Mantra – magická síla hlasu – nádherná charakteristika :)

7.1.2007 v Nezařazené 0


Mantra je druh osvobozujícího posvátného zpěvu, jehož použití a účinek byl popsán již v starých indických Védách a po tisíce let byl předáván od mistra k mistru. Nejen mystikové Východu znali účinky používání manter, ale také prastaré nauky Egypta, Tibetu, ranné křesťanství, náboženství Islámu a další se zmiňují o vibracíc zvuku a jeho tvořivé síle. HInduistická tradice učí, že všechny znaky světa vzešly z posvátné slabiky ÓM, která je nejmocnější mantra, prvotní vobrací vesmíru, vesmírným motorem.
Tato slabika je téměř vždy součástí všech ostatních manter.

V Tibetu a v Indii se mantry dodnes používají k různým účelům. Slouží jako bhaktické modlitby k uctívání a odevzdání se Bohu, jako ochranné štíty proti zlým vlivům a nemocem, léčí, očišťují a nabíjejí nemocná místa. Pomáhají také dosáhnout konkrétních cílů nesobeckým způsobem, ztišují mysl, uklidňují emoce,vitalizují tělo, přinášejí klid, mír a radost do našeho srdce.
Proto se nyní stávají živým mostem mezi Východem a Západem a přinášejí západnímu člověku pomoc k soustředění mysli, k uvolnění, k tanci, jako možnosti nalézt sebe sama. Mohou podpořit konání těžkých úkolů, pomoci dobře medotivat. Jsou nástrojem vnitřní přeměny. Odstraňují náchylnost k negativním myšlenkám a vibračním obalem chrání před negacemi ve velkých městech, kde jsou lidé těsně auricky propojeni.

Co zní v mantře, to je, je to zde a děje se to.
Slovo mantry nehovoří, ale přímo činí.

Mantra jako modlitba slouží především k probuzení víry v nás, směřuje k Bohu. Neustálým opakováním jména Boha (Kršna, Šiva, Ježíš kristus), kterého uctíváme nám přináší vzplanutí lásky k Němu, touhu a vědomé hromadění duchoní síly. Existují také mantry, které jsou pouhým shlukem slabik (LAM) nebo samohlásek (A) a zdají se být bez významu. Také ony jsou vibrující silou, energií, která působí na nitro člověka. Těmito semennými slabikami můžeme nabíjet naše energetická centra, čakry.
Mantry nás ovlivňují zevnitř i zvančí. Můžeme jimi cíleně masírovat vnitřní orgány, zvenku léčit přikládáním dlaní na tělo a vibracemi zpěvu do těchto míst působit. Kromě těchto slabik jsou u nás v hojném počtu známé hinduistické mantry, buddhistické, tibetské mantry a samozřejmě křesťanské v latině.

V dnešní době je u nás nejčastěji jako mantra používáno slovo krize, stres, strach. V hektickém žití těžko postřehneme, jak negativně sami sebe ovlivňujeme. A slovo jako nositel nejsvatějších tradic a vtělení ducha, zdroj síly a skutečnosti je bohužel přeměňováno na pouhý stereotypní, konvenční vyjadřovací prostředek.

Jako pohádka je rpo nás teorie slavného Pythágora, zasvěrence vychodní moudrostí o vyluzování tonů každého člověka podle rytmu jeho chvění. O vesmírné harmonii sfér, kterou tvoří tony a vibrace nebeských těles a nás lidí. Tvořivá síla zvuku je zde podstatou a projevem Života. A moderní lidstvo už nevěří, jak hluboký vliv může mít kouzlo slova a řeči na život člověka (zvláště náboženský).

Pokud se rozhodneme udělat si vlastní zkušenost a mantrou, doporučuji si vybrat jednu a opakovat ji po dobu 40 dní vždy 108x. Podle hindské tradice vede srdcem 108 energetických kanálků a 40 dní potřebuje tělo k vnitřní proměně, k protisknutí mantry do těla, neboť ona působí na dech, tep srdce a elektrickou aktivitu mozku. Velikou úlohu zde hraje sanskrtský jazk založený na poznání primárních zvuků z Kosmu. Konkrétní počet 108 nám může pomoci udržet růženec nebo východní růženec-mala. Pokud jeden denvynecháme opakování mantry, musíme začít v našem 40 denním působení opět od začátku. Příjemné a napomáhající je navození určité atmosféry svíčkou, vonnou tyčinkou v tichém zákoutí našeho bytu a v příjemném oděvu.
Můžeme se také zvenku i zevnitř očistit studenou vodou. Je to jakýsi rituál. Nejen dodržování stejného času má svou výhodu na začáztku práce s mantrou. Pokud nevěříme sobě a síle své mysli, těžko ji můžeme pozitivně používat. Dosažení určitého cíle právě urychlují víra, touha a láska k tomuto cíli.

Účinek mantry není naprosto závislý na striktním splnění počtu opakování, ale na tom, jak soustředěně, oddaně a radostně mantru opakujeme. Uvědomujeme si také, co v mantře oslovujeme, držíme se významu a zpětně ji nasloucháme. Zapomeňme při tom na netrpělivost, vlažnost a nesoustředěnost, na pochybnosti a nedbalý přístup. Teprve po bdělém usilování se mohou dostavnost nové vnitřní prožitky a naplňování významu mantry.

Jako mantru můžeme zkusit slovo Láska, nejlépe směřované do srdce, slovo zdraví vysílané do nemocných míst, nebo opakování Božího jména.

Nejcennější je vždy naše vlastní zkušenost.

Dozvím se tak, fungují mantry mně.

Jiný význam bude mít opakování mantry v duchu, jiný šeptem a jiný nahlas zpěvem. Nezapomeňte, že zpěv ja pro naše srdce jako životodárný déšť.

Naší ochranou při pění manter nám bude vždy láska, vnitřní pokora, vroucí touha dosáhnout v sobě působení Boha a nakonec náš čistý charakter. Vopačném případě nám magické mantry posílí ego, což není žádoucí.

Každý z nás je dokonalým jedinečným vesmírem. Každý z nás může ten svůj prázdný prostor vevnitř sebe naplnit svojí vroucí mantrou a rozeznít celou svoji nekonečnost bytost.
A pak jednou promluvím do vnějšího světa probuzen něžnou všeobjímající Láskou v srdci a v očích.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek