Kdo je doopravy Ježíš Kristus? Lidstvo neví, k čemu se modlí! / 2.díl

25.2.2018 v Symbolika 6

2.díl

article_photo

Tŕňová koruna je symbolom svetelných/slnečných lúčov prastarého Saturna. Koruna = ‚crown‘ po anglicky. Slovo crown je odvodené od slova Kronos. Grécky boh Kronos = rímsky boh Saturn.


article_photo

Golgota – miesto, na ktorom bol údajne Ježiš ukrižovaný, má tvar lebky. Pôvodným označením tohto miesta bolo Calvariae Locus v latinčine, čo znamená v preklade ‚miesto lebky‘. Lebka reprezentuje smrť. Saturn je ‚slnkom smrti‘. Lebka je symbolom Saturna. Golgota symbolicky odkazuje na pána smrti Saturna.

article_photo

Eucharistia (pozn. Alue: hostie, ten oplatek bez chuti), kedy sa konzumuje chlieb a víno symbolizujúce telo a krv Ježiša Krista, má pôvod v kanibalskom rituáli, kedy sa jedli skutočné zvieracie a ľudské obete a pila sa ich krv (to sa robí v tajných spoločnostiach dodnes). (pozn. Alue: .. ale když jsem se jako malá ptala babičky, jestli jí nepřipadá trochu divné, že na mši symbolicky pojídáme Ježíše, tak mi řekla že je to jenom symbol abychom taky byli svatí.. Dobrá blbost. Symbolika kanibalismu je naprosto nepřehlédnutelná a zjevná, ale když je člověk dost ovečka, přehlédne všechno, když se mu to nehodí do krámu.)

article_photo

Ježiš vstal z mŕtvych. V okultnej sfére máme symbolický saturnský rituál smrti a znovuzrodenia, kedy sú adepti tajného učenia zasväcovaní do mystérií.

article_photo

Ježiš podľa legendy navracal zrak slepým. V starovekých školách mystérií musel novic odmietnuť svoj starý spôsob života. Robilo sa to tak, že mal zaviazané oči alebo sa nachádzal v temnej komore, ktorá symbolizovala neprítomnosť Svetla. Táto neprítomnosť Svetla predstavovala nevedomosť, temnotu vedomia. Nasledovalo symbolické znovuzrodenie, kedy adept vyšiel z temnoty a uvidel svetlo symbolizujúce ‚osvietenie‘, vedenie, poznanie. Túto tradíciu, ktorú symbolicky reprezentuje Ježišove uzdravovanie zraku, prevzali napríklad rosekruciáni či slobodomurári, okultné spoločnosti zasvätené kultu Saturna.

article_photo

Dvanásť učeníkov Ježiša odkazuje na dvanásť ‚slnečných‘ lúčov Saturna – Čierneho slnka, slnečného kolesa, ktoré vidíme zobrazené na symbole nižšie. Tento symbol sa stal súčasťou nacistickej symboliky – nacisti sa intenzívne venovali okultizmu a uctievaniu Čierneho slnka.

article_photo

Dvanásť saturnských lúčov sa viaže k dvanástim znameniam zvieratníka. Čierne slnko býva zobrazované v centre zverokruhu. Saturn je prvotné hermafroditné božstvo času zvané Protogonus, ktoré sa obklopuje všetkými znameniami zvieratníka.

article_photo

Dvanásť bolo učeníkov. Ježiš bol ich učiteľom. Tvorili trinásťčlennú skupinu. Trinásť je v okultizme číslom smrti. V Rider-Waitovom tarote na tarotovej karte Veľkej arkány s názvom Death (Smrť) vidíme Saturn v podobe ‚jazdca smrti‘, a máme tam ‚slnko‘ medzi dvomi stĺpmi – to je okultné symbolické zobrazenie Saturna. Na obrázku vidíme kňaza, ktorý sa ku Smrti modlí.

article_photo

Ježiš sa mal narodiť v decembrovom období, kedy sa v starovekom Ríme oslavovali sviatky zvané Saturnálie. Konali sa na počesť boha Saturna. Ľudia sa neviazane zabávali; obdarúvali sa najmä sviečkami, ktoré symbolizovali svetlo. Bohovi Saturnovi sa na jeho počesť vykonávali obete. Pôvod v týchto sviatkoch majú dnešné Vianoce, jeden z najvýznamnejších kresťanských sviatkov zasvätených Ježišovi Kristovi.

article_photo

Symbol ryby, s ktorým sa Ježiš spája, je obraznou reprezentáciou gréckeho slova Ichthys, ktoré sa používalo ako akronym pre slovo Iesous = Jesus (Ježiš). Rybí bohovia boli stotožňovaní so Saturnom. Kresťanskí kňazi nosia rybie čapice.

article_photo

Ježiš je Božím Synom. Saturn je ‚Synom Nebies‘. Syn sa povie po anglicky son, a son = sun (slnko).

article_photo

V Biblii sa píše, že Ježiš sa na vysokom vrchu pred svojimi učeníkmi „premenil: tvár sa mu zaskvela sťa slnko a rúcho mu zbelelo ako svetlo.“ Saturn = slnko = Ježiš.

article_photo

V časoch skorého kresťanstva sa vravelo: „Christus verus Luciferus“, teda že „Kristus je pravým Luciferom“. Lucifer = Svetlonos = Saturn. Ježiš Kristus = Lucifer.

article_photo

Okolo dvadsiateho piateho marca sa v starých časoch poskytoval obetný dar bohovi žatvy v podobe jahniatka – baránka, aby bol boh uspokojený a zaistil ľuďom dobrú úrodu. Bohom úrody bol Saturn.

article_photo

Ježiš premenil vodu na víno rovnako ako Dionýzos, starogrécky a starorímsky boh vína; víno symbolizuje krv obete. Dionýzos bol nazývaný aj Bacchus či Iacchus. Narodil sa 25. decembra panne rovnako ako Ježiš. Bol považovaný za ‚Spasiteľa‘. Keď zomrel, bol po troch dňoch vzkriesený a vystúpil na nebesia. Bol považovaný za Baránka. Iacchus = Iesous = Jesus (Ježiš). Dionýzos býva spájaný so Saturnom.

article_photo

Kristus sa obklopoval deťmi rovnako ako Kronos/Saturn. Saturn pohltil svoje ‚deti‘, t.j. vesmírne telesá pri kozmickej kataklizme.

article_photo

Medzi Pastierov patrili okrem Ježiša napríklad hinduistický bohočlovek Kršna či grécky boh Pan. Pan dal za vznik čertovi, Satanovi. Pan sa obklopoval deťmi. Kršna a Ježiš sú tou istou osobou s takmer totožnými znakmi.

article_photo

Francúzsky okultista Eliphas Lévi o Ježišovi Kristovi povedal, že „Egypt ho [Ježiša], ešte spiaceho pri Isidinom prsníku, uctieval pod menom Horus, India ho nazývala Kršnom a kládla ho k prsiam Devaki, druidi postavili sochu panne, ktorá mala rodiť.“

article_photo

Pred Ježišom bol v Ríme a v Perzii uctievaný solárny boh Mithra, ktorý sa mal narodiť 25. decembra. Bol taktiež známy ako Pastier, aj ako Mesiáš a Spasiteľ, mal dvanásť žiakov a robil zázraky. Bol Baránkom, Cestou, Pravdou a Svetlom. Počas jarnej rovnodennosti bol vzkriesený po tom, čo bol tri dni mŕtvy. Mithrovi bola zasvätená nedeľa a rituály kultu Mithry zahŕňali krst, eucharistiu a jedenie posvätného pokrmu pozostávajúceho z chlebu, vína a vody. Na obraze v rímskych katakombách je Mithra zobrazený ako dieťa, ktoré sedí v lone svojej matky. Božstiev, ktoré majú totožný životný príbeh ako tento, je veľa.

article_photo

Ježišova sprievodkyňa Mária Magdaléna Ježišovi v Betánii pomazala telo. Ježiš je Mesiáš (hebr. Messiah) = v preklade ‚pomazaný‘.

article_photo

Keď Ježiš na kríži skonal, ‚slnko‘ sa zatmelo a nastalo zemetrasenie a pohroma na Zemi. Tento jav symbolicky predstavuje kozmickú kataklizmu, ktorá nastala pred pár tisíc rokmi. Odvtedy je Ježiš alias Saturn mimo zraku verejnosti a dostal sa do tajného pôsobenia. Saturn zmizol z oblohy, Ježišove telo sa vyparilo preč. Zjavil sa iba hŕstke Vyvolených, ktorým dal inštrukcie, ako oblbovať ľudstvo náboženskými báchorkami vedúcimi k jeho uctievaniu.

article_photo

„Mám kľúče od smrti a podsvetia“, povedal Ježiš. Opäť tu máme motív smrti.

Kristus povedal: „Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, poznáte i Otca, lebo kto vidí mňa, vidí i Otca.“ Ježiš (Syn) = Nebeský Otec = Saturn. Je to tá istá ‚osoba‘.

Boh je trojjediný. To znamená, že je Otcom i Synom i Duchom Svätým zároveň. Kresťanským Bohom, rovnako ako židovským je Hospodin, ktorým je Saturn. Saturn teda predstavuje všetky tri osoby. Je Nebeským Otcom, Božím Synom i Svätým Duchom. Ježiš mal dar krstiť Duchom Svätým. Krst súvisí s ‚pomazaním‘.

Ježišovi sa zvykne dávať prívlastok ‚Pán‘. Pánom sa zvykol označovať sumerský boh Enki. Enki = Saturn. Pán je Adonai = Saturn.

Zo Svätého písma vyplýva, že Ježiš bol egoistický parchant, ktorý druhých nabádal k uctievaniu Boha Saturna. Ak ho neprijmú, bude zle.

article_photo

Ježiš mal pochádzať z Nazaretu, ktorý v dobe jeho údajného pôsobenia neexistoval. Nie sú o ňom zmienky v žiadnych detailných rímskych záznamoch, písomnostiach, knihách či dokumentoch. Označenie ‚Jesus Nazarene‘ (Ježiš Nazaretský) sa nevzťahuje k Nazaretu, ale k tajnej okultnej spoločnosti Nazarénov. Nazaréni stoja za vznikom kresťanstva.

Kristus bol vraj ukrižovaný spolu s dvomi zlodejmi. Nebolo zvykom ľudí ukrižovávať za krádež. Ježiš by mal byť za svoje ‚rúhanie‘ podľa zvyklosti ukameňovaný Židmi.

Pilát Pontský, rímsky prefekt provincie Judea, si vraj umyl ruky, aby sa zbavil svojej zodpovednosti za smrť Ježiša a vydal ho verejnosti. Podľa Biblie to mal byť vtedajší rímsky zvyk vydať vinníka verejnosti, ale v skutočnosti žiadny taký zvyk neexistoval.

O existencii Ježiša povedal Dr. Bart Ehrman, profesor náboženských štúdií na University of North Carolina at Chapel Hill, toto: „V celom prvom kresťanskom storočí nebol Ježiš spomínaný jediným gréckym alebo rímskym historikom, náboženským učencom, politikom, filozofom či básnikom. Jeho meno sa nevyskytuje v jedinom zápise a nebolo nikdy nájdené v jedinom zlomku súkromnej korešpondencie. Nikde.“ Neexistujú žiadne dôveryhodné dôkazy o existencii Ježiša z mäsa a kostí, žiadne archeologické dôkazy, písomné ani iné. Pretože je to len symbolika.

Viac ako štyridsať zapisovateľov zaznamenávalo udalosti v oblasti, v ktorej mal Ježiš údajne pôsobiť, ale žiadny z nich ho vo svojich prácach nezmieňuje. Prvé zmienky o postave Ježiša sa objavujú až neskôr. Všetko, čo tu o Ježišovi a jeho príbehu máme, sú texty Levitov a príbehy Evanjelií v ich rôznych verziách, ktoré sú výmyslom vynájdeným za úmyslom vytvorenia náboženského väzenia.

(pokračování příště)

Komentáře

Ikona diskutujiciho Verča 2018-02-25 15:48:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Super článek, moc děkuji Aluško, tohle čtení mě vážně baví..a musím smeknout před badateli, kteří se dívají na věci z úhlu, co by mě vůbec nenapadlo..úžasní lidé s otevřenou myslí!

Ikona diskutujiciho Sibyla 2018-02-25 19:18:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Všechno ve vesmíru je cyklické. Samozřejmě, ty cykly se mírně liší, je to spíš taková jemná spirála, nicméně prostě neustále kratší či delší cykly kopírují ty předešlé.

Ikona diskutujiciho jirik 2018-02-26 15:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

trochu tématické

Ikona diskutujiciho Lu-Aquarius 2018-02-26 22:50:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdo je doopravy Ježíš Kristus? To je zajímavá otázka. Během svého života jsem se setkal s mnoha pohledy na Ježíše Krista a podívám-li se na něj z pohledu, jaký princip přináší, tak je to o pravdivosti života i smrti a cesty jak jít dál a neustrnout. Žel roztočilo se během dvou tisíc let kolem této osoby takové divadlo, že to mnohé odradilo a jiné zas fanaticky přitáhlo… Církev a sekty, které si vzaly Krista za svého předvedly své… Do jaké míry je Ježíš Kristus fiktivní a do jaké míry skutečný, to záleží na každém, jak tento princip v sobě vnímá. Zajímavé je, že v prvních stoletích ve víře v něj umírali jeho stoupenci často krutou smrtí, kdy byli pronásledováni krutými římskými císaři. Paradoxně se po několika stoletích stal Řím a Vatikán hlavním centrem křesťanství… Za povšimnutí stojí, že žádný z originálních spisů Nového zákona nepochází přímo z doby, kdy Ježíš žil a byl umučen, ale až desítky a stovky let poté. Setkal jsem se i s myšlenkou, že vše bylo vykonstruováno několika lidmi s jistým záměrem někdy kolem třetího století n.l. podobně jako osoba Mohameda. V té době kdy vznikal islám, vznikalo i křesťanství v Římě… Trochu mě překvapila myšlenka v uvedeném článku od Alue, že Ježíš Kristus a Lucifer jsou jedna a táž osoba. Neřekl bych 🙂 Zatímco Ježíš Kristus představuje syna milujícího Otce, tak Lucifer představuje syna, který Otce moc v lásce nemá a stojí spíše na straně Matky – mater – materie a materialismu… hmotě, které dává umělý lesk a světlo. Dále je v uvedeném článku zmíněn Saturn a princip smrti a omezení… toto je z astrologického pohledu v pořádku, protože v astrologii je právě planeta Saturn principem omezení, smrti, karmy, osudu a časoprostorových limitů. Nemyslím si, že by bylo úplně v pořádku, kdyby smrt zmizela z povrchu Země… Nic, co by se zde urodilo a narodilo, kdyby nezahynulo a nezetlelo, jak by to tady vypadalo? 🙂 Ježíš Kristus symbolizuje ve svém principu život i smrt, proměnu ve smrti a vzkříšení k novému životu, plnějšímu a smysluplnějšímu, prozářenějšímu pravým poznáním a skutečným odpuštěním. Jestli si tento princip někdo vymyslel, aby chytil do sítě duše toužící po vysvoboditeli a Mesiášovi, nebo naopak tento princip probudil v lidech touhu po opravdovém životu beze lží a klamu, to je myslím ponecháno na každém z nás. Pán s vámi! 🙂

Ikona diskutujiciho BED 2018-02-27 18:36:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Poznáte sektu , vznikla v Kanade, zakladal akýsi Franche, sú vydané knihy po celom svete, Smer-sekta sa volá "Druhý príchod Ježiša Krista". Skúsim cez  youtube ?

Ikona diskutujiciho all-is-magic 2018-03-04 15:02:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Hm, no jo, to si nesu pěkné zatížení, když jsem narozena 25.12. :D

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek