Kdo je doopravy Ježíš Kristus? Lidstvo neví, k čemu se modlí! / 1.díl

23.2.2018 v Symbolika 15

O tom kdo je doopravdy Ježíš a archandělé, jsem už vydala článek, který určitě doporučuji přečíst, pokud vám utekl:

Odhalení: Spouštěcí zaklínadla pod názvem ,,Ježíš Kristus“ a ,,Archandělé“ / DOPORUČUJI!

V následující sérii je stejné téma pojato ze symbolického hlediska a dopodrobna, se všemi souvislostmi, důkazy a prokázanými manipulacemi s fakty. Pokud jste četli předešlou symbolickou sérii o Saturnu, budete o to lépe rozumět následujícím článkům, doporučuji se k ní vrátit, pokud vám náhodou utekla. Najdete ji v rubrice Symbolika.

1.díl

Ježiš Kristus = Saturn

V náboženských textoch, ktoré vytvorili čierni mágovia slúžiaci temným silám, aby uväznili ľudské vedomie do predvídateľnej štruktúry plnej strachu a viny, sa spomína tzv. Ježiš Kristus, ústredná postava kresťanstva.

Pozrime sa bližšie na mystérium tejto mytologickej náboženskej postavy.


Etymológia, Ježiš Kristus a Saturn

Jazyková etymológia je úžasná vec. Etymológia je po anglicky etymology, kde etym znamená skutočný význam (pravdivý) a ology štúdium niečoho. Etymológia je teda „štúdium pravdy“. Ježiš sa po anglicky povie Jesus. Táto forma slova bola odvodená z latinského IESVS. V gréčtine máme slovo Iesous. Iesous = Hail Zeus (Pozdrav Diovi). Ie-sous sa vzťahuje na slová Ea a Zeus. Mezopotámsky Ea a grécky Zeus sú tými istými bohmi. Ea je babylonské meno pre boha, ktorého v Grécku volali Zeus. Ea je zároveň starý sumerský boh stvorenia Enki. Zeus bol považovaný za šéfa všetkých bohov v Grécku rovnako ako Ea v Babylónii; v rímskej kultúre bol Ea nazývaný Saturn.
Saturn bol v dávnych dobách označovaný slovom El. Výraz El-Saturn v sebe nesie štyri staroveké slabiky reprezentujúce slnko, a to EL-AT-UR-ON. Saturn nebol planétou, ale slnkom – ‚anjelom‘ Luciferom (Svetlonosom); v židovskej tradícii bol Lucifer nazývaný Helel – Hell-EL. Bol ďalším slnkom v našej slnečnej sústave, pričom Saturn/Lucifer ako slnko Zemi dominoval. Podľa mytológa Davida Talbotta bolo kedysi rozmiestnenie planét v slnečnej sústave iné ako je teraz; Saturn bol k Zemi oveľa bližšie. Po katastrofe, ku ktorej došlo pred pár tisíc rokmi, sa však všetko zmenilo.

article_photo

Pojem Saturn je etymologicky iba iným názvom pre slnko či slnečné teleso. Saturn bol v starom Ríme známy ako boh pšenice a žita či boh úrody. Ako božstvo mal všetky aspekty vzťahujúce sa k slnku. Saturn sa po katastrofe stal ‚Čiernym slnkom‘ – Lucifer padol do temnoty a stal sa Satanom. Saturn = Satan = Lucifer. Saturn je gnostický demiurg, falošný boh-stvoriteľ a falošný vládca sveta.

Egyptský boh Horus bol nazývaný mesiáš, Bohom pomazaný, a slovo „KRST“ bolo často písané nad múmiami ako slovo predstavujúce posvätenie a žehnanie od boha Hora. Horus bol KRST = Christ (Kristus).

article_photo

Egyptským výrazom pre slovo krokodíl je slovo Messias (Mesiáš). Pojem Messias súvisí s hebrejským MSSH. Z MSSH dostaneme slovo Mashiach, čo znamená ‚pomazať‘. Mashiach = Messiah, znamená ‚pomazaný‘. KRST = anglicky Christ (z ktorého bolo odvodené slovo Christianity = kresťanstvo), grécky Christos, latinsky Christvs. Slová KRST, Christos, Messiah a Christ sú vyjadrením pre tú istú vec. Messiah = Messias a odkazuje na tuk z krokodíla, ktorý sa v Egypte používal na pomazanie. Krokodíl reprezentoval v Egypte kráľovskú moc, spájal sa so solárnym bohom Ré a predstavoval dušu slnka.

article_photo

Boh úrody Kronos/Saturn bol spájaný s egyptským bohom plodnosti a faraónskej moci s podobou krokodíla zvaným Sobek. V Koptose bol Kronos uctievaný ako Sobek či boh zeme Geb. Sobeka Gréci nazývali Souchos a predstavoval krokodíla. V Egypte bol Sobek pôvodne považovaný za démona. Geb (alebo aj Seb) bol nazývaný ‚princom všetkých bohov‘ a bol spájaný so Saturnom. Sobek je planéta Saturn v západnej astrológii.
Krokodíl je ako Saturn požierač/ničiteľ. Krokodílí Sobek reprezentuje deštruktívnu moc slnka. Krokodíl v Egypte sa stal prototypom mýtického draka – solárneho draka, ktorý bol známy vo vzťahu k Sobekovi a k Saturnovi tiež ako drak života. Slnečný drak = ohnivý Fénix = orol. Orol ako symbol je nenápadnejšou podobou Fénixa. Keď bájny Fénix zomrie, povstane opäť z popola. Kolobehu života a smrti vládne Saturn. Fénix bol v starom Egypte zobrazovaný ako sokol, a zlatý sokol bol symbolom solárno-falického boha Hora.

article_photo

Podľa gnostického učenia je had v raji (hebrejsky Necheš) a „pomazaný“ (Messiah, Mešiach) jedna a tá istá bytosť. Je to možné overiť kabalistickým stotožnením oboch slov: Necheš: n = 50, ch = 8, š = 300, Necheš = 358; Mešiach: m = 40, š = 300, i = y = 10, ch = 8, Mešiach = 358. Obe slová majú zhodný súčet číselných ekvivalentov svojich hlások a vyjadruje to ich rovnakú podstatu. Mešiach (Messiah) = Kristus = Had v raji = Satan = Saturn.

Ježišov výrok „ja som Alfa a Omega“ by sa mal možno správnejšie preložiť ako“ja som Alef a Tau“. Obe verzie prekladu odkazujú k Saturnu a znamená to ‚ja som začiatok a koniec‘. Saturn je pánom duality, pánom zrodenia a smrti, začiatku a konca. Grécke písmeno Omega sa v mágii a okultizme spája so Saturnom. Planetárny symbol Saturna obsahuje hebrejské písmeno/kríž Tau, okolo ktorého býva niekedy zobrazovaný omotaný had.

article_photo

Veľmi trefné zobrazenie astrologického symbolu Saturna (spojeného s Ježišom Kristom) som našiel vo filme Skrýša bieleho červa od režiséra Kena Russella, natočeného v roku 1988, viď. obrázok nižšie.

article_photo

Ježiš a saturnské božstvá, symbolika

Ježiš sa podľa tradičného príbehu narodil nepoškvrnenej panne, ktorá ho počala vďaka zásahu Ducha Svätého. Bolo to predpovedané v proroctve. Keď sa Ježiš narodil, chcel ho dať zabiť tyranský vládca, pretože sa bál, že stratí svoju moc. Pri jeho narodení stáli anjeli a pastieri a obdarovali ho kadidlom, myrhou a zlatom. Ježišovi „rodičia“ museli s dieťaťom utiecť do bezpečia. Ľudia Ježiša uctievali ako spasiteľa. Mal viesť skromný a usporiadaný život. Bol obdarený zázračnými schopnosťami: dokázal liečiť nemocných, vracal slepým zrak, zapudil diabla a dokázal vzkriesiť mŕtvych. Bol zavesený na kríž, na ktorom skonal, spolu s ním boli ukrižovaní dvaja zlodeji. Keď zomrel, zostúpil do podsvetia a vstal z mŕtvych a napokon vystúpil na nebesia. Takto bol zobrazovaný Východný boh – záchranca či mesiáš známy ako Virišna tisícdvesto rokov pred údajným narodením Ježiša.
Existuje veľa prastarých božstiev starších ako biblický Ježiš, ktoré majú podobné až rovnaké prvky. Tu sú niektoré zo slnečno-saturnských božstiev hrajúcich úlohu v legendách podobných tomu Ježišovmu a uctievaných ľuďmi dávno predtým, než sme mohli niečo započuť o Ježišovi: Kršna v Hindustáne, Budha Sakia v Indii, Odin v Škandinávii, Salivahana na Bermudách, Osiris a Horus v Egypte, Crite z Chaldeii, Baal a Taut vo Fenícii, Zoroaster v Perzii, Bali v Afganistáne, Indra v Tibete, Jao v Nepále, Wittoba z Bilingonese, Attis z Frýgie, Tammuz v Sýrii a Babylone, Zoar z Bonzes, Adad z Asýrie, Deva Tat a Sammonocadam zo Siamu, Alcides z Théb, Mikado zo Sintoos, Beddru z Japonska, Thor u Galov, Hesus či Eros a Bremrillahm u Druidov, Cadmus z Grécka, Hil a Feta z Mandaites, Ischy z Formosy, Gentaut a Quetzalcoatl v Mexiku, Adonis z Grécka, Ixion a Quirinus z Ríma, Prometheus z Kaukazu, Mohammed či Mahomet z Arábie, Xamolxis z Trácie.

article_photo

Všetci títo takzvaní synovia Boží či proroci, až na nepatrnú hŕstku, pochádzajú priamo zo zemí obývaných či ovplyvnených národmi prichádzajúcimi z Blízkeho východu a Kaukazu.
Skúsme si napríklad porovnať postavu Ježiša Krista s postavou egyptského Hora. Príbeh o Ježišovi bol napísaný dvetisíc rokov dozadu, príbeh o Horovi päťtisíc rokov dozadu. Ježiš sa narodil panne zvanej Mária, Horus sa narodil panne zvanej Isis. Ježiš sa narodil 25. decembra, Horus sa narodil tiež 25. decembra. Ježiš sa narodil v Betleheme – ‚dome chlebu‘, Horus sa narodil v Annu – ‚mieste chlebu‘. Narodenie oboch postáv bolo označené hviezdou, ktorá dala znamenie trom múdrym mužom. Ježiš musel utiecť do Egypta pred kráľom Herodom, Horus musel utiecť pred Tyfónom. Obaja boli Svetlom sveta. Ježiš aj Horus boli ‚Dobrými Pastiermi‘. Obaja boli vyučovaní v chráme ako deti. Ježiš aj Horus boli pokrstení, keď mali tridsať rokov. Na loď s Ježišom nastúpilo sedem rybárov, na loď s Horom nastúpilo sedem ľudí. Obaja boli Baránkovia. Obaja mali dvanásť učeníkov. Obaja konali zázraky a chodili po vode. Ježiš vzkriesil z mŕtvych Lazara, Horus oživil El-Azur-a. Ježiš aj Horus boli stotožnení s krížom. Ježiš bol Kristom, Horus bol Krst. Ježiša pokúšal na hore Satan, Hora pokúšal na hore Set. Obaja mali kráľovskú krv. Príbehy oboch týchto postáv sú recykláciou starých babylonských mýtov.

article_photo

David Talbott, nadväzujúc na dielo vedca Immanuela Velikovského, zrekonštruoval prastarú konšteláciu planét v našej slnečnej sústave. Pred svetovou kataklizmou, ktorá sa udiala pred pár tisíc rokmi, dominoval našej oblohe slnečný Saturn. Pred Saturnom sa nachádzala žiariaca Venuša a pred ňou červený Mars. Na obrázku nižšie (úplne vľavo) vidíme, ako tieto tri telesá bolo možné vidieť zo Zeme. Panna-matka (Mária, alias bohyňa Isis, Semiramis, Ninkharsag atď.) predstavovala Venušu v tejto konštelácii. Je to bohyňa-matka, ktorá dala zrod božskému synovi.

article_photo

Medzi planétami v blízkom kontakte vznikala podlhovastá plazmová formácia podobná blesku. Tento útvar vznikal medzi Venušou a Zemou, pričom v strede medzi nimi sa nachádzal Mars. V staroveku plazmový útvar symbolicky predstavoval tzv. ‚kozmický blesk‘. Kozmický blesk sa stal božskou zbraňou. Bol to väčšinou meč, oštep, šíp či kyjak. Tento plazmový útvar predstavoval symbolicky aj kopiju osudu, ktorou bol Ježiš údajne prebodnutý.
Železná čepeľ tejto kopije sa vraj dodnes zachovala a má byť súčasťou niekdajších ríšskych korunovačných klenotov umiestnených vo Dvornej klenotnici. V roku 2003 bola čepeľ kopije skúmaná pomocou najmodernejších metód a bolo zistené, že bola vyrobená niekedy v ôsmom storočí nášho letopočtu; zlatá pošva spájajúca čepeľ bola vyrobená dokonca až v štrnástom storočí. Zdá sa, že kopija osudu je zámerne vyrobenou relikviou. Pravá kopija osudu totiž nikdy neexistovala.

article_photo

Planéta Mars dala za vznik archetypu starovekého boha-bojovníka. V starom Ríme ním bol boh vojny Mars. Ježišovi zapichol do boku kopiju osudu rímsky vojak, ktorý symbolicky predstavuje rímskeho boha-bojovníka Marsa. Pod krížom, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš, zvykne byť zobrazovaná ženská postava, ktorá predstavuje Venušu. Ježiš na kríži symbolizuje Saturn z dávnych dôb.

article_photo

Kríž je symbolom Saturna. Je to symbol hmoty a je súčasťou astrologického symbolu Saturna. Kríž dostaneme, keď rozložíme kocku. Kocku môžeme graficky znázorniť ako hexagon. Kríž = rozložená kocka = hexagon. Všetko sú to symboly Saturna. S hexagonom súvisí hexagram, ktorý je tiež symbolom Saturna.

(pokračování příště)

Komentáře

Ikona diskutujiciho Kája 2018-02-23 07:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zajímavá úvaha!

Ikona diskutujiciho wan 2018-02-23 11:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Takže Saturn bol a aj je ten zlý?…

Ikona diskutujiciho Alue 2018-02-23 11:40:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[2]:  No, ano. Proč a jak funguje saturnská symbolika, je v odkazované sérii v úvodu tohoto článku. Tahle série na ni tak trochu navazuje.

Ikona diskutujiciho armag 2018-02-23 12:22:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Saturn není ani zlý ani dobrý, to že na něm mají základny bytosti, které mají obrovský vliv na Zemi je jiná věc.

Ikona diskutujiciho Verča 2018-02-23 12:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Davis Talbott je úžasný, za tento článek moc děkuju!!

Ikona diskutujiciho jintrovert 2018-02-23 12:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Další z řady hlubokých a pravdivých vhledů-radost číst…Ano náš "sektor stvoření" nebo jak bych to řekl,se v současné době nachází v podstatě na vrcholu doby temna/největšího úpadku,který trvá dle většiny pramenů cca posledních 13tisíc let,od velkého kosmického kataklyzma(bitvy),ale to není nic nového že…A přesně jak stojí v článku-jádrem "agendy temné strany/soupeřů" je chytit lidské vědomí(8)jak je krásně v textu popsáno,lapit ducha či prostě lidově "zdrbat hlavu" :-) Poděkování za to,že hledajícím lidem zprostředkováváte tak kvalitní informace ;-) Jsou to taková zrnka zlata v bahně nejrůznějších pseudo ducHoven.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-02-23 13:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[6]:  Ano taky si myslím. Je jen velmi málo lidí kteří mají takové znalosti a takový úžasný vhled, jako právě tento autor. Jeden z mála co tupě neopisuje od ostatních, ale má svá vlastní data. Víc takových bytostí bych si prosila….

Ikona diskutujiciho Firzen 2018-02-23 16:42:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hmm, takže pokud Ježíš = Saturn, a zároveň "Ježiša pokúšal na hore Satan", pak platí, že Ježíše pokoušel na hoře Ježíš. A zároveň Saturn pokoušel na hoře Satana. Zajímavé :D

Ikona diskutujiciho Alue 2018-02-23 21:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[8]:  Ty jsi z článku nepochopil, že Ježíš je fiktivní bytost a příběh jeho života je uměle vytvořený podle pradávného společného mustru?

Ikona diskutujiciho peta 2018-02-24 02:26:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

ahoj alusko..rad bych sem ti zde preposlal odkaz z yutubu od jar.duska -nadherna zelena…ale neumim to poslat-jsem trosku starsi.. a pod tim jeho povidanim je tam prave ten odkaz na ten film…je sice z titulkama ale prave na to koukam…-je genialni pro neprobuzene…-realnejsi nez celodenni prednaska….tak toto bych dal do skol jako -povinne- pokud uznas za vhodne -dej ten filmik sem pro ostatni kteri ho jeste nevideli…. predem diky!!!! peta O_O

Ikona diskutujiciho Alue 2018-02-24 09:39:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[10]:  Nemusíte, ten film znám, i je tu o něm článek, co vyšel před řadou let 🙂 Je hodně dobrý.

Ikona diskutujiciho Firzen 2018-02-24 12:08:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]: Nepochopil. Nejsem si jisty, zda lze jen tak rict, ze Jezis je jen mytus. Mas k tomu nejake dukazy? Pokud by byl Satan tak mocny, ze by mel pod palcem vsechny velke guru a i nabozenstvi odvozene z jejich uceni, tak si myslim, ze by pro nej nebylo nic snadnejsiho, nez vsechny ty, kteri jeho tajemstvi prokoukli hned zabit. Nemyslis? Nejak se mi to proste nezda. :-)

Ikona diskutujiciho BED 2018-02-24 12:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mne Ježiš tak ako  ho použili nereže. Skôr verím, že to bol vysokovibračný jedinec, možno z tých Plejád, prirodzene fungujúci na láskavosti,empatii ku životu. – Nehodil sa do hry mocným. – Už vôbec nechápem čím,ako, prevzial "hriechy sveta" a "spasil" svet. – Ak mal úlohu od svojho pána, naučiť niečo ľudí, svojim príkladom uznám jeho podiel. Ale tým, že sa dal ukrižovať zdúchol z misie. – A vôbec, načo je šprtať sa v tom čo bolo, nebolo, za siedmimi horami :-) "Nepozeraj dozadu, lebo zakopneš na ceste vpred".

Ikona diskutujiciho Kuník 2018-02-24 19:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[9]::Je to dost imaginární 🙂 nicméně asi jde o to, že Ty sám by ses měl rozhodnout. Ne o to, že to rozhodne někdo za Tebe tím, že tu druhou stranu popraví 🙂

Ikona diskutujiciho BED 2018-02-24 23:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dávnejšie som objavila tento článok , dovolíš Alue pridávam ho. Myslím, že obohatí tému.

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek