II / Pozemští andělé / výklad a test

18.2.2009 v Bytosti 0

—– ZPĚT NA ZAČÁTEK ČLÁNKU —–

Vtělené elementární bytosti
Příslušníci této skupiny patří mezi nejsnadněji rozpoznatelní ze všech pěti kategorií. Fyzicky se podobají svým jmenovcům, tzn. Vílám, elfům, skřítkům, trpaslíkům, lesním mužíkům, mořským vílám, delfínům, zvířatům a jednorožcům.
Jejich hlavními znaky jsou:
*mají velmi často načervenalou barvu vlasů v různých odstínech. Mohou být úplně zrzaví nebo mohou mít vlasy kaštanově hnědé s červenavým leskem nebo nazrzle blonďaté.

*vzhled je jak zděděný po keltských předcích, tj. brunátná, zdravě červená pokožka či pihy.

*nesnáší pravidla a myslí si, že všichni, co je dodržují jsou pokrytci

*mají rošťácký pohled a mají rádi legraci a kanadské žertíky a nikdy nemají k smíchu daleko.

*mají štíhlá až hubená šlachovitá těla (vyjma zaoblených mořských andělů)

*mají rychlý metabolizmus a citlivý nervový systém.

*rádi si užívají života

*často bývají na něčem závislé

*jsou velmi hraví (mnohem hravější než skupina moudrých-ti bývají často vážní a vypadají zachmuřeně a tvrdě).

*jeho úkolem je uvolnit jinak sevřené okolí, přimět je smát se nebo alespoň usmát, i kdyby to mělo být na jejich účet.

*je jim velmi známa duchovní hodnota smíchu, hravosti a radosti.

*často se stávají profesionálními baviči a umělci, tanečníci, komici a herci

*zrodili se do lidského těla z toho důvodu, že jejich jemnohmotní bratři už se stali bezmocnými proti lidskému decimování přírody a oni mají začít bojovat nejen proti znečisťování ovzduší, vod a půdy planety Země, ale mají také vystoupit na ochranu týraných a vybíjených zvířat.

*dávají přednost společnosti zvířat a rostlin před společností lidí. Vůči lidstvu pociťují podvědomý hněv za to, jak ničí Zemi.

*často třídí odpad, užívají přírodě neškodlivé čistící prostředky a chovají se ekologicky.

*když se cítí odmítnutí, často se z nich stane plachá bytost která má potřebu se od okolí izolovat.

*jsou velmi odolní s minimálními zdravotními potížemi.

*Jsou často optimističtí

*občas trpí depresemi v dětství mohli mít astma

*jsou velmi citliví na chemické látky přítomné ve vzduchu

*když jsou často uzavřeni mezi čtyřmi zdmi, objevují se u nich klaustrofobické stavy.

*často se narodili pod znamením vody. Nejčastější znamení jsou Býk, Kozoroh, Panna, Rak, Ryby a Štír
Vtěleným elementálům se dobře daří v oblasti umění, jsou úspěšní v profesích spojených s médii, včetně filmového a hudebního průmyslu. Jsou vynikajícími komiky, spisovateli, nakladateli, tanečníky a cvičiteli jógy. Protože jsou optimisticky založeni a mají silné vyzařování, jsou také vynikajícími řečníky, kteří umí své posluchače zaujmout a nadchnout. Být středem pozornosti je pro ně přirozené. Díky všem svým schopnostem jsou i dobrými učiteli. Mají dobrý vztah k profesím spojeným s přírodou. Mohou se starat o domácí miláčky nepřítomných pánů, chov zvířat jim nečiní problémy. Zahradničení, práce v lesní školce nebo jakákoliv jiná práce spojená s přírodou je pro ně stvořená.

Vtělené vesmírné bytosti

Jsou vtěleny na Zemi, aby pomohli odvrátit hromadnou zkázu lidstva.pro tuto misi přijali lidské tělo. Jsou to dobrovolní vyslanci míru.
Pocházejí z fyzických i nefyzických galaxií a podvolili se žít lidský život, aby mohli šířit dobro ve formě, ve které je pro přežití lidstva zapotřebí. Jejich vnitřní čistota a dobrota tak napomáhá rozptylovat energetické shluky zloby, nenávisti a napětí, které lidstvo vytváří a které by v konečné podobě mohli být spouštěčem jaderné války. Pokud by byla Země zničena, vlna negativní energie, která by se tím vzedmula, by ničivě zasáhla mnoho galaxií. Dalo by se říci, že úkolem vtělených vesmírných bytostí je zabránit za všech okolností jadernému konfliktu. Jejich nástroj je jejich dobrota a ušlechtilost, s jakou se chovají ke svému okolí.
Vtělené vesmírné bytosti nezůstávají celý život většinou u jediné kariéry. Buď své profese postupně mění nebo jich vykonávají několik najednou. Jsou vynikajícími mistry Reiki, léčitely, maséry, chiropraktiky a fyzioterapeuty. Stejně dobře se jim daří ve výzkumu, strojírenství a jsou výbornými asistenty. Musí být přesvědčeni, že cíle, které sleduje firma, pro niž pracují, mají vyšší význam. Bez tohoto pocitu sounáležitosti by odváděli špatnou práci. Jsou laskaví, pracovití a výkonní a omylem jsou považováni za rezervované a chladné. Dávají přednost tomu, zůstat v pozadí. Je pro ně výhodnější pracovat samostatně.profese mluvčího nebo vedoucího pro ně není vhodná.
Poznáte je podle těchto rysů:
*když je potkáte, hraje jim na tváři lehký úsměv

*kdykoliv jsou připraveni nesobecky vyjít vstříc a pomoci

*ti druzí jejich pomoc často ani nezaznamenají, protože druhým nepomáhají proto, aby byli oceněni

*jsou velmi laskaví

*jsou zdrceni násilím a touží po návratu domů

*ve společnosti se cítí rozpačitě, protože nemají dostatečné zkušenosti s lidským společenským životem

*jako děti byli často vystaveni zlomyslným narážkám

*většinou přesahují průměrnou výšku vzrůstu člověka

*jsou vysocí a štíhlí

*ženské pohlaví může být i menší a podsadité

*obličej mají často podlouhlý a hubený

*ti menší vzrůstem mají kulatější tváře

*zdá se, že planeta, která byla jejich domovem předurčuje jejich zvláštní fyzické rysy

*mají neobvykle tvarované oči do tvaru půlměsíce a připomínají obracené U. jejich barva je často šedá, zelená nebo hnědočerná. Když se na ně podíváte, je to jako by jim z očí prozařovali paprsky silných světel. Kolem panenky mají často kroužky světlejší barvy

*oblékají se prakticky a pohodlně a nedbají moc na módu, neradi jsou středem pozornosti

*jsou ochotni pomoci každému, kdo to potřebuje, na druhé straně si však udržují odstup a jsou rezervovaní

*často si nejsou jisti svým životním posláním a cítí často skutečnou úlevu, když zjistí, že jejich úkolem je to, co dosud přirozeně činili. Totiž pomáhat tam, kde je třeba

*často se zajímají o UFO a mimozemské civilizace, sledují sci-fi filmy a čtou vědecko- fantastickou literaturu

*už v dětství intuitivně chápou duchovní hodnoty a mnoho z nich považuje tradiční náboženství za příliš omezující ve srovnání s jejich vlastním pojetím Boha. Bůh pro ně je něčím jako univerzální inteligencí, a postupuje vším

*mnoho z nich si vybavuje vzpomínku, že v tomto životě navštívili kosmickou loď nebo jsou aspoň přesvědčeni, že něco takového prožili.

Zasvěcenci

– vtělení mágové, čarodějové, veleknězi, kouzelníci a šamani
Vášniví .Exotičti .Výstřední. Tak by se dali charakterizovat představitelé této kategorie. Jako by z jejich nitra vycházelo světlo. Kromě toho vypadají jako hrdinové z romantických románů. Obvykle mají hedvabně hladké dlouhé vlasy, oválné tváře a znepokojivý pohled. Pozemští andělé náležijící k této skupině jsou obdařeni moudrostí a vysoce vyvinutými intuitivními schopnostmi. Jejich pohled je pronikavý a nemá smysl před nimi předstírat a lhát, protože okamžitě poznají, kde je pravda. Obklopuje je aura tajemného. Když jim pohlédnete do očí, v tu chvíli víte, že vědí. Představitelé skupiny zasvěcených jsou lidské bytosti, které se naučili ovládat energii. Jsou schopni zázračných uzdravení, kouzel ve smyslu zhmotňování svých přání nebo představ, včetně ovlivňování počasí a působení na fyzické předměty formou telekineze a levitace. Jedná se o mocné mágy náležející k lidské rasy, kteří byli povoláni z duchovních světů zpět do fyzického světa kvůli dramatickému vývoji událostí na Zemi.

Nové duše
Nová duše je duše, která se rozhodla, že se vyhne obvyklému procesu narození ,kterým se duše vtěluje do lidského těla. Proces postupného vývoje z nemluvněte do dospělého jedince totiž považuje za zdlouhavý. Tělo získává jiným způsobem. Učiní dohodu s jinou duší, že si v určitém časovém bodu vymění své životní energie. Tento proces obvykle probíhá tak, že nová duše kontaktuje člověka ,který trpí hlubokou depresí a nemá sílu dál žít. Nová duše tuto zlomenou bytost osloví ve spánku asi v tomto smyslu: Namísto toho, abys spáchal sebevraždu, čímž by přišlo nazmar Tvé tělo, které by jinak ještě mohlo posloužit Bohu, dovol abych ti pomohl. Až budeš připraven, převezmu Tvé tělo, a ty se budeš moci vrátit domů do duchovních světů.
Základní charakteristika Nové Duše
*Jednoho dne se probudí a mají dojem, že jejich život je zlý sen a vůbec se s ním neztotožňují.
*Nepamatují si na své dětství, ani na významné udalosti svého života.
*Vzpomínají si ,že chtěli spáchat sebevraždu. Nebo za sebou mají pokus o sebevraždu.
*Jejich přátelé a rodina jim říká: jsi jako vyměněný. Jako bys to ani nebyl ty.
*Najednou se ve svém životě rozhodnou pro drastické změny. Změní si například své křestní jméno, bydliště, rozvedou se, změní profesi, náboženské vyznání, atd.
Ochránci
Existují “lidé”, kteří se mohou identifikovat se všemi skupinami a přesto nejsou Skokani. Jsou to inkarnovaní OCHRÁNCI všech skupin. Jejich úkol zde na Zemi je takový, že bezprostředně poznají jak Anděly, Elementály…tak i ostatní…a pak jim pomáhají a starají se o ně…
Ztotožňují se se všemi pozemskými anděly (nepodařilo se mi zjistit, co mají společného s novými dušemi -> možná je to tím, že to není specifická říše, ale proces), ale pouze částečně. Např.: v těle elementála sídlí vtělený anděl s napojením na vesmírnou loď a s vnímáním podobným zasvěceným…
Jejich dětství je shodné s dětstvím pozemských andělů: rodí se do dysfunkčních rodin, ale je zvlkáštní, že zjistí již v raném věku to, že jsou OCHRÁNCI.
Je pravděpodobné, že k jejim nejbližším přátelům patří pozemští andělé. Také si pozemského anděla vyvolí jako svého životního partnera. Je to tím, že si vzájemně rozumí a jejich pouto je hlubší a duchovnější…
Cítí, že do jejich rodiny patří lidé, kterým pomáhají: Ať už jde o pozemské anděly nebo lidské bytosti. S tím souvisí i výběr povolání. Většinou pracují jako učitelé, ve sdělovacích prostředcích, jako spisovatelé, hudebníci… prostě všude, kde mohou svou energii předávat ostatním, starat se o ně…
Jejich charakteristickou vlastností je to, že na první pohled poznají pozemského anděla. Po celý život jsou jejich ochránci. Dodávají jim motivaci, dobrou náladu i potřebnou energii. Dohlíží na ně při práci a andělé je často vyhledávají, protože potřebují cítit tu naději, která z ochránců vyzařuje.
Ochránci jsou ohromně citliví. Cítí jak energie Země, tak i energii lidských duší i pozemských andělů. Přitom si však při negativním vnímání zachovávají jakýsi odstup. Je to tím, že víra v nich je ohromná, ale také spojitostí s vesmírnými bytostmi, u kterých není tolik rozvinutá sentimentalita. Jsou však ohromně zranitelní, když ostatní potlačují lásku. Hlavně v rodinách. Podstatou jejich duše je LÁSKA. Vidí ji (podstatu) i u statních lidí… Vidí jejch karmu, cítí jejich úděl. Snaží se, aby lidé i pozemští andělé skrze lásku naplňovali své poslání. VĚŘÍ V LEPŠÍ SVĚT, PROTOŽE JEJ S BOŽÍ POMOCÍ TVOŘÍ…
Většinou nemohou patřit k žádné církvi, protože Boha cítí jako něco univerzálního (asi stejně jako vesmírné bytosti – odtud také vědí, co je nejlepší pro planetu Zemi, protože dobře znají nejvhodnější cestu i zkušenosti čemu se mají vyhnout při láskyplném převibrovávání planety Země…

Copyright © 2006, Fren

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek