Čierna mágia – Obrad krstu a rituál prežehnania / DOPORUČUJI

25.10.2018 v Spiritualita 41

Velmi důležitý článek, který rozebírá zlo a náboženský fanatismus skrývající se za obřadem pokřtění dítěte. Jen málokdo si uvědomuje, jaký je to ve skutečnosti zločin.

 

Podstatou každého náboženského úkonu je inicializácia, posvätenie, magická procedúra. Pri kresťanskom krste je ale všetko úplne inak, lebo inicializáciu vykonávajú s nemluvňatami, ktoré nijako nie sú schopné sa vzoprieť, či inak vyjadriť svoju vôľu.

 

Prv, než si vysvetlíme okultné pozadie jedného z náboženských obradov, je potrebné si vysvetliť význam slova „okultný“. Ide najmä o to, že veľa ľudí tento význam vôbec nepozná. Okultný neznamená nič iné ako „skrytý“, neviditeľný. Nevšímajte si nekompetentné komentáre štýlu „zmysly mätúce“ a podobne. Nakoniec aj medicína pozná výraz „okultné krvácanie“.

 

Pozrime sa spolu, v čom spočíva okultná podstata kresťanského krstu a rituálu prežehnávania

Po formálnej stránke – ak budeme vychádzať z dogmatického bohoslovia – sa krst považuje za narodenie sa do „duchovného života“. Dieťa, ktoré vyšlo z útrob matky, t.j. človek je narodený „iba“ do fyzického života. Aby sa stal kresťanom, a teda mal šancu vojsť do „kráľovstva nebeského“, musí prejsť obradom krstu. Z pohľadu kresťanskej cirkvi – či už katolíckej, protestantskej, alebo „pravoslávnej“ (vhodnejšie by asi bolo použiť Ľavoslávna) – je dieťa, pokiaľ nie je pokrstené, pohan.

Nuž, aké to je „strašné“ slovo – ešte sa len narodilo, a už je „pohan“!

Z pohľadu kresťanských teológov, všetko, čo „otvára lono ženy“, všetko čo sa počína a rodí prirodzenou biologickou cestou je „prvopočiatočne hriešne“, nečisté, mrzké, teda skrátka všetko, len nie dobré, čo je plne v súlade s ich doktrínou o „nepoškvrnenom počatí“, lebo len jediné počatie za celú históriu ľudstva bolo „nehriešne“ – všetky ostatné sú skrátka „nečisté“. Znamená to, že všetko, čo sa narodilo treba pozabíjať, pretože smrť sa dostala do života skrz upadnutie do hriechu a jediná šanca ako sa spasiť a „nadobudnúť večný život“ je krst.


 

Môžeme povedať, že podobné obrady existujú v mnohých kultúrach, v hinduizme, v rôznych ezoterických rádoch, prastarých mystériách, tajných spoločnostiach, v tradičných občinách, ktoré môžeme nazývať „kolískou ľudstva“.

V hinduizme sa ten, kto prejde obradom posvätenia nazýva „dvakrát zrodený“, a získava právo učiť sa Védy a zúčastňovať sa obradov. V našom ponímaní je „dvakrát zrodený“ človek Boh žijúci na Zemi, teda As. Je to Boh Slavi, ktorý sa zhmotnil aj v Javi, aby urýchlil svoju evolúciu, či pomohol iným. Hoci dnes takýto ľudia v podstate ani nevedia, že sú dvakrát zrodení, pri nadobudnutí vedomia svojej skutočnej podstaty sa rapídne zmenia ich schopnosti, ktoré už budú schopní plne využívať.

Podstata takýchto inicializačných obradov je spravidla v akomsi „opakovaní“ prechodu cez plodovú vodu, t.j. prechod púte „smrť-opakované narodenie“. Rovnako môže ísť aj o „zapojenie“ novica do nejakého uzavretého bratstva, spoločenstva, o jeho napojenie na nejaký konkrétny egregor, t.j. do energeticko-informačného poľa.

 

Jedno je však dôležité, takéto obrady sa zásadne vykonávajú s dospelými, uvedomelými ľuďmi, nanajvýš tak s mládežou, ale NIKDY nie s nemluvňatami. Znamená to, že vždy sa berie do úvahy zákon slobodného výberu na základe slobodnej vôle.

Pri kresťanskom krste je ale všetko úplne inak, lebo inicializáciu vykonávajú s nemluvňatami, ktoré nijako nie sú schopné sa vzoprieť, či inak vyjadriť svoju vôľu. Ale už len ten fakt, že všetky nemluvňatá, počas tohto obradu čiernej mágie silne plačú svedčí o tom, že aspoň takto vyjadrujú svoju búrlivú nepohodu s týmto násilným činom a neželanie sa stať jednou z ďalších zo stáda „ovečiek božích“, ktorú sú všetky predurčené na zaklatie.

 

 

Pri krste prebieha „zapečatenie“ všetkých energetických kanálov krsteného nešťastníka, a teda jeho (jej) plné odpojenie od zemských energií

Cirkev to nazýva „zrieknutie sa svojej hriešnej podstaty“. Pretože však nijaká iná podstata neexistuje, je to jednoducho zrieknutie sa našej všetko rodiacej Matky Prírody, ktorá nás porodila, vychovala a vykŕmila.

 

 

Hoci v niektorých lokalitách krstia ponorením nemluvňaťa do vody, väčšinou sa realizuje prax oblievania vodou hlavy dieťatka. Pri ostatných, nekresťanských obradoch takéhoto druhu – vrátane menorečenia – sa človek plne pohrúži do vody, či už rieky alebo jazera. Symbolicky to znamená opakovanie prechodu plodovou vodou a opakované narodenie sa. Okrem toho voda symbolizuje Kozmos, Astrál.

 

 

V Rumunsku ztratil kněz nervy a surově se snažil rukou umlčet novorozence, který při snaze o pokřtění velice plakal. Incident šokoval veřejnost a video bylo z youtube staženo. Surový rituál zahrnuje trojnásobné ponoření celého dítěte včetně hlavy pod hladinu vody. Takto církev páchá násilí na bezbranných dětech, jen co se narodí. (zdroj)

 

Podobný případ se stal během křtu ve Francii, kdy kněz udeřil malé dítě do tváře, přímo před zraky šokovaných rodičů. Ztratil nervy, protože hodně plakalo. Video bylo na youtube také odstraněno, abyste se náhodou nemohli podívat, co dělá církev s malými dětmi. (zdroj)

 

 

Ak väčšina kresťanov vykonáva iba oblievanie vodou hlavy, znamená to, že následkom takéhoto krstu ostáva krstený celý život izolovaný, jeho hlava je energeticky, informačne oddelená, t.j. ako keby „odrezaná“ od tela. Symbolizuje to fakt, že kresťania považujú telo za hriešne, pohlavné orgány za nečisté a hanebné.

 

Následkom toho je aj rodenie detí hriešne, veď vlastne všade do nemoty opakujú dualistickú neresť – večný boj „Svätého Ducha“ a „Hriešnej Hmoty“. Ich myslenie je svojou podstatou absolútne schizofrenické, keďže okolitý svet vnímajú nereálne. Toto ide do takého rozsahu, že normálny človek by mohol dostať dojem, že ide o psychicky ťažko chorých ľudí – ktorí sa vlastne ani nemôžu volať ľuďmi veď sami seba volajú ovečky božie – sú teda stádom baranov. No najstrašnejšie na všetkom je to, že akonáhle dosiahnu v spoločnosti väčšinu a začnú stáť na čele krajín, tak taká krajina sa nezadržateľne začne rútiť do nesčíselných bied.

 

Dualistická rozdelenosť celej ich energeticko-informačnej konštrukcie nesie za sebou ešte ničivejšie následky. Okrem toho, že svoju vlastnú Matku, ktorá ich porodila a vychovala považujú v podstate za „temný počiatok“, prišli na ešte zvláštnejšiu myšlienku – celý materiálny svet leží v moci Diabla.

Načo je dobrá takáto myšlienka? Kresťanské ovečky sa takto ako jedno celé bezhlavé stádo snažia všetkými silami dostať svoje Duše z „hriešnej“ Zeme do Nebeského Jeruzalemu, kde dostanú „večný život“. Ale pokiaľ žijú tu, v plnom súlade s touto doktrínou, tak sa všemožne snažia čo najviac vydrancovať našu Matku Zem. Prečo by to nerobili? Veď celý tento svet je aj tak v područí Diabla, nuž je len správne ho ničiť, veď či to nie je boj proti nepriateľovi ľudstva…?

 

Následky vidíme všade okolo seba – ničenie Prírody, špina a odpadky všade, aj v každej rieke, každom jazere. Nech sa objavia kdekoľvek, všetko ničia. Dokonca aj vtedy, ak sa snažia urobiť niečo pozitívne a užitočné, aj tak nič také nedosahujú. Prečo to robia? Lebo všetko robia v nenávisti k okolitému svetu.

 

Táto dualistická konštrukcia „navrchu biele – dole čierne“ dovádza k úplnému vymieraniu, degenerácii, chorobám. Veď ak sú naše genitálie „nečisté“, ak je to hanba, ak pohlavný styk je blud – dokonca aj v manželstve – ak rodenie detí je hriešne, tak ako sa môžu v takej krajine a spoločnosti rodiť zdravé, šťastné, plnohodnotné deti?

 

 

Niektorí povedia, že v minulosti sa na našich dedinách rodilo veľa detí, ale že to boli aj tak negramotní roľníci. Ale naši roľníci sa v minulosti ku kresťanstvu chovali ako k niečomu vonkajšiemu, vnútenému, cudziemu kultu. Zákutia teológie nikto nevedel, Bibliu nečítal a jednoducho žili podľa prirodzených zákonov. Hoci navonok chodievali do kostola, pri problémoch sa obracali na ľudových liečiteľov a liečiteľky, používali staré rituály a obrady. Dnes je situácia iná. Všetci sú plne gramotní, televízia vnáša medzi ľudí politiku kresťanov, celá propaganda dovádza ľudí k tomu, že všetci pokrstení sa postupne stávajú aktívnymi nositeľmi týchto dualistických nerestí na mentálnej aj energetickej úrovni. A túto nákazu šíria vôkol seba.

 

Overenie tohto stavu je pomerne jednoduché – pozrite sa na vývoj štatistiky venerických, gynekologických a urologických chorôb. Násobný nárast najmä za posledných 15 rokov. Myslíte si, že to je následok sexuálnej slobody? Nuž, v starom Ríme bolo sexuálnej slobody oveľa viac ako dnes, ale venerické choroby boli vyloženou zriedkavosťou a gynekologické choroby ženy vôbec nepoznali. Prečo? Pretože neexistovali nijaké doktríny o hriešnosti pohlavných orgánov, sexu a hriešnosti rodenia detí. Práve naopak, ženská misia rodenia detí bola posvätná, ba dokonca existovala posvätná chrámová prostitúcia, prekvitali falické kulty…

 

Kresťanský krst mimoriadne zhubne dolieha na ženy. Celá táto mrzkosť vplýva na podvedomie ženy – počínajúc históriou stvorenia Adama a Evy, pokúšanie hada, vyhnanie z raja a vina za to vo forme „rodiť budeš v mukách“… Celé to privádza k tomu, že ženské genitálie, ale hlavne maternica sa začierňujú.

Jasnovidci vidia toto začierňovanie ako čierneho pavúka, ktorý objíma maternicu svojimi tykadlami. Môžeme to jednoducho nazvať Počarovanie, ktoré však prebieha masovo a je v skutočnosti uzákonené štátom. Takto počarovaná žena sa proste stáva nebezpečnou pre seba a pre všetkých mužov, s ktorými vstupuje do sexuálnych zväzkov, dokonca ak ide aj o vlastného manžela. Sama osebe začína chorieť gynekologickými chorobami typu fibrómy maternice alebo eróziou kŕčka maternice a rôznych ďalších, z ktorých niektorými nakazí aj mužov.

 

Muž, ktorý vstupuje do sexuálneho vzťahu s takto počarovanou ženou dostáva namiesto čistej, svetlej energie „IN“, namiesto energie šťastia, požehnania a ľúbosti iba energeticky znečistený chumáč energie. Doktrína o hriešnosti sexu je vsadená hlboko do podvedomia, tak taká žena bude každý pohlavný akt na podvedomej úrovni prijímať ako svoje poškvrnenie, čo sa nakoniec neodvratne odzrkadlí na nej samej a aj na mužovi. Následkom toho muž namiesto zážitku šťastia dostáva iba pocit viny za „poškvrnenie“, čo zase neodvratne doháňa k potrebe zapiť tento nepríjemný pocit alkoholom. A tak sa opíjajú a vymierajú. Keď žena má takto hlboko v podvedomí naprogramovaný pocit hriechu za pohlavný akt – veď iba jediné počatie na svete v histórii ľudstva bolo bez hriechu – tak za každý pohlavný akt, t.j. za každé „poškvrnenie“, „zhrešenie“ bude podvedome želať mužovi smrť. Nuž aj preto sa muži dnes nedožívajú ani penzie a väčšina „kresťanských“ žien stretá starobu osamelo.

 

 

A čo v systéme kresťanského programovania znamená „niesť svoj kríž“? Dávajú do neho tento zmysel: pretože prarodičia, t.j. Adam a Eva zhrešili (Eva samozrejme viac) a Boh ich vyhnal z Raja znamená to, že všetci ľudia sú hriešni a musia na sebe niesť pečať tejto hriešnosti po celý život v nádeji, že po smrti ich príjmu v Kráľovstve nebeskom. Nechápu, že v čisto magickom zmysle dogiem o totálnej hriešnosti celého ľudského rodu to je sila ohavnej obludy Počarovania, ktorú na sebe nosia všetci pokrstení. Ale to ešte nie je všetko – kvôli tomuto na nich vloženému Počarovaniu všetko vôkol seba ruinujú, špinia a skutočne šíria myšlienky a činy takého druhu. Keď na seba preberajú kríž, tak to v okultnom zmysle znamená, že prijímajú na seba všetku negatívnu karmu židovského a následne kresťanského egregoru. Takže skrátene: krstom sa človek „odpája“ od svojho rodového egregoru a napája sa na cudzí, židovsko-kresťanský. Môže človek s takouto karmou naozaj žiť v očakávaní, že ho nebudú prenasledovať činy členov tohto egregoru? Z nášho pohľadu sa zastavila jeho evolúcia… a čo to znamená sme už neraz písali.

 

Čo iné ako trest si možno predstaviť za takéto činy? Predstavte si – narodilo sa čisté, zdravé, bezhriešne dieťatko – a nechce nič, len žiť svoj vlastný život, pokročiť vo svojej evolúcii. Čo je ešte horšie, dieťatko do dvoch mesiacov má aj možnosť spomenúť si na svoj predchádzajúci život. A čo príde? Ešte pred tým, ako sa mohlo samotné rozhodnúť o svojom osude mu „odpoja“ jeho energetické kanály a nasadia ho rovno do židokresťanského egregoru… Teraz už na ňom visia všetky ohavnosti a zločiny jasne a podrobne opísané v Starom Zákone, počínajúc Evou, pokračujúc vraždou Ábela a aj všetky ďalšie vraždy a zločiny, ktoré zavŕšili kresťanské cirkvi až po skutky všetkých členov ich dnešnej hierarchie. A on, nešťastník, bude celý život za sebou ťahať tento náklad čiernej Karmy, ktorá inak nemá k nemu nijaký vzťah. A to ju na neho naložili jeho ľúbiaci rodičia! Prečo? Lebo oni sami sú takí istí, ktorí slúžia tým istým barbarom v čiernych sutanách, ktorí dnes ovládajú aj vlády, ktoré ich zase na revanš tiež podporujú… ktorí sú však koniec koncov nič iné iba Čierni Mágovia!

 

Nakoniec si zopakujme to hlavné. Napojenie človeka na ten či oný egregor prebieha pri každej inicializácii. V prípade krstu sa však úplne ničí individuálna, reinkarnovaná skúsenosť. Človeku berú jeho právo na životnú Púť. Stáva sa zombi, automatom, biorobotom, ktorému vnútili – a to aj na energeticko-informačnej úrovni – myšlienku o jedinom ľudskom živote na Zemi. Práve preto kresťania nechápu, čo to je Karma či Inkarnácia, odvrhujú Evolúciu, zavrhujú predchádzajúcu existenciu Duše. Títo ľudia sa proste stávajú nebezpečnými pre Prírodu a to, že kresťania pomaly a nezadržateľne vymierajú dokazuje, že Príroda sa začala aktívne zbavovať toho rakovinového zápalu, ktorý sa volá kresťanstvo.

 

 

zdroj: https://www.jaks.sk/sk/odhalenie/Čierna%20mágia%20-%20Obrad%20krstu%20a%20rituál%20prežehnania_2940

upraveno a doplněno

 

 

p.s. Černého prokletí ze křtu se však naštěstí lze zbavit. Návod najdete v knize Anděl strážný.

Komentáře

Ikona diskutujiciho Hvezda 2018-10-25 02:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je zase nenavistny clanek od autora. To musel dlouho premyslet nez napsal takovou snuzku nesmyslu. Jasne ze dite u krtu krici, komu by se libilo kdyz mu neco leji na hlavicku a on nevi proc. Presne takhle ale i deti reaguji kdyz nekdo v jejich blizkosti vykrikne, zasteka pes a nedej boze lekarska prohlidka, no to deti rvou i kdyz jim meri teplotu. Clanek je plny nenavisti . Dejiny krestanstvi jasne ukazaly kolik uzasnych chytrych lidi co byli pokrtneni udelali pro tento svet. Nejak tu mysl zatemnenou nemeli. Krestanska Evropa ma jasny naskok nebo aspon doted mela pred nekrestani co se tyce objevu jako je treba penicilin , rentgen, ockovani i kdyz pomateni lide proti nemu take vystupuji ze to neni treba, holt nevideli to utrpeni drive kdy se umiralo na prave nestovice, tyfus, nedej boze vzteklinu nebo tetanus.. za vsim stoji krestani. Kdo byl nekdy v Indii tak prvni co ho prasti do nosu na letisti je smrad, spina prelidneni , nejsou to krestani a vida tezky zivot plny chaosu. vic se rozepisovat nebudu .Indie mi nevadi ale vadi mi kdyz nekdo zpochybnuje podstatu krestanstvi. At si to tam jde autor zkusit. Uvidime jak se mu nekde jinde bude libit. Ja bych to shrnula jednoduse. Dobry clovek muze projit peklem hroznymi zkouskami ted se mi vybavuji lide co prezili treba koncentracni tabory a jsou uzasni i kdyz s krizkem na cele. Zaver. Neni na skodu pouzivat zdravy selsky rozum, pokoru a uctu k tomu co nam nasi krestansti predci predali. Jak tezko se drive zilo. A ze nekteri byli negramotni? Aspon je to chranilo pred takovymi blaboly co pise autor clanku.. Ach jo no..

Ikona diskutujiciho Simona 2018-10-25 03:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tento článok je dobrá nalož. Úplne mi hovorí z duše. Kresťanstvo je plné samých negatívnych vecí, podľa toho ako a kým sa podáva. Kopec kňazov tú vieru úplne zle vysvetľuje. Všetci sme vinníci, hriešnici… a vôbec, od narodenia máme ľutovať, že sme sa narodili, že sme “nečistí”? Je to celé postavené na hlavu. Takéto vierovyznanie vôbec nepodporuje dobro. Mala som možnosť nahliadnuť aj do iných vierovyznaní, baviť sa s ľudmi, čo ucitievajú Budhu, či sú napr. hinduisti… Poviem vám, keď ľudia veria napr. na reinkarnáciu, na karmu, úplne inak sa chovajú. Prijímajú všetko s pokorou, snažia sa konať dobro… čo učí kresťanstvo? Cítiť sa stále ako hriešnik… a ak výkonám zlo, stačí sa pomodliť, a ide sa ďalej. Babky si pointrigujú, kňaz im odpustí a intriguje sa ďalej. Kam to speje… :-|

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-10-25 05:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kamarádka je křesťanka, pokřtěná, druhá taky a jeden z mých největších kamarádů to samé(nevím, proč kolem sebe mám tolik křesťanů). Ani jeden z nich nechce ze své víry vybočovat, nicméně je chápu, však já ze své taky ne. Ale o kamaráda se bojím… Jenomže ho v tom vychovali a už kvůli rodičům prostě nechce přemýšlet o jiné víře, či snad dokonce odkřtění(on nemá uzavřenou mysl, umí vidět za oponu tohohle hloupého divadýlka a chvílemi o své víře i velmi pochybuje, ale prostě rodiče do něj to křesťanství zakousli až moc hluboko). A já vidím, jak se na něj kvůli tomu lepí smůla a všemožní paraziti, je pak problém vídat se s takovým člověkem :-( což bolí.

Ikona diskutujiciho armag 2018-10-25 08:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Rituál má cenu jen tehdy, když vy sami mu nějakou cenu přikládáte.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-10-25 08:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:  Posuzovat to jak je země špinavá podle vyznávaného náboženství mi připadá hodně mimo. Většina Indů jsou velmi chudí lidé, žijí v hliněných domech, pracují z ruky do huby a ještě se k nim vyváží odpadky z evropy. Ti lidé mají tak važné problémy způsobené zejména chudobou, že si to neumíme ani představit. A mají také úplně jinou mentalitu (primitivnější), jejíž popisování by bylo nadlouho.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-10-25 08:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]:  Je to jedná obrovská neustálá nikdy nekončíci deprese a sebeobviňování z nelogických důvodů, které dovede člověka k životnímu neštěstí a smůle.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-10-25 08:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]:  Není to pravda. Podpis v matriční knize zpátky nevezmeš, ani ho neodmedituješ.

Ikona diskutujiciho sycho 2018-10-25 08:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

@Hvezda: +1, souhlas s tim, ze clanek je plny nenavisti.

Ikona diskutujiciho Klára 2018-10-25 09:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Věřím v to, že všechny věci a lidé na nás mají takový vliv, jaký jim sami připustíme. Proto nesouhlasím s tím, že nějaké vylití vody dítěti na hlavu, kterou se někdo cizí rozhodl označit za posvátnou, dokáže nějak odpojit dítě od něčeho tak všemohoucího, jako je matka Země. Vždyť je to úplně směšné. Sama jsem byla pokřtěná a nikdy jsem nepociťovala, že by mi to nějak ovlivňovalo život. V Boha nevěřím, dělám si, co chci a to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Dokonce bych i řekla, že úspěšně. Chápu tu nenávist vůči církvi, sama se jí VELKÝM obloukem vyhýbám, ale tím, že ma ni hážete veškeré zlo, které na této Zemi existuje, akorát prokazujete, že je vaše nenávist a zaslepenost mnohem silnější, než váš zdravý rozum a schopnost sebereflexe. Všechno na této Zemi pochází z lidí, kteří se snaží žít po svém tak, jak jen umějí. Sami víte, jak je život občas těžký a právě proto vznikají různá náboženství, jako berlička v tomto světě. Ano, i v církvi je samozřejmě pedofílie, podvody, zlost. Ale to protože jsou v ní jen obyčejní lidé. Ti, co jsou i mimo církev. Všechny tyto věci, co se dějí v církvi, se copak nedějí i mimo ni? Všichni jsme jenom lidé. A celý tento systém, včetně církve, který tu je, nespadl z nebes. Je to důsledek našich činů a toho, jací jako lidé jsme.

Ikona diskutujiciho Jasna 2018-10-25 10:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zúčastnila som sa viacerých krstov – keďže máme v rodine veľa detí a ich rodičia ich chceli dať pokrstiť. Neviem, z akých skúseností vychádza autor – ale pri poslednom, na ktorom som bola, bolo asi 20 detí a plakalo z toho jedno. Rovnako to bolo aj pri ostatných.(odhliadnuc od toho, že ja sama s krstom detí nesúhlasím) Fotky v článku preto považujem za dosť zavádzajúce, aj keď chápem, že mali podporiť autorovu ideu. V prvotnej cirkvi sa zásadne krstili dospelí ľudia – tak sa to teda uvádza v Biblii – ach, v tej "démonickej" knihe:-), ale aj v iných zdrojoch. Ja osobne poznám veľa spokojných kresťanov s dobrými vzťahmi, charakterovými vlastnosťami i materiálnym dostatkom. Určite sa nedá povedať, že sa im smola lepí na päty. Tiež poznám kresťanov, ktorí sa našli v tejto viere (nie v cirkvi), chápu pojmy reinkarnácia i karma a navyše sú vysokého veku a dobrého zdravia – lepšieho, ako mnoho mladých navôkol mňa. Nezdá sa mi teda tá teória vymierania :-) No a tiež poznám kresťanov, ktorým sa skutočne smola lepí na päty a neustále trpia. Neposudzujem to ale, pretože vidíme tak veľmi málo bez širšej perspektívy a poznania mnohého, že si netrúfam hodotiť, z akého dôvodu majú takýto život a či je to pre nich zlé, alebo dobré… Rovnako je to aj u ostatných "ezoterikov", "pohanov", "osvietených", "konzumentov", "občanov", skrátka ľudí. Ja osobne vychádzam z vlastnej skúsenosti, z rozhovorov s ľuďmi rôznych názorových skupín a náboženstiev, učím sa neškatuľkovať a neposudzovať. Učím sa byť opatrná v tom, čo šírim a čomu učím druhých ľudí. Učím sa "nekydať" na ľudí iných vierovyznaní a názorov, aj keď občas mi to dá zabrať :-) Mnohé články super, ale v týchto o vierach a cirkvách vidieť, že chýba hlbší prienik do témy a väčší rozhľad. No nevadí. Každý sme v niečom popredu a v niečom pozadu a všetci sme ľudia na ceste.

Ikona diskutujiciho Iveta T. 2018-10-25 10:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nestačím se divit nad komentáři…

Ikona diskutujiciho kalia 2018-10-25 10:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]: zrovna jsem chtěla napsat o člověku, který je pokřtěný, ale na křesťanství/židovství vůbec nevěří, a přesto se na něj vše v článku do puntíku vztahuje (a dokonce i víc špatných věcí, než je tam napsáno). Ale už se s tím člověkem nebavím a nakonec se mi nechce psát o jeho životě bez jeho souhlasu veřejně na internetu.

Ikona diskutujiciho Iveta T. 2018-10-25 10:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho hanka 2018-10-25 10:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Křesťanská víra má jeden základní nedostatek a to je přesvědčení že člověk tak jak je od přirozenosti není dobrý, je špatný a jeho přirozenost je špatná, ženské tělo ze kterého vzešel je nečisté. I tento jeden rys nezapadá do konceptu protože je-li "Bůh" dobrý, jak by mohl stvořit člověka který je od přirozenosti špatný a navíc nekompletní – když ke svému řádnému duchovnímu životu potřebuje křest. Tohle přesvědčení je hluboce v lidech zakořeněné, a nejen ve křesťanech, že žijí trpitelské životy, staví se do pozice oběti protože kdo netrpí jako by nežil. Tím pádem si lidi nevěří a věší se na autority. Křesťanství pro mě osobně není ani tak víra jako spíš ideologie. Prostě systém programů který vštípíte lidem abyste je mohli ovládat. Nejproblematičtější jsou programy trpitelství, sebeobětování, zakazování si být šťastný (co by tomu lidi řekli, přece hříšník musí být nešťastný) a upínání se na autoritu – nedůvěřování vlastnímu úsudku a v důsledku toho neschopnost se samostatně rozhodovat. Kořeny to má ve křesťanství ale toto všechno jsou programy které ovládají většinu lidí u nás, bez ohledu na jejich náboženskou víru. Vemte si co nás učí v školách: to samé. Akorát náboženství to lidem podsune líp protože to očkuje spolu se strachem a vinou. Je to hrozně hluboko v lidech uložené, proto i když někdo začne o víře pochybovat, se málokdy úplně vymaní, jelikož ty programy tam drží ten strach často až na nevědomé úrovni. Takže člověk třeba nebude chodit do kostela, nebude nosit křížek, nebude věřit v boha ale bude se v životě dál rozhodovat na základě programu trpitelství. Tolik asi k té mentální stránce křesťanství. Na energetické rovině je to taky zrůdnost, hlavně nechápu jak to že nikdy nikomu nepřijde divné že ty děti při křtu tak hrozně křičí. Pamatuju si na křest mého bratrance, normálně jsem o něj měla strach protože ječel jako by ho chtěli zabít. Ale lidi jsou holt už otupělí a myslí si že řvoucí dítě je normální.

Ikona diskutujiciho Zbavbit se obřadních předmětů ze křtu? 2018-10-25 11:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

VYNIKAJÍCÍ ČLÁNEK! A už to, že všechny děti při tom pláčou, by mělo tupé stádo "trochu" trknout a lidi nic, berou tento zrůdný rituál houfem. Strašné.

Ikona diskutujiciho armag 2018-10-25 11:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: Malé dítě přeci neumí psát. Kniha může shořet nebo ji klidně může roztrhat nějaké děcko nebo pes nebo ji sežerou myši.

Ikona diskutujiciho jirik 2018-10-25 11:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]: *Malé dítě přeci neumí psát.*

Ikona diskutujiciho Alue 2018-10-25 11:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]:  Armagu, když mluvíš o sňatku, tak ti logicky odpovídám na sňatek, tak nepleť hrušky s jablkama, snad každý ví kam se při sňatku podepisuješ. A psát tehdy umíš a děláš to vědomě.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-10-25 11:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]:  Pravděpodobně je to jedno. Na zrušení křtu oficiálně a písemně bys potřeboval příslušné listiny a na zrušení energetické potřebuješ křišťál, svíčka s šátkem to nevytrhnou.

Ikona diskutujiciho armag 2018-10-25 11:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[18]: Na tom přeci nezáleží. Je to zápis v knize. Když to dítě přejde na budhismus, islám nebo ateismus, tak to bude jeho volba a ponese za to své rozhodnutí odpovědnost.

Ikona diskutujiciho Verča 2018-10-25 12:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[20]: já s tebou souhlasím. neviděla jsem rozdíl  – tedy zatím – v osudu pokřtěného i nepokřtěného člověka. Mamka mě taky nechala pokřtít a myslela to tehdy dobře, vnímala to jako duchovní ochranu do mého života, neměla tyto informace. Rozumím, že to jsou stupidní rituály, ale taky ze vím, že člověk má i za těch nejhorších podmínek moc předělat věci po svém a dokáže to sám sebou.

Ikona diskutujiciho MOE 2018-10-25 13:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nechci se pouštět do nějakých diskuzí. Jen bych rád obohatil článek. Při křtu dítěte skládá slib rodič (rodiče), že dítě povedou cestou víry. Křest je z hlediska katolické církve – jak ty správně píšeš – považován za iniciační obřad. Při něm se dítě "představuje" církvi.

Ikona diskutujiciho Iveta T. 2018-10-25 14:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Ivan 2018-10-25 19:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krst môže byť aj na pomoc, ak človek, ktorý dieťa krstí je naozaj Boží muž. Určité sily môžu prejsť na dieťa. Len pre väčšinu dnešných ľudí to pôsobí ako brzda v ich egoistických plánoch, čo je z istého hľadiska pomoc, ktorú si nezaslúžia. Aj preto by mal byť krst vedomé rozhodnutie človeka, ale rodičia ktorí dávajú malé dieťa krstiť, asi Bibliu príliš nečítajú. (Podľa Biblie by človek mal vedome prijať vierou Krista, a keď je jeho rozhodnutie žiť pre Krista pevné, spečatí ho krstom, pozr. napr. Marek 16:16) Ľudia sú hriešni, (hriech hebr. mieriť vedľa, mimo cieľ) pretože dedičný hriech to je ich karma, aj vlastná, aj po predkoch a po rodičoch. Adam s Evou zhrešili najskôr tak, že povýšili sexualitu nad lásku k Bohu, preto dopadli tak ako dopadli a autor článku sa v podstate vyhadzuje z raja sám veľmi podobne, aký had ho na to naviedol? :-)

Ikona diskutujiciho Daniela 2018-10-25 19:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je zvláštní, já jsem pokřtěná a přesto na sobě věci, které jsou ve článku popsané, necítím. Ke křesťanství jsem sice vedená byla, ale ne žádným extrémním způsobem, a teď už na něj kašlu z vysoka. Moje rodina je v tomto ohledu dobrá, babička sice je křesťanka, ale nikdy se mi nesnažila namlouvat něco o tom, že všichni lidi jsou hříšní, že se mám litovat. Ale přesto bych se ráda toho křtu zbavila. Vím, že jde odkřtít křišťálem, ale je mi třináct a takovou věc, ačkoliv musí být skvělá, si nemůžu dovolit. Ráda bych se zeptala, jaký vliv má na tohle Energetický křišťál? A jaký je vlastně rozdíl mezi křišťály a energetickými krystaly? Tedy, pokud si budu chtít jedno z toho koupit, co je pro mě výhodnější?

Ikona diskutujiciho kiko 2018-10-25 19:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A čo evanjelická konfirmácia (katolíci majú myslím birmovku a príjmanie) má to tiež nejaký význam ako krst alebo je v tom rozdiel? 🙂

Ikona diskutujiciho Katka 2018-10-25 23:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Lol. Rodina meho muze je katolicka a neznam hodnejsi a milejsi lidi. Privdala jsem se do rodiny, ktera ma mezi sebou skvele vztahy a ktera o sebe pecuje, zajima se. To co tvrdi clanek je hloupost. Ze ma cirkev velke, velke problemy neznamena, ze je jednotna a ze se postupne nemeni. Samozrejme se mezi katoliky najdou hlupaci a konzervativci, kteri se zreknou deti nebo rodiny, ale ja si myslim, ze je to spis vec charakteru nez toho v co veris, zavrhnout sve deti prece muzou i nepokrteni ateiste. Krutost na svete existuje napric kulturami i nabozenstvimi. Videni sveta, ktere nabizi clanek povazuji za omezene. Uzitecnejsi by bylo kritizovat skutecne cirkevni problemy- jako je treba celibat a s nim souvisejici pedofilie, nebo postoj cirkve k homosexualum, k zenam etc. To jsou problemy o kterych ma smysl mluvit.

Ikona diskutujiciho Simona 2018-10-26 01:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nedá mi nespomenúť vynikajúci článok na tomto blogu, kde je sppmenuté aj kresťanstvo. Úplne to do seba zapadá:

Ikona diskutujiciho Ayeri 2018-10-26 08:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jakkoliv církev nesnáším a mám k ní odpor, tenhle článek je úplně mimo. Je v něm tolik nenávisti, že se nedá skoro číst. Asi ne úplně ve všem, ale církev nelze vinit z bordelu na téhle Zemi. .. za to můžou pouze lidé, kteří se chovají jako dobytek napříč všemi náboženstvími. ..I když je pravda, že pohan to neudělá, protože má k přírodě úctu. Jinak je to ale jedno, náboženství i ateismus. Přijde mi to dohnané do extrému. Ale nesouhlasem s tímhle nešťastně napsaným výplodem rozhodně neomlouvám církevní zločiny, je jich dost i tak a bylo by nám bez cirkve jistě líp.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2018-10-26 12:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Niesom pokrstený ale nebyť kresťanstva tak tu ešte behajú vikingovia a sekajú sa medzi sebou. Žijeme v duálnom svete a všetko so sebou prinesie niečo dobré aj zlé a je zbytočné čokoľvek odsudzovať, nič tu nebolo náhodou.

Ikona diskutujiciho armag 2018-10-26 18:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[30]: To je hovadina, a kdo asi upaloval čarodějnice.

Ikona diskutujiciho Efs 2018-10-27 02:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Už to tady bylo napsáno (třeba [1]:, [9]:, [10]:, [27]:, [29]:), článek je jeden velmi nenávistný jednopytlismus (háže vše do jednoho pytle a pytlem mlátí o sloup). To snižuje jeho důvěryhodnost. I já se přidávám k těm, kteří viděli děti u křtu v naprosté tichosti a klidu. I já znám mezi křesťany mnoho slušných a krásných lidí. Neměli bychom pominout ani potitivní stránku věci a to, čím církev (byť ani trochu nepopírám všechny hrůzy, které schovávajíc se za slova Písma způsobila) a mnozí jednotlivci vyznávající křesťanství (přesněji ti řídící se zejména evangelii, tedy Ježíšovým učením) přispěla a přispěli.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2018-10-27 10:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[31]: Děje sa len to čo má a ak sa poslanie kresťanstva a katolíckej cirkvi skončí, upadne aj tá. Kresťania scivilizovali pôvodné divoké kmene a upalování čarodějnic je zas ďalšia kapitola, to predsa ani nepopieram, ale o tom každý vie.

Ikona diskutujiciho Václav 2018-10-27 15:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Proč to není v češtině? :-(

Ikona diskutujiciho armag 2018-10-27 18:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[33]: Však tento papež je poslední, a právě proto, že Evropané již většinou prokoukli prohnanost církve, tak sem nahánějí muslimy, protože ti jsou ochotni poslouchat a třiskat hlavou několikrát denně o zem, protože to prý alláh tak chce.

Ikona diskutujiciho Dagmar 2018-10-27 22:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Můj šestiletý chlapec byl pokřtěný jako tříměsíční, je to nejuzasnejsi, čisté stvoření, které má rádo lidi, stromy, které objímá a vše co je součásti přírody. Nechápe, proč se někteří lidé nemají rádi a pro jsou zlí. Vše je o výchově, rodinném zázemí a jistotach, které dítěti dáte, aby z nej vyrostl zdravý jedinec,  jak tělesne, tak duševně. Je mi líto autora článku, někde se stala chyba, ale to ja posuzovat nemohu. Víra není o církvi, je to intimní vztah se Stvoritelem, klidně bez kostela o to tady vůbec nejde. Proberte se lidi, po ovocich a činech poznáte člověka ne po slovech, která jsou plna nenávisti.

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-10-28 00:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nerozbírejte tu další věci, další církevní zločiny, které by se "měly soudit". Článek pojednává o křestu. Snůška nesmyslů to není, jde o přiblížení toho, co se děje s ještě neposkvrněnou lidskou bytostí při křtu(snůška nesmyslů?! sakra, lidi, já vím, že vás sem chodí hodně, ale četli jste vůbec Aluščiny knihy? Očima i šišinkou mozkovou?). Hádat se tu o tom, jestli všechny děti při křtu řvou nebo ne, to mi teda promiňte, ale to je trochu mimo mísu ne? Že někdo pokřtěný nemůže dělat dobré věci nikdo neřekl, je to ale částečně poničená lidská bytost a to je přeci hrozné. Článek se prostě shoduje s názorovým systémem, který zastává a propaguje Aluščin blog. Navíc si to rozeberte z obecnějšího hlediska – za církví stojí další, větší instituce a za tou institucí ještě něco dalšího. A ani jedni z nich nechtějí dobro pro lidskou rasu. Mimochodem za všechno zlo na zemi církev nikdo neviní – ale rozhodně nepřispívají ničemu dobrému, já z hnusu vidím > především < tento samotný systém a loutkáře.

Ikona diskutujiciho Iveta T. 2018-10-28 11:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Iveta T. 2018-10-28 11:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-10-28 13:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[39]: Děkuji!:)) a přesně.

Ikona diskutujiciho Luz 2018-10-30 20:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Ano, souhlasím s tebou, ale zde jsou lidé velmi zaujatí, dokonce v jiné diskusi mi nebylo věřeno, že je vůbec možné, aby křesťané mohli mít šťastný a hodnotný život. Neboť jsou na tom všichni zle… nehledě na to, jaké obrovské množství jich je na světě a jaká rozmanitost toho, jací jsou a jakým způsobem víru žijí…

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek