Jak se promeditovat až do pekla

2.4.2016 v Energie 19

Následující článek navazuje na nekonečný vnitřní boj hledajících, stavějících se do role samozvaných duchovních učitelů. Konkrétně k tématu rodinných konstelací, o které jste si v diskusích požádali. Jeden ze čtenářů odepsal na email prvopodstaty s námětem na zamyšlení.

Článek obsahuje dva úryvky z knihy Nikolaje Levašova: „Zrcadlo mé duše“

(poznámka tm: Je vidět, že si majitel stránek osudu odporuje ve svých vyjádřeních, když zveřejňuje následující článek a dnes píše něco jiného)

Úryvek 1:

„….(na semináři, pozn. překl.) byla tam jedna žena jménem Mona, Mona z Arizony (Mona from Arizona) jak jsme žertovali. V americe byla celkem známá ve sféře léčitelů, a publikovala i několik knih. Žila v po celé zemi známém městě Sedona. Sedona měla reputaci „mekky“ pro americké léčitele, ufology, senzibily a podobně.

Takže, Mona se vždy čas od času ozvala: „A jak jste na to přišel, odkud to víte?“.

Toto trvalo nějakou dobu, až po jednom takovémto přerušení jsem se jí zeptal: „Jak to myslíte, odkud to vím?“


Její odpověď mě velmi překvapila. Ukázalo se že má několik „strážných andělů“ či „duchovních průvodců“, kteří vždy, když se jich na něco zeptala, odpověděli, že ještě není připravena na jejich „odhalení“ a že ještě musí vyrůst, aby získala přístup k jejich „posvátnému“ vědění.

Byla naprosto překvapená, když se už na mé první přednášce dozvěděla odpovědi na spoustu věcí, které jí její průvodci takto odpírali dlouhou dobu. Monina senzitivita byla velmi dobrá a když přišel čas na restrukturalizaci mozku, bylo to dokončeno za pár minut.

Začala své nové schopnosti používat velmi dobře a během jednoho z našich praktických cvičení se nemohla dočkat, až uvidí své „strážné anděly“, protože předtím je mohla jen slyšet, ale nikoliv vidět, a to ještě ne vždy.

Vysvětlil jsem jí, co má udělat, aby je mohla i vidět, a nejen když k tomu svolí oni, ale kdykoliv bude chtít ona. Vše se jí povedlo a byla velmi šťastná, že je může konečně vidět.

Zeptal jsem se jí, jestli si je doopravdy jistá, jestli jsou to skutečně „její“ strážní andělé.

Když odpověděla kladně, zeptal jsem se jí, zda si přeje vidět jejich „pravou tvář“. Moje otázka ji zaskočila, a začala mě ujišťovat, že je vidí takové, jací jsou..

Když jsem sejmul kamufláž z těchto parazitických bytostí a Mona uviděla, jak vypadají ve skutečnosti, upadla do stavu šoku. Byla omráčená tím, jak její „duchovní průvodci“ vypadali ve skutečnosti, a přestala na několik dní navštěvovat přednášky.

Zeptal jsem se její přítelkyně, kde je a proč přestala docházet. Dozvěděl jsem se, že Mona byla v hrozné depresi z toho, co zjistila.

Požádal jsem ji, aby Moně pomohla dostat se z deprese a přesvědčila ji zase začít docházet. Také jsem řekl že Mona by měla být velmi ráda, že se osvobodila ze „spárů“ těchto „učitelů“, a nyní ji nikdo nemůže mást.

Následující den Mona skutečně přišla a požádala mě, abych ji ochránil od podobných věcí do budoucna.

Vysvětlil jsem jí, jak správně používat skenovací struktury, které jsem pro podobné situace vytvořil, a poté už Mona nevynechala jedinou přednášku…

(The Mirror of My Soul, Vol. 2.: America the Real Thing, p.89)

Úryvek 2:

„…Georgovy schopnosti (nabyté při předchozí restrukturalizaci mozku Levašovem, pozn. překl.) přišly vhod velice brzy, hned následující den. Jenes se dostavila na zdravotní sezení a George jako obvykle překládal z ruštiny do angličtiny a zpět.

Jenes byla přímo „zblázněná“ ohledně všech druhů meditací a podobných věcí. Zároveň však byla téměř pořád vyčerpaná, což prozrazovala popelavá barva jejího obličeje.

Když jsem s ní začal pracovat a zjistil, že praktikuje meditace, okamžitě jsem jí doporučil s nimi přestat, jinak že by důsledky mohly být velmi vážné. Po vyslechnutí této rady její pohled hovořil za vše – „Kdo jsi a proč bych tě měla poslouchat, když všichni Velcí učitelé říkají a doporučují opak“.

Ačkoliv to neřekla nahlas, pro mě to bylo jako kdyby to bylo vyřčeno nahlas. Byla dostatečně taktní že to nahlas neřekla, ale myšlenky ovlivnit nemohla a její mentální „protočení očí v sloup“ řeklo vše.

Proto, vida její reakci na moje slova, řekl jsem jí následující: „Myslím že mi nevěříte, navzdory mým vysvětlením, ale věříte muži své sestry? (Georgovi)“.

Jenes odpověděla kladně a tak jsem požádal George, aby popsal, co uvidí během její meditace. Všichni s tímto experimentem souhlasili a Jenes začala s meditací, komentujíc, co při tom cítí.

Bylo hned od začátku zřejmé, že upadla do stavu určitého transu a její obličej byl výrazem nejvyšší blaženosti. Když meditace byla „v plném proudu“, oznámila, že ucítíla extra silný proud energie, procházející jí v oblasti ramene. Stupeň „blaženosti“ v jejím obličeji se ještě zvýšil, a bylo obtížné říct kde se mentálně v daný okamžik nachází, ale určitě ne tam, kde by měla být.

V momentě „vrcholení“ její euforie jsem požádal George, aby popsal co vidí. K velkému překvapení meditující osoby, George oznámil následující: „Vidím stvoření které vypadá jako dinosaur stojící za Jenes, jehož přední část „obličeje“ je protažena do něčeho jako kmen a tímto „kmenem“ propichuje Jenes v oblasti levého ramene, a vidím proud energie tekoucí tímto „kmenem“ směrem od Jenes do stvoření“.

Zde je třeba si všimnout, že energie či životní síla tekla směrem od meditující osoby k astrálnímu stvoření („duše“ vyhynulého druhu), a ne naopak.

Během tohoto standartního postupu energetického vampirismu, žena byla ve stavu nejvyšší blaženosti. Není to zajímavá situace? – osoba, která je obírána o životní sílu, pociťuje stav nepopsatelné blaženosti. Vypadá to podivně jen na povrchu věcí, ve skutečnosti je vysvětlení velice jednoduché – astrální stvoření posílá část ukradené vitální síly zpět, a pomocí jí přímo stimuluje centrum mozku, odpovědné za příjemné pocity, na maximální míru. Tento jednoduchý trik dovoluje astrálnímu parazitovi odebrat nejvíce vitální síly, a zde jsou důvody:

  1. Při pociťování silných emocí, blízkých stavu orgasmu, osoba se maximálně otevře, což z ní dovolí vypumpovat maximální množství vitální síly.
  2. Pamatujíc tyto příjemné pocity během meditace, osoba má snahu je opět navodit, a tímto „krmí“ astrální parazity neustále dokola, a dokonce dobrovolně.

(The Mirror of My Soul, Vol. 2.: America the Real Thing, p.21)

Tady je popisováno, jak to může dopadnout, když se meditace „zvrtne“ a když kontakty s duchovními „průvodci“ nejsou to, za co se vydávají. Jak to souvisí s „promeditováním se“ do pekla? Velmi přímočaře – „peklem“ je zde míněn nižší astrál, kde přebývají duše vyhynulých zvířat apod., a lidí, kteří například v životě někoho zavraždili a podobně… Celkově to není moc „příjemné“ místo, rečeno velmi mírně. Na obrázku planety, kde Zemi obklopuje 6 „úrovní“, je astrál 2. nejnižší úrovní, a dělí se na nižší a vyšší. Posloupnost „realit“ Země je následující:

  • Fyzická
  • Éterická
  • Astrální
  • 1. Mentální
  • 2. Mentální
  • 3. Mentální
  • 4. Mentální

Také platí, že duše po smrti putuje do „úrovně“, odpovídající jejímu evolučnímu stupni v okamžiku smrti. Jestliže se tedy osoba během života nechá astrálními parazity „obrat“ o větší množství vitální síly, neboli evolučního potenciálu, nasbíraného třeba i za několik životů, po smrti se dostane do úrovně mnohem „blíž“ „peklu“, než kdyby se tomuto vyhnula..

Poznámka jw.

Hledajících jsou dva druhy. Jedni chtějí hledat a ti druzí nacházet. Existuje i třetí druh hledajícího, ten chce učit…..

Jak to poznat?

Srdcem….

Příspěvek byl publikován na základě emailu našeho čtenáře a jeho komentáře :

…..těším se na článek o konstelacích. Před lety jsem pár konstelací absolvoval, s rozpačitými dojmy, pak jsem si dal pauzu. Někdy jsem cítil v sobě plno lásky, ale někdy naopak i plno nenávisti. Díky mé ochraně jsem přešel do pozorovacího módu. Plno lidí hlavně hledajících je svedeno z jejich cesty. Nyní po letech pauzy jsem byl se podívat na konstelace u nejmenovaného člověka a myslím, že to byly poslední konstelace. Je mi líto těch lidí, a jejich životní energie….

Převzato z: http://www.prvopodstata.com/2016/03/18/jak-se-promeditovat-skoro-do-pekla/

Korektury v textu: Alue K. Loskotová

Původní zdroj článku: http://www.osud.cz/blog/hox/jak-se-promeditovat-skoro-do-pekla

Komentáře

Ikona diskutujiciho Mára 2016-04-02 08:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Oni dinouši žily? Já měl za to že jsi psala že ne e.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-04-02 10:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: Toto je převzatý článek.

Ikona diskutujiciho Lilio 2016-04-02 11:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]: Nj asi to bude dôvod prečo ťa niektorí nechápu,popr ťa začnú časom obviňovať,keď pridáš článok ktorý si v niečom odporuje tomu čo si písala sama za seba inde….Jeden čas som sa tiež čudovala ale potom mi doplo že keď už článok preberáš kvôli informácii čo ťa zaujala,nemôžeš,alespoň by si nemala ho meniť a vymazať veci s ktorými nesúhlasíš….len niektorým ľuďom to nemusí dôjsť,tak vznikajú obvinenia a nedorozumenia

Ikona diskutujiciho fluttershine 2016-04-02 11:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: Počkat, dinosauři nežili? Jak to?

Ikona diskutujiciho Gumidkova Misa 2016-04-02 13:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tesim se na tvou 3.knihu….o cem asi bude? :))

Ikona diskutujiciho Gumidkova Misa 2016-04-02 13:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

…takze meditovat je spatne?

Ikona diskutujiciho Mára 2016-04-02 13:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: aha, jj a napíšeš prosím pravdu o dinosaurech?

Ikona diskutujiciho Alue 2016-04-02 15:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]:  Vydávat převzaté ozdrojované články za mé a pak mě na základě toho kritizovat že si protiřečím, to dost vypovídá o IQ autorů a takové plivance nemohou být tudíž ani brány vážně.

Ikona diskutujiciho Mára 2016-04-02 15:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: Taky v tom mám jaksik bordel :D

Ikona diskutujiciho Gummídková Míša 2016-04-02 17:21:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]: mě meditování vždy uklidňovalo a dělalo mě vyrovnanější…:D a teď se dočtu něco takového..

Ikona diskutujiciho Petruša Bofinka 2016-04-02 17:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Naskočí mi husí kůže z té články…. ano je tak.

Ikona diskutujiciho Petruša Bofinka 2016-04-02 18:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dodala bych ještě jednou. Poprvě tohle uslyším… a musím to poděkovat.

Ikona diskutujiciho Přemek 2016-04-02 21:10:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: Meditovat není špatně, pokud to děláš správně.

Ikona diskutujiciho ifka :-) 2016-04-02 21:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Milá Alu :-) Potřebuji se Tě na něco zeptat,ale netýká se to vůbec meditování.Včera se mi stala zvláštní věc.Najednou jsem v levém oku měla osvětlená písmenka X ,takto to vypadalo

Ikona diskutujiciho Lu-Aquarius 2016-04-05 11:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]: Děkuji za vyjádření otázky, kterou mám taktéž. To samé se mi už několikrát také stalo. Dodnes si pamatuji ten zvláštní pocit při tom jak pomali putovali ty "řetízkově spojené xxxx" okem se zvláštním zlatavým podsvitem. Jako by byl poblíž anděl.

Ikona diskutujiciho evol 2016-09-24 19:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem na Tvých stránkách poprvé a mám z nich pocit, že sice ráda bádáš, ale snažíš se hledat dramata a negativa snad ve všech odvětvích – ať se jedná o meditace, práce s energiemi, konspirační teorie (tudíž nějakou senzaci, která přitáhne čtenáře na blog??)? Neber to jako kritiku, ale jako nezaujatý postřeh. Myslím, že je spousta lidí, dle mého postřehu stále více, kteří hledají povzbuzení a snaží se nalézat hlavně pozitiva, protože kamkoli se podíváš (noviny, zprávy), hrnou toho na nás už tak dost. Citlivější jedinci pak mohou mít pocit, že ve světě nic dobrého nečeká. Uznávám názor, že všeho s mírou a pokorou a nemůžeš nic pokazit – ať žije zdravý selský rozum a intuice 🙂 hezký den

Ikona diskutujiciho Pavel 2016-12-06 21:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Asi bude nejlepší v prvé řadě věřit sám sobě a svému pocitu.To duležíté pro vás totíž vaše oči nevidí ani uši neslyší.

Ikona diskutujiciho :) 2017-11-23 16:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

pri joze je konecna relaxace u ktere nekdy prirozene sama od sebe padnu do meditace, ale to se mi stava vetisnou jen kdyz jsem na tom fyzicky dost spatne a potrebuju total oddech, vypnout a nabrat skutecne sily, protoze potom se clovek probudi, otevre oci jak kdyby dostal nejakou strasne silnou davku energie, takze to je podle me meditace a prijde mi to ok.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek