Mantry – SANSKRT II.

7.4.2008 v Nezařazené 0

GOVINDAM HARI PURUŠAM
TAM AHAM BHŽAMI

popis:

ke Krišnovi

Guru guru váhé guru guru ramdas guru

popis:

mantra uzdravující tělo i mysl, prý je dobré při tom procitovat postupne vsechny cakry odspoda nahoru

GURUR BRAHMA GURUR VIŠNU
GURUR DÉVO MAHÉŠVARAHA
GURUR SAKŠAT PARABRAHMA
TASMEJŠRÍ GURAVÉ NAMAHA

popis:

Invokace k velkým učitelům Brahmovi (stvořiteli), Višnuovi (udržovateli), Šivovi (ničiteli) a všepronikajícímu Vesmírnému Vědomí (Parabrahma).

Gurur Brahmá, gurur Višnuh, gurur Dévo Mahéšvarah, gurur Sákšát Parabrahma, Tasmai Šrí-Gurávé namáh.

překlad:

Guru je Brahmá, guru je Višnu, guru je Šiva, guru je Parabrahma, Nejvyšší Já.Guruovi vzdávám nejvyšší úctu.

Hare Krišna hare Krišna
Krišna Krišna hare hare
hare Ráma hare Ráma
Ráma Ráma hare hare

překlad:

Sláva Krišnovi a Rámovi.

popis:

Slavná mahámantra. Oslavuje Krišnu – dítě a Rámu – zralého muže.


Hari óm Šiva óm Šiva óm hari óm
hari Šiva Šiva hari óm

překlad:

Šivo, osviť mé vědomí.

HARI ÓM TAT SAT ŠRÍ NÁRÁJANa TU
PURUŠÓTAMa GURU TU
SIDHA BUDDHA TU SKANDA VINÁJAKa
SAVITÁ PÁVAKa Tu
BRAHMa MADŽHADa TU JAHVa ŠAKTI TU
IŠUPITÁ PRABHU TU
RUDRa VIŠNU TU RÁMa KRIŠNa TU
RAHÍMA TÁO TU
VÁSUDÉVa GÓ VIŠVARÚPa TU
ČIDÁNANDa HARI TU
ADVITIJA TU AKÁLa NIRBHAJa
ÁTMALINGa ŠIVa TU

překlad:

Ó Pane! Ty jsi Pravda, Ty jsi Nárájan, Ty jsi Nejvyšší učitel, Ty jsi Pán Buddha, Ty jsi Pán Kártikéja, Vinajaka a Slunce, Ty očišťuješ, Ty jsi Pán Brahmá. Ty jsi Mazad a Jahava, Ty jsi Pán ježíš a Otec. Jsi také rudra i Višnu. Jsi Pán Ráma a Pán Krišna, jsi Rahim a Tao. jsi Pán Vásudéva, jsi celým vesmírem a jsi Věčnou Blažeností. Jsi nenapodobitelný, bezčasý a nebojácný. Jsi Pán Šiva ve všech živých bytostech.


HÉ ŠIVA ŠANKARA NAMÁMI ŠANKARA
ŠIVA ŠANKARA ŠAMBHÓ
HÉ GIRIDŽÁPATI BHAVÁNÍ ŠANKARA
ŠIVA ŠANKARA ŠAMBHÓ

překlad:

Ó Šivo, Šankaro, Šambhó Klaním se Ti, ó Pane Giridži (Durgy, Párvati) Ó Bhavání, Šankaro

ITI VADATI TULASÍDÁSA ŠANKARA ŠÉŠA
MUNIMANARANDŽANAM
MAMA HRIAJA KUNDŽA NIVÁSA KURU KÁMÁDI
KHALADALA GANDŽANAM

překlad:

Tulsídás říká: Přináší štěstí do mysli Pána Šankary a světců. Ničí zlé, jako je Káma a ostatní. Nechť je neustále v mém srdci.

Já dévi sarva bhutéšu
budhírúpéna samšita
namastasé namastasé
namastasé namó namaha

překlad:

Zbožňuji zázračnou Bohyni, která se manifestuje ve formě inteligence všech bytostí. Buď pozdravena, buď pozdravena, buď pozdravena.


JÁ KUNDENDU TUŠÁRA HÁRa DHAVALÁ
JÁ ŠUBHARAVASTRÁVRUTÁ
JÁ VINÁVARADANDA MANDITA KARÁ
JÁ ŠVÉTAPADMÁSANÁ
JÁ BRAHMAČJUTA ŠANKARA PRABHRUTIBHIH
DEVAIH SADÁ VANDITÁ
SÁ MAM PÁTU SARASVATÍ BHAGAVATI
NIHŠÉŠA DŽAJÁPAHÁ

překlad:

Je světlá jako květy jasmínu, jako měsíc, jako sněhobílý náhrdelník, je oděna v bílém a její přenádherná ruka drží vínu. Ta, která sedí na bílém lotosu je neustále uctívána Pánem Brahmou, Pánem Višnuem, Pánem Mahéšou a ostatními. Ať mě tato bohyně Sarasvatí ochraňuje, ta, která odstraňuje nevědomost.

JÁDÉVI SARVa BHÚTÉŠU ŠAKTI RÚPENa SANSTHITÁ
NAMASTASJAI NAMASTASJAI NAMASTASJAI NAMO NAMAHa

JÁDÉVI SARVa BHÚTÉŠU ŠARADHÁRUPENa SANSTHITÁ
NAMASTASJAI NAMASTASJAI NAMASTASJAI NAMO NAMAHa

JÁDÉVI SARVa BHÚTÉŠU DAJÁRÚPENa SANSTHITÁ
NAMASTASJAI NAMASTASJAI NAMASTASJAI NAMO NAMAHa

JÁDÉVI SARVa BHÚTÉŠU, ŠÁNTIRÚPENa SANSTHITÁ
NAMASTASJAI NAMASTASJAI NAMASTASJAI NAMO NAMAHa

překlad:

Znovu a znovu se klaním Bohyni, která sídlí jako síla ve všech živých bytostech. Znovu a znovu se klaním Bohyni, která sídlí jako víra ve všech živých bytostech. Znovu a znovu se klaním bohyni, která sídlí jako milostivost ve všech živých bytostech. Znovu a znovu se klaním bohyni, která sídlí jako mír ve všech živých bytostech.

KANDARPA AGANITA AMITA ČABI NAVA NÍLA
NÍRADA SUNDARAM
PATAPITA MÁNAHUN TADITA RUČI ŠUČI NEUMI DŽANAKASUTÁVARAM

překlad:

Je krásnější než všichni Kandarpové (Páni lásky) a nad Jeho postojem se tají dech. Na jeho těle, které má barvu bouřkového mraku, vypadají jeho žluté šaty jako blesky. Jeho manželkou je dcera krále Džanaky.

Kódanda tama pahi kódanda ráma
pathabhiráma pahi pathabhiráma
hara hara gangá Šiva Šiva gangá
šankara gangá džaj panduranga

překlad:

Rámo, ochraňuj mne pomocí svého kouzelného luku Kodanda, korunovaný Rámo na trůnu, ochraňuj mne, Ty který dokážeš ničit, konat zázraky, porážet zlo, Ty, ze kterého pramení Ganga, ochránče míru a štěstí, nechť zvítězí bílé světlo boží.

LÓKA SAMASTHÁ SUKHINÓ BHAVANTÓ

překlad:

Kéž jsou šťastny všechny bytosti ve všech světech.

MUKUNDA MÁDHaVa GÓVIND BÓL
KÉŠAV MÁDHaVa HARI HARI BÓL
RÁM, RÁM BÓL, RÁM, RÁM BÓL
KRIŠNa, KRIŠNa BÓL, KRIŠNa, KRIŠNa BÓL
ŠIVa, ŠIVa BÓL, ŠIVa, ŠIVa BÓL,
RÁDHÉ-ŠJÁMa BÓL, SÍTÁ-RÁM BÓL
O MERE MÁNVÁ HARI HARI BÓL

překlad:

Znovu a znovu pronášejte jména Pána Krišny – Mukunda, Mádhava, Góvinda, Kéšava. Zpívejte Ráma. Zpívejte Krišna. Zpívejte Šiva. Zpívejte Rádhé-Šjáma. Zpívejte Sítá-Ráma.


NATARÁDŽA NATARÁDŽA
NARTANA SUNDARA NATARÁDŽA
ŠIVARÁDŽA ŠIVARÁDŽA
ŠIVA KAMÍ PRIJA ŠIVARÁDŽA
ČIDAMBARÉSA NATARÁDŽA
PÁRTIPURÍŠA ŠIVARÁDŽA

překlad:

Ó Nejvyšší Tanečníku, Pane Šivo! Ó Milovaný Pane Párvatí Ty dlíš v Čidambaránu.

NITJA NITJA SUNDARA MUKHÁRAVINDAM
NÁČE RE NANDALÁLÁ NANDALÁLÁ
NÁČE RE NANDALÁLÁ NANDALÁLÁ
BHAKTON KE RAKHAVÁLÁ NANDALÁLÁ
GÓPION KE GOPÁLÁ NANDALÁLÁ
MÍRÁN KÁ MATAVÁLÁ NANDALÁLÁ

překlad:

Tvář Pána je neustále nádherná. Tančí – syn Nandy. Ochraňuje své oddané – syn Nandy. Gopál je všech gópích – syn Nandy. Je milencem světice Míry – syn Nandy.

ÓM

popis:

Óm je královskou mantrou. Symbolizuje prapůvodní vesmírnou vibraci, zdroj všeho projeveného. Ponořením do této mantry se noříme do samotného centra vlastního bytí.

komentář:

ÓM je prvotní vibrace. ÓM začíná většina sanskrtských manter. ÓM značí jednotu. Zpíváme-li ÓM a necháváme je v sobě znít, pročišťuje tím celé své nitro. Chráníme se jím před negativními vlivy Odpoutáváme se jím od vnějšího světa, abychom mohli naslouchat moudrosti svého nitra.

Na počátku bylo slovo. Dle hinduistické tradice tímto slovem byla právě tato mantra.

Óm je jedním z nejposvátnějších symbolů v rámci hinduistické tradice, neboť představuje celistvost vesmíru a věčný vibrující zvuk brahma (univerzální duše), který jím prostupuje. Prapůvodně se říká šabdabrahma – zvuková forma Brahma. Óm tvoří tři sánskrtské zvuky – a-u-m – Óm se zpívá na počátku a i na konci obřadů. Opakováním mystické slabiky ÓM získává člověk přístup k silám vesmíru, a meditace na toto Óm vede k osvícení a nesmrtelnosti.

O mantře “ÓM” se říká, že je zvukem, z jehož chvění vznikl vesmír, jeho vibrace prý drží atomy i svět pohromadě. Z posvátné slabiky se zrodili všichni bohové i smrtelníci. Síla ÓM prostupuje celým vesmírem, a proto je tato mantra také podstatou všech zvuků lidské řeči. Složité mantry, které sestávají z celých řad posvátných slabik, bývají často recitovány, aniž by se vědělo, co vlastně znamenají. Důležitý je jejich zvuk. Správným vyslovením jistých zvuků kněží svolávali bohy k účasti na oběti a měli tak vlastně nad bohy moc, od níž pak odvozovali i svou moc světskou. Je možné, že mantry se skládají z prazvuků lidské řeči a že se touto cestou povzbuzují struktury magického pravědomí člověka. Vše existuje ve formě určitého kmitání, vibrace; kmity o nižší frekvenci se jeví jako zvuk, o vyšší frekvenci jako světlo. Každý jedinec má svůj specifický kmitočet a rytmus, své pravé osobní “jméno”, které je jménem jeho duše, každý předmět má své vibrace, a tedy i svůj zvuk, který vyjadřuje jeho povahu. Celý vesmír a každá jsoucí věc neustále vibrují v určitém rytmu.
(www.magictree.cz)

ÓM ADVAITÁJA NAMAHA
ÍŠAVASJAM ÍDAM SARVAM

překlad:

Óm, sláva Jedinému Bůh žije ve všem

ÓM AH HUNG
BEMDZA GURU SIDDHI HUNG

Překlad:

Očišťuji své tělo, řeč a mysl a prosím učitele o požehnání.
Mantra světce Padmasambhavy. Pomáhá v dosažení realizace.

Komentáře

Nový komentář

Ikona moderatora

Moderovaná diskuze: Příspěvky se zveřejňují s časovou prodlevou. Pro účast v diskuzi je třeba, aby byl váš komentář v souladu s obecnými pravidly slušného chování a podmínkami používání stránek