Jak by vypadal svět, kdyby všichni lidé mysleli jako já? (2. díl)

12.9.2013 v Poselství 63

2. díl

(1. díl tohoto článku najdete ZDE)

Skončí i cigarety. – Kdo by si chtěl dobrovolně ničit své zdraví? A hlavně už by nikdo nikomu cigarety ani neprodal, natož aby je vyráběl. Nikdo by to zkrátka nechtěl dělat, nikdo by se už nechtěl podílet na zabíjení lidí.

Skončí drogy. Protože nikdo nebude mít srdce na to je prodávat a nikdo už nebude dost hloupý ani zoufalý na to, aby je užíval. Život začne být krásný, takže nebude důvod utíkat do drogové reality od svých problémů. Šťastní lidé nebudou potřebovat drogy.

Alkohol v podstatě přežije v podobě vína, či medoviny, případně jiných nápojů, které vznikají přirozenými tradičními postupy. Ale lidé nebudou mít zájem se ožírat, protože v tom nebudou vidět žádný smysl.

Obnoví se příroda. Lidé už po přechodu na breathariánství a materializaci jídla, nebudou potřebovat pole na pěstování, ani silnice na dopravu, ani velké obchodní domy na nákupy, ani továrny, ani rafinérie.
A tak se všechna tato nepotřebná místa a střediska zruší. Místo toho se pole opět zalesní a na vhodných místech se vybudují překrásné zahrady a parky.

Do správy se darují tomu, kdo bude milovat zahradničení a bude se chtít o ně starat. Takových lidí se najde vždy dost a budou se i skupinkovat, protože láska k přírodě a kráse bude jedna ze základních vlastností všech lidí. Každý si bude přát, aby mohl mít kousek země, kterou může zkrášlovat. Ne využívat, ne pěstovat, ne vlastnit… Jen zkrášlovat.
Země ani jiná hmota nikomu nepatří, to je jen klam.

Skončila by myslivost. Zvířata by se nechala napokoji. Když se jeden druh v přírodě přemnoží, nebude mít co žrát a přirozeně se mu sníží stavy. Příroda a země má své vlastní dokonalé mechanismy na udržování rovnováhy. Pokud se my lidé přestaneme do přírody neustále montovat, nebude potřeba nikdo, kdo by tu rovnováhu měl udržovat. (Navíc dnešní myslivost není o ochraně přírody, jsou to spíš lesní biochovy.)


Zbudují se nádherné velké přírodní amfiteátry. Do kruhu, s podiem a kamenným posezením. Tato místa budou v každé osadě alespoň jednou, stanou se centrem kulturního dění.
Zde bude mít každý možnost kdykoliv přijít, sejít se s lidmi a sdílet něco ze sebe. Budou se zde pořádat koncerty, besedy, divadla, nebo jiné hry. Podle toho, na co budou zrovna mít lidé náladu a na čem se vzájemně domluví.
Každý milovník hudby a každý hudebník bude mít možnost hrát zde kdykoliv to co má rád a co ho baví, i pro další lidi. Nemusí se ohlížet na peníze, ani na pořadatele. Posluchači se vždy najdou, nikdo nebude omezen časem, ani penězi, ani autoritami. Kdo přijde, může si tu dělat co bude chtít a nikdo to nebude muset kontrolovat, ani hlídat.
Kdo by tam co demoloval nebo kradl, když bude vše z kamene, všichni to tam budou chtít mít hezké a všichni budou mít všeho dostatek?

Nebude existovat zákon, ani věznice, ani nápravná zařízení. Nikdo nebude mít zájem v nich pracovat a nebude nikdo, kdo by tam odešel. Vrahové, zloději, kriminálníci, nikdo z takových lidí nebude existovat a nikoho kriminalita ani nenapadne. Od určitého stupně uvědomění už lidé mají jiné záměry a myšlenky.
Kdo by v době pádu starého systému měl pořád ještě psychické poruchy a problémy, dostane odčervováky, vydetoxikuje se a bude umístěn na klidné jemné místo v přírodě, kde se dá dohromady zcela přirozeně. Všechny psychické poruchy způsobuje nemoc, nebo trauma. Život v otrockém systému je trauma pro každého z nás. Když systém padne, zmizí i psychické poruchy.

Neexistovalo by už otrávené jídlo, žádné blokátory imunity, elektrosmog, mobily, očkování. Díky tomu skončí nemoci. Každá nemoc je výsledek psychického problému v kombinaci s toxickým, otráveným prostředím a zablokovanou imunitou, která nestíhá pracovat.
Když nebudeme mít jedovaté prostředí, nebudeme mít problémy ani povinnosti a nebudeme mít blokovanou imunitu, nebudou nemoci. Nebudou lékaři, ani nemocnice, protože už je nikdo nebude potřebovat.
V případě že by někdo onemocněl, měl by své neomezené schopnosti lidské bytosti. K nim kromě schopnosti materializovat a dematerializovat, patří i schopnost absolutně ovládat své tělo. Tedy obyčejnou myšlenkou a vizualizací se nemoc okamžitě napraví, bez toho aby bylo nutné cizí pomoci, nebo zásahu zvenčí.

Za pár let by celá tato planeta vypadala úplně jinak a úplně všechny globální problémy, které lidstvo řeší, by byly vyřešené. Planeta by se postupně ozdravila, očistila a lidé by byli šťastní.

Problémy s přelidněním a porodností by také nebyly. Když žena nebude chtít otěhotnět, neotěhotní (opět spadá pod nezablokované schopnosti lidské bytosti). Navíc všichni lidé budou natolik uvědomělí, že budou chápat, že není smyslem množit se donekonečna jako nějací potkani a proto budou mít 1-2 děti a víc ne. Tento počet stačí.
Planeta země nás všechny v pořádku uživí, protože nás po čase nebude vůbec muset živit. Většinu námi uzurpované země vrátíme zpět zvířatům, která budeme chovat v úctě, stejně tak jako přírodu samotnou.
Nebude proto nutné řešit kdo kde je, kolik lidí kde je, jestli je nutno snížit populaci, nebo co s nepohodlnými občany. Všechny tyto problémy zmizí samy.

Zlikvidujeme radary, družice, HAARP systém a přestaneme se přírodě montovat do počasí. Amerika přestane v Africe blokovat deště a přestane tam způsobovat bídu.
Jakmile se planeta dostatečně vrátí do rovnováhy, obrovské pouště, které se díky nám lidem neustále rozšiřují, se opět začnou zmenšovat. Začne tam pršet, krajina zaroste florou, přijdou tam zvířata. Tím se objeví spousta nového místa pro život. V Africe skončí hlad, neštěstí, i chudoba.
Dnes nevlídné a zdánlivě téměř mrtvé pouště, budou plné života.

Postupně se zruší hranice mezi státy a sjednotí se jazyky, protože lidé už nebudou mít zájem se dělit, nebo škatulkovat. Nebudou mít zájem mezi sebou soutěžit, ani se srovnávat. Nebudou je proto už zajímat státní hranice.
Protože budou mít své neomezené možnosti, nebude problém domluvit se na jednom univerzálně používaném jazyku (Navrhuji dát ruštinu, protože je to nejstarší jazyk lidstva. Navíc ruština rezonuje velmi zajímavě s člověkem, jeho mozkem a DNA. Velice ho obohacuje a povznáší. Lepší jazyk, co se týče rezonance, pro lidstvo není.), ani nebude problém, když jeden bude mluvit německy, druhý na něj francouzsky a přesto si porozumí. Otevřený lidský mozek rozumí každé řeči. Tak každý z nás bude doma a domluví se všude, kam zrovna přijde. Všude budou dobří lidé, se kterými si bude mít co říct.

Nebudou existovat nechtěné, odložené, nemilované, ani týrané děti. Nebudou žádné sirotčince. Když žena nebude chtít mít dítě, neotěhotní. Proto nebudou matky, které nebudou chtít své děti. Případně když dítě náhodou nebude spokojené s lidmi se kterými je, může odejít kam chce, za kým chce. Nebudou existovat zlí lidé, proto nebude hrozit nebezpečí, že dítěti někdo ubliží. Naopak kam přijde, tam dostane pomoc a ochranu. Proto nebude důvod ho kontrolovat, ani omezovat.
Děti budou svobodné a nikdo je nebude buzerovat jenom proto, že jsou malé. Všechny kodexy o tom, že ,,dítě je malé a blbé, že nic neví a proto se musí jeho mysl zdeformovat a přizpůsobovat”, aby zapadlo do starého shnilého systému, samy padnou a přestanou existovat.
Každý kdo se na planetu zemi narodí, bude od té chvíle plnohodnotným milovaným člověkem, který si zaslouží úctu od okolí a který bude mít absolutní právo svobodného rozhodnutí. Od narození až do smrti, bez omezení a bez buzerace.

Zajímavá budou zvířata a jejich další vývoj. Už i Jaroslav Dušek na to přišel při své meditaci, že prvotní impuls ,,jíst a jíst druhé tvory” začal člověk, který předtím byl breathariánem a jídlo nepotřeboval. Stejně tak žila i zvířata. Když se tedy lidé vrátí zpět k tomu původnímu, vrátí se k tomu i zvířata. To znamená, že skončí zabíjení i v přírodě. Zvířata nebudou potřebovat vzájemné vraždění, ale bude to chtít čas.

Když vegetariáni ,,bojují” za to, aby lidstvo přestalo jíst maso, často se jim oponuje, že to tak v přírodě nefunguje, že se přece žerou a vzájemně vraždí i zvířata, takže na tom není nic zlého. – Omyl!
Zvířata se vraždí a vzájemně požírají jenom proto, že jsme je k tomu přivedli my lidé, díky postupné změně našeho vibračního pole a přechodu na pevnou stravu. Zvířata jsou lidem rezonančně podřízená, co se globálního pohledu na věc týče. Tedy ne zvířata, ale člověk určuje podobu tohoto světa a i povahu zvířat.
Je vždy nutná určitá masa lidstva, dostatečně uvědomělá, která by žila určitým způsobem, aby se postupně změnila vibrace planety země, která vrátí i zvířata k původnímu chování. Zvířata jsou podle druhů napojená na své kolektivní vědomí, které se řídí podle kolektivního vědomí lidstva. Nějakou dobu tato náprava zvířat sice potrvá, ale postupně se tak stane. Tím v přírodě navždy skončí násilí i mezi zvířaty.

Z betonových měst lidé odejdou, protože už nebudou chtít být odděleni od své země. Beton blokuje přirozené zemské energie a odděluje nás od ní, snižuje naši uvědomělost a kazí naše zdraví.
Lidé odejdou žít do dřevěných srubů. Na jejich stavbu a výrobu nebude nutné ničit stromy. Sruby se zmaterializují. (Jak jinak si myslíte, že lidstvo postavilo pyramidy? Neskládalo jeden šutr na druhý, to opravdu ne.)

Staré domy a betonová města se zruší, zrovnají se zemí (zdematerializují), opět zalesní a vrátí do původního stavu. Země se celá zazelená.
Vše, co člověk na této planetě zničil, vyvraždil a vyraboval, to se opět napraví a vrátí. Nebudou protesty, budou si to přát všichni lidé a všichni budou chtít přiložit ruce k dílu.

Všichni lidé budou chápat, že jsou buňkou v obrovském organismu a mechanismu, který potřebuje laskavou spolupráci všech, aby mohl fungovat zdravě. Proto nikdo nebude mít potřebu získávat moc, ubližovat druhým, utlačovat je, ovládat je, hromadit peníze, majetek, půdu, zabíjet zvířata. Nikomu už to nebude dávat smysl, protože všichni budou vědět, že jim to nepřinese štěstí. Přesně naopak.

Jednotlivé lidské rasy se vrátí zpět na své domovské a původní kontinenty. Planeta země má svoji vlastní inteligenci a na různých místech potřebuje různé lidi, aby se zachovala rezonanční a energetická rovnováha. Každý člověk, bez ohledu na barvu pleti, má na zemi své speciální místo. Každý z nás proto zatouží žít tam, kam skutečně patří.
Indiáni dostanou zpět svoji zemi, domnoží se a bílí lidé se odtud vrátí zpět do Evropy. Nebude problém s jejich umístěním, protože když nebudou pole a silnice, bude najednou hromada místa pro lidi, kteří se vrátí z Ameriky domů. Navíc na severu je i nyní místa dost. V té době nebude problém tato místa vhodně osídlit.
Vietnamci se vrátí do Vietnamu, číňané do Číny, lidé s tmavou pletí půjdou na jih, kde je jim stejně nejlépe a vždy bylo.
Jen cikáni budou dál kočovat, mají to v genech. V tomto světě to nebude problém a nikdo nikomu nebude překážet, proč by to dělal? Každý bude chtít pro sebe a pro všechny lidi klid a jen to nejlepší… Tento svět by byl pro cikány naprostý ráj. Mohli by žít svobodně, bez buzerace, tak jak si vždycky přáli. Jako národ hudebníků a tanečníků, by byli najednou všude vítaní, protože kam přijedou cikáni, tam bude veselo, hudba a zpěv. Potřeba krást lidem věci je sama pustí, protože budou mít svých věcí dost, takže je ty cizí nebudou zajímat. Když budou něco potřebovat, sami si to zmaterializují. Nebudou vznikat konflikty…

Když tedy víte, jak by vypadal svět, kdyby všichni lidé mysleli jako já, už chápete odpověď na otázku, proč se na mě plive, proč se mě neustále snaží někdo pomlouvat, likvidovat, proč se na mě nasazují lidé.
Tento systém, který nás všechny drží v šachu pomocí strachu a peněz, nepotřebuje lidi jako jsem já, jako jsou lidé kteří mne čtou, nebo kupují mé knihy. Protože pokud se tento způsob myšlení rozšíří mezi potřebnou masu, systém zahyne a přestane existovat během několika let nejpozději.
Jediné, co stačí, je uvědomění lidstva. Překročit určitou kritickou hodnotu lidí, aby se kolektivní vědomí přepsalo. Pak to docvakne i těm ostatním a všechno půjde samo. Lidé ani nebudou muset mezi sebou domlouvat jednotlivé kroky, všichni budou automaticky vědět, co chtějí a mají udělat, aby se planeta opět uzdravila a aby lidé opět mohli být šťastní a žít v dostatku a bezpečí.

Bojovat za něco nemá smysl. Lidstvo musí samo chtít změnu a ještě předtím si tohle vše musí uvědomit. Dokud si své možnosti neuvědomí, potom ta hrstka lidí jako já, bude neustále v očích veřejnosti špiněna, ponižována, obviňována z bláznovství, sektářství, bude se na ně nasazovat kopa falešných svědků s předpřipravenými výpověďmi, budou se likvidovat a zavírat, jenom aby tito lidé nemohli šířit uvědomění a své názory mezi ostatní.
Systém se svého pádu bojí. Pokud by jeho pád nehrozil, nebude používat tyto agresivní nástroje na potírání protichůdného způsobu myšlení. V tomto vidím, že máme pořád šanci, i když netuším, jestli se té kýžené změny dožiju. Jestli to lidem dojde v příštích sto letech? – Pokud se mezitím nevybombardují těmi svými úžasnými atomovkami, co na sebe pořád velké země míří a kterými si vzájemně vyhrožují.

Všechny problémy, co lidstvo celého světa neustále řeší, jsou uměle vykonstruované a uměle udržované. Všechny, do jednoho. A existují, protože na ně věříme. A protože pořád existuje dostatek zmetků, kteří budou dělat práce proti lidem a pro systém, jenom protože za to dostanou dobře zaplaceno. Hrabivost lidstvo přivedla tam, kde teď je. Na pokraj své vlastní skázy.
Jak dlouho si myslíte, že ještě naše planeta vydrží to, co se na ní děje? – Na to nemusím mít doktorát a nemusím být stará babka, abych viděla, že nám moc času nezbývá.

Upřímně řečeno, kdybych já byla naší planetou zemí, otřepu se tak mocně, až všechny ty otravné lidi ze sebe setřepu. A bude pokoj… Nechápu, že se na nás naše vlastní země ještě takhle nenaštvala a že to doteď neudělala. Má s námi neuvěřitelnou trpělivost.
A co vlastně lidé dávají zemi? – Pořád se mezi sebou vraždí, hádají, nenávidí, vraždí zvířata, ničí zeleň, ničí přírodu a kradou podzemní nerostná bohatství, která jsou životně důležitá pro energetickou rovnováhu celé planety… Proč by jim to měla tolerovat?

Kolik lidí řeklo ,,Díky ti země, že mě živíš a že tu můžu žít?” – Ne. Všichni si pořád jenom stěžují, nic jim není po vůli a dokonalou nádhernou přírodu chtějí pořád ,,vylepšovat”, až vymyslí takové nesmysl jako je GMO, nebo psi, co jsou tak nehorázně přešlechtění, že sotva stojí na nohou.
Moře se vyvražďují, velryby likvidují, z oceánu je skládka plná bordelu, co se hromadí do obrovského útvaru, který se točí ve vodě pořád dokola. Země pořádně neví co má s tím naším bordelem v moři dělat, protože prostě není odpadkový koš…

Jenomže planeta očividně věří a doufá v to malé procento uvědomělých lidí.
Věří tomu, že dostaneme rozum a začneme se už konečně chovat rozumně. Kdyby tomu nevěřila, už se pod námi dávno otřese a ukončí tohle drama. Zatím jenom sem tam vyhrožuje, ale většinu kalamit stejně vyvolávají lidé a jejich HAARPy. Tedy je těžké poznat, kdy se ozývá země a kdy zase nějaký Američan pomačkal pár knoflíků a zkouší, kde to koho smete.

A tak by bylo dobré přestat mlčet a uvědomovat. Nebýt kam vítr tam plášť, jako ostatní. Lidstvo se samo od sebe neprobudí a planeta Země na to nebude čekat donekonečna. Všechno má své limity.

Takže než mi tu někdo napíše, že moje představa takového světa je naivní, podobá se komunismu a že tomu vůbec nerozumím, ať se první podívá na ten chaos, ve kterém žijeme. Vám to snad vyhovuje? – Mně tedy rozhodně ne, umím si představit něco milionkrát lepšího.

Kam dál:

Otevřít rubriku: ,,Zamyšlení” – Zde

Máte otázku? Ptejte se do ►Mailu◄

• Líbí se vám tyto stránky? Doporučte přátelům adresu https://aluska.org/

• Na Aluška.org najdete také interaktivní chat Vstoupit do Chatu – ZDE

• Líbí se vám publikované články? Za pár dní vám může pošta doručit i knihu! – Podrobnosti ZDE

• Používáte Facebook? Pomozte propagovat tento článek a použijte prosím tlačítko ,,To se mi líbí” níže pod reklamou, děkuji!

• Chcete mít přehled o videoaktivitách Alue na YouTube? – Můžete se přihlásit k odběru: ZDE

Elektronický obchůdek: www.kramky.cz/alue

Komentáře

Ikona diskutujiciho stenly911 2013-09-12 07:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hezká představa, taky bych si přál, podobný svět. Jne bych se chtěl zeptat, proč by jsi chtěla zrušit všechny zbarně ? tosi opravdu myslíš, že nexistují žádní mimozemšťané se zlotřilými úmysly, kteří by neváhali na nás zaútočit ? Nebo by jsi spoléhala na to, že nám vždy někdo včas pomůže ?

Ikona diskutujiciho Ev 2013-09-12 07:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A zase otom vegetariánstve, ako o ňom môžeš písať keď sama mäso ješ  a hovvoríš že niektorým organizmom `vadí` že nemajú dostatočný príjem mäsa. A zaradila si medzi nich aj seba.

Ikona diskutujiciho Johana 2013-09-12 08:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jsou 2 možnosti. Bu´d se vyhladíme nebo se pohladíme:-) a uděláme to :-)Jiné cesty už asi ani nejsou

Ikona diskutujiciho nann 2013-09-12 08:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Milá Alue, děkuji ti,že jsi se s námi podělila o tvou vizi světa. Není to lehké jít s kůží na trh a jak sama píšeš na konci, lidé tě můžou považovat bláznivou naivku. Tak, jak jsi popisovala svou vizi ideálního světa – uvedené příklady fungování lidské společnosti mi přišly tak přirozené a věřím, že to není jen můj pocit a přání. Je mi o trochu více let než tobě a i přesto si ráda v duši budu stejnou vizi uchovávat a jsem ráda, že jsi ji aspoň trochu materializovala do formy tohoto příspěvku, děkuji(:)

Ikona diskutujiciho mg 2013-09-12 09:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opäť súhlasím a podpisujem.

Ikona diskutujiciho Luz 2013-09-12 09:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, hodně těch představ je moc dobrých. Až na to stěhování do krajiny původu. Lidi, kteří žijí někde jinde než ve své původní zemi, jsou tam proto, že jsou tam spokojení a považují to za svůj domov, mají tam rodinu, přátele, mnozí tam žijí už i po více generací. A je mnoho mezinárodních párů, které se usadily v zemi, která je původní jen pro jednoho z nich anebo je cizí pro oba, ale prostě je tam život zavedl a jsou tam… Tedy v takových případech nemá význam řešit, kam by se měli vracet. Doufám, že bys je nechtěla rozdělovat?? To už by tedy bylo fakt absurdní. A vůbec mě překvapuje číst u tebe takový názor, zrovna ty, která víš, že důležitá je lidská duše a ne tělo, duše přeci žádné rozdělování podle ras nezná.

Ikona diskutujiciho aves passeria 2013-09-12 09:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, ta tvá představa je krásná představa ráje. Představu ráje líčilo již spousta lidí a líčí ji už tisíciletí. Možná jsme k ní blíže, než kdy předtím, ale já tomu moc nevěřím. Nikdo z nás totiž nedokáže cítit mír v srdci, je v neustálém konfliktu se svým okolím… a i sám se sebou. Odkud pak má tryskat mír na světě? Je strašně těžké cítit mír, když narážíš na lidi a situace, které nejsou zrovna tak, jak by sis je přála. A každý si něco přeje. A podle toho se i chová. Někoho to vede ke krásným představám a ke snaze pomáhat lidem, aby si uvědomili, jak moc se nechávají manipulovat a jak moc jim to ubližuje. A někoho to zase vede k touze mít moc a peníze, protože se nechtějí nechat manipulovat. Ale každý bez výjimky, pokud to není osvícený člověk, si něco přeje a není spokojený s tím, co je. O to víc není spokojený, když touží po něčem tak nadpozemském jako ty. Nevzdávala bych se toho snu, je krásný a je to mnohem lepší než to vzdát a přizpůsobit se. Dokážu si i představit, že se jednou naplní. Ale měla bych na paměti, že každá touha s sebou nese i nebezpečí konfliktu s těmi, kteří se té tvojí touze staví do cesty. Ať jde o tvoji touhu po ráji, nebo o jejich touhu po moci. Dokud bojujete za své pravdy, existuje boj. To je logické, ne?

Ikona diskutujiciho Alue 2013-09-12 10:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]: Pochop, že jakmile země přestane destruktivně rezonovat, přestanou nás nebezpečné rasy ve vesmíru vidět. Chodíš přece na přednášky TM, tak si vzpomeň, co tě učil. Navíc s plnou funkcí mozku zbraně nepotřebuješ.

Ikona diskutujiciho Zara 2013-09-12 10:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško děkuji a přeju hezký den a vše dobré

Ikona diskutujiciho Evča77 2013-09-12 10:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Milá Alue, to je přesně to, jak by to mělo na světě fungovat a přesně takhle jsem si představovala, že to dřív doopravdy na Zemi vypadalo 🙂 Děkuji že jsi potvrdila slova Jaroslava Duška o těch zvířatech – když jsem to od něho slyšela, jako by mi najednou všechno došlo 🙂

Ikona diskutujiciho Morwen 2013-09-12 10:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To by opravdu musel být svět plný Alušek – pak by to ale nebyl svět, nýbrž Aluesvět – velice doporučuju epizodu Rimmerosvět ze seriálu RedDwarf, protože by to fungovalo úplně stejně. V Aluesvětě by dost dobře nemohl žít nikdo jiný s jinou osobností, protože každý si představuje svůj ráj jinak. Takže v tomto světě bys Aluško mohla být jen sama se sebou, s nikým jiným ne. Tvůj svět mě fascinuje, byť nesouhlasím. V této představě si posunula lidstvo na roveň bohům tak jak si je lidé vždy představovali. Se závěrem ohledně nevděčnosti lidstva vůči zemi souhlasím bez výhrad.

Ikona diskutujiciho Blue 2013-09-12 11:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taaaakže. Kdysi jsme vlastně spolu "mluvili" o ideální podobě světa a Tys to teď chytře vyřešila variantou – kdyby všichni lidé mysleli jako já ;-) Je pravda, že mě tohle napadlo taky už mockrát a jen jsem špatně zvolil, že to budou moje kopie a teď uznávám, že "myslet jako já" je lepší ;-) Čímž mi všechno do sebe zapadlo. Jinak mi při čtení nevycházelo to vnější nebezpečí – ať už na materiální či duchovní úrovni, ale tos vysvětlila dnes v diskuzi. Ještě jednou díky za článek a věřím, že na nějakém Alušpacíru na to přijde ještě řeč ;-) Mějte všichni krásný den.

Ikona diskutujiciho Jana 2013-09-12 11:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Materializace a breathariánství není budoucností lidstva. Lidé jsou spjati tím, co jí s Přírodou. Musí přijímat vhodné energie díky rostlin…proč si něco materializovat??Naopak je potřeba eticky čistě přistupovat k Přírodě, tím co děláme každý den, jak jíme..Člověk není schopen přijímat vesmírné energie přímého vlákna, to dokážou jen rostliny a ty zase přijímáme my, lidé..ani breatheriáni to nedokážou, berou energii jinde, neoprávně…….

Ikona diskutujiciho lenka f 2013-09-12 12:12:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To co tady Aluška napsala nejsou jen takové její romantické představy o tom, jak by to chtěla, ale jsem přesvědčena o tom, že takhle to skutečně ve vysokých jemnohmotných světech vypadá. Každý není připravený tohle přijmout.

Ikona diskutujiciho Petra 2013-09-12 13:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Milá Alue, máš mnohem víc vědomostí a moudrosti než kdejaký starý člověk, jen tak dál a držím pěsti.

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2013-09-12 13:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Krásna utópia

Ikona diskutujiciho aralklovkyne 2013-09-12 14:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Promiň alue, ale nesouhlasím s tebou. Zlo, vyrovnává naši planetu – dělá tím rovnováhu. a  co dělat bez nemocnic, když ti medvěd ukousne ruku? Představuješ si to hrozně idealizovaně. To není narážka na tebe, ale vyjádření názoru, tak to tak ber. Samo, že bych chtěla takovej svět, ale je to naprostě nereálná věc.

Ikona diskutujiciho Petra 2013-09-12 14:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Milá Aluško,přečetla jsem si  oba díly   a musím jen souhlasit.Ale….to …ale….víš,kdysi jeden moudrý pán před 30 lety řekl:Vše má svůj čas a vše se děje,tak jak se dít má.Řekneš si: utopie….nebo dogma……ale na každém šprochu je pravdy trochu.Doufám,a pevně věřím,že v budoucnu se takové planety dočkáme a že nás bude stále více a více,uvědomujících si Pravdu,žití a Bytí a Jednotu.Děkuji Ti za Tvou moudrost ☼♥.

Ikona diskutujiciho Rea.A 2013-09-12 15:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nesouhlasím s myšlenkou ohledně jazyků. Vzhledem k tomu, kolik jazyků na Zemi existuje nevěřím, že by bylo možné sjednotit je pod jeden. Každý jsme jiný a je potřeba brát na vědomí, že diverzitu v jazycích nenařídili ani lidi, ani vláda.

Ikona diskutujiciho Vika 2013-09-12 15:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No bude to tu krásné :)já jsem optimista a vidím kolem sebe hodně zlepšení všeho, tak

Ikona diskutujiciho all-is-magic 2013-09-12 15:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tvoje představa mi trochu připomíná představy Anastasie z knih Vladimíra Megreho…

Ikona diskutujiciho František 2013-09-12 16:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ač souhlasím nebo ne tvá slova jsou pro mnohé balzámem pro jejich mysl,představují si ten život a svět a už žijí ve lži jelikož nežijí vnitřní vyjádření sebe sama,je to jen hra ega myslet si a představovat si jak krásný svět si představuji,jak máš právo si něco představovat,tak měj,ale jako návod pro někoho je to určitě posun,ale kam jen v hlavě jelikož pokud nepřijmeme dnešní přítomnost událostí,která je součástí nás všech,jelikož oddělenost neexistuje,pak dáváš najevo to,že dokonalost nepříjímáš tady a ted.Nejde o to změnit vnější představivost budoucích událostí,to je jen hra ega,ale vnímat přítomnost a její plynutí ze životem ted.Proto se ti dějí ty věci,že tě osočují,vymýšlí si na tebe nesmysly a lžou a co si to vůbec dovolujou,je to jen tvůj pohled na ostatní a odděluješ se od celku a to je hra ega,máš velmi vysokou vnímavost života,ale slova a reakce tě prozrazují,že si to bereš osobně,neurčuji že je to špatně,ale že se to děje,můžeš psát a slovy probouzet v lidech svojí vlastní cestu,ale to je taky hra ega.Možná není problém v egu,ale že jako ego bereme za problém.Bez něho bychom nepoznaly kdo nejsme,tak jen jediné,pokud budete mluvit o těch bezmozcích,oni za to můžou nebo já mám takovou představu,která je lepší  než dosavadní,tak se nic nezmění jelikož to co bude naší představou by bylo jen na chvíli a projevila by se skrytá hra ega,pokud nebudeme žít přítomností,pak budeme vytvářet polarity,Považuješ se za dobrou,pak podporuješ i zlo,jelikož to je hra ega.Není to ani špatné ani dobré je to takové jaké to je.Přeji ti vděčnost ve všem kdo jsi.

Ikona diskutujiciho Albiii 2013-09-12 16:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

teď si po přečtení toho všeho připadám jako zavřenej ve vězení tady, když vidím co by se mohlo změnit 🙂 už aby tohle všecko nastalo 🙂

Ikona diskutujiciho Martin 2013-09-12 17:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám jednu důležitou otázku: Kdyby žil nějaký člověk, řekněme na nějakém civilizací zapomenutém ostrově, kde by nabyly knížky, nástěnné malby, prostě absolutně nic a nikdo; a ten člověk by měl touhu poznání- a to úplně jakéhokoliv druhu- jak by se mu toho poznání dostalo? Je možné se i za takovýchto podmínek stát člověkem vědoucím a uvědomělým?

Ikona diskutujiciho Ventrue 2013-09-12 17:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji ti, Aluško, za překrásný článek. Takhle přesně si představuji ráj. Ale když přihlédnu byť k některým komentářům v diskuzi, myslím, že jsem všichni v ha*zlu a skončíme jako otroci v rukou mocných. Jako by nestačilo, kde jsme teď.

Ikona diskutujiciho Alue 2013-09-12 17:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[25]: Ahoj, děkuji ti, ale zase až tak hrozná mi ta diskuze nepřijde (je to pořád jenom zamyšlení, tak bych to nekategorizovala jako někteří zdejší diskutéři) a navíc ti nejmoudřejší čtenáři mi do diskuzí zásadně nepíší, protože nemají potřebu se prezentovat. – Na jednu stranu je to trochu škoda.

Ikona diskutujiciho malé srdce 2013-09-12 18:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavá zamyšlení Aluško. Výborně jsem si početl. Díky!

Ikona diskutujiciho Raja Luthriela 2013-09-12 18:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ale jo, kdyby se udála alespoň čtvrtina změn, které tu uvádíš, bylo by to dobré. Jo, mobily bych zrušila taky. Já ho stejně používám jen jako budík. A ani ten bych nepotřebovala, kdybych mohla chodit spát a vstávat, kdyby se mi zachtělo.

Ikona diskutujiciho Alue 2013-09-12 18:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[27]: Téda, ty seš rychlejší než já. Mě to před pár hodinama volali kámoši, že to teda nakonec vyšlo, ale v ruce to ještě nemám. Udělám jim nějaký krátký ,,videodík", hned jak to půjde… prý je to napsané hezky, tak uvidím.

Ikona diskutujiciho Hugo 2013-09-12 19:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No, musím povedať, že si to napísala lepsie ako som očakával… Keby bol svet aspon taký, ako ho opisujes… 🙁 Skoda ze je o 100% iný…

Ikona diskutujiciho adeláč 2013-09-12 20:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé :-) Krásné, krásné, nádherná představa, ale…jak přesvědčit lidi, aby s tím začali a kde začít? U čeho?

Ikona diskutujiciho Ameline 2013-09-12 20:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím, že jsme všichni stejným dílem osobně zodpovědní za svět kolem sebe… ne že by bylo pár "dobrých" lidí, kterým to kazí zbytek. Nicméně také zastávám názor, že pomalu, ale jistě se svět stává stále lepším, to že se nám to jeví naopak je díky vzrůstajícímu uvědomění. Rodiče také byli dokonalí, když nám bylo 5 🙂 Jediná věc je, zda nás planeta unese dost dlouho, než se jako druh na ní naučíme žít.

Ikona diskutujiciho Jazza Freyie 2013-09-12 20:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Už aby takový svět přišel, nezbývá mnoho času, ale lidé se probouzejí a to je dobře 🙂

Ikona diskutujiciho Hugo 2013-09-12 21:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[28]: návod je jednoduchý – existencia ľudstva…. To stačí k tomu aby bol svet taký jak ho opisujes, ale keďže tu máme Illukinatov, tak tu drogy a škola budú… Ty si myslíš, ze drogy a cigarety sa vyrábajú preto, aby sa ľudia uvoľnili? Neee, oni su preto aby ľudia trpeli, naschvál sa vymysleli mobily aby nás sledovali a aby v Afrike pracovali za 1 dolár mesačne… Vy, co vidíte svet pozitívne zabúdate na tie zlé veci, zabúdate ze Illuminati vôbec existujú, ale oni tu aj tak su..

Ikona diskutujiciho aves passeri 2013-09-12 21:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[20]: Absolutní souhlas. Je to hodně o vnitřním přístupu… jsou lidé, kteří žijí daleko od přírody, mezi feťáky, alkoholiky, narážejí na zkostnatělé učitele, nerozumí si ani s lidmi kolem sebe, natož pak s cizinci, zažívají na sobě i kolem sebe spoustu násilí, nesnášejí svou práci a potkávají jen ty, kteří ji také nesnášejí, a ujíždějí na televizních seriálech. A jsou lidé, kteří žijí v naprosto opačném světě. A pořád je to jeden a ten samý svět. Je možné se osvobodit už v přítomnosti… a až se osvobodí všichni, nebo aspoň velká část lidí, bude tu podobný ráj, jak Alue popisuje. Já jen nevěřím, že to bude moc brzy. Jedině že by se z toho chaosu všichni konečně chytli za nos. Ale nebyl tady vždycky chaos? A zatím to lidstvu moc nepomohlo… jen k malým krůčkům vpřed. Čekala bych, že to spíš bude dál takhle, krůček po krůčku.

Ikona diskutujiciho Martin 2013-09-12 22:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Drobnost :): J. Dušek použil meditaci a díky ní přišel na to, že zabíjení začal člověk. Co je tedy myšleno tímto člákem http://karolinaloskotova.blog.cz/1301/jak-na-meditaci ?

Ikona diskutujiciho Luz 2013-09-13 11:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[30]: Jestli to je možné a lidi se naučí materializovat, jak tady o tom píše Alue, tak už nikdo nebude muset pracovat. Smysl života není v práci, současný systém je nastavený tak, že lidi musí dřít, aby přežili, ale nemusí to tak být. Práce je pouze prostředek k živobytí, ne smysl života. Když je člověk starý, lituje snad toho, že netrávil víc času prací? To asi ne, spíš kdyby mohli vrátit čas, užívali by si např. víc času se svými blízkými lidmi, rodinou.

Ikona diskutujiciho vlaja 2013-09-13 11:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

je to uplne jednoduche.Normalny ludia sa dohodnu.stači aby sme boli normalny zdravy.

Ikona diskutujiciho Eva 2013-09-13 12:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj. Mám jen takovou otázku k dematerializaci všeho, co na Zem nepatří a škodí jí to – mohla bych si nechat knížky? Nebo ty by byly v takovém světě zastaralé a nepotřebné?

Ikona diskutujiciho Amálka 2013-09-13 14:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: k tvrzení " lidi, kteří žijí někde jinde než ve své původní zemi, jsou tam proto, že jsou tam spokojení a považují to za svůj domov".  Zajímalo by mě, na jakém základě tohle tvrdíš.

Ikona diskutujiciho Hugo 2013-09-13 16:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[37]: nemusí to tak byť, ale môže…. A podľa mňa by ľudia mali byť pracovitý, nemyslím tým to ze sedia 8 hodín za PC, ale aj fyzicke práce… Keď poznáš co je to práca, zistis, ze je nádherná a skrasluje život…

Ikona diskutujiciho Luz 2013-09-13 17:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[40]:  Taky jsem právě zmiňovala takové případy, kdy člověk v cizí zemi má rodinu, v takovém případě už se pak ta země stane jeho domovem. Můj muž je cizinec a pravděpodobně chceme zůstat v ČR; byli jsme také rok v jeho zemi, teď už druhý rok v ČR, v takovýchto případech prostě nevyhnutelně alespoň jeden je v té zemi cizí, ale je to výsledek jejich největšího přání – prostě žít spolu. Takže jsem myslela spíš na tohle než na ty případy, o kterých píšeš ty.

Ikona diskutujiciho mariankosnac6 2013-09-13 17:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ale matrializácia jedla, tá je v našom svete nemožná.

Ikona diskutujiciho Domča 2013-09-13 18:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tyjo to je pomalu na knížku:D Krásné a hlavně pravdivé! taky jsem říkala už dávno, že nechápu jak s námi může mít naše země takovou trpělivost, že být mnou tak bych to nedávala…

Ikona diskutujiciho Domča 2013-09-13 18:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A já si říkala, proč, že je mi tak sympatická ta ruština:Da nepříjde mi ani zas nějak moc složitá…Npříklad s angličtiny nemám vůbec dobrý pocit, připadá mi jako jazyk dnešního systému, proto jsou ve školách a všude všichni nuceni ho umět…aby zapadali.Já bych brala telepatii!:D

Ikona diskutujiciho vlaja 2013-09-13 23:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[44]: možno nam nechcu podavat barle chcu aby sme to prešli prirodzene

Ikona diskutujiciho ja 2013-09-14 09:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Myslím,že tento krásny svet nás čaká v jemnohmotnom prostredí, kde sa raz každý z nás vráti a niekde v sebe si naň nesie spomienku.Náš svet je svetom duality, kde existuje zlo i dobro /tma-svetlo,hluk-ticho…/ potrebný na náš vývoj, ale samozrejme by sme sa mali snažiť približovať k tomuto ideálu čo najviac.

Ikona diskutujiciho Domča 2013-09-14 11:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[46]: A co třebas Alue? myslím, že ta si taky přeje abychom to přešli zcela přirozeně,to je samo sebou, ale přece jen se toho zhostila, dle mého názoru přímo perfetkně a já jí za to moc děkuji…fakt by to chtělo víc takových lidí;-)

Ikona diskutujiciho Martin 2013-09-14 11:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímalo by mě jak je to s žánry hudeb… Když se mají rasy lidí vrátit tam, odkuď přišli, jak je to s hudbou? Může se kdekoliv poslouchat cokoliv, nebo my budem mít polku, anglie valčík, v Japonsku Japanese folk, atp.?

Ikona diskutujiciho Luz 2013-09-14 11:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[49]: A proč nenechat prostě každého člověka žít, kde chce a poslouchat a tvořit takovou hudbu, kterou má rád… ach jo. Nehledě na to, že je nesmysl už to samotné stěhování podle rasových skupin, ale to už jsem rozváděla předtím…

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek