Jak mohou ženy změnit svět

19.9.2010 v Zajímavosti 27

alue.cz

Následující text se ke mě dostal e-mailem. Dle mého názoru je velmi inspirativní a pravdivý. Koneckonců světu dnes vládnou muži. Jsou na vedoucích pozicích, v politice, jsou bráni jako ,,to cennější pohlaví”. Ženy jsou níž, jsou znevážené, utlačované, ba dokonce v některých nejmenovaných státech tvrdě diskriminované, prodávají se za krávy, velbloudy a podstupují nedobrovolně nehygienickou obřízku. Měla by už konečně přijít změna. Kdyby tomuto světu vládly ženy, vypadalo by to tady úplně jinak. Ne, nejsem zaujatá proti mužům, jen nesouhlasím, aby si hráli na krále tohoto světa. Ženy totiž mají mnoho kvalit, které muži absolutně postrádají.

Proto vám nabízím tento příspěvek k přečtení. Chci, abyste se jím nechali inspirovat. Oslovuje ženy, jako milující matky a citlivé bytosti. Nabádá k lásce a úctě k Matce Zemi a k přírodě, čehož je ženské pohlaví přirozeně schopno mnohem více.

  Jak mohou ženy změnit svět

  Není asi v současnosti nikdo, kdo by si nevšiml, že s přírodou není v poslední
  době něco v pořádku. Nevyzpytatelné počasí a opakující se katastrofy nutí
  zamyslet se i lidi, kteří by se jinak otázkami tohoto typu vůbec nezabývali. Už
  dlouho se ozývají hlasy upozorňující na nebezpečí narušování přírodní rovnováhy,
  ale až donedávna byla jen hrstka těch, kteří byli ochotni jim naslouchat či se
  jimi dokonce řídit. Teď přichází doba, kdy si budeme muset, ať chceme, či
  nechceme, začít Matky Země všímat všichni. Problém je v tom, že jsme nechali
  situaci zajít příliš daleko a není moc času na nápravu.

  Léta kořistnického a dobyvačného přístupu Zemi vážně narušila. Celé generace
  vnímaly Zemi pouze jako zdroj bohatství a uspokojení svých potřeb a naprosto
  samozřejmě si braly vše, co si myslely, že potřebují ke svému životu. Schválně
  píšu “co si myslely, že potřebují”, nikoli “co potřebovaly”. Bohužel toto
  drancování naprosto samozřejmě a suverénně pokračuje. My všichni k němu tiše
  dáváme souhlas. A stejně jako dřív ani dnes určité zájmové skupiny neváhají
  kvůli uspokojení svých zájmů vyvolávat konflikty a dopouštět se násilí.

  Problém je ale v tom, že počet lidí na Zemi za posledních několik desetiletí
  rapidně stoupl. Pro srovnání: kolem roku 1000 př. n.l. bylo na Zemi asi 80
  milionů lidí, počátkem letopočtu 250 milionů, v roce 1650 asi 500 milionů, v
  roce 1830 cca 1 miliarda, v roce 1930 2 miliardy a dnes je to přes 6 miliard. 6
  miliard lidí, kteří svými myšlenkami a činy ovlivňují život na Matce Zemi!

  Často slyším od lidí argumenty, že přece násilí a válečné konflikty byly vždycky
  a že dnešní doba není v tomto směru jiná. Jenomže JE jiná. Nejenom kvůli
  technice, díky které mají lidské činy mnohem větší dopad a sílu, ale také kvůli
  množství lidí, kteří v současné době na planetě Zemi žijí, mají své potřeby a
  sdílí spolu určité myšlenkové vzory, představy o životě, životní styl. Všechno,
  co děláme, co tvoříme, co si myslíme, má tedy mnohem větší sílu než dřív a
  mnohem rychleji se to zhmotňuje. A když sečteme to, co děláme vědomě, s tím, co
  děláme nevědomě, není divu, že velmi rychle a citelně zakoušíme výsledky toho,
  co jsme způsobili.

  Dříve lidem leccos prošlo a nemuseli vždy hned na vlastní kůži pocítit důsledky
  toho, co způsobili. Dnes je to ale jiné. Už nám neprojde vůbec nic. Nemůžeme si
  dovolit tvářit se, že netušíme, co děláme a jaký mají naše myšlenky, emoce a
  činy dopad. Navíc nás tlačí čas, protože přírodní rovnováha na Zemi už je vážně
  narušena.

  Souhlasím s proroctvími, která říkají, že Zemi můžou zachránit ženy, potažmo
  ženská energie. Ne, není třeba vyjít do ulic, není třeba tlačit se hned do
  vedoucích funkcí, do politiky. Existuje mnoho velmi účinných nástrojů, které
  mohou ženy k proměně světa použít, aniž by opustily svůj domov, své obvyklé
  prostředí. Pokusila jsem se nastínit alespoň některé z nich:

  Děkujte neustále za to, že vám Matka Země poskytuje dostatek jídla pro
  vás i vaše děti. Děkujte, když nakupujete, když vaříte, dáváte na stůl, když
  jíte. Vaše myšlenky vděčnosti budou zpátky energeticky sytit Matku Zemi. Veďte k
  tomu i své děti. Nelze pouze brát, je třeba Zemi také něco vrátit. Kromě
  patřičné péče, kterou bychom měli Zemi věnovat, by to měla být i naše úcta a
  vděčnost.

  Važte si vody. Je posvátná. Máme tendenci ji brát jako něco
  samozřejmého, obyčejného. Ale voda je výjimečná a nenahraditelná. Bohužel na
  mnoha místech už se ztrácí, Matka Země ji stahuje zpět, protože si jí nevážíme.
  Voda je nástrojem pro vytvoření a udržení života, je nosičem, který přenáší
  vibrace. Naše emoce ovlivňují nejenom vodu v našem těle, v naší sklenici, ale i
  kvalitu vody na celém světě. Proto promlouvejte k vodě, děkujte jí. Vkládejte do
  vody pozitivní slova. Dr. Masaru Emoto svými fotografiemi vodních krystalů
  ukázal světu, jaký vliv mají na vodu např. slova nalepená na nádobu, ve které se
  nachází. Můžete si vyrobit kartičky se slovy LÁSKA, VDĚČNOST, KRÁSA, ZDRAVÍ,
  HARMONIE, RADOST… a pokládat na ně nádoby s vodou, můžete třeba svým blízkým
  vyrobit hrníčky, na kterých budou ta krásná slova napsaná.

  Chraňte svůj domov a své děti před negativními vibracemi. Mějte odvahu
  a zabraňte svým dětem hrát agresivní počítačové hry a dívat se na filmy plné
  násilí. Omezte sledování televizních zpráv. Nepodléhejte argumentům, že je přece
  nutné vědět, co se děje ve světě. Není. 99% zpráv, které se na vás z televizní
  obrazovky valí, je pro váš život naprosto nedůležitých. Tím, že všechny ty
  negativní informace sledujete, nejenom snižujete svou vlastní energii a
  přidáváte si starosti, ale zároveň nechtěně posilujte existenci všech těchto
  negativních jevů ve světě. Protože, čím více lidí uvěří, že je to pravda, že je
  to realita, tím pevněji se daná skutečnost v našem světě zabydlí.

  Nenechávejte se masírovat reklamou. Nepodléhejte ženským časopisům,
  které vytvářejí falešný obraz ženství. Vyhýbejte se bulvárním časopisům a
  pořadům, které parazitují na lidkém neštěstí a přiživují lidskou závist, zlobu a
  povrchní životní styl.

  Kupujte co nejvíce výrobky firem, které neničí přírodu a kterým nejde
  jen o zisk, ale taky o člověka a kvalitu jeho života. Často stereotypně kupujeme
  určité výrobky a nepřemýšlíme, koho a co svým nákupem podporujeme. Porozhlédněte
  se trochu mimo svůj obvyklý okruh a nespoléhejte se pouze na reklamní letáky
  supermarketů, čtěte etikety, hledejte na internetu a zjistíte, že existuje řada
  výrobků, kterými můžete nahradit ty, které běžně kupujete, např. velmi kvalitní
  a cenově dostupné ekologické čisticí prostředky a prací prášky české výroby.

  Zamyslete se nad tím, pro koho a pro co pracujete. O co jde vaší
  firmě? Jaké má hodnoty? Co vlastně svou každodenní prací podporujete? Pokud to
  jen trochu půjde, snažte se živit prací, která je pozitivní, prospívá lidem i
  planetě a nepodporuje lidi v jejich závislostech a negativním konání.

  Mluvte o tom, jak věci vnímáte a cítíte. Nebojte se mluvit před svými
  partnery, přáteli, svými nadřízenými. Mluvte se svými dětmi. Nebojte se, co si o
  vás budou druzí myslet. Nebojte se, že se vám vysmějí. My ženy víme, co je to
  žít v souladu se životem. Rodíme děti a přejeme si pro ně mír, hojnost a lásku.
  Nesoutěžíme, nebojujeme, nedrancujeme, nezabíjíme, ale soucítíme, podporujeme,
  živíme a milujeme. Končí doba, kdy jsme se krčily v koutě ze strachu, že se
  někdo vysměje naší “ženské logice”. Téměř všechny jsme matkami, mnohé z nás jsou
  učitelkami. Mějme odvahu ukázat dětem jinou cestu – cestu lásky, vzájemné
  spolupráce a úcty ke všemu živému. Učme je rozlišovat, co je skutečná potřeba a
  co už je konzum a nenasytná touha.

  Modlete se, meditujte, vizualizujte, praktikujte ho’oponopono či jiné
  techniky, které jsou vám vlastní. Snažte se udržet ve svém srdci lásku, snažte
  udržet svou mysl pozitivní. Je to víc, než se na první pohled zdá.

  Věřím, že určitě najdete řadu dalších cest, jak přispět k ozdravění světa.
  Můžeme udělat samozřejmě mnohem víc. Kdo cítí, že má dostek odhodlání a sil,
  jistě najde způsob, jak pro životní prostředí a ozdravění naší společnosti
  pracovat mnohem aktivněji. Ale já věřím, že tak, jak dnes každodenní drobnosti a
  životní styl 6 miliard lidí vychylují život na planěte Zemi z rovnováhy, může
  zítra řada jiných každodenních drobností rovnováhu Zemi vrátit.

  (c) 2010 Iva Uhlířová (Článek smí být kopírován a dále šířen pouze v neupravené
  podobě a pokud bude připojeno jméno autorky a aktivní odkaz.)*

Josephine Wall - Smutná příroda

Další díla od Josephine Wall – ZDE

Komentáře

Ikona diskutujiciho Simona 2010-09-19 12:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji Ti milá Alue za tento velmi podnětný článek. Pokusila jsem se zapátrat a posílám odkaz na článek na internetu:http://www.silna-zena.cz/clanky/sebeucta-a-sebevedomi-zeny/jak-mohou-zeny-zmenit-svet.html

Ikona diskutujiciho Smejko 2010-09-19 13:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluska drahuska 🙂

Ikona diskutujiciho SLEVAN 2010-09-19 13:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Všetko dôležité je prekrásne sformulované v tomto článku. Ženy, ženy, máte silu zjemniť a skrášliť tento svet, zmeniť mužov. Namiesto toho hrubé chovanie, hrubé slová, hrubé myšlienky. Našťastie stále viac sa Vás prebúdza.

Ikona diskutujiciho stenly911 2010-09-19 17:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zaujala mě věta v úvodu, že kdyb tomuto světu vládly ženy, vypadalo by to tu úplně jinak. to by mě zajímalo, jak jsi to Aluško myslela ? Nemyslím si, že tomuto světu vládnou jen muži a že většina z toho, jak tento svět vypadá je jen dílem mužů, svůj díl viny nesou na tom obě pohlaví. A taky si osobně myslím, že svěřit že vládu nad světem jen jedné skupině je ten největší nesmyl, vládnout by měly skupiny obě, ale než k tomu dojdde, je třeba, aby se obě skupiny naučily spolu jendat v harmonii. Obě pohlaví můžou přinést světu pozitivní věci, ale pouze společně. A navíc odjakživa byli vždy věci, ve kterých dokázali světu dát více muži a věci, ve kterých se více angažovali ženy.

Ikona diskutujiciho malé srdce 2010-09-19 18:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Také si myslím, že je nesmyslem, kdyby vládly jenom ženy. Svět potřebuje jak ženy, tak i muže. Já bych to neviděl tak černě:-) Vždyť přece slovenskou premiérkou se stala paní Radičová, v Německu je zase kancléřkou paní Angela Dorothea Merkel. V politice se stále častěji začínají prosazovat ženy a je to dobře, protože ženy mají opravdu jemnější energii. Taktéž by jsme neměli zapomínat, že v historii Země již bylo jisté období, kdy vládl Matriarchát a rovněž si musíme uvědomit, že to bylo vůbec jediné období, kdy ženy vládly. Proč matriarchát zanikl, do toho už tak nevidím, na to se musíme ptát těch, kteří se těmito věcmi zabývají. Ale je pravdou, že ženy mají v sobě zakódovanou zvláštní schopnost vést a posilovat. Například v Bibli je to nádherně vidět, kdy při Ježíšovi zůstali věrni až do konce většinou ženy, zatímco muži se rozprchli, kromě Jana. A vidíme to i v kostele, který je přefeminizován. Kdo chodí pravidelně do kostela ví, o čem mluvím. Jinak s článkem ve větší míře souhlasím, je v něm hodně pravdy, navzdory tomu si nemyslím, že by vláda ženy byla lepší než vláda muže. Často se mi totiž stává, že když jdu po ulici, potkávám ženy, kteří jsou brutálně vulgární, nadávají někdy víc než samotní muži. Už dávno jsem vyrostl z toho, že žena je jemná a křehká bytost. Ale určitě jsou i výjimky. I když neznám Alue, působí andělským dojmem a vyzařuje z ní láska, něha, jemnost a pochopení. Je v ní také duchovní síla. Když potkám takovouto ženu, jsem moc šťastný, protože vím, že lidská civilizace má ještě šanci změnit se k dobrému, že ještě může začít žít v souladu s přírodou. Láska matky – ženy vždycky byla větší než láska muže. Síla ženy svět posvěcuje a dává světu naději. Mateřské srdce je vždycky hodné naší úcty. Jenže nesmíme zapomínat, že žena bez muže by nebyla tím zlatým řezem o kterém píše Alue na svých stránkách. V dávných dobách byly ženy velmi zbožné, byly příkladem svatosti, byly to ženy, které posilovaly své muže, vychovávaly je. Srdce ženy je obětavé právě tím, že může být Matkou. Srdce muže takového stupně obětavosti nikdy nedosáhne. Vždyť i Bůh si vyvolil Pannu Marii za královnu nebes a Matku lidstva. Ona vládne dokonce i Andělům. Takže ženy, máte mou úctu a já se před Vámi skláním, ale nezapomínejte nikdy na svou svatost a čistotu. Když potkám vulgární ženu nebo dokonce opitou ženu, mé srdce je trháno na milióny kousků bolesti. Ó ženy, neznesvěcujte svou svatost, svou vnitřní krásu a čistotu.

Ikona diskutujiciho Blue 2010-09-19 19:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: Mě to trhá srdce i v případě, kdy potkám vulgárního či více opitého muže. K tématu jen podotknu, že žen v populaci bylo a je víc než mužů. A plno kamarádů má pocit, že je ženou řízeno ;-)

Ikona diskutujiciho Michal 2010-09-19 20:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Neostáva mi nič iné len článok ohodnotiť vztýčením oboch palcov…

Ikona diskutujiciho Nikola ........ 2010-09-19 20:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

tak takový články umíš psát jen ty asi není na blogu lepšího.S celím tímto článkem s tebou souhlasím. Jsem toho názoru že tento svět patří můžum a vždycky patřil. ale my ženy se na vrcholna místa moc nedostáváme např. vláda. Někteří muži jsou ještě toho názoru že by žena měla rodit, vychovávat děti a stát u plotny.nemyslím že by sme byli něco mín jen proto že mi v kalhotech něco chybí. Vím o sobě že jsem toochu feministicka ale zase neodsuzujji všechny každý muž je jina osobnost.Ale nebyla by tu bez nich nuda ? 🙂

Ikona diskutujiciho malé srdce 2010-09-19 20:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: Přesně tak, lidé málo děkují Bohu za to, co mají. Neuvědomují si, jaké štěstí mají, že mají to co mají. Je zajímavé, že když člověk vykonává nějakou duchovní praxi, po určitém čase si vyvine zvláštní, velice jemný čiv, který se projevuje například tím, že když hazarduje například s vodou nebo jídlem, okamžitě to pocítí ve svém srdci ve formě veliké vnitřní bolesti. Aspoň já mám takovou zkušenost. Michale jinak díky za ten recept na přelívanou vodu:-)

Ikona diskutujiciho stenly911 2010-09-19 21:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za podporu Malé Srdce, jen doufám, že více žen se nadchne pro myšlenku vzájemné tolerance a a životu v harmonii s muži, zatíím to podle diskuze tak nevypadá.A stejně tak by se měli začít chovat muži.

Ikona diskutujiciho Dana 2010-09-20 14:01:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já bych k tomu dodala, že mi v dnešní době chybí to nejzákladnější, a to, že žena by měla být ženou a muž mužem. ..úplně se mi dělá nedobře, když vidím kluky v růžovejch oblečkách, s lehkou dívčí šáličkou, s melírem na hlavě a vlasy upravenejma tak, že se ani vlásek nepohne ..proč vypadaj jak teploušové?.. bych je nejradši vyhnala na pole sbírat kamení.:o)

Ikona diskutujiciho Luz 2010-09-20 16:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pěkný článek a podnětná inspirace – myslím, že se z ní určitě můžou poučit lidé obojího pohlaví.

Ikona diskutujiciho septik 2010-09-20 17:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

1) Světu vládne skupina (která nemá ani ženský ani mužský pohled na věc) a do konce systému tomu tak bude. Není žádné "kdyby světu vládli/y …"

Ikona diskutujiciho Martin 2010-09-20 19:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"Ženy jsou níž, jsou znevážené, utlačované, ba dokonce v některých nejmenovaných státech tvrdě diskriminované, prodávají se za krávy, velbloudy a podstupují nedobrovolně nehygienickou obřízku."

Ikona diskutujiciho JanaJ 2010-09-20 19:29:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

,,Koneckonců světu dnes vládnou muži.“ – Keď im ženy dovolili ;o) Je to skôr otázkou vnímania… všetci sme totiž na jednej lodi a všetci máme rovnaké možnosti (hoci sa to tak nezdá byť, keď ste si však nechali vnútiť niečo iné, tak sa nečudujte…), záleží od toho, ako ich človek využije a práve to je odrazom dnešného stavu. Napokon, netreba zabúdať, že naše myšlienky žijú a nimi sa všetci podieľame na ,,vládnutí“  vo svete, na jeho stave… „Zmena sa začína v tebe. Nikdy nečakaj na zmenu mimo seba. Budeš utvárať svet len tým, že zmeníš to, čo existuje v tebe. Ghetá neutvárajú ľudí. Ľudia utvárajú ghetá." (Estcheemah). ,,Človek si nemá sťažovať na svoju dobu. Doba je zlá; nuž sme tu na to, aby sme ju zlepšili.“ (T.Carlyle)

Ikona diskutujiciho JanaJ 2010-09-20 19:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Poďakovanie ženám:

Ikona diskutujiciho JanaJ 2010-09-20 19:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]: ,,Až skončí platnost bodu (1), nebude se řešit jestli jste muž nebo žena, ale jestli máte co nabídnout světu." – Naozaj? Vari je človek milovania hodný a hodnotný len ak má čo ponúknuť svetu??? Až skončí platnosť bodu 1, nebude sa riešiť svet, bude sa len milovať a nebude svet, ale rodina :o)

Ikona diskutujiciho Luz 2010-09-20 19:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]: Ke čtvrému odstavečku, nemyslím si, že je možné takhle zobecňovat. Já to například nevnímám tak, že bych byla jako osobnost nějak definována svým pohlavím; to je pro mě pouze jeden ze znaků mojí tělesné schránky. Své tělo přijímám takové, jaké je, ale jinak tomu nepřikládám důležitost a nevěřím na jakékoli škatulkování lidí podle jejich "typu anatomie" (bohužel společnost tomu podle mě přikládá příliš velký význam, ještě i dnes).

Ikona diskutujiciho Luz 2010-09-20 19:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[18]: Pardon, mělo to být ke třetímu odstavečku 🙂

Ikona diskutujiciho Veronika 2010-09-22 12:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nemyslím si, že by měly svět měnit jenom ženy. Mám muže ráda :-D

Ikona diskutujiciho septik 2010-09-22 16:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[17]: doplňuju původní myšlenku:

Ikona diskutujiciho Flush 2010-09-24 17:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Doporučju nastudovat si historii ženské emancipace. Člověk se dozví hezké věci o tom, jak podaný prst změní se v sežranou ruku. Za to, že muži ztratili dominantní postavení, může samozřejmě jejich slabost a tak není divu, že dnes, po cca 150 letech, se objevuje stále častější volání po ženské dominanci. Argumentace je již pěkných pár let podobná: dnes je špatně (nejzářivější případ demagogie je environmentalismus), především vinou mužů, kdyby vládly ženy, bude lépe. Takový nesmysl může říct a ještě tomu věřit pouze někdo, kdo si toho ještě moc neodžil. Každé uzurpování moci je ve své podstatě nespravedlivé, stejně jako uzurpování majetku. Na principu hlásání potlačení této nespravedlnosti stály celé demagogické ideologie v čele s nacismem a komunismem. Lidé se nechali zblbnout docela snadno a masově, že.? To totiž nikdo nechce, aby mu vládl někdo jiný, že.? NIKDO NENÍ BEZNADĚJNĚJI POROBEN NEŽ TEN, KTERÝ SI MYSLÍ, ŽE JE SVOBODNÝ. Říct, že žena nedokáže to co muž je vpravdě zrůdné. Týká se to samozřejmě vražd, teroru, zlodějiny a podobně stejně jako leadershipu, tvoření hodnot jak duševních tak materiálních a tak dále. V čem je tedy ta ženská dominance lepší? Samozřejmě že v ničem, je to jen snaha některých kruhů, které jsou nám, obyčejným smrtelníkům, na hony vzdáleny, o přesunutí moci do ženských rukou. Už jenom tento fakt neguje tu "ženskou jemnost a pochopení", neboť, jak jsme si jž řekli, každé uzurpování moci, je vpodstatě nespravedlivé a ponižující.

Ikona diskutujiciho Martin 2010-09-26 18:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Těžko, těžko. http://www.znamodpoved.cz

Ikona diskutujiciho Michal 2010-09-28 10:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[16]: Pokrytec jeden.

Ikona diskutujiciho JanaJ 2010-09-29 19:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[24]: Mňa sa na to nepýtaj, len som citovala jeho výrok z citátov…

Ikona diskutujiciho septik 2010-10-02 23:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[25]: Zajímavý pohled na celibát, díky za něj. Je to určitě teoretický ideál, který má smysl. Ovšem praktickým pohledem, který by papež měl mít, je to nefunkční.Proč? Správný kněz musí splnit následující podmínky:

Ikona diskutujiciho Nana 2015-01-06 13:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nádherně napsané! 🙂 Aluško, přeji Vám mnoho radosti, štěstí, úspěchů, a především lásky a zdraví v novém roce. Ať se Vám splní vše, po čem Vaše srdce touží.Děkuji za to, že jste!

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek