Jak zvýšit kapacitu svého mozku

19.5.2017 v Psychologie 13

Někteří odborníci tvrdí, že lidé využívají asi jen 95 % kapacity mozku. Zbytek kapacity tvoří podvědomí a nevyužitá tvořivost. Jak lze mozkovou kapacitu rozšířit? Dobrým tréninkem tvořivosti a využívání podvědomí lze za dva roky zvýšit současnou kapacitu minimálně o sto procent.

Hektická doba na nás klade obrovské nároky. Dobrou paměť a tvořivost potřebujeme všichni. Buď v práci nebo na realizaci koníčků. Potřebujeme nové nápady na fotografování či kreslení, pro modelování z keramiky či pro návrhy na batikování, chceme lépe hrát divadlo, zpívat či hrát na hudební nástroj. Možná toužíme psát poutavé eseje, články, román nebo jen dokončit diplomku, z níž budou všichni paf. A vůbec, všichni se chceme všestranně rozvíjet, být obdivováni, dát svému životu hlubší smysl a cítit se šťastni.

Naštěstí přibývá vědeckých poznatků, jak výrazně zlepšit naše mozkové funkce, hlavně paměť a tvořivost. Na paměť jsou kladeny čím dál větší požadavky. Přemíra informací a stresu naši paměť výrazně zhoršuje.

A co tvořivost? Významní zahraniční experti – Drucker, Kotter, Senge, De Bono a další tvrdí, že v nejbližších deseti letech se výrazná tvořivost stane naprosto nezbytnou podmínkou pro získání a udržení zajímavého zaměstnání. Proč? Protože skončila éra korporátního kapitalismu a nastupuje éra tvořivého kapitalismu. Kdo je moudrý, ten se včas začne připravovat. Ostatní budou outsidery.


Géniem může být každý

Abychom věděli, z jaké úrovně a kam chceme tvořivost zlepšit, musíme si uvědomit, jaké míry tvořivosti chceme dosáhnout. Tak například nejjednodušší – tzv. logická představivost odvozuje budoucí ze současného pomocí logických proměn. Tedy vychází ze současné zkušenosti a na jejím základě odvozuje budoucnost.

Poněkud vyšší úroveň – kritická představivost zase hledá, co je v současné technice, vzdělávacím systému, společenském životě nedokonalé a vyžaduje změnu.

Jde o schopnost ze známých skutečností činit nové, neobvyklé závěry a dívat se na problémy jinýma očima než druzí. Nevidět v problémech problémy, ale příležitosti pro uplatnění tvořivosti. Oba typy kreativity přispívají k běžným i význačným inovacím a má ji v různé míře každý. Její rozvíjení na vynikající úroveň zabere asi hodinu tréninku denně po dobu jednoho až dvou let.

Nejvyšší úroveň – tzv. tvořivá představivost principiálně rodí nové ideje a představy, které zatím nemají v reálném světě vzory, i když se opírají o prvky reálné skutečnosti. Taková tvořivost vede k významným vynálezům a objevům a má ji rozvinutou pouze 0,1 – 0, 2 % lidí. Je to tvořivost absolutně nejvyššího řádu, předpokládá talent a vysokou míru nepotlačené tvořivosti i její denní rozvíjení po dobu tří až čtyř let.

CO NENÍ TRÉNOVÁNO, ZAKRNÍ

V našem těle všechno souvisí se vším. Tělo a psychika jsou úzce propojeny. To znamená, že psychikou ovlivňujeme stav těla, a tréninkem těla ovlivňujeme psychiku. Jak se tedy trénuje paměť a tvořivost? Jednoduchým tělesným či mentálním cvičením. Náš mozek má dvě poloviny, kterým se říká hemisféry – pravou a levou. Zjednodušeně řečeno, tvořivost se rodí hlavně v pravé hemisféře. Všechny významné objevy a vynálezy vědy a všechna vrcholná díla umění se zrodily v pravé hemisféře. Žel, školský systém nás naučil využívat pouze levou mozkovou hemisféru – centrum logiky a racionálního myšlení, a pravá „zakrňuje“.

Když běžně nadané dítě vstupuje do první třídy, má asi 95 % vrozené tvořivosti. Když totéž dítě opouští vysokou školu, zůstává mu ubohých 13 – 20 % vrozené tvořivosti. Zbytek původní kreativity je potlačen, zasunut, a bez systematického tréninku se už nikdy neprobudí.

Bez zapojení celého mozku – tedy harmonické součinnosti obou hemisfér není rozvoj kreativity možný. Rozvoj osobní kreativity je velmi komplexní a složitá záležitost. Cvičení, o nichž budeme pojednávat, je pouhým předpokladem – začátkem na cestě probuzení tvořivé osobnosti.

Které činnosti a vlastnosti jsou typické pro obě hemisféry?

Na co se soustředí levá a pravá polovina mozku:

LEVÁ vs. PRAVÁ

Detaily – celek

Slovní vyjadřování – symboly, obrazy

Jednotlivosti – souvislosti

Logika, kritické myšlení – intuice, humor, poezie

„Skalní logika“ – „vodní logika“

Jediné správné řešení – víceznačnost, více řešení

Vyhodnocování, třídění, plánování – řešení složitých situací bez předch. zkušenosti

Sběr informací – tvorba informací

Východisko – informace – východisko – situace

Realizace nápadů – vznik nápadů, objevů, kreativita

Analýza – syntéza

Vztah k sobě – vztah k lidem, empatie, soucit

Jazyk, slovní vyjádření – hudba, malování, sochání, tanec, sport, zpěv

projektování, používání stávajících – vytváření nových teorií ve vědě

poznat. matematiky, fyziky, chemie

manažer, úředník, technik, voják – vůdce, vývojář, vědec, učitel, herec

racionalita – duchovno .

Z uvedeného je zřejmé, že bez dobře funkční pravé hemisféry je náš mozek téměř invalidní.

POLOVINA MOZKU NESTAČÍ

Využívání pouhé poloviny mozku je z hlediska výsledné kreativity ztrátou ne poloviční, ale úplnou. Bez cíleného tréninku pravé hemisféry nikdy nic světoborného nevymyslíme. Pro ilustraci pozorujme běžce, který běhá trať na 100 metrů. Představme si, že mu chceme snížit výkon o 50 % tím, že mu svážeme pravou ruku a pravou nohu. Tedy znehybníme mu půlku těla. Snížil se mu výkon o 50 %? Ne. Svalil se hned po prvním kroku. Ztráta běžeckého výkonu je stoprocentní. Proč? Protože obě poloviny těla potřebují harmonicky spolupracovat.

Totéž platí pro mozek. Jestliže používáme výhradně levou polovinu mozku, jsme z hlediska kreativity téměř nepoužitelní. Jak to udělat, aby obě hemisféry spolu harmonicky spolupracovaly? Jedna druhou potřebuje. Co pravá polovina mozku vymyslí, to levá posoudí, zda a jak je nápad proveditelný. Levá polovina mozku nikdy nic výrazně kreativního nevymyslí, bez levé se nic kreativního nezrealizuje. Vyvážená souhra obou polovin mozku je nezbytná.

Jak pravou polovinu mozku probudit ke kreativnímu životu? Jak ji přimět, aby produkovala nápady? Speciálním tělesným cvičením obou polovin těla, protože levá hemisféra řídí pravou polovinu těla a pravá hemisféra levou polovinu těla.

HRANÍM KE GENIALITĚ?

V poslední době se mezi mládeží stala velmi populární zábava, hra, při níž se na niti mezi dvěma hůlkami udržuje ve vzduchu jakási cívka. Soustavným tréninkem lze žonglováním s hůlkami dělat s cívkou divy. Odborníci na rozvoj kreativity tuto zábavu mládeži vřele doporučují na posílení komunikace mezi hemisférami. Do módy znovu přichází žonglování se speciálními míčky, které lze koupit prostřednictvím internetu (180 Kč za kus). Za dvě až tři odpoledne se může naučit žonglovat každý. Žonglování považují mnozí neurologové, psychologové i někteří psychiatři za nejlepší způsob, jak naučit obě hemisféry spolu komunikovat a spolupracovat. Pokud se s míčky žongluje asi půl hodiny denně, pak po půl roce je možné změřit významné zvýšení kapacity mozku a tvořivost.

Žonglování zlepšuje paměť, koncentraci pozornosti i kreativitu. Každému. Ve svých přednáškách ho doporučuje i trojnásobná mistryně světa v paměťových schopnostech a autorka knihy Úspěšná paměť, MUDr. Michaela Karsten. Její přednášky jsou v Německu a v dalších zemích velmi oblíbené, a během nich účastníky memokursů učí kromě jiného i žonglovat. Žonglováním se obrovsky zvětšuje počet spojení mezi jednotlivými oblastmi v mozku a zvětšuje se jeho kapacita. Podle odborníků se po ročním cvičení může výkon mozku zvýšit až o 30 %. To už stojí za to.

V poslední době se žonglování stává populární mezi vrcholovými manažery. Na jejich stolech můžete často spatřit žonglovací míčky, které používají před důležitými poradami či před psaním důležitých koncepcí či reportů. Nedají na ně dopustit a žonglování nazývají mozkovou rozcvičkou. V některých zahraničních firmách je žonglování pro manažery dokonce povinné.

Další možností, jak posílit komunikaci obou hemisfér, je pravidelné skákání na domácí trampolíně. Každý, kdo trampolínu pravidelně používá, na ni nedá dopustit a je pro něj ta nejlepší droga. Žonglování i skákání na trampolíně používají armádní špioni, agenti tajných služeb i někteří trenéři vědeckých pracovníků výzkumných a vývojových oddělení. Znám generálního ředitele jednoho úspěšného podniku, který se svými podřízenými před každou významnou poradou deset minut skáče na trampolínách. Pochvaluje si, že odborní ředitelé pak mluví k věci, jsou vstřícní, tvořiví a konstruktivní. Agresivní testosteron manažerů už nebrání společnému konsensu.

VIZUALIZACE A DALŠÍ TECHNIKY

K přepínání hemisfér slouží i zajímavé duševní cvičení. Lehneme si, uvolníme celé tělo, zavřeme oči. V duchu se podíváme vlevo a představíme si písmeno A. Pak se podíváme vpravo a představíme si číslo 1, postupně až do Z a čísla 26. Pak obrátíme pořadí. Vlevo vidíme číslice, vpravo písmena.

Dalším zajímavým způsobem, jak se naučit přepínat hemisféry je přehazování stereofonních sluchátek (levá – pravá) u MP3. Po každé skladbě obrátit sluchátka. Pokud nejsou stereofonní, pak je přehazování zbytečné.

Zajímavé je, že leváci jsou obvykle kreativnější než praváci a ženy více kreativnější než muži. Zajímavé je, že pokud pravák začne na chvíli dělat některé činnosti levou rukou – čištění zubů, česání, jedení lžící, psaní či kreslení, apod., mozek přepne na pravou hemisféru.

Jakékoliv změny pravidelných činností jsou pro mozek spouštěčem kreativních pochodů. Naopak, železná pravidelnost – stejná trasa do práce či do školy, stejné činnosti ve volném čase, prostě všechny stereotypy jsou zabíječem kreativity.

CO JEŠTĚ PODPORUJE ČINNOST PRAVÉ HEMISFÉRY?

Dlouhé procházky v přírodě, uvolňující masáže, návštěvy galerií a výstav, vlastní umělecká činnost, příjemný večer s přáteli, vydařené milování, poslech uklidňující (barokní) příjemné hudby, saunování, ležení ve vaně s vůněmi a hudbou, vyhlídka do krajiny.

Pokud skutečně chceme mít lepší paměť a cíleně si zvyšovat tvořivost, pak začněme s některými činnostmi ihned a dělejme je každý den. Jestliže nezačneme, mohou nás ti odhodlanější předběhnout ve výběru či v udržení zaměstnání. Avšak je třeba si uvědomit, že rozvoj tvořivosti je mnohem složitější a vyžaduje mnohem více prostoru. Pružný mozek je základním předpokladem.

zdroj: http://karelcerveny.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=184787

Komentáře

Ikona diskutujiciho Jarda 2017-05-19 03:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

“Šišinka je orgán, který přijímá a zpracovává geometrické obrazy vesmíru. Všechny žlázy jsou připojeny k jemnému plánu s příslušnými geometrickými obrazci a šišinka, jak uvádí někteří mystici v sobě spojuje všechny původní formy. Přesně takto pracuje tato žláza s Akašou – záznamem všeho, co se děje ve vesmíru. Šišinka není jen orgánem, který přijímá a ukládá jemné informace a přechovává celý jejich záznam; je i tím, kde jsou zapsány individuální zkušenosti duše získané z mnoha životů.”

Ikona diskutujiciho Jarda 2017-05-19 04:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

· vzdát se tichu

Ikona diskutujiciho Jarda 2017-05-19 06:23:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Říká se, že halucinogen DMT rozšiřuje vnímání – mám na mysli, že celkově odstraní nervové blokády. Abych byl upřímný v této době, kdy endokrinní DMT má vliv na nervový systém, začínáme konečně vidět těch 99,9913% Vesmíru

Ikona diskutujiciho Ayeri 2017-05-19 10:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jdu najít nějaké míčky :D A mezitím malovat, ať je to zajímavější :D

Ikona diskutujiciho Fellien 2017-05-19 10:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mě by zajímalo, jak to je když nejsem ani pravák ani levák? Píšu a kreslím pravou, ale třeba nit do jehly navlékám levou, výšku v tělocviku jsem taky vždy skákala jak leváci, když si umývám vlasy, tak taky často manipuluju levou rukou. Když jsme si dělali ve škole test laterality, tak mi jako jediné vyšly naprosto totožné výsledky pro obě strany. I pro jemnou motoriku. Takže já ani nedokážu říct, jestli jsem teda pravák nebo levák.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-05-19 11:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]:  I ty jedna hříčko přírody 🙂

Ikona diskutujiciho konvalinka 2017-05-19 11:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: ja to mám velmi podobne – tiež mi vyšli testy na obe ruky rovnako…

Ikona diskutujiciho áťa 2017-05-19 12:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je snad sen, který se mění v realitu :D i o tomhle jsem poslední dobou přemýšlel. Nekecám, řekl jsem si, že si někdy nechám změřit IQ, pak na sobě na pár let zamakám a půjdu si ho změřit znovu, všechno zdokumentuju na kameru a pak to vložím na youtube. Já nemám slov. Ty čteš ráda myšlenky svým čtenářum, Alue! :-D

Ikona diskutujiciho Aleš 2017-05-19 13:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavý článek. Jen se mi nelíbí, že motivuje stylem ať vás nepředběhnou druzí. Soutěž o to kdo je kreativnější, chytřejší atd. Náš dostala tam kde jsme…. Ačkoliv mají lidé v životě různá postavení, nevěřím že důležitost jednoho převyšuje ty ostatní. ..  Tak prosím wake UP!!!!!!!! Pokud lidé nepochopí co je pokora, tak zase odznova…

Ikona diskutujiciho zdeněk 2017-05-19 13:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: Ono se to dá naučit. Já se narodil jako pravák ale teď zvládám i levou psát, ovládat myš na pc nebo dělat jemné "hodinářské" práce.

Ikona diskutujiciho áťa 2017-05-19 17:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]: (teda myslel jsem to tak, že upřímně mo nepozoruju, že bych byl v tomto nějaký nadprůměr… což určitě hromada lidí, tak mě napadlo zjistit měřitelně, co se dá za nějakou dobu s lidskou inteligencí všechno udělat a eventuálně se o to

Ikona diskutujiciho .lak 2017-05-20 00:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jako proutkař i bez virgule na dotaz mohu říci to nechceš vždycky. :-D

Ikona diskutujiciho Fellien 2017-05-20 17:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[7]: No já právě taky říkám že jsem pravák, ale třeba v tom těláku jsem nikdy nevěděla, co mám říct když se mě na to někdo zeptal :D. Prostě jsem to co se zrovna hodí do počtu :D.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek