Jsou Slované skutečně našimi předky?

17.10.2017 v Zajímavosti 14

Spousta lidí se domnívá, že našimi předky jsou Slovani a také se k nim hlásíme. Co když naše DNA tvoří i další národy? Původ moderních Čechů nám objasňují především genetické výzkumy.

Ze třetiny Slovan, ze třetiny Germán

Z výzkumu víme, že se na území České republiky vyskytuje u 34 % procent mužů „slovanská“ haploskupina R1a, která je obvyklá u východoevropanů a zasahuje až do Indie. Překvapivé ale je, že ještě více Čechů (necelých 36 %) má západoevropskou skupinu R1b. Tato mutace se nejvíce vyskytuje v Anglii, Španělsku nebo Francii.

Na našem území se vyskytovalo několik národů.


Z otce na syna, z matky na dceru

Znamená to tedy, že jsme z 1/3 potomci Slovanů a z více než 1/3 potomky Germánů a Keltů? Tak jednoduché to být nemusí. Zmíněný výzkum pomocí haploskupin se totiž může provádět pouze na mužích – dědí se totiž výlučně z otce na syna, protože se nacházejí na pohlavním chromozomu Y, které samozřejmě u žen nejsou.

Výzkum pomocí haploskupin se dá určit pouze podle mužských potomků.

Geny z dob lovců mamutů

U ženských linií se proto pro výzkum využívá jiná metoda, tzv. mitochondriální DNA (mDNA). Ta se dědí pouze po mateřské linii. Znamená to, že mDNA dcery je stejná jako mDNA její matky a tak dál a dál proti proudu času. Při výzkumu mDNA, který se prováděl po celé Evropě, se ale ukázalo, že většina Evropanů (a tedy i my Češi) má tyto „mateřské“ geny velice často ještě z dob lovců mamutů. Jak je to možné?

Čím tmavší červená barva, tím větší je dnes v populaci zastoupení slovanské DNA haploskupiny R1a.

Muži padli, ženy žily s vítězi

Během velkých přesunů obyvatel, jakým bylo například stěhování národů, byli totiž v pohybu hlavně muži. Část žen vůbec neodešla z domovů, další zemřely na cestě. Když pak nově příchozí došli do „země zaslíbené“, většinou je čekal krutý střet s místním obyvatelstvem. A zatímco muži často padli, ženy obvykle přežily a staly se družkami vítězů. Proto nám ženské a mužské rodové linie občas ukazují každá něco jiného.

Muži bojovali, ženy pracovaly, snažily se společně se svými dětmi přežít a čekaly na jejich návrat.

Nemoc zděděná po keltských předcích

My Češi tedy máme blízko jak ke Slovanům, tak k obyvatelům západní Evropy, potomkům Germánů. Mísení genů na křižovatce Evropy potvrzuje i další genetická zvláštnost – vyskytuje se u nás totiž poměrně často mutace, která způsobuje vážnou nemoc, cystickou fibrózu. Jde o smrtelnou chorobu, která postihuje hlavně dýchací a trávicí soustavu. Tato genetická mutace se nalézá v Rakousku a v „keltských“ oblastech: Walesu, Skotsku, Irsku a Bretani. Lze proto s velkou jistotou říci, že v našich tělech kolují i geny starých Keltů. Moderní věda tedy dokazuje, že lidé žijící v Česku mají podobnou měrou předky slovanské a germánské, s velkou příměsí krve keltské.

Češi mají vysokou frekvenci výskytu haploskupiny R1a – 34,2%. Podobně vysoké frekvence výskytu této haploskupiny existují mezi Slovany ve východní Evropě. Podle studií má pak 22% až 35.6% českých mužů západoevropskou Y-DNA haploskupinu R1b, která je mezi Slovany vzácná. Dle studijí má 11% az 13% Čechů nordickou haploskupinu I1.

V 19. století přišli historikové (V. V. Tomek) s teorií, že skupiny obyvatel jmenované Kosmovou kronikou jako byli Děčané, Doudlebi, Charváti, Chebané, Litoměřici, Lučané, Zličané, byly jednotlivé kmeny, které teprve v 10. století sjednotili Přemyslovci v jeden celek. Naproti tomu novější teorie reprezentovaná nejvýrazněji Dušanem Třeštíkem předpokládají již od příchodu Slovanů jeden český kmen, v rámci kterého vznikla malá knížectví, která dala název domnělým kmenům. Tomu odpovídá, že Češi v zahraničí vystupovali jako jeden celek, například při křtu blíže neznámých 14 českých knížat v Řezně v roce 845. Na pevnější sjednocení českého etnika však mělo budování přemyslovského státu od 10. století rozhodující vliv. Jak uvádí D. Třeštík “ Jméno Čechů se objevuje poprvé v I. staroslověnské legendě, tedy v 10. století.“ Do té doby bylo obyvatelstvo české kotliny známo pouze pod názvy „Bohmemani“ či „Beuwinitha“ – tedy Winidové (Slované) usídlení na území, které dříve obýval keltský kmen Bójů.

zdroj: http://epochaplus.cz/jsou-slovani-skutecne-nasimi-predky-odpoved-vas-prekvapi/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu + související diskuze

Komentáře

Ikona diskutujiciho Ayeri 2017-10-17 15:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavé to rozhodně je, překvapivé vzhledem k naší historii až tak moc ne. Před staletími žili Keltové i na našem území, pak u nás osídlovali Němci a Poláci, Karel IV. vládl celé Svaté říši římské, takže sem cestovali lidé z celé Evropy, dokonce i univerzita byla ze 3/4 německá. Ono vůbec dělení na národy, na Slovany a Germány, je produkt 19.století a národního obrození, tehdejší politiky, kdy se Češi chtěli odlišit od Rakouska a chtěli slovanský stát. A i když pak vzniklo Československo, tak za první republiky byla polovina obyvatel různé menšiny. Takže je úplně přirozený, že máme namíchané geny 🙂 a čím víc budeme cestovat, tím víc to tak bude 🙂

Ikona diskutujiciho Ježovka 2017-10-17 18:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ja já jsem pyšná na své předky. I na svůj jazyk. Učím se sice stále aktivně anglicky, ale přemýšlím a většinu času i mluvím v češtině a jsem za to ráda. :-) Co chtít víc než konstruktivní jazyk a původ?… Navíc se mi líbí ten název "bohémové", jak se nám taky říkalo. Asi to něco vypovídá, hehe :-D I když mi na jednu stranu náš národ někdy leze na nervy a často si rozumím dobře s Američany a cizinci, vždy se zamyslím a zjistím, že jsem za ten původ ráda. Kelti, Germáni, Slované… To se mi prostě líbí.

Ikona diskutujiciho Alue 2017-10-17 23:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[3]:  Bohémové.. Bohemia.. jsme holt potomci Bohů.

Ikona diskutujiciho df 2017-10-18 08:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho zdeněk 2017-10-18 17:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jsem si chtěl udělat test DNA, je spousta společností co to dělá. Jen tak ze zvědavosti.

Ikona diskutujiciho Ceneon 2017-10-18 19:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[5]: No svádí to k tomu, ale všude se dá dočíst o tom, že název pochází od keltského kmene Bójů. Že název je odvozen od boha, o tom je zmínka jen v tomto článku: http://www.posvatnesrdce.cz/news/bohemie-bohem-vyvolena-zeme-pribeh-o-puvodu-cechu/

Ikona diskutujiciho Petr 2017-10-19 21:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

No ne Alue, tahle "moderní" školní evropská propaganda už i u Tebe? Byli, jsme a Slovani zůstaneme bez ohledu na to, na jakou světovou stranu se máme právě klanět. Ale asi každý, jak se cítí…

Ikona diskutujiciho Alue 2017-10-19 22:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]:  hm.. ty jsi ten článek očividně nečetl.

Ikona diskutujiciho Petr 2017-10-20 11:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]: Článek jsem četl už i jinde – viděl jsem ho na internetu už vícekrát. Chápu, že je to článek převzatý ze zdroje a omlouvám se za trochu ráznější reakci, ale nadpis článku je poněkud svádějící k předčasným závěrům a někteří čtenáři nemusí číst všechny články celé.

Ikona diskutujiciho Leňa 2017-11-17 11:04:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hmm, ten chlapík na obrázku se fakt poved 🙂 (mňam, mlask !)

Ikona diskutujiciho Pavel 2018-11-13 18:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Češi mají větší procento "slovanské" krve R1a než Němci "germánské" krve I1. Zajímavé je, že nejvíc mají Němci R1b, která je však "kelstká", jelikož největší zastoupení tato krev má v Irsku a v Bretani. Němci mají jen okolo 16% germánské krve :-D

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek