Co ve skutečnosti dělají léčivé symboly / 3. díl / Symbol Boží světlo: Co radí literatura?

9.3.2018 v Spiritualita 40

Pokud jste však v obvyklém středu, + – nějaké hodnoty a setkáte se naopak s jasně destruktivní energií, jsou pro vás pocity nepohody a fyzické potíže celkem jasný signál, že právě přicházíte o energii, nebo že vás utlačuje destrukce, či na vás útočí temné bytosti, jaké pojmenování je vám bližší.

Abyste opravdu jasně, konkrétně a jistě byli schopni rozeznat co je váš případ, musíte znát svoji rezonanci, to znamená znát hodnotu svých přirozených energií. Jsou-li silně konstruktivní, a udělá se vám špatně, víte okamžitě, že jde o destruktivní vliv a víte, že se od něj okamžitě máte oddělit, ideálně varovat další lidi.

Pokud jste však v průměru a neoplýváte přílišnou citlivostí na energie, jste snadno zneužitelní pro všechny možné rádoby ,,léčitele“, kteří vám mohou nakecat jakoukoliv hloupost, aby z vás měli profit. Když si nejste jistí, jestli je vaše energie opravdu konstruktivní, velmi snadno uvěříte tomu, že když se vám při pohledu na nějaký symbol udělá špatně, že je to vaše vlastní destrukce, která z vás jde ven. Mohu vás ubezpečit, že ve většině případů to není pravda a že je na vás naopak aplikována černá magie, nebo že se na vás dělají pokusy.

A tím se konečně dostáváme k ukázce symbolů, které jsem chtěla rozebrat. Pokud vás téma zaujalo a chcete na sobě pracovat energeticky, je to už nad možnosti této série a spíš bych vám doporučila knihu Anděl strážný, kde je všechno popsané a vysvětlené krok za krokem.

Ta pozice, kdy nevím na čem jsem, musí být složitá, protože když si člověk není jistý sám sebou, tak čím vlastně a čemu má věřit? Jak si má být jistý tím, že mu někdo tvrdí pravdu? Nechávat si věci ověřovat u senzibilů je třeba jedna z variant, ale zase je to svěřování sebe a své víry do rukou druhého člověka a zase je tady riziko, že i ten údajný senzibil může být černý mág a co potom? Poradí mi přesný opak toho, co bych potřeboval.


Z dlouhodobého měřítka je lepší, snažit se na sobě pracovat tak, abych si jistý byl, případně sbírat zkušenosti a na všechno v první řadě aplikovat selský rozum, nevěřit slepě jenom proto, že jsem to už po dvacáté četl. A pokud tu citlivost a rozlišovací schopnost fakt nemám a nenajdu ji v sobě ani za zlaté prase, tak bych doporučila upustit od energetických terapií. Je možné využít služeb nějakého opravdu dobře prověřeného člověka (aby vám třeba něco zjistil), nebo to prostě nedělat vůbec, protože když si člověk nedá pozor, narazí si snadno nos o podvodníky. Když nemáte jasnou rozlišovací schopnost, jste pořád odkázaní na to věřit tomu co vám někdo druhý řekne a to je dost nevýhodná pozice. Této nevýhodné pozice využívá většina ezo metod.

Začneme symbolem Boží světlo, na které mě upozornil čtenář s dotazem, o co vlastně jde. Daný symbol vypadá takto:

Že jde o skutečně funkční anténu která něco dělá svědčí i fakt, že tento symbol byl mezi veřejnost rozšířen i s jasným návodem, jak konkrétně anténu nakreslit tak, aby doopravdy fungovala. U některých symbolů je to jedno (třeba křížek můžete kreslit jak chcete a výsledek bude stejný), ale u specializovanějších symbolů jako je tento, už je potřeba dodržet jasně daný postup.

Posloupnost jednotlivých kroků jasně zobrazuje návod vpravo. Omlouvám se předem, že vám sem ten symbol cpu takhle napřímo. Už se mi z něj dělá špatně, tak doporučuji článek scrollovat myší tak, abyste obrázek při dalším čtení zbytečně neviděli, aby na vás nevysílal víc než je nutné. Jen se podívejte, dál na to zbytečně nezírejte.

K tomuto symbolu se váže příběh, se kterým bych vás ráda seznámila a něco si k němu rovnou řekneme. Vložím vám sem prvně úryvek z knihy Tajemství zbloudilých duší, který s tímto úzce souvisí. Obálka knihy je na obrázku níže. Vidíte na ní temnou bytost. Už takový obrázek dává čtenáři jasné znamení, na čem kniha rezonuje.

Stručně popis knihy:

,,Pro všechny, kteří chtějí odstranit přivtělené duše, autorka uvádí několik podrobně popsaných způsobů, jak přivtělenou duši zjistit, jak ji z těla člověka odpoutat, jak odvést zbloudilé duše z určitých míst a jak se při této činnosti vyvarovat určitých omylů, kterými si člověk může velice ublížit.“

Napsala to Božena Koubová, vyšlo to v roce 2008 a dá se to najít jako .pdf. Z této (pravděpodobně) pirátské kopie poté dál čerpají různé ezo weby, které používají úryvky z této knihy pro svoje články a tak šíří učení a symbol dál. O zmíněné autorce jsem neslyšela a ve snaze něco si k ní najít, jsem našla jen tento stručný popisek:

,,Léčitelka je autorkou důležitých knih pro léčitele i pro ostatní lidi jak jsou spojeny duchovní světy a duchovní bytosti s námi. Působí v oblasti kinezologie, odblokování mysli, léčení orgánů a odvádění přivtěleních duší z fyzického těla do Božího Světla. Hlubinná terapie pomocí SRT, reiki mistr.“

Měla by být z Plzně, nic víc se najít nedá, ani fotka. Asi už vám začíná docházet, o co tady jde, když čtete ,,reiki mistr“. Opravdu, tohle čtení vážně stojí za to:

Úryvek ze zmíněné knihy, která daný symbol Boží světlo propaguje. Mé poznámky se vztahují k červeně označeným číslům a najdete je vypsané pod úryvkem níže:

,,Symbol Boží světlo je bránou k navázání kontaktu s vyššími bytostmi duchovního světa. Používá se při práci, kdy potřebujeme ochranu a pomoc vyšších bytostí a jejich sil. Můžeme prosit o ochranu sebe i druhých, o pomoc při jednáních a zdokonalení různých věcí. (1.)

Můžeme prosit ocokoli, ale musíme mít na paměti, že vyšší bytosti rozhodnou je-li splnění našeho přání pro naše dobro , pronejvyšší dobro, tedy pro dobro všech.

Abychom tuto bránu otevřeli, je třeba nakreslit symbol ve sledu a směru očíslovaných čar. Do prostoru před sebesymbol nakreslíme, zhruba 30-40 cm velký. Pak zavřeme oči a třikrát jej vizualizujeme, kreslíme v mysli. Někomu jde vizualizace lépe s otevřenýma očima. Pak třikrát řekneme jeho název – Boží světlo, tím symbol uvedeme do pohybu. Symboly vizualizujeme a jejich názvy vyslovujeme třikrát, tím se symboly umocňují. Název symbolu a následující slova můžeme říkat v duchu nebo nahlas.

Po celou dobu bychom měli držet páteř a hlavu ve vzpřímené poloze. Nyní stručně – třikrát – řekneme o co se jedná. Potřebujeme-li například pomoc při naší /nebo něčí/ ochraně před někým nebo něčím, jednoduše řekneme ochrana mne a své jméno /příp. ochrana pana B. a jeho adresu/. Pak celou situaci již jen jednou, ale podrobněji zopakujeme, jako bychom ji říkali někomu, kdo o tom vůbec nic neví. Řekneme, jak bychom si přáli, aby situace dopadla a poprosíme o pomoc. Můžeme poprosit i konkrétní bytosti, známe-li jejich jména a nakonec poděkujeme. Je-li náš cíl v harmonii s nejvyšším dobrem, za pomoci vyšších sil jej dosáhneme.

Příklad kdy nás čeká důležité jednání, nebo soudní jednání:

V tomto případě je lépe poprosit o pomoc o nějaký den dříve, než jednání má probíhat, dáváme tím prostor pro vytvoření určitých událostí. 1x symbol nakreslíme do prostoru před sebe 3x symbol vizualizujeme 3x řekneme „Boží světlo“3 x řekneme „soudní jednání“ . Pak poprosíme o pomoc a celou situaci dopodrobna vysvětlíme. „Prosím o pomoc při soudním jednání, které je určeno na 3.8 v 10 hodin v soudní budově /adresa/. Jedná se o…… prosím o spravedlnost, ochranu a pomoc při tomto jednání. Prosím, aby bylo dosaženo spravedlivého rozsudku. Děkuji“. Je namístě slíbit nějaký dobrý skutek, který můžeme udělat pro druhé. Je důležité pak tento slib dodržet.

Druhý způsob je následující. Když uvedeme symbol do pohybu a řekneme o co se jedná, místo podrobnějšího vysvětlování oslovíme Já jsem (2.) a alespoň třikrát zopakujeme předem sestavenou větu k situaci, kterou řešíme:

1x symbol nakreslíme

3x symbol vizualizujeme

3x řekneme „Boží světlo“

3x řekneme „soudní jednání““ Prosím spravedlnost a ochranu při soudním jednání, které se koná …….kdy, kde.

Příklad, kdy chceme odstranit únavu a bolesti, které cestují tělem z místa na místo. Tyto potíže nasvědčují napadení negativními strukturami.

1x symbol nakreslíme

3x symbol vizualizujeme

3x řekneme „Boží světlo“

3x řekneme „negativní neorganické bytosti a struktury“

Jelikož se v tomto případě jedná o metodu odpoutání, je nutné přiložit jednu ruku dlaní na srdeční čakru a druhou ruku ohnutou v lokti držíme dlaní ve výšce ramene. „Prosím o pomoc při odstranění negativních neorganických bytostí a struktur z mého těla“. (3.)

Následující větu opakujeme tak dlouho, dokud cítíme průvodní bolesti. „ JÁ JSEM-JÁ JSEM-JÁ JSEM– vědomí kosmické lásky,které ze všech úrovní mého těla odstraní a rozloží do jednotlivých živlových hmot všechny negativní neorganické bytosti a struktury, včetně astrálního napojení“. (4.)

Při odříkávání slov můžeme cítit intenzivnější bolest, můžeme cítit jak bolest odchází s průvodními jevy v těle, hlasité praskání v místnosti. Další možné projevy – pálení na zádech, štípavý tlak na levé či pravé straně krční čakry, pálivě studené šponování kolem solaru a srdce, rýpavé bolesti v podbřišku nebo tlak, studené závany. Celý proces je třeba opakovat třeba i několikrát za den, až do úplného uzdravení. Mnohým je možná známý tzv. zpětný úder, kdy se odpojená nebo odtržená struktura z těla napadeného člověka vrací zpět původci, kterému velmi těžce, někdy až smrtelně ublíží. Při procesu se symbolem jsou negativní struktury přetransformovány vyššími vibracemi, takže nemohou dále škodit.

JÁ JSEM je všemocná a za pomoci vyšších bytostí, které disponují obrovskými silami, mohou být miliony paprsků světla řízeny na jakoukoliv situaci, místo, nebo bytost.“ (5.)

Konec úryvku z knihy.

(1.) – Zajímalo by mě, jak může být někdo léčitel a učit druhé, když ještě nepochopil, že nesmí a nemůže na nikoho na dálku energeticky působit bez jeho vědomého souhlasu. Pokud není souhlas dotyčného, jde o černou magii, jak už bylo vysvětleno v předešlých dílech a dalších článcích. Nesmíte používat na nikoho symboly, aniž by to věděl, i kdyby byly vysoce konstruktivní, je to porušení Zákonů vesmíru.

(2.) – A jemináčku, víra ,,Já jsem“. Vzpomněla jsem si na ty stránky co propagovaly nějakou víru co se jmenovala ,,Já jsem“, co jsme nedávno v diskuzi probírali. Dané stránky již neexistují a já je nikdy moc nepročítala, takže mě dost překvapilo, když mi čtenáři sdělili, že se to tam postupně zvrhlo spíše v cosi co připomínalo sektu, kdy byly články naprosto pomatené a přitažené za vlasy, až nakonec autorka – buď kvůli nevůli lidí nebo protože pochopila co dělá – stránky zrušila. Pochází snad hnutí ,,Já jsem“ z této knihy, nebo to Koubová také odněkud opsala? Nebo jí to nadiktovaly ty bytosti, se kterými komunikuje? Včetně symbolu ,,Boží světlo“? Tak tohle by mě opravdu zajímalo.

(3.) – Nevím, jestli je to vtipné nebo smutné, ale vesmír nezná zápory a hlavně nerozeznává, kdy nevíme co říkáme. Říkáte-li ,,negativní“, vesmír to chápe jako pro nás konstruktivní. Takže když budeme říkat, že žádáme o zapuzení negativních entit, žádáme o zapuzení konstruktivních entit a kdo jsou to konstruktivní entity pro člověka? Přece andělé strážní a jiné prospěšné ochranné bytosti a energie. Jestli je Koubová pravidelně zapuzuje a navádí k tomu i své čtenáře, potom mi všechno začíná dávat smysl. Kde se uvolní prostor, tam vstoupí nové entity a ty rozhodně nebudou dobré. Proto pořád říkám, aby lidé neblbli a aby nepoužívali kódy, jejichž přesný význam a účinek neznají, jinak se stane právě tohle. Raději ubrat na egu a raději něco oželet, než si uškodit a než uškodit i druhým.

(4.) – No do háje. V překladu pro vesmír je to pokyn pro odpojení se od konstruktivních bytostí Vesmíru a zároveň o odpojení se od svého vyššího Já, od svého zdroje. Nic horšího na sobě prakticky nemůžete spáchat, protože se díky tomu dostanete do vleku opačných energií, opačných bytostí. Které jsou pochopitelně destruktivní. A vše do sebe zapadá. Koubová pravděpodobně ty věci nedělá vědomě, jen plní vůli temných bytostí, které jí předávají učení, které má šířit mezi lidi, tak aby se vysálo co nejvíc energie a poškodilo co nejvíce bytostí. Je to přesně ten systém, co jsem popisovala v předchozích dílech. Ale počkejte, ten pořádný masakr ještě přijde…

(5.) – Jestli také nevěříte vlastním očím, znova opakuji kritický úryvek:

,,Při odříkávání slov můžeme cítit intenzivnější bolest, můžeme cítit jak bolest odchází s průvodními jevy v těle, hlasité praskání v místnosti. Další možné projevy – pálení na zádech, štípavý tlak na levé či pravé straně krční čakry, pálivě studené šponování kolem solaru a srdce, rýpavé bolesti v podbřišku nebo tlak, studené závany. Celý proces je třeba opakovat třeba i několikrát za den, až do úplného uzdravení. Mnohým je možná známý tzv. zpětný úder, kdy se odpojená nebo odtržená struktura z těla napadeného člověka vrací zpět původci, kterému velmi těžce, někdy až smrtelně ublíží. Při procesu se symbolem jsou negativní struktury přetransformovány vyššími vibracemi, takže nemohou dále škodit.“

Teď už vám to musí být naprosto jasné. Symbol Boží světlo, v kombinaci s danými slovními pokyny, vás odřezává od vašich ochranných bytostí a volá k vám temné síly. Všechny popsané projevy, které jsou v tomto úryvku ukazují, že dochází k aktivaci a otevírání portálu, skrze který se na vás nabalí temné bytosti a zaútočí na vás. Popsané jevy přesně odpovídají tomu, co se děje, když úspěšně vyvoláte satanskou sílu a pozvete ji do svého života. Je to rituál černé magie, nabalený do ezo slov a když člověk neví co který kod a co které vyjádření znamená, když nezná symboliku a nezná rozdíl mezi negativním a pozitivním, nemá šanci to svým rozumem odhalit, zachrání ho pouze intuice, kterou však většina lidí nepoužívá. Kdyby ji používali, vypadal by svět jinak a lidé by v něm byli šťastní.

Pořád opakuji nevěřte mi ověřte si to, najděte si to, ale tohle si neověřujte a fakt to raději nezkoušejte. Demoliční následky pro vás by mohly být katastrofální, rituál může dělat ještě další věci, o kterých nevíme a neradím nikomu, aby si s tím hrál, nebo to bral na lehkou váhu.

(pokračování příště)


© Alue K. Loskotová, www.Aluska.org

Líbí se vám tento článek? Napište mi svůj názor do diskuze a nezapomeňte ho sdílet se svými přáteli. Děkuji!

Komentáře

Ikona diskutujiciho Kuník 2018-03-09 08:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A uvidíme také nějaký symbol co opravdu funguje?

Ikona diskutujiciho Jirka 2018-03-09 08:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj. Jen malý nápad – když chceš vložit pro ukázku nějakou "fuj" věc, můžeš to udělat jako klikací odkaz – kdo chce, podívá se a zavře to. A při čtení textu už to pak dál neruší.

Ikona diskutujiciho áťa 2018-03-09 09:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

skvělý článek, těším se na pokračování!

Ikona diskutujiciho Alue 2018-03-09 10:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:  jasan, ale to už je jiný seriál a ten ještě není hotový

Ikona diskutujiciho BED 2018-03-09 10:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, taky zírám. Pred pár rokmi som naďabila na človeka, zdál sa mi otvorený, priamy, cítila som aj účinok jeho snaženia pozitívne. – Až do chvíle kedy povedal, že je mu dovolené aby ON znížil alebo dokonca zrušil Ego toho, kto škodí, lebo už škodí priveľa ! :-D

Ikona diskutujiciho Alue 2018-03-09 11:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]:  A co je špatného na egu? Ego je touha prosadit se, něco dokázat, vybudovat, být pochválen, být uznán společností, je to potřeba vlastní hodnoty, vědomí si svého JÁ…. v adekvátní míře je klíčově důležité pro mentálně zdravého jedince, jenom některé ezo kruhy si z něho udělaly strašáka a pořád proti němu bojují, no pak se divíme když z toho blbnou.

Ikona diskutujiciho Ayeri 2018-03-09 11:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Fuj, hrůza. Ten obrázek, ten název, i ta ukázka. Sice jsem o něm doteď nic neslyšela, ale teď vím předem, že si mám dávat pozor.

Ikona diskutujiciho Aeonsun 2018-03-09 12:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Otázka není zda je symbol konstruktivní nebo negativní, ale zda otevírá vnímání vyššího světa, což bohužel, bohudík dělá. Jak s tím otevřeným vnímáním naložíte je na vás. Někdo přitahuje démony někdo anděly. Je to pouze otevírací rituál. Po otevření musíte už sami manipulovat s energiemi podle svého.

Ikona diskutujiciho Renata 2018-03-09 13:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

najprv som pozerala na obrazok , zacalo mi byt horsie, tocaky hlavy…az potom zacala citat clanok, zprvu som si myslela, ze to ma byt nejaky liecivy symbol, len pocity som mala ine az potom som sa docitala , ze nie ..

Ikona diskutujiciho Verča 2018-03-09 13:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já znám od paní koubové i další knížky, má je moje babička, ale

Ikona diskutujiciho Miro 2018-03-09 13:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj! Tak doteraz som si myslel, že takéto energie necítim. Ale prešiel som si obrázok ešte pred prečítaním článku a stiahlo ma na hrudi a zle sa mi dýchalo. Ale ďakujem za neho, aspoň už poznám ten pocit a ak ho nabudúce pocítim, viem o čo ide.

Ikona diskutujiciho Markéta 2018-03-09 14:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Z obrázku mi nebylo zrovna moc dobře po těle, nepříjemně mě mrazilo v zádech. Viděla jsem ten symbol nebo na vlas podobný nakreslený na ubrousku u mé známé a teď alespoň vím, co je to za ohavnost. Tu knihu vlastní taky, bohužel. Je konzumentkou všeho, co jen zavání ezoterikou a snaží si hrát na léčitelku. Ta osoba mi od Vánoc přišla nějaká divná a cítila jsem, že s ní není něco v pořádku. Díky těmto článkům zde zveřejněných mi dochází, že má známá praktikuje černou magii a začíná tím být pohlcená. Alue, jen piš dál. Lidi potřebují otvírat oči. Já samozřejmě taky. Některé věci mi prostě docházejí trošku pomaleji.

Ikona diskutujiciho BED 2018-03-09 15:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: … že škodí napríklad tým, že fyzicky napáda a bije, takému, že je dovolené znížiť Ego. :-/

Ikona diskutujiciho Jolana 2018-03-09 17:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]: Ony zkratky nejsou dobré v ničem. Většinou je to špatně pojaté, protože se člověk nezajímá o původ a vznik.

Ikona diskutujiciho adonajpetr 2018-03-09 20:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ten symbol je opravdu takový vtahující, místo dobíjející a příjemný. A k těm knihám lze jednoduše říci, že to jsou lidé, kteří lidi balamutí už vědomě a vévodí jim tedy opak dobra a lásky. Často vznikají názvy knih, které zní formulací jako vystihující daný okruh zájmu čtenářů a pak to člověk otevře a nechápe co se to tam píše za bla bla.

Ikona diskutujiciho Tara 2018-03-09 20:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Učím se čínštinu a je zajímavé, že první část je vlastně symbol pro člověka a nebe, i když jedna část chybí (ta která svazuje člověka). :-)

Ikona diskutujiciho Luz 2018-03-09 22:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[14]: Ano, vlastně se tím "jménem" při tomto setkání zaznamenaném vyjadřovala podstata Boha – to, že prostě je, že nepotřebuje jméno, které by ho odlišovalo od ostatních bohů, to, že Bůh prostě je a je podstatou bytí.

Ikona diskutujiciho Jana 2018-03-10 00:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Alue :-) dakujeme za clanok. Za seba mozem povedat, je to tazke sa vyznat v symboloch. Napr Metatronova kocka, v podstate to je uz skor vyssia geometria, urcite vsak nieco vyzaruje, no neviem posudit co. Ano, dnes tie rozne magicke ukony, hry so symbolmi ludia neberu prilis vazne. Ja som bola tiez taka a ked som si kupila knihu Tajomstva vysokej magie od Francisa Mevilla, pochopila som, ze to funguje. To som skusila len nejaky najlahsi ritual co tam bol na zaciatku knihy. Ale hned nato som uvidela za presklenymi dverami nacahujucu sa detsku ruku. Netrufam si povedat, ci sa mi to zdalo, ale vtedy som to brala realne a nemohla som kvoli strachu niekolko noci spat. Bolo to pre mna chvalabohu dostatocnou vystrahou pred podobnymi vecami.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-03-10 08:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[18]:  Metatron je Satan, psala jsem to v článku o archandělích a ježíši. Navíc je v tom symbolu šesticípá davidova hvězda a využívá to systém merkaba.  A co merkaba dělá s lidmi, co se taky ví. Takže nepoužívat. Jsou tam sice prvky z přírodní geometrie, ano, ale ty už to nezachrání.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-03-10 08:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[18]:  Ještě jsem ti Jani chtěla vlastně napsat ohledně té dětské ruky ve dveřích. Dveře jsou průchody z jedné dimenze do druhé a právě když znáš příslušný magický rituál, můžeš přes dveře vyvolat neuvěřitelné věci a bytosti. Některé ty magické postupy se dají použít i na dobré věci ke své ochraně, ale jiné jsou velmi nebezpečné. Upřímně mě překvapuje, že si někdo fakt dovolil dát funkční rituál takhle veřejně do knížky, protože když se to dostane do ruky někomu, kdo neví jak to deaktivovat, tak je ten dům potom neobyvatelný, nebezpečný a dotyčný se z toho může velmi rychle zbláznit.

Ikona diskutujiciho Jana 2018-03-10 09:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]: este mi tak napadlo, ze vlastne aj mandaly su v podstate geometriou. Tak asi aj kreslenie mandal moze vycarovat bud konstruktivne alebo destruktivne symboly. Vseobecne by som osobne povedala, ze krivky, kruhy su konstruktivne a rozne ciary, prechadzajuce cez tieto krivky a rusiace ich liniu mozu byt destruktivne. Rusia ich silu. Ale mozno sa mylim.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-03-10 10:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]:  Každá mandala je jiná, na každou by ses musela dívat úplně zvlášť.

Ikona diskutujiciho Verča 2018-03-10 11:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[14]: Jolano, moc Ti děkuji!! už chápu:-)

Ikona diskutujiciho Stefan 2018-03-10 12:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zakladom vsetkeho je rovnovaha.

Ikona diskutujiciho Ari 2018-03-10 12:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mne na tom symbole silne prekáža ta horizontalna ciara, ktorá pretína akoby roztvarajuci sa kuzel energií prichádzajúcich z hora, čiže čisto samotný obrázok vytvára skôr pocit odseknutia sa od vyssich zivotodarnych energií. A potom tie od seba odvrátenie polokruhy vo vnútri pôsobia na mňa ako spustace odsavania životných energií ž vnútorných orgánov. Čiže odrezať človeka od prísunu z  hora a ešte ho vycucnut z toho, čo už ma…

Ikona diskutujiciho zdeněk 2018-03-10 18:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

TO mi připomíná jak jsem měl jako dítě časté zácpy. Doktoři si nevěděli rady, tak mě rodiče vzali k nějaké alternativní léčitelce, bylinářce. Bylo mi tak 7 tak jsem vubec nechápal co povídá (to určitě ani rodiče :D ) a začala nám tvrdit, že to souvisí se špatným spojením hemisfér v mozku, na což taky sváděla mou tehdejší nesoustředěnost ve škole (ne, mě to tam prostě nebavilo).

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-03-10 19:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ne, že by se mi ze symbolu Božího světla dělalo vyloženě špatně, ale je na něm na pohled něco nepříjemného, tvrdého.

Ikona diskutujiciho aves passeri 2018-03-10 20:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[25]: Přesně. Já z toho symbolu měla úplně tentýž dojem.

Ikona diskutujiciho BED 2018-03-10 21:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Píšete mnohí – robí sa mi zle z toho symbolu. – to je predsa reakcia vás samých, vedomia, cítenia, subjektívnej nálady, pocitov. Málokto dokáže prijímať nové veci nezaujato, je drina sa na to "vyškoliť." Keď je povedané, že nejaký symbol vyžaruje deštruktívnu energiu, už ste namotaní. Nemusíte všetko študovať rozumom – nemusíte študovať symbol, ale čo je potrebné , nedovoliť aby si on vás uchňapol. Vaša pozornosť dáve jemu silu, čo on využije.

Ikona diskutujiciho Hvezda 2018-03-10 22:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to je tedy mazec Alue! Rikam si ze to snad ani neni mozne, ze by nejaka jak se tomu moderne rika synchronita tak nejak to slovo zni . Tak tuto knihu a jeste jednu knihu od pani Koubove mam doma. A je to jiz opravdu mnoho mnoho let co jsem skutecne bozi symbol pouzivala a dokonce presne podle tech navodu odrikavala svoje prani. Vsechno o cem tady v poslednich mesicich mozna tydnech pises jsem si prosla. Uprimne musim napsat ze ja bych v zivote asi na tohle nenarazila ale bylo mi to vnucovano silenou /tehdy netuse/jiz ted extchyni a jejiho syna, je to uz pomalu dvacet let co chteli byt vyjimecni, uvedomeli a duchovne na vysi a tak mi vnutili vsechy dily knih Rozhovory s bohem, vsemu jsem uverila ale porad mi neslo do hlavy  ze dabel neexistuje a ze Hitler odesel do nebe, nemohla jsem tomu uverit pak si koupili kurzy RST jestli jsem to napsala dobre a i na dalku me cistili s jednou sousedkou, takze jsem jednou poznala ze se na me napojily, protoze jsem zrovna sla po schodech a jakoby me neco nakoplo do hlavy a musela jsem se chytnou zabradli, presne jsem vedela ze jsou to ony a cisti me. Jo verila jsem tomu, a tak se na me postupne nabalily vsechny tyto knihy, porad je doma mam. Takze jsem vlastne splnila vsechny podminky co si temne energie prali, jenze citim ohromnou vdecnost ale opravdu moc velkou ze jsem to prezila. Muj nazor je takovy ze kdyz vam nekdo neco porad vnucuje, jsou to lide zavistivy a zly neprejicni, vi ze nemaji urcite vlastnosti jako vy a chteji tak moc chteji, tak nakonec se to vsechno obrati proti nim Tesat do kamene zlaty stary osvedceny selsky rozum, anebo s cim kdo zachazi tim take schazi ci jak se to rika, ja uz v cesku neziji pomalu ctvrt stoleti. Vsechno zlo asi co bylo obsazeno v techto knihach se jim vratilo. Trvalo to dvacet let ale je to pak skutecne katastrofa. Myslim si, ze urcite existuje nejaka vyssi vule, ochrana co vas chrani kdyz vas nekdo taha do tvz. sracek, kdy vam vymiva rozum a vy netusite protoze verite clenum rodiny, preci to s vami mysli dobre. Jejich hlavni vlastnosti byla hamiznost a zavist, tak nyni nemaji ani strechu nad hlavou, opravdu mi trvalo 20 let nez mi to doslo,… kdyz jsem se po letech znova divala na symbol boziho svetla, zadny strach jsem necitila a spatne se mi nedelalo, jen vzpominka na zlo s lidskou tvari na lidi co si mysleli ze bez poctive prace na sobe  muzou pomoci blabla ezoterickych knih dostat co chteji. Jeden z mala prikladu v mem zivote ze opravdu je zlo potrestano a na kazdou svini se vari voda. Je to o lidech, mohli jsme si normalni skromne v klidu zit ale oni chteli vsechno hned.. jeste jednou diky za tento serial opravdu jen neme ziram co je soucasti me knihovny.. a take dekuji andelum tem skutecnym to se pozna kdo je  kdo at uz v lidskem nebo eterickem tele tedy ted uz to poznam co ze me opadalo to spinave uschle blato a.. moje vdecnost nezna hranic po tom jakou lidskou sebranku a to se nechci rouhat jsem poznala. omlouvam se za hrubky urcite je tam mam.. malo cesky pisu a moc vas vsechny zdravim

Ikona diskutujiciho Tara 2018-03-10 22:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[26]: No, technicky vzato, kdyby se tedy nepočítal ten kříž na skříni (který by se dal pojmout jako bod pro udržení rovnováhy), tak se jednalo o klasické cvičení pro rozpohybování střev. Zajímavé, jak to paní zaobalila. :-D  :-)

Ikona diskutujiciho Veronika 2018-03-11 21:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za článek. Též se přimlouvam za vysvětlení spojení já jsem nebo odkaz na zmíněnou diskusi. Děkuji.

Ikona diskutujiciho hanka 2018-03-12 08:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]: Mandalky kreslím, ale ne klasické, vypadají jako rozevřené květy, myslím že v nich není nic destruktivního. Akorát jsem se jednou zarazila když mi došlo že na půdorysu mých mandal je vlastně kříž, jelikož si kreslím ze středu pomocné osy, abych to měla souměrné. Ale uprostřed je do kříže nespojuju, jenom naznačím čáry.

Ikona diskutujiciho pavel 2018-03-17 18:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jak naprqavit to co jsem již učinil  a symbol v nevědomosti použil? :-(

Ikona diskutujiciho 54irini 2018-03-18 12:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nádherný symbol. Avšak dost připomíná nějaký symbol z reiki. Zdá se, že jde o velké vylepšení oproti tomu, co se dá najít na internetu a v literatuře.

Ikona diskutujiciho if 2018-03-18 13:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]:Dvere môžete otvoriť do slnečnej záhrady, ale aj do pivnice. Nad zemou neexistujú len vyššie svety, ale aj nižšie pod ňou. Je len na Vašej slobodnej vôli, ktoré otvoríte a čo z nich pozvete sem. Človek má slobodnú vôľu ochutnať MôŽE všetko, ale málokto vie že následky už niesť potom MUSÍ – pri následkoch už nie je slobodná voľby výberu !

Ikona diskutujiciho myší královna 2018-03-21 15:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]: Máme doma knížku"Já jsem" od Foučkové, kdysi jsem si ji chtěla přečíst, když jsem chtěla číst něco motivačního a nevěděla jsem co. No, tohle jsem odkládala a odkládala… a jak to čtu, tak ani nezačnu. Jednak se mi reiki ekluje, jednak když mluvím k Bohu, rozhodně bych nepoužila slova "já jsem", protože je to úplně v rozporu s tím, čemu věřím. A já věřím, že k Bohu se má mluvit s pokorou, což tahle věta nenaznačuje.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-03-21 16:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[37]:  Mě na těch slovech ,,já jsem" samo o sobě nepřipadá vůbec nic podezřelého, problematický je očividně ten daný systém víry, co se k tomu pojí.

Ikona diskutujiciho myší královna 2018-03-21 16:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[38]: Ale jo, jasně, to nepopírám. Ale využití těch slov způsobem, jak je využívá ten systém, mi připadá právě neskutečně rouhačské a bez pokory.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-03-21 17:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[39]:  tvl fuj, to tam je fakt napsané? :D to je strašný.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek