Indigové děti

4.1.2007 v Nezařazené 0

Většině indigových dětí je v současné době 13let nebo méně. Jsou jiné, mají velmi specifické charakteristiky, které je odlišují od předchozích dětských dětských generací. Jak již bylo řečeno, jejich pojmenování souvisí a barvou jejich aury (která souvisí také s čakrou třetího oka, reprezentující intuici a psychické schopnosti). Tyto děti neuznávají falešné autority a často proti nim falešné autority a často proti nim vystupují, jsou nekonfromnní, extrémně emočně a někdy také fyzicky citlivé až křehké, vysoce akademicky nadané a/nebo jinak talentované, často jsou nadané také metafyzicky, s vynikající intuicí, buď velmi empatické a soucitné a nebo naopak zdánlivě chladné a bezcitné a také vědomé od útlého dětství.

Indigové děti musejí po příchodu na svět překonat mnohé výzvy. Jejich extrémní citlivost dokáží rodiče často jen stěží pochopit a ocenit, protože ji sami nemají. Nadání těchto dětí v takovém měřítku je neobvyklé, jejich nekonformní přístup k systému a disciplíně jim působí mnoho potíží v průběhu dětství a někdy i v dospělosti. Na druhé straně jim právě tyto vlastnosti mohou pomoci uskutečňovat své cíle, jako např.: změnit systém vzdělávání. Být indigový není snadné, ale je to poslání. Indigové děti přicházejí pozvednout vibraci naší planety, což v praxi znamená pozvednout lidské vědomí (či sebe-uvědomnění) na vyšší úroveň (od izolovanosti k celistvosti a propojenosti se vším, s celým světem).

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek