Jak vypadá ťukání v EFT

21.3.2018 v Psychologie 7

Jak ťukání v EFTvzniklo?

Doba vzniku ťukání se datuje již před více než 30 lety. Váže se k tomu vcelku zajímavý příběh z praxe jednoho amerického terapeuta R. Callahana, který dlouhodobě pracoval s jednou ze svých klientek, která trpěla obrovským strachem z vody a nedařilo se mu pomoci jí žádným klasickým způsobem.

Jednoho dne však vyzkoušel poznatků z východních nauk, které v té době studoval a doporučil klientce, aby si ťukala na jistý bod na svém obličeji a její strach zmizel. Toto se mu zdálo natolik zajímavé, že s touto jednoduchou technikou začal experimentovat a byl schopen replikovat své výsledky u ostatních svých klientů. Zjistil, co funguje a jak to funguje a vypracoval celý systém, který používal na všemožné problémy, se kterými jeho klienti chodili.

Jeho systém, který pojmenoval TFT (Thought Field Therapy – Terapie myšlenkových polí) a později přejmenoval na Callahanovy Techniky, našel uplatnění při práci s vojenskými veterány z Vietnamu, kteří trpěli post-traumatickým stresem z ošklivých zážitků, které ve válce prožili a stejným způsobem vše fungovalo na běžné i neběžné psychické problémy.

S čím však původně nepočítal bylo to, že nejen psychické problémy, strachy, fobie, post-traumatický stres, deprese, úzkosti a další se pomocí jeho technik velmi rychle ztrácely, ale také se začaly ztrácet i obtíže fyzického těla jako například: bolesti hlavy, kožní problémy, bolesti zad a celkového pohybového aparátu a dokonce i některé z „nevyléčitelných nemocí“.

(Pozn. Alue: Zde můžeme vidět přesah do psychosomatiky. Když zmizí duševní trápení, zmizí často i nemoc, která byla tímto trápením spuštěna a udržována.)


Callahan převzal některá základní přesvědčení z východní medicíny a to konkrétně, že pokud je nějaký problém v naší mysli, nebo těle máme zablokovanou energii a pomocí těchto technik ji můžeme uvolnit. Další zajímavý objev, který učinil bylo, že dle něj existuje jakýsi psychologický revers, který má za následek toho, že tyto techniky nefungují a nebo se obtíže mohou vrátit a hledal také cesty k tomu, jak tento psychologický revers odstranit.

Jedním ze studentů R. Callahana byl také Gary Craig, který systém zjednodušil, a ten nazval EFT. Metoda EFT zaznamenala ještě větší rozvoj a oblibu mezi lidmi po celém světě. Tato technika však hlavně zjednodušila celý proces, ale neodstranila nýbrž převzala Callahanovy základní poznatky o energii a psychologickém reversu.

Na základě těchto předešlých metod vznikly také další podobné techniky, které využívají stejné a nebo podobné body na těle a dosahují podobných účinků.

Jednou z technik, která nyní stojí za zmínku je FasterEFT (autor Robert G. Smith), která je však trochu jiná. Tato technika totiž jako první popírá základní přesvědčení předešlých metod a to konkrétně: že existuje nějaký psychologický revers a také, že máme někde v těle zablokovanou energii.

Právě díky těmto věcem je FasterEFT tolik populární a to nejen mezi lidmi, kteří smýšlejí duchovně a mluví o energiích, ale zejména i těmi technickými a i lidmi s terapeutickým výcvikem a dokonce i psychology a psychiatry i obyčejnými lékaři.

Ano skutečně mezi terapeuty najdete i lékaře ze všech druhů medicínských odvětví. Samozřejmě nejvíce z těch, která se zabývají lidskou psychikou, ale jsou mezi nimi i tací, kteří mají v popisu práce řezat do lidí…

I přesto že tyto techniky s energií pracují, vůbec ji nemusíme zmiňovat, protože dokážeme vše vysvětlit i úplně jinak.

Jak ťukání funguje?

Jakmile nás něco překvapí a vyděsí, naše tělo začne reagovat a přepneme se do stavu, kterému se v angličtině říká Fight or Flight, což znamená že naše tělo se připraví na boj a nebo útěk a nebo prostě ztuhne.

Tato stresová reakce je naprosto přirozená a je s největší pravděpodobností zakódovaná v našem mozku již od narození.

Co se však děje v takovém okamžiku s naším tělem? V našem těle dochází k nespočetnému množství malých i velkých změn tak, abychom měli k dispozici úplně všechny prostředky a síly k přežití.

Problém však je, že čím víc takových vylekání zažijeme, tím víc se učíme tuto reakci vytvářet i v okamžiku, kdy není nezbytně nutná a v nás díky tomu neustále pracují procesy, které zabraňují našemu tělu, aby se uzdravovalo.

Úplně jednoduše to znamená, že uvnitř našeho těla se nacházejí hormony, které nutí naše tělo, aby bylo v ostražitosti, vyhledávalo hrozby a bylo připraveno kdykoli vystartovat. Za přítomnosti těchto hormonů však naše tělo ztrácí schopnost obnovy buněk, náš imunitní systém je potlačen a je spotřebováváno víc zdrojů, než naše tělo může doplňovat.

Co to znamená? Naše tělo rychleji stárne, náš imunitní systém je oslaben, snadněji se nakazíme chřipkou i jinými věcmi a otevíráme vrátka a postupně budujeme složitější a zákeřnější nemoci, které mohou mít přímý vliv na dobu trvání našeho života.

Aby k této reakci došlo, musí však být přítomny některé věci. Musíme vnímat danou situaci jako hrozbu (alespoň na nějaké úrovni). Znáte to, někteří z nás si z ničeho téměř nic nedělají a někteří z nás naopak všechno vnímají jako problém, nebo důvod k tomu, být naštvaní, ve strachu, nebo protivní.

Proč však věci vnímáme destruktivně a jak do toho tedy zapadá ťukání? Pokud vnímáme nějakou věc, náš mozek ji na základě zkušeností vyhodnotí jako dobrou, nebo špatnou. V tento okamžik začne produkovat hormony a elektrické impulsy, které mají za následek změny v orgánech a ty orgány se nám začnou připomínat.

Určitě to velmi dobře znáte: stáhne se nám žaludek, rozbuší se srdce, začne se motat hlava, aj…

Na základě toho, my si všimneme reakce našeho těla (potažmo našich orgánů) na situaci, kterou mozek nějakým způsobem vyhodnotil a všimneme si toho, jak se cítíme a v ten okamžik víme, že je něco špatně.

A pak přijdeme k někomu, kdo nám řekne: „Cítíš se takhle, protože máš nějaký blok!“. Ve skutečnosti se však jedná pouze o naučenou reakci, která má za následek to, že se všechny tyto nepříjemné pocity vytváří.

Pokud ťukáme, používáme k tomu přesně ty stejné dráhy, ve kterých v našem těle ona tajemná energie proudí a stimulací těchto míst zabraňujeme tomu, aby to, co říká našim orgánům, jak mají reagovat nedošlo tam, kam má.

Mohli bychom tedy spíš říct, než namísto bloků, které v těle máme, pomocí ťukání je naopak vytváříme a odnaučujeme sami sebe, abychom na základě našeho vnímání zpětné reakce našich orgánů na stimulaci, která přichází z mozku, potom jednali jako v okamžiku nějaké hrozby.

K čemu tedy dochází v průběhu ťukání? Naše orgány nedostávají ty správné rozkazy (nebo je nedostávají v takové míře) a my posléze blokujeme ještě způsob, jakým věci, které se kolem nás dějí, vnímáme a měníme vnímání samotné. Ťukáním uplatňujeme zákon toho, že náš mozek nemůže vnímat dvě protichůdné emoce současně, proto otupujeme vnímání toho nepříjemného a nahrazujeme to příjemným ťukáním.

Narušíme celý koloběh toho, jak vnímáme naše problémy a ony se začnou ztrácet. Pomocí ťukání dokážeme změnit pocity, které právě v tuto chvíli cítíme v situaci, kterou nyní prožíváme a v případě, když se tato situace bude opakovat znovu, naše reakce a vnímání již budou jiné.

Stejně tak můžeme vzít situaci (problém), který jsme měli v minulosti a ten změnit a v okamžiku, když by se stalo, že se objeví znovu, už to nebude takový problém.

Zdá se to příliš neuvěřitelné a nebo komplikované? Pojďme si to zjednodušit a vyzkoušejme si to hned spolu:

Vzpomeňte si nyní na nějakou událost, která nebyla příjemná.

Představte si, jako kdyby se tato událost děla právě teď. Všimněte si toho, jak víte, že je to nepříjemné? Všimněte si pocitů, které cítíte ve svém těle, v jednotlivých orgánech, v periferiích, kdekoli. Všimněte si také svých emocí.

Všimněte si, jaké obrazy, zvuky, hlasy se vám honí hlavou, cítíte vůně, či chutě?

Ciťte své pocity a zesilte je! Udělejte je ještě více nepříjemné! Ciťte to naplno a naposledy.

Vezměte dva prsty a ťukejte stejným způsobem, jako na obrázku níže.

Slova, která říkáme, mohou být: ,,Nechávám to jít!“ a nebo třeba: ,,Pouštím to!“. Na konci každého kola ťukání se chytneme za zápěstí a zhluboka se nadechneme, všechno to negativní vyfoukneme ven a řekneme „Mír!“

Nyní si můžeme představit nějakou příjemnou vzpomínku, nějakou takovou u které se cítíme dobře.

Potom se vraťme zpátky k dané situaci, k danému problému a všimněme si toho, co se změnilo. Všimněme si, že naše pocity se nějakým způsobem změnily. Někdy více, někdy méně, ale něco bude velmi pravděpodobně trochu jiné.

Důležité je, trochu se odpoutat od oněch aktuálních pocitů a emocí, které v danou chvíli cítíme. Toho můžete docílit tím, že budete vnímat, jak vaše prsty ťukají na daná místa na těle a nebo dokonce můžete i cíleně mrkat. Toto vše velmi pomáhá k tomu, abychom mohli co nejrychleji tyto pocity a emoce odstranit.

Tím, že se budeme zbavovat destruktivních pocitů, změní se naše vnímání a také naše tělo začne jinak reagovat na vnější podněty. Toto bude mít za následek, že nebudeme cítit tolik stresu v životě a naše tělo bude mít více možností se uzdravit.

Přestaneme vytvářet vnitřní prostředí, které je vhodné pro uchycení nemocí a náš imunitní systém se stabilizuje a posílí.

Začneme ztrácet své strachy a úzkosti a také různé zdravotní problémy.

Jak se správně ptát před ťukáním?

Vaše otázka před každým ťukáním na každý problém bude: „Jak vím, že mám tento problém?“, nebo: „Jak vím, že je to pro mne problém?“

Nikdy, opravdu nikdy se neptejte: ,,Proč?“. ,,Proč mám tento problém?“

Ptáme-li se totiž proč, získáváme jen víc a víc důvodů, proč mít problém a proč si jej také nechat. Naše mysl totiž funguje úplně jinak, než bychom si mysleli. Pokud se potřebujeme problému zbavit, rozhodně musíme vědět, jak jej máme.

Jak často mám ťukat a kolik toho bude třeba, abych vyřešil svůj problém?

Zde je to nejdůležitější: mnoho z nás něco vyzkouší a jakmile nemá okamžitý výsledek, odsoudí to jako nefunkční záležitost. Některé věci prostě fungují, ale budou chtít nějaký čas.

Je pravda, že se své bolesti hlavy, nebo strachu můžete zbavit někdy třeba i za tři minuty a už se nevrátí, ale není to tak pokaždé. Obzvlášť, pokud trpíte celé roky depresemi, bude to chtít nějakou práci a možná bude spousta věcí, které budete muset vyřešit a zabere to nějakou dobu.

Proto ťukejte a používejte tento jednoduchý proces kolikrát je třeba, využijte každou volnou chvilku a řešte svoje problémy, protože pak se dočkáte těch nejrychlejších a skutečných změn.

Zde je zcela stručná kraťoučká ukázka, jak může vypadat ťukání podle FasterEFT

https://www.youtube.com/watch?v=WOMrdUEyEkM

(zdroj)

Pro účely Aluška.org přepracováno

Komentáře

Ikona diskutujiciho :) 2018-03-21 13:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alus a mohla by si doporucit nekoho, ke komu jit kdyz se na to necitime sami? Dekuji, Jinak tuhle pani ve videu znam, delava to, ale ta pouziva i Reiki a to prave nechci 🙁

Ikona diskutujiciho Alue 2018-03-21 15:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:  v jednom z prvních článků o EFT bylo v diskuzi doporučení na jednu paní se kterou byla dobrá zkušenost čtenářky

Ikona diskutujiciho BED 2018-03-22 17:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nepáči sa mi keď všetko sa v dnešnej dobe urýchľuje – takže nie faster ťukanie, ale najprv klasické, kde nechýba podpažie,  bočná hrana dlane a temeno hlavy.

Ikona diskutujiciho :) 2018-04-20 20:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alus, tak jsem byla dneska na EFT a ihned ti jdu psat, byla si prvni kdo me napadl koho se zeptat. Sezeni i pani byla prijemna, tesila jsem se tam a jelikoz mam fobii ze zvraceni tak jsme tam resili predevsim toto, pani se me na vse dopodrobna vyptavala a pouzivala pri tom doslova ma slova, jenze u toho nerikala nic pozitivniho, naopak tukala postupne na vsechny body a rikala at si vybavim tu vzpominku, ten pocit a opakuji po ni napriklad (je mi blbe, nemuzu to stravit, mam strach, je to neprirozene atd…a pak nakonec rekla prijimam se) pri te terapii jsem se citila fakt dobre a i jsem citila ze se ve me fakt neco meni, ze ten strach opoustim a on me, ze se rozplyva. Jenze ted je to par hodin od sezeni a ja jsem uplne mrtva, vystavena, unavena, vycerpana, bez nalady a energie a jak jsme furt celou hodinu mluvili jen o tom zvraceni, tak na nej furt myslim a mam ho v hlave :-D nevim jestli tohle vse je normalni stav, nevim jak to ma nebo nema vypadat, netusim jestli jsem jen z celyho dne unavena, nebo je to z toho ze cekam menzes a ani poradne netusim kde se o tom primo informovat jak to ma a nema vypadat. Nicmene pani to byla uz v letech tak 45 a dlouholeta praxe. Dekuji moc za odpoved! ?

Ikona diskutujiciho :) 2018-04-20 21:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Probihalo to uplne presne jako na tomhle videu, jen mi pani tukala na uplne vsechna mista na ktera se tuka…https://youtu.be/E52dM9kZUN8

Ikona diskutujiciho Alue 2018-04-21 08:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]:  Těžko říct, já si to dělám na sobě jenom při momentální potřebě, nehrabu se s tím v žádných fobiích a nepoužívám ani formulace typu je mi blbě, jsem nervozní atd., naopak si říkám že je mi dobře a že nepotřebuju mít strach atd. :-|

Ikona diskutujiciho 🙂 2020-02-23 23:27:23 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Není to podobné jako SRT?

Napsat komentář: Alue Zrušit odpověď na komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek