Jak nám andělé pomáhají za pomocí symbolů reiki vědomě harmonizovat vztahy

17.1.2007 v Bytosti 2


Andělé nám mohou rozněž pomáhat i při vědomém řešení vztahů. Znají karmické zákony lásky, a proto nám vždy mohou poradit jedině v souladu s nimi. Stačí se na ně obracet s prosbou o radu a pak začít poslouchat intiuci a nechat se s důvěrou vést. Člověk udělá v životě hodně chyb, které si pak později vyčítá. Nic se však neděje náhodně, v zákonitostech lásky jsou přísná pravidla, podle kterých všichni žijeme. Když člověk udělá jakoukoliv chybu, je ještě větší chybou si ji vyčítat. Každá chyba se dá napravit a andělé nám v tom mohou pomáhat a vést nás nás k poznání zákonů lásky tak, abychom se v budoucnu již chyb vyvarovali.

Lidé hledají lásku, protože ji neumějí žít. Nikdo je to nenaučil. Někteří rodiče neumějí dávat lásku dětem tak, aby ji děti cítily a jiní rodiče zase neumí dítě ochránit od kamarádů, kteří jim dovolí v každém boji zvítězit nebo naopak kteří zasévají do dětských srdíček pocity méněcennosti. Andělé nás umí naučit žít láskou a učí nás to skrytě pořád. Na našich vlastních chybách nám to ukazují. Vytvářejí souhry náhod, které nás vedou k pochopení. Proto je tolik partnerských krizí, tolik pláče, rozchodů a výčitek. Někdo odejde od partnera, který ho tak moc miluje, že závislosti spoutává, jiný se brání odchodu z nevyhovující ho vztahu a nechá si tak utéct životní příleživost žít lásku s člověkem, od kterého je schopen ji přijímat. Jsou i lidé, kteří neumí přijmout lásku od nikoho a ti pak neumí zakotvit trvale v žádném vztahu. Každý partner je dříve nebo později omrzí, u každého se projeví stejné chyby, které měl partner předcházející. Někteří lidé zase nazývají láskou žárlivost, potřebu zbavování se sexuálního napětí, pocity vlastnictví druhého člověka nebo ekonomické závislosti. Takoví lidé pak vyčítají nebo vyhrožují, když jsou opouštěni, sami se však většinou nadokáží vzdát vztahu, ve kterém žijí, aby odešli hledat partnera, ktarý bude jejich způsob lásky sdílet v radosti s nimi.

Navázat kontakt s anděly vztahů a nechat se jimi vědomě vét poznáním zákonů lásky je možné pomocí symboů druhého stupně Usui systému reiki. Každý z těchto symbolů je klíčem k energii andělské lásky. Jeho použití je přivolána bytost, která dotyčného člověka spojuje s ostatními bytostmi lásky a světla, jenž nám pomáhají naučit se žít v láskyplných harmonických vztazích. Bytost prvního symbolu umožňuje navázat kontakt, bytost druhého symbolu dává andělům příležitost ovlivňovat psychiku člověka, bytost třetího symbolu odstraňuje v minulosti všechny chyby. Pokud má člověk zasvěcení na tyto tři symboly, pak stačí si je všechny chyby. Pokud má člověk zasvěcení na tyto tři symboly, pak stačí si je všechny tři v duchu představit nebo nakreslit a říci jejich mantry. Tím aktivuje ve svém biopoli bytosti, které okamžitě začnou se svou prací na odstaraňování chyb z minulosti. Mají svůj systém transformace všech negativních energií, které se nacházejí v biopoli člověka, v pozitivní. Proto praidelné působení energií reiki za pomoci těchtotří symbolů samo o sobě velké množství negativní karmy transformuje a tím umožnuje člověku, který žil ve vyčitkách svých chyb, volněji dýchat.

Pro dokonalou transformaci je však nutné přestat se trápit úplně. Proto andělé lásky a vztahů dávají vnuknutí, co je v danou chvíli pro duši člověka nejdůležitější. Vedou nás však k samostatnosti, a proto tato vnuknutí přicházejí formou našich vlastních intuitivních myšlenek. Každý člověk úplně uvnitř ve skrytu své duše ví, co je jeho opravdovou touhou žít. Někdy je však tato touha příliš potlačená, nedokáže se projevit. Pak je možné začít posilovat své spojení s vnitřními pocity formou pozitivních afirmací, které umožňují naučit se správně rozhodovat.

Příklady vhodných afirmací:

Přijímám cestu své duše jako jedinou cestu poznáním lásky.
Na této cestě vždy dělám správná rozhodnutí v souladu s karmickým zákonem.
V každém okamžiku vím, co je správné udělat v souladu se zákony lásky, mám sílu a schopnost to dodělat a s chutí a radostí dělám na své cestě správné kroky.
Mám vždy správné myšlenky, pocity, postoje i komunikaci ve svých vztazích tak, jak je to důležité pro moje pochopení zákonů lásky.
Stále si uvědomuji, že vše, co jsem udělal v minulosti, bylo správné, protože jsem byl i v minulosti veden anděly cestou poznání lásky.
Odpouštím svému egu všechno, čím se provinilo proti mé duši.
Jsem duchovní bytost naplněná láskou sama k sobě, a to mi dává sílu dávat druhým lidem to, co potřebují v souladu se zákony lásky.
Vždy vím, co každému člověku dávat a jak s ním komunikovat v souladu se zákony lásky, dává každému to, co potřebuje a komunikuji s každým tak, aby se vztah mezi námi v lásce zharmonizoval.

Tyto afirmace zakodované do podvědomí za pomocí všech tří symbolů druhého stupně reiki spoují s anděly vztahů, kteří nás vedou poznáváním zákonů lásky. Na základě těchto afirmací jsou schopni nejen dávat správná vnuknutí formou intuitivních myšlenek, ale umí vytvářet pocity i emoce tak, že člověk reaguje ve všech situacích správně. Reakce ostatních lidí jsou pak jen odrazem jejich schopnosti přijímat lásku v podobě učení, které jim přichází. Člověk, který tímto způsobem za pomoci andělů vztahů harmonizuje vztahy, neslouží egu druhého člověka, ale jeho duši, dává mu příležitost růst a rozvíjet se, hledat chyby ve svém životě, v komunikaci. Sám přitom rovněž roste, učí se chápat zákony lásky, uvědomovat si rozdíly mezi pocity svého ega a své duše a tím hledat cesty ke sjednocení všech svých podosobností.

Enegetické spojení s anděly vztahů je možné posílit zasvěcovacím rituálem, který dělá člověk, který si vědomou duchovní cestou s anděly vztahů tímto způsobem již prošel a je schopen v předávané energii předat nejen spojení s andělskou energií vysoké vibrace lásky, ale i informační kody k pochopení zákonů lásky.

Komentáře

Ikona diskutujiciho Martin Riedl 2013-06-07 15:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aluško! Mohl bych se tě zeptat- zde píšeš o symbolech a energii reiki, která má člověku pomoci transformovat negativní energie. Je to v kontrastu s tvým článkem o "zasvěcení do reiki". Přitom Lúmennka http://poselsvetla.blog.cz/1201/kde-je-pravda-o-rei-ki má na to jiný názor.

Ikona diskutujiciho africanboy 2015-11-22 19:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den Alu,

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek