Éterické jevy stromů a Dimenze krajiny: Grafy podle Marko Pogačnika

21.6.2012 v Nezařazené 2

Milí čtenáři,

mám tady pro zajímavost další dva grafy z knihy ,,Přírodní bytosti“, (recenze na knihu Zde) ale tyto jsou již poslední, více jsem jich nenamalovala.

Určitě pro vás budou zajímavé a inspirativní, protože jak už jsem psala několikrát předem, na Markově vnímání je fascinující právě ta preciznost, kde má vše své místo a vše dokáže vyjádřit trefně v nákresu, jako málokdo.

Jako první tady mám Model souhry všech úrovní na příkladu dubu:

Marko zde vlastně namaloval dub a k němu postupně vzestupně vyznačil, jaká forma/ jaká bytost / jaký děj se na něm podílí. A to jsme pouze u stromu. Mám za to, že je graf celkem jednoduchý a velice dobře vyznačený, proto si ho vysvětlíme jenom ve stručnosti:

Úrověň vtělení vlastně znamená všechno hmotné v dubu. Marko sem přiřadil hmotu dubu, jeho vstřebávání živin a přeměnu dalších látek, patří sem i fotosyntéza. Zkrátka všechny děje na hmotné úrovni, které vidíme.


Úroveň vědomí, to už jsme u elementárních bytostí. – Déva uvnitř stromu sem patří, také místní ochránce, který povětšinou bývá a ,,Cyklicky přistupující el. bytosti“ znamená, že okolo stromu se během roku podle potřeby střídají různé druhy pomocných malinkých víl. Mluvíme tu hlavně o tvoření pupenů, rozkvétání a zrání plodů. – Marko totiž šel se svým pozorováním tak moc do hlubky, že zjistil, že těmto dějům pomáhají právě pravidelné skupiny dalších bytostí, které jsou úzce specializované.

Duševní úroveň už je dub jako samotná duchovní podstata, ale lokalizovaná. Dévy a víly, které sem Marco přiřadil, najdete i v prvním grafu – TADY. Všimněte si, jsou to právě bytosti vyšších úrovní (vzdušný živel), které spíše stráží samotnou podstatu věci, než konkrétní hmotnou formu. Jejich péče je ale stále zaměřena na určité místo a určitý strom, nebo více stromů, není to globální záležitost.

Duchovní úroveň, to už je jasné, anděl achetypu dubu, kdo jiný. – Opět strážce samotné podstaty, ale tady už z globálního hlediska.

Rozhodně je nesmysl učit se graf zpaměti. Měl by vám jen intuitivně ukázat, kam až sahá samotná existence jednoho stromu. Uvědomit si, jaký je to dokonalý mechanismus, jak je nádherný a co vše na tomto celku můžeme sledovat, úplně stačí.

Druhý graf jsou Dimenze krajiny:

Podobně jako s dubem, i tady máme zakreslené, co k čemu patří a co za čím stojí. Akorát že zde nepracujeme se stromem, ale celkově s krajinou, s naším okolím.

Tuto tabulku sledujeme ve sloupcích, ale v i pásech. Vlevo je vždy udaný určitý děj, o kterém víme. Napravo od něj máme nakresleno, do jaké konkrétní dimenze tento děj patří. A úplně napravo máme poznačeno, jak se tento děj a tato dimenze projevují v našem světě. Takže můžete číst zleva doprava, zprava doleva… je to vlastně jedno.

Po sloupích máte ,,rozvrstvené“ jednotlivé děje a po řádcích sledujete jejich spojitosti.

Příklad:

Třeba ,,Materializace“ je děj, který pracuje s hmotou. Vzniká, zaniká..

Napravo od ní je ,,Fyzická dimenze“, to dá rozum. Hmota je ve fyzické dimenzi.

A úplně napravo jsou ,,Krajinné formy“, čili sem spadají řeky, jezera, kopce, tráva, hory, slunce, vzduch… zkrátka všechna hmota.

Nebo když si vezmete ,,Aktivity elementárních bytostí“, tak vidíte, že spadají do ,,Citové dimenze“. Pokud jste čelti, nebo hodláte číst celou knihu, Marko vysvětluje, že veškeré elementární bytosti fungují v emocionální rovině a proto také se všem lidem i začátečníkům s nimi nejlépe komunikuje prostřednictvím tzv. vyci’tování. Tedy že komunikujeme prostřednictvím pocitů a emocí.

Proto el. bytosti jsou přiřazeny k citové dimenzi. A ,,prostory přírodních chrámů“ jsou místa, kde bytosti potkáváme a které jsou pro ně ,,posvátné“, či jinak významné. Určitě znáte třeba houbové ,,vílí“ kruhy. Patří sem i různé jeskyně, studánky, nebo velmi staré stromy, či nějak jinak zajímavě utvořené přírodní místo. Většinou ty nejkrásnější místa v přírodě, kde člověk tiše a v úctě rád posedí a která jsou velmi léčivá, bývají právě přírodní chrámy zasvěcené těmto bytostem.

– Tak se tedy projevují el. bytosti v naší hmotě.

Tato tabulka by vám měla pomoci udělat si jasno ohledně jednotlivých dimenzí, které mají vliv na naši krajinu, je velmi praktická. Také není smyslem se ji učit zpaměti, ale mít o tom alespoň základní povědomí a zhruba vědět, kam co spadá.

Uvidíte, že jakmile si uspořádáte mnohdy chaotické poznatky, najednou vám začnou zapadat do souvislotí a můžete s nimi začít konkrétně pracovat, používat je v životě. Z toho důvodu jsem vám přemalovala všechny tyto grafy.

Kam dál:

Otevřít rubriku ,,Nehmotný svět“ – ZDE

Máte otázku? Ptejte se do ►Mailu◄

Otevřít seriál Zákony Vesmíru

• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org/

Komentáře

Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2012-06-21 11:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé grafy. Ale pro mě asi nejsou žádným velkým přínosem. Já grafům nerozumím, i když mi je někdo takhle hezky vysvětlí.

Ikona diskutujiciho Eileen 2012-06-23 12:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Už dlouho se na tu knížku chystám, ale pořád jsem si na to ještě nenašla čas… Pletou se mi do cesty neustále jiné knihy :D

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek