Dechové cvičení

3.2.2010 v Bytosti 0

Z knihy Meditace-z německého originálu přeložila Eva Mezerová

___________________________________________________________

Postav se doprostřed místnosti. Nech své ruce na stranách viset dolů a dávej pozor, abys nevypínal ramena. Všechny své myšlenky a pocity nech s výdechem proudit do břicha a pánve.

Zavři nyní oči a udržuj své pocity pevně v prostoru břicha, ve svém středu, pokud možno dlouhou dobu. Dýchej potom vědomě hluboce do svého středu, aniž bys dech vytahoval do horní části těla. Pociťuj, jak se s každým nádechem tvá pánev rozšiřuje do stran, aniž by se tvé horní tělo pohnulo.

Udržuj vzduch co možná nejdéle v prostoru břicha a vydechni s pískáním a velmi pomalu. Můžeš se takto nadýchnout dvacetkrát a celé cvičení libovolně často opakovat. Než uzavřeš své cvičení, vdechni opět do svého středu a představ si světelnou tyč, po které se oběma rukama vytahuješ nahoru, až tvé ruce ukazují k nebi.

Dosáhneš hlubokého uvolnění, když během vytahování nahoru své paže doširoka rozevřeš. Vystrč své tělo a své ruce vstříc vesmíru a přidržuj se, zatímco dýcháš dále tak dlouho, dokud se tvé ruce neunaví. Nakonec během pískavého pomalého výdechu svěsíš ruce po stranách těla tak, jako bys chtěl obejmout zeměkouli. Na závěr vyšli do vesmíru myšlenkovou energii:

“Lásku, Světlo, spásu a mír všem bytostem!” a důkladně se uzavři, to znamená harmonizuj své éterické tělo.

Popsaným dechovým cvičením se naučíš, jak se spojit s ohromnými silovými proudy středobodu Země. Pozvolna se vibračně sjednotíš s centrem své planety a nalezneš bezpečí, důvěru a odvahu. Také se tak můžeš naučit identifikovat se s kosmickými ději a uvědomit si ve své mysli tóny a vibrace vesmíru.

Tato harmonizace éterického těla , které je doporučována na konec tohoto dechového cvičení a často označována jako “uzavírací”, se provádí následujícími pohyby: podrž ve výši pupku pravou ruku nad levou tak, aby obě ruce ležely jedna na druhé. Aniž by ses dotýkal těla, hlaď jej oběma rukama od břicha až k hlavě a před hlavu k zátylku. Tam uvolni své ruce a uveď je do výchozí pozice. Opakuj toto tak často, až se dostaví harmonie a klid.

Toto uzavření neznamená uzavření čaker, nýbrž přizpůsobuje jejich energetický tok opět normálnímu dennímu vědomí a zajišťuje správnou funkci jejich ventilů. Velmi ti radíme, aby ses takto harmonizoval před spaním a po probuzení, stejně tak po každé meditaci, ale také než se odebereš mezi množství lidí nebo na místa, kde by do tebe mohly vniknout negativní vibrace, například v nemocnicích a na hřbitovech.

Další Andělé – ZDE

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek