Dvacet nejčastějších otázek

10.5.2008 v Energie 1

CO JE AURA?
Lidská aura je složena ze sedmi vrstev elektromagnetických částic rozptýlených okolo těla. Tři vnitřní vrstvy kopírují siluetu těla, kdežto čtyři vnější vrstvy mají podobu barevného vejce.

KDY SE VYTVÁŘÍ AURA ČLOVĚKA? Splynutí vajíčka a spermie při početí vytváří jedinečný vzorec energie, který uvede v život vývoj aury nového člověka. Jak plod roste, odráží aura celou jeho bytost.

CO SE S AUROU STANE V OKAMŽIKU SMRTI? V okamžiku smrti se aura zcela vytratí. Zůstane pouze éterická vrstva, která žije dál a vytváří ducha zemřelé osoby.

MŮŽE AURU VIDĚT KAŽDÝ? Schopnost vidět auru je přirozená součást lidské bytosti. Většina lidí tuto schopnost nevědomky denně používá na úrovni podvědomí, utváří-li si názor na druhé a na život obecně.

JAK JE MOŽNÉ VIDĚT AURU? Lidský zrak spolu s takzvaným vnitřním zrakem, neboli intuitivním já, může auru spatřit snadno. Čípky a tyčinky v oku zachycují barvu aury a světelné vibrace a vnitřní zrak intuitivně interpretuje jejich význam. Chcete-li tedy vidět auru, musí být váš zrak v souladu s intuicí.

VIDÍTE AURU OSTŘE NEBO ROZMAZANĚ? Ze vzdálenosti dvou až tří metrů vypadá aura jako masa průhledné barvy. Při bližším prozkoumání sestává z malých barevných bodů velikosti špendlíkové hlavičky, které drží pohromadě magnetickou silou; význam těchto barevných bodů lze interpretovat.

CÍTÍTE AURU? Elektromagnetické částice fyzické vrstvy aury (vrstva nejblíže u těla) snadno ucítíte, když intenzivně třete dlaně o sebe a potom je od sebe pomalu a jemně oddělíte. Ucítíte magnetický tah.

JSOU V AUŘE VIDĚT NĚJAKÉ TVARY? V auře se pravidelně vyskytují nerovné tvary, pruhy, zakroucené čáry a skvrny. Mohou znamenat cokoli – od nemoci až po těhotenství.

CO ZNAMENAJÍ RŮZNÉ KOMBINACE BAREV V AUŘE? Barvy se v auře vytvářejí v přímém důsledku osobních zkušeností a zkušeností z interakce s prostředím a zobrazují setkání mysli, těla a ducha.

OVLIVŇUJE BAREVNÉ ČI VZOROVANÉ OBLEČENÍ AURU? Barvy okolního prostředí vstupují vibracemi do aury a mají chladivý či hřejivý účinek. Oblečení červené barvy například způsobí, že veškerá červená místa ve vaší auře budou vibrovat s vyšší frekvencí. Většina lidí instinktivně nosí oblečení, jehož barva připomíná převládající barvu jejich aury. Šedá a černá jsou jediné barvy, které mají negativní účinek. Absorbují světlo a energii aury a mají tendenci bránit jejímu maximálnímu výkonu.

O ČEM AURA VYPOVÍDÁ? Aura je odrazem všeho, co si myslíte, cítíte a prožíváte v současnosti, v budoucnosti i v minulosti. Aura je tedy zobrazením vás samotných. Jasnozřivé osoby jsou schopny z aury rychle přečíst informace o vás a pomocí interpretace vibrací aury předpovídat události.

JAK ČASTO SE AURA MĚNÍ? Aura se mění tak pomalu či rychle jako vy sami. Barvy, které zobrazují emoce, se mění rychle, kdežto barvy zobrazující silné stránky povahy, úspěchy a osud se mění pomalu.

JAK OVLIVŇUJEME AURY JINÝCH LIDÍ? Energie aury vstupuje do interakce se všemi ostatními formami energie. Setkají-li se dva lidé, jejich aury si vyměňují energii a instinktivně zjišťují, převládají-li příjemné pocity či nechuť. Někteří lidé vám mohou energii ubírat, neboťjejich aura směňuje svou nevyváženost s vaší vyvážeností.

MAJÍ NEŽIVÉ PŘEDMĚTY AURU? Nemají. Dotýká-li se však člověk nějaké věci, zůstávají na ní stopy lidské aury až sedmdesát dva hodin, a tak vzniká dojem, že předmět má auru.

JAK SE MŮŽE ČLOVĚK NAUČIT VIDĚT AURU? Především se musíte soustředit na kreativní polovinu svého mozku a procvičovat ji. Dále musíte rozvíjet své intuitivní vnímání. A konečně, musíte auru nechat, aby se před vámi sama zhmotnila, a ne po ní usilovně pátrat strnulým a upřeným pohledem.

CO SNIŽUJE PŘIROZENOU SCHOPNOST VIDĚT AURU? Člověk má potíže se schopností vidět auru tehdy, nemá-li dostatek tvořivé stimulace.

HRAJE U SCHOPNOSTI VIDĚT AURU NĚJAKOU ROLI VĚK? Schopnosti vidět auru brání pouze oslabené tvořivé a intuitivní projevy. Člověk může znovu získat schopnost vidět auru v jakémkoli věku.

JAK ZESILUJETE SVOU AURU? Základem pro dlouhodobou sílu a vyrovnanost aury je sebe-úcta. Respekt k vlastní osobě a sebedůvěra vytvářejí silné, vibrující barvy.

JAKÉ OBLEČENÍ SI MÁM VZÍT, KDYŽ SI CHCI NECHAT PŘEČÍST AURU? Bílé oblečení je neutrální a umožňuje jasný obraz barev aury jež obklopují tělo.

JAK POZNÁM, JE-LI ČTENÍ AURY PRAVDIVÉ A SPRÁVNÉ? Část čtení se vztahuje k současným životním událostem, a podle ní je možno zhodnotit přesnost čtení. Zbývající část interpretace se vztahuje k budoucnosti, a potvrdí se tedy až postupem času.

Komentáře

Ikona diskutujiciho hynek 2009-12-18 20:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj o auru se zajímám od letních prázdnin a dnes se mi podařilo vidět auru skrz vodu sprchoval jsem se dal jsem ruku do proudu vody a a soustředil jsem se a viděl jsem ..já jsem jeden z indigáčů mám indigovou auru…

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek