Jak vystoupit z Katolické církve – Přesný návod

3.8.2019 v Návody 73

Spácháním křtu na dítěti se v místě jeho třetího oka vytváří prokletá značka, která omezuje či blokuje správnou funkci jeho třetího oka, odpojuje ho od hlasu jeho vyššího duchovního vedení, odpojuje ho od jeho andělů strážných a uvalí na něj kletbu, prostřednictvím které temné síly vstupují do jeho života. Pokřtěný pak trpí nemocemi, bídou, životní smůlou a psychickými problémy. Celý život z něj temné bytosti odsávají energii a to bez ohledu na to, jestli žije podle přikázání, nebo nežije. Smutný život mají všichni, ba dokonce se věřícím říká, že mají své utrpení nést statečně, protože po smrti přijdou do království nebeského. Takže mají ze života peklo na zemi a nebrání se.V dnešním návodu se sice dozvíte, jak odejít z církve, avšak nic takového jako skutečné ,,vystoupení“ neexistuje. Církev je natolik ďábelská, že si nenechá dušičky ze sbírky jen tak brát, proto je možné pouze ,,formální odpadnutí od církve“. Stát se ,,odpadlíkem“ však neodstraňuje prokletí z vašeho třetího oka, tedy neodstraní hlavní problém. Říkají tomu ,,nesmazatelná pečeť“.

Tématice křtu a ďábelské podstatě církve jsem se již mnohokrát věnovala a nevynechala jsem jedinou příležitost si pořádně kopnout, jelikož je to téma důležité a vážné. V knize Anděl strážný najdete návod, jak se prokletí z pokřtění zbavit. Řeší problém na energetické úrovni, vymaní vás z vlivu temných sil a obnoví vaše přirozené spojení. Deaktivujete tím veškerou černou magii, nejenom křest. Prostřednictvím své knihy a také osobně se mi podařilo odkřtít stovky, možná tisíce osob a jde vidět, že to církev pocítila na úbytku svých sil, neboť se ke mně dostaly spisy, kde se pánové faráři velmi rozčilují nad tím, že si vůbec někdo dovoluje mazat jim jejich nesmazatelné pečetě a odstraňovat cejch temných sil z třetího oka jejich oveček.
Většina z nás je již odkřtěná prostřednictvím zmíněného postupu a možná se ptáte, proč by to pro vás mohlo být důležité, když jste se toho energeticky zbavili. Možná jde o princip. Možná vám vadí, že jste proti své vůli (miminka u toho často pláčou a brání se) byli prokleti za pomoci svých rodičů ,,co to s vámi mysleli dobře“, možná se vám nelíbí, že jste upsaní k dodržování naprosto absurdních pravidel satanistické církve a možná byste to rádi dotáhli do konce a měli to vyřešeno i papírově. Možná jde o princip, je to důležité gesto a vztyčený prostředníček elitářům, aby viděli, že nad námi již nemají žádnou moc. Tak se pojďme hromadně odhlašovat a odpadat od církve, jen ať vidí.

Církev postupem času ztrácí moc, nejenom tím, jak se vyprazdňují kostelní lavice. Obecně víme, že elitářské společnosti ztrácejí svou moc poslední řadu let a už jim nevychází ovládání a zotročování lidí na základě polopravd a manipulace s daty. Příliš dlouho a příliš moc se zneužívaly Vesmírné zákony, až se ucho utrhlo. A protože církev je elitářský spolek a protože jí vládne Satan stejně jako ostatním elitním satanistickým společnostem snažícím se ovládat tento svět, ztrácí moc i ona! Každý člověk, který se nechá odkřtít a odpadne od církve, jí bere sílu, protože její síla je založena na sběru energie ze svých trpících oveček. Proto na každém jednom zrušeném křtu záleží, na každém z vás záleží, protože si tím berete zpátky svoji sílu!

Kříž je symbol násilné smrti.
Kdo na sebe bere kříž, bere si na sebe bídu, nemoc a utrpení!

Návod na formální odpadnutí od církve
Čtenář laik1989 pro veřejnost sestavil velmi podrobný a odborný návod spolu s vysvětlením, jak podle kanonického práva platně požádat o odpadnutí od římskokatolické církve, co se děje při křtu a proč je vlastně problém být pokřtěný. Přes následující odkazy si můžete stáhnout materiály které za tímto účelem sepsal. Pro jejich délku je není možné v jednom článku vystavit všechny naráz, ale z prvního povídání jsem vám vytáhla několik citací, které se mi zdají takto na úvod zcela klíčové a důležité k pochopení i pro ty, kterých se problém netýká a pokřtění nejsou. Také je zde velice dobře vysvětleno, PROČ je církev temný kult. Text níže tedy pochází se souboru číslo 1., dále je zde soubor č.2, který se věnuje praktickému opatření, vyplnění a správnému podání potřebných listin.

Soubor č.1: VYSTOUPENÍ Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE, vysvětlení problematiky – stáhněte zde

Soubor č. 2: Postup a vzory vyplněných formulářů k vystoupení z ŘKC – stáhněte zde

Máte vše nastudováno? Výborně. Teď budete potřebovat dokumenty k vyplnění. Tyto dokumenty se obsahově mírně liší pro ČR a SR, ty české v sobě mají dodatek o GDPR. Je v pořádku, pokud podáte v Česku dokumenty psané slovenským jazykem, církev to nerozlišuje.

Pokud spadáte pod Českou republiku, stáhněte si tyto tři dokumenty:

Formulár vyhlásenie ČR FIN

Formulár žiadosti 1 ČR FIN

Formulár žiadosti 2 ČR FIN

Pokud spadáte pod Slovenskou republiku, stáhněte si tyto tři dokumenty:

Formulár vyhlásenie SR FIN

Formulár žiadosti 1 SR FIN

Formulár žiadosti 2 SR FIN

Proč je důležité nechat se odkřtít a vystoupit z římskokatolické církve (výběr ze souboru č. 1)
Koho sa táto téma týka? Týka sa každého kto bol pokrstený, ktorý neverí nielen v učenie Rímskokatolíckej cirkvi ako celok, ale napr. aj v niektorú časť tohto učenia. Napríklad, veríte a beriete vážne celý obsah apoštolského vyznania viery?

Znenie apoštolského vyznania viery:
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.

Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom:
skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba,
sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen

Ak nie, ako pokrstený máte problém bez ohľadu na to, čo si myslíte a akým spôsobom života žijete. Váš problém je objektívnou skutočnosťou. Uznávate a beriete vážne učenie Rímskokatolíckej cirkvi o sviatostiach? Ak nie, tak opäť máte problém. Uznávate pastoračnú a duchovnú správu, ktorú vykonáva cirkevná hierarchia počnúc kňazmi, cez biskupov až po pápeža? Ak nie, opäť máte problém. Nežijete svoj život v súlade s pravidlami, ktoré so sebou nesie učenie Rímskokatolíckej cirkvi? Ak nie, ako pokrstený máte problém. PREČO? Lebo ste boli pokrstený a pri krste Vám vznikol záväzok. To, že o tom neviete, nepovažujete to za reálne alebo si myslíte, že ste s Rímskokatolíckou cirkvou vysporiadaný je z pohľadu vzniku a následkov nedodržiavania takéhoto záväzku úplne jedno. Možno trpíte nevysvetliteľnými zdravotnými problémami, možno Vás trápia nevysvetliteľné bolesti. Možno máte v živote iné nevysvetliteľné problémy… Ak naozaj neviete nájsť príčinu týchto svojich problémov, tak príčina tkvie v nedodržaní záväzku, ktorý Vám vznikol pri krste.  Spomeňte si na to, že aj v rozprávkach, v ktorých sa skrýva veľké poučenie, ak sa niekto svojou vlastnou krvou upísal čertovi, raz prišiel čas, keď musel „zaplatiť“, keď musel splniť svoj záväzok, ktorý kedysi osobne čertovi dal.

Rímskokatolícka cirkev predstavuje kult (v zmysle Kán. 214 CIC veriaci majú právo, aby vzdávali Bohu kult podľa predpisov vlastného obradu…).  Poznáme dva hlavné typy kultov: Mesačné kulty (svetonázory noci, tmy a smrti viazané na tmu, ktorú symbolizuje luna Mesiac) a kulty slnka (svetonázory dňa, svetla a života viazané na svetlo, ktoré symbolizuje Slnko).

Čo je svetlo a čo je tma je vysoko individuálnou pojmovou záležitosťou, ktorá však nemení podstatu veci, že tma je tma a svetlo je svetlo (závisí to od frekvencií). Jednoducho ako prvé musíme priznať, že sa jedná o hru pojmov.

Ak sa v mesačnom kulte hovorí o svetle, z pohľadu kultu slnka je toto svetlo tmou, nocou, smrťou (poznať to podľa nízkych frekvencií).
Ak mesačný kult hovorí o tme, tak z pohľadu kultu slnka je táto tma svetlom, dňom, životom (vysoké frekvencie).

Základným rozoznávacím parametrom sú tak frekvencie, teda skutočnosť, realita a nie pojmy. V reči obrazov vyjadrovanej pojmami „noc, tma, mesiac, deň, svetlo, slnko“ je potrebné tieto skutočnosti rozoznávať a zohľadňovať. Jednoducho, ak niekto subjektívne používa pojem „svetlo“, reálne môže hovoriť o tme. V obrazovej reči tak svetlo mesačného kultu reálne predstavuje noc, niečo tmavé a temné.

Najznámejšie mesačné kulty predstavujú abrahámovské náboženstvá, teda tie náboženstvá, ktoré sa hlásia k Abrahámovi. Je to v prvom rade judaizmus (Členenie židovského roka bolo urobené podľa lunárnych mesiacov. Začiatok nového mesiaca sa určoval empirickým sledovaním oblohy: keď sa na oblohe objavil prvý kosáčik mesiaca, počítal sa prvý deň ďalšieho mesiaca v kalendári. Jedným z  najväčších sviatkov judaizmu je sviatok Veľkej noci, ktorý pripomína oslobodenie židov z Egypta – sviatok Paschy. Slávi a pripomína sa udalosť jednej noci označenej za veľkú. Ide o jednoznačné prihlásenie sa k noci prostredníctvom luny Mesiac). Ďalej je to kresťanstvo (Slávi sa sviatok Veľkej noci, ukrižovania – smrti a vzkriesenia Krista. Pripomína sa noc a smrť. Výpočet dátumu kresťanskej Veľkej noci závisí od luny Mesiac. Opäť ide o jednoznačné prihlásenie sa k noci prostredníctvom luny Mesiac. Poznáme dokonca polnočnú omšu). Tretím abrahámovským náboženstvom je islam (Islamský kalendár je lunárnym kalendárom. Je naviazaný na lunu Mesiac. Podľa lunárnych cyklov sa tak určuje aj termín Ramadánu. Opäť ide o jednoznačné prihlásenie sa k noci prostredníctvom luny Mesiac. Symbolom Islamu je navyše mesiac a hviezda a tieto symboly sa jednoznačne spájajú s nocou). Z uvedeného je zrejmé, že Rímskokatolícka cirkev predstavuje mesačný kult

Každý, kto sa nechá pokrstiť, prijíma aj dobrovoľný záväzok rešpektovať čisto cirkevné zákony, pričom sa vôbec neprihliada na neznalosť tejto skutočnosti ako ani na neznalosť týchto čisto cirkevných zákonov. Podľa všeobecne platných zákonov sa každý záväzok, ako aj sľub a prísaha musí dodržať. Ak nie, na rad prichádzajú karmické tresty.

Možno si niekto povie, že veď on za to nemôže, že pokrstiť ho dali rodičia. Mýli sa. Pre každé pokrstené dieťa sa všetko začína už sviatostným sobášom jeho rodičov: „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí… (kán. 1055 §1 CIC).“ Každé sviatostné manželstvo je cez plodenie a výchovu detí zamerané na vytvorenie nových členov Rímskokatolíckej cirkvi, ktorí vzniknú pokrstením detí. Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch. Na otázku kňaza „Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Chcete s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?“ obidvaja odpovedali: „Áno.“

Dôsledok dobrovoľného zaviazania sa rešpektovať čisto cirkevné zákony je iba tým slabším dôsledkom krstu. Oveľa závažnejším dôsledkom je vytvorenie „nezmazateľného znaku, ktorým sa ľudia pripodobnení Kristovi včleňujú do cirkvi (kán. 849 CIC)“. Krst bol „bránou sviatostí (kán. 849 CIC)“. „Krst vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, charakter, ktorý určuje pokrsteného na kresťanský náboženský kult (KKC 1280).“ „Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení… dokonalejšie pripútavajú k Cirkvi.

Každý pokrstený bol označený nezmazateľným znakom (pečaťou). Nezmazateľný znak (duchovná pečať) vytváral pri krste a birmovaní na duši a aj na tele Duch Svätý. V praxi to znamenalo, že pánom označeného sa stal ten, kto dal pečať. Čiže Duch Svätý. Kto to vlastne bol? V prípade, že o Duchu Svätom hovorí Rímskokatolícka cirkev si je potrebné uvedomiť, že ide o mesačný kult, kult tmy (temnoty) a ak ide o Ducha Svätého, treba si uvedomiť rozdiel medzi pojmom a realitou. Čiže pojem Duch Svätý v realite označuje ducha (vedomie) nejakej temnej bytosti, čiže temného ducha. V prípade Rímskokatolíckej cirkvi ako abrahámovského náboženstva tak ide o temného ducha (temnú myšlienkovú formu – vedomie). Každý kresťan, v našom prípade člen Rímskokatolíckej cirkvi bol v zmysle vyššie uvedeného označený za otroka Ducha svätého.

Rímskokatolícka cirkev pojem “vystúpenie z Rímskokatolíckej cirkvi” definovala iba ako “formálny úkon odpadnutia od Katolíckej cirkvi” a nie ako reálne vystúpenie z Rímskokatolíckej cirkvi realizované zrušením nezmazateľného znaku. Čisto formálny akt bolo nevyhnutné akceptovať z pohľadu zákonodarstva rôznych štátov vyplývajúceho z rôzneho právneho postavenia Rímskokatolíckej cirkvi v tom ktorom štáte.
Moc Rímskokatolíckej cirkvi pramenila z duchovnej moci, ktorá bola postavená na nezmazateľných znakoch jej členov a o túto reálnu duchovnú moc (moc postavenú na DUCHU, teda myšlienkach) Rímskokatolícka cirkev prišla. (konec citace)

Závěr

Pokud vzniknou otázky týkající se formálního odpadnutí od církve, můžete je psát do diskuze (autor rád odpoví), nebo po stažení souboru č.2 na sebe autor uvádí e-mailový kontakt, kde můžete případné nejasnosti konzultovat.
Nechám na hlavní stránce vlevo proklik na tento návod cca měsíc, abyste se k němu mohli vracet a pohodlně probrat vše potřebné.

Do budoucna mám ohledně písemného vystupování z církve ještě další plány. V Rakousku mám totiž známého, který se velmi dobře vyzná z kanonickém právu, už s tím provedl spoustu velmi zábavných machinací a byl schopen vystoupit z církve na základě jediné předložené listiny kterou sám sestavil, nad kterou se s místním farářem velice pohádal (na listinu stačí dát jedno razítko), protože mu farář za žádnou cenu nechtěl listinu potvrdit a strašně se u toho vztekal. Nakonec mu na ni dal asi dvě stě razítek, jak s ním v zápalu zlosti bušil do papíru. Až listinu seženu a zjistím návod ke správnému použití, dám ji odborně přeložit a poskytnu ji také na Aluška.org, ale nemůžu slíbit konkrétní čas, kdy to bude hotové. Vtip je v tom, že to jde i jednodušeji, ale nikdo z církve vám samozřejmě neřekne jak na to, protože oni nechtějí, abyste kdy vůbec vystoupili. Jsou hrabiví jako vodníci, co sbírají dušičky do hrníčků. Každá lapená dušička je pro ně zdroj energie a dobrovolně ji vydat nechtějí. ,,Co peklo schvátí, to už nenavrátí,“ jak se říká v pohádce S čerty nejsou žerty.


© aluška.org 2019Komentáře

Ikona diskutujiciho Robert 2019-08-03 06:23:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Problém s pokřtěním je, že člověk defakto odsouhlasil pokřtění tím, že souhlasil s inkarnováním se v takové rodině. Odkřtít se však smí nechat.

ŘKC není církev skutečného Boha a Krista, jak již týpek píše, že uctívají opak. Byť i nad nimi se Bůh (Ne Yahewehe! Ten není Bůh Otec.) a Kristus slitovávají. Jen katolící musí posmrtně rozdýchat, že tahle církev Bohu neslouží a na „druhém břehu“ katolickost neplatí a církev tu nemá jakékoliv pravomoce.

Bůh Otec (Brahma) a Yahweh jsou asi tak tentýž jako Franta a Pepík. A Satan je úplně někdo jiný, když je to padlý Cherubín. Yahewehe je silová Mocnost, krutopřísný agregor a nebere si servítky. Je to Jájský Objektivismus Objektivní Mysli v akci a to plodí jen tvrdé až morbidní výsledky.
Mocnosti, Božstva a Bozi nemívají problém se zabitím démonů a lidodémonů. Tedy jsou i dobrotivý, ale někteří (ne všichni) i vraždí a to právě zmrdy (démony). Božské bytosti jsou prostě jen „dokonalý“. Ale jsou dokonalejší než lidé. ale pokud jim říkáte konstruktivní síly vesmíru (za které Božské Síly považují) tak je neurazíte. Ani Otce, Krista, či Ducha Svatého kteří jsou Jedni z nich a i tak neverbálně na modlidbu odpoví.
Snad jsem toho příliž nepoplet, osobně jsem v této inkarnaci s nimi doposud přímo nekomunikoval.

Ikona diskutujiciho Vladimír 2019-08-03 10:00:14 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Do církve jsem nevstoupil, alespoň oficiálně nikdy ne, ale. Po několik let byly jedním věřícím z rodiny za mými zády bez mého vědomí každý den pronášeny modlitby, abych se dal pokřtít a vstoupil do církve, už to je jasná černá magie a útok na svobodnou vůli a její nerespektování.
Bohužel asi pod vlivem těchto akcí, jsem se začal zajímat o křesťanství, vzal jsem si bibli a začal žít podle toho. Díky tomu jsem v průběhu několika let zažil do té doby ty nejhorší zážitky a zkušenosti v mém životě, ztráta sebe sama, ignorování vlastní intuice a doslova jsem se proměnil v ovečku, která může pouze souhlasit a sežrat všechno co se jí předhodí. Za cenu prožívání ochromující vnitřní bolesti Duše, která trpí z toho že pod vlivem tohoto egregoru nemůže žít podle své svobodné vůle, tak jak to odpovídá jejímu vnímání a cítění. Jasně jsem vnímal temné síly jak na to moje žití podle „božího slova“ jenom čekali a dokud jsem si myslel že je to boží vůle, neustále posílali svoje lidi, kteří mě měli přimět jednat v životě naprosto zvráceně a dostat mě tak do zbytečných a obrovských problémů, které měli co nejvíc oddálit nebo zastavit skutečné spirituální probouzení. Už je to víc jak deset let dodnes se z toho snažím vzpamatovat. Církev je zlo, které má za cíl zkoušet Vás jak moc ještě dokážete popírat sami sebe a jít proti vlastnímu citu, vlastnímu životu, vlastní Duši. A jejím skutečným cílem je právě to abyste se na ni vysrali a byli sami sebou.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-03 13:30:08
Ikona diskutujiciho
sipka

A ještě zneužívá, krade a vraždí děti, které nejvyšší hlavouni i žerou při obřadech. Odporná satanistická instituce.
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/human-remains-found-vatican-embassy-rome-emanuela-orlandi-disappearance-italy-a8610231.html

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-08-03 15:12:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Nesmíš se na svého
příbuzného zlobit,ani se mu divit. Když tě ta ďábelská instituce dostane pod svou moc,tak s tebou začne manipulovat a vtloukat ti do hlavy ty své žvásty až jsi jako loutka bez vlastní vůle. I já se za nevěřící příbuzné modlila,ale
naštěstí málo,tak se nic nestalo.Pak jsem poznala Alušku a její stránky,ale trvalo ještě osm let než jsem se osvobodila.
Dlouho jsem vlastně seděla na dvou židlích,a i když
jsem už dávno věděla že Aluška a tomáš marný mají pravdu a církev je zlo,tak přesto jsem pořád nebyla schopna odejít. Naopak jsem se jich přes všechno co jsem už věděla zastávala.Aluška toho má moc a samozřejmě si to nemůže pamatovat,ale jinak by mohla potvrdit
kolikrát jsem jí napsala že církev určitě tak špatná není a Ježíš za nás zemřel atd. Já prostě byla tak zmanipulovaná,že jsem se pořád bála že mě bůh potrestá.
Teď jsem díky K.D.Vesmíru už odkřtěná a církev nade mnou ztratila moc. Vím to proto,že vím alespoň o třech lidech kteří se modlí
abych se vrátila do lůna církve,ale
NAŠTĚSTÍ SE MODLÍ ZBYTEČNĚ

Ikona diskutujiciho Tomáš 2019-08-03 10:19:55 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Moc děkuju za tenhle příspěvek. Jako malej jsem byl křtěnej a myslím si, že proto nedokážu pořádně pracovat s energiema. Proto si v nejbližší době objednám tvou knihu Strážný Anděl, abych se zbavil toho prokletí. Mockrát děkuju, že si mi otevřela oči. Společně s bratrancema se zajímáme o pravdu tohohle světa. A proto ti děkuju, že se můžu zbavit prokletí, které mi zakazuje vidět.

Ikona diskutujiciho asihej 2019-08-03 10:32:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejaký rozdiel ak som evanjelik alebo je to stále jedno a to isté?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-03 13:32:04
Ikona diskutujiciho
sipka

Čistě teoreticky vzato jsou všechy církve povinovány řídit se kanonickým právem a pokud jsou poskytnuté dokumenty od čtenáře odborně zpracovány, MUSÍ i tvoje církev dodržet postupy.

Ikona diskutujiciho laik1989 2019-08-03 15:00:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Čo sa týka vystúpenia, pravdepodobne z Evanjelickej cirkvi Augsburgského vyznania, opísaný postup neplatí (je to postup podľa zákonov Katolíckej cirkvi. Evanjelická cirkev má iné vnútorné zákony a pravidlá. Nepoznám ich. Nie je však taká striktná ako Katolícka cirkev. Viem, že sa všetko rozhoduje v jednotlivých zboroch, dokonca hlasovaním a biskupi sa volia. Skúste to tak, že zavoláte nejakému evanjelickému farárovi vo Vašej blízkosti, alebo zavolajte na nejakému dištriktuálnemu biskupovi alebo dozorcovi pod ktorého spadáte.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-03 18:36:03
Ikona diskutujiciho
sipka

Kanonické právo však nemůže platit pro každou církev jinak. Leda by pán počkal, až dotáhnu z rakous ten zjedušený návod, s tím vystoupí podle kanonického práva určitě.

Ikona diskutujiciho laik1989 2019-08-03 20:05:03
Ikona diskutujiciho
sipka

Pani Alue, cirkevné právo je odlišné pre každú cirkev. Na Slovensku máte Rímskokatolícku cirkev s pápežom ako najvyššou autoritou a Gréckokatolícku cirkev (cirkev východného obradu) tiež uznávajúcu pápeža. Biskupi obidvoch cirkví tvoria spolu jednu Konferenciu biskupov Slovenska. No ak idete na ich stránku https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/kodex-kanonickeho-prava tak tam zistíte, že Rímskokatolícka cirkev sa riadi Kódexom kánonického práva (CIC) z roku 1983 a Gréckokatolícka cirkev Kódexom kánonov východných cirkví (CCEO) z roku 1990. Obe cirkvi sú centralizované a majú aj rovnaké vedenie s hlavou – pápežom. Teraz si zoberte Evanjelickú cirkev augsburgského vyznania. Nie je centralizovaná. Nemá centralizovanú štruktúru. V každom štáte má vlastné národné cirkevné zákony, ktorými sa riadi. Pozrite si napr. tento link so zákonmi ECAV na Slovensku z roku 2006: https://www.ecav.sk/rails/active_storage/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWRjMkptUVVadlpHUlpWa1l5Y0cxQlEyaDJNalUwTW0xdEJqb0dSVlE2RUdScGMzQnZjMmwwYVc5dVNTSk5hVzVzYVc1bE95Qm1hV3hsYm1GdFpUMGlZM0J3TFhCc1lYUnVaUzB3Tmk1d1pHWWlPeUJtYVd4bGJtRnRaU285VlZSR0xUZ25KMk53Y0Mxd2JHRjBibVV0TURZdWNHUm1CanNHVkRvUlkyOXVkR1Z1ZEY5MGVYQmxTU0lVWVhCd2JHbGpZWFJwYjI0dmNHUm1CanNHVkE9PSIsImV4cCI6IjIwMTktMDgtMDNUMTg6MDM6MDkuODE1WiIsInB1ciI6ImJsb2Jfa2V5In19–c52e3dcc3f791fc0601fc7aeee9ad6ff62f1b027/cpp-platne-06.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22cpp-platne-06.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27cpp-platne-06.pdf. Evanjelická cirkev augsburgského vyznania má dokonca vlastné ústavné zákony. Nemajú kánonické právo. Ak si zoberiete jehovistov, tak tí, mám taký dojem, centrálnu štruktúru majú. Myslím, že niekde v Amerike. Zverejnený postup na vystúpenie z cirkvi sa týka iba Rímskokatolíckej cirkvi.

Ikona diskutujiciho asihej 2019-08-04 00:05:57
Ikona diskutujiciho
sipka

A čo krst, je nejaká šanca že to evanjelici robia inak? 😀

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-06 22:16:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Asihej: Ne. Je to jedno. Je to furt stejně škodlivý.

Ikona diskutujiciho Robert 2019-08-03 11:46:20 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pardon autokorekce trochu pozměnila slova.
Píšu, že za konstruktivní síly vesmíru se Božské Síly považují, takže když je tak nazýváte, tak se neurazí, jelikož se tak opravdu chápou a identifikují. Konstruktivní Síly Vesmíru=Božské Síly a ještě vyšší Božské bytosti, které Božským Silám šéfují.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-03 13:37:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Houby Roberte, protože slovo ,,Bůh“ je zcela zavádějící pojem, jak ostatně můžeš číst i v tomto článku, kde je to výborně vysvětleno. Záleží totiž na polaritě, světlo vs. temné světlo, proto i slovo anděl může v temné polaritě označovat temnou bytost (černý anděl) a ve světlé polaritě skutečného světlého anděla. S nejednoznačnými pojmy je potřeba opatrně zacházet a vždy jasně jednoznačně označit, o které polaritě se bavíme. Je to klíčově důležité i při volání bytostí i při modlitbě i při rituálu. Kdo nechápe názvosloví, houby zmůže a nic mu pak nefunguje správně. Bohů na světě existují bambiliony, všechno jsou to slepé náboženské uličky na ovládání lidí, ale základní životodárná síla, která tvoří a udržuje náš vesmír, je jenom jedna – a ta se jako ,,bůh“ neoznačuje – to je čisté bytí. Božská síla je označení pro náboženský konstrukt (od slova BŮH) a se skutečnou konstruktivní sílou Vesmíru ji nelze rovnat.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-03 15:01:13
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak chceš vlastně vědět, k čemu se modlíš, když řekneš „bůh“. I Hitler se nazýval bohem. To já jen tak jako příklad když už jste u toho…

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-08-03 11:48:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Robert:
prosímtě promiň,ale co to tu pleteš? Jméno boží je ve starém zákoně
psáno jako JHVH
(prý asi 7000x) a až
mnohem později
z toho hlavně přičiněním jehovistů
vznikl Jehova.
Brahma je stvořitel vesmíru (Višnu udržovatel a Šiva ničitel) v hinduismu
a s tím komu křesťané říkají bůh otec nemá vůbec nic společného
(fanatičtí křesťané by tě za to nejspíš
upálili) nehledě na to že kdyby hinduisti někomu říkali otec,tak by to byl Krišna-nejvyšší
osobnost božství
Ale všechna náboženství slouží ďáblu (šesti černým andělům) a věřící v nich uctívají démony,ať už jim říkají jak chtějí. S Konstruktivními
Duchy Vesmíru nemají nic společného a zvlášť ne ten krutý,sebestředný,
despotický zmetek,kterému křesťané říkají bůh otec.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2019-08-03 16:34:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

celá má rodina je pokřtěna jediný já nejsem prý jim do toho něco vlezlo pak se na mě zapomnělo a sem rád že se mě to vyhlo podle toho co tu čtu u nas v obci bydlí jedna rodina kteří sou silně náboženský založeny ale v životě měli dost trápení mají 7 děti a poslední dobou je trápí sama bída a čím víc se modlí tím je to horší když sem jim chtěl pomoci dobrou radou odmítli ji ale jednoho z nich se mi povedlo měl uz dlouho pocit že je něco špatně tak jsme se sešli a začali sme bavit o tom že svůj život si řídíš sám pomocí myšlenek že má dycky dát na svoji intuici že kříže jsou symboly chudoby a smrti a on zjistil že všechno zapadalo co sem mu říkal a odkazal sem ho i na tvé stránky a všechno se zdalo v pohodě 3 týdny žádná reakce pak to přišlo ze dne na den to oznámil že přestal věřit v boha a že už nebude chodit do kostela potom nestal hotovy horor jak pro něj ale hlavně pro mě nák se dovtípyli že sem ho přesvědčil já ikdyž o mě nic neříkal a pak začalo poštvalo to proti mě všechny co chodili začala série urážek naschválu od lidí a do toho všeho přiostřoval sám farář že utočím na samotnou cirkev a že sem její nepřítel mnozí lidé od te doby nepromluvíjou se mnou ani slovo a vyhýbají se mě protože o mě bylo řečeno že používám satanskou magii kdo by řek že kvůli jednomu člověku bude metrix tak vývadět

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-03 18:34:29
Ikona diskutujiciho
sipka

Buď na to hrdej. Alespoň vidíš, jak jsou sekty nebezpečné a co dělají z lidí.

Ikona diskutujiciho Elfující Robert 2019-08-03 17:10:05 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, Bůh se na východě řekne Mahadéva (VelkýZářící/VeleBožstvo) a bůh/božstvo se řekne Déva. Ženský rod je Dévi. Dévové bojují proti Asurám, neboli démonům. Přírodní duch se kdyžtak řekne Jakša(Yaksha) a žensky to je Jakší (Yakshi).

Mystikové říkají, že ty bytosti jež se jim představují jako božské (konstruktivní) Síly, se představují dle víry člověka. Ti kteří nevěří v Boha, ale věří v ET tak pro ně budou ET. Kdo by věřil v Pumprdlíky tak pro ně budou Pumprdlíkové. Jsou to tedy Konstruktivní síly Vesmíru, který nejsou takový, jak si je lidé představují. Když nehodláte slyšet, že to jsou Božské Síly, tak se vám tak představovat prostě nebudou.

Alue víš, jeden východní kamarád jogín, tak trochu tíhnoucí k severoamerickému čarodějnictví před lety psal, že totemové zvíře čaroděje/ky Dne (Světla) je Orel a čaroděje/ky Noci(Tmy) je… Sova? Tedy čarodějnictvo Sovy je Kult Luny?

Izairi, huh… věříš ještě bibli? Aha. Tu sestavovali Katolíci a to po té, když zabili Ježíše i s učedníky, tak ukradli Aramijské texty, udělali obsáhlý výcuc, pomýchali to s dalšímy spisy, vše důkladně překroutili a skrytě protiBoží, protikřesťanská Bible je na světě. Katolíci pronásledovaly. mučili až zabíjeli ranné Křesťany, kteří narozdíl od církve opravdu dle Krista a to se církvy tůze nelíbilo.

Brahma, JE jen jedno z mnoha jmen Nebeského Otce. Yahweh (YHWH) je strašně mocný egregor podléhající Kristu a Duchu Svatému a ti jsou pod Otcem (dle mystiků). Vím o tom jak si mluvila v pubertě s „Kristem“. To nebyl Kristus! A ti archandělé nebyli archandělé, prostě tě jen nějací vtipálkové napálili. To se amaterským chanellerům stává normálně. A že ty ftipálci umí být zlí o tom žádná. Proto se amatérské pokusy nedoporučují.

Více psát nebudu, ať se to tu nezvrhne v hádku.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-03 19:40:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Tvoje přezdívka je nejlepší:D:D (to nemyslím zle, mně se to fakt líbí:D)

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-08-03 19:40:21 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro Elfující Robert:
tak teď nevím,mám se smát nebo plakat? Asi budu plakat,protože lidská hloupost je vždycky k pláči.
Myslíš že mě znáš
z jednoho komentáře? Já Ježíše poznala ve
25ti a do ŘKC jsem vlezla když mi bylo 27 a to se fakt o pubertě mluvit nedá. Chanelling jsem nikdy nedělala
nedělám a dělat nebudu,protože člověk nikdy neví kdo se může ohlásit.
Brahma nemá s tím komu křesťané říkaji
bůh otec vůbec nic společného,ale je to prostě jedno z hinduistických božstev. Hinduisti věří že je mnoho vesmírů a v každém je Brahma stvořitelem,Višnu
udržovatelem a Šiva ničitelem. A zřejmě na rozdíl od tebe,já se tři roky klaněla v chrámové
místnosti tomu komu hinduisti říkají
Krišna,ale taky Góvinda,Gopál,Džaganát,Kéšava….
A že je sova noční pták? Proto je moudrá,protože vidí dál než ostatní a ví víc než ostatní.

Ikona diskutujiciho 54Alice 2019-08-03 20:14:25 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj
Ja mám problém s tými dvomi svedkami ktorých treba k tomu vyplnenému formuláru aby mi ho podpísali. JA nikoho takého nemám.A neviem ku ktorému kňazovi mám ísť. Môže to byť akýkoľvek kňaz aj v čechách keďže žijem tu ale trvalý pobyt mám na Slovensku? A prvé čo ma napadlo, že začnú útočiť na mojich rodičov že chcem vystúpiť z cirkve. Aj keď nemám trvalý pobyt ako oni ale 100 km ďalej. Cirkev je fakt niečo otrasné a to som bola vychovaná v dosť silnej viere ako v neďelu do kostola , na sviatky všetko dodržovať. a podobne.. Pritom otec ktorý viac chodil do kostola ako mama trpí viac v živote ako mama. Tá sa časom akosi dištancovala od chodenia do kostola. Rečí aká ja pobožná má a mala až moc ale do kostola nešla ani v jednu nedeľu od istého času. Inak čo sa mne v živote deje je des. Potom idm do kostola a čuduj sa svete začne sa mi dariť. Lenže ja to akosi vnímam ako pascu. časom prestanem chodiť do kostola a znovu sa všetko pokazí. A tak idem do kostola zas a nájde sa z čista jasna samo riešenie. NO vnútorne cítim, že je to akási manipulácia ako ma donútiť chodiť do kostola. Vnímam že ak napriek všetkému čo sa deje odolám Ísť do kostola, vyriešim si to raz a navždy. A nepotrebujem chodiť prosiť diabla do kostola o pomoc. Lebo tak to podľa všetkého je keď prosím v kostole o pomoc. Možno je aj kostol vhodný priestor keby som v kostole povedala svoju verziu modlitby a adresovala ju vedome ku konštruktívnym silám. Ale vystúpiť chcem, no keď som teraz čitala tie doklady videla som ako pranírujú mojich rodičov a oni ma prosia nech to nerobím lebo v dedine neprežijú. Ja si vravím že veď už je zákon o ochrane osobných údajov tak by to nemalo mať na nich verejný vplyv.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-04 07:47:25
Ikona diskutujiciho
sipka

To je pověstné lapání ptáčka do klícky. Ve chvíli kdy by tě opravdu do kostela lapili, tak ti ta docházka už pomáhat nebude a naopak na tebe padne veškerá tíha tohoto depresivního systému víry.

Ikona diskutujiciho laik1989 2019-08-04 09:14:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Ak máte záujem o konkrétnu radu napíšte mi email. Nájdete ho v súbore „Soubor č. 2: Postup a vzory vyplněných formulářů k vystoupení z ŘKC“. Odpíšem Vám súkromne.

Ikona diskutujiciho jirik 2019-08-04 10:52:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Ten problém s dvěma svědky bude mít daleko víc lidí ; a k tomu se dá přidat ještě téma – Jak se zbavit obřadu biřmování. Existuje na to něco?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-04 11:14:25
Ikona diskutujiciho
sipka

To zcela řeší rituál na odkřtění z knihy Anděl strážný.

Ikona diskutujiciho laik1989 2019-08-04 21:09:56
Ikona diskutujiciho
sipka

Čo sa týka birmovky, spomína sa v plnom článku, ktorý je treba stiahnuť. Jirik, odpoveď nájdete tam. Čo sa týka dvoch svedkov ide čisto o preventívne opatrenie ak by sa dotyčný farár vzpieral svojim podpisom potvrdiť, že ste žiados[ a vyhláške ie podpísali Vy osobne pred ním.

Ikona diskutujiciho @ 2019-08-03 23:41:49 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem křtěný v kostele a celou bibli jsem přečetl v hospodě u piva.Je to hřích?Nevěřím v Boha,ale věřím,že něco nad námi je.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-08 18:35:34
Ikona diskutujiciho
sipka

tož zkuste knížky od Alušky. Bibli zrovna zahoďte:) spíš je „hřích“ to vůbec číst.

Ikona diskutujiciho Kateřina 2019-08-04 00:26:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Rodina mého manžela jsou katolíci. Jsou to milí lidé, netrpí žádnými závažnými chorobami, nelepí se na ně smůla, žijou prostě obyčejný, spokojený život, to v co věří jim myslím pomáhá být dobrými lidmi. Já sama pokřzěná nejsem a nikdy jsem od nich neslyšela slovo o tom, že bych měla být. Proto mi přijde strašení křtem mírně řečeno přehnané, to že je někdo pokřtěný fakt neznamená, že je prokletý. To by ještě před sto lety musela být prokletá celá populace😯

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-04 07:44:18
Ikona diskutujiciho
sipka

však taky byla a buď ráda, že s tím nemáš osobní zkušenost

Ikona diskutujiciho Josef 2019-08-04 02:39:12 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím všechny hledající. Věcí jsou daleko jednoduší než tušíte a všichni je znáte a zažíváte. Někteří s nadšeným souhlasem a jiní s mlčenlivým.
Kdo potkal náboženství tak ví, že Ježíš je král Židů.
Kdo někdy něco slyšel třeba o Britském impériu možná ví, že mu nyní vládne královna Alžběta II
A stačí hledajícím maličko napovědět.
Král je do semitštiny (hebrejštiny) přeloží jako Moloch, Molech či Molek
A pak už stačí jen wikipedie:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moloch_(b%C5%AFh)
A pak no to co si tu stěžujete má tento král v popisu práce tisíce let!

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-04 07:43:20
Ikona diskutujiciho
sipka

jo, o Molochovi tu byla taky série.

Ikona diskutujiciho Vladimír 2019-08-04 10:08:10 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Stačí si udělat svůj vlastní odekřtící rituál a zapojit do něj živlové síly přírody požádat je o pomoc, hlavně vodu požádat aby z vás smyla toto církevní znamení a pak vstoupit do řeky a nechat se omýt vodou dokud nebudete mít pocit že už vás vyčistila. Pak jí poděkovat.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-08-04 12:03:19 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pro asihej:
není,jediný rozdíl je v tom že kněz ŘKC
tě jen pokropí,a evangelický farář a protestantský pastor tě šoupnou pod vodu celého.
Jinak je to jeden a ten samý křest,jenom protestanti a myslím že i evangelíci (ale tím si nejsem jistá)
nekřtí miminka.

Ikona diskutujiciho MUDrland Wenca 2019-08-04 12:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je zde někdo, kdo oficiálně vystoupil z ŘKC? Mohl by popsat, jak mu tento akt změnil život?

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-04 13:55:33
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně změnilo život odkřtění.

Ikona diskutujiciho MUDrland Wenca 2019-08-04 14:47:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue, mohla bys být konkrétnější? Zajímalo by mne zda se ti změnil výrazně, nebo jen trochu a v jakém směru? Ptám se proto, že i když o tom léta vím, tak vždy mám jiné priority a na tohle mi nezbývá čas.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-04 17:38:00
Ikona diskutujiciho
sipka

Změnil se rapidně. Přestala jsem vláčet na botě ho*no a začala jsem konečně slušně a úspěšně žít.

Ikona diskutujiciho MUDrland Wenca 2019-08-04 17:48:53
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuju za odpověď.Ne že bych se měl zle, to určitě ne, ale proč se nemít ještě líp?

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-08-04 18:19:03 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško krásně řečeno. Jo i já přestala na botě vláčet h***o a začala jsem svobodně dýchat.
Taky jsem přestala být spoutaná strachem z toho že jsem něco udělala špatně, a bůh mě za to potrestá. To byla fakt pakárna,katolíci se vlastně pořád klepou strachy že je bůh (o kterém ovšem tvrdí že je milosrdný) za něco potrestá.Díky K.D.Vesmíru,že už jsem od toho osvobozená.

Ikona diskutujiciho Kateřina 2019-08-05 23:20:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Všichni katolíci se fakt neklepou strachy, že je někdo za něco potrestá, hodně záleží do jakého kostela člověk chodí, jakého potká kněze. Fór katolictví je v tom, že Bůh odpouští, pokud je ti líto, žes udělal něco špatnýho. Primární nastavení Boha je láska, ne trestání, to prosazujou jenom lidi, kteří chtějí nad druhými získat moc. Chápu, že to není pro všechny a je super, že si můžeme vybrat v co věříme, ale i tak je myslím dobrý vědět, že v katolický církvi (jako ve všech ostatních církvích) jsou lidi, který jsou idioti a mají strašný názory a mohou spoustě lidem ublížit, a pak jsou tam lidi, kteří dělají spoustu dobrých věcí a pomáhají ostatním… jako v každém společenství lidí.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-06 14:48:23
Ikona diskutujiciho
sipka

Mně se na křesťanství hnusí to neustálé vštěpování pocitu vinny. Člověk se narodí, ÚPLNĚ ČISTÝ A NEVINNÝ, a podle těch nesmyslů už je v tu chvíli nečistý a vinný a musí se pokřtít. Ah. A že děti musejí být manželské?? No k tomu už se radši ani nevyjadřuju.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-06 16:44:51
Ikona diskutujiciho
sipka

Nic nedává smysl. Podle nich by se snad děti měly rodit všechny z panny aby nebyly nečisté (a měly by asi lézt z úst, aby to bylo úplně čistý :D) a pán ježíš s bohem na nás čekají jenom v kostele a když tam za nima nepřijdeme aspoň jednou za týden tak jsme špatní a oni pláčou – s tímhle mi leta letoucí vymývali mozek – zvířata nemají duši a nepřijdou do nebe a nějaký páprda v kukani má moc odpustit ti zlo, co jsi napáchala, jenom na základě toho, že to na sebe práskneš a hodíš drobák do kasičky, pak si zase můžeš jít dom chlastat a mluvit sprostě, protože se z toho zase vyzpovídáš, tak jsi vlastně v poho… Pytlovina. Nechápu, jak s tímhle mohli uspět u tolika generací.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-06 22:15:40
Ikona diskutujiciho
sipka

No přesně. Ale připadá mi, že je to i proto, že se dost lidí vlastně rádo nechá do určité míry ovládat a rádi odevzdají odpovědnost za svůj život, i kdyby třeba jen částečně. Politika „zajdu 1x týdně do kostela a jsem ok“ mi tímhle smrdí.

Ikona diskutujiciho pavel-)) 2019-08-04 19:43:04 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

křtem uzavíráte pakt s temnými bytostmi že jim budete dávat svoji energii samozžejmě si temne bytosti sve stádo hlídají a kdo vybočuje toho se snaží dotlačit spatky pomocí naschválů a znepříjemnování místo kledby se jedná o ůtoky temných bytostí a ty pečetě se zbavíte taky snadno sou i jiné možnosti představte si že vám jí smaže vesmír nebo vaší andělé poproste je o pomoc v tomto problemů vše se dá zrušit co se týka kledeb jednou mě kámoška zavolala že se ji na pudě ozyvaji kroky ža když šla se tam podívat že vedle zrcadla stal obří černý stín tehdy jí to strašně vyděsilo tak sem šel na tu půdu podívat a viděl sem tam do veliké zrcadlo vypadalo že bylo hodně dlouho starý a mělo plno ornamentu ve tvaru šestek a tak sem do toho zrcadélka strčil a rozbil sem ho a byl klid žadny kroky se neozvyvali už ani já sem nezazil že by mě pronásledovala náká smůla z rozbitych starych zrcadel a že ich bylo co sem ich rozbil zle bytosti používají zrcadla jako portál když je rozbijete portal tím zrušíte už jako malej sem rozbíjel zrcadla ve svém pokoji pouze a pak sem mamce říkal že se v ních schovavaj bubáci mámka s mojí starší sestrou stoho byli celý vyděšeny oni byli dost pověrčívý pak mi už zrcadla do pokoje přestali dávat

Ikona diskutujiciho Robert 2019-08-04 20:03:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To o tom channelingu jsem psal Alušce. Mělo to být:
„Alue, vím o tom jak si…“(píšeš o tom ve starších článcích). Takže se Izairi omlouvám.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-08-04 21:10:57
Ikona diskutujiciho
sipka

V pořádku,chybka
se může vloudit.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-04 22:30:32 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

jsem vééééélmi ráda, že moje rodina je, dá se říct, čistě „pohanská“ a maminka mě učila věřit jen v přírodu. jsem na to hrdá. jsem hrdá i na to, že jsem nemanželské dítě. manželství opravdu nemám ráda… třeba kamarády jsem měla vždy pokřtěné, samé křesťany, ani nevím proč… až na nejlepší kamarádku, ta je úplně „čistá“ :))

Ikona diskutujiciho jirik 2019-08-05 12:37:30 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Očista v horské řece: Vyrazte do hor, tam najděte řeku a požádej ji, aby vás očistila, vlezte do této studené tekoucí vody, nechte se jí omývat a smýt vše potřebné (i právě křest) ze sebe. Zároveň ji můžete požádat, aby byla vaším svědkem a pomocnicí při vstupu do vašeho nového pohanského stylu života, který začíná prvním krokem vystoupeným z řeky. Ve vodě je potřeba se ponořit až po hlavu aspoň na tři vteřiny, ale samozřejmě klidně déle, pokud to tak cítíte. Nezapomeňte si vzít přívěsek rozhodnutí s sebou. Podobným způsobem se dělá jedna z několika částí přechodového rituálu z chlapce na muže.
_DSC0059Vypití rohu na skále: Jděte do hor na víkend, vyjděte nejvyšší nebo pro vás nejvýznamnější horu a najděte na ní vhodnou skálu. Vezměte picí roh, lahev nebo číši a naplňte je něčím ostřejším. Vínem, whisky[5] nebo vínem s pelyňkem. Je důležité, aby se vám chuť vryla do paměti. Vhoďte tam i přívěšek. Pozvedněte daný roh a vzdej s ním úctu Matce Zemi, duchům hor, Bohům, předkům a přírodním duchům. Řekněte jim své rozhodnutí, že to takto prostě cítíte, a požádejte je, ať vám pomohou a jsou vašimi svědky při tomto přechodovém rituálu zrušení křtu a přijetí pohanství. Můžete také poděkovat s úctou Kristu za ochranu v mládí, ale že potřebujete jít dál a vaše cesta vede jinudy. Poté pohár vypijte a představujte si, jak vám tito všichni spojenci posvěcují roh zrušení křtu, přijetí pohanství nebo obojího a jak se tato síla vlévá i do vás každým douškem. Poté zůstaňte na daném místě přes tu noc sami a počkejte na svítání.
Zahrabání do hlíny: Je dobré dělat v létě. Člověk se nechá zakopat po krk do hlíny, aby z něj Matka Země požehnání vysála. Je důležité tam být delší čas, klidně den, protože síla Země je pomalá, zato důkladná. Dobré je mít asistenta, který je poblíž, vše hlídá, občas přinese vodu na pití. Zase je ale ve vhodné vzdálenosti, často skrytý, abyste mohli být s Matkou Zemí sami.

Doporučuji věci zase příliš nekombinovat, aby se neztratil, nerozmělnil primární význam rituálu a přijetí vlastního rozhodnutí.
https://kolovrat.pohanskaspolecnost.cz/zruseni-krtu-a-cesta-do-pohanstvi/

Ikona diskutujiciho rk 2019-08-05 16:58:57 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nirvana: něco na tom bude. Mě slova manžel a manželka zní tak děsně formálně, prostě pitomně – nesnáším to. Používám prostě jednoduše žena a muž.

Jinak k samotnému článku… Určitě se mi mnohem více zamlouvá rituál očisty, např. pomocí vodního živlu než nosit někam nějaké vyplněné papíry a něco s nima řešit jakože to berou v potaz apod. Nakonec bych se tam s nima ještě serval:D No určitě bychom se na sebe vzájemně neusmívali:)

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-08 18:38:15
Ikona diskutujiciho
sipka

mně by přišlo, že když to najednou bude „můj muž“ zmizí i taková jakási jiskra toho vztahu nebo jak to popsat. už to není tak sexy 😀

Ikona diskutujiciho Jasna 2019-08-06 17:11:51 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám sa na pozore pri škatuľkovacích článkoch typu: Všetci Nemci sú vo svojej podstate nacisti, Každý s titulom MUDr. je skorumpovaný , Veriaci v Islam = terorista. Ponúkajú jednostranný postoj pisateľa, ktorý veľa-krát nemá spracovanú svoju vlastnú, osobnú negatívnú skúsenosť, ktorá sa z určitého dôvodu pritrafila práve jemu.
Poznám všelijaké „kategórie“ ľudí – vyznávačov konzumu, materialistov, budhistov, ateistov, ľudí zaoberajúcich sa rôznou filozofiou, prírodnými náboženstvami, šamanizmom… Tiež ľudí patriacich do rimokatolíckej cirkvi, ale aj evanjelikov, reformovaných, pravoslávnych a taktiež ľudí patriacich k spoločenstvám, ktoré neuznávajú cirkev, ako inštitúciu, ale vyznávajú kresťanskú vieru, tiež robia určitý „rituál“ na oslobodenie sa od katolíckeho krstu. Možno aj tu platí – že každý človek priťahuje určitý typ ľudí a ak chceme veriť tomu, že každý kresťan ´trpí nemocemi, bídou, životní smůlou a psychickými problémy a má peklo na zemi ´ tak stretávame práve takýchto ľudí. Viem si celkom dobre predstaviť kresťana, ktorý to isté píše o ľuďoch vyznávajúcich konštruktívne energie, rôzne „ezoterické“ cesty a môže mať pravdu, minimálne pri tých psychických problémoch. V mojom živote som stretla iba jednu rimokatolícku rodinu, ktorá sa extra zameriavala na utrpenie, bolesť, nedostatok – a takto si to sami aj v živote projektovali. Ale môžem povedať, že poznám veľa kresťanských rodín žijúcich v dostatku, rodinnej harmónii, krásnych manželských vzťahoch atď. Ono netreba ani všetky kresťanské cirkvi hádzať do jedného vreca. Čo vyznáva rimokatolícka cirkev nemusí vyznávať cirkev apoštolská, alebo cirkev bratská. ( Ale chápem, že je to takto jednoduchšie a nie každý sa vyzná v tomto obore. ) V ZŠ, kde pracujem je manželský pár (tiež kresťania) – venujú sa bez nároku na mzdu deťom, vodia ich do prírody, patria k skautom, pričom ani slovkom nespomínajú svoju vieru – ak by za tým niekto hľadal toto. (Často práve deti „prírodných“ rodičov musíme učiť základné veci – ako pomoc druhým, schopnosť podeliť sa, spolupráci a že sú aj iné slová ako JA chcem. Ale to tiež samozrejme nemôžem škatuľkovať, lebo aj v tejto „kategórii“ ľudí sú rodičia, ktorí odvádzajú výbornú prácu.) Možno som trochu odbočila od témy článku, ale moja životná skúsenosť mi poukazuje na pravý opak hl. myšlienky. Osvedčilo sa mi, čo najviac sa snažiť pochopiť druhých, učiť sa neodsudzovať, neburcovať nenávisť, overovať si informácie z viacerých zdrojov, vypočuť si k téme svedectvá z „oboch brehov rieky“, počúvať a čítať články erudovaných ľudí v obore, veriť ľuďom, ktorých život, skutky, premýšľanie aspoň trochu poznám a so sedliackym rozumom selektovať „pravdy“ a „guruov“ na internete. Pekný deň všetkým.

Ikona diskutujiciho Izairi 2019-08-06 18:10:15 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško,úžasný komentář,souhlasím s každičkým slovem.Já poznala nevěřící,lidi z hare krišna,protestanty a katolíky,ale nikdy jsem nepoznala nic horšího než jsou katolíci. A jistě že znám mezi katolíky dobré lidi (to píšu kdyby mě někdo ciytal za slovo) a je mi jich moc líto,protože vidím jak jsou zmanipulovaní a jak slepě věří všemu
co jim církev nakecá. Jo a v Polsku skvělá ŘKC veřejně pálí dětské knihy (Harry Potter)
Já říkám,že kdyby ta verbež mohla,tak zase bude upalovat.

Ikona diskutujiciho Ita 2019-08-06 22:15:11 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak je na tom pravoslavná víra?

Ikona diskutujiciho laik1989 2019-08-07 09:52:30
Ikona diskutujiciho
sipka

Aj pravoslávne kresťanstvo je kresťanstvom a ako kresťanstvo patrí medzi temné kulty.

Ikona diskutujiciho člověk 2019-08-08 15:47:53 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem pokřtěna. A vůbec se v tom nevyznám. Já prostě nedokážu pochopit, že něco, v čem sedmnáct let žiju, čemu sedmnáct let víceméně (otázka je, zda více nebo méně) věřím, by mělo být zlé. Chození do kostela a vyslechnuté mše? Dobře myšlená modlitba, aby mě nevyvolal učitel když jsem se neučila, aby se mi uzdravila babička, …? Nebo desatero, které hlásá ať nekradu, nezabíjím, neznásilňuju? Chápu, že křest je tedy podle článku nějaká zlá smlouva, kterou si vlastně člověk, v případě, že je pokřtěn jako miminko, nevybere. Ale já zkrátka nechápu, jak polití vodou a křížek na čele může být smlouvou zla.
Osobně se mi jako náboženství, jestli se to tak dá říct, nejvíce líbí pohanství (?). Prostě jen člověk spjatý s přírodou. Vyloženě se zajímat o nadpřirozené věci mě fascinuje, ale zároveň i děsí. (Byla jsem na biřmování a tam nám farář říkal různé věci co se stanou ještě za života těm, kteří to nějak víc řeší a tím zanevřou v Boha…). No, zkrátka v tom mám zmatek. Na jednu stranu jsem s křesťanstvím na pochybách, na druhou nedokážu uvěřit, že by to bylo zlo. Vždy jsem měla takový pocit že je to blbost, která třeba ani není pravdivá, ale jak to tady čtu, hodně lidí tomu právě že věří, ale nevnímají to jako dobro.
No nic, uvidím časem, jak se to vše vyvrbí.

Ikona diskutujiciho niky 2019-08-13 19:05:19
Ikona diskutujiciho
sipka

Věř svým pocitům.

Ikona diskutujiciho hanka 2019-08-25 21:25:56
Ikona diskutujiciho
sipka

No některé věci, které křesťanství učí, jsou pravda, jako nekrást, nezabíjet atd, ale je lepší se na to celé podívat komplexně a tam už člověk hned vidí jak je ten křesťanský systém splácaný ze lží a pravd a vzájemně se to vylučuje. Vadí mi např to vštěpování pocitu viny a toho že jsme nečistí a že dítě aby bylo čisté musí být pokřtěno. Vždyť kdo je na světě čistší než malé děti! A pak ty hrůzy co se děly ve jménu křesťanství které hlásá „miluj bližního svého“. Jednou jsem byla s kamarádkou v kině a byla tam scéna jak kněží upalují čarodějnice a ta kamarádka velice trefně při tom poznamenala – miluj bližního svého. Takže asi tak. Z toho se vylhat ani vyargumentovat nedá. Ti lidé co slouží církvi musí být buď pokrytci nebo hlupáci.

Ikona diskutujiciho Melisa 2019-08-13 12:22:17 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

i takto se maly kojenec zuby nehty brani krtu….
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=4Fdrxr-0l98

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-13 23:16:47 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

hmmm Aluško, mohu se zeptat? odesílala jsem sem komentář, byla to odpověď člověku s přezdívkou „člověk“, nahoře. Ten komentář se neodeslal nebo na něm bylo něco špatného, co porušovalo pravidla(netuším co by)? já jen ať vím:) docela jsem se s ním mazala a on se asi neposlal, to je prostě klasika ._. díky

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-14 08:35:49
Ikona diskutujiciho
sipka

Nevím. Ve spamu mám 590 zpráv v ruštině a v koši asi 80. Co spam schvátí, to už nenavrátí. Pokud tam nebyly žádné externí odkazy, tak se neodeslalo.

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-14 15:08:36
Ikona diskutujiciho
sipka

590 zpráv v ruštině 😀 cože 😀 tak to jo 😀 jaj. Dobře, díky.

Ikona diskutujiciho kiana 2019-08-14 19:50:28
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě se taky párkrát neodeslalo, ale vždy jsem dávala do komentáře i odkazy (takže to bude tím). Já si komentáře ukládám, když jsou důležité (a kdyžtak vymažu odkazy a pošlu znovu) a když důležitý není, tak to neřeším.

Ikona diskutujiciho Pravoslavny 2020-04-25 13:27:01 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Byla jsem pokrtena ca pred 11 lety v Rumunskem pravoslavnem kostele. Tehdy mi dal jmeno mistr rumunske jogy dle aury z fotky, jmeno je tatarske-ruske. Jak pisete plati to na vsechny cirkve, ze nejsou ciste? Nevim jak bych to mela udelat, mam z kostela pouze jeden papir z Rumunska. Staci tedy odkrteni v proudu vody? A co jmeno, kdyz jej pouzivam davno oficialne a dala do rodneho listu a puvodni prestala? No me se v zivote nedarilo ani pred krtem ani po nem. Tak nevim. Chtela jsem to tehdy jen na “ocistu, ochranu”, ne ze bych byla pravoslavna ovecka. Je vhodne si znova zpet zmenit v rodnem liste puvodni jmeno? Nebo staci odkrteni?

Ikona diskutujiciho zensho 2023-06-05 18:29:52 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Milá alue,

momentálně řeším zrušení křtu a proto Té moc prosím o ten návod od toho známého z Rakouska, pokud ho máš.

Do knihy křtu se pokusím zapsat tento text:

ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA

Ale zatím mě k tomu nepustili. Mám prý počkat, což je výmluva.

Opravdu by mi to moc pomohlo.

Děkuji’

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-06-06 13:10:22
Ikona diskutujiciho
sipka

Rakouský nemám. – Jde ale zajít rovnou na faru kde tě křtili a tam u nich vyplnit o tom papír. Pozor ale, NESMÍŠ si tam sednout na židli a ničeho se nedotýkat. Propisku si raději taky vzít svou. Zrušit křest podle církve nejde, to je pro ně „nesmazatelné znamení“ (návod na zrušení křtu energeticky je v knize Anděl strážný https://www.alue.cz/p/andel-strazny-alue-k-loskotova/), tedy návštěvou fary vystoupíš z církve, zrušíš tam své členství. Některé okruhy přijmou i písemnou žádost, to v mém případě neprošlo. Ten dement pod kterého spadám to poslal do Brna a Brno řeklo nope, ať si zajde osobně. Univerzální písemnou žádost můžu poslat mailem, jenom si ji uděláš na svůj případ, akorát jak říkám, nemusí ti to uznat, je to mafie, nechce pouštět dušičky snadno a při vystoupení zkouší oběť proklít – proto se nesmíš ničeho dotýkat. Jestli tě lapili na jižní moravě a bude tě řešit Brno, tak ti to neprojde. Oni to berou jakože jsi tím spáchal smrtelný hřích a půjdeš za to do pekla… jakoby o tom tahle smradlavá sebranka snad mohla rozhodovat.

Ikona diskutujiciho zensho 2023-06-06 14:36:56 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No, na té jejich faře jsem byl a sranda je, že ten “jejich šéf” je členem rodiny.

Viděl jsem ho poprvé – já na rodinu fakt moc nejsem, ale potykali jsme si a on sám od sebe slíbil, E vypíše nutný formulář a že mi zavolá.

No, spojil se s otcem a s jiným – všem o tom řekl, i když jsem mu jasně řekl, že nechci, aby o tom kdokoliv věděl – no, porušil všechny zásady, ale mě NEzavolal.

Takže tam musím přijít a MÍT VŠE v rukou – nebudu ho o NIC žádat. Jen mu dám jasné řešení.

Proto mě “ten rakouský papír” nadchnul.

No, nevadí.

Budu muset vyplnit ty odkazy a jen mu to dám, ale chtěl bych jít mnohem dále: dotlačit je, aby se to dostalo co “nejdál – nejvýš” a aspoň je dotlačit, ať mi dají odpověď, jaké konto vytvořili na mou fikci. Jasně, že mi nic nedají, ale ten “boj s nimi” by byla a bude velká zábava. Proto bych uvítal co nejlepší “návody”, aby mě neměli jak jen tak odmítnout.

Jejich útoky se mě nemohou dotknout a pokud ano, vždy se to zharmonizuje. Já to beru jako dobrou hru, ale nechci “jen formulář”, ale dost “s nimi zatřást” v této dimenzi, takže i na “fyzické” rovině.

Moc děkuji za reakci a na rovinu: znova poprosím o cokoliv, co by mi mohlo na ně pomoci = cokoliv.

Já jsem dobrovolně opustil systém a to až na jídlo – to jsem bohužel nezvládnul. Škoda.

Píšu to proto, že tu knihu brzo “nějak” vyřeším – koupím, i když já na knihy už nejsem, ale Ty jsi do ní vložila svou energii a to rád ocením.

Ještě jednou díky!

Ikona diskutujiciho zensho 2023-06-08 16:55:38
Ikona diskutujiciho
sipka

Prostudoval jsem vše a znova si to projdu, ale nemám trvalý a ani přechodný pobyt a to se nezmění.

Jak to mohu vyřešit, aby to neodmítli? Jasně, napíšu pravdu.

No, snad mi to kvůli tomu neodmítnou. Pokud ano, budu se muset obrátit do Bratislavy “na tu jejich vrchnost”.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2023-06-08 17:51:26
Ikona diskutujiciho
sipka

Při osobním jednání na faře kde tě upsali to snad nebude nutné, ale aspoň rodný list nebo jiný panflet kterým se prokážeš potřebovat budeš. Mně písemnou výpověď nevzali s výmluvou že nelze ověřit že jsem to skutečně já kdo jim vypovídá smlouvu. Idioti. Pojišťovně stačí blbý e-mail ale církev ze sebe dělá hogo fogo.

Ikona diskutujiciho zensho 2023-06-10 16:27:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Prostudoval jsem ty formuláře a je to velká pomoc.

Musel jsem to upravit: nikdy je nebudu žádat – prostě jim to OZNÁMÍM. Pak se tam píše, “že jsem si vědom, že mám smlouvu s církví”. Prdlajs! Nevědomí tzv rodiče to s farářem pekli “o mě a beze mě” = podvod = černá magie = temný rituál – to jsem jim tam napsal a přidal jsem, že na rodný list Vatikán vytvořil fond a že jim oznamuji, že chci přístup k tomu účtu. No, šance se zdá být malá a ještě nikomu se to prý nepovedlo, ale ten účet existuje a tak jsem to tam napsal.

Asi mi “sto razítek” nedají, ale nikdo z nich na mě nezapomene.

Ještě dám dohromady 9 bodů jejich LŽÍ a přidám pár fotek, ať se pobaví.

Ano, možná proto mi to budou oddalovat a budou hrát mrtvé brouky, ale možná to vše urychlí.

Mám to lejstro “ o narození dítěte”, které mi fakt nechtěli dát – natočil jsem to – ale pak mi to dali. To jim bude muset stačit. Do knihy křtu mi dali nahlédnout a to bez dokladů. Natočil jsem si to a tak mám vše potřebné až na to bydlení – napsal jsem, že mi to mají oznámit na e-mail a že si proto přijedu osobně.

Ten farář je, jak jsem zjistil z rodiny a asi ho klepne.

Ikona diskutujiciho zensho 2023-07-27 13:39:58 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Po pár měsících se to povedlo a mám si přijít pro to jejich „vyrozumění“ a udělat zápis to té jejich knihy.

Chtějí mi dát i „křestní list“, co s ním, mám si to od nich vzít a nebo jim ho mám nechat?

Ikona diskutujiciho Magdalena 2023-08-07 19:39:16 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já sice křtěná jsem i sourozenci ale nebylo nám vnucované chodit do kostela,ani ta víra .Ani máma nechodila do kostela, jen když byla svatba nebo pohřeb v rodině, spíš z povinnosti a slušnosti se to dělo. Myslím že do kostela nechodila kvůli vesnickým čarodějnicím které se tam scházeli a pak před kostelem každého pomlouvali. Pamatuji si že v kostele býval těžký vydýchaný vzduch a nebylo mi tam jako děcku dobře,mnoho lidí taky raději stálo venku na schodech .Máma měla zálibu v imitacích svatých obrazů a v jednu dobu je kupovala. Beru to tak že hlavně na vesnici to bylo z povinnosti ,kdo nebyl křtěný byl ostatními zatracený,pomlouvaný. Nějak to křesťanství a tu víru jsem si k sobě ani nepřipustila,byla mi cizí ,postupem času to vypršelo a jsem spíš alergická když mi někdo začne tuhle víru vnucovat a přesvěčovat mně . Svého syna jsem do toho „nenamočila“, křtěný není ani jsem se nevdávala v kostele ,takže ani s rozdělením problém nebyl,nic takového že – co bůh spojil – .
Stačí aby se lidi řídili přirozenými KONY a svět bude v pořádku.
Je zajímavé že vše točí stále kolem Vatikánu, vody , lodného práva a otroctví v kterém jsme uvízli . Víte že v překladu do slovinštiny je slovo dítě ,otrok ? Mnoho věcí je i v mrtvém latinském jazyku stačí to sledovat.
Je toho víc z čeho chci vystoupit ,hlavně z tohoto pošahaného otrockého systému .
https://tadesco.org/jsem-clovek-ne-lod-ztracena-na-mori-zaklady-prirozeneho-prava/

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek