Jak funguje introverze 6.díl: Pravá hemisféra

16.12.2018 v Psychologie 0
Dvě mysli
Příroda stvořila mozek jako manželství dvou myslí. Mozek je rozdělen na dvě poloviny, pravou a levou hemisféru. V určitých ohledech tyto dvě půlky fungují, jako kdyby byly samostatné. Paradoxně zároveň fungují jako celek. Obě hemisféry jsou spojené mostem z vláken (nazvaným corpus callosum), která umožňují, aby tam a zpět proudil stálý tok dialogu, ale každá hemisféra je patrně specializovaná na určité funkce a chování. Výzkumy prokázaly, že někteří lidé používají obě hemisféry stejně (tzv. bilaterální dominance), avšak podobně jako v případě autonomního nervového systému je většina lidí na jedné hemisféře závislejší. Introverti s dominancí pravé či levé hemisféry vykazují rozdílné nadání, chování a omezení.

Během prvních dvou let primárně používáme pravou část mozku, která je zaměřena na symboly. Proto se v 9 či 10 měsících miminka naučí znakovou řeč: jejich mysl ovládaná pravou hemisférou dokáže spojit symbol s významem. Mávání znamená nashledanou. Prst na ústech znamená hlad. Mysl ovládaná levou hemisférou začne být aktivní mezi 18. měsícem a dvěma roky, když začne objevovat řeč. Vzpomeňte si, že v této době také začíná fungovat brzdící systém. Stádium procvičování se zpomalí a naučíme se mluvit a myslet.
Pravý mozek
Obě poloviny dospělého mozku mají své silné a slabé stránky, svůj vlastní způsob zpracování informací a jedinečné dovednosti. Nadání vycházející z pravé hemisféry přináší světu spontánní, tvořivé a neomezené dary. Někdy je tato hemisféra označována jako nevědomá mysl. Její jazykové schopnosti jsou malé a proces myšlení nedokáže verbalizovat. Myšlení se v ní utváří spíše rychle, komplexně a prostorově. Lidé s dominancí pravé hemisféry mohou vykonávat několik úkolů najednou. Jsou emocionálně založení a mohou být vtipní nebo hraví.
Funkce pravé hemisféry se obtížně vysvětlují, protože jsou ve své podstatě neverbální, abstraktní, holistické, simultánní a neomezené. Podobají se neustále se měnícímu pestrobarevnému kaleidoskopu, v němž kutálející se barevné kousky vytvářejí všelijaké vzory. Mysl založená na pravé části mozku je vyjádřena řečí těla, činy, volný tancem a různými druhy umění. Je spojena s tvořivými stránkami lidského života, například s rytmem, denním sněním, představami, barvami, poznáváním obličejů a rovněž vytvářením vzorů.
Jestliže u vás převažuje pravá hemisféra, budete asi spíše:
– Hraví při řešení problémů
– Reagovat na události emocionálně
– Snadno interpretoval řeč těla
– Mít dobrý smysl pro humor
– Zpracovávat informace subjektivně
– Improvizovat
– Při popisu používat metafory a analogie
– Řešit několik problémů najednou
– Používat při konverzaci hodně ruce
– Všímat si vzorů a přemýšlet v obrazech
– Vnímat řešení jako přibližná a vyvíjející se
– Nebudete si uvědomovat, co všechno víte
Pravá nebo levá?
Všichni introverti nepřemýšlejí stejně. Introverti s převahou pravé hemisféry zpracovávají informace, používají jazyk a intuitivně poznávají úplně jiným způsobem než introverti s převahou levé hemisféry. Introverti s dominancí levé hemisféry například mohou lépe zvládat mluvení na veřejnosti, než introverti s pravou dominantní hemisférou. Zkuste si učit, kterou hemisféru máte dominantní.
Z knihy ,,Jste introvert?“ napsala Marti Olsen Laney

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek