Je normální se stydět tak, že odmítáme navštívit gynekologii? Aneb zamyšlení nad společenskou domestikací, propagandou a lidským přístupem k pacientovi

11.1.2018 v Žena 53

Dostávám občas zprávy od žen, které jsou někým nebo něčím nuceny, aby šly na gynekologické vyšetření proti své vlastní vůli. Mají společný problém: Nic jim není, nepotřebují to, ale někde četly že tam jít mají, nebo to od nich někdo chce a otravuje je s tím. Jejich stud jim však nedovolí takového lékaře navštívit a mají společnou otázku: ,,Vážně jsem tak strašně nenormální, když ostatní ženy tam jdou a vydrží to a já si to nedokážu ani představit, natož to fakt udělat?“ Velká chyba pak je, svěřit toto své intimní trápení do nějaké internetové diskuze, protože se tam na vás slétnou káče, které vám na to řeknou, že normální nejste, že je vám vaše zdraví ukradené a že ,,doktora přece nijak netěší koukat vám na pipku“.

Mladší dívky mi pak navíc popisují různá traumata, jak je doktoři i přes jejich absolutní nesouhlas a sebeobranu pohlavně preventivně vyšetřili aniž by přišly za tímto účelem a řekli jim, že jsou to hloupé vzpurné puberťačky, které baví dělat problémy a že je to přejde. (Gynekologie není součástí běžné preventivní prohlídky.) Připadá mi naprosto odporné, jak se hřeší na neznalost a naivitu dětí, které neví na co mají právo a mají strach říct ne a pak mají celé roky pocit, že je někdo znásilnil pod značkou ,,doktorovi je to přece jedno, ten na to kouká pořád“ a bojí se to někomu říct, že by se jim vysmál ,,prosimtě je to doktor, ty ale naděláš!“


Pokud ale pacient cítí danou událost jako trauma, tak to trauma prostě je a že je někdo doktor, pro poškozeného není argument, ani mu to nijak nepomůže se s tím zážitkem vyrovnat.

Co jim na to říkám já, si asi umíte domyslet sami. Vyznávám respekt ke svobodné vůli a přirozenému citu/intuici člověka a vyznávám respekt k našim odlišnostem a míře toho co (ne)sneseme. Také bývá obecně dobré, předtím než někomu svěříme svůj zdravotní problém, popřemýšlet nad tím, jestli nám dotyčný vůbec bude umět daný problém efektivně vyléčit, pokud by něco našel. Choďte pouze tam, kde víte, že vás vyléčí, když vám něco najdou, případně o jejich léčbu upřímně stojíte. Kde není důvěra a respekt, nebude dobrý proces.

K tématu jsem našla velmi zajímavé pojednání o naivitě propagandy ,,doktora netěší koukat vám na pipku a doktorku netěší koukat vám na famfulína“, která se vtlouká do hlavy všem, kteří se přirozeně stydí a nejsou zdeformovaní natolik, aby jim nevadilo ukazovat své ohanbí cizím lidem. Napsal ho Miroslav Staněk a tento svůj příspěvek vložil na dvě webové stránky v podobě diskuzních příspěvků. Názor na jeho pojednání si udělejte sami, jsem zvědavá na vaši diskuzi, názory a postřehy.

Dávám ho sem proto, že se domnívám, že je takové zamyšlení potřeba a je dobré na něj upozornit, jelikož citliví a stydliví lidé nemají v této dekadentní společnosti žádné zastání a z jejich cudnosti a přednosti se dělá deformace, místo aby se cenila a ctila!!

Bída gynekologie a lékařství všeobecně.
Respekt studu pacienta všeobecně ve zdravotnictví, v gynekologi, urologii, proktologii a pod. zejména, aneb co se medikům na fakultách a sestrám na zdravotních školách zřejmě nepřednáší, ale co jsou povinni vědět a tedy co se přednášet (jednou – co nejdřív začít) musí.

Doktoři nejsou žádné nadpřirozené, éterické, bezpohlavní bytosti, jsou to „od přírody“ obyčejní lidé. Studium medicíny nebo speciálně gynekologie ještě nikoho nezbavilo sexuální vnímavosti, pohlavního pudu. Neudělalo z žádného muže či chlapa eunucha. Stejně tak u žen. Nelze tedy vůbec přijmout, akceptovat či věřit, že doktor má, jak oni říkají, „neosobní“ přístup k pacientovi (z reálně biologického a psychologického hlediska je takové tvrzení nesmysl. Přetvářka a lež, klamání druhých i sebe sama) a je jisté, že si „na své“ přijde.

Jinak řečeno: Kdyby stěny ordinací (ambulancí) mohly nebo uměly mluvit… Rovněž tak významové spojení „falešný stud“ je jejich nesmyslným, hloupým propagandistickým výmyslem. Člověk se buď stydí, nebo, je-li citově dementní, retardovaný, nebo jakkoliv necitlivý, se nestydí.

Stávající praxe je, především ve zmíněných oborech, pro mnoho žen a manželských párů psychickým tlakem na rezignaci na stud a osobitost citového založení, zásahem do rodinného života a tedy velkou, ba nesnesitelnou psychickou zátěží. Stud je přirozený cit a jeho umrtvování či potlačování a v jejich důsledcích jeho absence činí člověka psychicky, specielně citově, deficitního a patří do prostředí vykřičených domů a lehkých žen. Bez studu má člověk neúplnou, deformovanou, zmrzačenou, psychickou – citovou výbavu.

Tato manýra přežívá z dob, kdy povolání lékařky bylo ženám jen velice těžko přístupné a tedy šlo o vzácné výjimky a lékařství ve všech oborech bylo považováno prakticky za čistě mužskou záležitost. Gynekologie prováděná muži, bez respektu tohoto citu, bez ohledu na citové založení klientů, jako by tvor mužského (a ne, jak je logicky přirozené, opačného, tedy žena) pohlaví byl předurčen (od kdy, kým, čím???) pro výkon této činnosti, je mírně řečeno, s odpuštěním, prasárna.

Neochota doktorů diferencovat lidské osobnosti i podle jejich citového založení, v oblasti osobní intimity, zejména sexuality a nahoty, ukazuje na jejich etickou, kulturní a intelektuální úroveň. Jednou ze základních dimenzí lidství je také estetické vnímání. Jak v tomto ohledu se to má s činností (gynekologií) při níž je ženám přikazováno, aby exhibovaly svoji nahotu a nechaly se osahávat příslušníky opačného pohlaví, cizím mužem (chlapem), není nutné rozvádět. Nejenže by měl být pacient dotazován na přijatelnost toho či onoho vyšetřovacího (diagnostického) a terapeutického postupu, měl by s ním být dohodnut a výslovně vyjádřeno stanovisko pacientky (-a); oni ani tehdy, kdy je pacient iniciativní v této komunikaci, dávají znát, že jsou to oni, kdo bude pískat a pacient bude podle nich skákat protože jej „mají v hrsti“. Vytvářejí tím pro pacienty zábrany, kvůli nimž pacient návštěvu lékaře odkládá, váhá.

Tento moment je stejně tak neslučitelný s humánním posláním medicíny, s jejím humanitním základem. Evidentně si osobují právo jakékoliv manipulace s pacientem. A je jejich zřejmým přesvědčením, že je nikdo a nic nedonutí k slušnosti. Je to chyba či přesněji špatnost systémová. Je ale prostředí doktorské tak strnulý, zkostnatělý aparát, navíc organizovaný systémem vzájemného zaštiťování (obdobně jako u mafií), že není schopen jakýchkoliv reforem svých zaběhnutých praktik, vedoucích k jejich polidštění, či zlidštění sám od sebe ze svého zamýšlení se a uvědomění a ze své iniciativy. V oblasti etického „myšlení“ jsou doktoři v nějakém ani ne středověku, jako spíš v nějakém prehistorickém dávnověku v protikladu k pokroku v oblasti jejich technického vybavení.

Ve věci respektu lidské důstojnosti v smyslu obsahu tohoto dokumentu jde o zneužívání obav lidí o svoje zdraví a tím způsobem o zneužití důvěřivosti občanů – pacientů. Je to citové vydírání v pravém smyslu toho slova. Aby se mohlo něco změnit, musí to být od doktorů vyžadováno pacienty. Nestyďte se tedy jediné: Připomenout doktorům, že cokoliv, co vám navrhují nebo od vás žádají máte právo odmítnout, že se stydíte, že je to naprosto přirozené, že je to vaše nezadatelné přirozené právo a jejich povinností, plynoucí z humanitní povahy, z humanitního základu jejich povolání, které jim nikdo nevnucoval, je toto vaše právo bez zaujetí, bez nevraživosti či jakékoliv averze vůči pacientovi respektovat. Nesmějí pacientovi přikazovat. Vše musí být záležitostí dohody a pacientova jasného a dobrovolného, nijak nevynuceného (ani psychickým nátlakem zastrašovaného) souhlasu.

Je mnoho věcí, které se člověku v životě již nabídly a dále nabízejí k promyšlení. Předmětný problém tedy není jediný. Je to však záležitost, která až příliš komplikovala a komplikuje lidem život. Proto není důvod k tomu aby se o ní přestalo přemýšlet. Takovým problémům není radno dopřávat klid. Vytrvale a trvale. Vždyť jde o lidi, o to jak s člověkem budou doktoři jednat a zacházet.

Další otázky a další pohledy na problém, které se jeví jako potřebný doplněk k tomu, co již bylo ve shora zmíněném dřívějším dokumentu řečeno, je touto úvahou doplněno:

Někdy v 70. létech min. stol. vycházel časopis Mladý svět. Časopis měl v každém čísle diskusní stránku pro čtenáře. V jednom z čísel se v této diskusi některý ze čtenářů kriticky zmínil o výroku nějakého doktora nebo studenta medicíny, že: „Když se to tak vezme je žena jenom lidská samice“.

Ukazuje to, že právě tento výrok dokonale vyjadřuje pohled dnešního (jako tehdejšího) doktora na hodnotu života lidské bytosti (posuzováno podle jejich skutků). Čtenář nijak neskrýval své pohoršení. Nebylo těžké toto jeho rozhořčení pochopit a do jisté míry i sdílet. Ale vede to k uvědomění, jak mnoho žen, tím, že svůj stud znásilňují se vlastně zbavuje jedné ze základních hodnot svého lidství a shora zmíněnému výroku medika tak dává za pravdu. Nemalý vliv na jejich rozhodování má to, že tím nevybočují ze „stáda“, z davu. Nějaký projev osobní individuality v jejich argumentaci není znát. A ta jejich „argumentace“ je zjevně „opsána“ od „argumentace“ doktorské propagandy, která je projevem snahy udržet veřejnost v nevědomosti, neinformovanosti..

Jsou uváděny stále dokola ta stejná otřepaná a prokazatelně nepravdivá tvrzení, že doktor má k pacientovi (blíže neobjasněný) neosobní přístup, že žádný doktor ze zásady nikdy zbytečně neosahává, či neprohlíží člověka na nejintimnějších místech, a že pacientův stud je ze své podstaty falešný. Kdyby to nebylo k pláči, pak by to bylo i k smíchu.

Stud je ryze lidská schopnost a je to dar, který má významnou funkci a smysl. Lze pochybovat, že někdo může nabídnout příklad studu nějakého jiného živočicha. Stud je v neposlední řadě také regulativ fungující jako zábrana proti nepatřičnému chování člověka. Určitě nejen, ale především v oblasti intimity. Je také faktorem lidské důstojnosti a proto si zasluhuje velice pozorného a šetrného zacházení..

V prvním (shora zmíněném) dokumentu bylo řečeno, že doktoři rádi označují svoje povolání jako umění, a že jedním z kritérií, která umění charakterizují je jeho estetický charakter, obsah, či rozměr. Speciálně v medicíně je tento fenomén určován v první řadě respektem studu a má na pacienta,na rozdíl od plácání o falešném studu apod. uklidňující vliv. Zkusme z tohoto hlediska pohledět na praktiky doktorů, co se týká zacházení s pacientem a zejména v takových oborech, které jsou lokalizovány do intimních míst lidského těla.

Není snad gynekologické „vyšetřování“ z technického a estetického i etického hlediska obdobou úkonu hospodáře, který ohledává, osahává slepici (tedy samici), zda má či nemá v kloace vejce. A buďme v tom upřímní. Je to příklad ukazující jak se doktoři chtějí a umějí (tedy spíš nechtějí) zamýšlet nad aspekty své činnosti. S humorem bývá žena z podstaty svého pohlaví označována jako slepice. K problému ženství (ženské otázky), je však zapotřebí přistupovat s vážností. Jeho zlehčování neprospívá dobré věc.

M.J. Husovi se připisuje výrok, že společnost klesne tak hluboko, jak ji nechá klesnout žena. Poslední stav a vývoj společnosti z hlediska tohoto problému ukazuje, že právě proto nelze formování společnosti ponechat pouze ženám. Správné a dobré celkové fungování společnosti je v zájmu každého člověka bez rozdílu pohlaví.
Je evidentní, že styl doktorské činnosti se zakládá na přísloví, že účel světí prostředky. Nejenže lidstvo už dávno ví, že toto přísloví nemá absolutní platnost, ale je nutno v tom smyslu vzít na vědomí, že humánní nebo humanistické účely světí jenom humánní či humanistické prostředky.

Pokud jde o strnulost zdravotnického aparátu, je možno jako příklad uvést z poslední doby dva problémy. Zrušení obvodní příslušnosti pacienta k doktorovi (obvodní systém) a přítomnost otců u porodu. V prvním případě vedli doktoři zuřivý boj o to, aby obvodní systém, který znemožňuje volbu doktora pacientem zůstal zachovaný. Život ale byl rozumnější a tento antihumánní systém byl po dlouhých tahanicích a obstrukcích z řad doktorů přece jen zrušen.

V případě druhém to zpočátku vypadalo jako v prvním případě, ale když zde začal rozum vítězit a odpůrci této možnosti přec jen museli ustoupit, tak si vymohli aspoň to, že to bylo prohlášeno za tzv. „nadstandard“ a v duchu výroku, „když tatíci a maminy chcete aby u porodu byli oba rodiče, tak si to tučně zaplatíte“.

Prostě aspoň se vám pomstíme. Ptejme se jakým právem? Což původcem života není lidský pár? Jakým právem má být otec odstaven od události zrození svého potomka. On se snad někde toulal nebo zahálel, když se zakládal ten nový život? Kde ten chlap byl, když bylo dítě počato? A snad nemá se otec rovným dílem podílet na dalším růstu a výchově svého potomka? Tak jaký nadstandard?

Tyto příklady ukazují, že doktoři nejsou ti, kteří by pozitivně ovlivňovali (chtěli ovlivnit) vývoj humanity či humánnosti ve své profesi. A na tuto skutečnost by měla být zaměřena pozornost veřejnosti v neposlední řadě. Uvedené příklady názorně ukazují že jsou to doktoři, kteří se udýchaně plazí s vyplazeným jazykem za společenským vývojem pozitivních humanistických změn. Ba naopak, že takové změny snad nikdy nejsou v doktorských představách vítány. Ale někdy jsou přec jen iniciátoři pokroku. Tady můžeme jako příklad vidět jejich angažovanost v potratové politice. Dalším příkladem může být jejich arogantní a bezohledná iniciativa v boji za splnění svých platových vizí (akce „děkujeme odcházíme“). Je to ale pozitivní humánní pokrok?

Antický lékař Hippokrates žil v 5. století př.Kr.. Jeho známá přísaha vydržela, byla respektována až do započetí komunistické vlády (dva a půl tisíce let), kdy byla nahrazena tzv. Doktorskou sponzí, v níž adept lékařství např. slibuje Československé socialistické republice a jejímu lidu: především to, že si bude vědom poslání vědy pro socialistickou společnost… Ostatní fráze jsou zde tak všeobecně formulovány, že se doktor vlastně nezavazuje k ničemu, protože vše je ponecháno na jeho subjektivním názoru, či výkladu který, jak známo, je příliš pružný. Novější sponze je pak pouze obměněna tím, že je z ní vymazána jen ta socialistická fráze.

V Hippokratově přísaze můžeme naproti tomu číst:

Způsob svého života zasvětím podle svých sil a svědomí prospěchu nemocných a budu je chránit před každou úhonou a bezprávím. Ani prosbami se nedám pohnout k podání smrtícího léku, ani sám nedám k tomu nikdy podnět.. Stejně tak neposkytnu žádné ženě prostředek k vyhnání plodu…

Jak vidno není divu, že Hippokratova přísaha se v naší společnosti, kde doktoři sami jsou pachateli bezpráví (a dalších z Hippokratova výčtu neřestí) na pacientech, leckomu nehodí do krámu (prý zastarala).

Poukazy pacientů na žalostný stav etiky v jejich oboru jsou jimi bagatelizovány, ironizovány a ignorovány. Mělo by být tedy obnovení respektu Hippokratovy přísahy, úsilí o její renesanci, věcí všech vzdělaných, poctivých, čestných, úhrnem slušných lidí. Dnes už snad takoví lidé už nežijí? Nebo je jich tak málo?

autor
Miroslav Staněk

Šíření tohoto dokumentu je prospěšné, žádoucí a doporučené.

EEO – Edice etické osvěty

zdroj: 1

Jako bonus k tématu bych vám ráda ještě doporučila následující povídání. Autor Standa se zde dělí o svůj potupný zážitek z nemocnice. Šel tam s choulostivým problémem a doktoři byli naprosto necitelní, nechali jeho odhalený zadek čučet pomalu přes půlku oddělení, na jeho soukromí nikdo nedbal, ordinace byla jako průchoďák, jeho stud nebyl důležitý a nedělo se to pouze jemu.

Důvod, proč byste se měli bát českých doktorů

https://www.youtube.com/watch?v=ecmskenSUIU&t=1150s

Komentáře

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-01-11 04:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Problém klasického bílomafiánského zdravotnictví je už jen ten fakt, že vydělávat(co vydělávat, CHTÍT vydělávat) na někom, kdo je nemocný, je prostě prasárna.

Ikona diskutujiciho Ivour 2018-01-11 07:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za takový článek. Aspoň vím, že v tom nejsem sama. Už před lety mi začalo vadit a ptala jsem se sama sebe: Jakto že je normální před cizím chlapem ukazovat frndu? Jakto, že to nikomu nepřijde ujeté? Proč bych to měla dělat dobrovolně (povinně)? Jakto, že se stydíme převléknout se před cizími lidmi, ale nechat si osahávat intimní partie od cizího chlapa je normální? Muže by nikdo nedonutil chodit každého půl roku k cizímu člověku co by se mu rochnil v nádobíčku a strkal prsty, kam by si nikdo jiný nedovolil! A nakonec jsem tam chodit přestala. Pokud člověk zná své tělo, pozná, že něco není v pořádku a že je to potřeba řešit, nepotřebuju se nechávat dvakrát do roka ponižovat.

Ikona diskutujiciho aves passeri 2018-01-11 07:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak to je téma jako hrom. Rozhodně by měl každý vědět, že si necitlivý přístup lékařů zaprvé nemusí nechat líbit a zadruhé pro něj může být v některých případech i příčinou zdravotních problémů (stačí, když je člověk fakt citlivý). Osobně se mi osvědčilo si velmi dobře lékaře vybírat. Můj gynekolog je super člověk a fakt se před ním nestydím (a ne nejsem degenerovaná :-)). Vždyť jsem dlouho uvažovala, zda budu chodit i na masáž ke chlapovi. Je to otázka toho vyjádřit (nebo si alespoň uvědomit), jak to cítím, nemyslet si, že jsem divná, že to tak cítím, a nastavit vztah mezi mnou a tím, kdo mi nějakou tu službu prokazuje (ať masáž, nebo zdravotní) jako takový vztah, ve kterém se stydět nemusím. Vztah plný respektu v prvé řadě. Když už si vybrat nemůžu, nebo z nějakého důvodu jdu prostě tam, kde to mám nejschůdnější jít, osvědčilo se mi lékaře k respektujícímu přístupu prostě donutit :-) A ne tak, že bych si dupala a rozčilovala, ale prostě tak, že jsem se na ně do zblbnutí usmívala, snažila se komunikovat. S ortodentistkou mé dcery se to celkem daří :-) Někdy jsou lékaři, v nemocnicích obzvlášť, přepracovaní, unavení a věřím, že i slušný doktor někdy prostě radši sklouzne do přístupu pacient – další objekt. Dá se to pochopit a dá se v tom lékaři ulevit a udělat mu alespoň z jednoho pacienta něco jiného než objekt a trochu ho pozvednout na duchu :-) Lidi na nás často reagují přesně tak, jak my reagujeme na ně. No a pak tu jsou případy, u kterých nezabere vůbec nic. Pokud není možné se jim vyhnout, pak nezbývá než je politovat. Je to jako spadnout do jámy. Prostě vylezu ven a na jámu se nerozčiluju :-)) Zdravotnictví potřebuje spoustu změn a jsem ráda, že změny se stále dějí a že jsem třeba nemusela rodit jak má matka. I tak mi to prostředí a způsob vedení porodu moc jako HSP nevyhovovalo a potřebovala bych ještě větší citlivost a "nadstandard" v přístupu než jsem měla.Možná by to bylo nakonec neskončilo na císaři :-(

Ikona diskutujiciho Alue 2018-01-11 08:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:  Mojí mámě se taky takhle několikrát otevřelo nebe když umírala… a vždy to byl mužský hlas kdo se s ní domlouval jak dál. Jsou to úžasné věci, jsem ráda že mi je povyprávěla.

Ikona diskutujiciho Jenny 2018-01-11 08:55:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tak s tímto článkem se zcela ztotožňuju..je mi 25, antikoncepci jsem nikdy nebrala a na gynekologické prohlídce jsem byla jen jednou v životě, před pár lety a už bych to znova neabsolvovala..mě sice vyšetřovala doktorka, ale i tak mi to bylo dost nepříjemný a nedokážu si představit jaký by to bylo kdyby to měl být doktor..

Ikona diskutujiciho lenka f 2018-01-11 09:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já mám taky dost zkušeností s lékaři a vůbec nepopírám, že tam je dost nedostatků. Je to vždycky jenom o lidech. Tak jako jsou doktoři, které bychom radši vůbec nepotkali, tak jsou i dobří doktoři. Myslím si, že je ideální namíchat od všeho trochu (jak klasickou medicínu tak i alternativní). Teď vůbec nebudu komentovat to video. Všechno je dvousečné, každý máme nějaké zkušenosti (dobré, špatné). Já z pozice pacienta mám taky různé zážitky, a musím říct, že některé pacienty bych taky nejradši nakopala někam za jejich chování, není to vůbec jednoduché takhle všechno shodit ze stolu. Vždycky u toho jednání máte 2 strany (lékař, pacient) a teď záleží, co je to za lidi.

Ikona diskutujiciho Renata 2018-01-11 09:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V 15 tich som sa prvykrat gynekologovi s mamou, koli bulce na prsniku, doktor kreten od pohladu len nad tym krutil hlavou a moja mama zbytocne preplakala cele Vianoce, co sa bala najhorsieho. Na kontole po sviatkoch povedal, ze sa to zmensuje, dal mi nejaku mast, nastastie to bola len zrazenina, ale ze chce ma vysetrit dole a ukazal prisne prstom na zaves a doslova rozkazom ze "vyzliect !". Ja som len povedala NIE a uz ma nebolo, matka po mne utekala von a tam som jej vysvetlila, ze takemu kretenovi sa vysetrovat  nepojdem . Potom ma mama zaviedla zene gynekologicke  a pohoda. Nechcem tym vraviet, ze vsetci gynekologovia su kreteni, teraz mam dobreho, citliveho doktora, bez problemu, vsetko vysvetli, aj ked som tam 4 roky nebola, ked nie je dovod… Inak celu pubetru som mala problem s menzesom, bola som odoslana aj detskej gynekologicke /do 18 r. vraj specialistka/. Isla som odtial s placom, co bola tak necitliva, ako pannu ma vysetrovala cez konecnik a tak tlacila prstami , ze mi slzy tieki a este mi vynadala ako napravu na nechodiaci menzes predpisala HAK v 17 tich, ked som jej povedala ze som za 2 mesiace z toho smiala 5 kilov /bola som chuda predtym/, tak sa ta krava len smiala a tym som s nou tiez skoncila, pomohla mi az alternativna medicina s pravidelnostou menzesu a liecitel.

Ikona diskutujiciho Arleta 2018-01-11 09:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na gynekologii jsem chodila od dětství, protože jsem měla problémy se zlatým stafylokokem (dle diagnozy). Přestože jsem měla a doposud mám velmi citlivou gynekoložku, mám problémy s intimitou dodnes. Dokonce jsem byla dotázána, jestli jsem někdy nebyla znásilněna …

Ikona diskutujiciho Teri 2018-01-11 11:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Také si myslím že gynekologie je jaždého věc, ale!  Člověk se buď stydí, nebo, je-li citově dementní, retardovaný, nebo jakkoliv necitlivý, se nestydí. – tohle se mi zdá jako blbost, někteří lidé se prostě nestydí, v pravěku se také nestyděli, zvířata se před sebou nestydí (ano, je to něco uplně jiného), ale nemyslím si, že jakmile se člověk nestydí, tak je hned citově dementní. Za mě je toto souvětí nepravdivé.

Ikona diskutujiciho Teri 2018-01-11 11:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nejenže by měl být pacient dotazován na přijatelnost toho či onoho vyšetřovacího (diagnostického) a terapeutického postupu, měl by s ním být dohodnut a výslovně vyjádřeno stanovisko pacientky (-a). – normální gynekolog toto dělá, vždy se ptá, nemůžeme všechny házet do jednoho pytle.

Ikona diskutujiciho Daisy 2018-01-11 12:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Když máme dnes otevřenou rubriku Radost být ženou, přeposílám odkaz, jak návštěvám gynekologa preventivně předcházet. Báječná metoda a komunikace s prodejci/výrobci manžely Valovými je opravdovým pohlazením po duši.http://www.sebevedomarodina.cz/jak-si-provest-vaginalni-naparku/

Ikona diskutujiciho H. 2018-01-11 12:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za tento článek. Gynekologii beru jako kravinu a věřím, že se do doby, co budu těhotná, určitě bez zbytečného ponižování se obejdu. Nechystám se jít v patnácti na gyndu a nechat si tam předepsat antikoncepci, je to hnus.

Ikona diskutujiciho hanka 2018-01-11 12:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Na gynekologii jsem chodila jako mladá holka k doktorovi který byl moc milý, starší pán a hodný, na toho mám dobré vzpomínky. Pak jsem byla asi dvakrát u jiného, ten mě v době těhotenství "donutil" k ultrazvukovému vyšetření a to tak že mě málem seřval že co když to miminko není v pořádku a co když není v děloze. Tak jsem souhlasila a k mému zděšení do mě narval dlouhou tyč, prý nějaký nový ultrazvuk zevnitř. Hnus. Přestala jsem chodit na gynekologii, je mi to nepříjemné a cítím se tam ponížená, jako kus hadru, navíc oni stejně neumí vyléčit ani kvasinky, předepíšou nějakou mast a za 14 dní máte kvasinky znovu a jdete si znovu pro recept.

Ikona diskutujiciho Tereza 2018-01-11 13:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je mi z toho úzko. Úplně se mi vrátily vzpomínky na moje rvní návštěvy gynekologie. Bylo to kvůli nějakým potížím a na prvních 5 návštěvách jsem byla vždy u jiného lékaře/lékařky (a to to bylo ve stejné prdinaci). Lékaři neopatrní, necitliví – já mladá (malá, nebylo mi ani 15), nezkušená, vystrašená. Starší lékařka mi při prvním pohledu pověděla: "No vy vypadáte." Nemyslela to zle, její výrok patřil ošklivému zánětu, ale zadělala mi na komplexy do budoucna. Já si to jako mladá žába vztáhla na sebe a už se to táhlo :-(

Ikona diskutujiciho Misel027 2018-01-11 13:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mám pochopení pro ženy, které se stydí nebo jim prostě vadí jít na gynekologii.

Ikona diskutujiciho jitka 2018-01-11 14:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[11]:Dekuji za informace. Uz se na to tesim :-)

Ikona diskutujiciho Alue 2018-01-11 15:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]:  jsem u čpzp a nikdy jsem o něčem takovém ani neslyšela… u jaké jsi pojištěná?

Ikona diskutujiciho Ayeri 2018-01-11 18:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nikdy jsem u gynekologa nebyla a šílím jen z té představy. Dotknout se ženy je na těch místech je něco tak strašně osobního, že bych to nemohla dovolit cizímu chlapovi, i kdyby měl na sobě 10 bílých plášťů. Je mi to odporný. Naštěstí mě rodina nikdy nenutila tam jít a umím si představit, že bych tam šla jedině v případě, kdy bych byla fakt vážně nemocná a byla by to otázka života a smrti nebo šíleného utrpení.

Ikona diskutujiciho Misel027 2018-01-11 19:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[17]: pojišťovna 213

Ikona diskutujiciho Renata 2018-01-11 20:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[18]:Ayeri, asi si hodne mlada.., ak raz budes rodit, ver tomu, ze ti bude srdecne jedno kolko bielych plastov ti bude pozerat do rozkroku v tych bolestiach.. Ked nemas dobry pocit z muza lekara, najdi si zenu. Su aj horsie vysetrenia,ako na gynde,  napr.na gaste – hadicka do zadku, alebo do zaludka a pod…

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2018-01-11 21:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Lekárske prehliadky nemá rád nikto okrem hypochondrov a buzerantov. Na druhú stranu, nesmiete si to, tú nahotu, brať tak osobne a sexuálne, veď lekár alebo gynekológ vás nepozná, je to cudzia osoba ktorá vám môže byť ukradnutá, že vás vidí, asi neni nič čo by ešte nevidel a za čo by ste sa mali hanbiť. Z toho množstva pacientiek si vás zrejme stejne ani moc nezapamätá. Bol i úchylný gynekológ, ktorý si pacientky tajne fotil a mal toho plný PC, ale bol odhalený a má po pipkách.

Ikona diskutujiciho aves passeri 2018-01-11 22:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[12]:No, já byla poprvé na gyndě někdy po dvacítce předepsat antikoncepci. Tuším, že mě doktor i prohlížel, nějak si nepamatuju. Asi to bylo Ok :-) Antikoncepci jsem ani nebrala. Pak jsem k němu přišla za několik let s tím, že jsem těhotná :-) Pak už jsem se gynekologům vyhýbat nemohla. Mně v tomto oboru docela vadí ještě jiná věc – to, jak doktoři mají tendenci ve snaze zabránit narození postiženého dítěte matku pořád buzerovat a honit od vyšetření k vyšetření. Nikam na nějakou přípravu k prvnímu porodu po stránce psychické ji ale nepošlou a pojišťovna tohle nehradí. Proč by taky, oni to dítě z ní přece vytáhnou ať chce, nebo nechce :-( Takže prvorodička jde k porodu často vyděšená z porodu i z té životní změny a všichni se pak diví, když nastanou při porodu problémy (obzvlášť v nemocnici, tam je to hned, stačí, když se kolem začnou rojit uklízečky a lékaři a studenti začnou okukovat a vše se završí velmi důležitými byrokratickými otázkami….)

Ikona diskutujiciho zdeněk 2018-01-11 23:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nahota, pche. Nepamatuju si dne, kdy by nějaká úchylárna neovládala mysl. A docela mě to čas od času děsí, kde se mi takové myšlenky berou v hlavě. A nejenom ty, všeobecně "temné" myšlenky. I jsem si chtěl počkat až vydáš Aluško dotazník a zeptat se tě na názor na "vnucené a neovladatelné"  myšlenky, ale už jsem si na to přišel proč. Ale samozřejmě když se vyjádříš vadit mi to nebude. 🙂

Ikona diskutujiciho Alue 2018-01-11 23:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[23]:  hm… buď máš retardované spolužáky, nebo jsou tam všichni teplí když si tam ukazují famfulíny. U nás na střední se takové věci vůbec neděly, ale my jsme byli normální smíšená třída.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-01-11 23:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]:  pche.. bych šla jinam. :-D

Ikona diskutujiciho Verča 2018-01-12 10:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[23]: vůbec se nedivím, že máš takové nutkavé myšlenky, pokud žiješ v takovém prostředí. jasně že v období dospívání na tebe sexualita vyvíjí velký tlak, ale žiješ mezi poloopicemi…znám to taky, ale nev takovém extrému.

Ikona diskutujiciho tm 2018-01-12 13:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Vážení a milí čtenáři,

Ikona diskutujiciho zdeněk 2018-01-12 15:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[27]: TO jste mi připomněl něco co jsem zapomněl přidat do svého komentáře…

Ikona diskutujiciho Ilíriel 2018-01-12 15:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Díky za zajímavý článek. Asi bych taky až tak neodsuzovala lidi, kteří se nestydí (koneckonců jde o to stud respektovat, pokud ho člověk má, a ne všem nadiktovat, že se mají povinně v určitých situacích stydět). Každopádně ale souhlasím s tím, že stud je přirozený a zdravý citový projev a pokud se člověk nestydí do takové míry, aby ho to omezovalo v běžném životě, není třeba ho nijak "řešit", natož násilně.

Ikona diskutujiciho LenkaL. 2018-01-12 16:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

27) Když se za to styděl, jak mohl práci předtím vůbec vykonávat?

Ikona diskutujiciho Alue 2018-01-12 16:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[28]:  666 týjo!!! Normálně mi spadla sáňka.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-01-12 16:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[30]:  no právě proto odešel…

Ikona diskutujiciho romča 2018-01-12 19:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[31]: Alue, aj mne!

Ikona diskutujiciho Žabák Kvak 2018-01-13 11:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Gynekolog je zvrhlý intelektuál který hledá chyby tam, kde ostatní lidi (a také Žabáci) nachází potěšení :-D

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-01-14 02:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

"(a také Žabáci)" :-D

Ikona diskutujiciho kalia 2018-01-14 23:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já musela chodit na gyn od 14 (od té doby, co jsem dostala menstruaci) a od 14 do 18 jsem musela brát HA. Jakmile mi bylo 18, tak jsem HA vysadila a u gynekologa jsem pak 10 let nebyla, možná i víc. V době dospívání jsem tam musela chodit z donucení rodičů. Nejdříve jsem měla gynekoložku ženu, ale pak jednou měla dovolenou a její zástupce byl starší pán kolem 50-60 let, to mi bylo asi 16 když mě poprvé vyšetřoval muž (a od té doby jsem už musela chodit na vyšetření k mužům, ta doktorka co mě vyšetřovala předtím totiž byla dětská a jakmile jsem jednou zvládla muže, tak už mě nějak přeřadila). Zajímavé na tom bylo, že jak mě ten muž poprvé vyšetřoval, trochu jsem se styděla, koukala jsem se do stropu a čekala jsem, kdy už to konečně skončí, když řekl "Ty bys tam chtěla strčit asi něco jiného, co?". Vyděšeně jsem na něj podívala, tak pak řekl že už je prohlídka hotová a můžu jít. Nějaké trauma jsem z toho ale neměla, jelikož mě v té době sexuálně obtěžovali kluci/muži každý den, takže jsem na to byla zvyklá, ale od gynekologa (profesionála) jsem to nečekala. Když jsem pak byla u gyn po těch cca 10ti letech v dospělosti, tak mi ten další gynekolog říkal, že jsem nějaká dlouhá a ten čípek nemůže najít a pak další gyn taky něco podobného, až jsem zjistila, že mám asi nějaký neobvyklý tvar který těm gynekologům připomíná vzrušení. Jinak si to nedovedu vysvětlit, protože většina mužů, co mě kdy vyšetřovali, měli nějaké řeči o tom, že to je neobvyklý tvar.

Ikona diskutujiciho Misel027 2018-01-14 23:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[29]: Já bych řekla že hodně záleží na porodnici a personálu… Pokud personál stojí za hovno, tak pravděpodobně bude porod akorát zhoršovat.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-01-15 09:11:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[36]:  Tvoje zkušenost je jedním slovem děsivá. Že ti medici nevypadli když zjistili že ani nevíš že jsi to podepsala. O_O  hovada.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-01-15 09:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[37]:  tak jmenuj město, doporučit dobrou porodnici je na nic když neřekneš kde je ;-)

Ikona diskutujiciho Magdalena 2018-01-15 10:44:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Sice mám gynekoložku ženu, a taky jsem si ji vydupala, že k chlapovi chodit nebudu, ale i tak je ta lékařská nepřívětivost zarážející. Zrovna se chci objednat na prohlídku, na kterou by postačil ultrazvuk (mám podezření na PCOS), ale trohu se bojím, že stejně dojde i na křeslo.

Ikona diskutujiciho Xoxo 2018-01-15 13:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nevim no, gynekologové jsou u mě blbečci, nesnáším je všechny. A mám k tomu spoustu důvodů. Nevěřím že je nějaká hezká holka/žena nevzruší, a že jich tam v čekárně je. Ale za to je nepranýřuju, děje se jim to samo, jako mě když se dívám na vypracovaný ruce, neříkám nic :D. Spíš za to, jak předepisují antikoncepci jak lentilky, antibiotika jak lentilky, chovají se jako hulváti. Btw anketa, kdo z vás nesnáší slovo gynda? Mám vždy pocit jako když mi mají zapadnout uši do hlavy.

Ikona diskutujiciho Misel027 2018-01-15 14:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[39]: Opava ;). Ta stará byla hrozná, ale ta nová je úplně jiná a hlavně s jiným personálem.

Ikona diskutujiciho blankytně zelená 2018-01-20 16:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[40]: Být tebou, ani tam raději nechodím.

Ikona diskutujiciho Ykari 2018-04-15 13:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj. Na gynekologii jsem nebyla dobrých 5 let a je mi dobře. Poslední prohlídka byla v porodnici. Díky "citlivemu" přístupu personálu jsem se rozhodla, ze chci byt vazne mimo tohle všecko. Doteď mam z toho trauma. Oni si neuvědomují jak dokazi ublížit. Nereknou dopředu co budou dělat. Nejhorší facka je, že žena doktorka dokáže být násilná u porodu vuci ženě, která rodi. Některé doktorky jsou proste sadisticke mrchy, bohužel. Instinkty jim vymyzely, pro me už to ani nejsou zeny. Když jim ty " pacientky" jak radi nazývají rodici zeny, tak vadí, mají jit dělat něco jiného, kde násilný přístup vadit nebude, třeba do dolů.

Ikona diskutujiciho Ykari 2018-04-15 13:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]:To množství utz je fakt česká specialita. V jiných zemích to tak neprehaneji. Navíc utz skodi plodu tuším v první trimestru. Ono gynekologove mají peníze az po určitém poctu prohludek v těhotenství. Sestře gynekolozka i vyhrožovala, ze nedostane rodicovsky příspěvek, kdyz nepůjde na všecky prohlídky. Takže i tak se u nás manipuluje s tehotnyma.

Ikona diskutujiciho Bublinka 2018-04-17 23:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[43]: Ahoj,

Ikona diskutujiciho miroslav kudzia 2018-09-23 11:24:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

K tejto pomerne širokej a vážnej téme by mohli prispieť aj muži – manželia. veď ide aj o nich…Intímny život je spoločný a keď už vytvoria s partnerom jedno telo v súžiti tak je paradoxom aj to, že existuje tajomsvo v medicíne, ktoré nedovoľuje mužom vedieť o vlastnej manželke veľa podstatných informácii aj v oblasti gynekologie…

Ikona diskutujiciho miroslav kudzia 2018-09-25 07:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

V predošlom príspevku som naznačil, že ide o tému, ktorá má širšie súvislosti. Lekári – gynekologovia tlačia cez média správy o nutnosti gyn.prehliadok z titulu prevencie.Dokonca to došlo tak ďaleko že sa obdobne ako u zubárov stane gyn.prehliadka povinnou zo zákona. Takýto zákon sa pripravuje, dokonca neviem či už ho v EÚ aj neschválili…Inak poisťovňa odmietne preplácať napr.operáciu… Podobný problém je s vakcináciou detí a žien i keď vieme že očkovanie proti chrípke nič negarantuje. Podobne je to s očkovaním proti rakovine krčka maternice. Vakcína údajne stojí okolo 500 eur… Medicína je veľký biznis. Gynekológ v súkr.praxi má hrubý príjem cez 5 – 7 000 eur… Podľa ich ročných daňových priznaní. Ale späť k vyšetreniam. Odber vzorku štetinkami nástroja poškodzuje povrch sliznice, dokonca dochádza k zakrvácaniu. V prostredí pošvy je pre lekára neznáme prostredie,každé narušenie sliznice je isté riziko vniknutia baktérii do krvi. Z praxe vieme že vírus môže infikovať a napadať pľúca a iné orgány a môže spôsobiť paradoxne aj rakovinu krčka maternice. Čítal som o tom rôzne štúdia. Nie som lekár, ale viem, že až by to tak naozaj bolo, tak lekár je ten čo môže poškodiť zdrav.stav práve vyšetrením. Ťažko sa to následne nejako dokazuje keď medicína sa správa podľa hesla vrana vrane oko nevykole. Navyše diagnóza sa neprejaví hneď. Trvá to aj pol roka či rok a to je pomaly ďalší termín na preventívku. Čo nepokašľali teraz môže pri následnej kontrole… Podľa informácii ako rakovina rýchlo recidivuje ani ich kontroly raz za 2 roky či rok nestačia…O kvalite vyšetrení viem aj z praxe… Medicína neviem žiadnym diagnostickým spôsobom na 100% určiť rakovinu prsníka. Jeden uznávaný profesor mi povedal – kým neotvorím neverím žiadnemu prístroju! Mamografia a opakovaná takisto môže spustiť rakovinu. Je to však individuálne. Obdobne ako je individuálne zloženie bilogigie v pošve, keď klesá kyslosť riziko sa stupňuje. Hlavne po 50 ke… Keď čítam že rakovinu krčka dostali inak verné ženy ktoré pravidelne chodia na prehliadku nabáda to práve k tomu, že to mohli schytať paradoxne práve tam, nešetrným výterom. O cudnosti a pocitu manžela v čakárni  keď je manželka na vyšetrení o 9 hod a vyjde o 14.30 z ambulancie nabudúce… Nič si nepamätá, ponukli jej možnosť narkózy aby sa nehanbila/nestidila/…Na Slovensku sa o tejto téme hovorí málo… Žiaľ…

Ikona diskutujiciho miroslav kudzia 2018-09-25 10:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Lekár a intimnosti…no dobre, veď sa chirurgia nedá robiť inak… No na pôrodnici holia chlapi bez tituli MUDr. To je v poriadku? Holí sa to rovnako aj inde vo svete? A k tým gyn.prehlaidkam dievčat – panny. Lekár prstom výšetruje…Čo sa dnes dá prstom vyšetriť v prednej či zadnej časti… Neviem o takom citlivom prste na určenie diagnózy. Dievčatá sa paradoxne ani nad tým nazamýšľajú… Biely plášť ich zbavuje zmyslov. Teda mnohé…

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek