Co se ve skutečnosti děje na rodinných konstelacích

23.3.2016 v Spiritualita 41

Máte zájem pomoci sami sobě a druhým ublížit? Pak rozhodně jděte na rodinné kostelace. Ptám se: kde je potom ale vaše svědomí, když se dozvíte následující data? Vzhledem k tomu, že vím o co se na rodinných konstelacích jedná, nikdy bych tam normálně nešel. Jednou mě přemluvil velice dobrý známý, abych se šel podívat na „seanci rodinných konstelací“ jako pozorovatel. Prvně jsem odmítal, ale po několika letech, když mě mezitím několikrát vyzýval a já stále odolával, jsem nakonec svolil. Vybavil jsem se speciální ochranou a jako absolutně pasivní divák jsem na jednu akci zašel. Měl jsem zakázáno cokoliv komentovat a říkat. Všechno co se tam dělo, ostatní neviděli. Bylo děsivé….

Pojďme si prvně položit otázku: Co jsou to rodinné konstelace a kdo je vlastně vymyslel?

Je to důležitá otázka. Důležitější, než jakákoliv jiná v případě konstelací. Je nutné se vždy dívat na tvůrce čehokoliv v souvislostech. Člověk, který za celý život prošel dlouhou cestu po planetě Zemi, a získával různé zkušenosti v různých oblastech a různých oborech, ba dokonce v rituálech. Dotyčný, který „objevil“ rodinné konstelace se jmenuje Bert Hellinger, původním jménem Anton Hellinger. Podívejme se na jeho životopis:


Narodil se jako Anton Hellinger roku 1925 v katolické rodině v Německu. Vyrůstal v Kolíně nad Rýnem, kde absolvoval katolickou klášterní školu. Odmítl se nechat naverbovat do místní organizace Hitlerjugend a byl proto označen za „nepřítele lidu“.

Na začátku války (1942) byl Hellinger povolán do armády. Zúčastnil se bojů na západní frontě. Byl však zajat spojeneckými vojsky (1945) a následně deportován do zajateckého tábora v Belgii, odkud utekl.

Po válce vstoupil do katolického misionářského řádu a dostal církevní jméno Suitbert, zkráceně „Bert“. Tato přezdívka mu zůstala i po opuštění řádu v roce 1971. V rámci své kněžské přípravy studoval na univerzitě ve Würzburgu filozofii, katolickou teologii a pedagogiku.

V roce 1952 byl vysvěcen na kněze. Působil v Jižní Africe jako vedoucí katolické misie a misionářské školy až do roku 1968. Naučil se plynule jazyk kmene Zulu, podílel se na jejich rituálech a získal respekt k jejich odlišnému chápání světa.

Prvním impulzem k jeho pozdějšímu přechodu od kněžství k psychologii byla série ekumenických školení zaměřených na skupinovou dynamiku, vedená anglikánskými duchovními při jeho pobytu v Jižní Africe (1960). Tato cvičení vycházela z fenomenologického přístupu. Cvičení byla zaměřena na rozpoznání podstatného v rozmanitosti přítomnosti, bez záměru, beze strachu, bez předsudků, zaměřená jen na to, co se objeví. Hellinger byl hluboce dojat tím, co tyto semináře ukázaly: Možnost smíření protikladů pomocí vzájemného respektu.

Počátek zájmu o fenomenologii byl i počátkem jeho rozchodu s kněžstvím. Hellinger popisuje, jak se jeden z trenérů zeptal skupiny: „Co je pro vás důležitější – vaše ideály, nebo lidé? Co byste obětovali pro to druhé?“ Pro Hellingera to nebyla jen filozofická hádanka. Byl na to citlivý, neboť si byl vědom, jak snadno nacistický režim obětoval lidi ve službách ideálů. Hellinger sám říká: „V jistém smyslu mi tato otázka změnila život. Základní orientace zaměřená na lidi formovala celou mou práci.“

Poté, co roku 1971 opustil kněžský řád, se setkává s Hertou, svou první ženou, kterou si bere krátce po návratu do Německa. Několik let strávil ve Vídni v klasickém kurzu psychoanalýzy na Wiener Arbeitskreis für Tiefenpsychologie (vídeňská Asociace pro hlubinnou psychologii). Ve studiu pokračoval na Münchner Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalyse (Mnichovský psychoanalytický vzdělávací institut) a byl přijat jako praktikující člen jejich profesního sdružení. V roce 1973 odcestoval do USA, kde 9 měsíců studoval u psychologa a psychoterapeuta Arthura Janova (autor známé knihy Prvotní výkřik).

Významný vliv na něj měl rovněž Eric Berne a jeho teorie transakční analýzy.

Bert Hellinger přednáší a pořádá semináře i ve vysokém věku. V roce 2011 vedl v Praze víkendový seminář „Cesta k uzdravení“ (navazující na stejnojmennou knihu) a v roce 2013 (v 87 letech) vedl v Bratislavě seminář „Ako sa nám podarí budúcnosť“ a poskytl zde televizní interview.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bert_Hellinger

Jenom krátce dodávám pro všechny kteří vidí více než ostatní mezi písmeny: Původní jméno Anton Hellinger bylo změněno na Bert Hellinger

Bert byl také v Simpsonových, že ano, a dále Hell in ger. Úsudek si udělejte raději sami.

Po krátkém vhledu do života tvůrce se můžeme nyní podívat na další část hry, která bezpečnou hrou ale není.

Je velice nebezpečnou „komedií“. Moc dobře víte, jaký názor mám na jakákoliv náboženství, která pozabíjela v minulosti po celém světě miliardy lidí a neustále i nyní vede války mezi lidmi a zabíjení je jejich životní energií (energií temných). I když jsme si všichni rovni. Je vynikající žít v míru a lásce. Žádné nábožensví, i když to NA OKO káže, nemá zájem nechat lidi v míru a klidu. Migrace, válka v Sýrii, exodus je také způsoben Vatikánem.

Co je to „sestavení konstelace“?

Člověk, který je s terapeuty již předem domluven, se rozhodne, že si sestaví např. konstelaci své původní rodiny. Původní rodinou se rozumí maminka, tatínek, bratři, sestry, dědečkové a babičky a další členové rodiny vynořující se z daleké minulosti – jakýsi prvopočátek, kterým je dobré začít a případně na něj navázat dalšími sezeními, kde by již chtěl klient řešit nějaké konkrétní problémy, které ho trápí.

Ale tento základ, původní rodina, je jako počáteční mapa, z níž zjistíme, jaké je naše místo v rodinném systému. Je dobré začít od začátku. (Různí terapeuti rodinných konstelacích mohou mít odlišné postupy). Při stavění konstelace klient představí účastníkům a terapeutovi svůj problém. Terapeut určí, se kterými rodinnými příslušníky se bude pracovat. Klient si intuitivně vybere z účastníků semináře ty, kteří budou jeho příbuzné představovat….

A právě zde všechno začíná. Neuvědomují si, že hra může být až moc nebezpečnou a vlasně hrou ani není. Pro některé dokonce v minulosti skončila hodně špatně. A přitom předtím žádné problémy neměli. Až po návštěvě konstelací.

Pro zajímavost jsme nechali udělat anketu, která se vyvíjela zajímavě, ale neustále konstantně…..

Když se podíváte na poměr lidí, kterým rodinné konstelace pomohly a kterým naopak ublížily, uvidíte skoro naprosto přesný poměr. Čtyřem lidem to ublížilo a jednomu pomohlo. Hned od začátku až dodnes byl tento poměr konstantně se vyvíjející. Jak je to možné, že ano?

V případě že necháme stranou dotaz na čtenáře: Ne nevím o co se jedná, kterých je 131 tak nám vychází 137+138 = 275 lidí, kteří udělali špatné zkušenosti, nebo se o konstelacích dozvěděli od někoho jiného a byli varováni. Oproti 35 lidem, kteří udělali výborné zkušenosti.

Moje dary

Když jsem byl malý chlapec, často jsem viděl (v pokoji kde jsem spal nebo kde jsem si hrál) bytosti, které ostatní lidé neviděli.

Komentoval jsem dění v pokoji tatínkovi a ten mě vždy podpořil. Neustále se ptal jak vypadají, co říkají a jestli jsou hodné, nebo jestli z nich mám strach.

Sdělil mi, že dospělí lidé většinou bytosti nebo duchy, které vidím já, nevidí a ani necítí… Cítil jsem je, i když stáli za mými zády a pozorovali mě. Někdy jsem s nimi i rozmlouval. Viděl jsem také vznášející se duchy, na které prskala kočka a dívala se ke stropu. Podobné to bylo třeba také u psů, kteří neměli důvod štěkat. Jsem rád, že mě kdysi rodiče včetně mé babičky podporovali a neříkali mi, že jsem blázen.

Bral jsem to jako přirozenou věc, kterou jsem si uchoval do dnešní doby. – Samozřejmě díky rodičům!

Znám z dětství určitý spínací mechanismus, kterým si aktivuji vidění do jiné dimenze, která je kolem nás. Žijeme v multidimenzionálním světě. Ne vždy se mi to však podaří okamžitě a na povel.

(Zde bych rád apeloval na rodiče, kteří budou číst tento článek, aby také podpořili vidění svých dětí a neříkali jim že tam nic není, popřípadě že jsou blázni!) Rodiče by se mnohé měli učit od dětí.

Kolikrát vidím obrazy, které běží jako v televizi a je to nějaký budoucí děj, na který popřípadě upozorním lidi, kterých se to týká. A varuji je.

Zjistil jsem za dobu své pouti po planetě Zemi, že někteří lidé mají také podobné vlastnosti jako já. Například jedna paní (vědma) ve Starém Hrozenkově má podobné vlastnosti (a několik jiných v zahraničí). Z karet nečte, vidí obrazy daného člověka jako na obrazovce televize a u toho vykládá budoucnost člověka, v případě že jí dotyčný navštíví.

Když jsme si ujasnili základ, půjdeme k podstatě věci

Jednou jsem byl pozván na rodinné konstelace. Bylo to za určitých podmínek, mohl jsem jenom sedět a pozorovat. Nesměl jsem nic komentovat. Posadil jsem se k oknům ve středu stěny. Celý prostor s „herci“ jsem dokonale viděl.

Člověk, který byl řídícím členem konstelací, na problém určité osoby postavil do středu místnosti nějaké zúčastněné osoby. Jedna měla představovat otce, matku, manžela či manželku, bratra či sestru a i zemřelé osoby, které odešly do jiné dimenze. Potom dával pokyny, co každá má dělat. Jak to vypadá na konstelacích při sestavování jsem uvedl v prvním díle. Potud je vše dobré.

Určitou dobu se nic nedělo. Až po vyvolávání mrtvých členů rodiny babičky a dědečka či bratra nebo sestry, začaly v místnosti z koutů, ze země nebo ze stropu či ze stěn vstupovat do místnosti různé bytosti. Nazvěme je pod jedním názvem energetičtí úpíři. Některé byly dost nepříjemné a temné. Různě se „lepily“ na „herce“ na parketu a neustále se přesouvaly.

Tito lidští upíři, kteří terapeutovaným osobám způsobují problémy odešli a dostali novou živou bytost-destinaci. Dostali se ale na jiné „herce“, (kteří po postupném projevování emocí a všeho možného včetně breku a mnoha jiných nepochopitelných projevů), na kterých zůstali pak jako batoh na zádech sedět. Opustili terapeutovanou osobu a odešli do jiné rodiny.

Osobě terapeutované se většinou uleví a problémy, které si sama měla vyřešit, přecházejí na jiné lidi.

Pamatujte si prosím: všechny problémy si můžete a hlavně MUSÍTE vyřešit sami, rozhodně to někdo jiný bez újmy na druhých nemůže dokázat.

Energetičtí upíři a „duchové“ bytostí odešlých do jiných dimenzí vypadají odlišně. Jejich potřebou je vysávat osoby druhé a potřebují jejich energii. O ty se právě jedná. Mohou jim také našeptávat (začínají slyšet hlasy) různé vzkazy.

Při objímání osob na hereckém parketu bylo vidět jak mnohé osoby energii ztrácejí, je jim kradena a přechází jinam. Na energetické upíry.

Také se zúčastnění herci, aniž by to věděli, vzájemně ovlivňují a kradou si energie. Kradou si tu nejcennější lidskou energii, které je na planetě Zemi jen určité množství a byla kdysi spravedlivě rozdělena. No co se dnes nekrade, že ano.

Problémy se nevyřešily, přesunuly se jenom jinam a zůstavají mezi námi

Lidé kteří se zúčastnili tehdejší konstelace, odcházeli domů s „batohy“ na zádech které se na ně přilepily. Nemusejí udělat vždy problémy dotyčným, kteří se konstelací zúčastnili ale jejich rodinným členům a přátelům, kteří je mají rádi. Tímto upíři využívají stažení více energií na sebe.

Popsal jsem vám stručně nejdůležitější dění na konstelacích. Nikoho nestraším, na nikoho nedělám bu bu. Popřemýšlejte sami a udělejte si sami Váš vlastní názor. Nemohu za to co vidím. Mám zájem pomoci druhým lidem bez ohledu na to co si ostatní myslí.

Mnozí se budou nyní ptát, jak se tedy ochránit před problémy, které mají a jakým způsobem je možné potíže, které získali na konstelacích zablokovat. Protože Vás dané téma bude zajímat asi více než konstelace, rozhodl jsem se vám připravit článek o obraně a blokaci těchto temných bytostí a upírů…..

Článek jsem napsal tak, jak jsem to vše viděl a co jsem zažil. Nic jsem nepřikrášloval a ani jsem nic nepřidával.

Článek byl vypracován na základě materiálů uveřejněných na prvopodstata.com:

http://www.prvopodstata.com/2016/03/08/skutecne-jsou-rodine-konstelace-bezpecne-dil-12/

http://www.prvopodstata.com/2016/03/10/skutecne-jsou-rodine-konstelace-bezpecne-dil-22/

Komentáře

Ikona diskutujiciho Arleta 2016-03-23 08:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ha, a dalsi vzdusny zamek rozfouknut. Clovek si proste vazne musi pomoct sam. Hodne stesti vsem 🙂

Ikona diskutujiciho Ivet 2016-03-23 08:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé. Nikdy jsem na konstelaci nebyla, ale vím o nich protože často potkávám reklamu v jedněch novinách od místního jasnovidce (jak se nazývá). Má tam vždy i nějaký článek o svých předpovědích nebo úvahách a pozvání na konstelace. Vždy si to přečtu, protože mě takové věci zajímají a musím říct, že je mi z jeho článků vždycky úzko a jeho slova na mě nepůsobila dobře. Cítila jsem z toho něco nedobrého a ani mě nenapadlo to jít zkoušet…

Ikona diskutujiciho :) 2016-03-23 09:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc hezky napsane, me to hlavne prislo jako uplny nesmysl, jako proc bych do svych osobnich rodinnych problemu mela zatahovat jeste dalsi cizi osoby, ktere s tim nemaji absolutne nic spolecneho?Za prvy to nekde pak muzou vykvakat a za druhy jim samotnym to muze jeste ublizit, protoze na sobe maji zbytecne navaleny problemy jinych lidi. Takze prichazeji se svym problemem a do toho odchazi jeste i s cizimi…Nechapu jak tohle nekomu muze pomoci, mozna tak v tom, ze si clovek rekne, je tak nejsem sama, nekdo je na tom i hur nez ja a to jsem si myslela ze ja to mam nejhorsi. To mozna, ale i tak to neni reseni problemu. Cizi obycejny clovek se v mych problemech stejne nebude nikdy moct poradne orientovat, muze to naopak jeste vic domotat a cele prekroutit dle sveho, na to je tak clovek s problemy urcite zvedavy. Staci ze ma problem jeden clovek, tak to budu jeste nejakyma konstelacema zdvojnasobovat, zstrojnasobovat a nevim co vsechno…chudaci lidi pak musi chodit domu s hlavou jak patraci balon uplne zmateni a pekne zblbly. Jako naky osobni terapie jeste budiz ale tohle je jasny parazitovani na lidech. Zavirat za to, vzdyt je to manipulace s lidskymi dusemi, mysli i pocity jak blazen.

Ikona diskutujiciho Erik 2016-03-23 09:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ano. O podobném jsem slyšel na téma holotropní dýchání.

Ikona diskutujiciho :) 2016-03-23 09:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

K cemu mi pomuze ze svuj problem s matkou, reknu nekomu uplne cizimu. Kdyz mam s nekym problem, tak to mam preci resit s dotycnym a ne to resit mimo nej. On ani trebas netusi ze se vubec neco deje, ale hlavne ze ja to uz roztrubuju nekde tamhle na konstelacich misto toho abych s tim sla nejdriv za nim.

Ikona diskutujiciho Petra 2016-03-23 09:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Záleží jak to kdo vede, ten kdo to vede musí dohlédnout na to, aby se dobře vystoupilo z role a nic na vás neulpělo. Mám nejradši lidi co ví, CO je zaručeně dobře a CO je blbě. Nic mezi tím!!!

Ikona diskutujiciho Jakub R 2016-03-23 12:56:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ještě ke jménu toho psychoterapeuta-kněze: Je to klasická ukázka manipulace (něco jako re-klama).

Ikona diskutujiciho BE 2016-03-23 16:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: Jo, môžeš řešit, když je matka po smrti…

Ikona diskutujiciho Jirka 2016-03-23 18:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jakube, dík za doplnění. Ale i tak, nejen původní význam jména, ale i ta podoba, byť náhodná, s nějakým jiným významem se myslím počítá a ovlivňuje pak působení jména na nositele.

Ikona diskutujiciho micka 2016-03-23 18:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Účastnila jsem se asi 20-30 konstelací (možná víc, nepočítám to). Nemám žádnou zkušenost s věcmi popisovanými v článku, naopak vždy to pro mě znamenalo posun a přínos. Není se čeho bát. Pokud je někomu po konstelaci nedobře (i třeba 1-2 dny), pak téma konstelace zarezonovalo s jeho vlastním problémem, a i to je dobře, protože o čem víme, s tím můžeme pracovat a už nás to neovlivňuje zákeřně z podvědomí. A náš vlastní problém je odkryt až když jsme schopni s ním pracovat. Terapeutka nám vždy vysvětlila pravidla a dle mé zkušenosti chodí na RK čím dál víc lidí a téměř vždy tam vídám známé tváře. Kdyby to pociťovali jako škodlivé, určitě by nechodili opakovaně.

Ikona diskutujiciho Mart 2016-03-23 19:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé, odkazy, ani www.prvopodstata.com

Ikona diskutujiciho Vcelka 2016-03-23 20:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja tam byla jen jako ucastnice a reakce negativni. Musela jsem stat "modelem" asi ve trech konstalacich a fakt jsem citila tu tihu, ktera na me ulpela. Den po te jsem onemocnela. Uz je to nekolik let zpatky.

Ikona diskutujiciho .lak 2016-03-23 20:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mimo pořadí ale před hodinou v obchoďáku mladá dívka přede mnou čekala na ta ťuldu  5? minut to jde tam obejít dvakrát, dvakrát mobilovala a milý taťulda se s penězi objevil a šklebem a nesl si krokem krok sun krok colu zero. Tak jsem si vzpomněl tady na článek a z 10. kas šel k ní neomylně tak pozoroval odněkud kde je.

Ikona diskutujiciho Melisa 2016-03-23 21:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[11]: jeste po poledni byla Prvopodstata ok. Ted vecer u me to stejne. Prave jsem se sla podivat sem na tyto stranky, jestli nekde nenajdu info, co se deje… Ale asi je to jasne, co se deje. Dnes bylo na Prvopodstate uverejnen 2. dil urciteho videa, ktere asi nejde nekomu! pod nos…

Ikona diskutujiciho Morell 2016-03-23 21:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hmmmm, Už staří židové věděli, že není důležité jen to, co děláme, ale jakou mocí to děláme. Neptali se, jestli jde o zázrak, ale jestli je udělán s pomocí Boha nebo Ďábla. Je dost podstatné, jací duchové jsou doopravdy ti, kteří s námi spolupracují.

Ikona diskutujiciho Gabby 2016-03-23 21:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sice mimo tema, ale jede vam prvopodstata????

Ikona diskutujiciho Alue 2016-03-23 21:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[14]:  Ano, prvopodstata spadla, ještě se neví co s tím je. Možná je to kvůli videům, která tam dali. Říkala jsem jim už na začátku že je to blbý nápad, ale nikdo mě neposlouchal….  Takže počkejte, co se stane dál a hlavně zachovejte paniku.

Ikona diskutujiciho :) 2016-03-24 07:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]:s mrtvym ste mel resit za zizva a pokud vim tak k tomu abyste si neco vyresili s zesnulym rozhodne nejsou potreba nejake konstelace. Staci kdyz si vztah k nemu vyresite sam uvnitr sebe. To co on jako duse dela a jak se na druhem brehu rozhoduje nebo k tomu kdyz to uvidi postavi on sam, to uz je jen na nem, ne na vas.

Ikona diskutujiciho :) 2016-03-24 08:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]: Myslim si ze zminovane v clanku asi nemuze rict jen tak kazdy. Ne vsichni tyto veci co se mu zjevovaly doslova vidi aby o nich mohl takhle s presnosti vypravet. S arogantnim, sobeckym, lhostejnym a diktatorskym clovekem asi nikdo nic neudela pokud on sam nebude chtit. Od takoveho co nejdrive je to mozne ruce pryc, a ano i pokud je to rodic, u toho vlastne o to vic. A vztah k nemu si uz resit sam v sobe. Odpusteni a pochopeni povetsinou staci. Ale to ze vy si uvedomite trebas, ze ma nejake sve problemy, ktere se snazi hazet na vas ale vpodstate to s vami nema nic spolecneho, to vam muze dat i obycejna terapie nebo jen staci trosku uvazovat a premyslet. Kdyby to k necemu vedlo, tak by opakovane nikdo chodit nemusel:)Nebo tam taky muze chodit porad jeden a ten samy clovek a pokazdy ve vztahu k nekomu jinemu, protoze clovek navazuje a vzdy navazovat nejake vzahy bude at uz dobrovolne nebo nedobrovolne. Takze misto toho aby se snazil naucit resit si problemy sam, bude porad chodit za nekym nekam…Uz jen ta myslenka je zradna a nesmyslna. Chcete rict, ze tam tedy stojite a jen pocitujete energie, ktere vam nikdo nijak neinterpretuje? tak to muzete delat i sama doma. Ale ja podle toho co mi vychazi z tohoto clanku a i z vypovedi jinych lidi, vim, ze to na tech sezenich funguje ponekud jinak.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-03-24 08:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]:  Toto neberte jako útok, ale jen konstatuji: Destruktivním lidem dělají dobře destruktivní věci a navíc energetičtí upíři na konstelacích vždycky hodně nasají energii z ostatních. A to je důvod, proč se najde dost lidí, co říkají jak jim to dělá dobře. Oni mají pravdu, ale už nevědí proč jim to dělá dobře.

Ikona diskutujiciho :) 2016-03-24 08:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[20]: Neberu, mas naprostou pravdu, take to tak vnimam.

Ikona diskutujiciho Ilona 2016-03-24 09:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud jsou nebezpečné rodinné konstelace,musely by být nebezpečné i astrohry jestli znáte,ono asi záleží na emocí h jaké silně je zažíváme a vlastně i v normálním životě, ale tam to není hra.A co třeba herci?Ty by museli mít takových upírů na sobě spoustu,proto možná plno herců chlastá.Nebo třeba různé kolektivní rituály…?

Ikona diskutujiciho Ayeri 2016-03-24 09:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na rodinné konstelaci jsem nikdy nebyla a nemám zájem tam chodit. Celý tento článek se mi ale zdá podivný. Podezřelý. Jako poslední dobou většina toho, co pochází z Prvopodstaty. Jak by asi dopadli herci ve filmech a divadlech, kteří mají tragickou roli, kdyby se na ně měly přenést problémy jenom tím, že je zahrají? Nechce se mi tomu moc věřit, spíš se mi zdá, že rozhádaní bývalí autoři Osudu mají pořád potřebu na sebe házet špínu. Nemám k prvopodstatě ani k autorovi prostě dobrý vztah. Na konstelaci bych nešla prostě protože osobní problémy nemám zájem sdělovat cizím lidem.

Ikona diskutujiciho ela 2016-03-24 11:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

a ty si nemyslíš, že by to mohlo být tak, jak psal jm? Že ti duchové, co tam tm viděl se pohybovat, jsou nižší astrální úroveň a že nenahlíží vše komplexně a nevidí Světlo a vyšší duchy? Moc nevím, co si o tom myslet.

Ikona diskutujiciho Proměnná 2016-03-24 12:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[20]: Tak pokud "špatně" vede ke katarzi, je to zase dobré a ve výsledku to člověkovi udělalo dobře. Připadá mi (a to teď mluvím spíše o psychice než energiích), že strašně moc lidí neumí konstruktivně pracovat s tím, když jim něco nesedí. Viz "triggery". Lidi najednou aby kolem sebe našlapovali opatrně, aby se druhého nedotkli. Zajímavý pro mě byl zážitek, když jsem se dívala na hru o něčem, co zasáhlo do živýho, oživilo hodně zlé vzpomínky. Bylo mi několik dní zle jak nechceš, celou dobu jsem brečela, fyzicky i psychicky na dně – a bylo to strašně dobře, ohromně mi to ve výsledku ulevilo – protože se prorazila hráz a ta zkažená voda šla ven, pryč. Nevím, proč tohle není obvyklejší, přijde mi, že když hodně lidem něco do tý hráze jen drcne, strašně se polekají a snaží se to za každou cenu stopnout a u toho si ublíží ještě víc, než kdyby to nechali plynout. A pak to, co s nimi v prvé řadě zatřáslo, je málem ztělesněné zlo. Na konstelacích jsem nebyla, ale nebála bych se toho ani s výše napsaným, aniž bych o onom pozorování pochybovala. Spíš nemám potřebu.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-03-24 12:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[23]:  To že herce z hororů postihují záhadná a nešťastná, nepřirozená úmrtí ti známo není? – Skutečně to funguje. Nebo v Česku se to ví o muzikálu Drákula.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-03-24 12:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[24]: Jirka nemá duchovní dary vrozené a nevidí duchy, takže tomu ani nerozumí.  K duchovnu se dostal později a je to spíš podnikání než skutečná cesta.

Ikona diskutujiciho Gabby 2016-03-24 13:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[17]: Promiň, já si nepřečetla komentáře výše :D 🙂

Ikona diskutujiciho :) 2016-03-24 14:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[25]:Je asi neco jineho, kdyz si neco takhle sama dobrovolne, nerizene a prirozene prozijes, a ocistis se, protoze to prijde nenucene a samovolne diky trebas filmu, knizce, tanci, milovani, zpivani, kresbe, hudbe apod, nez kdyz nekam dojdes a tam ti nekdo bude rikat, co mas citit, do koho se mas vcitit, kdy a jak to mas procitit, co to znamena, o koho jde, proc to citis a trebas to nechces ani moc rozebirat mezi lidmi spis v sobe a nekdo ti rekne, tak ted nam o tom rekni to a tamto..atd…sam clovek to vi stejne asi nejlip. Navic navaluji se na tebe cizi problemy, cizi energie, cizi entity, rekla bych ze se muze nabalit na nekoho i neco z minulosti takhle coz nikdy nevis. U filmu trebas to neni tak osobni, tam ti do toho nikdo nezasahuje a deje se to samo. Samozrejme ze i filmy maji svoji energii , ale tak nemuzeme se divit ze kdyz koukame na vrazdy tak asi moc pozitivni nebudeme. Mela jsem to tak s tancem. Vzdycky jsem nesnasela ze jsem tam prisla a musela tancovat podle toho jak oni chteli na co jsem ja chtela. Na tom neni nic svobodneho. Tak jsem se na to vybodla a tancila si doma jak jsem chtela a uzitek jsem z toho mela mnohem vetsi nez kdybych vedela trebas 1000 kroku pana mistra…Konstelace neni samovolna, prirozena je to ciste promyslena manipulace s lidskymi dusemi. A kdyz trebas ti nekdo neco rekne, nebo konstatuje jinemu a tebe se to dotkne, tak je to taky na tobe a uz jen ty musis vedet proc se to tak stalo a proc se to tak deje a jen ty s tim taky muzes nejak v sobe pracovat.

Ikona diskutujiciho Proměnná 2016-03-24 16:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[29]: Ona to tehdy byla celkem slavná hra od Eugena O'Neila – Long day's journey into night. Já právě narážela především na to, když je člověk účastníkem cizí konstelace, samotný by mi asi bylo nepříjemný, že některé moje vnitřní prožitky jsou předmětem cizí interpretace, ale když to někomu nevadí, proč mu to brát? Spíš bych v takovém případě byla zvědavá, než bych to, co se vynoří, brala za bernou minci. Ale už se mi několikrát podařilo na LARPu mimoděk rozehrát nějaký svůj problém – vzorec chování/uvažování, ti hráči kolem mě to naprosto přirozeně odzrcadlili, a mě to konečně docvaklo – jak to nebylo tak zapletené do celého života, ale pěkně izolované, dalo se na to koukat s odstupem, najednou to dávalo smysl. Třeba bych čekala, že se na konstelacích odehraje něco podobného.

Ikona diskutujiciho :) 2016-03-24 19:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[30]:tyjo tak nic z toho neznam, mrknu na to hlavne na ten tanec teda, to muze byt zajimavy, jinak ano urcite je to taky o cloveku, ja si takovte veci nejlip uvedomim trebas s pro me velmi blizkym clovekem kteremu muzu duverovat, u toho se nejvic odzrcadluje a kupodivu mi to priznani si to jde prave diky te duvere nejlip a hlavne uplne lehce.

Ikona diskutujiciho Karel Novotný 2016-03-24 20:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nerad bych tu psal nějaké nesmysly, ale…

Ikona diskutujiciho Alue 2016-03-24 20:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[32]:  To znám… Už když mi bylo tak 12-13 tak mě starší borec pořád strašně zval že mě zasvětí zadarmo do reiki a já měla špatný pocit, tak jsem řekla ne a on se strašně divil že nechci něco co je zadarmo. A pak se mi to samé stalo s konstelacemi, zase mě zvali zadarmo, měla jsem špatný pocit, řekla jsem ne a taky se divili… Dneska po letech se tomu směju 🙂 jak intuice krásně funguje a jak člověka chrání před jeho vlastní nevědomostí. Jen ji nemít zastřenou a umět jí naslouchat.

Ikona diskutujiciho myší královna 2016-03-24 21:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[26]: O Faustovi se to prý říká.

Ikona diskutujiciho :) 2016-03-24 23:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[33]:taky sem to mela uplne stejne s konstelacema i spoustu jinymi vecmi..

Ikona diskutujiciho Adam 2016-03-28 08:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Iva Adamcová o rodinných konstelacích

Ikona diskutujiciho Přemek 2016-03-28 14:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: Konstelace jsou špatné, ale k Tvé poznámce:

Ikona diskutujiciho Proměnná 2016-03-29 04:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[37]: Jedna psycholožka, u které jsem byla na semináři, to řekla hrozně pěkně, něco jako, že vytáhnout ty věci na světlo dokáže kdejakej amatér v hospodě, ale zabalit a uhladit to, aby ten člověk zase odešel v pořádku, je právě to mistrovství.

Ikona diskutujiciho Vojta 2016-03-29 17:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na rodinných konstelacích jsem byl několikrát. Klíčový je tam ten, který konstelace vede. Může se to dělat dobře i špatně. Já mám štěstí, že to pro mě byl přínos :-)

Ikona diskutujiciho Pavel 2016-08-13 19:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[39]: Já to vidím podobně. Sice jsem tam nikdy nebyl, ale pokud tomu rozumím dobře, tak by na konstelacích měly být sehrány scénky ze života jedné osoby.

Ikona diskutujiciho Martina 2016-10-31 16:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[26]: Jo, třeba takový Brandon Lee (syn Bruce Leeho) zemřel při natáčení filmu Vrána :-(

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek