K čemu je dobré sledovat energetickou situaci na planetě Zemi?

14.2.2016 v Spiritualita 29

Dostávám opakovaně a neustále dotazy, k čemu je to vlastně dobré, sledovat transformační okénka?

Jsou pravděpodobně hlavně z řad nováčků, kteří se teprve rozkoukávají, často nejsou myšleny vůbec ve zlém a takoví lidé se velmi rychle i zorientují a sledují pak s námi. Protože chtějí poznávat nové věci a chtějí mít přehled. K tomu trocha té dezorientovanosti a dotazů pro začátek patří a je to tak správně.

Ale je i mnoho a mnoho tazatelů, kteří tyto dotazy myslí spíše v hanlivém duchu a nepíší to ani tak proto že by chtěli znát odpověď a pravdu, ale spíš proto aby nám ukázali, jak jsme hloupí, jak ztrácíme čas nad blbostmi a předpověďmi, které se stejně nikdy nenaplní. Jak ,,bebíčkujeme” a plácáme se po zádech, jak nás všechno bolí a házíme to na bovisy, abychom nemuseli hledat skutečnou příčinu, tedy naše osobní a psychické problémy, které nemají s transformací co dělat…

Tento článek píšu pro obě skupiny těchto lidí, pro zájemce i posměváčky. Vím že si z něho něco vezmou pouze zájemci, ale posměváčci poté nemohou říct, že jim na jejich rytí nebylo plnohodnotně odpovězeno. A pokud se rozhodnou že ani poté nevytáhnou hlavu ze svého zadku, je to jejich problém a jejich svobodná volba rozhodnutí.

Jak se to říká: Ukážu ti cestu, nebo dveře, ale jít už musíš sám, nikdo za tebe tvoji práci neudělá a nikdo ti hlavu ze zadku nevytáhne, to je všechno už pouze a jenom na tobě a tvém rozhodnutí.


Aluška.org není zdaleka jediná stránka, která se zabývá transformací. Někdo dělá channelingy, někdo sbírá zahraniční články, někdo je sám píše, Aluška.org zase primárně přepisuje hodnoty Bovis energií z německého zdroje. Je důležité si uvědomit, že lidí kteří mají zájem o aktuální dění je velmi mnoho a projevuje se to sledováním mnoha měření, kromě bovisů i sluneční aktivitou, nebo schumannovou frekvencí, což vše prochází velkými změnami. Není to jenom zdejší komunita, takových ,,bláznů” je tu mnoho, zdaleka nejsme jediní. Lišíme se akorát tím, jakému zdroji dat dáváme přednost, co nás víc zajímá, jaké podání je pro nás smysluplnější a atraktivnější. Ale ve své podstatě jdeme všichni jedním směrem, nebo se o ten jeden směr alespoň pokoušíme v rámci našich možnosti. Různě se o své postřehy i dělíme a tím se obohacujeme navzájem. Je to krásná symbióza, alespoň já to tak vidím.

Ať už se rozhodnete sledovat jakoukoliv stránku a číst jakékoliv články které vám něco dávají a pomáhají vám udělat si trochu obrázek o tom co se děje s lidstvem a planetou Zemí, je to skoro to samé, jako když si ráno ke kafíčku otevřete noviny.

(Teď mi promiňte trochu zjednodušené schéma, které berte pouze jako obrazné vyjádření a rozhodně tím nechci někoho urazit nebo říct že kdo čte denní tisk je idiot, to v žádném případě.)

Člověk žijící plně v matrixu a ctící matrix sleduje denně televizní noviny a kupuje si denní tisk, aby jakože ,,měl přehled o tom, co se na světě děje”.

Proč to asi dělá, ptáte se. – Inu, přece aby měl ten přehled. Mnohdy se dočte že asi padne euro v určité době a ono nepadlo. Ale lidé neplivou na noviny, jsou to zkrátka jen zprávy, odhady, shrnutí co se kde děje, občas situace ekonomická vypadá hůř, tak se vytiskne nějaká spekulace nebo názor odborníka. A lidé to vše čtou, aby měli přehled. Noviny a denní tisk z 99,99% sledují povrchní hmotné dění v matrixu. Jak dobře toto dění reflektují přitom záleží na kvalitě daného média a nebudeme všechny házet do jednoho pytle, protože nezávislých zpravodajství existuje v každé zemi celá řada.

Dalo by se říct, že agenti matrixu jsou spokojeni se zprávami v televizi a tiskem typu Mladá fronta DNES, Novinky.cz atd..

Ten kdo ale jednoho hezkého dne začne pomalu vytahovat hlavu ze zadku a odkryje uši najednou pochopí, že tato média mu nestačí a zkouší hledat u nezávislých zpravodajství. To už je člověk s otevřeným myšlením, který podle svého vlastního uvážení může pokračovat v rozšiřování svého vědomí dál a dál. Povytažené uši jsou taková napůl cesta, dobrý začátek, nutný krok k probuzení.

A pak jsou tu lidé, kteří toto vše považují sice za důležité – ano určitě je důležité vědět co se ve světě děje, člověk by měl mít přehled a měl by se zajímat o světové dění. (Není dobré se zase úplně zavřít do ulitky duch-hovna a ignorovat veškeré hmotné světové zprávy, uprchlíky, Yellowstone atd., tvrdit že když o tom čtu tak tomu dávám energii a věřit že když si špatných zpráv nebudu všímat tak samy zmizí… To už je opět jiná forma hlavy zastrčené v zadku. Je to zase druhý typ extremismu, který rozhodně není dobrý a který nelze schvalovat.)

Ale toto je pouze jedna rovina. Pak jsou tu lidé, kteří si hlavu ze zadku vytáhli už dávno a vědí, že jim nestačí už ani alternativní média a chtějí jít po základní prapodstatě všeho. Jsou to lidé, kteří nejenom chápou, ale i si plně uvědomují onu základní skutečnost, že veškerá materie je kmitající energie. A protože energie je základ vší existence, je energie to, co tyto lidi zajímá. Otevřít si každý den bovisové transformační okénko nebo naštěvovat jiné stránky zabývající se tématem je jako otevřít si denní tisk pro lidi, co nemají hlavu zaraženou v zadku. Je to denní tisk pro lidi, kteří si uvědomují souvislosti a chtějí mít komplexní představu nejenom co se děje v matrixu, ale i co se děje na zemi po energetické stránce.

Sleduje člověk čtením denního tisku nějaký konkétní závěr? Čteme třeba Novinky.cz abychom se dočkali pád eura nebo odstřelu Obamy když to tam náhodou bude napsané? Odpověď pochopitelně zní NE. Čteme noviny, abychom měli přehled o tom co se děje. Z toho důvodu se kouká i na zprávy.

Toto lidé chápou. Ale proč je potom pro některé tolik nepochopitelné, že tak jako někdo denně čučí na zprávy, někdo jiný zase chce mít denně přehled o tom, jaké jsou energie? – Je to snad v dnešní společnosti bráno jako pošetilost, přikládat energiím stejnou nebo dokonce vyšší váhu než klasickým zprávám? Já toto považuji za pokrokové myšlení, ne za pošetilost. A je to pro mne čest a radost, přinášet zajímavosti a data lidem, kteří o to mají zájem.

Proč se díváte na zprávy, k čemu vám to je? – Inu, chceme vědět co se děje, chceme mít přehled.

Proč koukáte na bovisové okénko a sdílíte články odhadující dopady a možnou budoucnost? – Inu, chceme mít přehled o tom, co se děje. (Ty důvody jsou pořád úplně stejné!) Ale nejenom na světě, protože například energie Bovis má širší přesah, přichází jako fotonový pás z Vesmíru a tudíž mapuje energetickou situaci i ve Vesmíru!

Cožpak je to tak nenormální a nepochopitelné, že má člověk zájem o energetické dění na planetě na které žije? Je to naše matka, živí nás, jsme na ní plně závislí a tudíž je naprosto přirozené že chceme vědět jakou má rezonanci a jakými prochází změnami. Cožpak je to tak nenormální, mít zájem o aktivitu slunce? Slunce nás zahřívá, dává nám život, léčí nás, díky němu roste na polích naše jídlo… Je přece přirozené že chceme vědět, co se s ním děje.

Cynikové a posměváčci argumentují, že se nic neděje a nic z předpovědí se nesplnilo. Ohánějí se nejvíc datem 21.12.2012… Ono bylo vypočítáno správně, ale chyběla kritická masa uvědomělých lidí, kteří by si přáli přechod do Zlatého věku.

Je to jako když si chcete rozsvítit večer lampičku abyste si mohli číst a zapomenete ji zasunout do zásuvky… a pak se rozčilujete že je to aušus co nejede. Zásuvka tam je, nabízí vám tu možnost osvětlení, ale předpokládá se, že vytáhnete hlavu ze zadku a napadne vás, že si tu lampičku musíte první zapojit.

Toto datum 21.12. není reklamace na dálnovidce, ani Mayskou civilizaci, ani na lidi co se o to zajímají, tohle by měla být reklamace na lidi, kteří se báli, nechtěli to a nebo říkali že se nic nestane, protože právě oni byli ten důvod, proč se nic nestalo.

Ohledně dalších odhadů které se nesplnily: Někdy opět chybí uvědomělá masa, jindy se zase změní situace ve světě – každý odhad se zakládá na aktuální přímce která zrovna jede. Když se změní dění, mění se i odhad možné budoucnosti. Je to trochu jako předpověď počasí 🙂

Někdo mi nedávno psal, že tohle všechno dlouholeté sledování bovisů a prognóz jenom ukazuje jak jsou lidi blbí, protože se nic nesplnilo a tudíž nikdo nemá schopnost pravdivě odhadnout co se bude dít.

Pravda? – Inu, jak se to vezme.

Já osobně se o prognózy zajímám, abych měla přehled o možných scénářích, abych měla představu co se asi může dít a podle toho se i třeba chystám. Jsem si jistá, že stejný zájem mají i ostatní, kteří tyto prognózy čtou. Když jsou dobré, doufáme, modlíme se a těšíme se, aby byly naplněny. Když se nesplní, jsme pochopitelně zklamaní, ale máme kvůli tomu házet flintu do žita? Zahodit své zájmy a přání jenom proto že něco není tak jak jsme si to představovali? Vždyť to je stupidní a dětinské, s takovým přístupem se přátelé nikdy nikdo nikam daleko nedostal.

Kdybych i já měla na všechno kašlat jenom protože to nebylo tak jak jsem si představovala, tak mě tady nemáte.

Ale jistě není pravda, že se nic neděje. Nejenom zde, ale i na jiných stránkách a fórech lidé hromadně odhalují změny, kterými díky příchodu nových energií a díky energetickým změnám na planetě Zemi procházíme. Když se člověk začne zajímat, začne opravdu dávat pozor, všimne si změn, které úplně bijí mezi oči. (Ale dokud máte hlavu vraženou v zadku, samozřejmě že si ničeho nevšimnete a máte pocit že se nic neděje.)

My tady nečekáme na příchod druhého Krista, my se zkrátka jen a pouze zajímáme o aktuální dění. Je to jako číst noviny, akorát pro lidi kteří mají trochu přesah, uvědomují si věci v širších souvislostech a obyčejné noviny jim prostě nestačí. A určitě si nemyslím, že je správné se někomu posmívat za to, že má pokrokové myšlení, že ho zajímají alternativní zdroje dat a že se zajímá o to co se kolem něho děje.

Je jiná doba a tato doba si od lidí vyžaduje nové přístupy a postupy. Jsou tady zkrátka lidé, kteří nechtějí a ani nemohou jít s davem a dělat věci postaru.

P.S.

Jestli někoho moje podobenství o hlavě vražené v zadku pohoršuje nebo ho to uráží, závěrem článku se takovým lidem omlouvám, není to myšleno jako útok na nikoho konkrétního. Ale toto přirovnání je podle mě velice výstižné a velice trefně ukazuje hloupost a nevědomost některých lidí. Vždyť v tomto článku není nic jiného než jednoduchý závěr, který si snadno kdokoliv domyslí, pokud přemýšlí… Když nepřemýšlí, tak se ptá na co to vůbec sledujeme.

Komentáře

Ikona diskutujiciho Gája 2016-02-14 11:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Aluško, naprosto luxusní článek a já ti za něj moc děkuji.

Ikona diskutujiciho Arwen 2016-02-14 16:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Alue,je mi smutno,jsem sama na Valentýna a nikdy jsem na Valentýna ještě s nikým nebyla.Líbí se mi,že ty to neprožíváš a řešíš důležitější věci,než já..

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-14 16:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: … ani nevím že nějaký je 🙂

Ikona diskutujiciho Anchor 2016-02-14 18:00:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]: A kolik ti je? 🙂 Mně je 18 a jsem na tom stejně :D Přeju si z celého srdce, ať příští rok strávím Valentýna s někým, s kým se budeme milovat! :D

Ikona diskutujiciho Jarka 2016-02-14 19:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Bezva článek, ale zase to pochopí jen kdo chce. Děje se určitě něco na planetě Zemi a nejen na ní.

Ikona diskutujiciho Triss 2016-02-14 19:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Přirovnání o hlavě v zadku je mnohdy trefné, ale skutečně je třeba ho použít 8x v jednom článku?

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-14 20:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: ano! 🙂

Ikona diskutujiciho Arwen 2016-02-14 21:32:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je mi 22.Ja jsem vzdycky byla sama na Valentyna a asi i budu.To samé první Maj.Je ti 18,mas jeste cas to zmenit.Horsi je to jak se to blizi k te tricitce.

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-14 23:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]: Hm.. nebo je partner ignorant a na valentýna prdí 🙂 ho mám kvůli tomu hodit do sběru? – Moc jsem jich ani nezažila co by těmto věcem věnovali pozornost.

Ikona diskutujiciho Arwen 2016-02-14 23:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Alue,partnera nemam.Vsichni mi znami dneska nikam nemohli,protoze travi cas s partnerem.Chtela bych taky znat ve svem okoli nekoho,kdo by Valentyna neresil.Treba bych se pak necitila jak hnup.A treba by me vyvedl z toho citit se jak hnup proto,protoze to neslavim.Ale na to musi byt dva.

Ikona diskutujiciho BE 2016-02-15 08:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]: Ja som spomenula trefne o hovnách vo svojom komente len 1x – a dostala som vynadané. .-D

Ikona diskutujiciho Ivet 2016-02-15 09:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]: Je ti 22 a už máš pocit že se blížíš k třicítce, :-D

Ikona diskutujiciho BE 2016-02-15 10:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Alue, či zoberieš môj názor či nie, je tvoja voľba, ale ak Ti partner nedáva to čo od neho čakáš, tak načo ho mať ?

Ikona diskutujiciho Alue 2016-02-15 11:47:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[13]:  Třeba protože jsou důležitější věci na světě než debilní valentýn? 🙂

Ikona diskutujiciho Df 2016-02-15 12:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Výborný článek. Trefněji a výstižněji to napsat ani nejde. A kdo by počítal při čtení počet užití příměru o hlavě v zadnici, když tento příměr v celém článku sedí jak prdel na hrnec.

Ikona diskutujiciho bnt 2016-02-15 13:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jak můžete bazírovat na netradičním komerčním svátku, který má jediný účel zvýšit prodejcům tržby (za zbytečné krámy) v období mezi vánocema a velikonocema? Přece pokud někoho miluju tak mu to dokazuju každý den svým přístupem a né vyumělkovaně jednou za rok. Amerikanizace zasr…

Ikona diskutujiciho ŽeruHmyz 2016-02-15 13:27:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Tady něco k transformačnímu okénku: http://karolinaloskotova.blog.cz/1602/k-cemu-je-dobre-sledovat-energetickou-situaci-na-planete-zemi … 21/12/2012 bylo o horizontálním zarovnání, teď se mají mřížky zarovnat vertikálně (naše planeta existuje až do 12D) Na Zemi byly asi 200 tisíc let zablokovaný organický hvězdný brány a lidstvo má vymazanou a přepsanou paměť, jinak přechod do jinam je běžná fyzikální záležitost – buňky jsou mikro brány.

Ikona diskutujiciho Df 2016-02-15 13:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[11]: Taky záleží v jaké to bylo souvislosti (a nemusíte to zde vysvětlovat). V tom článku to prostě sedí. Umírněná slova jak vidno nás dostala tam kde Evropa a celá planeta Země je. Je načase přitvrdit asi. A bouchnout do stolu ať se probere i zbytek lidí.

Ikona diskutujiciho Melisa 2016-02-15 15:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Holkííí ! proč si neuděláte Valentýna třeba 6.7. nebo 12.1, nebo 3.3….??? proč zrovna 14.2….? Udělejte si proste Valentýna během celého roku, kdykoliv ! ne když vám to někdo "nařídí"..:-) Stejně je to jen uměle vytvořená a vyplněná mezera mezi Vánoci a Velikonoci, aby měli obchodníci kšeft. Museli v tak dlouhém mezidobí něco vymyslet, aby se kšefty hýbali. Valentýna 14.2. prostě taky  neřeším. Před 8 lety zahynul při autonehodě v tento den i můj ex… Tím jsem chtěla říct, že se dějí i horší věci, než jen to, že v tento den nejste se svým milým..:) Co sedět doma..? byla jsem po obchodech a koupila si krásnou halenku s růžičkama:-)

Ikona diskutujiciho Ayeri 2016-02-15 18:49:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Že už i tady řešíte valentýna ? Taky jsem byla sama na valentýna i na všechny ostatní dny v roce. A jo, je mi smutno. Nejsem šťastně nezadaná, spíš věčně nešťastně zamilovaná. Valentýn je podle mě debilní svátek a jsem odhodlaná ho nikde neslavit. ?

Ikona diskutujiciho Jarda 2016-02-15 23:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Dominik 22 2016-02-16 12:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Schmetti 2016-02-18 12:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já energie u tebe sleduju už dávno a dávám i o tom nenásilně vědět druhým, prostě se o tom zmíním a oni už sami chtějí vědět víc 🙂

Ikona diskutujiciho Jarek 2016-02-19 10:31:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Valentín není náš.Pro mne je např,velkým svátkem prosluněné jaro,kdy vlhká zem začne dýchat,ptáci se rozezpívají,louky rozkvetou a mé tělo začne vibrovat s tím vším.Otevírá se nejen Země,ale i Člověk s ní.Je pravdou,že čím více se zdokonaluju a přibývá pravdivých znalostí,cítím se osamělejší.Tak to ale být nemusí.Potkávám stále více lidí,s kterými se ztotožňuju,jsou na stejné vlně a mám radost.Někdy stačí jediný,vteřinový pohled,světlá tvář a pohled do očí člověku na ulici.

Ikona diskutujiciho Přemek 2016-02-28 01:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]: První vážný vztah jsem měl ve 23, ten nejlepší po 30. Takže klid, vše se může otočit k lepšímu, jen chtít a něco pro to dělat. ;-)

Ikona diskutujiciho Václav 2016-03-05 17:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

chápu to tedy dobře že někdo předpověděl konec světa a vinou neuvědomělých se nic nekonalo a proto je potřeba více uvědomělých aby ten konec nastal?

Ikona diskutujiciho Viki 2016-03-24 16:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

je dobré čekat na lepší zítřky co :D důležité je dělat něco se sebou než sledovat energetické hodnoty…  radši se na vše dívám objektivně a ničemu pevně nevěřím… možná tím mám "hlavu v zadku"… ale na té "transformaci" mi vždy přišlo něco divného

Ikona diskutujiciho Aljuš 2016-10-01 16:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Čtu tady vše, snad k dobrému mě to naladí.

Ikona diskutujiciho Lenka 2016-10-02 21:13:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Ahoj Aljuš,vím že to sem nepatří a chtěla jsem ti říct,že to musí být krásné vidět víly a skříňky.Od mala jsem si je taky přála vidět,zkouším to i teď ale asi nejsem dost čistá,nevím jak to napsat.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek