Dutá Země – Objevitelé II. (3.díl)

7.9.2017 v Záhady 4

3.díl

Dr. Ulysses Grant Morrow

Dr. Ulysses Grant Morrow (1864 – 1950). Narodil se v Kentucky. Vystudoval školu v Corning, Iowa zaměřenou na podnikání a těsnopis. Vydal knihu „Phonography“ o svém vlastním způsobu fonetického těsnopisu. V roce 1895 editoval vlastní noviny „Flaming Sword“. Morrow byl dobrý spisovatel a básník, mimo to získal pověst skvělého vynálezce a geodeta. V roce 1897 Cyrus Teed potřebuje experimentální důkaz pro svůj model duté země. Morrow vynalezl rectilineátor, což je dvanáct metrů dlouhý zkalibrovaný přístroj z mahagonu a mosazi, který slouží k přesnému zaměření zakřivení zemského povrchu.

Po pečlivém zaměření dokázali, že je povrch země zakřiven směrem vzhůru. V témže roce Morrow píše větší část knihy buněčná kosmogonie. V roce 1905 po sérii zesměšnění odchází z Koreshan Unity Foundation, nadále pokračuje v podpoře myšlenky duté země se skupinami v Německu a Argentině. Edice buněčné kosmogonie po roce 1905 ruší všechny zmíňky o jeho osobě, i když nadále používá jeho dílo. Po zbytek života pracuje jako sazeč v novinách v New Orleans až do své smrti 1950.


Následující video vysvětluje velmi zarážející důkaz o tom, že žijeme v duté Zemi. Naprosto přesné rovné desky byly nad hladinou moře vzdáleny přesně 1 metr. Kladením desek doleva a doprava s naprostou přesností bylo zjištěno, že desky se postupně přibližují k hladině. Na povrchu zemském by se měly od hladiny vzdalovat. Po kladení desek, zhruba 2500 metrů vpravo a vlevo, místo toho aby se desky od hladiny zvedaly, dotýkaly se hladiny. Tímto dokázal, že žijeme uvnitř duté Země. Pokus byl zobrazen na videu:

Rectilineator Data Favors Curvature – Concave Curvature – Steven Christopher Mirror

https://www.youtube.com/watch?v=H_tIbiJ6x38

Fred W. McNair

Fred W. McNair (1862 – 1924). Narodil se ve Fenimore, Wisconsin. Získal titul BS z univerzity of Wiconsin v roce 1891, poté dělal postgraduální práci na University of Chicago 1892 – 1893. McNair byl instruktor matematiky na University of Wisconsin 1889 – 1891, poté se stal asistentem profesora matematiky na Michiganské zemědělské škole.

Během let 1901 – 1903 vedl ambiciózní projekt na dole Tamarack pro účely stanovení změny hustoty zemské kůry gravitačních zrychlení v různých hloubkách důlních štol. Měření byla provedena ve spolupráci s USA. Geodetické přesné zaměření bylo prováděno pomocí přesných olovnic a chronometrů. Jednalo se o historicky nejpřesnější zaměření odchylek v gravitačním poli uvnitř zemské kůry, které mělo upřesnit vzdálenost k zemskému jádru. Jelikož se u všech pokusů naměřených na dole Tamarack dole olovnice rozcházely, bylo zřejmé, že centrum gravitace není dole, ale nahoře.

Raymond Palmer

Raymond Palmer (1910 – 1977). V roce 1947 začal vydávat zprávy (Adamsky pozorování ufo). V té době dělal beletrie, časopisy a vědecké články. (Zde v eng. zajímavý článek o jeho literární tvorbě a bádání v tématice UFO, obsahuje mnoho fotografií z jeho tvorby: Ray Palmer – The man from stars)

Poté se odebral na svou farmu ve Wisconsinu a začal chrlit časopisy jako UFO a Mystic. Odmítal názor, že talíře přilétají z vesmíru. Byl přesvědčen, že přilétaly z nitra země přes polární otvor na severu. Byl přesvědčen, že jižní polární region neměl otvor. V roce 1970 Palmer boduje fotografiemi severního pólu, zatímco jižní polokoule žádné otvory nevykazuje. Nevykazuje je proto, protože otvory jsou zamrzlé.

Raymond Palmer byl ze všech výše zmíněných nejsnáze zpochybněn, nastartoval tak éru „kachen“ o talířích, o dírách na pólech a když na něj zatlačili usmál se a řekl “ snad tomu nevěříte“. Takže mu všechno prošlo. Oficiálně podporoval myšlenku buněčné kosmogonie.

Alexandre Gustave Eiffel

Alexandre Gustave Eiffel: Narozen 15.12.1832 byl francouzský konstruktér a architekt. Nejvíce ho proslavila Eiffelova věž a konstrukce sochy svobody. Podílel se též na projektování Panamského průplavu. Byl však obviněn z podvodu a na dva roky musel do vězení. I když byl později očištěn, připravilo ho to o kariéru architekta a konstruktéra. 1912 založil v Auteil první laboratoř pro aerodynamiku. Umírá v Paříži 27.12.1923 ve věku 91 let.

O čem se ale nepíše, je fakt, který jej odsunul na listinu nepohodlných a to skutečnost, že se jeho výpočty vzdáleností spolu se zakřivením země neshodovaly. Udělal tedy pokus, kdy na stejnojmennou věž umístil ráhna a dolů spustil dvě olovnice. Na bezvětří čekal se svým týmem několik měsíců a výsledek byl ohromující, dole se rozcházely! Toto zjištění ho stálo dva roky života a zesměšnění za to, že chtěl svoje zjištění zveřejnit.

Richard Evelyn Byrd

Richard Evelyn Byrd: Narozen 25. října 1888 ve Winchesteru, Wirginia. Zemřel 11. března 1957 v Bostonu, Massachussets. Byl americký polární badatel, letec a držitel armádní medaile cti. Dne 9. května 1926, se Byrd a pilot Floyd Bennett pokusil o let přes severní pól v Fokker F-VII Tri-motor jménem Josephine Ford. Tento let odstartoval ze Špicberk (Svalbard) a zpět. Byrd tvrdil, že dosáhl pólu. Tímto letem si Byrd zasloužil všeobecné uznání, včetně udělení Medal of Honor (medaile cti), a umožnil mu zabezpečit finanční prostředky na další pokusy o přelet přes jižní pól.

Pro znalce němčiny máme vynikají video s vysvětlením, kdo byl Richard Evelyn Byrd a jeho objevy, které se nesměly celá desetiletí dostat na veřejnost.

Hohle Erde? Das Tagebuch von Admiral Richard E. Byrd Teil 1/2

Dutá Země? Deník Admirála E. Byrda – díl 1/2

https://www.youtube.com/watch?v=8mAfvEWis-0

Hohle Erde? Das Tagebuch von Admiral Richard E. Byrd Teil 2/2

Dutá Země? Deník Admirála E. Byrda – díl 2/2

https://www.youtube.com/watch?v=tXB1UENnywo

– 1927 Trans-Atlantický let

– 1928 – 1930 První expedice Antarktida

– 1933 – 1935 Druhá expedice Antarktida

– 1946 – 1947 Operace High Jump Antarktida

– 1947, 19. února prolétá arktickým otvorem na povrch planety, kde mu bylo povoleno přistát. Od původních obyvatel země mu byl sdělen vzkaz pro vládu USA, ohledně používání atomových zbraní. Byrd tuto zprávu předává.

11.3. 1957 umírá Richard Evelyn Byrd. Byl jeden z nezáhadnějších objevitelů na zemi. Data o jeho životě jsou snad častěji manipulovaná a přepisovaná, než bible.

Maurice Allais

Maurice Allais: Narozen 31. května 1911, Francouzský ekonom s neobvyklým zájmem o fyziku. V letech 1952 – 1960 pracoval na pokusech v oblasti gravitace, speciální relativity a elektromagnetismu.

Nečekaný anomální vliv na úhlové rychlosti v rovině kývání paraconického kyvadla byl zjištěn během dvou částečných zatmění Slunce v roce 1954 a 1959. Tento účinek je nyní nazýván účinkem Allais. Je objevitelem zakřivení světelného paprsku, čímž zpochybnil teorii, že světlo se šíří po přímce. V roce 1964 mu měla být udělena Nobelova cena za fyziku v oblasti parabolického šíření světelných paprsků, ale za záhadných okolností k tomu nedošlo. V roce 1988 dostává Nobelovu cenu za ekonomii.

(pokračování příště)

Komentáře

Ikona diskutujiciho Dexter 2017-09-07 16:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No, co dodat. Přání otcem myšlenky.

Ikona diskutujiciho Jane 2017-09-09 19:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško, je to naprosto neuvěřitelné, ani nevím, zda to úplně chápu. Ale jak by to bylo s vesmírnými družicemi a stanicemi, a raketami ? Že by létaly do středu země ?

Ikona diskutujiciho LucTuc 2017-09-09 21:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Páni, tahle série mě neskutečně baví, myslím si že to stojí za to si to přečíst a taky probádat tyto objevitele. Děkuji ti, je to velmi zajímavé, dost mě to zaujalo 🙂

Ikona diskutujiciho Alue 2017-09-10 09:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]:  Zkus vydržet na další díly, ten seriál bude poměrně dlouhý a ke všemu se dostaneme.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek