Jak vypadá zdravý vztah: Kritéria, na kterých byste měli trvat

16.11.2023 v Psychologie 19

Když mluvíme o tom, jak se chováme ve vztazích, ve skutečnosti mluvíme o tom, jací jsme my sami. Mnoho lidí si klade otázku, co vlastně představuje dobrý vztah, jaká jsou jeho základní kritéria. Zde jsou základní principy, které povyšují vaši lásku na vyšší úroveň. Jsou zapotřebí k vytvoření silného a zdravého spojení s výjimečným člověkem.Každý máme určitou představu toho, co musí náš partner splňovat, jinak ho nepřijmeme. Ale i když všichni máme nějaké své standardy, ne každý z nás určí i své základní potřeby před vstupem do nového vztahu. Někteří lidé pak zjišťují, že přijímají nestandardní zacházení, ponižující podmínky a zůstávají v nenaplňujících vztazích, místo aby trvali na uspokojení svých potřeb.

Vztahový standard v podstatě představuje vaše minimální požadavky na partnera. Jsou to vlastnosti, hodnoty a chování, které musí být přítomné, nebo v případě nežádoucích vlastností nepřítomné, u partnera. Nesplnění těchto standardů je překážkou v dohodě a právě zde flexibilita není možná.

Stanovení vysokých standardů v lásce není jen otázkou osobních preferencí; je to forma péče o sebe a projev sebeúcty. Když upřednostňujete své vlastní blaho a chápete, jaké jsou standardy ve vztahu, je méně pravděpodobné, že budete tolerovat chování, které nedosahuje vašich standardů. Ve chvíli, kdy slevíte ze svých standardů, ať už v lásce nebo v jakémkoli jiném aspektu života, jste sami pro sebe toxičtí.
Je to forma sebesabotáže, protože nikdo jiný vás nemůže znehodnotit, pokud mu to nedovolíte. Stáváte se ochráncem své vlastní hodnoty. Stanovení vysokých standardů v lásce není o vybíravosti, ale o vážení si vlastního blaha a štěstí. Jde o to být upřímný sám k sobě a ke svému partnerovi. Nastavení vysokých standardů ve vztahu je důležité pro podporu zdravého a naplňujícího partnerství.


Respekt
Respekt je základním kamenem láskyplného a zdravého vztahu. Sahá daleko za hranice prosté zdvořilosti nebo dobrých mravů. Jde o rozpoznání a ocenění mnohostranných potřeb, pocitů a perspektiv vašeho partnera. Respekt ve vztahu je patrný ve způsobu, jakým spolu partneři komunikují. Znamená to pozorně naslouchat a snažit se rozumět slovům svého partnera. Reagovat na něj laskavě a s uznáním.

Je však důležité zdůraznit, že respekt není v láskyplném vztahu jednosměrka, ale
proudí oběma směry. Nejde jen o to, chovat se k partnerovi s respektem, ale také o respektu sám k sobě. Tato sebeúcta je o nastavení hranic, pochopení svých vlastních potřeb, upřímnosti k sobě a svému partnerovi v tom, co ve vztahu vyžadujete.
Vzájemný respektu tvoří základ důvěry a intimity. Posiluje představu, že oba partneři jsou si rovni, jsou jedineční a zaslouží si pozornost. Vztah je potom nejen pevný, ale i naplňující.

Důvěra
Důvěra je kotva, která umožňuje partnerství přečkat bouře, hojit rány a prosperovat. Důvěra je neochvějné přesvědčení, že bez ohledu na hádky a neshody jsou láska a spojení mezi partnery pevné. Poskytuje jistotu, že váš vztah ustojí neshody, protože je postaven na pevnějších základech, než momentální konflikty.
Důvěra vám umožňuje dát vašemu partnerovi svobodu věnovat se jeho zájmům a mít osobní čas bez nejistoty nebo podezření. Je to důvěra, že vaše pouto je dostatečně silné, aby vydrželo chvíle strávené odděleně. Vědomí, že váš partner má na srdci vaše nejlepší zájmy, vytváří pocit jednoty. Důvěra vám pomáhá procházet rozdíly a výzvy s jistotou, že se s nimi můžete vypořádat jako tým.

Finanční kompatibilita
Jedním z nejčastějších zdrojů konfliktů ve vztazích jsou peníze. Finanční kompatibilita pomáhá předcházet nebo zmírňovat finanční spory tím, že zajišťuje, že oba partneři mají podobné finanční cíle, hodnoty a postupy. Když jste na tom finančně stejně, je méně prostoru pro hádky a neshody. Finanční kompatibilita přispívá k celkové stabilitě a bezpečí ve vztahu. Když jsou oba partneři finančně zodpovědní a sladěni ve svých finančních cílech, snižuje to stres a nejistotu související s penězi.
Finanční nedůvěra, která zahrnuje skrývání finančních informací nebo zásadní finanční rozhodnutí bez konzultace s partnerem, může narušit celkovou důvěru ve vztahu. Finanční kompatibilita pomáhá předcházet takovému chování podporou poctivosti a spolupráce ve finančních záležitostech.

Podpora v osobním růstu
Podpora je důležitou součástí zdravého vztahu. V silném a trvalém vztahu je to motor, který udržuje partnerství v pohybu. Jde o to pomáhat si navzájem stát se nejlepší verzí sebe sama, a je to klíčově důležité hned z několika důvodů.
Když se oba lidé ve vztahu navzájem povzbuzují k růstu, je to jako přidávat palivo do jejich individuálních cest. Je to způsob, jak říct: „Věřím v tebe a chci, abys uspěl.“
Tato podpora vytváří pocit osobního naplnění, spokojenosti a posiluje i samotný vztah. Když jsou oba partneři šťastní a naplnění jako jednotlivci, přirozeně to posiluje vztah. Neopíráte se jen jeden o druhého pro podporu; stojíte vedle sebe a podporujete si navzájem své sny a cíle.
Pomáhá to také při komunikaci. Když se oba zaměřujete na osobní růst, máte o čem mluvit, sdílet a plánovat společně. Vytváří se tak mezi vámi hlubší spojení a sbližuje vás.

Možná jednou z nejdůležitějších věcí je, že se tím buduje odolnost vztahu, i vás jako jednotlivců. Život může být těžký a na cestě budou výzvy. Když máte partnera, který podporuje váš růst, čelíte těmto výzvám lépe a společně.

Často kladené otázky
Jaký je seznam základních standardů ve vztahu?
Standardy ve vztahu jsou základní očekávání a požadavky, které mají jednotlivci na své partnery. Zahrnují řadu aspektů, jako je komunikace, respekt, důvěra, sdílené hodnoty a emocionální podpora. Tyto standardy slouží jako základ pro vytvoření zdravého a naplňujícího vztahu. Zajišťují, aby se oba partneři cítili oceněni a respektováni.

Jaký význam mají vztahové standardy?
Vztahové standardy hrají klíčovou roli při podpoře vzájemného respektu, porozumění a emocionální bezpečnost mezi partnery. Nastavují tón pro zdravou komunikaci a stanovování hranic, což umožňuje jednotlivcům prosazovat své základní hodnoty a přesvědčení ve vztahu. Dodržováním těchto standardů mohou páry vytvořit pevný vztah postavený na důvěře, kompatibilitě a sdílené vizi budoucnosti.

Je v pořádku mít ve vztahu vysoké standardy?
Ano, je to klíčové. Vysoké standardy odráží váš vnitřní závazek k sebeúctě a emocionální pohodě. Znamená to, že nejste ochotni slevit ze svých hodnot a jste oddáni udržování vztahu, který je v souladu se zdravými principy a aspiracemi.

Jak zvýšit své standardy ve vztahu?
Přemýšlejte o popsaných hodnotách. Komunikujte spolu otevřeně, přijměte svůj osobní růst, slaďte své finanční cíle, uplatňujte aktivní naslouchání a laskavost, abyste si vybudovali vzájemnou důvěru a oboustranný respekt.

© aluska.org 2023

 Komentáře

Ikona diskutujiciho octomaník 2023-11-16 05:17:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pokud je požadavek abstinentka a nekuřačka. To je jaký druh standardu? Otázka to pro ženy.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-16 07:48:14
Ikona diskutujiciho
sipka

Robu, která hodně lije a smrdí kouřem, nechce asi nikdo. To ale platí na obě strany stejně.

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-16 05:33:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V roce 1968 se Československo rozhodlo jít směrem tzv. demokratického socialismu a my ho dodnes považujeme za stát a lid na nejvyšší vývojové úrovni na Zemi. Proto jsme tady, protože proto bráníme především jeho a další dva státy, které si svobodně zvolilo za své partnery, tedy tzv. V4. Nemůžete chtít jakékoliv vyšší požadavky v partnerském vztahu, pokud myslíte kapitalisticky, protože kapitalismus je naší vesmírnou definicí „Legalizovaná krádež + zneužívání situace + vydírání.“

My ve vyšší vibrační sféře, jsme pozitivními vesmírnými civilizacemi se společenským systémem demokratického socialismu, což znamená empatii a pojímání Boha jako celek, nenecháme nikoho padnout pod naši standardní společenskou úroveň a staráme se o každého z nás jako o člena vlastní rodiny, pokud se nesnaží nás zneužívat a využívat, samozřejmě. U nás už nejsou žádné svatby ani jakékoliv jiné právně závazné vztahy, za vše ručí naše vlastní společenství, znamená to tedy, že má každý naprostou jistotu i vlastního vývoje, pokud o něj stojí, tedy například a především bezplatné studium, které je pro nás základem, takže studujeme neustále a málokdo má jen několik doktorátů. Přikazují nám to i tzv. Vesmírné zákony, o kterých asi až někdy jindy. Partnerské vztahy jsou podstatou naší existence z mnoha různých důvodů. Především jde o tzv. dipólovost, kdy stejně jako ve všem co existuje v tomto našem vesmíru, pozorujeme potřebu rovnováhy a harmonie, která nevznikne bez „partnerství“, totiž bez protikladů a těmi jsou bezesporu například i muž a žena. Navzájem se doplňují a pokud jde tedy čistě o jejich vzájemný vztah, pak muž musí být dostatečně mužem a stejně tak i žena dostatečně ženou. Jakékoliv zhroucení těchto dipólů do homosexuality je oslabením nejen náboje dipólu ale i následnou disfunkcí, tedy zánikem. Výjimkou jsou ženy, které v celé jejich historii musely čelit ztrátám mužů ve válkách a jsou k tomu vybaveny určitou ale pouze dočasnou tolerancí nutnou k překonání ztráty a splývají navzájem pro doplnění dipólovosti, jde o jejich vzájemnou nutnou podporu a zase, jde o empatii.

Žena cítí neustále potřebu muže a to v jakémkoliv významu, bez něho se neobejde, protože myslí stále na vztah zezadu, on je před ní svou aktivitou a získává – expanduje – proráží a ona je pro něho relax a základna, kam se vrací, je pro ni štítem a obranou a na Zemi i jistotou pro ni tak zásadně potřebnou k výchově a přežití vlastních dětí. Je to tak, že si uvědomuje své základní potřeby mnohem intenzivněji než muž, protože sleduje v klidu muže ale i hodnotí jeho schopnosti vzhledem k okolí. Její snahou má být nejkvalitnější potomstvo a tomu musí odpovídat i snaha o nejkvalitnějšího muže, jinak se ztrapní před ostatními nejen ženami a spadne na své úrovni pod úroveň psa bez tolik potřebného uznání, které je nejzákladnější lidskou potřebou. V tom je ta nejvyšší záruka pro budoucnost společenství. My vesmírné civilizace považujeme ženy za vývojově výše než jsou muži i protože je tento fakt logicky kompenzován jejich slabším pohlavím a tedy silnou podřízeností v běžném životě a to je rovnováhou a možností harmonie. Podle našeho pojímání věci je Bůh především ženským principem, tvoří další jednotlivé bytosti, stejně jako i žena je plodí, muž je pohlavím, kterým se ženský plod vývojově stává až následně. Ale zmiňte to před primitivy planety Země, závisícími ve své prosperitě na síle. Asi byste neuspěli. I proto si žen vážíme více než sami sebe, my muži a dokázat vytrpět to, co ony, bychom asi nezvládli nikdy. No, tolik ke vztahu nás mužů k ženám a ženy by se naopak neobešly bez nás, což skoro rozesmívá, ale je to tak a myslí na to neustále a trpí tím fakt slastně, což nechápeme ale dokazuje to naši odlišnost. Naši dipólovost. Jsme navzájem odlišné civilizace. kk.

Ikona diskutujiciho jana 2023-11-16 11:19:11
Ikona diskutujiciho
sipka

kuku 2023-11-16 05:33:20
Njn. Zase jeden ředitel zeměkoule s kázáním o slabším pohlaví a podřízeností ženy mužům. Milej zlatej, doufám, že ženy ve tvém případě budou mít tolik rozumu a přestanou ti zavčas poskytovat mamahotel či jiné výhody a budeš nucen se o sebe postarat sám. Pak tě podobné kydy přejdou, to mi věř.

Ikona diskutujiciho koblih 2023-11-16 11:39:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajdi za psychologem. Máš problém a zahlcováním místní diskuze ho nevyřešíš.

Ikona diskutujiciho Vlasta 2023-11-16 11:42:50
Ikona diskutujiciho
sipka

To je Chocholouškov. Divím se, že správce tyhle komenty propouští. Ale možná je to vhodná příležitost dostat zpětnou vazbu.

Milý kuku. Myslím si že máš psychickou chorobu. A že potřebuješ odbornou pomoc, protože jsi realitě už tak moc vzdálený, že na svou nemoc nemáš ani náhled a neuvědomuješ si ji.

Ikona diskutujiciho kuku 2023-11-16 13:47:11
Ikona diskutujiciho
sipka

Co děláte na tomto webu, to jste nějací vládní agenti, kteří brání státní systém? Jasně jsem vypovídal o stavu společnosti v naší vyšší vibrační sféře. Když tu Alue píše třeba o upírech, také reagujete o její nepříčetnosti? Já se setkal s upírkou, protože mne jako i jiné formy vesmírné existence kontaktovala a mám o tom mlčet jen protože zrovna vy si myslíte, že je to nesmysl? Měli byste se stydět odsuzovat věci o kterých vy nic nevíte. K tomu slouží tento web, aby se lidé dozvěděli něco zajímavého, co se běžně nevyučuje a co není oficiálně uznáno jako existující. kk.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-16 19:14:17
Ikona diskutujiciho
sipka

Na mě se neohlížej. Já to vůbec nečtu. 😀 To si vyřešte sami.

Ikona diskutujiciho koblih 2023-11-16 19:18:58
Ikona diskutujiciho
sipka

Ty vole.. zkoušel jsi tyhle klíny někdy valit někomu normálnímu i mimo internet? Možná to zkus, pak třeba pochopíš že to je úplně mimo. Já jsem četl i to předtím a to jsou taky kvalitní vály. Jestli si neděláš prdel, ani u toho nehulíš, tak fakt je to na odborníka.

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-16 19:58:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Střed kultur je běžný. Znají to i na jiných serverech. Nechápající holt nechápe, dokud nepochopí. S tím prostě nikdo nehne. Vesmírná civizace Kukuků je zkrátka na odlišném stupni vývoje než-li bývají obvyklí pozemštané. Osobně bych je zařadil možná někam k Trolským rasám. Ale těžko usuzovat. 🙂

Ikona diskutujiciho ***** 2023-11-16 20:58:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Samozřejmě jsem myslel střet kultur. Ale z kontextu to bylo asi zřejmý. Ach ta lidská řeč a písmo … to je tak složitý! 😀

Ikona diskutujiciho asdf 2023-11-17 02:33:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak já s kuku taky plně nesouhlasím, ale to neznamená že tu budu psát nenávistné a zesměšńující komenty jenom abych si asi jako šplhnul u spoludiskutujících v klasické hře „hele on je trochu jiný, pojďme ho šikanovat“. Vidím totiž že to kuku myslí dobře a nejde o žádný zlý trolling, takže bych prosil trochu víc civilizovanosti ve vzájemné diskusi a polemiku ohledně konkrétních názorů a ne ad hominem útoky. Vzhledem k tomu že Aluška je jedno z posledních svobodných míst na českém internetu se dá čekat že zde bude trochu více pestřejší společnost, a nelze proti tomu nic namítat. To se samozřejmě netýká vyloženě zlých a manipulačních příspěvků, od psychopatů a jiných jim podobných, které ale předpokládám Alušky sítem v první řadě vůbec vůbec neprojdou.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-17 10:40:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Do diskuze nejdou jenom vyložené trollingy, oplzlý úchylný humus, úchylové a reklama. Cenzura názorů neprobíhá.

Svoboda na internetu je absolutní iluze. Nevěř tomu, že je nějaké svobodné bezpečné místo, kde si můžeš psát co chceš. Vláda kontroluje všechny weby a udavači jsou všude.

Ikona diskutujiciho Miroslav Čižmár 2023-11-16 08:29:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kritika je poznanie zla, a očakávanie je poznanie dobra. Kritériá vychádzajú z poznania dobra a zla, a je možné ich nastaviť až po tom, ako opadne zamilovanosť. Keď sme zamilovaní, nemáme žiadne kritériá, a keď zamilovanosť opadne, ocitneme sa vo vzťahu, ktorý má plno chýb, ale je na nás, ako sa s nimi vyrovnáme.

Ikona diskutujiciho jana 2023-11-16 11:09:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jo, to znám. Požadavky na partnerku: štíhlá, abstinentka, nekuřačka, VŠ, vlastní bydlení, finančně zajištěná. Požadující je většinou chlastometr, taky občas narkoman, tulení nemoc od narození, chce, aby ho partnerka živila, šatila a vše ostatní včetně koupě auta, které hned po nabytí ožralej nabourá, roznašeč pohlavních chorob, ukradne, co není přivázané, tají kriminální minulost, tají děti, že je ženatý atd… Z těchto témat se mi po mnoha negativních zkušenostech dělá opravdu velmi blujno.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-11-16 11:35:59
Ikona diskutujiciho
sipka

Je to smutné, ale bohužel popisuješ realitu mnoha lidí. Pak je na ženě, aby utekla včas. Aby se pak dotyčný mohl litovat, že ho žádná nechce.

Ikona diskutujiciho zuzi 2023-11-16 11:51:29 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za skvělý článek a jako žena si rýpnu: Potkávám hodně pánů přes 40. Někteří jsou rozvedení a někteří nikdy ženu nenašli. Někdy se až panicky a hystericky snaží nějakou ulovit, jak se na ni upnou. Litují se, že jsou sami a nadávají na ženy, jak jsou špatné a nechávají je osamělé, na ocet. Možná s nimi maximálně občas kamarádí, ale nic víc.
Žijí ale v popření reality, když nevidí důvod:

Nejsou staří, ani třeba nejsou oškliví. Ale mají pupek a jsou zanedbaní = nestarají se o své zdraví a to není přitažlivé.
Nemají stabilní práci = v tomto věku jednoznačně ukazatel neschopnosti dělat, růst a rozvíjet se
Mají dluhy = nezodpovědnost, špatné životní volby.

Zlozvyky a povahové vady tady vypisovat nebudu, protože každý muž je jiný. Ale když někomu nevadí, že ve 40ti žije jak kdyby mu bylo 20, tak má možná i takovou mentalitu.
Společným jmenovatelem tohoto typu je častá nenávist k ženám. Označují je za zlatokopky, oportunistky a barbíny.
Jestli se ptáte proč vás nikdo nechce, je na čase se zeptat, jestli máte co nabídnout.

Ikona diskutujiciho Rocky 2023-11-16 19:48:09 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

,,vedenim ku slobode,,v tomto momente vobec nemam pocit,podla komentarov,ze je to tak.az na kuka,je to trochu esotericky a spiritualny portal?a väcsina z vas je ukotvena v hlbokom matrixe a feminizme.som narodeny 50sedmicka do 90 roku boli vztahy vo väcsine o.k.mile ,,dievcata,,-Janka ved ste sami na vine ,ze ste dovolili aby to vyzeralo tak ako opisujete.a samozrejme prsty ma v tom aj spoloc.system.casy sa menia a urcite to uz nebude ako byvavalo.je to aj prognozovane,ze buducnost nie je naklonena pre partnerstva.vo vztahoch je vela nerovnovahy,obojstrane a malo vzajomnej pomoci.ocakavania od muza,ktory by mal zabezpecit strechu nad hlavou,rabotat od nevidim do nevidim a potom s usmevom na tvari venovat sa rodine.dnes je jednoduchsie,ked mladi maju jedneho,dvoch psov a ked nie tych tak jeden dva ipony-telefony,to su dnesni partneri pre novodobych mladych ludi.je mi to luto kam speje tento svet.v podstate ludske bytosti nemozu za to,najprv musia pochopit,kto su a kym sme boli stvoreni !!!

Ikona diskutujiciho mariankosmac 2023-11-16 21:29:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Muži majú pravdu že ženy majú často prehnané predstavy/nároky a bývajú zlatokopky (to je ale chyba mužov že si nabalia zlatokopku takže je to asi ok). Ženy majú pravdu že muži bývajú často zanedbaní (a ak nie, sú teplí) a celkovo i chovaním neatraktívni. Tak neviem čo s tým, obe ,,strany“ majú v niečom pravdu a tak sa môžu hádať donekonečna a to stay alone.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek