu. I když nad tím tak porůznu přemýšlím, zdá se mi, že je jen jedna cesta a to přímá, i když každý ji může mít různě klikatou a proto mistři říkají, že je spousta cest, ale přitom jenom jedna. Když čtu různý knížky a že jich je hodně, jsou tam v podstatě různý návody na žití, stejně jako třeba desatero přikázání, ale ne vždy je to dobře chápáno či přeloženo.

Ikona diskutujiciho JanaJ 2010-02-24 13:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je jasné, že si všetko treba overiť. V dnešnej dobe len hlupák slepo verí každému. Ako vraví múdre príslovie: ,,Múdry sa učí na cudzích chybách, hlupák na vlastných." Ktosi raz povedal: Neverte úplne nikomu, ani sami sebe, len Bohu… V dnešných časoch, kedy sa zlo skrýva pod rúškom dobra, nikdy neviete na čom ste. Preto všetko si treba poriadne overiť a obzvlášť vtedy, keď vám niekto ponúka rýchle zbohatnutie bez námahy, či šťastie za pár drobných… veď skutočne vzácne veci nikdy v živote nedostávame zadarmo, naopak, stoja nás najviac úsilia a námahy… Ľahko získané šťastie je len klam a mam, z ktorého po čase každý vytriezvie…

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2010-02-24 13:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ten článek je podle mě špatně napsanej. Zasvěcení do Merkaby – nic. Do Shambally – nic. Co to nic znamená? Řekl bych, že autor nevidí, neslyší, necítí. A teď to myslím doslova v rozvinutém smyslu jako vidět, cítit, slyšet energie atp. A kdyby měl všech pět pohromadě a ty zasvěcení by byly taková příšernost pro člověka, tak by byl blbej, aby něco takovýho podstoupil. Jediná část, s čím se můžu ztotožnit, že mu nemáme automaticky věřit :).

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-24 14:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]: Ale to je jedno jestli něco umíš nebo neumíš… přece po tom ultra super zasvěcení máš mít to co slibují, ne? A třeba vůbec nemáš pravdu, třeba tento pán energie cítí. – Ptal jsi se ho?

Ikona diskutujiciho Alis-Mary 2010-02-24 16:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jani, jen zkoumej, to je jedině v pořádku. Ale zmínka o Alue jakožto stoupenci New Age mě fakt pobavila :D :D

Ikona diskutujiciho septik 2010-02-24 16:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Předmět:genální    

Ikona diskutujiciho Lúmenn 2010-02-24 16:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No, dobrá, šarlatánů je všude spousta a stačí pár důvěryhodných přátel co "vidí" a nebo vlastní intuice a je to. Upřímně na tom nic moc geniálního nevidím, to je snad jasné nám všem, co se o tohle téma zajímáme:)

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-24 17:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-24 17:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Astriel 2010-02-24 17:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ten článek se mi líbí, Aluško, ale budu muset souhlasit s Lúmenn. O předplatném osudu.cz jsem navážno přemýšlela, ale pak mi začlo být divné, že zatímco motto stránek je :,,Pro všechny co hledají světlo.." a ,,Přicházejí andělé se srdcem na dlani", tak drtivá většina článků je na téma: LIDI BOJTE SE ILUMINÁTI VÁS SLEDUJÍ A BRZY BUDE 3 SVĚTOVÁ VÁLKA…Možná to dělají s dobrým úmyslem lidi varovat, ale jakoby netušili, že tím strachem a tím že nad tím tak špekulujou, si to akorát sami přivolají. Ale to jen tak na okraj, jinak chválím za článek :-)

Ikona diskutujiciho Ada 2010-02-24 17:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím všechny! Ráda bych přispěla na uvedený článek "Merkaba" svou vlastní zkušeností. Zhruba před rokem jsme se s manželem přestěhovali do nového bytu a seznámili se s novými sousedy. Mezi nimi byla jedna sousedka, která lítala od zasvěcení k zasvěcení, začala s Merkabou a končila u Shambaly – dál už její vývoj nesleduji, protože se již nevídáme. Tato sousedka procházela s úplně stejnými příznaky jak popisuje autor. Její byt byl plný negativní a zlé energie a můj milovaný kocourek u ní nemohl vydržet ani minutu a pořád brečel abychom šli domů. Zvala mě abych se taky nechala zasvětit, ale já si pořád říkala, že moje cesta je jiná a že se mi nechce platit někomu za něco, čemu ani moc nevěřím že by fungovalo a že tyto věci si raději pracně a vlastnoručně odmakám, protože loudání nás k pravdě nedovede jak řekla Anastasia. Jsem nesmírně vděčná lidem jako je autor a také děkuji Alue (která je pro mne překrásnou vílou)že jsou zde pro ty, kteří slyší.

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-24 18:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho kattkaa 2010-02-24 18:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

pamatuj, ke štěstí nevede zkratka! (z jednoho filmu)

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-24 20:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak jsem si uřízla žiletkou kousek malíčku aji s nehtem… fakt super, někdy si říkám, jak člověk může být tak strašně blbej a nedávat pozor, když má v ruce něco takovýho… ale trefila jsem se do dobrýho místa 🙂 – Moc to neteklo ani nebolí. – Tož tomu říkám štěstí při smůle. – Ale dneska byl vůbec takový den ,,sebevraždič", pořád samý úraz. – Měli jste to taky, nebo jen já?

Ikona diskutujiciho Alis-Mary 2010-02-25 09:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejdřív jsem si na to ani nevzpomněla, ale mám také zkušenost se "zasvěcením". Tedy spíš s lákáním k zasvěcení. Jedna paní, ze které jsem neměla ani moc dobrý pocit (neříkám, že je ona nějak špatná, prostě jen mě osobně nesedla), mi o tom vyprávěla a říkala, jak mi to zasvěcení do Shambally změní život..

Ikona diskutujiciho Lucie 2010-02-25 12:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vynikající článek – perfektně sepsaný, děkuji autorovi  i Alue. Autor zde nechal více, než jen slova.

Ikona diskutujiciho Ani 2010-02-25 14:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Najviac ma zaujali reakcie na clanok.

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-25 16:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Lucie 2010-02-25 18:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]: To já díky :-)

Ikona diskutujiciho koudy 2010-02-25 18:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

co se týče toho osudu, tak ano i ne .. Jasně že témata na osudu jsou destruktivní , nicméně aby člověk mohl být optimistický a platilo zde " pro ty, jenž hledají světlo " tak si lidé tyto témata musí projít, prostě se nejprve musí dozvědět co se tu děje – podívejte se na takového zvědavce … tam taky chodí spousta lidí. Témata o kterých se dočtou a diskutují? Na to je už pozdě, ale pro lidi co se momentálně jakože probouzejí a hledají co že se to děje je to´"stádium vývoje" a na jejich "úrovni" je třeba i osud.cz moc moc neztravitelný… já jsem za ty stránky vděčný, protože mi pomohly . Vím že dokola neustále diskutovat o tom jak je tato planeta v prd… a co všechno nás ohrožuje je prostě "ztráta času" .. Jenomže spoustě lidí pomůže tato diskuze už jen tím, že projití si tímto strachem je nakonec tohoto strachu zbaví 🙂 .. Jestli si osud platit nechcete – neplaťte .. Pokud si myslíte že vše podtsatné víte nebo, že se vše včas dovíte, tak prosím .. Myslím si že tyto "destruktivní věci" je potřeba mít na zřeteli a to říkám velice důrazně … Pochybuji totiž o tom, že vás víra, láska a světlo ochrání od "kulky" – zatím bohužel ne . myslím si, že pan Mašek moc dobře ví co dělá i za cenu toho, co tím na sebe přivolává .. co myslíte ? 🙂

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-25 19:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Morgan le Fay 2010-02-25 19:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc dobrý článek…:-)

Ikona diskutujiciho Etellyen 2010-02-25 19:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tak sem se od wikipedie dozvěděl že new age by mohla bejt dobrá věc, včem je teda háček?

Ikona diskutujiciho koudy 2010-02-25 19:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[22]: jj …

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-25 20:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Petr Pan 2010-02-25 20:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[26]: A když někdo zasvěcuje zadarmo, to pak něco za peníze nedostanu :). Jsou lidé, co mají určité zkušenosti, a podle toho zaujali určitý postoj. Zkušenosti s jedním a tím samým ale mohou být diametrálně odlišné, z čehož se nám tu pak klube nekonečně dlouhá diskuze zasvěcení ano X ne :).

Ikona diskutujiciho Daniela 2010-02-25 21:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Každý z nás má za sebou mnoho reikarnácii a v každom z týchto životov sme dosiahli určitý stupeň vibrácie len na základe našich myšlienok, ktoré sú najdôležitejšie. Je to ako s jablkom, keď je zdravé jadierko, jablko je nádherné. Súhlasím s autorom článku, že všetko je len v nás a mali by sme život preciťovať a nie chápať rozumom.

Ikona diskutujiciho berunka 2010-02-25 22:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky Aluško,jsem ráda,že navštěvuji tvé staránky,vždy se přesvědčím,že jsem tady správně.Díky:o))))Ta tvoje odvaha je opravdu obdivuhodná.člověk se od vás mladších má pořád co učit,mý kluci jsou mladší než Ty a každý den mne školí:o)))Krásné dny Všem:o)))

Ikona diskutujiciho sunray 2010-02-26 07:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Neplati se za nejake schopnosti, ale za cas nekoho, kdo ti preda informace a sve zkusenosti 🙂 Schopnosti ziskas az praci na sobe, takze nevim proc porad tak tvrde do Reiki – je to o lidech, ne o Reiki…

Ikona diskutujiciho Alue 2010-02-26 08:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Minstrel 2010-02-26 11:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[30]: Naprosto souhlasím, víš, o čem mluvíš. Nebo by to alespoň mělo takhle fungovat…

Ikona diskutujiciho Petr Pan 2010-02-26 12:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[31]: Souhlasím s tím, že člověk musí na některé věci dozrát, včetně zasvěcení. Zasvěcení tu není 100 let, zasvěcovalo se ve starém Egyptě, Atlantidě, a kdo ví kde ještě a na nebylo to nic špatného (obecně, kdo ví, do čeho se dá všeho zasvětit, že). Problém dnešní doby je, že se zasvěcuje bez pořádné přípravy a ani dále se člověk většinou nikde neučí, na rozdíl od minulosti.

Ikona diskutujiciho sunray 2010-02-27 12:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[31]:: Nenapsal jsem, ze se jedna o "duchovni pohovor", ale ze platis za cas nekoho, kdo te zasveti, preda ti sve znalosti a zkusenosti a na tom snad neni nic spatneho, protoze ten clovek vetsinou taky musi neco jist a platit najem… Proc se ucit stylem pokus / omyl, kdyz se muzes poucit z chyb druhych a usetrit tak spoustu casu? A proto je to o lidech, zneuzit jde uplne vsechno…

Ikona diskutujiciho Veronika 2010-02-27 14:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám zasvěcení a jsem za to ráda. Táhlo mě to tam a tak jsem šla a rozhodně nelituji =o)

Ikona diskutujiciho Lúmenn 2010-03-01 15:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tahle debata je velice zajímavá a přínosná:) Je vidět, kolik pohledů přináší různí lidé. Myslím si, že část pravdy má Aluš, část diskutující – za peníze si nejde koupit duchovní vyzráváním, schopnost léčit ani nic podobného. Můžu dát miliony a stejně nic umět nebudu, to je snad všem jasné (a komu ne, ten na tu musí dojít časem sám a třeba si i trošku nabít hubu:))

Ikona diskutujiciho kattkaa 2010-03-02 15:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue, teto text je z http://www.bubulaci.mysteria.cz jetli nechceš neuváděj.

Ikona diskutujiciho mamba 2010-03-03 12:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj, mno, článek je dle mého úsudku velmi dobrý. Jen bych trošku nesouhalsila, že systém Shamballa nic nedělá? Jsem sama ten, kdo zasvěcuje a musím na základě svých zkušeností konstatovat, že vysokointeligenční enrgie absorbované do lidského vědomí opravdu udělají velký kus práce s lidskými bytostmi a mnoho z nich opravdu procitá a začíná vidět život novýma očima a cítit srdcem. Jinak pakliže máme na mysli onu paní, doufám, že je to ta z té "TV", tak plně podporuji názory autora.

Ikona diskutujiciho lvík 2010-04-08 00:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky jsem šťastný že Vašek zveřejnil svůj příspěvek,četl jsem jej zrovna před

Ikona diskutujiciho Robin 2010-06-30 22:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S paní Mistr jsem už také něco absolvoval. Zdá se mně v poslední době méně sebekritická, více infantilní. Pojmosloví, které používá, spíše svědčí o její "rovině plynutí", než o tom, že se chce přiblížit běžnému člověku. Tu a tam si protiřečí. Dřívější silné řeči o galaktické radě jsou nyní obraceny naruby – do rangu zkostnatělých patriarchů mohutně vstupuje ženský prvek Isis, který tam konečně udělá pořádek. Krásná analogie se starým antickým pojetím náboženství – obrazy bohů jsou analogií lidských vztahů!! Člověk si ve své mysli tvoří své bohy, kteří mají vlatnosti nás lidí.

Ikona diskutujiciho zuza 2010-07-20 17:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Chtěla jsem napsat autorovi onoho článku,ale přišla mi zpráva,že není možno doručit.Je to snad špatná adresa?

Ikona diskutujiciho zuzaa 2010-07-20 18:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemůžu souhlasit,že Reiki je podvod.Já osobně ho absolvovala když sem přišlo jako úplná novinka.Když nás zasvěcovala mistr reiki-Mary,byla jsem zklamaná,že jsem nic necítila.Ale během krátké doby jsem najednou pozorovala obrovské změny.Nejdřív jsem se divila,co se děje s lidmi okolo.Najednou se ke mě chovali jinak,byli milí a usmívali se.Mě najednou nebolel žaludek od strachů a veškerá zloba ve mě,se postupně rozplývala.Najednou jsem byla schopná se podívat do zrdcadla a říct si,že se mám ráda.Ty tam byly starosti a mě se chtělo pořád tančit.A je pravda,pokud člověk na to není připraven,může to odnést jeho psychika,protože je to nápor energie.Je potřeba se tomu stále věnovat a tím si rozšiřovat "obzory"Nesmí člověk ustrnout,nebo se mu všechno opět zhroutí.Potkala jsem lidi,kteří navštěvovali psychiatra a měli reiki.Protože to brali jako spasení-tak a teď už nemusím nic.Jak někde popisují účinky jiných zasvěcení,účinky jsou téměř totožné a je jen na člověku,jak s tím bude pracovat dál.Je pravda,že pokud není připraven,nemusí to zvládnout.Aspoň ne na poprvé.Ale energii a někdy i trochu té euforie si zažije každý.Můj muž pořád jen vrtěl hlavou,že nemám žádný problém.Nejnádhernější dvouleté období v mém životě.Píši to to v čase minulém,je to asi 12 let a já to obrátila jiným směrem.A jedu odznovu.Je potřeba se pořád zdokonalovat,nikdy člověk není dost dobrý,aby se nemusel snažit být ještě lepší.Mluvím o dobru,ne o tom,kdo z koho.Ale mám oblíbené přísloví,že všechny cesty vedou do Říma a že nakonec se dostanem tam kam chcem,jen to někdy trvá déle a nepohodlnou cestou.A také mě trápí otázka peněz za různé rituály a zasvěcení,ale proto ještě nemusí být Reiki podvod.Pořád je to o lidech samých…

Ikona diskutujiciho xy 2010-10-02 21:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Chtít peníze za duchovní poznání  je trestuhodný hnus.Takovým lidem nevěřím.Jsem si jistá,že za to budou potrestáni.

Ikona diskutujiciho Robin 2010-10-23 09:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[40]:Přátelé, neúčastnili jste se náhodou přednášky Bětky Šorfové k roku 2011 v Pardubicích 22. 10. 2010? To co jsem zde před časem o ní psal, se jen potvrzuje a prohlubuje. Bylo to pro mě velké zklamání. Myslím si, že se nepotřebuje stále tolik "snižovat k prostému lidu", aby něco pochopil. Jeví se mně to tak, že nějak nemá o čem povídat, tahá argumenty a přirovnání jak ze "čtvrté cenové". Až jsem se místy styděl …, když jsem porovnával, čím mě zaujala před několika lety s tím, jak hovořila na své přednášce v Pardubicích. I lidí přišlo méně než před rokem. A závěrečnou meditaci jsem s ní už vůbec "neřešil", protože na základě toho, co jsem slyšel, mě ta osůbka připadla pro takovou hlubokost prostě nedůvěryhodná, nepřesvědčivá, laciná. Myslím, že ta hvězdička má svůj zenit již za sebou a lepší už to asi nebude …

Ikona diskutujiciho alca 2011-01-01 20:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[44]:dobrý den, mám také zkušenost z přednášek dotyčné paní a nějak jsem si ještě neudělala pořádek))),měla jsem na nich vždy pocit, že jsem neviditelná, nebylo možné navázat s někým kontakt, ani oční kontakt a to jsem upovídaná a otevřená a radovala jsem se předem, že si popovídám a seznámím s novými lidmi,,,,nic, můžete mi,Aluško,k tomu něco napsat?

Ikona diskutujiciho Rosa de Sar 2011-01-18 15:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

S autorem článku je třeba v mnohém souhlasit. Zdá se mi, že u nás nyní zvítězila pouťová ezoterika, kdy se lidé domnívají,že osvícení mohou získat během víkendového semináře, aniž by pro to museli kromě platby něco náročnějšího podniknout. Kdyby mnozí "duchovní učitelé", udílející různá zasvěcení a moudré rady i návody na spásu lidstva, jen tušili, že naše duchovní pouť plná zkoušek a nástrah je celoživotním během na dlouhou trať, podobné podnikatelské aktivity a kosmicko-komické projekty by vůbec nevznikaly…

Ikona diskutujiciho Aran 2011-02-23 20:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím účastníky diskuze,

Ikona diskutujiciho all-is-magic 2012-02-15 18:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já mám osobně heslo: Za peníze si moudrost nekoupíš.

Ikona diskutujiciho all-is-magic 2012-02-15 18:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]: taky se mi to s žiletkou stalo. Byl to ale prsteníček :D

Ikona diskutujiciho Jarda 2012-05-01 21:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jestli se nemýlím, tak sám Drunvalo píše, že sám se teprve učí a nejenom merkabu zvládá jen do určité úrovně (či jak to jinak říct), stejně tak posvátnou geometri, ktero se učí přes 15 let a to má ještě "protekci" :)))

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek