Jak naši průvodci vidí budoucnost

3.2.2010 v Bytosti 1

Budoucnost není daná. Toto je svět svobodné vůle. Chcete-li zjistit pravděpodobné budoucnosti pro někoho jiného, zeptejte se svého průvodce, zda je možné o nich mluvit. Než něco takového uděláte, počkejte na svůj vnitřní pocit, že je to správné. Je důležité, abyste se dívali do sebe. Jestliže z toho nemáte dobrý pocit, nebo cítíte, že se vám tato rada získává od průvodce velmi těžko, nebo po položení otázky nic nepřichází, pak o této konkrétní i pravděpodobné budoucnosti nemluvte. Neodpovědět na otázku je zcela v pořádku. Jednoduše si řekněte, že jste v této záležitosti nedostal/a od svého průvodce žádné informace. Když někoho zbavíte svou předpovědí jeho životní lekce, bude si muset nejspíš vytvořit nové, podobné zkušenosti, aby se naučil to, co potřebuje. Někteří lidé se stále dokola vystavují stejným situacím, aby sami sebe naučili nějakou významnou lekci. Možná znáte lidi, kteří jdou ze vztahu do vztahu a myslí si, že kdyby narazili na toho správného partnera, vše by se vyřešilo. Až po velkém úsilí nakonec zjistí, že změny musí udělat uvnitř sebe sama a ne je hledat v ostatních. Jakýkoliv dotaz na budoucnost může být zodpovězen na duchovní úrovni. Zeptá-li se někdo, zda bude mít úspěch ve svém novém podnikání, váš průvodce mu raději ukáže cestu, jak by jeho podnik mohl uspět, než aby mu říkal, co se stane. To stejné platí o vytvoření manželství. Průvodci vám raději ukážou a pomohou uvidět, co můžete pro vytvoření láskyplného vztahu udělat. Jakákoliv otázka na budoucnost může být zodpovězena radou, jak této budoucnosti docílit. Jakmile průvodce pomůže obrátit otázky lidí v příležitosti, které lidem otevřou možnost tvořit si budoucnost, jakou si přejí, podpořil v lidech jejich osobní sílu.

V systému realit, kde žijí průvodci (třeba i andělé), probíhá vše současně. Existujeme mimo konstrukce vašeho lineárního času a prostoru. Naši společnou práci vidíme celistvě a v celém rozsahu, zatím co vy ji vidíte jen krok za krokem. Nechceme tím říci, že vše je předem dáno. Kdykoli učiníte nějaký krok nebo rozhodnutí, jsme schopni jej promítnout do budoucnosti ve všech směrech a vidět, kam vede a jaké pravděpodobnosti přináší. Díky tomuto nadhledu vám můžeme pomoci vidět výsledky vašich rozhodnutí, abyste si mohli pro sebe zvolit ty nejvhodnější cesty.

Budoucnost, kterou si tvoříte, vnímáme dvěma způsoby. Vidíme jednak to, co zamýšlíte tvořit, a jednak kroky, které pro to musíte podniknout. Je velmi obtížné předvídat přesné načasování.. mnohem jednoduší je předpovědět, zda se to, či ono stane. Pokud po něčem silně toužíte a jste odhodlaní to mít, pak to k vám nakonec přijde, pokud se ve své mysli nerozhodnete jinak. My vidíme míru vašeho odhodlání, kroky, které k tomu podnikáte, vyjasnění si vaší touhy a mnoho dalších okolností, takže můžeme docela přesně určit, zda to mít budete, či ne. Vše, co uděláte nebo naopak neuděláte, může pokrok v dané věci buď zrychlit nebo naopak zpomalit. Dosažení čehokoliv předpokládá určité kroky. Když se v jakékoliv fázi v jednom z kroků zpozdíte, může se získání dané věci nebo okolnosti zdržet. Vidíme, že něčeho můžete dosáhnout, nicméně vzhledem k tomu, že můžete podnikat různé kroky a akce, je těžší říci, kdy přesně se vám vaše přání splní.

Budoucnost v delším časovém horizontu je ještě proměnlivější, a tím náročněji se dá předvídat., protože čím dál v čase jdete, tím více možností se objeví. Mezi nyní a pak vzroste počet možných cest, kterými se můžete vydat. Každé rozhodnutí, které učiníte, změní konečný výsledek. Často pracujeme jen s pravděpodobností, podobně jako vaši meteorologové. Vidíme například, že existuje osmdesáti procentní pravděpodobnost, že dosáhnete zvýšení platu, v něž doufáte. Vycházíme při tom z vašeho záměru, touhy i vašeho vztahu se šéfem. Vidíme třeba také deseti procentní pravděpodobnost, že své zaměstnání opustíte, nebo´t jsme u vás zaznamenali několik myšlenek tímto směrem, a možná také deseti procentní možnost, že vyšší plat nedostanete kvůli nějakým jiným faktorům. I deseti procentní pravděpodobnost můžete kdykoliv aktivovat a třeba opustit své zaměstnání, takže předpovědi se vlastně dělají v podobě pravděpodobností, s jakou může ta, či ona situace nastat. Při každém rozhodnutí uplatňujeme svou svobodnou vůli. Někdy je postup, s jakým se blíží k určité budoucnosti, tak silný, že byl zapotřebí obrovský protipohyb, aby svou cestu opustil. Přesto je to možné. Budoucnost můžete změnit. Naplnit se může i jednoprocentní pravděpodobnost. Čím dále jdete do budoucnosti, tím více pracujete s podstatou, esencí věci, než s její formou. Toužíte například po nějakém zajímavém místě. Myšlenka zajímavé práce je myšlenkou na podstatu věci. Je mnohem těžší předpovědět, jakou konkrétní podobu bude tato práce mít, jak se bude jmenovat a co přesně v ní budete dělat. Přesněji předpovíme spíše esenci toho, co vás čeká, tedy například, že vás čeká zajímavé zaměstnání, než abychom vám řekli, jakou přesně bude mít podobu.

BUDOUCNOST JE PODMÍNĚNA TÍM, CO JSTE ODHODLÁNI VYTVOŘIT

Další Andělé – ZDE

Z knihy Channeling od S.Roman a D.Packer

Komentáře

Ikona diskutujiciho Martin Riedl 2013-07-25 20:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ALUŠKÓÓ, JÉÉ :DDD Teď jsem se málem rozbrečel štěstím :D děkuju moc za tento článek, děkuju moc za všechny články a hlavně za to, že jsi :D! Ani nevíš, jak se mi ulevilo, když jsem si toto přečetl- přesným opakem mě totiž furt krmí babička,  ale už se nenechám! Osud je daný zčásti, budoucnost už vůbec- co víc si přát!

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek