Jak vnímáme přítomnost andělských bytostí?

29.1.2007 v Bytosti 0


Každý člověk má vlastní, individuální způsob, jakým vnímá přítomnost andělů. Existuje tolik způsobů, kolik je lidských bytostí. Mezi nejkrásnější znaky přítomnosti andělů patří:

* někdo cítí neobvyklou, příjemnou až omamnou vůni

* jiní slyší jemné zvuky, šelest nebo dokonce povznášející hudbu a zpěv, ale také vcelku jasně formulovaná slova a věty

*dalšímu prochází tělem zvláštní příjemná energie

*někomu se ježí vlasy nebo má najednou husí kůži po celém těle (nenechte se zmást a znejistit tvrzeními, že právě tento symbol musí být jednoznačným příznakem přítomnosti negativních energií nebo ,,temných bytostí”)

*jiní mají zase nezvyklé či náhle s eobjevující a nečekané myšlenky nebo emoce, vyvstanou v nich nepoznané, nekdy až extatické, mohutné pozitivní city (sem patřím já;) )

*někoho najednou zaplaví pocit nebývalé radosti, štěstí a hlubokého klidu a míru. (sem též patřím )

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek