Hvězdní andělé

3.2.2010 v Bytosti 1

Halíme nyní tvá vědomí do Světla, míru a lásky-amen.

Chceme provést ve tvém podvěsku mozkovém-hypofýze a šišince mozkové-epifýze i v mozku naladění.

Proto tě prosíme, abys položil pravou ruku do levé. Uvolni ramena. Tvé nohy spočívají volně k podlaze. Pokus se energeticky a citově spojit se svými mozkovými buňkami.

Andělské bytosti nyní rozzáří nad tvou temenní čakrou tři hvězdy-pěticípou, sedmicípou a devíticípou. Vlevo vedle tebe se nyní staví tvůj Sluneční anděl, vpravo tvůj anděl měsíce a za tebou tvůj anděl Světla, strážce vesmíru.

Nyní jemně aktivujeme tvoji kořenovou čakru. Představce si krátce vnitřní vír svého třetího oka a své temenní čakry a popros své hvězdné anděle, aby se k tobě svou vibrací přiblížili.

Hvězdní andělé jsou univerzální proudy energie, které září jasněji, než si dovedeš představit. Jsou to v kosmu působící Bozi, do vyšších sfér postoupivší Mistři. Oni jsou na rozdíl od andělů Slunce a Měsíce nejen služebníky, ale v rámci duchovního zákona i spolurozhodujícími světelnými bytostmi. Hvězdní andělé mohou kosmické zákony tvořit, ale zase i rušit. Jsou spolutvůrci nových planet a nových věků. Jsou jako tvůrci činní ve všech říších. Oni tvoří vzory, ze kterých duch tvoří formu.

Jestliže hvězdní andělé, tito určující Bozi, potřebují například pro splnění jistého úkolu ke spolupůsobení pozemskou bytost a při tom vidí, že někdo z lidí splňuje vědomé předpoklady pro tento úkol, pak mohou zkrátit učební proces, který je nutný pro tohoto člověka a vést jej k osvícení. Potom z něj spadnou všechny navyklé vzorce chování a on, veden hvězdnými anděly, učiní svá rozhodnutí nezávisle na společenských předsudcích a očekáváních. Jasnovidecké oči vidí hvězdné anděly jako kosmické čakry, jejichž vnitřní vír se jim projevuje v šířce dlaní. Odtud vyzařují soustředěné Světlo buď v pěti, sedmi nebo devíti hlavních paprscích.

Oni sami nejsou hvězdami, ale hvězdné moře je jejich domovem tak, jako je domovem člověka Země.

Hvězdní andělé, kteří by nyní chtěli s tebou duchovně pracovat, nechávají nyní jemně proudit tvými mozkovými buňkami a působí na tvou čelní a temenní čakru. Sám víš, že slova jsou formami energie, které aktivují vědomí. Pokud je ale vyslovíš s dostatečně velkou intenzitou a se vší láskyplností, které jsi schopen, mohou slova také zrodit nové vědomí. Proto tě prosím nyní, opakuj po mně v mysli s celou silou své duše slova: JÁ JSEM. Když budeš obě tato slova opakovat, zkus si představit, že tvůj mozek tyto vibrace v podobě vln přijímá a že se tím zvětšuje tvoje šišinka mozková-epifýza.

U většiny lidí splňuje epifýza úkoly nutné pro organismus těla, není však schopna podporovat duchovní vývoj, protože její frekvence je příliš nízká. Bohové duchovních zákonů působí nyní svými myšlenkami Lásky a Světla silně do nitra tvého mozku. Když lidský mozek, v němž je nyní funkční pouze jedna třetina buněk, začne opět celkově pracovat, pak nastane v člověku obrovská změna-změna směřující k božskému člověku. Se znovuoživením ladem ležících mozkových buněk se zrodí ve všech rodinách v člověku Kristus.

Nebude pro něj problémem, budou-li ve zdi dveře, protože bude schopen procházet pevnou hmotou. Bude schopen nechat růst ztracené údy, stvořit těla a zase je dematerializovat, probouzet k životu mrtvé.

Intenzita záření hvězdných andělů, která do tebe směřuje se zvyšuje. Světelné impulsy, působící na tvé mozkové buňky, uvádějí do chodu jiné, ještě neprobuzené buňky. Tvůj mozek se rozepíná lehce směrem k lebeční kosti. Tvá vědomí se stanou průchodnějšími a budou lépe přijímat frekvence z našich dimenzí. Postupně si uvědomíš mnoho poznatků, které jsi v milionech let svého vývoje nasbíral a v prožitých životech zase zapomněl. Vnitřní vědění z jiných rovin bytí tvých inkarnací bude postupně vedeno zase do tvého vědomí a ty jej akceptuješ, aniž by ses s ním emocionálně spojil.

Když nyní tato slova čteš či slyšíš, můžeš poprosit své božské JÁ, aby ti umožnilo ve tvém vnitřním uchu slyšet naše frekvence jako zvuky. Vydej se citově do pramene svého JÁ a zkus naše slova uslyšet nebo je duchovně procítit. Ona jsou nosiči našich božských energií.

Jestliže neustále mluvíme o vzorech chování, které jsou tvé duši zkušeností vlastní a ovlivňují tvé jednání, pak bys měl vědět, že tyto vzory vytvořily ve tvém mozku engramy. A mnoho z těchto tebe omezujících zažitých záznamů nyní přemění hvězdní andělé ve vědění, které ti umožní uvědomit si v nejhlubších vrstvách bytí, že jsi ve skutečnosti bez hranic.

Nyní začínají hvězdní andělé působit na energetický trojúhelník na konci krční páteře.

V budoucnosti projdou energetické impulsy tvých myšlenek a citů mozkovými buňkami, hypofýzou a epifýzou, v mnohem vyšších kmitočtech, než předtím. Vždy, když si dovolíš myslet neohraničeně a odvážně, vždy když přemýšlíš o zvučnosti některého výrazu a pokoušíš se cítit jeho vlnovou vibraci, aktivuješ orgány svého mozku. Je to stejný děj, jako když oživujeme slabé srdce masáží a lehkými elektrickými šoky.

Hvězdní andělé zvýší nyní ještě více frekvence tvé čelní a temenní čakry. To může u člověka, jehož vědomí je sice již vysoce vyvinuté, mít za následek, že jeho mozek se stane vysoce aktivní a člověk ztratí možnost se dobře prospat. Takové naladění trvá zpravidla jen tři dny. Proto doporučujeme během tohoto času jen střídmě jíst a změnit svůj životní rytmus tak, že jdeme spát až ve dvě ráno a spíme tak dlouho, jak si to tělo přeje.

Potom se snadno naučíme oddělit abstraktně tělo od aktivního mozku a uložit je ke spánku, při čemž všechna naše vědomí, s výjimkou vědomí tělesných, zůstanou aktivní.

Dnešní velmi silná ladění, provedena hvězdnými anděly, vyžadují, aby tři tví osobní andělé na tebe dohlíželi až do zítřejšího dne. Jsou to andělé Světla, Slunce a Měsíce, kteří stále stojí vedle tebe a za tebou. Můžeš plně důvěřovat jejich vedení a jejich lásce. Nejsi požehnán jen ty sám, ale jsi požehnáním pro veškerý život. Nejsi jen milován, ale jsi láska sama. Nejsi jen prozářen Světlem-jsi Světlo. Nejsi jen prodchnutý radostí-ty jsi radost.

Děkujeme, že jsme směli hovořit. Zůstaneme s tebou a se všemi lidmi, kteří se nám otevřou a svěří-spojeni jako vaši milující duchovní sourozenci.

Z knihy Meditace

Z německého originálu přeložila Eva Melzerová

Další Andělé – ZDE

Komentáře

Ikona diskutujiciho Ace 2011-09-27 11:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za info, hledám informace, poněvadž co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.:-)

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek