Jak v jemnohmotném světě funguje přenos dat, aneb dobrý švindl pro nás!

10.7.2009 v Spiritualita 0

V podstatě je tento článek tak trochu doplněním a pokračování předešlého textu na tohle téma, pokud jste ho nečetli, bylo by dobré to udělat teď:

Jak začít komunikaci s jemnohmotnými bytostmi?

V předchozím článku se v podstatě mluví o předpokladech pro komunikaci, co je třeba dělat a podobné věci. Tady bych ale ráda doplnila další neméně důležitou věc, která je samozřejmě naprosto jasná pro každého, kdo trochu přemýšlí, ale skoro úplně všichni na ni zapomínají a to je obrovská chyba, jedná se totiž o základy.

Vnitřek planety země není jediné místo, kde žijí lidé. Tohle šílenství je ale jediné místo, kde jsme všichni neskutečně omezeni hmotou, nic neznáme, protože nemyslíme a není nikdo kdo by nám to řekl a když řekne, pošleme ho do někam.

Díky tomuto křivému kolotoči se mnoho lidí naučilo odhadovat celý zbytek světa podle toho co vidí okolo sebe ale neuvědomuje si, že to co tu vidí není normální z pohledu celého zbytku světa, také se nezamyslí nad omezeností svých dat a pak není schopen pochopit a odvodit různé věci.

Pro nás není normální telepatie. Lidé, kteří to dokáží, vystupují na představeních, píše se o nich v časopisech a v knihách, mnoho lidí na ni věří, ale přesto dnešní společnost ji nebere jako něco úplně normálního. Přitom telepatie je normální všude, kde mají bytosti otevřené mozky a srdce.

Na tohle zapomíná mnoho lidí, kteří se snaží o kontakt se svojí strážnou bytostí, resp. bytostmi.

Neví co má říct, neví co má udělat, prostě neví.

Ale hlavně neví, že se svojí bytostí už dávno komunikuje.

Pamatujte si a uvědomte si, že telepatie je normální věc, funguje jak tady, tak v jemnohmotném světě. Tady kde žijete, jste od ní pouze částečně odříznuti. Ale ne jenohomotný svět.

Pamatujte si a uvědomte si, že veškeré dění na planetě zemi a v celém vesmíru se ukládá do morfogenetických polí vesmííru, kde zůstává nepozměněné a nesmazatelné. A pro určité bytosti a jedince není problém si kdykoliv z této obří knihovny kdykoliv cokoliv vytáhnout.

Proto pro všechny neúspěšné kontaktéry jemnohmotného světa (ať jsou to víly, andělé, nebo jiné živelné bytosti) mám jednu výbornou zprávu: Oni vás slyší, i když vy neslyšíte je.

Ve chvíli kdy se snažíte mluvit s nějakou bytostí a máte pocit, že to nejde, jste v podstatě v takové situaci, kdy si můžete představit sami sebe jako malého človíčka, který stojí před obrovským uchem, které znamená vesmír a všechno co v něm je. Vší silou vyřváváte do toho ucha, které vám odpovídá, ale vy si vrazíte prsty do ucha a řvete: ,,Cooo?!?!? Cos říkal?!?!?“

Když si hrajete na hluché a ty prsty nevytáhnete, tak prostě nic neuslyšíte. Jak si ty prsty z uší vytáhnout jsem popsala v článku, na který máte odkaz nahoře. Není proto potřeba to znovu rozvádět.

Nejsem už ale taková optimistka po svých zkušenostech s lidmi a je mi úplně jasné, že ten text pomůže tak maximálně půlce co to pochopí si něco uvědomit. Půlka z té půlky se bude podle toho snažit a třem čtvrtinám z této skupinky se to díky tomuto popisu povede. Tedy výsledek mého snažení rozhodně nebude úplný a to jsem vám ještě nadržovala. A je to normální. V tomto světě ano, protože kdo je slyšet nemá, má pro to určitý důvod, který ani nemusí znát.

Proto pro vás všechny, kteří je neslyšíte, opakuji tímto už podvacáté:

Bytosti jemnohmotné říše a celý vesmír i bůh vás kdykoliv slyší, když s nimi chcete mluvit.

Nemusite slyšet odpověď, abyste věděli, že vaše slova byla vyslyšena.

Uvědomte si, že bytost ke které mluvíte, se vám vždy snaží dát znamení jako odpověď. Odpovědi a jejich podoby jsou různé. Ale za to že máte v hlavě vražené prsty už ta bytost nemůže, takže neříkejte, že vám nikdo neodpověděl. Spíš se přiznejte.

Jemnohmotný svět a jeho vzájemná komunikace nefunguje na slovech, ale na myšlence (Chcete-li to říct ještě přesněji, je to o zákonu přenosu rezonancí.). To je důvod, proč jeden anděl rozumí všem jazykům na světě. Nemluví řečí, ale myslí. Lidé, kteří ho slyší v mozku často jeho řeč překládají do slov, když je třeba tyto myšlenky předat někomu dalšímu. Myšlenku nezapíšete.

Váš anděl strážný se u vás objeví kdykoliv, kdy na něj jen pomyslíte. Nemusíte ho složitě volat, vyvolávat, nebo lákat. Stačí na něj pomyslet, zkusit si ho představit, nebo poslat do prostoru v hlavě myšlenku, že ho potřebujete.

Vesmír vždy slyší vaše myšlenky a prosby. Je jedno, jestli vy slyšíte jeho odpověď. On vás slyší vždycky, to samé platí pro jakékoliv jiné bytosti.

Dříve bylo normální rozmlouvat s různými bytostmi. Lidé s nimi mluvili intuitivně a přirozeně a pokládali za normální, že slyší jejich odpovědi.

Nyní to funguje tak, že cesta od vás tam funguje dokonale. Ale cesta zpátky k vám je přerušená, protože jste hluší.

To ale neznamená, že je pro vás nemožné mluvit se svojí strážnou bytostí. Uvědomte si, že vás slyší!

Nikdy pro žádnou jemnohmotnou bytost nejste nikdo cizí, protože ona dobře ví, že v každém z nás je to samé, energie bytí, život. Vy jste obsaženi všude a ve všem. A přenos dat a rezonancí je velice jednoduchý princip, díky němuž se stačí přátelit s jedním stromem a potom vás začnou zdravit a poznávat úplně všechny stromy na různých jiných místech. Příroda je sice rozkouskovaná, ale její duch je jednotný. Co ví jeden strom, to poví i jiným.


To jen lidé začali žít v tak nesmyslné iluzi, kdy je všechno od všeho vzájemně oddělené, kdy jeden druhého neslyší, i když od sebe stojí jeden metr, kdy se dva nedohodnou a nedorozumí, i když mluví stejným jazykem. Jemnohmotný svět v této iluzi naštěstí pro nás nežije a to je dobrý fígl, jak s ním navazovat kontakt.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek