Když potřebujete poradit od andílka / NÁVOD JAK NAVÁZAT SPOJENÍ S ANDĚLEM

31.3.2007 v Bytosti 0

Udelejte si pohodlí, vyvarujte se šumů a postarejte se o to, abyste zůstali nerušeni. Nechejte si pro tuto meditaci alespoň 20minut času.
Poslouchejte svůj dech
Říkejte modlitbu, ve které oznámíte svůj záměr. Použijte svá vlastní slova, aby vaše modlitba měla osobní charakter. Atak to má být.
Představte si překrásnou louku a pozorujte přírodu kolem sebe. Pozorujte květiny, poslouchejte zvuky, nasávejte vůně a zdržte se chvíli na této louce.
Když vzhlédnete vzhůru, naleznete duhu. Položte se na louku a nechejte do svého těla vnikat barvy duhy. Doufejte v to, že k vám přicházejí správné barvy a podporují vás v ozdravném procesu. Když budete mít pocit ,,hotovo”, vstaňte a vystupte na žebřík, který vás přivede ke špičce duhy. Lezte po žebříku vzhůru, tam na vás bude čekat váš anděl strážný.
Svému andělu strážnému můžete položit všechny otázky. Spolehněte se na to, že nemusíte hledat odpověď, ale že odpověď přijde. Někdy je to jako ,,rada odlehně povolání”. Ptejte se prostě tak dlouho, dokud nebudete spokojeni s odpovědí. Jestliže dáváte přednost obrazům před myšlenkami, poproste svého anděla strážného o obrazy.

Na závěr se rozlučte se svým andělem strážným s vědomím, že ho pokaždé nad duhou najdete.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek