Egypt – O hieroglyfech a kartuších

12.4.2008 v Zajímavosti 1

HIEROGLYFY:

V Egyptě spadají první příklady písma do období mezi lety 3300 až 3100 př. n. l. Něktaří vědci se domnívají, že se Egypťané inspirovali písmem sumerským. Název egyptskýho písma, je původem řecký a znamená “posvátné”, sami Egypťané mu říkali “božská slova”. Měli pro ně totiž důležitý náboženský a magický význam. Věděli , že písmu je naučil Thovt, bůh moudrosti. Egyptské písmo obsahovalo asi 700 obrázků neboli hieroglifů. Většina z nich se dá rozeznat, jako obrázky předmětù. Pravděpodbně vyobrazovaly původně předměty, později vyjadřovaly také fonetické znění slov. Hieroglify se mohly psát zleva doprava, zprava doleva nebo dolů. Pokud zvířata či osoby hledí doleva, text se čte zleva doprava. Dívají-li do prava , čte se zprava doleva.


Poslední známý hieroglifický nápis pochází z r. 394 n. l. V následujících staletích je nikdo neuměl přečíst, a to až do r. 1799, kdy Francouští vojáci z Napoleonovy armády vykopali v Rosettì v Egyptě kamennou desku pokrytou nápisy v různém písmu – tytéž texty psané hieroglify, démonickým písmem a řecky. Záhadu se podařilo rozluštit francouzkému jazykovědci Jeanu Francoisu Champollionovi, který zveřejnil výsledky svého výzkumu v r. 1822. Camppollion dospě k názoru, že hieroglify vyjadřují spíš zvyky a hlášky než samotné předměty. Vycházel z džívějších domněnek, že slova uvnitř oválů zvaných Kartuše znamenají jména panovníka.

Každý faraon měl svůj znak. Ten se psal do “oválků”- kartuší.


jméno královny Hatšepsut

JménoThutmose III.

Jméno krále
AmenhotepaIV.
-Achnatona

Tutanchamonovo
jméno

Komentáře

Ikona diskutujiciho Ivan Jelínek 2016-11-02 12:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den,

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek