Jak můžete sami zenergetizovat vodu, jaká voda je zdravá, jaká je našemu zdraví škodlivá

9.10.2008 v Prevence 0

VODA
Jak můžete sami energetizovat vodu

Vedle dosud uvedených metod oživování vody existují ještě jednoduché a účinné způsoby, jak lze vodu energetizovat podomácku. Kdo si nechce pořizovat drahé přístroje na oživování vody, může vyzkoušt výrazně levnější variantu.Do lněného váčku vložte několik drahých kamenů (viz následující seznam) a přivažte ho na kohoutek nebo hlavní vodovodní potrubí. Ještě účinnější však bude, když příslušnou směs drahokamů vložíte na noc do džbánu či karafy s vodou. Ndebojte se experimentovat! Voda do druhého dne získá mnohem jemnější chuť.Abyste se sami přesvědčili o účinnosti této metody, můžete provést následující pokus se semeny: Do dvou truhlíků zasejte semena stejné rostliny, napriklad ředkviček nebo pšenice. Jeden truhlík zavlažujte pouze energetizovanou vodou, zatímco druhý vodou z vodovodu. Brzy uvidíte rozdíl!

ENERGETIZACE DRAHÝMI KAMENY
Drahé kameny nám nabízejí rozmanité možnosti styku s jemnohmotnými vibračními vzorci. Mají schopnost přenášet specifické frekvence na různé nosiče, například na vodu.
Rozdíl mezi drahými a obyčejnými kameny spočívá v tom, že drahé kameny obsahují jedinou látku nebo sloučeninu látek, takže vysílají čistý vibrační vzorec.
Síla kamenů (drahých kamenů a minerálů) působí na lidi,zvířata a také na rostliny. O těchto silách se vědělo už v dávné minulosti, například Číňané drahé kameny užívali k léčení již před čtyřmi tisíci lety. My můžeme jejich léčivé vlastnosti využívat buď tak, že je nosíme u sebe, nebo že jimi energetizujeme pitnou vodu.

Než ale začnete s kameny pracovat, neměli byste zapomínat, že vyžaduji důkladné očištění, energetické i fyzikální. Opláchněte je alespoň jednou týdně studenou tekoucí vodou a pak je položte třeba na vnější okenní parapet (ne za sklo, aby se na slunci nabily.Když jste kameny očistili a nabili, ponořte je na noc do skleněné karafy s vodou. Kameny by měly na vodu působit nejméně dvanáct hodin. Tak si můžete každý večer připravit vodu na další den. Experimentujte s různými kameny a všímejte si, která energie vám obzvlášt prospívá. Ideální kombinace kamenů k energetizací vody jsou růženín, křišťál a ametyst.Obecně mají na vodu strukturující účinek všechny drahé kameny. Nicméně známe rovněž jejich energetické vzorce, které rozvíjejí svoje specifické účinky při určitých náladách nebo zdravotních stavech. Dále uvádím stručný přehled drahých kamenů a jejich použití.

ENERGETIZACE HUDBOU, SLOVY, OBRAZY A ZNAKY
Další způsob energetizace pitné vody je rovněž velice jednoduchý; moji přátelé na něj nedají dopustit; lahve s pitnou vodou opatřují nápisy jako *láska” či *,vděčnost” nebo je staví na nesmírně působivé obrazy. Autorem této metody je Masaru Emoto. V každém případě se zdá, že voda přijímá i tyto harmonizující vibrační vzorce, čímž se zlepšuje její kvalita.Masaru Emoto, japonský badatel zabývající se výzkumem vody, tuto metodu velice názorně doložil svými fotografiemi krystalů zmrzlé vody. Kromě toho vodě hrál klasickou hudbu nebo jí říkal laskavá slova. Tyto činnosti vodu prokazatelně měnily k lepšímu.
Emoto zviditelňuje pocity vody. Svými snímky názorně ukazuje, že voda vnímá emoce, slova, obrazy a hudbu. A když si uvědomíme, že světlo se nebojí ani tmy, můžeme předpokládat, že láskyplné myšlenky a nápisy, působivé obrazy a léčivé zvuky vyženou z vody temné vibrační vzorce.

Ametyst: Chrání před zlými sny, pomáhá při nervozitě a poruchách spánku, posiluje rodinná pouta a vůli k životu, dodává vita litu.
Křišťál: Uvolňuje energetické bloky, posiluje vůli k životu, odrušuje zemské záření (proto se musí neustále nabíjet a vybíjet),dodává sebevědomí a sílu, přináší světlo.
Růženín: Kámen lásky a přátelství, posiluje smysl pro krásu, pomáhá léčit duševní zranění a chrání před nimi, jakož i před falešnými přáteli, poskytuje oporu, pomáhá překonávat zklamání, odrušuje záření počítačů, neutralizuje podzemní vodní toky a elektrosmog.
Chalcedon: Pomáhá proti melancholii, uvolňuje zábrany, podporuje výmluvnost, potlačuje trému, chrání před koktáním, posiluje asertivitu.
Fluorit: Usnadňuje nové začátky, podporuje učení a soustředění, probouzí v člověku smysl pro pořádek, pomáhá proti strachu ze zkoušek, odbourává stres.
Jadeit: Pomáhá při úzkostech, posiluje sebevědomí, odbourává stres, dodává harmonii a vyrovnanost, kámen štěstí, symbol dlouhého života.
Labradorit: Zmírňuje citlivost vůči změnám počasí, tlumí výbuchy vzteku, potlačuje egoismus,vylaďuje” duši, uklidňuje mírné návaly emoci.
Selenu: Dodává myšlenkám křídla, má omlazující účinek, zkliďňuje zjitřeně nervy,uvolňuje bloky, pomáhá během klimakteria a činí člověka krásným.
Aventurin: Působí proti depresím, harmonizuje, přináší radost, dodává odvahu, posiluje cílevědomost, radost ze života a vyrovnanost.
Serpentin: Pomáhá řešit problémy, uvolňuje bloky, celkově posiluje citlivost, odolnost a podnikavost., pomáhá při kolísání nálad.
Magnezit: Podporuje vyrovnanost a uvolnění, trpělivost a obětavost, uvolňuje emocionální napětí a bloky, chrání před intrikami.

Masaru Emoto koná znamenitou práci a působivě dokumentuje, jak voda reaguje na nejrůznéjší formy energie, vibrační vzorce nebo informace. Ačkoli vědci zkoumající vodu dosud neodhalili všechny její záhady, podařilo se jim alespoň pootevřít dveře k úchvatnému mysteriu vody. Čim hlouběji jsem se problematikou vody zabýval, tím větší byla má pokora; dnes pevně věřím, že voda má jakési vyšší, všemu nadřazené vědomí, že je to živoucí organismus. V mých očích je voda oduševnělý organismus nejvyššího řádu, stejně jako Země.

JAKÉ DRUHY VODY EXISTUJÍ

Pitná voda, která nám teče z vodovodu, se obvykle nezískává z hlubinných vod jako minerální voda, ale z povrchových či podzemních zásob. Kvalita této “surové” vody se různí podle místa. Na rozdíl od minerální vody není přirozeně čistá.

Tato surová voda se upravuje a čistí ve vodárnách. Obvykle obsahuje řadu minerálů a stopových prvků.
Pitná voda je nejdůsledněji a nejčastěji kontrolovanou potravinou. Její limity pro obsah škodlivin jsou výrazně přísnější než u jiných potravin.

Než je vpuštěna do potrubí, musí se voda chlorovat, odkyselit, filtrovat a jinak upravovat. Pitná voda je tedy vyrobená potravina, která je zároveň základem a často i součástí mnoha jiných potravin. Hygienici nepovažují za nutné, aby se tato voda v domácnosti ještě nějak upravovala. Nicméně pitná voda je ztrýzněná a její struktura rozbitá. Mohla přijít do styku s mnoha disharmonickými vibračními vzorci (chlor nebo kysličník chlorný, fluor, filtry,tlak, někdy také ozařování ultrafialovými paprsky atd.). Vysoký tlak v potrubí ničí její krystalickou strukturu. Není divu, že pro organismus již není biofyzikálně zužitkovatelná jako prirodní voda, která má krystalickou strukturu a je nabitá přirozenými a léčivými energiemi. S takovou živou vodou se setkáváme v horských potocích nebo hlubinných pramenech.

Pokud jste odkázáni na vodu z vodovodu, měli byste se informovat o její kvalitě. Všude v Evropě jsou ještě oblasti s velmi dobrou pitnou vodou. Hygienické limity pro pitnou vodu vám příliš nepomohou nebot nemusejí nic vypovídat o jejích škodlivých účincích. Jinými slovy, vlastně přesně nevíme, od jakého limitu může voda naše zdraví ohrozit. Zdraví lidé nebudou ani při vysokém výskytu škodlivin pocifovat žádné symptomy, zatímco nemocní nebo malé děti na ně mohou reagovat mnohem citlivěji.Stolní voda je voda, která smí být obohacena přirozenou solankou, mořskou vadou, chloridem sodným nebo jinou prisadou (např. kysličník uhličitý, vitaminy).

Pramenitá voda pochází z podzemních vodních zásob a stejně jako přirozená minerální voda je stáčena přímo u pramene. Na rozdíl od minerální vody nemusí obsahovat žádné přesně stanovené množství minerálů. Jinak jsou na pramenitou vodu kladeny stejné požadavky jako na vodu pitnou. Při stáčení se nijak neupravuje, avšak je povoleno oddělení nestálých složek jako sloučenin železa a síry filtrací nebo dekantací (oddělení vody od usazeniny). Není-li dlouho skladována, uchová si pramenitá voda svoji živost, respektive krystalickou strukturu. Měla by se plnit do skleněných lahví.

Minerální voda pochází z podzemních vodních zdrojů chráněných před znečištěním a získává se z jednoho nebo více přirozených nebo uměle otevřených pramenů.
Uchovává si původní čistotu a vyznačuje se vysokým obsahem minerálů, stopových prvků nebo jiných složek. Chemické složení, teplota a všechny ostatní podstatné vlastnosti zůstávají v rámci přirozených výkyvů konstantní. Označení minerální voda vyžaduje úřední uznání.

Pro minerální vodu platí totéž co pro vodu pramenitou: není-li příliš dlouho skladována, ochuzena o minerály a sycena kysličníkem uhličitým, lze ji vřele doporučit.

Léčivá voda není potravina, nýbrž takzvaný hotový lék. Jako taková musí vykazovat nějaké léčivé účinky. Musí léčit určité symptomy, zmírňovat je, nebo alespoň působit preventivně. Léčivé účinky musí být doloženy nákladnými a drahými výzkumy. To je podle mě také důvod, proč mnoho pramenitých vod, které jsou pověstné léčivými účin nesmí být prodáváno jako léčivá voda. Chemickým složením se léčivé vody prakticky neliší od minerálek, které dostanete v obchodě. Přirozené léčivé vody musí pocházet pouze z uznaných léčivých pramenů a podléhají přísným směrnicím. Rovněž léčivou vodu lze doporučit,pokud její přirozený charakter není zkažen přidáním kysličníku uhličitého.

PIJTE VODU ALE SPRÁVNĚ

Veškeré procesy látkové výměny se odehrávají ve vodnatém prostředí. Proto je organismus závislý na dostatečném zásobování vodou. Voda nás zásobuje živinami a odvádí z těla odpadní látky. Když tělo dostává vody málo, vysychá. Mnoho tělesných obtíží lze odstranit pouhým zavodněním. Kdo tělu trvale dopřává dostatek kvalitní pitné vody, vyhne se mnoha neduhům. Dospělý člověk by měl během dne přijmout dva až tři litry vody. (Doporučuji se podívat se na článek Pijete dva a více vody denně? Nesmysl!, pozn. jm)

Zdůrazňuji slovo voda, čímž nemyslím pívo, kávu,víno, sladké nápoje atd. Tyto tekutiny tělu zpravidla berou víc vody a minerálních látek, než mu dodávají. Proto dbejte na to, co pijete!

V ideálním případě by naše tělo mělo dostávat aktivní a živou vodu.

Jedině živá voda může spolehlivě odvádět odpadní látky. Káva, alkohol, a především slazené nápoje jako coca-cola a limonády obsahují tolik nejrůznějších škodlivin, že nemohou podporit látkovou výměnu -naopak ji ztěžují. Ostatně k mytí přece také užíváme čistou a nikoli oslazenou vodu. Takže věnujte pozornost především kvalitě tekutin,které přijímáte, nebot již víte, že zdaleka ne všechno, co obsahuje H20,je skutečně dobrá, čistá a živá voda!

DŮLEŽITÉ RADY PRO NÁKUP VODY
Ještě než se vydáte na nákup kvalitní pitné vody, uvažte, zda přece jen nebude lepší si ji připravit doma. Předchozí kapitola obsahuje mnoho podnětů a rad jak pitnou vodu vylepšit. Mnohde je kvalita pitné vody dokonce tak dobrá, že zcela postačí její energetizace. Znalci samozřejmě považují čerstvou pramenitou vodu za “nonplusultra”, ale zdaleka ne každý má to štěstí, že žije poblíž pramene a má čas k němu pro vodu chodit. Proto si přečtěte následující řádky, které vám nákup skutečně kvalitní vody usnadní.

KUPUJTE NEPERLIVOU VODU
Kupujte především neperlivou vodu, která neobsahuje priliš minerálů.Vyhýbejte se kysličníku uhličitému! Perlivá voda sice může působit svěže,
ale kromě zasyčení při otevřeníy lahve a pošimrání v ústech od ní nelze očekávat nic jiného. Právě naopak: kysličník uhličitý překyseluje
organismus, a dokonce může zničit strukturu vody.

.

NEJLEPŠÍ, CO PRO SVÉ ZDRAVf MůŽETE UDĚLAT, JE PÍT ČISTOU VODU BEZ JAKÝCHKOLI PŘÍMĚSÍ.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek