Aluška.org Věděním ke svobodě 2020-03-29T18:13:09Z https://aluska.org/feed/atom/ https://aluska.org/wp-content/uploads/2019/01/ALUSKA.ORG-logo-vicezare-150x150.png Alue K. Loskotová http://www.aluska.org <![CDATA[Interiéry starodávných chrámů rezonují na zvuku o frekvenci 95 – 120 Hz]]> https://aluska.org/?p=16015 2020-03-29T18:13:09Z 2020-03-31T22:54:48Z Vědecká studie maltských chrámů sponzorovaná nadací Old Temples Study Foundation ukázala, že kamenné oblouky, stěny s výklenky a stupňovité stropy chrámů rezonují na zvuku o frekvenci 95 – 120 Hz, což odpovídá frekvenci nízkého mužského hlasu.Maltské chrámy jsou údajně staré 6500 let a rozhodně nejsou primitivní. Ať už to byli tehdejší architekti nebo stavitelé, někdo z nich si byl dobře vědom architektonických cílů budování těchto chrámů. Pokud se Žrec nacházel v jedné z místností takového chrámu, jeho hlas zpívající mantry, se odrážel od zdí a vytvářel u přítomných lidí určitý druh transu.

Ruina posvátného místa v Maltském chrámu. Komplex se jmenuje Hagar Qim

Podobný objev uskutečnil výzkum akustiky starověké chrámové architektury, která byla údajně postavena před rokem 3500 př. n.l. ve Velké Británii a Irsku. Newgrange a Wayland’s Smithy. Přestože výzkum byl uskutečněn Princestonskou univerzitou už v roce 1944, z nějakého důvodu se to ve školních učebnicích neobjevilo.

Waylands Smithy. Stavba je také opředená legendami o magii a výskytu duchů.

Všechny místnosti starodávných budov rezonovaly na zvuku o frekvenci 95 – 120 Hz. I přesto, že byly podoby vnitřních prostor těchto chrámů velmi odlišné. Některé chrámy byly postaveny do tvaru kříže, jiné do pětiúhelníku, jiné do tvaru okvětního lístku. Akustický efekt budov byl však stejný, lidský hlas v nich zvoní. Je to, jako kdybyste udeřili do velkého zvonu. Zvuk bude nějaký čas rezonovat a uslyšíte monotónní zvuko určité frekvenci. Na některých kamenech byly dokonce vyobrazeny instruktážní nákresy, znázorňující tento akustický jev.

Speciální účinky frekvence 110Hz
Vědci z Kalifornské univerzity v roce 2008 provedli experimenty s dobrovolníky, u nichž byla zaznamenána aktivita čelních laloků na elektroencefalogramu. Účastníci mohli současně poslouchat zvuky různých frekvencí. Výsledky byly ohromující. Při frekvenci 110 Hz se jejich řečové centrum náhle vypnulo a aktivita se dočasně posunula z levého do pravého laloku mozkové kůry. Pravý lalok je obvykle spojen s empatií, imaginativním myšlením, ovládáním nálady, schopností porozumět symbolům, čtením mezi řádky, riskováním a filozofickým myšlením.

Další akustické triky
Ve vědeckých kruzích se občas diskutuje o zvláštních akustických anomáliích, které jsou v pyramidě Kukulkan (Quetzalcoatl) a na rezonující ploše 150 metrů od chrámu. Pokud zašeptáte slovo na jednom konci tohoto obrovského ,,stadionu” (166m x 68m), můžete jej dokonale slyšet na druhém konci. Pokud zatleskáte uprostřed něj, ozvěna zopakuje tleskání přesně devětkrát. Pokud zatleskáte na úpatí chrámu Kukulkan, ozvěna se ozve ptačím pípáním (podle legendy je to výkřik posvátného ptáka Quetzala).

Mnohé Archeo-akustické studie dospěly k závěru, že byly megalitické stavby navrženy tak, aby rezonovaly se zvukem o frekvenci 95 – 120 Hz, která vytěsňuje mozkovou aktivitu z levé do pravé části předního laloku. Je nepravděpodobné, že by byl takový účinek v chrámech náhodný. A to byly postaveny před šest a půl tisíci lety! To znamená, že starověcí lidé měli znalosti nejen o akustice, ale i o lidském mozku, což je v silném rozporu nejen s teorií evoluce.

 

zpracováno podle zdroje

 ]]>
0
Alue K. Loskotová http://www.aluska.org <![CDATA[Tělo si všechno pamatuje: kde jsou ukryty stopy toho, co jsme prožili]]> https://aluska.org/?p=15860 2020-03-25T16:52:20Z 2020-03-30T22:54:45Z ,,Tělo si všech pamatuje.“ Tak zní jeden ze zákonů psychosomaticky orientované psychoterapie. Tělo uchovává veškeré vzpomínky a emoce, které jsme prožívali. Jestliže člověk své pocity a strachy ignoruje, najdou si výraz ve zdravotních problémech. Pokud jim nebude věnovat pozornost i nadále, bude jich stále více a budou narůstat. Každá část lidského těla odpovídá za určité strachy. Podle toho, kde nepříjemné pocity vznikají, se dá určit, čeho se člověk obává.Lidské podvědomí nerado některé pocity přiznává. Ty se pak uchylují na různá místa těla, kde se usadí. Tomuto mechanismu se v psychologii říká „vytěsnění“. Podvědomí vytěsňuje bolestné prožitky, myšlenky a vzpomínky, včetně strachů a obav. Aby se připomněly, transformují se tyto pocity do nemocí, a pokoušejí se tak získat pozornost.

Nakreslete si individuální mapu strachů
Potřebujete list papíru a kreslící pomůcky – ne však fixy nebo propisovačky.

1. Nakreslete svoje tělo.

2. Zavřete oči, soustřeďte se na své tělo, pokuste se do něj vcítit. Cítíte nějaké napětí? Cítíte se dobře? Vnímáte své tělo?

3. Stále se vciťujte do svého těla a ptejte se: Kde v mém těle žije strach?

4. Vyznačte na kresbě místa, kde přebývá strach. Takových míst může být několik, někde se strach projevuje silněji, jinde slaběji – můžete to vyjádřit intenzitou barvy.

Tělesná mapa strachů: kde se schovaly prožitky

1. Nohy. Bolest v nohou může vypovídat o strachu ze ztráty stability a opory. Člověku chybí jistota ohledně zítřka.

2. Pánev. Problémy v pánevní oblasti vyjadřují obavy v sexuální sféře. Tento strach provokuje řadu onemocnění a také brání ženskému orgasmu.

3. Břicho. Neklid v této oblasti signalizuje strach o život. K ohrožení života nemuselo reálně dojít, ale i podvědomě prožitá obava o život může být adekvátní příčinou vzniku problému. Člověk se nedokáže zcela uvolnit a cítit se v bezpečí.

4. Oblast bránice plus žaludek. Zde se ukládají sociální strachy. Člověk má strach, že ho společnost zavrhne.

5. Hrudní koš. Na mapě lidských strachů spatříme v této oblasti obavu člověka ze samoty, strach ze zavržení jakožto osobnosti.

6. Ruce. Zde se projevuje strach z kontaktu se světem. Lidé skrývající tento strach si často volí takové zaměstnání, kde nejsou nuceni ke kontaktu s okolím.

7. Zápěstí. Zde se objevují problémy v komunikaci. Pravé zápěstí vypovídá o obavách mužů, levé o obavách žen.

8. Záda. Člověk se bojí vlastní nedokonalosti, má strach, že nenaplní očekávání ostatních. Častý problém perfekcionistů.

9. Ramena. Ramena symbolizují zodpovědnost a sílu. Bolest v této oblasti je spojena s lidským strachem projevit nedostatek sil, nebo nevyrovnat se s vlastní zodpovědností

10. Šíje. Časté angíny, pocity staženého krku, škrábání v hrdle, to vše trápí lidi, pro které je těžké vyjádřit vlastní pocity. Neustálé napětí šíje vzniká proto, že kdykoli se city chtějí vyjevit, hrdlo se stáhne a brání jim proniknout ven.

11. Obličej. Na tělesné mapě strachů obličej symbolizuje obavu ze „ztráty tváře“. Tito lidé potřebují lásku a pochvalu. Aby všem vyhověli, nosí na obličeji ustavičně masku.

12. Oči. Strach z reality ochromuje jeden z hlavních kanálů lidského vnímání. Člověk odmítá vidět pravdu, což se projevuje v problémech se zrakem.

Emoce nesmíme zadržovat v sobě. Zejména utajovaný strach bývá příčinou řady onemocnění. Vyrovnáte-li se se svými vnitřními prožitky, zbavíte se zdravotních problémů.


podle zdroje 

]]>
1
Alue K. Loskotová http://www.aluska.org <![CDATA[Totemové zvíře: Fénix]]> https://aluska.org/?p=15942 2020-03-25T10:55:46Z 2020-03-29T22:54:47Z Fénixové figurují v mnoha legendách z celého světa, od Číny po Řecko. Proto byli známí pod různými jmény. Obvykle je Fénix zobrazen jako pták ohně, ale v mnoha mytologických příbězích jsou to také krásní ptáci s fantasticky barevným peřím.Fénix jako totemové zvíře
Na rozdíl od jiných ptáků Fénix nesnáší vejce, ale místo toho si vytváří hnízdo, když se připravuje na svou smrt. Když bude v hnízdě, bude ve chvíli smrti vytvářet velké množství tepla, které jeho hnízdo zapálí. Větvičky stromů a hnízdní materiál fungují jako podpal. Po třech dnech se pak fénix narodí z popela znovu. Je znovuzrozený. Fénix je propuštěn z moci smrti a schopen žít navždy.

Mytologie o Fénixovi se různí napříč kulturami. Některé říkají, že ptáci jsou vždy vídáni ve dvojicích, jako symbol Yin a Yang, muž a žena.

V jiných příbězích je Fénix spojen s východem a západem slunce.

Ve středověku dokonce představoval Fénix vzkříšení Ježíše Krista, protože jeho cyklus vzkříšení trvá právě tři dny.

Bez ohledu na dávnou mytologii je Fénix mocný zvířecí totem a průvodce.

Symbolika Fénixe
Fénix je známý jako symbol znovuzrození, nových začátků a povstání ze starého popela. Je to symbol, který je známý po celém světě a má dlouhou historii.

Čtěte také: 
Meditace pro poznání totemového zvířete
7 Znamení která prozrazují, že máte šamanské schopnosti
Seznam totemových zvířat a jejich význam
Jak jsem poznala své totemové zvíře

Co znamená, když do vašeho života vstoupí Fénix jako zvířecí průvodce a totem:

Život
Čas
Magie
Čistota
Jasnost
Znovuzrození
Obnova
Dlouhověkost
Tvořivost
Ochrana
Nesmrtelnost
Vzkříšení
Znovuobjevení
Proměna

Proto jako totem, nebo zvířecí průvodce, dává Fénix naději všem lidem, kteří jsou v zajetí zoufalství a čelí zhoubným vlivům, které z nich vyčerpávají životní energii.
Také jsou to ochránci života a mohou vám pomoci proměnit váš život v něco čistšího a lepšího.

Když k vám přijde Fénix, je to znamení, že jste schopni znovu obnovit své síly i energii. Pomůže vám také na vaší vlastní cestě duchovního rozvoje.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2020

 ]]>
3
Alue K. Loskotová http://www.aluska.org <![CDATA[Kuriozitky z mailů a diskuzí: Neřešitelný problém z minulého života]]> https://aluska.org/?p=14893 2020-03-27T06:28:45Z 2020-03-28T23:54:03Z Vaše oblíbená série kuriozitek je po delší pauze zpátky. Dnes si posvítíme na jednoho vykutáleného starého mládence a paní, která něco chce, ale řešit to nebude. Identita pisatelů byla ze zpráv záměrně odstraněna. Bavte se!
1. Přišlo mailem: ,,Myslim si, ze Ti mam co nabidnout ale nevim co chces.”

,,Zdravim TE Alue.Jsem 57 lety mladenec ktery toho nemalo prosel a vyzkousel.Jsem 6 let v cz a sleduji Tvuj blog radu let z Francie, tet z cz, tak jak jsem sledoval blog tveho konkurenta.Myslim si, ze Ti mam co nabidnout ale nevim co chces.Od mych 27 let jsem byl mimo cz a prozil jsem si sve v cizinecke legii u parasutistu.Afriku vcelku znam, aspon podle fr meritka a pomery taky.Pak jsem pracoval na programu ARIANE ve Francouzske Gyuane 2 roky,  nikomu to nic nerika.Tobe asi take ne??? Posleze jsem zil v jizni Francii – Provence.Pokud by Te muj mail zaujal, dej vedet.Velice rad bych se s Tebou setkal a poznal Te a Tvoje osobni nazory o zivote..Tvuj cas je drahy, muj take.Jsem z ***** a byvam casto v zahranici.Schuzka musi byt dlouhodobe planovana….nekde na neutralnim uzemi…nevim odkud jsi.Pa ahoj. ********3″

Chlapi ve věku mého otce nebo mého dědy mi píšou poměrně často. Nechápu, kde se v nich bere to ,,sebevědomí”, pokud bych se měla vyjádřit slušně.


2. Objevilo se v komentech, krátce po tom prvním mailu. Mám takový dojem, že autor je totožný, zejména to jde poznat podle vytříbeného českého pravopisu:

,,To jsou fakt krasne veci….Reknu to Vse srozumitelneji Trezalka teckovana….U M NE SI JI MUZETE NAKOSIT KOSOU; ne prehanim ale mam ji fakt dost ,, hypericum perforatum ,, snad jsem se nespletl Alusko zajimas mne….JSI NEJAK MOC CHYTRA NA SVUJ VEK;;;”

,,Poslouchej Draha carodejko.Mam Te uprimnr rad. Ale neukazuj levanduli na ukor hermanku.Mam za sebou 25 let zivota v Provence….”

 

3. Dotaz do dotazníku

,,Kdybys měla dvojče, které by se zabouchlo do tvého kluka (který chce být s tebou do konce života), ale přesto by se dvojčeti podařilo ti ho třeba i vícekrát svést, odpustila bys jim?”

 

Kdo na tohle dokáže vymyslet vtipnou nebo smysluplnou odpověď, dostane pomyslného Zlatého bludišťáka.

 

4. Jak mi co nejlépe krást čas

19.3.
Dobrý večer,

omlouvám se, nevěděla jsem komu napsat.

Už desítky let… Mnoho lidí jsem vyhledala. Zkoušela. Hledala…

Nepodařilo se něco změnit. Teď po delším čase…

Jedná se o A.Šorfovou.

Článek z r. 2010, který jsem četla a Vy jste uveřejnila.

Spíš se divím, že se jí někdo nebál. No asi vím, čeho je schopná.

Budu stručná. U Vás jsem si jistá, že s ní nesouzníte.

Nemůžu naplnit svoje poslání. Znám ji z dřívější doby, nejdříve

jsem jí věřila, ale pak se začala vynořovat dávná minulost.

Zkrátím. Magií si přisvojila moji spřízněnou duši, kterou

moc potřebuji, protože nátlak na mě už velký.

Nechám na Vás, pokud máte napojení, najdete pravdu

a řeknou Vám pravdu,  co a jestli udělat. Jestli ne, tak ne.

Nejhorší je, že AŚ  zavádí xxx lidí do bažiny a to nenávratně….

s použitím mo jí energie!! A zodpovědnost a následky nesu já.

Asi tohle je horší než moje utrpení spousty životů.

Maji tendenci to teď opakovat u dalších.

Způsobem který neznám detailně, mi s jinou pomocí

ukradla energii srdce, sex.energii a dary zhůry a používá je.

Proto moje spřízněná duše reaguje na ní a ne na mě.

Snažila jsem dělat všechno možné.

Potřebuji ji zastavit. Těch důvodů je už hodně.

(Vím to, protože bývalý a další….. přejde Vás mráz)

přejděte to, zaměřte se na AŠ.

Nevím co bude, jestli

jste skutečně tou, kterou zatím vidím.

Vlivy, které přicházejí, můžou změnit i Vás.

Nedobrým směrem. A AŠ je jejich bránou tady u nás.

Momentálně nevím, proč je to zrova teď důležité, dala jsem na intuici.

P.S. pokud máte něco udělat, případně něco sdělit, cokoli, udělejte to rychle prosím.

Než tomu zabrání. Možná 12 hod. max.  Zřejmě něco “hoří”

 

Takhle na první nástřel se mi to zdálo jako nějaký druh psychózy spojený s bludy. Nikterak nepopírám, že lidé kteří byli u Šorfové na jakési terapie pak končí s depresemi, duševními potížemi a píšou mi do poradny, stalo se to mockrát. Ale tohle bylo jiné. Člověk, který má spojení s realitou i uvažuje střízlivě a člověk který trpí bludy, se vyjadřují jinak. Tady byl blud evidentní, paní si mě spletla s médiem které nažhaví křišťálovou kouli a vytasí na ni nějaké super proroctví. Ideálně do limitu dvanácti hodin.
Ale už jsem četla ledacos, tak jsem si řekla, že i když to bude pravděpodobně k ničemu, tak napíšu něco, co by jí pomohlo se alespoň trochu uklidnit, pokud to udělá. To je totiž jediná věc, která se u takového problému dá od počítače udělat, pomoct člověku se uklidnit, nebo mu poradit jak se má uklidnit. Protože tyto psychické problémy se zhoršují, nebo aktivují v období stresu a velké psychické zátěže. Podle případné reakce, v lepším případě při proaktivním přístupu z její strany, by se později dalo přidat i něco dalšího. Ale většinou to tak není, lidé kteří trpí bludy obvykle žijí ve svém světě, normální domluva na ně neplatí a na rady nedají. Pokud s nimi vyloženě nehrajete jejich hru – což zásadně nedělám – tak vás za chvilku mají za dalšího nepřítele.

 

20.3.
Dobrý den,

O tom že je Šorfová velice destruktivní a pracuje s nebezpečnými energiemi, vím už dávno.
Pokud vás energeticky napadla a rozbourala vám váš energetický systém, je několik způsobů, jak si ještě můžete pomoct.
Udělejte si na ni tento rituál: https://aluska.org/jak-se-ucinne-ochranit-pred-vysavanim-jinou-osobou/
Své energie poté ozdravíte a znovu doplníte tímto postupem: https://aluska.org/moje-mysl-je-orientovana-na-zlo-jak-se-to-da-spravit/
Mám na to i jiné věci, ale ty doporučuji až když postupy zdarma nevyhovují, nebo nestačí.

Šorfové se nebojím. Mám svoje ochrany.

s pozdravem
Alue

 

Odpověď přišla. V podstatě to co jsem čekala: Nemá to řešení, je to z minulého života, řešte to za mě. Takže jsem to pak už považovala za uzavřenou věc, ve které se nebudu dál angažovat, protože to nemá smysl.

 

20.3.
dobrý den

dekuji za zprávu.

Nejde s A.Šorfovou o záležitost tohoto života.

Ani nejde jen o ní. To bych psala několik dnů. Poznala jsem už různé…

Nejde o napadení. Jde o zneužívání mojí energie, prezentuje ji jako svoji.

Nestalo se to v tomhle životě.

Když to někdo dělá, není karmicky opovědný ten, co manipuluje, ale ten, čí energie je.

Proto to dělají.

Znám i tu, která jí pomáhala.

Úmyslně nepíšu vše.

Co píšete je zajímavé, ale cítím, že to není to, co mělo, má být.

Přestože jsem o generaci starší, neberu nikoho, že je nade mnou nebo

pode mnou. Duchovní pokorou jsem již prošla. Učení je na celý život a dál..

Znám dost, ne všechno, přesto prosím, není to ta cesta.

Tedy jestli chcete a můžete.

Určitě víte, jak jsou schopni odvést pozornost, mlžit, atd..

Kdoví, třeba pomůžu i já Vám, i když si to teď nemyslíte.

Nikdy nic není jednostranné.

S pozdravem *****

 

Jasně že se jí moje odpověď nelíbila, ona chtěla abych já něco za ni řešila, ne aby ona si to sama řešila.
Nechala jsem to být. Ne tak paní. Když nepřišla odpověď, pokračovala dál.


20.3.

Doplňuji:
Možná vypadá, že jde o mě, ale v širších souvislostech
to bude jinak.
Medium TV a internet jsou dalekosáhlé.
Pokud lidé uvidí AŠ její pravou tvář, je velká šance na změnu. A také
se zpřetrhají vazby. Např. CHob.bez ní ma menší šanci. Oni to ví.
V konečné fázi jdou ostatní jejich zásluhou někam, kam nemají a jim
se vrší karma, což nemusejí ustát nebo pak na dlouho.
Neobcházela jsem jí. Všechno  jsem jí psala, vysvětlovala. Už před lety, před 2 roky…
Nevidí, neslyší.
Beru to tak, že každý má svojí roli, momentálně. A také
pečlivě zvažuji, co udělat, neudělat. Tudíž neodsuzuji, ale nepřitakávám zlu.
Pokud přijdou nebo jsou vlivy zvenčí, nemůže nebo jen velmi těžko si pomuže někdo sám.
Je to asi i můj případ. Když vím, nezmanená, že můžu udělat.
Nechám vše na Vašem zvážení.
**

 

Když tři dny nedošla odpověď, připomenula se:

 

23.3.
,,Dobrý den Alue,
možná se tak úplně nevyznáte v mých zprávách.
Spíše tuším jde o nějakou konkrétní zkušenost, informaci ohedně AŠ.
Jak mi bylo sděleno, nemůžete momentálně nic jiného udělat,
a to i v případě, že bych zaplatila.
Většinou jsem si musela vše projít sama.
I tak děkuji.  Přeji hodně stěstí.
**”

 

Jelikož by mi jinak chodily další zprávy a začlo mi to lézt na nervy, řekla jsem si že menší závan reality by neuškodil. Možná se probere, zastydí a získá trochu náhled sama na sebe. Uvědomí si třeba , že se už moc zamotala do svého nesmyslu. To se ale nestalo. A zdůraznit že nejsem tento typ doktora a posílat někoho v tomto rozpoložení k psychologovi taky není pomoc, to už je vyložená provokace. Takový člověk si prvně musí uvědomit, že má problém a musí ho chtít řešit. Dokud to tak není, je provokace vlastně úplně všechno, co nepotvrzuje a neschvaluje jeho blud.

 

23.3.
,,Dobrý den,

Co ode mě očekáváte? Radu jste dostala, řídit se jí nechcete, evidentně tedy váš problém nemáte zájem aktivně řešit a v tom případě nemám co bych ještě dál psala. A nechat se zatahovat do cizích problémů taky nemám zájem.

s pozdravem
Alue”

 

24.3.
,,Marně jsem přemýšlela, Karolíno, kde se ve Vás vzala zloba, zášť, jaký jste měla důvod??

Nemáte zpracovaných dost věcí.

Ano, kdyždý má něco, každý si něco řeší. Jinak by tu na Zemi nebyl.

Každý tak, jak zrovna může a jak SÁM uzná za vhodné. Nepotřebuji ničí souhlas.

Nejste tu od toho, abyste mě zrovna Vy moralizovala. To určitě ne.

Kdo si myslíte, že jste?? Někdo, kdo pobral všechnu moudrost?

Poprosila jsem…

Troufám si říct, že po tom, co mi v sobotu odešla Amynka, nejmilejší pejsek,

je minimálně hnusné, co jste napsala.

Neporozuměla jste ničemu.

Kdybyste byla tou, za kterou se vydáváte, byla byste v nadhledu, měla byste informace.

Dám Vám radu. Kdo prodává informace zhora, ztrácí vnímání.

Peníze jsou to hlavní?

Ukázala jste jen pravou tvář. Přro mě přívětivá rozhodně není.

Věci jsou mhohem složitější, ale jste příliš mladá.

Jak jsem psala, soudit Vás nebudu.

Zkoušeli Vás skrze mě.  Tím si můžete být jistá.

Co tím vším mysleli, se dovíte později.”

 

….. Tak jo. Budu čekat 🙂

5. A na závěr skutečný skvost, co mi také přišel do mailu:

,,Jsi zafixovaná na zvířátka – nesežeru ji jako v Bolivii byly výborný-měli super koření ,´´ zkreslení vnímání zvířete dělá doba .Má se lépe sama jen ukazuje co muže . Respektuju tvuj chov a zálibu, na druhou stranu pokud je tu něžerem tak je to mazel.

Od koberečků tě nesleduju – děláš PP(produkt placement ) – tam už jde o business ne o zvíře.na žrádlo jo na koberečky jen blbce /kde a včem žije v přírodě/ v koberci – to je každýmu debilovy jasný(ta péče jak vo mimmino)”

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2020

 ]]>
32
Alue K. Loskotová http://www.aluska.org <![CDATA[Co se stane se šišinkou (epifýzou) při kouření marihuany]]> https://aluska.org/?p=13079 2020-03-24T10:30:09Z 2020-03-27T23:54:47Z Podle aktuální vědecké víry nemá epifýza mystické nebo nadpřirozené vlastnosti. Mnoho lidí s tímto nesouhlasí a našlo se i mnoho významných osobností, které šišinku vnímaly jako centrum duchovní složky člověka. Jsou mezi nim i renomovaní myslitelé, jako vědec a filozof Descartes, který popsal epifýzu jako „sídlo duše“.Ofificálně je to jen jedna z mnoha žláz, která tvoří endokrinní systém u druhů obratlovců, jejíž funkce je silně zapojena do regulace cirkadiánního (denního) rytmu a produkce hormonů – z nichž nejdůležitější je melatonin, „hormon spánku“. Existuje však faktů, díky kterým je epifýza jedinečná.

Proč je šišinka tak neobvyklá
Šišinka se považuje za „třetí oko“ a má některé vlastnosti jednoduchého zrakového orgánu.


Myšlenka, že šišinka je prvotním „třetím okem“, má základ ve faktech. Žláza je tvořena buňkami známými jako pinealocyty, které u některých druhů obratlovců přímo reagují na světlo. Tato schopnost je velmi podobá buňkám sítnice, jejíž hlavní funkcí je snímání a předzpracování světelných signálů přicházejících skrze čočku.

U některých fosílií vědci dokonce našli vyhloubeniny jako oční důlky v zadní části lebky, což mohlo umožnit přímé přijímání světla, stejně jako klasické oko. Dokonce i dnes si několik současných druhů plazů a ryb stále udržuje funkční „třetí oko“, jako je například novozélandský plaz Hatérie, jehož zvláštní třetí oko má skutečnou čočku, sítnici a vlastní rohovku! Předpokládá se, že tyto funkční třetí oči se podílejí na udržování denních a sezónních cyklů produkce hormonů.

Hatérie má v lebce funkční třetí oko s čočkou i sítnicí. Přesně tam, kde my lidé máme šišinku – epifýzu.

U savců není vědě známo, že by pinealocyty přímo přijímaly světlo, a nemá důkazy o existenci funkčních „třetích očí“. O pinealocytech savců je však známo, že jsou přímo spojeny se sítnicí v oku, která vysílá do mozku signály v reakci na změny světla, aby regulovala cirkadiánní rytmy. Takže v některých ohledech, pokud člověk dotáhne definici toho, co tvoří oko až do limitu, lze v podstatě říci, že šišinka funguje jako základní třetí oko i u savců.

Jeden zajímavý aspekt epifýzy, který se týká všech savců včetně lidí: Na rozdíl od většiny mozku není epifýza oddělena od zbytku těla hematoencefalickou bariérou. Je hojně zásobena krví přímo ze zadní mozkové tepny, což může mít něco společného s její citlivostí na psychoaktivní látky.

Proč psychoaktivní látky často ovlivňují epifýzu
Kromě toho, že je v perfektní poloze pro přijímání všech druhů látek, které nejsou filtrovány hematoencefalickou bariérou, je epifýza také srdcem „kaskády“ reakcí, které se rozjedou, když se norepinefrin (známý neurotransmiter odpovědný pro regulaci spánku a bdělosti) váže na receptory v epifýze. Když se norepinefrin váže na receptory (známé jako adrenergní receptory), řetězec hormonálních a enzymatických interakcí, který vede k výsledkům, je zodpovědný za signalizaci, kdy je čas spát a kdy je čas, aby se jednotlivci probudili a stali se aktivními. Tato kaskáda je tedy hluboce zapojena do vytváření „nálady“ a toho, jak člověk vnímá a reaguje na výzvy nadcházejícího dne, a zajišťuje pravidelné dosahování spánku v dostatečné kvalitě a délce.

Je zřejmé, že šišinka je nezbytná pro udržení zdravého, optimistického stavu mysli a je velice propojena s emočními stavy.
Když lidé konzumují psychiatrická léčiva, ovlivňují tuto komplexní kaskádu aktivity v epifýze, ve spojení s různými dalšími částmi mozku, aby subjektivně změnili stav svého vnímání.
Jedním z příkladů důležitosti epifýzy z hlediska psychiatrického zdraví, je její vztah k onemocnění zvaného „Winter Blues“, což je sezónně afektivní porucha (často zkrácená na SAD).
Skutečnost, že je jasné světlo běžnou léčbou při SAD, naznačuje, že se jedná o epifýzu a související hormon citlivý na světlo, melatonin. Skutečnost, že nízké úrovně osvětlení mohou způsobit tak dramatický soubor psychologických symptomů, naznačuje že šišinka je v zásadě spojena s dobrým psychiatrickým zdravím obecně a že její dysfunkce může být skryta i za jinými duševními poruchami.

Jak konopí působí na epifýzu
Výzkum na potkanech ukázal, že šišinka obsahuje funkční endokanabinoidní systém, v němž jsou přítomny kanabinoidní receptory typu 1 a 2 a endogenní ligandy, které se na ně vážou, anandamid a 2-AG. Studie ukázala, že aktivita CBa-receptorů se měnila v závislosti na denním cyklu, s nejnižšími hladinami aktivity, ke kterým došlo na konci denního světla. Ukázalo se také, že hladiny enzymu zodpovědného za syntézu nových endokanabinoidních molekul, NAPE-PLD, byly sníženy během tmy.
Studie dále ukázala, že přítomnost THC snižuje aktivitu enzymu známého jako AANAT, a tím snižuje syntézu samotného melatoninu. Předchozí studie na potkanech také ukázala, že THC snížila aktivitu AANAT, a navrhla, že mechanismus, který nastal, byl následující: Neurotransmiter norepinefrin začíná kaskádu reakcí, jejímž konečným výsledkem je produkce melatoninu. THC naruší tuto norepinefrinovou kaskádu a tím snižuje produkci melatoninu.
Je pravděpodobné, že endogenní analog anandamidu THC provádí stejný účinek snižováním uvolňování melatoninu indukovaného norepinefrinem, a proto se zásadně podílí na funkci epifýzy. Zdá se tedy, že pro zvýšení produkce melatoninu jsou zapotřebí nízké hladiny anandamidu nebo THC. Jak se hladiny melatoninu zvyšují, což by se mělo normálně dít na konci denního světla, měly by se vyskytnout pocity ospalosti.

Ale kouření konopí přesto uspává. Proč?
Pokud jsou pro zvýšení produkce melatoninu potřebné nízké hladiny anandamidu a hladiny aktivity kanabinoidního receptoru jsou nejnižší na konci dne, zdá se že používání konopí by způsobilo snížení melatoninu, což by mělo znamenat, že se sníží i ospalost. Mnoho lidí však po užívání konopí naopak usíná. Proč se to děje?
Může to být vysvětleno tím, že mechanismy týkající se kanabinoidů a hormonů epifýzy fungují u potkanů ​​odlišně, než u lidí. I když studie na potkanech jasně ukázaly, že THC snížilo hladinu melatoninu, existují důkazy, které naznačují, že opak je pravdou u lidí.
Studie z roku 1986 ukázala, že u osmi z devíti zdravých dobrovolníků mužského pohlaví způsobilo THC dramatické zvýšení hladiny melatoninu, vrcholící přibližně 120 minut po podání. Je zajímavé, že jeden subjekt vykazoval pokles melatoninu v reakci na THC, stejně jako se to děje u potkanů.

Zda konopí způsobuje, že se člověk cítí ospalý, může záviset na dávce, toleranci a celé řadě dalších faktorů a dokonce může záviset i na denní době, kterou uživatel konzumuje konopí, ve vztahu k typickým cirkadiánním rytmům. Kromě toho může také existovat genetický předpoklad, který řídí individuální reakci na kanabinoidy, protože genetické rozdíly v expresi kanabinoidních receptorů byly zaznamenány ve více studiích.

Nyní se také předpokládá, že mnoho subjektivních účinků konopí není odvozeno od THC jako takového, ale spíše od THC v kombinaci s různými dalšími kanabinoidy a terpeny. Například se nyní předpokládá, že myrcen ovlivňuje sílu zážitku z THC, který uživateli přináší uvolnění. Kromě toho bylo v řadě případů prokázáno, že čisté THC má v závislosti na dávce sedativní nebo naopak stimulační účinek.

Jak epifýza ovlivňuje prožitek zhulenosti
To vědě dodnes není zcela jasné, ale ví se, že do subjektivního prožívání zhulenosti je zapojeno více různých oblastí mozku. Šišinka je jen jedním článkem v extrémně dlouhém a komplikovaném řetězci, který se táhne mezi některými nejzákladnějšími částmi mozku a některými z nejpokročilejších, jako je neokortex, který existuje pouze u savců.

Šišinka byla však opakovaně spojována s biosyntézou důležitých přírodních látek souvisejících se spánkem, sněním a vytvářením snů. Přítomnost těchto sloučenin v epifýze je jedním z nejdůležitějších důvodů, proč ji mnozí označují jako „sídlo duše“, nebo klíč k „duchovnímu osvícení“. Nejznámější z těchto sloučenin je bezpochyby N, N-dimethyltryptamin, běžně známý jako DMT.
Je to trochu kontroverzní, pokud se bavíme o tom, zda je za syntézu DMT u lidí odpovědná šišinka, ale existují významné důkazy o tom, že tomu tak skutečně je. DMT a příbuzné sloučeniny tryptaminu a bufoteninu byly nalezeny v lidské moči a ukázalo se, že samotné DMT je syntetizováno v epifýze mozku potkana. Bylo zjištěno, že úzce příbuzná sloučenina, 5-MeO-DMT je syntetizována v lidské epifýze, ale dosud nebylo prokázáno, že se syntetizuje také samotné DMT.

V každém případě to vypadá, že šišinka je do značné míry zapojena do výroby a / nebo zpracování látek, o nichž je známo, že se podílejí na vytváření snů, když spíme. Existuje tedy mnoho teorií, že subjektivní zkušenosti s konopím, halucinogeny a jinými psychoaktivními drogami také zahrnují toto subjektivní vytvoření snové, nebo jinak pozměněné reality.

Šišinka je součástí komplexního a fascinujícího systému
I když nemáme zdaleka úplnou představu o komplexní síti chemických sloučenin, které interagují v mozku, začínáme vytvářet jednoduchou mapu toho, jak spolu všechny tyto procesy souvisejí. Je stále jasnější, že endokanabinoidní systém je zásadně důležitý systém v předávání zpráv, který pomáhá propojit různé části mozku, z nichž mnohé spolupracují tak, že vytváří subjektivní zkušenost zhulenosti.

Epifýza sama o sobě je pro tento proces zásadní a má nepopiratelný význam jako zdroj sloučenin měnících vědomí. Funguje ve spolupráci s endokanabinoidním systémem a různými dalšími regulačními systémy, které řídí naši subjektivní každodenní náladu, bdělost i ospalost. A když připojíme externí psychoaktivní sloučeniny, může být tento proces změněn zásadními způsoby, z nichž některé mohou vyústit do změněného stavu vědomí.

připravila Aluška.org © www.aluska.org 2020
jmenované studie: 1, 2, 3, 4]]>
11
Alue K. Loskotová http://www.aluska.org <![CDATA[Vídáte opakující se čísla? Tohle se vám Vesmír snaží říct]]> https://aluska.org/?p=15866 2020-03-23T18:51:26Z 2020-03-26T23:54:45Z Vídáte znovu a znovu stejná čísla (jako třeba 11:11)? Není to náhoda. Opakující se čísla jsou totiž známkou toho, že se vám vaše vyšší já (nebo osud, nebo strážní andělé… co je vám milejší) snaží něco důležitého říct.Opakující se čísla: Co se vám snaží vesmír vzkázat?

11, 111, 11:11, 1111 – Prober se
Pokud tato čísla vídáte opakovaně, právě jste obdrželi důležité upozornění z vesmíru. Jednička je v tarotu číslo Kouzelníka a v numerologii je to Já. (Orientace na sebe, sebeuvědomění, ale někdy i sebestřednost nebo sobeckost). Jednička ukazuje na vás.
Pokud vykládáte karty, můžete si je zkusit vyložit, abyste lépe pochopili o co se jedná. Pokud ne, měli byste zůstat ostražití dalších 48 hodin, protože se buď stane něco důležitého, nebo dostanete další znamení.

22, 222, 22:22, 2222 Tajemství a rovnováha
Pokud tato čísla vidíte opakovaně, vesmír se vás snaží upozornit na tajemství, která vám teď možná nebudou přístupná. Dva je číslo velekněžky, druhé karty v tarotu. Nejvyšší kněžka je strážcem všech božských tajemství. Dvojka je v numerologii citlivost a harmonie, v symbolice značí dualitu. Může vám proto i říkat, že existují dvě cesty, dvě řešení, dva klíče, dva pohledy na věc.
Může to také znamenat, že váš partner nebo nejlepší přítel právě nyní potřebují vaši pozornost. Číslo 2 může být také symbol naší druhé polovičky. Může i ohlašovat čas, kdy potkáte svou zpřízněnou duši.

33, 333, 3:33, 3333 Naplnění
Pokud tato čísla vídáte opakovaně, vesmír vám představuje důležité znamení úplného dokončení. Možná v sobě máte sladit ducha, mysl i tělo, abyste dosáhli větší rovnováhy v životě. Meditace by vám mohla pomoci tohoto vyrovnaného stavu dosáhnout, nebo najít další odpovědi.
Trojka v symbolize značí třídimenzionální svět, v numerologii je to umělecké nadání, aktivita a veselost. Může to být také symbol vašeho uzdravení, inspirace, nebo požehnání z vyšších světů.
Tři je v tarotu číslo císařovny. Císařovna má na starosti pozemskou a hmotnou rovinu. Může to být také znamení hojnosti.

44, 444, 4:44, 4444 Položte základní kámen
Pokud tato čísla vidíte opakovaně, vesmír se vám snaží říci, že musíte postavit základy pro svou další budoucnost. 4 je v tarotu číslo císaře. 4 je počet čtyř základních prvků, oheň vzduch, voda a země. Jsou to základy všeho v této rovině existence.
Je to znamení, které říká, máte naplnit vaše plány a stanovit si nové cíle. Pravděpodobně je teď ten správný čas uspět.

55, 555, 5:55, 5555 Zázrak
Pokud tato čísla vidíte opakovaně, vesmír se vám snaží říci, máte svému duchu dovolit, aby dělal zázraky. 5 je v tarotu číslo velekněze – hierofanta. Je to číslo zázraků a souladu s vyššími světy. 5 je číslo pátého elementu, ducha – neboli éteru. Je to přívětivé znamení, vyšší síly jsou vám nakloněny.
5 symbolizuje také člověka, 555 lidstvo.
Když vidíte toto číslo, znamená to, že se máte pomyslně obejmout. Přijmout svůj život, přijmout svou práci, ale zkusit do nich také vložit více svého ducha a uvědomění. Vpustit si do života více kouzla a zázraky.

66, 666, 6666 Hledejte světlo
Pokud tato čísla vídáte opakovaně, je to velký vztyčený prst.
Šesta je v tarotu číslo milenců. V numerologii značí šestka harmonii, krásu, rodinu a vztahy. Značí také materiální svět a materialismus. Berte v úvahu i další čísla, nebo další znamení, která s šestkou potkáte. Není to dobré znamení, nebo se týká něčeho hmotného, na čem lpíte.
Maximálně zbystřete, pokud už nepotkáte jedinou šestku, ale 666. Znamená to smůlu, neštěstí, že cesta po které jdete vede do problémů. Je nutné přehodnotit vaše jednání i způsob myšlení a jít za světlem, nepokračovat dál do tmy.

77, 777, 7777 Moudrost
Pokud tato čísla vídáte opakovaně, vesmír vám připomíná, že by u vás moudrost měla být na prvním místě. Je to číslo Kouzel  a veškeré moudrosti. Je to znamení, že musíte otevřít oči, abyste uviděli pravdu. V něčem jste se zmýlili, nebo jste to přehlédli a nyní je vaše šance zjistit, o čem to skutečně je.
Je to také upozornění nikomu neškodit a zaměřit se více na světlo. Volit moudře.

88, 888, 8888 Skutečná síla pochází zevnitř
Pokud tato čísla vidíte opakovaně, vesmír se na vás dívá a ví, čím si procházíte. Je to však také připomínka, že skutečná síla přichází zevnitř a že pokud je vaše srdce ryzí, dokážete zvládnout všechny potíže. 8 je v tarotu číslo síly. Symbolizuje dívku, která dokáže zkrotit lva pouze silou ryzího srdce a duše. V numerologii je 8 číslo materiálního světa, moudrosti a síly. V symbolice je to znak universa, nekonečna.
Musíte mít větší víru ve vyšší síly. Pokud se cítíte izolovaně od vesmíru, musíte obnovit svůj vztah s božskými silami. Pomůže vám meditace, nebo nějaký hezký rituál.

99, 999, 9999 Konec je blízko
Pokud tato čísla vidíte opakovaně, vesmír vám připomíná, že konec je blízko. Může to být dobrý nebo špatný konec. 9 je symbol věčnosti. Uzavírá kruh zkušenosti. Ujistěte se, že na konci to pro vás všechno skvěle dopadne. Pokuste se uzavřít tento kruh co nejlépe.
9 je v tarotu poustevník. Máte být moudřejší a najít to, co vám chybí. Dokončete svou práci. A udělejte si místo pro nové aktivity. Protože to co přichází, pravděpodobně změní váš život.

00, 000, 0000 Zpět do prázdnoty
Pokud tato čísla vidíte opakovaně, vesmír se vám snaží připomenout, že musíte odpočívat a osvěžit se. Udělejte krok zpět. Vraťte se do Prázdnoty, kde nic není a přitome z tohoto bodu všechno vychází.
Zdřímněte si, poslouchejte relaxační hudbu a odpočiňte si.
Nula je v tarotu číslo blázna. Blázen je počátek všeho. Máte se více napojit na univerzální tvořivou sílu. I když byste asi chtěli hned začít jednat, musíte prvně získat zpět svou sílu a energii, kterou jste ztratili na cestě. Vezměte si tolik času, kolik potřebujete.

připravila Aluška.org © www.aluska.org 2020

 ]]>
33
Alue K. Loskotová http://www.aluska.org <![CDATA[Svět se bouří proti 5G: Lidé mají vlastní teorii ohledně aktuálního dění a nenechají si ji vymluvit]]> https://aluska.org/?p=15957 2020-03-26T19:27:25Z 2020-03-25T23:54:05Z Nebudete věřit vlastním očím, co se teď děje v zahraničí, zejména v Americe. Když napíšete na stránce youtube.com heslo ,,5G”, jako jeden z prvních výsledků se vám ukáže video od CBC News s názvem: ,,Ne, 5G nezpůsobuje koronavirus“. Má nyní v době psaní článku 10 tisíc vidění, pouze 82 liků, 270 disliků a vypnutou diskuzi. Zvláštní… Co se to děje?Když heslo změníte na ,,5G koronavirus” abyste se podívali do jaké míry je tohle téma vlastně aktuální, zjistíte, že existuje velké množství videí v angličtině, která se snaží veřejnosti ,,vysvětlit” nebo vyvrátit údajně ,,populární konspirační teorii” o tom, že příznaky koronaviru způsobuje ozáření 5G. Tato videa mají společný ještě jeden jev: Mnoho disliků a mnoho nesouhlasných komentářů. Vypadá to, že lidé v zahraničí ve velkém množství brojí proti 5G, bouří se a média se snaží tuto nevoli potlačit, ale očividně se jim to nedaří.

Jedno z mnoha videí, u kterého lze tento odpor veřejnosti pozorovat, je čerstvá reportáž od CNBC Television z února 2020 s názvem ,,5G infrastruktura bude vybudována bez ohledu na obavy z koronaviru” . Už jen samotný název reportáže je podivný, ale když se podíváte na reakce publika, začne vám dávat smysl. Občané totiž bojují proti 5G, protože mají strach, že právě z tohoto záření onemocní. Je jich tolik, že se to dostalo i do televize! Ale příslušné autority tomu přesto nehodlají věnovat pozornost.

Na videu je zajímavé, že má nyní 50 500 vidění, pouze 164 liků a 388 disliků. Diskuzi zatím nevypli. A v této diskuzi si můžete přečíst doslova neuvěřitelné příspěvky. Kdo nevěří, ať tam běží a podívá se sám:

Zastavte 5G a koronavirus zmizí.
Nepřipadá vám divné, že korona vypukla v místě kde je zapnuté 5G a tam kde není, nemocní nejsou?
Co když 5G spouští symptomy a ne ten virus?
– S tím souhlasím, ale řetězec není kompletní. Hlavní problém je nedostatek vitamínu D. Ozáření člověka radiofrekvencemi mu oslabí imunitu, takže se v něm virus mnohem rychleji namnoží.
– Podívejte se na projev Dr. Johna Colemana, který vysvětluje, jak dělal výzkum vlivu frekvencí EMF, které navyšovaly životní cykly nejsmrtelnějších virů, včetně AIDS a eboly. Díky tomu se rychleji replikují, což člověka zabíjí rychleji, než má jeho tělo šanci se bránit. Věř mi … oni to vědí. Proč si myslíte, že nás nutili přijmoutt 5G, aniž by zkoumali účinky mikrovln na lidské zdraví?
Díky koronaviru nás zavřeli doma pod výhružkou zatčení. Velice chytrý způsob, jak nám zabránit, abychom protestovali proti budování věží s 5G
Koronavirová úmrtí jsou způsobená 5G radiací.
Korona je jenom odvádění pozornosti od 5G.
5g zabíjí, ne ten virus.
Někde jsem četl, že korona virus je vedlejší efekt 5G mikrovln v frekvenci 60GHz, které znemožní hemoglobinu v těle navázat kyslík a z toho jsou potom problémy s dechem a jiné.
– Četl jsem to samé, i to může zposobovat náhlé kolapsy.
Je zajímavé, že Wuhan v Číně je pilotní město pro 5G a zároveň kolébka koronaviru.
Tak 5G vypněte a dokažte nám, že jsou to jenom konspirace a že 5G nemá s koronavirem nic společného! Proberte se.
Je čas povstat.
Jestli to zapnou naplno, tak umřou všichni.
Největší skandál vůbec. Zkorumpované telekomy, politici, média i byrokraté. Jsou tisíce nezávislých výzkumných studií prokazujících nepříznivé biologické a zdravotní účinky ozáření EMF / RF a všichni ti zkorumpovaní šmejdi ignorující vědu to táhnou dál, starají se jenom o sebe.
Moje žena má z 5G závažné migrény, zjistili jsme to ve Švýcarsku. Tohle není bezpečná technologie a do budoucna to nedopadne dobře. Tahle situace je skoro neuvěřitelná.
Jen tady zkuste dát věž s 5G, podpálíme ji.
To je jejich plán, přímo do našeho ksichtu.
My se nebojíme. Lidi, vy víte co máte dělat, až uvidíte věž.
5G je zbraň proti lidem.
Všude kde dali věže s 5G umírají stromy a divoká zvířata.

…. a seznam výkřiků nadále pokračuje. To samé můžete číst i ZDE a pod mnoha dalšími videi.
Příspěvků je nyní přes 500, jeden je více alarmující než druhý. Strach a nedůvěra obyvatel je veliká a znepokojivá.

Zatímco na českém internetu můžeme najít pouze některé přeložené studie a vznikají první filmy, o čem se u nás vůbec nemluví je to, že po světě proběhla celá řada demonstrací proti 5G. Veřejnost se proti nové technologii bouří nejenom za klávesnicí, ale organizuje se.


○ Jedna taková demonstrace proti 5G proběhla třeba v Lublani (hlavní město Slovinska) v lednu 2020. Zde je článek i s fotogalerií z akce.
○ 10.5.2019 ve švýcarském městě Bern proběhla demonstrace STOP 5G, které se zúčastnilo kolem tisíce lidí. Ve Švýcarsku je vyžadováno zastavení 5G, dokud nebude k dispozici dostatek nezávislých vědeckých studií. Kromě toho by neměly být zvýšeny platné limity radiační ochrany.
○ Občané Německa v dubnu roku 2019 sepsali petici požadující od německého parlamentu, aby zastavil udělování 5G kmitočtů. Petice dosáhla 54 643 podpisů.
○ V září 2019 proběhla demonstrace proti 5G v Itálii – článek zde
○ V září 2019 proběhla demonstrace proti 5G také v holandském Haagu – článek zde

Takto zase vypadala demonstrace proti 5G ve Wisconsinu v květnu 2019. Nikdo o tom nepíše. Možná proto, aby se na problém neupozornila ta část populace, která o problému zatím nic neví a nemohla se třeba také začít stavět na zadní, jako tito lidé.
Seznam zdaleka není kompletní, protestů proběhlo ve světě mnoho. Pod heslem ,,5G demonstrace” najdete moho článků a mnoho fotografií z akcí.

Co je 5G a proč se jí veřejnost tak obává?
S frekvenčním pásmem pro 5G sítě je to trochu složité. Jedná se totiž o dvě samostatné sítě. Jedna funguje na frekvencích pod 6 GHz, druhá nad 6 GHz. Nízkofrekvenční 5G sítě budou využívat v současnosti používaná mobilní pásma a k dispozici jim budou 100MHz kanály. Výsledkem by měl být až 50% nárůst rychlosti oproti LTE. Ten hlavní pokrok se však odehraje v pásmu výrazně nad 6 GHz. Typicky půjde o rozsah 24–86 GHz, pro Evropu je schválené pásmo 24,25–27,5 GHz. Tato spektra jsou prakticky nevyužitá a umožňují nasadit 400 MHz široké kanály. To dovoluje dosahovat na přenosové rychlosti dosud netušených hodnot – až 20 Gb/s s odezvou 1 ms.
Pro srovnání 4G funguje v rozmezí 800MHz – 2.5GHz. Rozdíl je tedy obrovský.


Neionizující mikrovlnné záření od určité síly poškozuje biologický materiál zahříváním (princip mikrovlnné trouby).
Výrobce přístroje TRIFIELD EMF, za pomoci kterého lze tyto vlny měřit, uvádí ve svém manuálu k přístroji následující: Uprostřed domu nebo kanceláře by mělo být VF obvykle menší než 5mW/m² tato hodnota byla stanovena v USA. V ČR se uvádí na základě vědecké konference v Salcburku z roku 2000 limit pro VF 1mW/m².
V centrech měst lze na ulici tímto přístrojem běžně naměřit frekvence nad 20 000mW/m² (což odpovídá mikrovlnám o síle 6GHz) což je pro přístroj limit. Vyšší hodnoty zobrazit nedokáže.

Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny o vlnové délce od 1 mm do 1 m, což odpovídá frekvenci 300 MHz (0,3 GHz) až 300 GHz.

Povšimněte si mikrovlnky na obrázku. Dnešní mikrovlnné trouby obvykle vyzařují vlny o frekvenci od 2,45 GHz. Běžně se uvádí 3-30GHz. O tom je celá kontroverze okolo 5G a je to i důvod, proč si mnoho lidí stěžuje na bolesti hlavy, rudnutí v obličeji a horko, když jsou vystavení 4G o frekvenci ,,pouhých” 2,5GHz. Protože i takto ,,nízké hodnoty” (v porovnání s obávanou 5G) způsobují zahřívání organického materiálu. Na tom je i založeno doporučení nepřikládat si mobil k hlavě, protože způsobuje zvýšení teploty v mozku ze strany, ze které byl přístroj k hlavě přiložen. Existuje celá řada studií, které mapují absorpci RF vln mozkem (dostupné i v češtině).


Video z května 2019, reportáž ABC News: Protestující v San Diegu proti vysílačům 5G říkají, že způsobují rakovinu.  V čase 0:25 je detailní záběr, který ukazuje, jak přesně tento vysílač vypadá. Reportérka říká, že tyto vysílače jsou instalovány úplně všude.
Na kameru poté hovoří Susan Brickman, vedoucí centra pro prevenci proti elektrosmogu. Říká: ,,Vystavení mikrovlnné radiaci o určitých frekvencích na krátkou vzdálenost může způsobit pocity pálení kůže. Chtějí ty antény rozmísťovat v rozestupech 60-90metrů. Vědci 5G spojují s rozvojem rakoviny.”
Takže jsme antény podrobili testu, abychom změřili míru radiace. Ženy stojí u antény s měřákem a obě shodně říkají, že cítí, jak to na ně působí. Susan to přirovnává k pocitu při nemoci, jakobyste měli úpal od slunce. Místní lidé dokonce odmítají kupovat nemovitosti, které jsou zasažené zářením 5G, což komplikuje práci realitkám.

Pod videem se lze dočíst to samé, co pod všemi ostatními videi o 5G. Veřejnost si jako obvykle stěžuje, že ji autority ignorují.

Youtuber a jeho posměšný příspěvek ke ,,Koronavirové konspirační teorii”. Video je úplně čerstvé, vyšlo teď v březnu a už má 300 tisíc vidění a přes 1000 komentářů. Hádejte, co se v komentářích opět píše.

Zavřeli nás doma, zatímco montují 5G úplně všude.
Kdy se konečně začne mluvit o tom, jak okolo antén s 5G umírají stromy?
Konspirátoři říkají lidem pravdu. Proberte se.
Mohou změnit frekvence 5G a zacílit na jakoukoliv oblast, kterou chtějí. Naše těla se uvaří zevnitř. Proč jinak měl Wuhan nejprve 5G … a jako první dostal koronavirus. Je to zbraň.
Není to vtip, podívejte na mapy se statistikou. Místa 5G se shodují s místy kde jsou nemocní.
Je mi jedno, jestli to je nebo není konspirace. Ale vím, že jakmile se zastavím venku, cítím se špatně, jak v pekle a moje lymfatické uzliny začínají bolet, stejně se mi to děje, když nosím Bluetooth sluchátka. 5g urychluje šíření toho viru.
Ukažte mi nějaké důkazy o tom, že 5G nezpůsobuje symptomy ozáření.
5G způsobuje ten virus. Kdokoliv bude říkat opak, je buď podplacený, nebo naivka.

Nevůle veřejnosti proti 5G je obrovská. A přesvědčení, že způsobuje symptomy kryjící se s koronavirem, je také velice rozšířené. Otázka je, proč? Mají tito lidé pravdu? Koneckonců věda i stanovené limity mluví jednoznačně. Protože některé státy jsou v technologickém vývoji napřed a instalují 5G mnohem více než u nás, tamní obyvatelstvo má i jiné přímé zkušenosti. A má jich více. To by vysvětlovalo, proč je ve světě okolo 5G takový poprask, proč to nutí oficiální i nezávislá média se tímto tématem zabývat, zatímco u nás o tom zatím píše jenom pár alternativních médií, co vesměs překládají zahraniční nezávislé studie, nebo sdílí video, kde umírá hmyz létající okolo antény s 5G.

Aluška.org © www.aluska.org 2020

 ]]>
14
Alue K. Loskotová http://www.aluska.org <![CDATA[257. Dotazník: Jak si udržet duševní klid?]]> https://aluska.org/?p=15426 2020-03-23T14:41:40Z 2020-03-24T23:54:35Z 1. Chci se zeptat, jestli je věštění špatné nebo dobré (doma) protože moje teta ho občas udělá a říká že tím že něco dostane od osudu tak mu musí něco vrátit a řekla mi ze si myslí že má kvůli tomu psychické problémy proto mě ho nechce naučit. Odpovědi si zapisuje a časem si psala jestli se to vyplnilo a snad vždy se vyplnilo.
,,Věštění” je v tomto dotazu velice nekonkrétní pojem. Existuje spousta způsobů, jak se dá věštit. Některé způsoby jsou bezpečnější, než jiné. Některé jsou snadné, všem dostupné a nespolehlivé, jiné zase spočívají ve výjimečném vrozeném daru, ke kterému má přístup jen ten konkrétní vzácný člověk. Pokud někdo pro věštění používá sice funkční ale destruktivní metodu která mu nabourává psychiku a přesto s tím souhlasí a přesto ji dělá dál, je to jeho přímé svobodné rozhodnutí a dalo by se říct, že je to potom i v pořádku, když to dotyčnému vyhovuje. Zároveň je i rozumné neučit tuto nebezpečnou metodu někoho dalšího, protože by potom za jeho problémy měl dotyčný částečnou zodpovědnost tím, že mu to umožnil, i když věděl, že je to špatné.Pokud se chceš naučit věštit, vyber si některou z bezpečných metod, která tě neohrožuje. Typu tarotové karty, nebo věštění z kávové sedliny. Pokud máš nějaký speciální dar již vrozený, tak ho stejně rozvineš i když ti s tím nikdo nepomůže.

Koukněte zde na seriál Jak číst z kávové sedliny 12, 3, kde je podrobný návod.

2. Chcela by som sa spýtať na jednu vec: Ako si Alue udržiavaš svoj duchovný “stav”? Aby som sa presnejšie vyjadrila, kedysi som žila a pociťovala viac šťastia vo svojom živote (bez ohľadu na okolnosti, myslím šťastie v zmysle vnútorného nastavenia), lenže teraz mám pocit, že som to už zabudla a už sa neviem tak “vyladiť”, pretože sa ženiem niekam (pracovne), lenže berie mi to kus toho nastavenia. Predtým som mávala často zvláštne príjemné pocity a dojmy v každodennom žití, určite mávaš také aj ty a viem Alue, že mávaš nabité dni, preto by ma zaujímalo, ako sa udržiavaš napriek všetkým “brzdám” v stave radosti a šťastia.
Kdybych měla definovat slovo ,,duchovní stav”, spíš bych to popsala jako stav vnitřního míru, kdy člověk cítí své propojení s Vesmírem. Jako stav radosti bych to už úplně nedefinovala, protože nikdo není nonstop šťastný a stav ,,středu” není ani radost ani smutek (ani křivkou nahoru ani křivkou dolů). Střed je stav klidu a míru. Takže se ,,snažím” o mír. Což není něco, co by vyžadovalo speciální úkony, ale vyžaduje to splnění určitých vnějších kritérií, aby se do toho stavu dalo přirozeně a nenuceně vstoupit.
Mám vypozorované, že nejvíc jsem v pohodě (i spokojená nebo chceš-li šťastná), když jsem sama. Čím víc samoty, tím líp na tom jsem ve všech ohledech. Lepší nálada, líp stíhám, líp spím, i jsem zdravá. Naopak čím víc lidí, tím hůř na tom jsem, tím větší vyčerpanost, tím větší nervozita a zavalení povinnostmi. Takže jsem přestala pěstovat všechny nadbytečné kontakty s lidmi které nepotřebuju, které mě bezúčelně rozptylují a které mi berou čas. Přestala jsem přijímat zodpovědnost za cizí problémy. Nenechávám se rozptylovat něčím, co stejně nezměním a nic mi to nedá. Kdykoliv vidím, že začínám vypadávat z konceptu, je to pod tíhou návalu lidí a povinností které nestíhám a na které mi chybí energie. Jediná ,,léčba” je několik dnů samoty (tehdy si odpočinu, doženu to co nestíhám a uklidím si v hlavě) a pokud mi to není dopřáno, začnu se izolovat kdykoliv je to alespoň trochu možné.
Procházky v přírodě když je hezké počasí, jsou taky moc důležité, ale ztrácí smysl ve chvíli, kdy člověk někam spěchá kvůli někomu nebo něčemu, nebo celou dobu myslí na ty haldy práce co bude muset stihnout, až přijde domů. Tady funguje jedině disciplinovanost, řád, dobré rozvržení času a sil na jednotlivé úkony (ale nebýt dokonalý perfekcionista, protože ve chvíli kdy se vzrušíte kvůli neumytému hrnku nebo smítku na podlaze, si už nikdy neodpočinete a energie opět utíká kvůli nesmyslům), aby potom skutečně vznikl volný prostor pro léčivou procházku a soustředění se na sebe.
Velice důležité je naučit se ignorovat rozptylující jevy. Všechno co nedokážu změnit, co není moje věc a co není vyloženě potřeba teď hned udělat a může to počkat až budu mít víc energie (třeba prach co se může utřít i příští týden), jednoduše vypustit. Vzniklý čas věnovat odpočinku a relaxaci. Zábavou, nebo přírodou. Být v pozoru celý den bez přestávky, mít pořád za zadkem někoho, kdo se na všechno ptá, neustále udržuje small talk a žádá pozornost, je to nejhorší. Pak totiž není čas absolutně na nic a nejde být v klidu.
Nejde být naložen v příjemném duchovním nálevu, když neudržujeme duševní hygienu a neodpočíváme. Svět je přehlcený stimuly, které neustále vyžadují naši účast, takže musíme umět říkat ne.
Je mi ale jasné, že tohle je hodně individuální, je to o povaze a naopak extroverta by moje kruciálně důležitá samota naopak zdeptala, protože spousta lidí se naopak v kolektivu nabije a uklidní. Každý si musí najít to svoje.

3. Zajímalo by mě, jaký máš pohled na velmi luxusní značkové oblečení jako Chanel, Saint Laurent apod. ? Kupovala by sis to, kdyby sis to mohla s klidem dovolit – třeba kvůli designu? Nebo ti to připadá jako uplně zbytečný materialismus a projev toho, že se člověk nechá ovládat egem?
Je to hodně o tom, jestli je člověk jejich cílovka. Konkrétně tyto dvě značky mi nemají co nabídnout, protože neprodávají věci, které bych potřebovala, nebo které by se mi líbily. Když je někdo ochotný vyhodit veliké peníze za kabelku, nechápu to jako projev jeho ega, ale vnímám to jako nerozum. Důvod je jednoduchý. Když chce člověk vypadat hezky a vkusně, je potřeba splnit několik základních požadavků: Obléci se úměrně svému věku, úměrně své postavě a dodržovat jednoduché barevné kombinace. A to vůbec není o penězích. Je to o výběru vhodného střihu, chápání toho co mi sluší a vyhýbání se křiklavým nápisům a vzorům. To znamená, že se můžete oblékat velice vkusně a šik, i kdyby vaše tričko bylo za 150 z háemka a sukně za 50 ze sekáče. Když máte vkus a umíte se obléct, budete vypadat skvěle a zazobaně i v levných hadrech a nikdo to nepozná. Ono totiž to, že je něco drahé, vůbec neznamená, že je to zároveň i vkusné, slušivé, nebo praktické.
Takže když něco potřebuju, jdu podle toho jestli to padne na moji postavu a jestli se mi to líbí. Nezajímá mě značka, zajímá mě barva a střih. I velmi krásná kabelka se dá v akci koupit levně a přitom vypadá draze.

4. Plánuješ vydat 4. knihu?
Mám v hlavě nápad na dvě knihy, ale aktuálně nemám kapacitu na to je sepsat. Potřebovala bych na to mít víc klid, víc volného času, víc samoty. Nehážu ale flintu do žita, říkám si že se snad za pár let moje situace změní, co zatím nemám hotové tehdy už hotové budu mít a pak se konečně budu moct ponořit do dalších knížek. Alespoň mi uzrajou nápady, posbírám víc zkušeností, víc příběhů které by se do nich mohly dát a o to budou lepší. Neberu to jako závod.

5.  Jakou květinu máš nejraději a proč? Jakou preferuješ květinu u sebe v bytě nejvíc?
Kdybychom se bavili o květině ve slovasmyslu květ, tak to jsou konvalinky, růže, lilie, pivoňky, hyacint. Proto, že intenzivně voní. Kromě růže jsou všechny jmenované schopné provonět místnost a ještě se táhnout i do dalšího patra. Vybírám i parfémy které podle nich voní. Taky mám moc ráda jasmín a fialky. Kytky které nevoní, mi tak zajímavé nepřijdou.

5+1. Která z Tvých pokojovek je Tvoje nejoblíbenější?
Asi kapradina ledviník. Když jí začnou osychat a opadávat listy jak je z ní strašný borčus, ale jinak vypadá velice dobře a zdá se, že je skoro nesmrtelná. Podědila jsem dvě staré kapradiny, jedna měla úplně zkamenělý substrát protože se roky nepřesazovala a zalívala se zespoda takže přestala sát vodu, začala se dusit a chcípat a ta druhá měla puklici, které se prakticky nedalo zbavit. Obě rostliny jsem zachránila tak, že jsem všechno ostříhala a vyndala jsem jenom holé středové růžice, očištěné od všecho včetně kořínku. Nechala jsem je pár týdnů v misce s vodou, počkala až vypustí kořínky, zasadila jsem je do nové hlíny a počkala až vypučí. A dneska mám dvě velikánské kapradiny, které jsou úplně zdravé a bez puklice. Musí to být ale nějaký dobrý odchov, taky jsou hodně staré. Před lety jsem kupovala tuhle kapradinu v obyčejném hobbymarketu a zdechla mi. Najednou byla plná mšic, přestala sát vodu a chcípla. K záchraně středové růžice jsem se ani nedostala. Příště bych asi šla do zahradnictví.

7. Je nějaká knížka, která Ti ovlivnila život nebo Tě tak oslovila, že ji znáš zpaměti či ji máš přečtenou vícekrát?
Jestli jsem nějakou knížku četla víckrát, tak jsou to logicky moje knihy – což se musí, když se dělají korektury a dotisky. A pak je to Pravda mezi nebem a zemí. Dostala jsem na ni tip, že byla napsaná pro mě a že je v ní důležité řešení problému, který jsem před lety řešila. Četla jsem tu knihu asi 3x, než jsem to konečně našla. A fungovalo to. Zpaměti jsem se učila jenom slovníky a encyklopedie. Pak mám ještě z dětství starý velký Špalíček dobrých českých vtipů a ten jsem projela mockrát. Na hovadiny mě užije.

Napadá-li Vás nová otázka do příštích dotazníků, položte ji směle do diskuze….. Děkuji!
Dotazníky nejsou určeny k recenzím na zboží, posuzování osob, webů a hudebních skupin. Nenahrazují poradnu, s osobními problémy se prosím obracejte na e-mail.

© Alue K. Loskotová, www.aluska.org 2020]]>
17
Alue K. Loskotová http://www.aluska.org <![CDATA[Proroctví indigové dívenky má vlastní web: Přiložte ruce k dílu]]> https://aluska.org/?p=15850 2020-03-23T14:41:23Z 2020-03-23T23:54:08Z Milí čtenáři,
práce na šíření zprávy o blížících se konstruktivních časech pro lidstvo nadále pokračují. Zejména formou dokončení webové stránky, která je věnována tomuto proroctví a jeho překladům do všech jazyků, které jsme zatím zvládli zařídit.

Nový web:
https://indigo-prophecy.weebly.comOriginální sdělení ,,Všem dobrým lidem: Brzy přejdeme do Zlatého věku, máme pro vás pokyny jak vyhrát nad systémem” má teď díky novému webu výhodu v tom, že nebude zapadávat do starších příspěvků a zejména cizinci, kteří viděli českou stránku, měli problém se zorientovat a nakliknout si svůj překlad. Na novém webu je to přehlednější.

Chceme vás touto formou znovu poprosit o pomoc. Pokud jste to zatím neudělali, pošlete tuto zprávu svým přátelům a hlavně, pošlete ji svým známým v zahraničí, nebo pošlete na potřebná fóra a weby. Speciálně v této době, kdy vládne strach a chaos, je potřeba lidi povzbudit dobrou zprávou a dodat jim tak energii.

Také prosíme někoho z řad čtenářů, který umí pracovat s facebookem, aby se přihlásil jako správce stránky, která byla k tomuto webu založena.

Pokud máte kontakty na cizince a překladatele, kteří by mohli překlad rozšířit o další verze, dejte nám prosím vědět. Stále máme o překlady zájem.

Pojďme společně využít celostátní karanténu ke konstruktivní práci a šíření poselství o vítězství naděje a dobra.]]>
7
Alue K. Loskotová http://www.aluska.org <![CDATA[Novinka v oblasti zubního lékařství: Gel, který dokáže regenerovat zubní sklovinu]]> https://aluska.org/?p=15803 2020-03-20T09:54:38Z 2020-03-22T23:54:36Z Člověku vyrostou v průběhu života zuby pouze dvakrát. Nejprve jsou to mléčné zuby a po nich následují trvalé zuby. Toto bylo odjakživa považováno za neoblomný fakt. I přesto, že zuby jsou nejtvrdšími kostmi v našem těle, zažíváme v dospělosti erozi a postupnou ztrátu zubní skloviny.Zubní sklovina je tkáň na povrchu zubu, která je z 95% tvořena anorganickými minerály a její funkcí je chránit povrch zubu. K její erozi a následné ztrátě dochází zejména v důsledku vzniku zubního kazu a také v důsledku působení některých kyselin, které se nacházejí ve stravě a nápojích.

Tkáň, ze které sestává zubní sklovina je však jiná, než tkáně které najdeme například v kostech, svalech či v  pokožce. Když se zubní sklovina už jednou vyvine, buňky které byly při její tvorbě potřebné, okamžitě odumírají. To znamená, že když zubní sklovina začne erodovat, když se z ní kousek odlomí nebo se začne tříštit, je složité ji přirozeným způsobem zregenerovat.

Týmu čínských vědců se nedávno podařilo vyvinout speciální roztok, díky kterému je možné obnovit přirozený proces obnovy tvrdé vnější vrstvy v případě poškozené zubní skloviny. Tento obdivuhodný proces obnovy zubní skloviny je vyvolán látkou, která imituje přirozený proces mineralizace, ve kterém dochází k tvorbě vnější ochranné vrstvy zubů.

Podrobný popis této metody byl začátkem září 2019 zveřejněn ve vědeckém žurnálu Science Advances. Z tohoto popisu vyplývá, že aplikováním výše zmíněného roztoku dochází k obnovení procesu biomineralizace. V procesu biomineralizace buňky známé jako ameloblasty vylučují jistý typ proteinu, který se nakonec přemění na zubní sklovinu. Tento nově vyvinutý roztok ve formě gelu je tedy schopen nastartovat proces sebeobnovy zubní skloviny.

Na fotografiích pořízených elektronovým mikroskopem vidíme, jak dochází k sebeobnově zubní skloviny lidského zubu po 6, 12 a 48 hodinách od nanesení nově vyvinutého roztoku. Modrou barvou je označena původní sklovina, zelenou barvou je označena již obnovená zubní sklovina. Fotografie: Univerzita Zhejiang / Science Advances

Tým vědců působících na lékařské fakultě na univerzitě Zhejiang (Če-ťiang) v Číně provedl sérii experimentů, při kterých se pokusili smíchat dva minerály nacházející se v zubní sklovině: vápník a ionty fosfátů. Tyto dva minerály byly přidány do roztoku alkoholu, ve kterém byly smíchány spolu s ještě další organickou sloučeninou trimethylamin. Když byl roztok připraven, nanesli ho na zuby s poškozenou zubní sklovinou.
Použitím tohoto výjimečného gelu se vědcům podařilo během 48 hodin vytvořit přibližně 3 mikrometry tlustou vrstvu nové zubní skloviny. Tato nová revoluční metoda je v oblasti medicíny považována za největší objev roku 2019. A není se co divit, protože experimenty v minulosti, při nichž se vědci pokoušeli obnovit erodovanou a poškozenou zubní sklovinu, se nepovedly. Příčinou těchto nezdařených experimentů je velmi komplexní, krystalická struktura zubní skloviny, kterou se vědcům v laboratorních podmínkách zatím nepodařilo vytvořit.

Vědci ve zprávě z výzkumu uvádějí: ,,V našem experimentu se potvrdilo, že důmyslně vyvinutý a připravený materiál, který sestává ze shluků iontů fosfátů a vápníku, lze použít k vytvoření tenké vrstvy, jakéhosi podkladu pro vznik nové zubní skloviny. Tato tenká vrstva slouží jako prekurzor, který je východiskem pro epitaxiální růst krystalické struktury apatitu zubní skloviny. Tento proces je věrnou imitací biomineralizace krystalických amorfních vrstev, kterou lze pozorovat při tvorbě tvrdých struktur a tkání v přírodě.”

Tým doufá, že po úspěšném otestování jejich nové metody se jim ji podaří do roku, nejpozději do dvou, otestovat na zubech skutečných pacientů zubních ambulancí.

Zhaoming Liu, vědec zabývající se strukturou materiálů a spoluautor výše uvedeného experimentu, říká: ,,Zubní sklovina, kterou dokážeme vypěstovat pomocí naší nové metody, má téměř stejnou strukturu a mechanické vlastnosti jako původní zubní sklovina. Doufáme, že jednoho dne se nám podaří prosadit používání naší metody v takovém rozsahu, že stomatologové při ošetřování a hlavně při obnovování růstu zubní skloviny nepomyslí už na žádnou jinou metodu. Naším cílem je, aby se ve stomatologii už úplně přestaly používat plomby a zubní výplně, které obsahují zcela odlišné materiály, než jaké se původně nacházejí v zubech. Pokud vše půjde bez problémů, tak je možné, že naše nová metoda by se mohla začít zavádět do praxe v horizontu jednoho až dvou let.”

Léčiva a produkty, které se používají k prevenci proti erozi zubní skloviny a vzniku zubního kazu, jsou v prodeji dostupné již dnes. Tato nová metoda je však převratná v tom, že jejím prostřednictvím bude pravděpodobně možné zcela odstranit zubní kaz či dokonce obnovit růst chybějící části zubu. Je jasné, že taková účinná metoda je zároveň i stoprocentní prevencí před vznikem zubního kazu.

Chef Haifeng, profesor působící na fakultě biomedicínského inženýrství na Pekingské univerzitě však upozorňuje na to, že dokud tato nová metoda nebude ještě řádně otestována a následně uvedena do stomatologické praxe, stále bychom měli velmi pečlivě dbát o zdraví našich zubů a ústní dutiny. Říká: ,,Prevence je vždy tou nejlepší léčbou. Nikdy bychom neměli čekat, dokud se objeví nějaké problémy. Naše zuby jsou zázračným dílem přírody. A žádná umělá náhrada se svou strukturou nikdy nepřiblíží takové dokonalosti, jakou najdeme jen u původních zubů. “

připravila Aluška.org © www.aluska.org 2020
zdroje: 1., 2.]]>
0