Konstruktivní a ochranné symboly v praxi 1.díl: Slunce a měsíc / Doporučuji

3.4.2018 v Symbolika 53

Na tento článek jsem se těšila 🙂

Častěji se setkáváme s články, které varují před destruktivními symboly, či před nebezpečnou metodou, kterou většinou tyto destruktivní symboly doprovázejí. Tyto znalosti jsou velmi důležité, protože když je člověk pojme zavčas, je poté schopen vyhnout se mnoha nebezpečím a problémům jak na poli komerční ezoteriky, tak i v běžném životě. Je poté zcela logické, že se množí dotazy na ukázky konstruktivních symbolů. Nedávno byla jejich ochutnávka v Zápisníčku, ale jelikož je to téma pěkné, zajímavé a symbolů je více, rozhodla jsem se věnovat tomu článek zvlášť.

Dnes si tedy ukážeme některé běžně známé symboly, které jsou konstruktivní a které mají ve vztahu k člověku ochranný charakter.

A teď pozor: Občas slyším argument, že nějaký symbol můžeme chápat několika způsoby a že záleží na úhlu pohledu, jak ho vidíme. Je a zároveň není to pravda.

Každý existující symbol má konkrétní a naprosto jasnou rezonanci, energii a účinek, které jsou dané a jejich orientace se nezmění podle toho, jaký na ně má člověk názor. To je nesmysl. Zároveň však platí, že tato daná konkrétní rezonance má jasný a daný vliv na různé druhy bytostí. V kostce řečeno, konstruktivní symboly dělají dobře konstruktivním bytostem a destruktivní symboly dělají dobře destruktivním bytostem. Člověk je primárně bytost konstruktivní, která je živá a zdravá ze světla, vody a lásky. Pokud tedy napíšu, že daný symbol je konstruktivní, myslím tím, že daný symbol je konstruktivní ve vztahu k člověku. Neberu v tu chvíli v úvahu bytosti, které mají destruktivní polaritu, na které by ten samý symbol působil destrukčně. Vše má velmi jednoduchou a jasně danou logiku.

Existují i lidé, kteří rezonují na destrukci a jejich vnímání je tedy otočené přesně naopak. Žádný člověk se destruktivním nerodí, ale pokud má křivý charakter a ubližuje druhým bytostem, jeho původní polarita se může změnit, takový člověk poté vnímá konstruktivní věci destruktivně a destruktivní věci konstruktivně. Takové lidi však neberu v úvahu, když píšu o konstruktivních a destruktivních symbolech. Vždy mám na mysli výchozí bod člověka, kdy člověk je bytost jasně konstruktivní a tedy symboly, které na něj působí dobře, jsou jasně a konkrétně definovány.


SLUNCE

První konstruktivní symbol pro člověka je sluníčko. Sluníčko na obloze nám dává teplo, světlo a fotony které vyzařuje, nám předávají data pro opravu našeho organismu a také vytváří na povrchu naší kůže vitamín D. Rovněž je i symbol sluníčka konstruktivní. Symbol slunce je symbol věčného a nezničitelného života. Když chcete sluníčko používat pro své účely, můžete ho nosit například jako ozdobu na špercích, můžete si sluníčkem ochránit projekt na kterém vám záleží a můžete si sluníčko klidně namalovat na dům. Co označíte symbolem sluníčka, je navždy chráněno. Pokud vy sami jste nositelem sluníčka, jste chráněni konstruktivní silou vesmíru a pokud vás někdo bude chtít zničit, nebo vám jiným způsobem ubližovat, sluníčko obrátí tuto destrukci plnou palbu proti člověku, který to na vás vyslal. Jako kdyby na vás někdo střelil laserem a ten laser se odrazil proti slunečnímu štítu a zasáhl zpátky toho, kdo to vystřelil. Je to naprostá ochrana vás a kdo by vám přál zlo, poslal by ho sám na sebe.

Nikdy neničte, ani neútočte na nic, co je označeno symbolikou slunce, protože vás toto slunce zničí vaší vlastní destrukční energií. Buď jste pro danou osobu nebo projekt či firmu milí, přejete jí dobro a jste na ni hodní, tehdy vám sluníčko bude vracet dobro, nebo jděte sluníčku raději z cesty, pokud byste mu chtěli přát zlo a zkázu. Poslali byste to zlo jenom sami na sebe a sluníčka se to nedotkne.

Aby však symbol sluníčka fungoval správně jak má, je potřeba, abyste použili symbol, který v sobě neobsahuje jiné destruktivní prvky. O těch už jsem psala mnoho a jistě víte o čem je řeč. U sluníček se často vyskytují například levotočivě orientované paprsky, kdy lidé mají problém rozeznat co se točí doleva a co doprava a také u sluníček někdy můžete potkat různé kudrlinky, které mají tvar šestek. Taková sluníčka mají vyrušený konstruktivní účinek, nefungují a není dobré je používat.

Příklady nevhodných sluníček, která nefungují, vypadají takto:

toto sluníčko je levotočivé

levotočivé s šestkami

levotočivá spirála je také špatně.

Pokud byste rádi použili symbol sluníčka a nejste si jistí, používejte pokud možno sluníčka bez dodatečné symboliky a použijte paprsky, které nemají žádný směr točivosti, které jsou zkrátka rovné. To můžete vidět například na logu Aluška.org, kde jsou paprsky ve tvaru trojúhelníčku, sluníčko se tedy nikam netočí a nikdo nemusí řešit, jestli je to doleva nebo doprava. Zůstává symbolika slunce jako taková, a je to ideální jednoznačný stav. Pokud počítáte paprsky, zvolte raději lichý počet, než suchý. Tady je jich 9. Devítka je nejvyšší číslo a rozkládá se na 5 a 4. Nic není náhoda.

Vyloženě pravotočivé sluníčko můžete vidět v logu webu tadesco.cz, které má pravotočivé paprsky a mile se usmívá. Úsměvy na sluníčkách jsou v pořádku a mohou být. Obecně je vhodnější pěkně vykreslený obličej, než holý smajlík se dvěmi tečkami místo očí a obloučkem místo úst… ale když budete mít na sluníčku roztomile udělaného smajlíka, svět se kvůli tomu taky nezboří.

i toto je dobré

Vždy dbejte na to, aby bylo vaše sluníčko světlé, ideálně hezky žluté. Vyhněte se symbolice temného slunce. Každý systém má duální charakter, otočením daného symbolu získáváte opačnou polaritu. Mám na mysli okultní symbol Black sun, který je naopak ničivý a destruktivní. O black sun byla v rubrice o symbolice celá série.

MĚSÍC

Měsíc se sluníčkem souvisí. V základu to není destruktivní symbol, i když je tak některými lidmi chápán. Měsíc souvisí s ženskou cykličností a svit úplňku pomáhá ženám synchronizovat menstruaci. (Přečtěte si knihu Rudý měsíc, kde je toho o ženě a ženském vztahu k měsíci popsáno velmi mnoho) Slunce je projevený potenciál, měsíc je skrytý potenciál. Slunce je aktivní, mužské. Měsíc je pasivní, ženský.

Pokud se ženě symbol měsíce líbí, může ho používat. Zejména kombinace obou symbolů slunce i měsíce, ukazuje dualitu a rovnováhu v přírodě, den a noc.

toto je velmi dobré, i s těmi čtyřmi hvězdičkami v základu

i toto je možná forma

ok

ok

Dejte si však pozor, aby měl měsíc vždy orientaci takovou, jakou má mít v přírodě, to znamená že je v úplňku, nebo může přibývat, nebo ubývat. Jeho orientace je vždy svislá.

tohle ano

tohle taky ano

Pokud byste symbol měsíce otočili naležato, měníte tím jeho polaritu. Každý systém je duální, otočením měsíce do opačné polarity získáváte destrukční potenciál.

tohle ne!!

Měsíc je symbol neprojeveného skrytého potenciálu, který v kombinaci se sluníčkem přechází do světla, života a konstrukce. Tak jako je v každé ženě skryt potenciál dát život mnoha dětem, a záleží na ženě, jestli ho projeví, nebo neprojeví. I tvůrčí kreativní síla žen, jejich zesílené intuitivní vnímání, je forma konstruktivního projevu jejich skrytého ženského potenciálu. Prakticky každá žena to má v sobě, darovat život, udržovat život, chránit život. Toto se projevuje různými způsoby. Nejčastěji touhou po miminku, milující péčí o děti, nebo angažovanost z útulcích, záchranných stanicích, dětských domovech. Ženy mají obecně sklon chránit živé, pomáhat, milovat a tvořit. Bez ohledu na to, jestli mají svoje děti nebo ne, pečují o živé tvory, ať jsou jejich nebo nejsou, ať je to človíček, zvířátko, nebo květina. Proto bývají ženy nadšené zahradnice a pěstitelky, proto také milují květiny, proto poznáte domečky kde žije žena podle toho, že mají udržovanou kvetoucí předzahrádku.

Žena není agresivně aktivní, žena působí spíše formou tiché nezjištné akce. Neřve na celou ulici ,,HELE JAKÝ MÁM HEZKÝ KYTKY PŘED BARÁKEM!!“ pěstuje je tiše, s láskou, když někdo záhonek pochválí, je ráda, ale pro pochvalu to nedělá. Dělá to pro svoji radost, protože tím ventiluje svůj tvořivý potenciál. Stejně tak se ventiluje, když pečuje o cokoliv jiné živé, či když udržuje domov čistý, uklizený, když vaří pro svou rodinu. Klasické rozdělení rolí, kdy muž chodí do práce kde musí uplatnit aktivní ostré lokty a žena doma pečuje o děti a zahrádku, souvisí také s přirozeným ženským chováním. Většina žen nechce vykopnout díru do světa pořádnou kanadou s hrubou podrážkou, většina žen chce stvořit něco krásného a pak o to chce pečovat. S tím je spojena symbolika měsíce.

Pokud žena svůj skrytý potenciál neuplatní a nevyventiluje, může se to zvrtnout do destrukce a působit proti ní. Může se z ní stát protivná zlá slepice, která se s nikým nesnese, nebo mužatka. Přijetí ženství, jemnosti a jeho uplatnění v každodenním životě, je zcela klíčové pro zdravý duševní život ženy. Když nemá o co pečovat a co milovat, žena uvadne jako nezalitá květina… na tomto principu se dá pochopit i to, kdy maminky kterým vyrostly děti a už se odstěhovaly, trpí samotou, než si pořídí domácí zvířátka, aby bylo doma zase veselo a aby měly do koho investovat svoji péči a lásku.

Pozice měsíce jako v přírodě, je konstruktivně orientovaný skrytý ženský potenciál. Měsíc souvisí s věcmi skrytými a tajemnými, tak jako je skrytá a tajemná žena. Zatímco mužské pohlavní orgány jsou vnější, zjevné a na oko viditelné, ženské pohlavní orgány jsou skryté, světu neviditelné.

Souvisí s tím i odlišnosti v ženské a mužské sexualitě, kdy žena potřebuje čas, vhodnou atmošku a musí být citově angažovaná aby měl její skrytý potenciál čas a prostor na to se projevit, zatímco muž může prakticky kdykoliv, hned a nemusí dokonce nutně cítit lásku. Tyto odlišnosti jsou zcela přirozené.

(pokračování příště)


© Alue K. Loskotová, www.Aluska.org

Líbí se vám tento článek? Napište mi svůj názor do diskuze a nezapomeňte ho sdílet se svými přáteli. Děkuji!

Komentáře

Ikona diskutujiciho Ondřej 2018-04-03 03:14:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Je počet paprsků lichý nutný, nebo je to spíše podřadné? Rád bych to nosil na krku a našel jsem pěkné světlé pravotočivé slunko jenže má 12 paprsků, tady příkládám odkaz https://www.zbozi.cz/hledani/?q=privesek%20slunce&strana=3 je fakt moc pěkné a hrozně rád bych si ho pořídil :-| tak nevím. Jinak moc děkuju za tenhle článek, konstruktivní symbolika mě hodně zajímá a v tom co je konstruktivní a co je destruktivní nejsem ochoten věřit nikomu jinému, takže jsem moc rád že teď znám aspoň nějaký základ konstruktivní symboliky a můžu ho použít ;-) 8-O

Ikona diskutujiciho Alue 2018-04-03 08:59:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[1]:  …. je to podružné, ale zrovna 12 bych nekupovala. 6+6 je 12.

Ikona diskutujiciho Gabby 2018-04-03 09:51:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mne to přijde pravotocive to slunce, co ma byt levotočivé. Jak to poznat? Mas o tom nejaky clanek?

Ikona diskutujiciho Ayeri 2018-04-03 10:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Taky jsem se těšila 🙂 ten symbol měsíce a slunce v jednom, muž a žena spolu, je můj úplně nejoblíbenější symbol. Měla jsem ho na přívěsku a nosila roky, dokud se neodřel, kreslila jsem to všude na všechny sešity, na papíry, když jsem měla v dospívání tu fázi, kdy jsem chtěla tetování, měla jsem jasno, že by to byl tenhle motiv. Vlastně kdyby na to někdy došlo, pořád si ho vyberu. Kdybych měla někdy vlastní značku a logo, bude tam mít své místo. Tenkrát jsem o symbolice měla pár základních a často chybných znalostí a tak dlouho jsem pátrala po významu až jsem ho našla. Slunce splývající s měsícem ve vzájemné lásce mě provází už někdy od 15ti, strašně se mi líbí a nedám na něj dopustit 🙂

Ikona diskutujiciho Gabby 2018-04-03 10:33:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[4]: Moc dekuji. Urcite o konstruktivnich symbolech udelej vic dilu 🙂

Ikona diskutujiciho Gabby 2018-04-03 10:38:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Kdyz se podivam na to slunce na spodni paprsky tak to vidim, tak jak pises, ale horni paprsky me matou. Zajimave :D

Ikona diskutujiciho Helene 2018-04-03 11:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Jéé děkuji moc za tenhle článek. Hnedka vím co si pořídím za řetízek :).

Ikona diskutujiciho sagali 2018-04-03 11:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Opäť raz veľké ĎAKUJEM za poučný článok a chcem poprosiť o napísanie článku na tému JA SOM….ako to Ty vidíš. Ďakujem ♥

Ikona diskutujiciho Verča 2018-04-03 13:17:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

já teda nevim, je to trochu od tématu – ale proč tedy zdravé čakry rotují ve směru hodinových ručiček? vyměřovala jsem je na 10kách, možná stovkách lidí a zdravá čakra v praxi rotuje vždycky po směru ručiček, bloklá skoro vždycky elipsovitě a proti směru. A čakra je konstruktivní, nadechuje a vydechuje energii z těla do těla, pokud funguje zdravě. Taky někdo někde píše, že u žen a u mužů se každá čakra točí na jinou stranu – to je kardinální kec:-)

Ikona diskutujiciho :) 2018-04-03 14:19:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Perfektni clanek! Tesim se na dalsi ??

Ikona diskutujiciho BED 2018-04-03 14:35:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Pekný článok. Moja ženská starostlivosť o blaho druhých? Haha – už som mala rozvodové konanie a stále som v obchodoch hľadala ty správne rifle pre bývalého. Zo symbolov radšej slnko. – Pripomenula som si Vianoce v UK, kde domácí nakúpil všetky možné symboly z tenučkej medi, pomerne veľké cca 7 cm, bol mesiac i slnko a  bolnimi  ozdobený stromček. A ešte medzi to biele ruže.

Ikona diskutujiciho armag 2018-04-03 15:46:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Já bych řekl, že to zbytečně dramatizuješ, protože symbol má význam tehdy, když mu přikládáš důležitost.

Ikona diskutujiciho aston 2018-04-03 17:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

To je tak skvělý článek i série moc za ni děkuji!!!

Ikona diskutujiciho Andi 2018-04-03 18:09:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho Alue 2018-04-03 19:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[15]:  no mohl by, ale asi ne v téhle sérii

Ikona diskutujiciho Veronika 2018-04-03 19:37:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za článek. S tím ženstvím je to pravda, spoustu žen rozkvete po tom,co mají dítě. Těším se na další článek.

Ikona diskutujiciho aston 432 Hz 2018-04-03 21:07:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Doplnění: Musím říct, že se mi mimořádně tento článek líbí, obzvlášť protože jsi zahrnula obě polarity – slunce i měsíc a dokonce jsi to spojila s mužskou a ženskou podstatou. Žena neřve na celou ulici, že má pěkný kytky před barákem, muž může kdykoliv, žena potřebuje tajemnější/specifičtější prostředí a muž může vždycky… Krása 🙂 nenapadlo by mě to spojit takto dohromady.

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-04-04 02:52:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

… A to já zrovna odmalička chtěla "vykopnout díru do světa tvrdou kanadou", jen nemusí být zas tak tvrdá, aby náhodou někomu neublížila :-D Já osobně si přijdu jako dynamická kombinace mužské i ženské energie, mám to tak i v nativním horoskopu(planety, které aktivují i onu aktivní mužskou energii), ale děti chci a mužatka rozhodně nejsem. Naopak jsem často ženštější než moje kamarádky, miluju šaty, sukně a pěkné účesy. Jen vím, že celý život strávit zoráváním zahrádky a umýváním nádobí bych vážně nechtěla, mám větší plány – tím ale nechci říct, že je na onom zprofanovaném "bytí doma" něco špatného, však je kolikrát pěkně náročné postarat se o rodinu a je to taky velmi záslužná práce.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-04-04 08:16:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[17]:  Taky. Ale děje se to v závislosti na její povaze u péče o cokoliv, na čem jí záleží. Některé se zažerou do výchovy, jiné mají zahradu, jiné chovají psy, jiné píšou knížky, ale systém je stejný.

Ikona diskutujiciho Alue 2018-04-04 08:25:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[19]:  Zkusila jsem si nativní udělat a nesedí. A to přitom znám i čas narození :D

Ikona diskutujiciho Gray 2018-04-04 09:43:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Super článek. :-) Měsíc momentálně důkladně studuji a je naprosto geniální, jak je synchronní se zemí a člověkem – když měsíc dorůstá, země vydává a člověk je nastaven na přijímání, když měsíc ubývá, země absorbuje a člověk je nastaven na vydávání. Kdo má svou zahrádku a pracuje na ní v souladu s lunárními cykly ví, o čem mluvím. A tím, že máme čtvero roční období to můžeme pocítit právě i na slunci – v zimě se síla země stahuje do jádra a v létě se vrací napovrch. Není bez povšimnutí, že slunci trvá rok než oběhne všech 12 znamení zvěrokruhu, zatímco měsíci to trvá přesně měsíc. :-)

Ikona diskutujiciho Radim 2018-04-04 18:58:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

A co takové slunce i když není ani  moc žluté,je spíš do tmava ?To vlevo

Ikona diskutujiciho Alue 2018-04-04 19:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[23]:  jo, to je taky možnost

Ikona diskutujiciho Ježovka 2018-04-04 21:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[21]: Mně +- jo, kupodivu. :D  Jen v té kariéře se to zrovna moc netrefilo teda. :-D

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2018-04-05 22:20:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Čo symbol Allatra, ten asi tiež nebude dobrý. Ale zaujímavý experiment.  http://www.energiezivota.com/vedecke-objevy/1334-zapojite-se-do-telepatickeho-experimentu

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-11-14 21:38:57
Ikona diskutujiciho
sipka

hele lidičky, o Allatře se mluvilo už 2018.

Ikona diskutujiciho BED 2018-04-05 23:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[26]: práve frčí kauza kradnutia informácií na Fb a už tu hlúpučký človiečik – zatiaľ vraj 3000 ovcí  je lákanych a mieni zapojiť. Kristepane, sedliacký rozum ništ.. ?

Ikona diskutujiciho Daisy 2018-04-06 10:05:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[26]:No to mě při článku taky jako první napadlo, že se tady hodně lidí na Allatra ptalo a teď vidím, že je to obrácený měsíc a nad ním slunce…takže destruktivní symbol. Je zajímavé, že tu knížku jsem si sice asi před dvěma lety koupila, ale ani nevím, kde zůstala založená, aniž bych ji jedinkrát otevřela…Jinak u Energie života jsem si objednala monoatomické zlato, právě je na cestě ke mně, tak jsem zvědavá, jestli pocítím nějaké účinky. :-)

Ikona diskutujiciho Martin 2018-04-06 12:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den, jak je to tedy se "sluníčkáři", kteří nám nechystají moc dobrou budoucnost? I tyto lidi chrání znamení slunce?

Ikona diskutujiciho Alue 2018-04-06 15:28:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[29]: ne.

Ikona diskutujiciho Luz 2018-04-10 20:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[29]: To je ale přece pojem, který pro ně někdo vymyslel jako posměšek (a liší se i názory, co to vlastně označuje), ne že by to opravdu byl nějaký jejich symbol.

Ikona diskutujiciho Pavlína 2018-04-17 22:53:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Mohla bych se prosím zeptat, jestli přívěšek slunce má 8 nebo 16 paprsků, je to správně nebo ne? Děkuji

Ikona diskutujiciho DUŠO 2018-05-05 16:34:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Děkuji za všechno co si od Tebe přečtu, moc mi to dává a tak tě Prosím, mohla bys vysvětlit: JSEM a JÁ JSEM, jak s tím pracovat, má to pro člověka velkej význam? dá se na tom stavět? pomáha to v nečem? Prí je to učení a už jse tady lidi na to ptali ale zatím jdem nezachytil tvou odpověď

Ikona diskutujiciho Jakub 2018-06-04 10:57:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravím Vás Alue. Chtěl jsem se zeptat, pokud znázorním slunce s 9-ti hlavními paprsky a mezi nimi 9 menších, je jejich součet na škodu nebo nikoli…? Děkuji

Ikona diskutujiciho Alue 2018-06-04 13:15:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[34]:  ano takhle to můžete udělat, i když je lichý počet lepší, tak tady máte 9+9 🙂

Ikona diskutujiciho Jakub 2018-06-04 21:41:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[35]: Děkuji za odpověď. Já si tak i říkal, že ten součet 18 je ve výsledku opět 9 ( 1+8…), i když netuším, zda u symboliky to takhle funguje. ;-)

Ikona diskutujiciho Jakub 2018-06-04 22:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[35]:A jestli se Vás ještě smím otázat … Jak mi teď došlo- i barva má vliv na účinek takového symbolu? Takže pokud by bylo vytvořeno slunce z pravotočivé spirály s již výše popsanými paprsky při tetování černou barvou, jeho účinek by mohl být poněkud nevyzpytatelný, až destruktivní…? O_O

Ikona diskutujiciho Alue 2018-06-05 08:54:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[37]:  Destruktivní asi vyloženě ne, ale tetování samo o sobě není zdravé, je to otisk tatéra a černé slunce už není slunce, ale black sun, neboli schwarze sonne, neboli SS. jako jednotky SS. To vůbec není dobrý symbol.

Ikona diskutujiciho Jakub 2018-06-05 16:45:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

[38]: Ještě jednou děkuji za Váš čas a odpověď…

Ikona diskutujiciho Patrik 2018-08-11 00:03:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Dobrý den, děkuji Vám za přínosný článek. :-)

Ikona diskutujiciho mariankosnac 2018-11-04 21:30:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Nie je to slnko čo si dala ako dobré náhodou ľavotočivé?

Ikona diskutujiciho Bonneli 2019-03-08 03:06:00 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Prosim te nosim na krku z takoveho sedeho asi zelezneho materialu levotocive slunicko se sedmi velkymi a sedmi malymi paprsky, muzu?

Ikona diskutujiciho Alena 2019-08-25 21:25:06 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

Zdravim, nasla jsem to slunce 😁
https://www.keramika-andreas.cz/slunicka-na-zed/slunce-ochrance-domova/

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-08-26 06:59:40
Ikona diskutujiciho
sipka

hmmm, tady někdo čte auška.org

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-08-26 14:54:08
Ikona diskutujiciho
sipka

jé to je krásné sluníčko, už vím co na dveře až budou nové! ha, to je super

Ikona diskutujiciho L. 2019-11-06 10:32:45 Odpovědět
Ikona diskutujiciho
sipka

https://www.sperky-nm.cz/zlaty-privesek-slunce-1504-p-64891

A co toto sluníčko je ok? 🙂 děkuji.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-11-06 11:31:06
Ikona diskutujiciho
sipka

je OK 🙂

Ikona diskutujiciho lenka 2019-11-06 12:09:48
Ikona diskutujiciho
sipka

Dekuji, ted jsem si všimla ze není k prodeji. 🙁 😀

Ikona diskutujiciho Jana 2019-11-06 13:29:42
Ikona diskutujiciho
sipka

Osobně bych v této situaci stejně zvolila něco lepšího. Když už člověk je ochoten investovat skoro tři tisíce do zlatého sluníčka které aktivně nepracuje, není v prodeji a stejně působí jenom pasivně jako tvarový zářič, tak se podle mě o dost víc vyplatí energetický krystal. Teď jsou dokonce ve slevách ty středně silné. https://www.alue.cz/?collection=vyprodej Cenově to vyjde nastejno a hlavně má člověk něco, co aktivně působí. Já energetický krystal mám a jsem s ním úplně spokojená. Když už investuju tisíce, chci za to něco lepšího a ne jenom pasivní přívěsek. Nic proti sluníčkům.

Ikona diskutujiciho Alue K. Loskotová 2019-11-07 09:13:54
Ikona diskutujiciho
sipka

no a nebo.. kamarádka si koupila tohle: https://www.bizuterie-top.cz/bizuterie/privesek-slunce/?gclid=EAIaIQobChMInfmx0PfV5QIVSaJ7Ch1QXQWPEAEYASACEgLRY_D_BwE stojí dvě stovky a je pěkný 🙂

Ikona diskutujiciho Nirvana 2019-11-06 16:51:59
Ikona diskutujiciho
sipka

jé, přesně takový podobný přívěšek jsem kdysi podědila, visí mi tu na zdi(jen je to sluníčko bohužel levotočivé, tak ho už nenosím) 🙂 a kamarádka má samozřejmě NAPROSTOU NÁHODOU ten uplně samý! 😮 když mě s tím poprvé viděla, že to mám na krku, okamžitě se uplně zarazila a: „tyvado, já mám ten samej!!“ 😀 a to se naše rodiny nijak neznají, možná tak duševně z minulých životů. hustý ne?? v tom moři lidí jsem „náhodou“ narazila na člověka, co má ten samý přívěšek, taky poděděný. to muselo být plánované znamení, vodítko, že jdu správně.

Ikona diskutujiciho L. 2019-11-07 09:18:58
Ikona diskutujiciho
sipka

ach, děkuju, hned si ho koupím od včerejška brousím po netu a sháním vhodné slunce, většina má 12 paprsků tak je to pěkně na nic tak hned koupím tohle díky!

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek