Léčiví andělé

10.5.2008 v Bytosti 0

Léčiví andělé
Andělé jsou božské bytosti prosté ega, to znamená bytosti nesoudící a bezvýhradně milující.
Jasnovidectví se věnuji celý život a vím, že každého člověka doprovázejí nejméně dva strážní andělé a nejméně jeden duchovní průvodce. Zřejmě ne každý ovšem svým andělům naslouchá, v opačném případě by na světě neexistovala krutost a sebedestrukce. Ať tak či onak, andělé jsou tady pro nás , a to kdykoli, kdy jsme hotovi k hovoru a naslouchání.

Andělé nerozlišují podle vyznání, a jsou tudíž stejně tak součástí života skeptiků a ateistů, jako věřících, doprovázejí kruťasy i milosrdné bratry samaritány. Andělé prostě stojí při nás, a to z toho důvodu, aby uskutečnili boží plán míru na zemi, a to s každým v jeho čase. a i když nadále zůstáváme osobně zodpovědni za své činy, andělé nám pomáhají volit ten nejúčinnější postup jednání.

Při spolupráci s anděly si dokonce můžeme vypůjčit, nebo-li “obléknout “jejich světlo, stejně jako jejich ega, prostá vyšší já.Andělé vám mohou pomoci uzdravit váš myšlenkový systém, abyste si nepřipouštěli strach a přistupovali k situacím s láskou. Vaši andělé nepodléhají omezením času a prostoru, nemusíte si tudíž dělat starosti, že je oběžujete nebo přetěžujete.

Slovo anděl znamená “posel Boží”. V okamžicích, kdy se modlíme ke Stvořiteli, jsou andělé vysílání jako “doručovatelé poselství”od Stvořitele ke stvořenému.

Jakmile se spojíme s anděly, dochází k uzdravení zázračnou rychlostí a podivuhodnými způsoby. Andělé nám mohou pomoci vyléčit se na rovině fyzické, duchovní, emocionální, finanční a intelektuální. Jsou nám nápomocni, ať už se jedná o kariéru, zdravotní problémy, milostný život, rodinu, domov a cokoli dalšího, co je pro náš klid mysli nepostradatelné.

Ať už tedy toužíme vyléčit sebe, své blízké, své klienty nebo pacienty, můžete splynout s ohromným proudem léčivé energie, jestliže získáte pro svou věc andělskou podporu.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek