III. Jasnoslyšení – Když přijímáte nebeská poselství v podobě zvuků

29.3.2007 v Bytosti 0

ANO- skutečná setkání s anděly zahrnují tyto pocity

NE- představy nebo falešné vedení produkuje tyto pocity

ANO- věty, které obvykle začínají slovem ty, vy nebo my

NE- věty, které začínají obvykle slovem já

ANO- pocit, že k vám hovoří někdo jiný, i když jeho hlas zní jako váš vlastní
NE- pocit, že hovoříte sami k sobě

ANO- snadno pochopitelná poselství vztahující se k vašim bezprostřením obaám a otázkám
NE- nejasná, tajemná nebo zmatená poselství

ANO- hlas, který mluví k věci a na rovinu
NE- hlas, který mluví rozvláčně a nezřetelně

ANO- hlas, který zní láskyplně a pozitivně i ve chvíli, kdy vás varuje před nějakým nebezpečím
NE- hlas, který je výsměšný, alarmující nebo krutý

ANO- hlas, vyzývající vás k okamžité akci, například k tomu, abyste promísli do svých myšlenek a názorů hodně lásky
NE- hlas, který spekuluje a pomlouvá ostatní

ANO- hlas, volající vaše jméno, který slýcháte při probouzení
NE- hrubá slova

ANO- slýcháte melodii odhmotněné, nádherné ,,nebeské” hudby
NE- slýcháte hlasité, nepříjemné zvuky nebo disharmonicky znějící hudbu.

ANO- poselství nabádající k sebezdokonalování nebo k pomoci ostatním
NE- poselství vyzývající k ubližování sobě nebo druhým

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek